LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA"

Transkript

1 En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

2 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas Mentorprogrammets upplägg Mål med mentorprogrammet Utformning av mentorprogrammets Adeptrollen Vad är en adept? Varför ska du vara adept? Förväntningar på dig som adept Mentorns roll Enskilda möten Första mötet Förtroende och sekretess Skriva dagbok Förslag på samtalsämnen... 9

3 2 HUR GUIDEN KAN ANVÄNDAS Denna adeptguide har till syfte att introducera dig till mentorprogrammet och sedan, om du bestämmer dig för att vara med i programmet, hjälpa dig i den spännande rollen som adept. Vi rekommenderar att du läser igenom hela guiden en gång, och att du sedan kan gå tillbaka och läsa utvalda delar igen. De tre huvuddelarna i adeptguiden är: 2.1 MENTORPROGRAMMETS UPPLÄGG Denna del tar upp mentorprogrammets mål och ger en kortfattad beskrivning av varje steg i mentorprogrammet. 2.2 ADEPTROLLEN Här beskrivs vilken roll du har som adept, vilka fördelar du får som adept och vilka förväntningar som finns på dig. 2.3 FÖRSLAG PÅ SAMTALSÄMNEN Sista delen innehåller förslag på samtalsämnen som du kan ta upp med din mentor. 2

4 3 MENTORPROGRAMMETS UPPLÄGG Här följer en kort beskrivning av mentorprogrammet. Mål med mentorprogrammet presenteras och de olika stegen i programmet klargörs. 3.1 MÅL MED MENTORPROGRAMMET Mentorprogrammet syftar till att stödja studenternas yrkesmässiga utveckling samt att skapa goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Syftet kan sammanfattas i nedanstående punkter: Underlätta övergången från akademi till näringsliv Skapa förutsättning för studenter att fatta medvetna val Ge studenter och alumner möjlighet att skapa nätverk Leda till personlig och professionell utveckling för både studenter och alumner Ge alumner förståelse för hur I-sektionen ser ut idag 3.2 UTFORMNING AV MENTORPROGRAMMET Här nedan följer en övergripande beskrivning av mentorprogrammets olika steg. 1. ANSÖKAN Du ansöker till mentorprogrammet genom att fylla i och maila vårt ansökningsformulär till mentor@isek.se. Döp dokumentet till dittnamn.ansokan.docx. Ansökningsformuläret kan du antingen hämta via isek.se eller få skickat till dig. För att få det skickat mailar du mentor@isek.se. Ansökan är öppen mellan 2-21 september. 2. MATCHNING De flesta mentorer är alumner från Industriell ekonomi i Lund. Du matchas med en mentor som vi tror passar just dig och dina behov. Det är en stor bredd bland mentorerna och sannolikheten är stor att vi ska lyckas matcha ihop dig med en mentor som du söker. Besked om du har fått en mentor får du under läsvecka KICKOFF Den 10 oktober inleds mentorprogrammet med en gemensam kickoff för både adepter och mentorer. Kickoffen består av en middag och under kvällen får du information om programmet och inspiration inför de kommande träffarna med din mentor. Under kickoffen får du också reda på vem din mentor är. 4. ENSKILDA TRÄFFAR Huvudinnehållet i mentorprogrammet är enskilda träffar mellan dig och din mentor cirka en gång i månaden. Ni bestämmer själva var och när ni träffas, och innehållet i samtalen bör beröra ämnen som utgår ifrån dina behov och önskemål som adept. I några fall kan mentorsrelationen ske på distans, till exempel om din mentor arbetar utomlands. Vanligast är då att träffarna sker på via Skype. 3

5 5. MÅNADSBREV Varje månad kommer Mentorsgruppen skicka ut ett månadsbrev. Månadsbrevet kommer innehålla konkreta tips på samtalsämnen som ni kan ta upp och övningar ni kan göra. 6. ADEPTTRÄFF Under denna träff samlas alla adepter och utbyter erfarenheter av sina mentorsrelationer. Träffen sker efter halva programmets gång och pågår 1,5-2h. 7. AVSLUTNING Mentorprogrammet avslutas efter drygt sju månader med en gemensam avslutningsträff för både adepter och mentorer. 8. UTVÄRDERING Efter avslutningen kommer du att få fylla i en utvärdering av mentorprogrammet. På detta sätt kan vi mäta programmets måluppfyllelse och göra programmet ännu bättre nästa år. Träffar med mentor Träffar med mentor Matchning Kickoff Adeptträff Avslutning september oktober februari maj 4

6 4 ADEPTROLLEN I detta avsnitt klargörs din roll som adept, vad du kan få ut av mentorsrelationen och vilka förväntningar som finns på dig. 4.1 VAD ÄR EN ADEPT? Ordet adept betyder lärjunge till en viss lärare. En mentorsrelation är alltid frivillig och utgår från adeptens situation och behov. Tillsammans arbetar man med sin mentor för att nå gemensamt uppsatta mål. 4.2 VARFÖR SKA DU VARA ADEPT? Det finns många fördelar med att vara adept: Som adept får du inblick i arbetslivet och möjlighet att knyta värdefulla kontakter med personer från näringslivet. Mentorskapet hjälper dig att se karriärmöjligheter och att bli klarare över dina mål, samt bidrar till att du får en tydligare koppling mellan dina studier och det väntande arbetslivet. Som adept lär du dig mycket av den ömsesidiga diskussionen kring personlig och professionell utveckling med din mentor. I rollen som adept får du möjlighet att ta del av din mentors erfarenheter och kunskaper. Adepten får en ökad självinsikt och blir mer medveten om sina egna starka och svaga sidor. 4.3 FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM ADEPT För att din mentorsrelation ska vara givande krävs det att du är engagerad, initiativtagande och lägger ner tiden som krävs. Du måste också drivas av en vilja att utvecklas och åstadkomma en förändring. Ett riktmärke är att träffa din mentor en gång i månaden och du förväntas förbereda mötena och tänka igenom vad ni ska prata om. Du bör också sätta upp personliga mål och arbeta tillsammans med din mentor för att uppnå dessa. Mentorsgruppen anordnar gemensamma träffar och det finns en bakomliggande tanke för varje sådan träff. Det är därför viktigt att du deltar under dessa event. Detta kommer du ha nytta av i din mentorsrelation. KÄNNETECKNANDE FÖR ADEPTEN: Söker aktivt råd och vägledning Kommunicerar öppet och ärligt Tar ansvar för relationen med sin mentor Tacksam för tiden och energin som mentorn lägger ner EN ADEPT ÄR DÄREMOT INTE: Hjälplös Beroende av mentorn Passiv Underställd i relationen Kravlös - mentorn behöver veta vad du vill 5

7 4.4 MENTORNS ROLL En mentor kan fungera som en överblickare och urskilja mönster som du inte själv kan se eftersom du befinner sig mitt i händelsernas centrum. En överblickare får dig att se saker ur andra synvinklar genom att ställa frågor och motfrågor. I rollen som samtalspartner agerar mentorn bollplank och hjälper dig att själv finna svar på dina frågor. När mentorn delar med sig av om dina erfarenheter får du nya infallsvinklar. Genom att vara inspiratör får mentorn dig att våga anta nya utmaningar och fatta beslut i svåra frågor. Detta bidrar till öka din självkänsla och ditt självförtroende. Mentorn ska vara en förebild men det är viktigt att du spelar huvudrollen och att mentorn inte tar över initiativet i relationen. Mentorn kan också ta rollen som tränare och bidra till din personliga utveckling. Det kräver att mentorn lyssnar och ger mycket och ärlig feedback. 4.5 ENSKILDA MÖTEN Mentorrelationen kommer att ge mer om du som adept förbereder varje enskilt möte. Du rekommenderas därför att skicka svårare frågor via e-post till din mentor några dagar i förväg. På så sätt får din mentor tid att förbereda sig på vad samtalet kommer att handla om. Normalt varar mötena en till två timmar och samtalen bör reflektera dina personliga mål med mentorprogrammet. Börja gärna mötena med vad som är aktuellt just nu och berätta sedan om vad som har hänt sedan sist. Har du gjort något du är nöjd eller missnöjd med? Vad kunde du gjort ännu bättre? Bolla idéer med din mentor! Mentorskapet ger möjlighet att blanda diskussioner om vardagens små och stora problem med utvecklingsmöjligheter på lång sikt FÖRSTA MÖTET Vi rekommenderar att första mötet sker inom cirka tre veckor efter mentorprogrammets gemensamma kickoff, för att ni snabbt ska komma igång. Ta gärna lite längre tid på er än normalt, en bra start på programmet är A och O. Under detta möte är det en god idé lära känna varandra bättre, diskutera era ambitioner och förväntningar på mentorskapet samt vilka mål du som adept har. PRESENTATIONER Berätta om er själva, er uppväxt, studier, arbete, hemförhållanden och starka och svaga sidor. 6

8 FÖRVÄNTNINGAR Det är viktigt du som adept tidigt klargör dina förväntningar på mentorskapet. Även din mentor har förväntningar och det är en fördel om de stämmer överens med dina och att ni tillsammans kan sätta rätt nivå på förväntningarna. Då undviker ni att det uppstår besvikelser längre fram. MÅL Dina individuella mål bör stämma någorlunda överens med programmets övergripande mål, som presenterades tidigare i denna guide. Oftast handlar adeptens mål om att åstadkomma en förändring. Till sin hjälp behöver adepten ett bollplank, någon att testa idéer på och diskutera problem med. Ett tips är att måla upp en vision. Hur ser ditt liv ut om fem år? Vilket är ditt drömjobb? Att prata om din vision med din mentor, om vilka hinder och möjligheter som finns, kan hjälpa dig att sätta upp konkreta och realistiska mål. Ju mer konkret du kan vara, ju större är sannolikheten att du når ett märkbart resultat. Här är några exempel på mål: Få hjälp med att presentera mig på bästa sätt i en arbetsintervju. Identifiera mina starka och svaga sidor och hur jag kan utnyttja mina starka sidor. Bygga upp ett större kontaktnät med mentorns hjälp. Bli bättre på att sälja in idéer och göra sig hörd. SPELREGLER OCH FORMALIA Andra frågor som är viktiga att ta upp är: Var, hur ofta och hur länge ska vi träffas? Hur formella vill vi att våra möten ska vara? Hur bestämmer vi ämnen inför varje möte? Finns det något som vi inte bör samtala om? När och hur ska vi följa upp att mentorsrelationen känns rätt för båda parter? Vi rekommenderar att ni kort skriver ner era förväntningar och mål samt vad ni överenskommit i övrigt i ett enkelt kontrakt. Mentorsgruppen skickar ut ett förslag på hur kontraktet kan se ut. Mentorskapskontraktet är ert hjälpmedel under programmets gång för att inte glömma vad ni vill göra av mentorskapet. 7

9 4.6 FÖRTROENDE OCH SEKRETESS För att relationen mellan mentor och adept ska fungera förtroendefullt och vara helt öppen krävs att allt som sägs under samtalen stannar mellan de två, om inget annat överenskoms i någon särskild fråga. 4.7 SKRIVA DAGBOK Ett tips är att skriva dagbok under mentorprogrammets gång. Det hjälper dig att minnas vad du tänkte och vad du kände under mötena. Här kan du skriva ner nya lärdomar och funderingar. Att skriva dagbok hjälper även dig att skärpa dina tankar, det man inte kan skriva klart, kan man sällan tänka klart. Frågor du kan besvara när du skriva dagbok är: Vad hände? Vad kände jag? Vad lärde jag mig? Hur ska jag gå vidare? 8

10 5 FÖRSLAG PÅ SAMTALSÄMNEN Nedan följer ett antal samtalsämnen som är tänkt att inspirera. Kom ihåg att tanken inte är att din mentor ska sitta inne på alla svaren, utan att ni tillsammans ska diskutera och bolla idéer. Fler tips och råd kommer under de gemensamma träffarna och löpande i månadsbreven. BLI BEKANTA Vad arbetar mentorn med för tillfället? Hur kom mentorn dit han eller hon är idag? Vad har varit de största svårigheterna och största bedrifterna? Är det något speciellt i mentorns karriär som har varit extra roligt? UTBILDNING OCH INRIKTNING Diskutera dina kommande val i utbildningen och vad det finns för fördelar och nackdelar med respektive val. Har det någon betydelse vilket mastersprogram du väljer/valt? Hur viktiga är betygen (i den bransch du är intresserad av)? Studera utomlands? BALANS I LIVET Diskutera hur ni gör för att bibehålla balans mellan arbete, familj och intressen i livet. Vad för tips och råd har du att dela med dig av? Vad har ni för intressen utanför arbetet? Vad är viktigt i livet? ETABLERA PROFESSIONELLA RELATIONER Låt mentorn introducera dig i sitt företag eller sin organisation. Vad kan du göra för att skapa bättre relationer med näringslivet? Hur ska du bygga nätverk i näringslivet och använda detta på bästa sätt? Är det något speciellt du borde tänka på vid initieringen av professionella relationer? 9

11 SÖKA JOBB Hur ska du bygga nätverk i näringslivet och använda detta på bästa sätt? Hur gick mentorn tillväga när han eller hon fick sitt första jobb? Vilka delar i ansökningsprocessen var svårast, jobbigast? Hur ska du skriva ditt CV? Vilka delar ska belysas och vad är mindre viktigt? När är det lämpligt att börja söka jobb? Vilka kanaler ska man använda sig av? Vad ska man tänka på inför en intervju? Hur ska man marknadsföra sig själv? Vad bör man tänka på gällande exjobb? KARRIÄRUTVECKLING Prata om höjdpunkter i era liv och de framgångsfaktorer som ligger bakom dessa. Din mentor kan kan dela med dig av sina erfarenheter av framgångar och misslyckanden. Diskutera vad du vill åstadkomma i livet och varför, vad du har för yrkesmässiga och privata mål och visioner och hur strategin ser ut för att komma dit. Vad är de mest värdefulla insikterna mentorn fått under sin karriär? Hur kan du som adept använda dem i din karriär? Vad har du för styrkor? Svagheter? Förbättringsområden? Hur kan du använda dina styrkor och förbättra sina svagheter? Vad är realistiska och uppnåeliga mål för dig kortsiktigt? Långsiktigt? Hur skiljer sig studentlivet och arbetslivet? Vad har du för förväntningar på att komma ut och få börja arbeta? 10

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers Mentorguide Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 2 Så här används guiden... 4 3 Översikt över mentorprogrammet... 5 3.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 3.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

I-mentor. Lunds Tekniska Högskola. mentorsprogrammet på Industriell ekonomi

I-mentor. Lunds Tekniska Högskola. mentorsprogrammet på Industriell ekonomi I-mentor mentorsprogrammet på Industriell ekonomi Lunds Tekniska Högskola Text: Christian Johansson & Nina Åxman. Bilder: Johan Majtorp & Mats Nygren. Layout: Hanna Johansson Välkommen till I-mentor! För

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Adeptens åtagande. Vad innebär begreppen adept och mentor? Adeptens funktion är att. Mentorprogrammets upplägg. Mentorns åtagande

Adeptens åtagande. Vad innebär begreppen adept och mentor? Adeptens funktion är att. Mentorprogrammets upplägg. Mentorns åtagande SFÖ:s mentorprogram Syfte och mål SFÖ arbetar för god yrkesetik och ökat erfarenhetsoch kunskapsutbyte mellan professionella översättare. Mentorverksamheten är avsedd att ge nya medlemmar stöd i att komma

Läs mer

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER Sök... MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER mentormatch@oru.se I 1 Syftet med mentorskap kan beskrivas som att stötta och uppmuntra människor till att ta ansvar för sitt eget lärande så att de kan nå sin fulla

Läs mer

Presenteras i samarbete med

Presenteras i samarbete med Mentorskapsprogram 2012/2013 Presenteras i samarbete med Ekonomernas Karriärcenter & School of Business Alumni Association Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 2 REDIRE, att återvända

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram 1. Mentorskap vad och varför? I den grekiska mytologin berättas att Odysseus, strax innan han lämnade ön Ithaka, anförtrodde sin son Telmachos uppfostran

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

MENTOR MATCH GUIDE FÖR MENTORER

MENTOR MATCH GUIDE FÖR MENTORER Sök... MENTOR MATCH GUIDE FÖR MENTORER alumn@oru.se I 1 Syftet med mentorskap kan beskrivas som att stötta och uppmuntra människor till att ta ansvar för sitt eget lärande så att de kan nå sin fulla potential,

Läs mer

Om mentorskap. Soroptimisternas Unionsmöte

Om mentorskap. Soroptimisternas Unionsmöte Om mentorskap Soroptimisternas Unionsmöte Luleå den 10 april 2011 Mona Odhnoff Sundström Moderna mentorskapet Tidigare kunskapsöverföring Nu - lärande process Båda deltagare utvecklas Mentorn tränad i

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

MENTOR MENTOR ADEPT & ADEPT. En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram. En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram

MENTOR MENTOR ADEPT & ADEPT. En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram. En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram MENTOR MENTOR & ADEPT & ADEPT En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram Välkommen, nu börjar resan! Vi på Sveriges Arbetsterapeuter är

Läs mer

Lärar/vägledarinformation

Lärar/vägledarinformation Lärar/vägledarinformation Portfolio - Personlig utvecklingsplan Syfte att utveckla och stödja självstyrt lärande genom att fokusera på det egna ansvaret för kunskapsinhämtning och personlig utveckling.

Läs mer

DIN GUIDE TILL LEIAS MENTORSKAPSPROGRAM

DIN GUIDE TILL LEIAS MENTORSKAPSPROGRAM DIN GUIDE TILL LEIAS MENTORSKAPSPROGRAM VÄLKOMMEN TILL LEIAS MENTORSKAPSPROGRAM! Tack för att du väljer att gå igenom sex månader av utveckling, nördighet och gemenskap tillsammans med oss! Du får åka

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Politik. Inom delmomentet politik ger vi en fördjupad ideologisk kunskap, kombinerat med kunskaper om praktisk politik. Ledarskap

Politik. Inom delmomentet politik ger vi en fördjupad ideologisk kunskap, kombinerat med kunskaper om praktisk politik. Ledarskap Futurum är distriktets spetsutbildning för framtidens ledare i Moderata ungdoms förbundet och Moderaterna. Utbildningen syftar till att utveckla deltagarna inom områdena politik, ledarskap och kommunikation.

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Executive Mentoring Program

Executive Mentoring Program Executive Mentoring Program AGNETA DREBER MAGDALENA GERGER Foto: Carl-Johan Söder MARTIN TIVEUS CARL-JOHAN BONNIER CLAES DAHLBÄCK EXECUTIVE MENTORING PROGRAM Utveckla ditt ledarskap med en egen mentor

Läs mer

Handbok för mentorskap

Handbok för mentorskap Handbok för mentorskap Den här handboken grundar sig till stor del på KICK - Handbok för mentorer, som utformats år 2003 av Jessica Lerche och Mia Ingman m.fl. till mentorprogrammet KICK för Arcada, där

Läs mer

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS Handbok FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS 1 Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet och det praktiska arbetslivet är två världar som allt för ofta ligger långt ifrån varandra.

Läs mer

POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap

POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Chefens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för att verksamheten och dess

Läs mer

Mentorskap för personlig och professionell utveckling

Mentorskap för personlig och professionell utveckling Mentorskap för personlig och professionell utveckling 25 april 2010 Soroptimisternas Unionsmöte i Båstad Mona Odhnoff Sundström Thunell, Odhnoff Sundström & Partners Moderna mentorskapet Tidigare kunskapsöverföring

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

FBI Mentorprogram 14/15

FBI Mentorprogram 14/15 FBI Mentorprogram 14/15 FBI:s Mentorprogram Studentföreningen Förenade Byggingenjörer på Mälardalens högskola i Västerås kommer under läsåret 14/15 att införa ett mentorprogram. Idén till mentorprogrammet

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

ADEPT- OCH MENTORPROGRAM

ADEPT- OCH MENTORPROGRAM ADEPT- OCH MENTORPROGRAM 2011-11-16 Stöd för styrelsens ledamöter och/eller ersättare som utsetts till adapter Mentorskap är ett förhållande mellan adept och mentor, där ålder och kön hos de båda inte

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Vad är delaktighet för dig?

Vad är delaktighet för dig? Vad är delaktighet för dig? Inspiration till samtal om delaktighet, självbestämmande och inflytande Detta häfte bygger på rapporten Vad är delaktighet för dig? ett delprojekt i satsningen för en evidensbaserad

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Guiden n A T u R V e TA R n A MenTORSKAP

Guiden n A T u R V e TA R n A MenTORSKAP Mentorskaps Guiden NATURVETARNA MENTORSKAP Vem ska vara min mentor? Hur ofta ska man träffas och hur ska relationen fungera? Det är vanliga frågor hos den som funderar på att skaffa en mentor. Den här

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Vem som kommer på intervju Skillnad på privat och offentlig sektor

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: F- klass IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 1 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Verktyglåda för mentorskap

Verktyglåda för mentorskap Verktyglåda för mentorskap Innehåll Kulnet Mentorprogram introduktion............................. 3 Vårt första möte - arbetsblad, Mentor............................ 5 Vårt första möte - arbetsblad, Adept.............................

Läs mer

En intervjubaserad. utvärdering av Ingenjörsmentor

En intervjubaserad. utvärdering av Ingenjörsmentor En intervjubaserad utvärdering av Ingenjörsmentor EN INTERVJUBASERAD UTVÄRDERING AV INGENJÖRSMENTOR Genomförd av Sara Wilk under sommar/hösten 2014. Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Mottagningsteam Kontinuer Jobbar för att skapa en heldag

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Länsstyrelsen, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Länsstyrelsen, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Länsstyrelsen, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

INTRODUKTION STEG Övning ger färdighet. Träna gärna på intervjusituationen med en vän eller genom att filma dig själv och dina svar.

INTRODUKTION STEG Övning ger färdighet. Träna gärna på intervjusituationen med en vän eller genom att filma dig själv och dina svar. INTRODUKTION Ibland är en lyckad intervju allt som ligger mellan dig och ditt drömjobb. Många upplever därför anställnings intervjun som oerhört stressande, såväl de som söker sitt första jobb som de med

Läs mer

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Kreativ COACHING när det snurrar i bollen PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Lärgruppsplan Kreativ coaching Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter

Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsstöd Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Chefens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Umeå universitet Inst för informatik P O Ågren Annakarin Nyberg Sid 1 (7) Sammanställning av kursutvärdering Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp,

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Projektteam Kontinuer Jobbar målfokuserat för att skapa

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

R.O.P. mentorprogram

R.O.P. mentorprogram Förändring, utveckling R.O.P. mentorprogram Svensk Fjärrvärme AB erbjuder mentorprogram för medarbetare i branschen Svensk Fjärrvärme AB erbjuder åter igen sitt uppskattade mentorprogram för medarbetare

Läs mer

SPCIs Mentorprogram 2011/2012

SPCIs Mentorprogram 2011/2012 SPCIs Mentorprogram 2011/2012 Välkommen till SPCIs Mentorprogram! SPCIs Mentorprogram startade 2010. I styrelsen för SPCI hade vi länge sökt efter sätt att knyta ihop olika åldersgrupper i vår förening

Läs mer

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Ett stöd för skol-if Den här studiehandledningen är gjord som ett stöd för skolidrottsföreningar som vill arbeta med häftet Ung Ledare i studiecirkel. Metodiken

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet FOKUS NÄTVERK EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM M A R I E E R L A N D S S O N, F R I D A T I V E R M A N & M A T T I A S T R A N B E R G

Läs mer

Konstnärsmentorutbildning. Sissel Korpisola 2018 Luckan, Stora Komet

Konstnärsmentorutbildning. Sissel Korpisola 2018 Luckan, Stora Komet Konstnärsmentorutbildning Sissel Korpisola 2018 Luckan, Stora Komet Kvällens program Presentation av Luckan och Stora Komet Vad är Mentorskap? Spelregler för mentorskap Kommunikation och samspel Vad är

Läs mer

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått.

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått. Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1 Som en förberedelse inför vårt utvecklingssamtal ber jag dig reflektera över frågorna. Du är inte begränsad till dessa frågor. Frågeformuläret ska inte

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Rollen som kommunikationsrådgivare

Rollen som kommunikationsrådgivare Rollen som kommunikationsrådgivare Styrkor, svagheter och utmaningar i praktisk kommunikationsrådgivning Helle Petersen, PhD, MPO Forskningsgruppchef och lektor, Roskilde Universitet Kort om mig PhD och

Läs mer

Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper. utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa Livsförändring på djupet

Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper. utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa Livsförändring på djupet Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa Livsförändring på djupet Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper utifrån Olle Carlssons bok

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG...

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Det var en gång... Alla barn är lika mycket värda. De har rätt att tänka hur de vill och säga vad de tycker. Samhället och vuxenvärlden

Läs mer

Utvecklingssamtal. mellan chef och underordnad chef

Utvecklingssamtal. mellan chef och underordnad chef Utvecklingssamtal mellan chef underordnad chef Inledning tillbakablick Arbetsmiljö hälsa Uppdrag uppgifter Utvecklings- plan Februari 2014 2(5) En av chefers viktigaste uppgifter är att kontinuerligt kommunicera

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

pocket En guide från tidningen Chef Mentor & adept Ett bollplank bara för dig!

pocket En guide från tidningen Chef Mentor & adept Ett bollplank bara för dig! En guide från tidningen Chef pocket Skaffa tydliga spelregler direkt Personkemin betyder allt Mentor & adept Ett bollplank bara för dig! Q allt OM HUR NI GÖR Q ADepten går först Q Mentorn lär OCKSÅ en

Läs mer