Handelsprofessorn. micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen. Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsprofessorn. micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen. Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna."

Transkript

1 Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 Pris 60 kronor Nr Så vill partierna stärka företagandet hög kvalitet bland redovisningskonsulter låga nedskrivningar av goodwill igen Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna. Handelsprofessorn micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen

2 Revisorns Verktygslåda Stöd för andra granskningsuppdrag Välkommen till höstens seminarier! REVisoRns VERkTygslåda i Hogia audit 16 sep Stockholm 23 sep göteborg 4 okt Malmö 9 dec Stockholm Marknadens behov av förtroendeskapande tjänster från revisorerna beräknas öka och därmed också behovet av en standardprogramvara för att hantera dessa tjänster. Med Revisorns Verktygslåda i Hogia audit kan er byrå få ett hjälpmedel som effektiviserar och kvalitetssäkrar arbetet med ett antal uppdrag utöver lagstiftad revision. ReViSoRnS VeRktygSlådA i Hogia Audit innehåller arbetsgångar, processer och dokument för att hantera: - översiktlig granskning av finansiella rapporter - granskning av annat än historisk finansiell information - granskning av bidrag - granskning enligt särskild överenskommelse Seminariet pågår mellan 09:30-14:30 och innefattar en presentation av Revisorns Verktygslåda-modulen samt intressanta föredrag med både Bengt Skough, Far och Björn Bäckvall, e&y och Far s policygrupp för revision kring temat: Tjänster på en efterfrågestyrd marknad. Skicka din anmälan via e-post till Antalet platser är begränsade. Välkomna! E-post Tel Fax Webbplats

3 nummer 8-9/2010 BALANS Ledare nummer 8-9/2010 Micael Dahlén är Handelshögskoleprofessorn som egentligen ville bli rockstjärna. Han är inte rädd för att sticka ut hakan och beskriver sig själv som en»oortodox forskare«. Omslagsbilden till detta nummer är tagen av Bosse Johansson. 0 % 32% 68% omröstning Behövs det en ny skattereform? Far har i en debattartikel i Svenska Dagbladet (26/5) förespråkat en ny skattereform. En omröstning på <www.tidningenbalans.se> visar att 68 procent av dem som svarat håller med Far, medan 32 procent anger att de inte vet. Ingen har svarat nej på frågan. prenumeration PressData AB, Priser 575 kronor/år, 960 kronor/2 år. Lösnummer 60 kronor (inkl. moms). Studentrabatt 50 procent. Återbetalning medges inte vid förtida uppsägningar. Balans ges ut av Far med tio utgåvor per år. Full fart igen! Sommaren gick fort i år också! Men till skillnad från många andra somrar har den detta år varken regnat eller blåst bort. Tvärtom. Den generösa värmen har fyllt kroppen med ny energi och det är nog många som liksom jag känner att det är med förnyad kraft man nu tar sig an höstens utmaningar. 19 september är det val till Sveriges riksdag och valrörelsen är i full gång. Överallt möts man av partiernas budskap i mer eller mindre raffinerad form. För flera av de mindre partierna handlar det om att till varje pris klara fyraprocentspärren. Och eftersom det (i skrivande stund) är mycket jämnt mellan blocken är detta en angelägenhet även för de stora partierna. Om ett parti halkar ur riksdagen kan det innebära att avgörande röster går förlorade för blocket. Det gäller alltså att samarbeta men samtidigt framhäva sin särart. Eftersom företag och företagande utgör grunden för revisions- och rådgivningsbranschen har Balans frågat de sju riksdagspartierna vad de vill göra för att göra det mer attraktivt att starta och driva företag. Vilka förslag är då bäst? Ja, det beror sannolikt på vem man frågar. På sidan 20 kan du läsa om vad företagarnas representanter tycker om partiernas förslag. Trots att vi nu befinner oss en bit in i september gör den gångna sommaren sig påmind här och där, så även i Balans. En av Sveriges radios sommarpratare är profil i detta nummer: Micael Dahlén, professor på Handelshögskolan i Stockholm. 15 juli sändes hans program, som fick en och annan lyssnare att studsa till. Efter programmet fick Micael Dahlén en hel del reaktioner såväl ris som ros. Nu har»sommar«tystnat för denna gång och på de allra flesta arbetsplatser är det åter full bemanning. Men vem vet, kanske har vi en brittsommar att se fram emot. Pernilla Halling Annonser Bo Lindberg, Lindberg Marketing, , , Balans Box Stockholm Telefon Epost tidningenbalans.se Chefredaktör Pernilla Halling Layout Anna Elgerot Redaktör Rakel Lennartsson Medlem av Sveriges Tidskrifter. TS-kon trol lerad fackpress upplaga (2009) Redaktör Charlotta Danielsson Införda artiklar åter ger författar nas åsikte r, vilka inte behöver mot svara Fars. Läs Balans på användare: Prenumerant, lösen: Balans2010 Tryckt hos ett Klimat neutralt företag Edita Västra Aros AB 2010 ISSN

4 Är du optimist, har gott självförtroende och is i magen? Se upp med ditt pensionssparande. I de flesta sammanhang är optimism, självförtroende och uthållighet goda egenskaper. Men när det gäller hur man placerar pengar, visar ekonomisk forskning att det faktiskt kan vara tvärtom. För precis de egenskaper som gör oss framgångsrika i övriga livet, kan leda till att vi gör misstag när vi exempelvis ska placera vårt pensionskapital. De flesta beter sig helt enkelt inte så klarsynt som de borde när det gäller sina placeringar. Till exempel har forskare i ekonomisk psykologi som Bazerman och Moore i experiment visat att insatta investerare många gånger är alltför optimistiska kring sin förmåga. De blir helt enkelt övermodiga och tar för stora risker i sina investeringar. Detta eftersom de har för stor tilltro till sina kunskaper och därför blir blinda för de komplexa sammanhang som kan ge oförutsedda förändringar i exempelvis en aktiekurs. En annan intressant lärdom kring våra ekonomiska beteenden är att vi ofta har svårt att vara helt rationella när vi ska värdera våra placeringar. Enligt Kahnemans (ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2002) och Tverskys Prospect Theory, bedömer vi inte våra placeringar efter hur mycket vi vunnit eller förlorat i absoluta termer, utan i stället utifrån mer eller mindre godtyckliga referenspunkter, gärna de som passar vår självbild som skickliga investerare. Vårt ständiga behov av referenspunkter gör helt enkelt att vi hellre tittar på om placeringar gått bättre eller sämre än jämförbara index, och inte på hur stor den ekonomiska behållningen är i slutändan. Även i nedgång spelar psykologin oss ett spratt, eftersom vi tenderar att vänta in i det sista med att realisera en förlust. Det har nämligen visat sig att människor är beredda att ta större risker med förluster än med vinster. En psykologisk mekanism som tyvärr kan leda till att vi biter oss själva i svansen, eftersom vi på grund av detta väntar för länge med att sälja i hopp om att placeringen ändå ska återhämta sig. Is i magen behöver i dessa sammanhang alltså inte vara något odelat positivt, i vart fall inte när det gäller placeringar. Kanske känner du igen dig? Lugn, det finns hjälp att få. Vi vet att marknaden till stora delar drivs av psykologi. Något som vi som investerare måste vara ödmjuka inför och dagligen förhålla oss till. Men för oss räcker det inte med att vara medvetna. Det handlar också om hur vi organiserar vår förvaltning för att hantera svängningar som bland annat drivs av marknadens psykologi. Ta till exempel vår fond Brummer Multi-Strategy. Den består av tio olika, sinsemellan oberoende, hedgefonder med olika förvaltningsinriktning. Det gör att du sammantaget får en god riskspridning och en förvaltning med historiskt låg korrelation med marknaden i stort. Och i stället för att jämföra oss med marknaden, är målet med Brummer Multi- Strategy att ge en absolut och positiv avkastning, oavsett om börsen går upp eller ner. En inriktning som bevisligen hittills gett ett bra resultat. Brummer Multi-Strategy har faktiskt aldrig haft ett negativt kalenderår och gett en genomsnittlig årsavkastning på 9 procent sedan fondens start (avser perioden 1 april 2002 till 30 juni 2010). Om du tycker att det låter som ett bra förhållningssätt, vill vi berätta om Brummer Life. Med Brummer Life kan du till exempel låta oss hjälpa dig med din förvaltning och placera i Brummer Multi-Strategy. Brummer Multi-Strategy är tack vare sina historiska egenskaper ett bra alternativ till en pensionsförsäkring i ett traditionellt livbolag eller till så kallad diskretionär kapitalförvaltning. Men Brummer Life har även alternativ om du vill utforma förvaltningen själv. Välj från vår fondmeny som innehåller Brummer & Partners aktivt förvaltade fonder med fokus på absolut avkastning och en rad index- och räntefonder. Indexoch räntefonderna har inga eller låga avgifter. Det finns flera olika sätt att bli kund i Brummer Life beroende på vilka behov du har. Du kan bland annat öppna en fonddepå (minsta insättning är kronor), starta en kapitalförsäkring eller börja pensionsspara. Besök gärna eller ring så hjälper vi dig. Välkommen. Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Observera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information, vänligen se fondens faktablad och informationsbroschyr på

5 nummer 4/2010 BALANS Nyheter innehåll 8-9/ Foto: mike egerton/pa photos/scanpix 09 Politiska drömmar och brusten kärlek noteringar. 5 frågor till Ulf Sandlund som jobbat med några av de senaste årens mest uppmärksammade mutskandaler inom svenskt och internationellt näringsliv. 12 noteringar. Europafrågor. Var finns eu i valrörelsen? undrar Ewa Fallenius. 14 profil i balans. Micael Dahlén. Professorn som ville bli rockstjärna. Nästa år släpps boken som kanske kostar honom jobbet, men det bekommer honom inte. 18 valet Så vill partierna stärka företagandet. Valet närmar sig med stormsteg. Balans har frågat både partier och näringsliv om vad de tycker är viktigast för att stärka företagandet. 22 intervju. Hög kvalitet bland redovisningskonsulter. Bengt Reinholdsson och Eva Törning är nöjda med resultatet av det första året med obligatorisk kvalitetskontroll av redovisningskonsulter. 27 i branschen. Skatterådgivare. Christina Aronson gick från Skatteverket till PwC i Jönköping. 28 intervju. Hållbarhetsredovisning. Åse Bäckström, Fars arbetsgrupp för hållbar utveckling, räds inte konkurrens inom hållbarhetsgranskningen. 30 intervju. Kvalitetskontroll av börsrevisorer. Göran Raspe tycker att revisorerna i börsföretagen håller hög kvalitet. 49 fördjupning. Nedskrivning av goodwill Björn Gauffin och Anders Thörnsten skriver om att det varit låga nedskrivningar av goodwill igen reportage. Hur mycket tid stjäl Facebook? Gränsen mellan privatliv och arbete suddas ut i sociala medier. dessutom i nr Noteringar 32 inblick 42 fördjupning 54 Debatt 61 Far har ordet 62 Gästkrönikan 5

6 Alla nya skatteregler privat och företag Skatteträff SKATTERNA 2010 OCH 2011 DU MISSAR INTE NÅGOT VIKTIGT Lön Kapital Företag Moms Mer lönsamt att pensions spara hos arbetsgivaren Ring skattefritt från tjänstemobil Därför ska Du välja kontant lön istället för skattepliktig förmån Stora momsförändringar 2011 Arbetsmåltider skattepliktiga Nytt om företagsbeskattning Enklare redovisningsregler Privatekonomiska tips Inför årsskiftet: åtgärderna som ger lägre skatt. Skatta av bostadsuppskovet i förtid? Så utnyttjar Du ROT-avdraget bäst. Bästa löneuttaget för fåmansföretagare. Möjligt undvika skatt på vissa kapitalinkomster. Som vanligt täcker informationsdagen hela skatteområdet. Du blir upp daterad om allt väsentligt. Sune Tholin, Tholin & Larsson Välkänd kursarrangör ÖVER HELA LANDET 33 kurstillfällen Även i januari 2011 ALLT NYTT OCH VIKTIGT PÅ EN DAG RÅD OCH TIPS PRIVAT OCH FÖR FÖRETAG Bra kursmaterial Du får en genomarbetad dokumentation användbar även efter kursen. Du får också en ordentlig skriftlig uppföljning i februari. Kurstid Samling Morgonkaffe från kl Lågt pris Kursavgiften är kr plus moms. Lunch samt morgon- och eftermiddagskaffe ingår. Mer info: Anmälan Tholin & Larsson Box Göteborg Tel: Fax: E-post: q Borås 29 nov q Eskilstuna 9 dec q Falun 2 dec q Gävle 3 dec q Göteborg 26 nov q Göteborg 10 dec q Göteborg 10 jan q Halmstad 25 nov q Helsingborg 24 nov q Helsingborg 13 jan q Jönköping 30 nov Anmälan, Skatteträff 2010/2011. Fax: E-post: q Kalmar 15 dec q Karlskrona 14 dec q Karlstad 8 dec q Kristianstad 22 nov q Linköping 1 dec q Luleå 29 nov q Malmö 23 nov q Malmö 12 jan q Norrköping 2 dec q Stockholm 3 dec q Stockholm 14 dec q Stockholm 15 dec q Stockholm 16 dec q Stockholm 11 jan q Sundsvall 1 dec q Trollhättan 9 dec q Umeå 30 nov q Uppsala 7 dec q Västerås 8 dec q Växjö 16 dec q Örebro 7 dec q Östersund 6 dec Företag: Adress: Postnr: Tel: Särskild skattedag för revisorer m fl Tillsammans med Far Akademi arrangerar vi även en skattedag särskilt anpassad för revisorer, redovisningskonsulter m fl. Stockholm, Göteborg och Malmö i december. Mer information: ring Far Akademi Ort: Fax: Kursdeltagare 1: Kursdeltagare 2: Kursdeltagare 3: Kursdeltagare 4:

7 nummer 8-9/2010 BALANS noteringar r i s k a t t b r y t a m o t b o k f ö r i n g s l a g e n :»G8«sätter press på programleverantörer Flera bokföringsprogram har brister som gör att den som använder dem eller ska granska bokföringen riskerar att bryta mot bokföringslagen. Nu går de sju stora revisionsbyråerna och Far samman för att diskutera en förändring med programvaruföretagen. Frågan om redovisningsoch bokföringsprogram är högaktuell. Under hösten ska G8-gruppen, bestående av de sju stora revisionsbyråerna samt Far, träffa flera programvaruföretag. Förhoppningen är att få till stånd en förändring av de program som finns i dag. I många, dock inte alla, redovisnings- och bokföringsprogram finns möjligheten att ändra bakåt i tiden på ett sätt som inte överstämmer med lagstiftarens ambition. I vissa saknas det också systemdokumentation och behandlingshistorik, sådant som ska finnas, konstaterar Sigurd Elofsson som är ordförande i G8-gruppen. Gruppen har haft två möten, som har resulterat i att man nu valt att bjuda in programvaruföretagen för en diskussion. Frågan aktualiserades bland annat genom kassaregisterlagen. Det är viktigt att vi i branschen tar tag i frågan, annars finns alltid en risk att lagstiftaren går in. Det här handlar om självreglering, säger Sigurd Elofsson. Redovisnings- och bokföringsprogrammen blir mer och mer sofistikerade och allt mer blir webbaserat. Då ökar också kravet att allt överensstämmer med vad som krävs utifrån bokföringslagen. Systemdokumentation och behandlingshistorik, samt att rättelser är spårbara är Användare av bokföringsprogram och de som ska granska bokföringen riskerar att bryta mot bokföringslagen. Detta vill G8-gruppen ändra på och för nu en dialog med programvaruleverantörerna. viktiga bitar för den som ska granska bokföringen. Om det finns brister i programmen kan det leda till att klienter som använder dem, redovisare som bokför eller revisorer som granskar bokföringen riskerar att bli misstänkta för exempelvis bokföringsbrott eller medhjälp till bokföringsbrott. Det är inte acceptabelt, menar G8-gruppen som vill att bristerna åtgärdas. Inom Pricewaterhouse- Coopers har frågan om redovisnings- och bokföringsprogrammen diskuterats en tid och när G8-gruppen samlades visade det sig att det inte var den enda byrån som reagerat. Sigurd Elofsson konstaterar att frågan har lyfts fram de senaste åren, bland annat genom domar som visat på det straffrättsliga ansvaret när det gäller bokföring och där riskerna understrukits. Jag är övertygad om att vi tillsammans med programvaruföretagen kommer att lyckas lösa problemen och skapa ett samarbete som gynnar hela branschen, säger han. Vid mötet kommer G8- gruppen att presentera förslag till lösningar på problemet med rättelser, systemdokumentation och behandlingshistorik. Sigurd Elofsson är optimistisk inför framtiden. Tillsammans med ett programvaruföretag har vi testat våra förslag och visat att de fungerar. Vi kan lagstiftningen, kraven och önskemålen och programmakarna kan tekniken. Det är en lyckad kombination, säger han. Charlotta Danielsson Foto: pernilla halling 7

8 BALANS nummer 8-9/2010 noteringar branschdagar bokslutsrapporter Foto: sanna skerdén Lena Lind, vd Far Akademi. Bredare branschdagar Fars branschdagar har flyttat från Åre till Solna utanför Stockholm och inriktningen har breddats. I samband med branschdagarna hålls också Fars årsstämma. Vad är nytt för i år? Vi ville satsa på ett ställe med bra kommunikationer, så nytt för i år är att vi är i Frösundavik i Solna. Liksom förut kommer det att bli parallella seminarier. Men vi har både bredare spår med gemensamma seminarier och seminarier med smalare inriktning. Vi vänder oss till alla Fars medlemsgrupper, säger Lena Lind, vd på Far Akademi som är arrangör. Kan du nämna något ur programmet? Vi kommer bland annat att ha seminarier om moms, K3, insolvens, ägarskifte och skatte frågor. Vi kommer även att uppmärksamma att det är valår. Dag två drar vi igång med ett inspirationsseminarium med kommunikationsexperten Colin Moon. Vi tar också upp hur man kan prissätta sina tjänster glöm timmar och ta betalt för värdet.»nya generationen utmanar storbyråerna«är en programpunkt berätta mer! Vd:arna för storbyråerna kommer att utfrågas av Fars arbetsgrupp Nya generationen. Moderator då, liksom vid programpunkten som handlar om vad som händer efter valet, är Ulrika Nilsson från TV4. charlotta danielsson Bolagverket har gått ut med information om att inga bokslutsrapporter ska skickas in. Bokslutsrapporter ska inte till Bolagsverket Bolagsverket har gått ut med information om att det endast är revisionsberättelsen tillsammans med årsredovisningen som ska skickas in, det vill säga inga bokslutsrapporter eller andra uttalanden från revisorer eller redovisningskonsulter. Finansiellt samarbete samarbete En överenskommelse mellan finansiella myndigheter i Norden och Baltikum gällande utökat samarbete kring gränsöverskridande finansiell stabilitet, krishantering och resolution har undertecknats. Genom överenskommelsen bildas den första gränsöverskridande stabilitetsgruppen i det europeiska samarbetet och den stärker möjligheterna att hantera finansiell oro. Under hösten avskaffas revisionsplikten för små aktiebolag och inför den förändringen har Bolagsverket gått ut med information på sin hemsida om vad som gäller när lagändringen trätt i kraft. Bolagsverket understryker att revisionsberättelsen precis som tidigare ska skickas in tillsammans med årsredovisningen. Däremot ska bokslutsrapporter eller andra uttalanden från revisorer eller redovisningskonsulter kring årsredovisningen inte skickas in. Fars generalsekreterare Dan Brännström menar att detta är något som alla inom revisionsoch rådgivningsbranschen bör känna till. Det är viktigt att detta blir tydligt för marknaden. En revisionsberättelse är en revisionsberättelse och en bokslutsrapport är en bokslutsrapport. Om båda handlingarna skickas in på samma sätt tror jag att det blir förvirring, säger Dan Brännström, Fars generalsekreterare. Jag tycker också att det är olyckligt om vi får se»påteckningar«på årsredovisningar som hänvisar till bokslutsrapporter som inte finns hos Bolagsverket. Det skapar också bara förvirring, fortsätter han. charlotta danielsson konjunkturen Världsekonomin går som tåget Kina är det starka lokomotivet som drar världsekonomin mot nya rekord nivåer. Det visar finansanalytikern Peter Malmqvists globala tillväxtindikator, som är en sammanvägning av industriproduktion, detaljhandelsförsäljning och bilförsäljning för världens åtta största länder. Även i Sverige är stämningen på topp, enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för andra kvartalet i år. Läget är»mycket starkt«, vilket är det högsta betyget som går att få i barometern. Enligt Peter Malmqvist kom vändningen i april förra året. Då hade konjunkturen varit nere och vänt på nivåer långt under bottennoteringarna i samband med IT-kraschen. Den globala tillväxten ligger nu, enligt Malmqvist, på 10,4 procent. Att jämföra med 5,4 procent tidigare toppnotering från rekordåret Rakel Lennartsson Foto: bolagsverket 8

9 nummer 8-9/2010 BALANS noteringar Revisorer får större ansvar vid mutbrott Två kommande lagar ger revisorerna utvidgat ansvar när det gäller att förebygga och anmäla mutbrott. Fars chefsjurist Urban Engerstedt välkomnar Mutbrottsutredningens förslag om självreglering inom näringslivet. Sedan Enronskandalen och finanskrisen har det varit lågkonjunktur för självregleringsmodeller. Men Mutbrottsutredningens betänkande föreslår en ny näringslivskod för att hjälpa företagen att hamna på rätt sida om lagen när det gäller gåvor och inbjudningar av olika slag. Jag är mycket positiv till att utredningen lyfter fram självregleringens förtjänster, säger Urban Engerstedt som tillsammans med Carina Bergman Marcus, ordförande i Fars policygrupp för etik, har representerat Far i utredningen. En viktig utgångspunkt har varit att den som följer koden inte ska behöva ådra sig risk för lagföring och straff. Koden är därför strängare än lagstiftningen, betonar Urban Engerstedt. Den som lever efter koden kan alltså vara säker på att hålla sig på rätt sida om lagen. Einar Lundgren är chefsjurist på Skanska och huvudförfattare till utredningens kapitel om koden. Näringslivet har efterfrågat klarare regler och vi förstår att det i lagtexten inte går att komma så långt som är önskvärt, säger han. Koden har utarbetats av representanter från näringslivet och ska fastställas och förvaltas av Institutet mot mutor. Urban Engerstedt förklarar att koden har en både preventiv och klargörande funktion. I den bästa av världar ska koden göra alla rättegångar om mutbrott obehövliga. Men i de fall det blir rättegång kommer koden att vara ett viktigt inslag i domstolens bedömning. Den nya koden kommer också att generera nya uppgifter för landets revisorer. Jag tror att koden kommer att påverka revisorernas sätt att arbeta; även om koden ska genomsyra hela företaget är det revisorerna som ytterst kommer att kontrollera hur företagen lever upp till den, säger utredaren Bo Svensson. Även de ändringar i aktiebolagslagen om frivillig revision, som träder i kraft 1 november, Muta? En ny kod ska hjälpa företagen att hålla sig på rätt sida om lagen. innehåller en utvidgning av revisorns ansvar när det gäller att rapportera misstanke om mutbrott. Hittills gäller det endast vid misstanke mot sty r- mutbrottsutredningen else ledamot eller vd, men från och med november omfattas samtliga personer inom ramen för bolagets verksamhet. Rakel Lennartsson Utredningen, ledd av Bo Svensson, syftade till att åstadkomma tydlighet och enhetlighet i den svenska mutbrottslagstiftningen. Enligt betänkandet, Mutbrott SOU 2010:38, ska bestämmelserna om mutbrott ordnas i fem paragrafer i brottsbalkens tionde kapitel. Reglerna träder i kraft tidigast Foto: pernilla halling Koll på allt efter sommaren? Onlinetjänsten är alltid uppdaterad! Beställ inom 10 dagar på ekonomionline.se och ange kod bal1008 så bjuder vi på en biobiljett! Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på 9

10 BALANS nummer 8-9/2010 Noteringar kapitalförvaltning k3-regelverket Ok med kapitalförvaltning inom revisionsbyrå Revisorsnämnden (RN) avstår från att kritisera en revisionsbyrå för att den har valt att placera sin överlikviditet i börsnoterade aktier. RN skriver visserligen att lagens ordalydelse inte ger utrymme för att revisionsbolag över huvud taget får inneha aktier i andra bolag, men anser att lagtexten inte stämmer överens med motiven till bestämmelsen. RN avser därför att uppmärksamma justitiedepartementet på behovet av en översyn av bestämmelsen. I Balans nr 6-7/2010 efterlyste Fars förenings jurist Helene Agélii ett klargörande från RN angående kapitalförvaltning inom revisionsbyråer. rakel lennartsson»det farliga är inte att vi har ett antal entreprenörer i Sverige som har byggt upp stora förmögenheter, utan att tjänstemän som inte har tagit några egna risker belönar sig själva på det här viset.«bengt Ericson, journalist och författare, aktuell med boken»den nya överklassen«i en intervju i DI Weekend nr 30/2010. mer Allt fler är MER-utbildade Antalet MER-utbildade växer sakta men säkert. Före sommaren utbildades nio nya MERrådgivare. Gunilla Sandström, Miljölots AB, som startade MER-projektet konstaterar att det inte är ovanligt att byråer själva tar initiativ till kurser och att fler har frukostmöten med kunder för att visa på kopplingen mellan kostnadsbesparingar och klimatpåverkan. Bokföringsnämnden har gjort ett omfattande arbete med det nya regelverket K3, som i vissa avseenden kommer att innebära en regellättnad i förhållande till IFRS för SME. K3-regelverket på remiss K3 kan beskrivas som en anpassning av IFRS för SME till svenska förhållanden. Förutom att det följer svensk lag har Bok för ingsnämnden skräddarsytt regelverket till de svenska företagen. I slutet av september går remiss tiden ut. Med k3 kommer Bokföringsnämndens huvudregelverk i det så kallade k-projektet. Projektet, som inleddes för cirka fem år sedan, är ett resultat av Bokföringsnämndens förenklingsarbete med att anpassa redovisningsstandarderna till de skiftande behoven i olika kategorier av företag. k3 kan beskrivas som en anpassning av ifrs för sme till svenska förhållanden. Bokföringsnämnden har gjort ett omfattande arbete och i vissa avseenden kommer k3 att innebära en regellättnad i förhållande till ifrs för sme. Caisa Drefeldt, Fars representant i Bokföringsnämnden, betonar att nämnden gjort ett jättejobb. Hon har själv lagt cirka 350 arbetstimmar på k3. Vad är den största nyttan med K3, enligt Bokföringsnämnden? Att man får ett uppdaterat och sammanhållet regelverk bokföringsnämndens k-projekt K står för kategori. Projektet delar in alla företag i olika kategorier. K1 enskilda näringsidkare, förenklat årsbokslut. K2 mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar. K3 övriga svenska företag. Kvar att göra: K2 för andra än aktiebolag och ekonomiska föreningar, K2 för årsbokslut samt K1 för andra än enskilda näringsidkare och ideella föreningar. som är modernt och internationellt anpassat, säger Claes Eriksson, redovisningsexpert på Bokföringsnämnden. Hans Edenhammar, nämndens ordförande, poängterar att det är första gången något motsvarande görs i Sverige. Det kan tyckas bakvänt att huvudregelverket kommer sist, efter både k1 och k2 som är förenklade versioner av k3. Men det är en medveten strategi. Vi ville skriva för användarnas behov i stället för att bara skala av ett stort regelverk, förklarar Gunvor Pautsch som är kanslichef på Bokföringsnämnden. Remisstiden för k3 går ut sista september (med undantag för tre kapitel som ännu inte var klara när k3 gick ut på remiss). Förhoppningen är att det ska träda i kraft 2012, och då måste förtagen välja om de ska tillämpa k3 eller någon av de förenklade versionerna. rakel lennartsson Foto: rakel lennartsson 10

11 nummer 8-9/2010 BALANS noteringar 5 frågor Foto: rakel lennartsson Ulf Sandlund är ansvarig för specialistenheten Forensic Services inom PricewaterhouseCoopers och har jobbat med några av de senaste årens mest uppmärksammade mutskandaler inom svenskt och internationellt näringsliv. 1Du säger att Sverige ligger efter när det gäller korruptionsbekämpning, hur menar du? Svenska rättsvårdande myndigheter har ingen tradition av att utdöma kännbara sanktioner. Företagen å sin sida har inte heller alla gånger jobbat så mycket med de här frågorna; de interna ramverken är ofta otydliga och processerna otillräckliga. 2Den nya mutbrottslagen beräknas träda i kraft Är tidsfristen för kort? Det är i alla fall hög tid för företagen att börja se över vad de nya lagförslaget och koden kan innebära för verksamheten. Många processer i företaget berörs, allt ifrån försäljning och inköp till internrevision och HR-frågor. Det handlar om att göra riskbedömningar; identifiera vilka risker som finns och hur man kan minska dem. 3Du anser att lagförslaget innehåller för svaga sanktionsmöjligheter, hur menar du? För ett litet svenskt företag kan en företagsbot på maximalt tio miljoner kronor vara en kännbar summa, men för ett större företag med stor verksamhet i andra länder betyder det ingenting. Statens incitament att dra igång kostsamma processer mot de stora företagen förbättras sannolikt inte heller. 4Tio miljoner kronor, finns det lägen då ett företag skulle kunna ta den smällen till förmån för en attraktiv affär? Ja, jag har sett exempel i utlandet på att man bygger in potentiella exponeringar för straffavgifter i kalkylerna. Mutor kan ju också förekomma genom att företag vill ta en»genväg«för att undvika en viss nackdel, exempelvis omild behandling av myndigheter. Men den internationella trenden pekar mot att de rättsvårdande myndigheterna i olika länder tar för sig på ett helt annat sätt i dag. Det finns exempel på både svenska och utländska globala företag som utdömts att betala hundratals miljoner dollar, eller euro, i böter. 5Den nya lagen innehåller ett förbud mot»vårdslös finansiering av mutor«. Vad innebär det för företagen? De måste ha full koll på vilka samarbetspartners och agenter de väljer och hur de övervakas. Detsamma gäller dotterbolag i en koncern. Verkar dotterbolaget eller samarbetsparten i en korrupt bransch? Hur stor är ersättningen i förhållande till arbetet som ska utföras? Det finns sammanhang då det är fullt motiverat att anlita agenter, men ett företag ska inte kunna gömma sig bakom en tredje part. rakel lennartsson 11

12 BALANS nummer 8-9/2010 Noteringar Foto: anna elgerot Europafrågor Var finns EU i valrörelsen? I den intensiva valkampanj som pågår undrar jag var eufrågorna finns. Att de flesta partierna är för ett svenskt eu-medlemskap vet många, men hur har den blivande regeringen tänkt ta vara på Sveriges intressen på eu-nivå? Och hur kan eu bli en naturlig del i den svenska samhällsutvecklingen? Det här är frågor som partierna bör diskutera. Den partiledare som blir utsedd till statsminister blir även utsedd att representera Sverige vid eu:s toppmöten. Det är den personens/det partiets åsikter som kommer att föras fram när viktiga frågor diskuteras. Varje minister har också en viktig roll inom eu, när de representerar Sverige vid ministermötena som äger rum med jämna mellanrum. För att få en uppfattning om de olika partiernas tankar om eu kan man gå in på deras hemsidor. Moderaterna beskriver i faktablad var de står i olika eu-frågor och vilken roll de vill att Sverige ska ha i eu. Socialdemokraterna har på sin hemsida samlat»internationellt«under en rubrik. Här finns rubriken»s i Europa«, tillsammans med»vitryssland«,»mellanöstern«och»kurdfrågan«. Informationen är knapphändig och de hänvisar framför allt till andra hemsidor. Folkpartiet har under rubriken»sverige i världen«samlat fakta om sin syn på olika eu-frågor. Folkpartiet har länge varit det mest eu-vänliga partiet och runt om i landet kan vi se affischer med eu-minister Birgitta Ohlsson och rubriken»ja till Europa«. Det finns alltså mer att önska. Letar man så finner man information om eu, men den är inte alltid lätt att hitta. Och även om det finns en del information, så saknas fortfarande en allmän debatt kring dessa frågor. 19 september är det även val till kommun och landsting. I en nyligen publicerad rapport från Sveriges kommuner och landsting framkommer att hela 60 procent av frågorna på kommunfullmäktiges dagordning påverkas direkt eller indirekt av eu. Inom landstinget är siffran 50 procent. Vem av de valbara kandidaterna är villig att aktivt följa beslutsfattandet på eu-nivå och vem är bäst på att tillgodose eu-perspektivet? Det är mycket svårt för väljarna att veta. Det är fortfarande några veckor kvar till valet så ta chansen att ta reda på vad partierna har för åsikter i viktiga eu-frågor! ewa fallenius är EU-expert på PricewaterhouseCoopers. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge). Nya krav på utbildning Från 1 maj i år innehåller Revisorsnämndens (rn) föreskrifter nya krav på fortbildning. Utbildningskravet, som trätt i kraft utan övergångsregler, är hädanefter kopplat till förnyelsen av yrkestiteln godkänd revisor respektive auktoriserad revisor. Kravet på fortbildning finns sedan gammalt som en del i Fars yrkesetiska regler. På grund av eu-lagstiftning får det nu status av en statligt sanktionerad föreskrift från rn, som kontrollerar utfärdandet av yrkestitlarna. Vi kommer att använda samma system som vi tillämpar för att kontrollera att revisorer uppfyller praktikkraven i samband med förnyelseansökan. Revisorn anger antalet timmar, fördelat per år, som lagts på utbildning, förklarar Adam Diamant, chefsjurist och ställföreträdande direktör vid rn. När det gäller utbildningens kvalitet kommer rn att förlita sig på den kvalitetskontroll som görs av Far. Adam Diamant tror inte att man annat än i undantagsfall kommer att begära in kompletterande uppgifter när det gäller timmarna. Den yttersta konsekvensen av ofullständig utbildning är ju att vi vägrar förnyelse, men jag har svårt att tro att vi skulle hamna där. Om det saknas ett fåtal timmar ber vi om kompletterande uppgifter, säger han. Den stora förändringen blir för de cirka hundra kvalificerade revisorer som inte är medlemmar i Far. Före 1 maj i år hade de inga formella utbildningskrav på sig. Från och med 1 maj är vidareutbildning ett krav för förnyelse av yrkestiteln, vilket strikt författningstekniskt innebär en retroaktiv verkan. Emellertid finns inga övergångsbestämmelser, men Adam Diamant försäkrar att rn kommer att»vara praktiska«. Vi kommer att titta på hur lång tid som förflutit sedan föreskriften trädde i kraft och ta det steg för steg. Vi ska absolut inte hamna i en retroaktivitetsdiskussion, säger han. Rakel Lennartsson Nya generationen Nya generationen ska tillföra Fars arbete ett yngre perspektiv. I mitten av september hålls ett möte för unga och nyblivna auktoriserade och godkända revisorer samt för revisorer som ännu inte tagit steget och blivit medlemmar i Far. Nya generationen är en arbetsgrupp inom Fars sektion Stora företag. Pernilla Crusenborg på Pricewaterhouse- Coopers i Stockholm är ordförande. Hon tror att gruppen har mycket att tillföra. Vi ska jobba för de intressen som yngre revisorer har, till exempel finns ett önskemål om temakvällar, berättar hon. 15 september bjuder Nya generationen in till frukostmöte med efterföljande mingel. Bland annat kommer Fars generalssekreterare Dan Bränn ström att finnas på plats för att informera om Far. Det är en introduktionsträff och tanken är också att man ska kunna nätverka. Är intresset stort kommer vi att fortsätta med introduktionsträffar, säger Pernilla Crusenborg. Charlotta Danielsson 12

13 Fars Branschdagar Stockholm september Dagarna innehåller högaktuell vidareutbildning och Fars årsstämma med middag och underhållning. Du får en fantastisk möjlighet till erfarenhetsutbyte och social samvaro med kollegor från hela landet. Du kan välja mellan ett flertal intressanta parallella seminarier med uppdateringar och nyheter från branschen. SVT:s förre politiske kommentator K-G Bergström medverkar och Ulrika Nilsson från TV4 är moderator under första dagen. Huvudinnehåll Vad händer efter valet? Momsnyheter K3 Nya basen för svensk redovisning Ett samlat insolvensförfarande Intern styrning och kontroll Ägarskifte i fåmansföretaget idag eller om fem år? Ny svensk kod ger vägledning om var gränsen för muta går Aktuella skattefrågor Trender och tendenser i årsredovisningar Redovisningskonsultens ansvar Nya generationen utmanar storbyråernas vd:ar Hur tillämpar man ISA i mindre företag? Så här tillämpar börsbolagen koden Effektiv rådgivning i det digitala rummet Hållbarhetsarbete i praktiken Glöm timmar ta betalt för värde! Hur kan vi ta betalt för vår kompetens och den service vi levererar till kunden? Förtroendehuset inget fuskbygge! Inspirationsseminarium Tid och plats Stockholm, september 2010 Radisson Blu Royal Park Hotel, Solna Pris kr exkl. moms Boka på farakademi.se/ branschdagar Mer information och anmälan farakademi.se/branschdagar Kontaktperson Helena Brege,

14 BALANS nummer 4/2010»Xxxxx xxxxx.«14

15 nummer 8-9/2010 BALANS p r o f i l i b a l a n s professorn som ville bli stjärna Släng dig ut och gör något helt annorlunda. Och gör det så passionerat att världen inte kan slita ögonen från dig. Ekonomiprofessorn och»sommarprataren«micael Dahlén berättar att hans kommande bok kanske gör att han får sparken från sitt jobb, men det bekommer honom inte. Text: Charlotta danielsson Foto: bosse johansson Micael Dahlén drar handen genom det långa håret. Att hyllorna bakom honom bågnar under böcker, rapporter, utskrifter och annat är ingen överdrift. Det finns knappt något ledigt utrymme i det lilla arbetsrummet på institutionen för marknadsföring och strategi vid Handelshögskolan i Stockholm. Men det är inget som stör honom i hans arbete. Inte alls. När Micael Dahlén väl sitter på sitt rum för att jobba är han antingen upptagen med att prata i telefon eller fullt fokuserad på datorn. Följaktligen ser han inte det som ändå bara kan beskrivas som en röra omkring honom. Min fru blev lite orolig att alla skulle tro att det är likadant hemma hos oss, och det är det ju inte, så jag skrev en krönika om det, säger Micael Dahlén med ett leende. Han är 37 år och professor i företagsekonomi på Handelshögskolan. Med lite fördomar i bakhuvudet är det svårt att tro när man ser honom. Han är så långt ifrån professorstypen som man kan komma där han sitter med sitt långa hår, knallröda skor, ringar på fingrarna och svartmålade naglar. Men så skulle han ju å andra sidan egentligen ha blivit rockstjärna. Rockstjärnedrömmarna och intresset för musik gör sig också påmint här och där bland pappershögarna. På skrivbordet står en liten statyett föreställande Gene Simmons, en av medlemmarna i Kiss. Född och uppvuxen i Stockholm och med högsta betyg från Adolf Fredriks musikskola levde Micael Dahlén länge i tron att han en dag skulle slå igenom. Jag var fullt och fast övertygad om att jag skulle bli rockstjärna. Men när jag gick ut gymnasiet och ännu inte hade blivit upptäckt tyckte min far, som 15

16 BALANS nummer 8-9/2010 Det här var i början av 1990-talet och pojkbanden var stora. Micael Dahlén konstaterade krasst att även om man inte kunde sjunga särskilt bra så kunde man slå igenom med hjälp av en vältränad överkropp. Så vad gjorde han, jo, gick på gymmet och tränade som en galning började han doktorera, parallellt med sista året på utbildningen. Det var inget han hade räknat med att han skulle göra, men när han fick frågan om han var intresserad så resonerade han på samma sätt som när han började studierna på Handels. Ja, jag tänkte att jag ju ändå kunde ha nåt att hålla på med tills jag blev känd, skrattar han. Någonstans kring trettio började han komma till ro med att han kanske inte skulle slå igenom som rockstjärna. Det började låta lite löjligt. Först var jag doktorand men skulle egentligen bli stjärna, sen var jag doktor men skulle bli stjärna och till slut var jag docent och skulle bli stjärna. Nej, där någonstans insåg jag att jag faktiskt har världens häftigaste jobb. Faktum är att det egentligen inte skiljer sig så mycket från att vara känd rockstjärna. Micael Dahlén är efterfrågad föreläsare världen över, har gett ut böcker som blivit läsarsuccéer och står på scen och talar inför stora folksamlingar. Jag tycker det är så häftigt, att få stå på scenen, möta människorna och känna att jag kan vara med och påverka, säger han. Rockstjärnedrömmarna lever nu i stället genom femårige sonen Dante, som precis som pappa vill ut och uppträda när han blir stor. Och sonen har redan gjort scendebut. Vid ett tillfälle fick han följa med sin pappa i samband med en föreläsning inför ett kvinnligt nätverk. I stället för att köra en vanlig presentation med power point-bilder fick Dante måla några teckningar som skulle illustrera vad jag pratade om. Han var verkligen i sitt esse. Han som normalt kan vara lite blyg klev upp på scenen och började med att slita av sig tröjan och kasta den. Riktigt rockstjärnemanér alltså. Och vid en närmare efterfrågan visar det sig att även Micael Dahlén vid ett tillfälle kastat tröjan i samband med en föreläsning. Men det är nog inget han tänker göra om säger han och ler återigen. Med alla möjligheter som finns varför nöja sig med mindre? Kör hela vägen in i väggen eller skit i det, säger Micael Dahlén och drar paralleller till artisten Lady Gaga. var en klassisk industridirektör, att jag skulle gå på Handels. Och eftersom jag tänkte att jag kommer att slå igenom när som helst så kunde jag ju lika gärna vara på Handels så länge. Då kunde jag ju lära mig hur man startar sitt eget skivbolag, så jag valde att läsa marknadsföring, säger han. Att kunna ha med sig familjen när han arbetar är närmast en förutsättning för att få jobb och privatliv att fungera. Han säger själv att han sover väldigt lite, och det är inte ovanligt att han kommer in till kontoret vid fyratiden på morgonen. Så dags är det lätt att få mycket gjort, och när kollegorna kommer framåt nio har Micael Dahlén redan hunnit med en dags arbete. Då har jag hunnit med en stor del av mitt produktiva jobb. Så jag kan smita hem tidigare och alltid hämta tidigt på dagis och skola. Det som är absolut viktigast i livet är de där, säger han och nickar mot bilderna på sonen och dottern. Jag tackar helst bara ja till uppdrag där jag hinner hem och kan pussa mina barn god natt och reser jag längre för en föreläsning försöker jag alltid ta med familj en. Med tanke på hur många projekt Micael Dahlén har på gång är det lätt att förstå att det går åt en hel del av dygnets timmar för att hinna med.»på så sätt är jag nog en ganska oortodox forskare.«på så sätt är jag nog en ganska oortodox forskare, en dålig forskare. Jag kan inte fokusera på sak i taget. Just nu håller jag på med nio olika forskningsprojekt och det är inte så vanligt, jag åker runt och föreläser och jag är här på Handels. Men jag skriver bara en bok i taget i alla fall, säger han. Den bok, av hans hittills sex, som fått mest uppmärksamhet är Nextopia. Den handlar om att vi byggt ett förväntningssamhälle där vi hela tiden är på väg mot nästa jobb, relation eller upplevelse i tron att det som kommer sen är bättre än det som är nu. Boken kom ut hösten 2008 och sålde slut inför julhandeln. Nu har den 16

17 givits ut i fjärde upplagan, håller på att lanseras globalt och är fortfarande populär. I Nextopia konstaterar Micael Dahlén att man ska glömma det förflutna och blicka framåt. Eftersom samhället förändras så snabbt är det ingen idé att lära av gamla misstag, utan i stället bör man gå vidare och fokusera på morgondagen. Lyckan är också alltid övergående och efter tre månader behövs påfyllning eller ny stimulans. Man är helt enkelt aldrig bättre än sin senaste grej. Att boken varit populär så länge är alltså ett urkasst bevis på min egen tes, säger han. Nu håller han på att färdigställa nästa bok. Den var tänkt att komma ut sent i år, men Micael Dahlén berättar att den krävde en helt annan typ av research. Han vill dock inte avslöja allt för mycket om bokens innehåll. Jag har träffat och levt med olika typer av människor och hört historier som etsat sig fast. Jag har brutit bröd med djävulen och sovit med satan, säger han. Lanseringen av boken beräknas bli någon gång i början av Jag är spänd och osäker på framtiden. Boken kommer att förändra tillvaron för mig och mina nära och jag vet att många kommer att tycka att den är kontroversiellt. Jag är väldigt nyfiken på vad framtiden bär med sig. Idén till boken väcktes i Las Vegas och den handlar om att det är våra sämsta sidor som för samhället framåt. Kanske får jag sparken när boken kommer ut, men då är det så. Jag var tvungen att göra det här. Och kanske tycker några att en ekonomiprofessor inte ska hålla på med sådant här, men då kanske jag inte ska vara ekonomiprofessor, säger han. I somras debuterade Micael Dahlén som sommarpratare i Sveriges Radio. Han funderade inte länge innan han tackade ja men säger att det var med skräckblandad förtjusning. Svårast var låtvalet. Att»bara«välja ut tio-elva låtar. Nu fick jag tvinga på hela Sverige min musiksmak. Och en egenproducerad låt också, säger han. Vem vet, kanske är det inte för sent att slå igenom som rockstjärna? micael dahlén Familj: Ingela, barnen Tyra 7 år och Dante 5 år. Bor: Stockholm. Ålder: 37 år. Förebild: Gene Simmons och min mamma. Okänd talang: Kan göra en riktigt elak chili. Roligast med jobbet: Att möta människor överallt i världen. På fritiden: Plåga omgivningen med min musik och plåga kroppen med styrketräning. Drömmer om: Mardrömmar just nu, har nog att göra med boken jag jobbar på. Nästan alla artiklar om Micael Dahlén nämner hans svartmålade naglar. Men han säger själv att det inte är någon gimmick för att få uppmärksamhet, utan att det svarta nagellacket speglar något djupt inuti i honom. 17

18 BALANS nummer 8-9/2010 v a l e t Vem är företagarnas bästa vän? sammanställt av: rakel lennartsson Valet närmar sig med stormsteg och i valrörelsen har samtliga riksdagspartier sagt sig värna om företagandet i Sverige. Balans har frågat vilka som är deras tre viktigaste för slag för att göra det mer attraktivt att starta och driva företag. Sammanställningen visar att partierna inom vänsterblocket inte bara tagit upp kampen om att vara mest företagarvänliga, utan även enats om en gemensam inriktning när det gäller att främja svenskt företagande. Den borgerliga alliansen, som av hävd har ett större förtroendekapital hos företagarna, visar upp en mer splittrad bild. På nästa uppslag tycker företrädare för näringslivets branschorganisationer till om partiernas förslag. 1 Sänkt arbetsgivaravgift. Det måste bli billigare och enklare att anställa. Vi vill fortsätta att sänka arbets givaravgiften under nästa mandatperiod, och behålla ned sätt ningen på cirka 15 procent av arbetsgivaravgiften för unga. 2 Sänkt tjänstemoms. Med en sänkt tjänstemoms från 25 till 12 procent på arbetsintensiva tjänster, som restauranger och frisörsalonger, gynnas företagandet. 3 1 Sänkta skatter på arbete och företagande. Vi vill få fler i arbete och fler som startar företag. Det ska löna sig att arbeta hårt, vare sig det är som företagare eller anställd. 2 Stärkt koppling mellan innovativa företag och högskolor. Kunskap är avgörande i den globaliserade ekonomin och Sverige ligger bra till, men vi kan bli bättre med fler vetenskap liga och tekniska genombrott som skapar nya möjligheter. 3 Fortsatt regelförenkling. Regelförenkling för företag är en viktig tillväxt- och konkurrenskraftsfaktor. Vårt mål med regelförenklings arbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Säkrad tillgång till företagsfinansiering. Vi vill säkra företagens behov av riskvilligt kapital i hela landet. 1 Företagsklimatet behöver stärkas, särskilt för kunskaps intensiva och växande företag. Reglerna för expertskatten bör förenklas för att göra det enklare att få tag på rätt kompetens. Sverige bör även införa en skatterabatt på investeringar i forskning och utveckling, något som redan finns i nästan alla andra europeiska länder. 2 Tillgången på privat risk kapital för företagen behöver förbättras. Det allra viktigaste är att förmögenhetsskatten inte återinförs. Utöver det bör privat riskkapital stimuleras genom införandet av ett riskkapitalavdrag samt genom att beskattningen av reavinster, vid försäljning av företag eller av ägande, kan skjutas upp om personen återinvesterar medlen i andra onoterade bolag. 3 Krånglet för företagen måste minska. En ny samordnande funktion bör införas så att företag aldrig ska behöva lämna in en uppgift till det offentliga mer än en gång. Dessutom bör varje kommun inrätta en så kallad tillståndslots som hjälper de mindre företagen att hitta rätt bland tillståndsmyndigheter med mera. 1 Slopa arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen för småföretag. Reformen skulle vara en förenkling och en kostnadsbesparing. Den skulle också minska rädslan för att anställa någon som har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, till exempel på grund av sjukdom. 2 Inrätta en riskkapitalfond med innovativ inriktning. Fonden ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, men med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag. Insatser som stärker det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft ska särskilt prioriteras. Detta kan till exempel användas för satsningar på företag som verkar i branschen för miljöteknik. 3 Satsa på ett innovationspaket med möjlig het till offentliga innovativa upphandling ar, skapande av fler demonstrationsanläggningar/testbäddar och ökade resurser till Vinnovas program Forska & Väx. 18

19 nummer 8-9/2010 BALANS Vi vill sänka arbetsgivaravgiften med två procentenheter 2011 på lönesummor upp till kronor sänks den med ytterligare fyra procentenheter. Det betyder sänkt kostnad för ett företag med två till tre anstälda om cirka kronor. Genom att göra en extra utdelning från Vattenfall med fem miljarder kronor skapar vi en ny riskkapitalfond. Den ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, men med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag. För att fler småföretag ska växa genom innovativa varor och tjänster behöver vi öka forskningsanslagen till små och medelstora företag. Tjänstesektorns behov ska särskilt uppmärksammas. Vi vill tillföra 100 miljoner kronor per år till Vinnovas program Forska & Väx. 1 Låt fler företag få slippa revisionsplikt. Företag med maximalt 50 anställda, en balansomslutning på 41,5 miljoner kronor och en omsättning på 83 miljoner kronor ska få undantas från revisionsplikten. På så sätt minskar krånglet och kostnaderna, inte minst för småföretagen. 2 Slopa gränsen för hur många anställda företaget får ha för att utnyttja undantagsregeln i LAS. I dag kan två nyckelpersoner undantas för företag med upp till tio anställda. Fyra av tio företagare anser att de skulle vara mer benägna att anställa om undantaget utökades. 3 Inför ett riskkapitalavdrag för att stimulera privatpersoners investeringar i mindre företag. Det skulle underlätta försörjningen av riskkapital i en start- eller expansionsfas. Vi vill skapa en riskkapitalfond på fem 1 miljarder kronor genom extra utdelning från Vattenfall. Fonden ska agera marknadskompletterande och vara särskilt inriktad mot små- och medelstora innovationsdrivna företag. 2 Vi vill genomföra en allmän nedsättning av arbets givaravgifterna, vilket gynnar mindre företag. Detta för att öka anställ ningsviljan bland de mindre företagen. Fram till år 2012 vill vi sänka arbets givar avgiften med totalt sex procent enheter på lönesummor upp till kronor. Det betyder en sänkt kostnad med omkring kronor för ett företag med två till tre anställda. 3 Vi vill införa ett riskkapitalavdrag inriktat mot investeringar i mindre bolag. Har ditt företag råd att låta armbrott leda till avbrott? Teckna vår företagarförsäkring så kan du bland annat skydda företaget vid avbrott om någon av de anställda blir långvarigt sjuk eller råkar ut för en olycka. Vi ersätter inte bara de fasta kostnaderna utan också utebliven vinst. Gå in på dina.se/foretag, eller ring oss på så berättar vi mer. 19

20 BALANS nummer 8-9/2010 Vad tycker näringslivet? Balans har bett företrädare för fyra näringslivs organisationer att välja ut tre favoriter bland riksdagspartiernas förslag för att främja företagandet i Sverige. sammanställt av: rakel lennartsson Förenkla reglerna för expertskatten. Inför skatterabatt på investeringar i forsk ning och utveckling. Inför riskkapitalavdrag. minska det administrativa krånglet. Sänk arbetsgivaravgiften. Inrätta en riskkapitalfond med innovativ inriktning. Öka forskningsanslagen till små och medelstora företag. slopa arbetsgivarinträdet i sjukförsäk ringen för småföretag. satsa på ett»innovations-paket«med bland annat offentliga innovativa upp handlingar. Sänkt tjänstemoms. Säkrad tillgång till företagsfinansiering. låt fler företag slippa revisionsplikt. slopa gränsen för hur många anställda företaget får ha för att utnyttja undantags regeln i LAS. sänkta skatter på arbete och företagande. stärk kopplingen mellan innovativa företag och högskolor. Urban Bäckström, vd Svenskt Näringsliv. Sänkta skatter på arbete och företagande. Slopa gränsen för hur många anställda företaget får ha för att utnyttja undantagsregeln i LAS. Inför riskkapitalavdrag. Sverige behöver ett skattesystem som gör det mer lönsamt att arbeta och att öka sina inkomster, och som dessutom är mer gynnsamt för den som är företagsam och investerar. LAS gör det riskfyllt att anställa och svårt att behålla nyckelpersoner i dåliga tider. Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd Företagarna. Sänk arbetsgivaravgiften. Slopa gränsen för hur många anställda företaget får ha för att utnyttja undantagsregeln i LAS. Minska det administrativa krånglet. Målet att minska det administrativa krånglet med 25 procent måste uppfyllas (i dag har man uppnått 7 procent). Mycket kan göras snabbt: Låt fler företag slippa revisionsplikt och slopa arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen för småföretag. Camilla Littorin, förbundssekreterare Företagarförbundet. Sänk arbetsgivaravgiften. Slopa arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen för småföretag. Minska det administrativa krånglet. Arbetsgivaravgifterna har varit den absolut viktigaste frågan för landets små företag i många år. För att få fler att anställa krävs en rejäl sänkning som lägger arbetsgivaravgifterna på jämförbar nivå med genomsnittet i Europa. Dan Brännström, generalsekreterare Far. Sänkta skatter på arbete och företagande. Minska det administrativa krånglet. Stärk kopplingen mellan innovativa företag och högskolor. Sverige behöver en ny skattereform och när den görs är jag övertygad om att man kommer att sänka skatten på både arbete och företagande. Varför ska just Sverige ha så högt skattetryck? Det oroar mig också att inget parti uppmärksammar de extremt krångliga momsreglerna. 20

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07 Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms Almedalen 2010-07-07 Halvera tjänstemomsen Bakgrund: Den ekonomiska krisen har ställt arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Nu finns flera

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5 Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Så utnyttjar du att du är liten Du kan vara personlig Du

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning REMISS 2010-06-18 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 8 juni 2010 beslutat om remiss på ett förslag till nytt

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Försöker inte bli POPU LÄ R

Försöker inte bli POPU LÄ R nya tidningen balans Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Kursöversikt hösten 2014 Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller Bokslutsredovisning

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning Kursöversikt hösten 2014 Höstens nyheter Byråledarutbildning för framtidens ledare (2+1 dag) Stockholm 14 15 okt

Läs mer

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november Huvudseminarier Onsdag 5 november Det chefslösa företaget? Björn Lundén, Kl. 13.00-14.30 Björn Lundén berättar om sin syn på företagande och ledarskap. Björns metod bygger på sunt förnuft och en tilltro

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade revisorer och auktoriserade

Läs mer

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val Ekonomiutbildningar hösten 2015 Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms EkonomiSveriges självklara val Som certifierad controller vågar jag ta en ny roll När Munksjö

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING 2016

REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING 2016 Konferensinbjudan 8 december 2016 på Berns i Stockholm REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING 2016 Nya kunskaper, uppdateringar och inspiration Aktuellt från Skatteverket regler och beloppsgränser Beskattning

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

APRIL Företagen och de kommunala upphandlingarna

APRIL Företagen och de kommunala upphandlingarna Företagen och de kommunala upphandlingarna APRIL 2011 Företagen och de kommunala upphandlingarna Företagen och de kommunala upphandlingarna 1 Företagen och de kommunala upphandlingarna Sammanfattning Kommunens

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad Tips på billiga evenemang för företagare! 2012-02-27 Senast uppdaterad 2012-03-02 Driftig.nu har bett medlemmarna att tipsa om olika evenemang för företagare. Här har vi sammanställt dem som känns aktuella

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer