FÖRTÄTNING AV GRUPPBOSTAD FURUVÄGEN 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTÄTNING AV GRUPPBOSTAD FURUVÄGEN 25"

Transkript

1 RAMBESKRIVNING BYGG OCH MARK AVSEENDE: FURUVÄGEN 25 NORET 483:5 MORA KOMMUN Upprättad av: Jimmy Andersson Structor Byggteknik Dalarna AB

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM SAMMANSATTA BYGGDELAR S SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER LAGER I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVERK G TERMISK ISOLERING I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVERK GRUNDKONSTRUKTIONER S GRUNDKONSTRUKTIONER FÖR HUS BÄRVERK BÄRVERK I HUSSTOMME B STOMINNERVÄGGAR C STOMYTTERVÄGGAR G YTTERTAKS- OCH YTTERBJÄLKLAGSSTOMMAR RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR SAMMANSATTA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG C YTTERKLIMATSKÄRMAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG F KOMPLETTERINGAR TILL YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG A SAMMANSATTA KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG B YTTERKLIMATSKÄRMAR I YTTERVÄGG C INNERKLIMATSKÄRMAR I YTTERVÄGG D ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR A SAMMANSATTA INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR C INNERVÄGGAR (EJ STOMINNERVÄGGAR) OCH ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR... 9

3 43.D BJÄLKLAGSÖVERBYGGNADER OCH ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR E INNERTAK INVÄNDIGA YTSKIKT B YTSKIKT PÅ GOLV OCH TRAPPOR C YTSKIKT PÅ VÄGGAR D YTSKIKT PÅ INNERTAK Z ÖVRIGA INVÄNDIGA YTSKIKT HUSKOMPLETTERINGAR B UTVÄNDIGA HUSKOMPLETTERINGAR C INVÄNDIGA HUSKOMPLETTERINGAR RUMSKOMPLETTERINGAR B INREDNINGAR C UTRUSTNINGAR Z ÖVRIGA RUMSKOMPLETTERINGAR ÖVRIGA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN FLYTTNING, DEMONTERING, RÖJNING MM Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M RAMBESKRIVNING MARK... 14

4 4(15) Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 11 AMA-koder med enbart rubriker innebär att föreskrivande text finns i AMA. 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM Allmänt gäller att totalentreprenören har att - i samråd med beställaren/byggherren - själv projektera och detaljlösa byggnadsutförande för byggnad och övriga anslutande konstruktioner inom ramen för de specificerade föreskrifter beträffande material och utförande etc. som anges nedan i denna beskrivning, på ritningar och i övriga handlingar. Där i beskrivning, på ritning eller i annan handling anges material eller utrustning med angivande av särskilt fabrikat eller typ får detta, efter beställarens godkännande, bytas mot annat fabrikat eller typ med i alla avseenden motsvarande egenskaper och utseende. 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR De hus-, anläggnings- och markarbeten som beskrivs skall utföras i den utsträckning och till den omfattning som krävs för en komplett, funktionsduglig och driftsfärdig anläggning. Entreprenören skall före anbudets lämnande skaffa sig kännedom på platsen om förutsättningarna för arbetenas utförande. Där underordnad rubrik åberopats och ingen toleransklass angetts skall, där tre eller fler klasser angetts i AMA, den mittersta klassen gälla, där endast två klasser angetts förutsätts att den lägre ( sämsta ) toleransklassen skall gälla 01.S Sammansatta byggdelar i hus Råd i BBR 22 och EKS 9 skall tillämpas. Senaste utgåvan av PER:s branschregler för vattentäta Keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen utgiven av Byggkeramikrådet skall ligga till grund för Golv- och väggar i våtutrymmen samt även senaste utgåvan av Säkra Våtrum tätskikt / keramik utgiven av GVK. KRAVSTÄLLANDE! LUFTTÄTHET Byggherren ställer krav på långt gående insatser för att garantera lufttäthet och fuktsäkerhet. Särskild omsorg skall ägnas åt tätning och anslutningar av diffusionsspärr. Fullt driftklar byggnad skall vara så tät att byggnaden uppfyller de krav som ställs på energianvändningen för tillbyggnaden.

5 5(15) ENERGIKRAV Energikravet för byggnaden ska ha en specifik energianvändning på <100kWh/ m 2 år. FUKT Entreprenören skall upprätta en fuktsäkerhetsprojektering som redovisas före byggstart. LJUD Lokaler skall utformas så att ett bra ljudklimat uppnås enl. gällande regler samt rekommendationer av branschorganisationer. För byggnaden som helhet gäller ljudklass B enligt SS 25267:2004 Vid genomgångar med installationer i byggnadskonstruktioner med ljudkrav skall tätning utföras till uppfyllande av angivna ljudkrav. TOLERANSER Allmänt För stomme, golv, väggar, bjälklag samt ytskikt skall toleranser enligt AMA Hus 11 gälla. Där tre eller flera klasser angetts i AMA, skall den mittersta klassen gälla, där endast två klasser angetts förutsätts att den längre (sämsta) toleransklassen skall gälla. 01.SB 01.SC Innerväggar, sammansatta Innerväggar utgörs av regelstomme med full isolering och ytskikt av OSB och gips på båda sidor. Ytterväggar, sammansatta Ytterväggar med bärande stomme av träreglar med en insida av OSB och gips. Insida förrådsväggar utförs så att brandkraven uppfylls. Utsida yttervägg med träpanel lika befintligt hus. 01.SG Yttertak och ytterbjälklag, sammansatta Taken utförs med kallvind. Ytskikt yttertak av betongtakpannor lika befintligt hus. Underlagspapp eller likvärdigt. Min 22mm råspont. Kallt vindsutrymme skall ventileras och vara inspektionsbart via stege och inspektionslucka från utsida gavel.

6 6(15) 01.SZ Övriga sammansatta byggdelar i hus 1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER Entreprenören skall utföra alla inom entreprenaden erforderliga schakt- och återfyllnadsarbeten med schakt, fyllning, dränering, ledningar o.s.v. 13 LAGER I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVERK 13.G Termisk isolering i mark för skydd av byggnadsverk 13.GS Termisk isolering i mark för skydd av hus Toleranser Toleranser under 01.S gäller. 15 GRUNDKONSTRUKTIONER Toleranser Toleranser under 01.S gäller. 15.S Grundkonstruktioner för hus Utförs enligt TE; projektering. Grunden utförs som platta på mark med typgodkänd isolering, under hela plattan. Golvvärme i hela plattan. Grunden för förrådet utförs som platta på mark med typgodkänd isolering, under hela plattan. 15.S/11 Grundkonstruktioner - platsgjuten betong Toleranser Grundkostruktioner av platsgjuten betong, utom hela grundplattor för småhus, ska uppfylla kraven enligt tabell 15.S/ESE-1.

7 7(15) 2 BÄRVERK 27 BÄRVERK I HUSSTOMME Byggnaden utförs enligt TE; projektering. Tryckimpregnerat virke får inte användas i konstruktionen. Toleranser Toleranser under 01.S gäller. 27.B Stominnerväggar Stominnerväggar utgörs med regelstomme med full isolering och ytskikt av OSB och gips. Tryckimpregnerat virke får inte användas i konstruktionen. 27.C Stomytterväggar 27.C/35 Stomytterväggar - element av trä eller träbaserat material 27.G Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar 27.G/35 Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar - element av trä eller träbaserat material

8 8(15) 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR Toleranser Toleranser under 01.S gäller. 40 SAMMANSATTA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 41 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG 41.C Ytterklimatskärmar i yttertak och ytterbjälklag 41.F Kompletteringar till yttertak och ytterbjälklag 41.FB 41.FD 41.FE Utvändiga avvattningssystem från yttertak och ytterbjälklag Stuprör skall anslutas till dagvattensystem via självrensande lövsil. Säkerhetsanordningar på yttertak och ytterbjälklag Erfoderlig taksäkerhet utförs så att BBR;s krav uppfylls. Tillträdesanordningar på yttertak och ytterbjälklag Erfoderliga anordningar utförs så att BBR;s krav uppfylls. 42 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG 42.A Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i yttervägg 42.B Ytterklimatskärmar i yttervägg 42.B/35 Ytterklimatskärmar i yttervägg - element av trä eller träbaserat material 42.C Innerklimatskärmar i yttervägg 42.C/42 Innerklimatskärmar i yttervägg - skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk

9 9(15) 42.D Öppningskompletteringar i yttervägg Fönster och fönsterdörrar Fönster skall utföras så att de uppfyller kraven enligt Klass D i SS och skall uppfylla kraven för p-märkning. Fönster skall ha kopplade bågar, vara inåtgående, industriellt målade i kulör lika bef. fönster och ha ett u-värde på max 1,0. Karm med utvändig beklädnad av aluminium samt med ytterbåge helt i aluminium. Handtag/ beslagning enl. fabrikantens standard med uppställningsbeslag typ espanjolett. Alla fönster skall ha full beslagning. Fönsterdörrar av aluminium med cylinderlåsning. Entrédörr Förberett med elrör för dörröppnare 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 43.A Sammansatta inre rumsbildande byggdelar 43.C Innerväggar (ej stominnerväggar) och öppningskompletteringar 43.CB 43.CB/35 43.CB/42 Innerväggar (ej stominnerväggar) Innerväggar (ej stominnerväggar) - element av trä eller träbaserat material Innerväggar (ej stominnerväggar) - skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk 43.CC Öppningskompletteringar i innervägg

10 10(15) Lägenhetsdörrar Tamburdörrar till lägenheter, låshus, trycke, fullt beslagna, karmöverföring och cylinderlåsning. Förberedda med elrör för dörröppnare Innedörrar av trä Massivdörrar. Skall vara typgodkända och med ytskikt av vitt laminat. Vitmålad karm av trä. Kompletta med låshus, fullt beslagna och trycke. Toalettvred på wc Tröskel enligt TE;s projektering. Storlek innedörrar 1000x2100 Allmänt Cylinderlåsning enl. rumsbeskrivning. Övrig beslagning enligt projektering. Foder av trä 12x69 vitmålade. Dörrfoder geras. 43.DB Golv 43.DB/11 43.DC Golv - platsgjuten betong Golv av betong ska uppfylla kraven enligt tabell 43.DB/ESE-1. Undergolv Våtutrymmen I våtutrymmen ska lutning på golv vara minst 1:150 och högst 1:50 på ytor närmast golvbrunn för att undvika risk för olycksfall. Övriga ytor skall ha fall mot golvavlopp. Toleranser För golvytor skall toleransklass B enligt tabell 43/DC-1-gälla. Undergolv utförs i övrigt med toleranser enligt krav från tillverkare av aktuella beläggningar. Vid beläggning av undergolv av betong får inte fukthalten överstiga gränsvärden angivna av tillverkare av aktuella lim respektive beläggningar Språng (höjdskillnad) Vid öppningar mellan rum där tröskel inte monteras skall respektive undergolv ligga i samma plan. 43.E Innertak

11 11(15) 43.E/40 Innertak - skivor och regelverk 44 INVÄNDIGA YTSKIKT 44.B Ytskikt på golv och trappor 44.BB Ytskikt på golv Våtrumsmatta Tarkett Optima Multisafe Plastmattor Tarkett Extra 2mm 44.C Ytskikt på väggar Våtrumsmatta Tarkett Aquarelle 44.D Ytskikt på innertak Utför enligt rumsbeskrivning och A-ritning. 44.Z Övriga invändiga ytskikt 45 HUSKOMPLETTERINGAR 45.B Utvändiga huskompletteringar 45.C Invändiga huskompletteringar 46 RUMSKOMPLETTERINGAR 46.B Inredningar Utförande enligt rumsbeskrivning och A-ritning. 46.C Utrustningar Utförande enligt rumsbeskrivning och A-ritning. 46.Z Övriga rumskompletteringar 49 ÖVRIGA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR

12 12(15) B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BE BEC BED FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Håltagning TE svarar för de hål som behövs för att genomföra entreprenaden samt efterlagning och tätning av hål, inklusive all erforderlig brandtätning. Detta gäller även hål som uppkommer efter demontering av befintliga installationer som tas ur bruk. DEMONTERING Enheter som skall återanvändas skall demonteras så varsamt att skador ej uppstår på demonterad enhet. RIVNING Rivning skall utföras med sådana hjälpmedel och på sådant sätt att skador på kvarvarande byggnadsdelar inte uppstår. Rivet material tillfaller entreprenören och bortforslas av denne till av entreprenören anskaffad tipp, om ej annat anges. Alla erforderliga rivningsarbeten för entreprenadens färdigställande i enlighet med entreprenadhandlingarna ingår att utföras utan att vara detaljerat beskrivna. Generellt gäller att komplettering och efterlagning skall utföras vid rivna och demonterade byggnadsdelars anslutning mot bibehållna byggnadsdelar. Vidare skall skador, skruvhål ej nyttjade befintliga hål samt annan åverkan på ytor och byggnadsdelar, uppkommna i samband med demontring och ombyggnad av befintliga installationer ilagas, igensättas och efterlagas till yta lika anslutande vägg.

13 13(15) Y YS YSC MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M I HUS KONTROLL OCH INJUSTERING M M I HUS CE-märkning TE svarar övergripande för att anläggningen är CE-märkt. YSK YSK.3 TEKNISK DOKUMENTATION FÖR HUS Relationshandlingar för hus Relationshandlingar utförs för samtliga bygghandlingar. Entreprenadens slutliga utformning ska klart framgå av ritningar och beskrivningar. Ritningarna ska märkas Relationsritning. Samtliga revideringsmarkeringar ska vara borttagna. Handlingar ska överlämnas senast en vecka före slutbesiktning och är en förutsättning för att entreprenaden ska kunna godkännas. Relationshandlingar skall upprättas i DWG-format samt pdf-format. Rumsbeskrivningar levereras som PDF-fil. I denna beskrivning ska NCS- koder för målning användas. TE svarar för att brandskyddsbeskrivningen revideras/uppgraderas till en brandskyddsdokumentation. TE svarar för utrymningsplaner.

14 14(15) RAMBESKRIVNING MARK Inledning Objektet är beläget på fastigheten Noret 483:5, Mora kommun och omfattar ombyggnad av delar av bef. byggnad, tillbyggnad av 2st lägenheter, förråd, uteplatser, parkeringsplatser, grönytor samt ledningsdragningar. Omfattningen av markentreprenaden framgår av denna beskrivning i kombination med bifogad situationsplan och övriga handlingar. Grundläggning Entreprenören skall före anbudets lämnande skaffa sig kännedom på platsen om förutsättningarna (markförhållanden, radon) för arbetenas utförande och lokaliseringa av de nya byggnaderna. I markentreprenaden ingår bl.a. - Skärning i befintlig asfalt. - Jordschakt för grundläggning för byggnaderna. - Fyllning/dräneringslager och dräneringsledningar. - Geotextil utlägges på schacktbotten före utläggande av dräneringslager. - Jordschakt för anslutningar till den nya byggnaden samt återställande av detta - Avloppsrör för anslutning till kommunalt avlopp - Jordschakt för asfaltering av nya parkeringsplatser samt återställande av befintlig asfaltsplan. -Bef. gräsytor ska återställas och anpassas mot ny mark. - Rivning av befintlig betongplatta under förråd - Överskottsmassor och rivet material tillfaller entreprenören och bortforslas av denne till av entreprenören anskaffad tipp. En begäran om kabelutsättning ska ske och beaktas innan grävningsarbete påbörjas. Hårdgjorda ytor Hårdgjorda ytor dimensioneras i enlighet med Anläggnings-AMA-10 och ATB- Väg. Befintlig asfalt ska behållas i den utsträckning som är möjlig för grundläggningen av den nya byggnaden. Sex stycken nya parkeringar asfalteras och dimensioneras för lätta fordon. Uteplatser, gångvägar och entré dimensioneras för gångtrafik. Gångvägar asfalteras och uteplatsen beläggs med markplattor. Längs fasad mot gräs läggs en rad markplattor (350x350). Bef. hårdgjorda ytor kompletteras och integreras med nya hårdgjorda ytor.

15 15(15) Grönytor Gräsytor ska ansluta i nivå med hårdgjord yta. Befintliga gräsytor skall återställas och justeras mot ny mark. Staket Befintligt staket byts ut mot helt nytt. Nytt staket ska omsluta hela tomten inklusive de nya parkeringsplatserna. 1st gånggrind på baksidan. Utförande av tryckimpregnerat virke. Stolpar 70x70, övrigt av 28x120, jordankare, utförande enl. bild nedan. Höjdsättning Huset anpassas till befintlig mark där marklutningen ut från huset säkerhetsställs. Sockelhöjden skall vara 200 mm över projekterad mark. Körytor får luta max 3,5 % och gånstråk skall följa handikappsnormen. VA-ledningar Dagvatten från tak ansluts till befintligt dagvattensystem. Övrigt Entreprenören skall före byggstart upprätta förslagsritningar och bygghandling för planer, höjdsättning. VA-plan skall godkännas av beställaren innan arbetet får igångsättas. Relationshandlingar skall upprättas i DWG-format. Samtliga arbeten skall utföras i enlighet med Anläggnings-AMA-10.

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Lunds Kommuns Fastighets AB LINERO 2:1, LUND. Nybyggnad av modulbostäder FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD

Lunds Kommuns Fastighets AB LINERO 2:1, LUND. Nybyggnad av modulbostäder FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD Handling nr 6.2.1 Lunds Kommuns Fastighets AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING HUS OCH MARK 2016-02-15 Östra Tullgatan 3, 211 28 Malmö Tel: 040 59 94 00 Fax: 040 49 62 60 Uppdragsnummer:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG VVS & Kyl t eknik I Eskil st una FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV VIPAN 14, ESKILSTUNA TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Eskilstuna

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning BYGG ARCONA Byggprojektering V. Vintergatan 110 Box 5924 700 05 Örebo FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 01.S SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS... 3 1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-05-16 Upprättad av: TC 1 (23) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Ishallen har en mycket dålig yttertakskonstruktion av trp.plåt med läckage

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090 Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 5 4 KÄLLARVÄGGAR

Läs mer

Remiss AMA Hus 14 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR

Remiss AMA Hus 14 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR Toleranser under 01.S gäller. 40 SAMMANSATTA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 41

Läs mer

BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE

BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE 1 BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE Totalentreprenad Avseende fasadrenoveringsarbeten RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Björklinge 2011-09-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 0 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR OCH 3 INSTALLATIONSSYSTEM

Läs mer

RAMBESKRIVNING - BYGG

RAMBESKRIVNING - BYGG Fasad- och takrenovering av flerbostadshus HANDLING 06.2 avseende totalentreprenad för fasad- och takrenovering av flerbostadshus, Kv Gläntan 9, Gläntstigen 6, Säffle Kommun Beskrivning upprättad enligt

Läs mer

02.4 Rumsbeskrivning

02.4 Rumsbeskrivning Handling 02.4 Sidantal 16 02.4 Rumsbeskrivning 20140613 Byggnadsbyrån AB Innehållsförteckning Generellt 4 Beteckningar 4 Rivning, demontering och lagningar 4 Listverk 4 Golvtyper / vägg och takbeläggning

Läs mer

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020 Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 4 4 BJÄLKLAG

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FM-SERVICE GLÄNTAN OM- OCH TILLBYGGNAD. PROJEKT i13078. RAMBESKRIVNING-BYGG Antal sidor: 11 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Göteborg 2014-03-10

KUNGÄLVS KOMMUN FM-SERVICE GLÄNTAN OM- OCH TILLBYGGNAD. PROJEKT i13078. RAMBESKRIVNING-BYGG Antal sidor: 11 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Göteborg 2014-03-10 KUNGÄLVS KOMMUN FM-SERVICE GLÄNTAN OM- OCH TILLBYGGNAD PROJEKT i13078 RAMBESKRIVNING-BYGG Antal sidor: 11 Göteborg 2014-03-10 Tengbom Göteborg Malin Forsberg ALLMÄNT Äldreboendet Gläntan ligger i Kärna,

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02 Ormen 7 Sidan 1 av 12 Ormen 7 Lokalanpassning Coor 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-12-02 Senast ändrad: - PRIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vändskivan 5 B Svenska Kakel

Vändskivan 5 B Svenska Kakel Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 B Svenska Kakel Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad ombyggnad Upprättad av Lars-Göran Hedström Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning Bygg och mark. Förfrågningsunderlag

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning Bygg och mark. Förfrågningsunderlag Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan Objektnr: 2306 Projektnr: I-7316 Dnr: SBN 2014/78 Rambeskrivning Bygg och mark Förfrågningsunderlag 2014-05-09 Kv Oxeln 7, Norra Skolan, Vänersborgs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. SNYGGATORPSSKOLAN Klippans kommun 11-03-28

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. SNYGGATORPSSKOLAN Klippans kommun 11-03-28 BYGGBESKRIVNING HUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SNYGGATORPSSKOLAN Klippans kommun 11-03-28 A-KONSULT FLORETTGATAN 29B BOX 22223 SE-250 24 HELSINGBORG Org Nr: 556070-9395 Postgiro: 57 97 60-0 Bankgiro: 473-9694

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-15

Ormen 7 Sidan 1 av 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-15 Ormen 7 Sidan 1 av 7 Ormen 7 Lokalanpassning Kommunal A-kassa 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2014-01-15 Senast ändrad: 2000-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

Bygg- och rumsbeskrivning Skene 11:5 Kortfattad teknisk beskrivning

Bygg- och rumsbeskrivning Skene 11:5 Kortfattad teknisk beskrivning Bygg- och rumsbeskrivning Skene 11:5 Kortfattad teknisk beskrivning Del sid 2(7) Innehållsförteckning Markarbeten... 3 Grundläggning... 3 Stomme och stomkomplettering... 3 Bjälklag... ar... 3 Yttertak...

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-03-15 Upprättad av: TC 1 (25) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Fastigheten är en hyresfastighet i tre plan, yttertaket med tillhörande avvattningssytem

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BYGGDELSBESKRIVNING BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Borås 2013.01.29 ARKCON BYGGKONSULTER AB LC Förfrågningsunderlag 12 122 2013.01.29 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning. Förfrågningsunderlag 2014-03-04

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning. Förfrågningsunderlag 2014-03-04 Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 24 Förfrågningsunderlag : Jenny Carlstedt tel direkt: 010-479 99 15 email: jenny.carlstedt@linkarkitektur.se

Läs mer

2141 TEHUSET Ny Vårdbyggnad B 14 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

2141 TEHUSET Ny Vårdbyggnad B 14 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås Ny Vårdbyggnad B 14 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås 3390831 Upprättad 2006-06-19 Reviderad Anders Melin Inger Stakkestad Hans-Olov Genberg Uppdragsledare Handläggare Upprättad av Antal sidor: 12 I INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Svenska Kakel Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-14

Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Svenska Kakel Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-14 Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Vändskivan 5B Lokalanpassning 6.6 RUMSBESKRIVNING Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Lars-Göran Hedström Uppdragsansvarig: Lars-Göran Hedström

Läs mer

RAMBESKRIVNING BYGG OCH MARK

RAMBESKRIVNING BYGG OCH MARK Eva Hebbel-Åslin ida 1 (8) Direkttel och mobil: 0490-25 72 25 E-post: eva.hebbel@vastervik.se ästervik 2011-10-21 Kv. juren 2 i ästervik Om-/till-/påbyggnad av Rosavilla rygghetsbostäder. RAMBEKRINING

Läs mer

6.2 RAMBESKRIVNING - HUS

6.2 RAMBESKRIVNING - HUS KV TORSKEN 5, LULEÅ Trygghetsboende Etapp 1 Hus A & A1 6.2 Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 08 LULEÅ TIRSÉN & AILI ARKITEKTER I LULEÅ Uppdragsansvarig: Lars Werner Upprättad av: Roger Johansson

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Ombyggnad slöjdsalar Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 (22) Rev 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S Sammansatta byggdelar

Läs mer

Remiss AMA Hus 14. Väggar av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/ESE-1. Tabell AMA 27.B/ESE-1. Väggar av platsgjuten betong

Remiss AMA Hus 14. Väggar av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/ESE-1. Tabell AMA 27.B/ESE-1. Väggar av platsgjuten betong 2 BÄRVERK 20 SAMMANSATTA BÄRVERK 27 BÄRVERK I HUSSTOMME Toleranser under 01.S gäller. 27.A Sammansatta bärverk i husstomme 27.B Stominnerväggar 27.B/11 Stominnerväggar - platsgjuten betong Väggar av platsgjuten

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

Kv. Rafinaderiet 1, Lund

Kv. Rafinaderiet 1, Lund Sida 1 av 11 Kv. Rafinaderiet 1, Lund IM, Individuell Människohjälp Lund Ombyggnad lokalanpassning KORTFATTAD RUMSBESKRIVNING mm FÖRHANDSKOPIA 2015-06-26 Generalentreprenad BE = GE = EGB = Beställaren

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-12-07 Upprättad av: Thomas 1 (5) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Renovering av yttertak med tillhörande plåtarbete och snörasskydd, byte

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Fasad och skärmtak Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Rambeskrivning Bygg, Vrenaby. Ombyggnad förskola till lägenheter

Rambeskrivning Bygg, Vrenaby. Ombyggnad förskola till lägenheter Rambeskrivning Bygg, Vrenaby. Ombyggnad förskola till lägenheter Förskolans namn är Björkkullen TOTALENTREPRENAD Förfrågningshandling Handling: 6.5 Upprättad av: Structor Örebro AB Gunnar Westlind Gunnar

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

NORA 2:6, TRÄNGEN 1, HUS 11 & 12, NORA Brandskyddande åtgärder

NORA 2:6, TRÄNGEN 1, HUS 11 & 12, NORA Brandskyddande åtgärder Nora Fastigheter AB Änggatan 11 713 30 NORA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Örebro Upprättad av Sebastian Lundberg ROOF Arkitekter AB 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID ALLMÄNT 3 SAMMANFATTNING AV UPPDRAG

Läs mer

FASAD- OCH RUMSBESKRIVNING BYGGDELSBESKRIVNING HUS-MARK FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FASAD- OCH RUMSBESKRIVNING BYGGDELSBESKRIVNING HUS-MARK FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 6.2 Sidantal 36 Uppdragsuppgifter: Kv. POSTEN/ TREVNADEN Uppdragsnummer: -02 FASAD- OCH RUMSBESKRIVNING BYGGDELSBESKRIVNING HUS-MARK Utgivare: TM.Konsult Teknik & Arkitektur ohanson BET ÄNDRINGEN

Läs mer

CMS BYGG. Teknisk Beskrivning. Halmstad Tylösand 2:150 Nybyggnad av Lägenhetshotell. Bilaga till anbud (11)

CMS BYGG. Teknisk Beskrivning. Halmstad Tylösand 2:150 Nybyggnad av Lägenhetshotell. Bilaga till anbud (11) CMS BYGG Teknisk Beskrivning Halmstad Tylösand 2:150 Nybyggnad av Lägenhetshotell Bilaga till anbud 2015-10-23 1 (11) INLEDNING ALLMÄNT Byggnader och lokaler skall uppfylla gällande myndighetskrav, myndigheters

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

6.3 RAMBESKRIVNING - HUS

6.3 RAMBESKRIVNING - HUS TORSKEN 5, LULEÅ Trygghetsboende Etapp 1, Hus B tom. E 6.3 Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 08 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LULEÅ TIRSÉN & AILI ARKITEKTER I LULEÅ Uppdragsansvarig: Lars Werner Upprättad

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

KRAVBESKRIVNING BYGG

KRAVBESKRIVNING BYGG 1 (11) Denna kravbeskrivning är upprättad i anslutning till Hus AMA 98 som byggdelsbeskrivning. 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM Projekteringen skall utföras enl. BBR 94 med gällande tillägg.

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens AQ-Arkitekter/GG 2008-02-08 06A42

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens AQ-Arkitekter/GG 2008-02-08 06A42 SAF Byggbeskrivning D40-00-508 BB-06A42 2006-09751 1 (23) LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 06A42 HGA Buss BYGGNADSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad 2008-02-08 av

Läs mer

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer: 10188995 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME WSP / Tel: +4610-722 50 00 Fax: +4610-722 52 14 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se 2 (9) 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S

Läs mer

BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING. Förfrågningsunderlag. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan. Uddevalla 2011-09-15. Beskrivningen är upprättad av

BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING. Förfrågningsunderlag. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan. Uddevalla 2011-09-15. Beskrivningen är upprättad av 1 (14) Rev. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING Förfrågningsunderlag Uddevalla Beskrivningen är upprättad av Nockpannan Byggledning Tel 0522-518447 2 (14) Rev. Mobil 0708-134895

Läs mer

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02.

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02. 1(7) Kv Telegrafen 1 Huddinge Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad 2013.02.08 Projektengagemang kring Arkitektur AB Årstaängsvägen 19B, Box 471 46 100 74 Stockholm

Läs mer

Väster 14:2 Borgarskolan gymnastik Ombyggnad dusch Byggnad 6424

Väster 14:2 Borgarskolan gymnastik Ombyggnad dusch Byggnad 6424 GAVLEFASTIGHETER GÄVLE KOMMUN AB Väster 14:2 Borgarskolan gymnastik Ombyggnad dusch Byggnad 6424 06-2.1 RAMBESKRIVNING HUS TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2016-03-08 Maxim Arkitekter AB Maxim Arkitekter

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

Teknisk beskrivning. Ombyggnad av fasader. Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad

Teknisk beskrivning. Ombyggnad av fasader. Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Sida 1(6) Teknisk beskrivning Totalentreprenad Sida 2(6) Innehållsförteckning Entreprenaden 3 Marköverbyggnad 5 Rivning, Demontering mm 5 Fasad, baksida 6 Teknisk dokumentation 6 Entreprenaden Sida 3(6)

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

U6A01 SUNDBYBERGS RIDANLÄGGNING Del av Sundbyberg 2:44 & 2:74

U6A01 SUNDBYBERGS RIDANLÄGGNING Del av Sundbyberg 2:44 & 2:74 U6A01 SUNDBYBERGS RIDANLÄGGNING TEKNISK RAMBESKRIVNING DE 4: STOMME RIDHUS, SERVICEDEL, STALL Beskrivningen upprättad av Erik Jarlöv Arkitekt SAR/MSA och Ingemar Hedlund, Byggnadsingenjör REV ÄNDRINGEN

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning 2013-08-14 Kortfattad teknisk beskrivning trädgårdsstaden i vallentuna etapp 5, kedjehus nr 42-55 sid 2 av 5 Mark e även särskild markplaneringsplan. Ytor på tomtmark enligt bofaktablad. Utrustning på

Läs mer

INFORMATIONSHANDLING 2011-02-24

INFORMATIONSHANDLING 2011-02-24 Hemsomduvillboi AB Gävle Kommun HOLMSUND 9:1 Villa HOLMSUND / fd Holmsundsskolan INFORMATIONSHANDLING 2011-02-24 Ansvarig Konsult: JOHAN SKOOG arkitektkontor ab Johan Skoog / arkitekt SAR-MSA Handläggare

Läs mer

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Bygglovshandlingarna ska följas om beställaren inte lämnar andra skriftliga instruktioner Rivningsarbeten och annan demontering Entredörr och innerdörr med karm

Läs mer

01-2 FÖRENKLAD BYGGNADSBESKRIVNING

01-2 FÖRENKLAD BYGGNADSBESKRIVNING HEMsomduvillboi Sverige AB Malmö Kommun Tullstorp 180:50 Villa Oxford / Bulltofta Ombyggnad till bostäder BYGGHANDLING 2014-07-22 01-2 FÖRENKLAD BYGGNADSBESKRIVNING ALLMÄNT Orientering Hemsomduvillboi

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

Del :Rum Modell: Fritidshus, version 2 Projekt Datum Revdatum Rev Bygghandling 400000 2014-09-12 2015-10-19 D BYGGMAX. 25kvm Attefallshus

Del :Rum Modell: Fritidshus, version 2 Projekt Datum Revdatum Rev Bygghandling 400000 2014-09-12 2015-10-19 D BYGGMAX. 25kvm Attefallshus Sida: 1(8) Del :Rum BYGGMAX 25kvm Attefallshus Modell: Fritidshus. Version 2 Rumsbeskrivning Denna beskrivning ansluter till Hus AMA 11 BYGGHANDLING Upprättad av Griab AB 2014-09-12 Sida: 2(8) Del :Rum

Läs mer

Föreningen innehåller 107 st bostadsrättslägenheter och fördelas enligt följande tabell: Gjuten betongplatta på berg, ev pålning vid behov.

Föreningen innehåller 107 st bostadsrättslägenheter och fördelas enligt följande tabell: Gjuten betongplatta på berg, ev pålning vid behov. Projektbeskrivning Projektet kommer att vara beläget i centrala Gottsunda. Kvarteret i stort kommer att byggas med varierande byggnadshöjder. Projektet utförs som bostadsrättsförening. Föreningens lägenheter

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

Annebovägen 15 - Återställning KARLSKRONA KOMMUN RUMSBESKRIVNING Förfrågningsunderlag Karlskrona kommun

Annebovägen 15 - Återställning KARLSKRONA KOMMUN RUMSBESKRIVNING Förfrågningsunderlag Karlskrona kommun Annebovägen 15 - Återställning KARLSKRONA KOMMUN RUMSBESKRIVNING 2014-04-10 Karlskrona kommun Karin Grimbe projektledare Allmänt Totalentreprenaden omfattar till funktion och utseende fullt färdiga enheter.

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR 06.3 RUMSBESKRIVNING-HUS Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st Varav bilagor: Färgsättning Kontor 1 sida (A3) Färgsättning Reception 1 sida

Läs mer

Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 13 och AMA Hus 14.

Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 13 och AMA Hus 14. TR01-21_1 BILAGA 4.1 REV 2016-07-07 Affärsverket Svenska kraftnät Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 13 och AMA Hus 14. Vid hänvisning till AMA gäller pyramidregeln vilket innebär att angiven

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2011-03-23 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan, Lidköping NR: 4647 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan NR: 4647 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med erforderlig

Läs mer

Follo Ren IKS, Ski - Norge

Follo Ren IKS, Ski - Norge Antal sidor: 16 sidor Ändringen avser.datum Sign 2 (16). datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik Sid 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 3 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 3 13 LAGER I MARK FÖR SKYDD AV

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Brogårdsvägen

ANBUDSINBJUDAN Målning Brogårdsvägen 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Brogårdsvägen Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden

Läs mer

SKOGSKYRKOGÅRDEN SKOGSKREMATORIET. Ombyggnad för nytt arkiv. Dnr RUMSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DATUM: REV:

SKOGSKYRKOGÅRDEN SKOGSKREMATORIET. Ombyggnad för nytt arkiv. Dnr RUMSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DATUM: REV: Kyrkogårdsförvaltningen Tekniska avdelningen SKOGSKYRKOGÅRDEN Dnr 4.1.2-81-2016 RUMSBESKRIVNING DATUM: 2016-03-01 REV: Antal sidor inkl denna, 8 HOS Arkitekter AB Åsögatan 113, 116 24 Stockholm Tel 08

Läs mer

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Bodbörsen AB Telefon Styrelsens säte TEKNISK BESKRIVNING Objekt 2287 ALLMÄNT Byggnaden är tillverkad och monterad av volymelement enligt Moelven

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h. Läderlappen bostad AB. Läderlappen bostad AB. Strandgatan 17, 953 32 HAPARANDA. växlande molnighet.

Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h. Läderlappen bostad AB. Läderlappen bostad AB. Strandgatan 17, 953 32 HAPARANDA. växlande molnighet. Sid 1 (9) Besiktningsnr: ÖSS-4215-16538242 Fastighetsbeteckning: Läderlappen 2 Fastighetens adress: Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h

Läs mer

Teknisk Beskrivning Generell beskrivning stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle

Teknisk Beskrivning Generell beskrivning stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle Teknisk Beskrivning Generell beskrivning stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle 1 Orientering. Beskrivningen avser nybyggnad av 5 st. stadsvillor (radhus) inom

Läs mer

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011.

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. FÖRSÄLJNING HusmanHagberg, tel 08-530 388 80. peabbostad.se PEAB BYGGER PASSIVHUS PÅ SOLHÖJDEN

Läs mer

U PPSALA F ULLERÖ 32:5 Vintergatsvägen 60

U PPSALA F ULLERÖ 32:5 Vintergatsvägen 60 U PPSALA F ULLERÖ 32:5 Vintergatsvägen 60 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Rumsbeskrivning. Rums- & byggnadsbeskrivning. Generellt Typ villadörr, vit med runt fönster Dooria Addera vit, trycke i krom.

Rumsbeskrivning. Rums- & byggnadsbeskrivning. Generellt Typ villadörr, vit med runt fönster Dooria Addera vit, trycke i krom. Rumsbeskrivning Generellt Lägenhetsdörr Innerdörrar Sockel, karm, foder Skåpsnickerier Vitvaror Typ villadörr, vit med runt fönster Dooria Addera vit, trycke i krom Fabriksmålade vita Fabr Vedum Fabr Siemens

Läs mer

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) LFV ARLANDA 06A42 Bussverksamheten TEKNISK BESKRIVNING OMBYGGNAD AV 508 Brandstation Öst 50 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av Torbjörn Johnsson

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB ABT ABK ABM (Allmänna bestämmelser) (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) (Allmänna

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-03-11 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park Mariestad NR: 4676 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park - Mariestad NR: 1 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning:

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning: BP1 Umeå Universitet, TFE Sara Bäckström 2013-02-05 Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1 Innehållsförteckning: 1 Teknisk beskrivning (s 1-7) 2 Ritningsförteckning 3 Ritningar enligt ritn förteckning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG GAMLESTADEN 53:6 BRAHEGATAN 11, GÖTEBORG RAMBESKRIVNING BYGG Ändringsdatum: --- Telefon: 031-706 37 70 Telefax: 031-706 37 88 E-post: arkitekter@ylab.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH

Läs mer

FÖRFRÄGNINGSUNDERLAG REV

FÖRFRÄGNINGSUNDERLAG REV SVENSKA KRAFTNÄT TRoi-21 BILAGA 4.1 FÖRFRÄGNINGSUNDERLAG REV Affärsverket Svenska kraflnät Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 13 och AMA Hus 14. Vid hänvisning till AMA gäller pyramidregeln

Läs mer

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE. Nybyggnad TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2012-10-05 KF04 REV C 2012-11-23 1-11.1 BESKRIVNING HUS OCH MARK

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE. Nybyggnad TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2012-10-05 KF04 REV C 2012-11-23 1-11.1 BESKRIVNING HUS OCH MARK ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE Nybyggnad TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KF04 REV C 2012-11-23 1-11.1 BESKRIVNING HUS OCH MARK Arkitektgruppen i Gävle AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer