Handelsprofessorn. micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen. Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsprofessorn. micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen. Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna."

Transkript

1 Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 Pris 60 kronor Nr Så vill partierna stärka företagandet hög kvalitet bland redovisningskonsulter låga nedskrivningar av goodwill igen Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna. Handelsprofessorn micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen

2 Revisorns Verktygslåda Stöd för andra granskningsuppdrag Välkommen till höstens seminarier! REVisoRns VERkTygslåda i Hogia audit 16 sep Stockholm 23 sep göteborg 4 okt Malmö 9 dec Stockholm Marknadens behov av förtroendeskapande tjänster från revisorerna beräknas öka och därmed också behovet av en standardprogramvara för att hantera dessa tjänster. Med Revisorns Verktygslåda i Hogia audit kan er byrå få ett hjälpmedel som effektiviserar och kvalitetssäkrar arbetet med ett antal uppdrag utöver lagstiftad revision. ReViSoRnS VeRktygSlådA i Hogia Audit innehåller arbetsgångar, processer och dokument för att hantera: - översiktlig granskning av finansiella rapporter - granskning av annat än historisk finansiell information - granskning av bidrag - granskning enligt särskild överenskommelse Seminariet pågår mellan 09:30-14:30 och innefattar en presentation av Revisorns Verktygslåda-modulen samt intressanta föredrag med både Bengt Skough, Far och Björn Bäckvall, e&y och Far s policygrupp för revision kring temat: Tjänster på en efterfrågestyrd marknad. Skicka din anmälan via e-post till Antalet platser är begränsade. Välkomna! E-post Tel Fax Webbplats

3 nummer 8-9/2010 BALANS Ledare nummer 8-9/2010 Micael Dahlén är Handelshögskoleprofessorn som egentligen ville bli rockstjärna. Han är inte rädd för att sticka ut hakan och beskriver sig själv som en»oortodox forskare«. Omslagsbilden till detta nummer är tagen av Bosse Johansson. 0 % 32% 68% omröstning Behövs det en ny skattereform? Far har i en debattartikel i Svenska Dagbladet (26/5) förespråkat en ny skattereform. En omröstning på <www.tidningenbalans.se> visar att 68 procent av dem som svarat håller med Far, medan 32 procent anger att de inte vet. Ingen har svarat nej på frågan. prenumeration PressData AB, Priser 575 kronor/år, 960 kronor/2 år. Lösnummer 60 kronor (inkl. moms). Studentrabatt 50 procent. Återbetalning medges inte vid förtida uppsägningar. Balans ges ut av Far med tio utgåvor per år. Full fart igen! Sommaren gick fort i år också! Men till skillnad från många andra somrar har den detta år varken regnat eller blåst bort. Tvärtom. Den generösa värmen har fyllt kroppen med ny energi och det är nog många som liksom jag känner att det är med förnyad kraft man nu tar sig an höstens utmaningar. 19 september är det val till Sveriges riksdag och valrörelsen är i full gång. Överallt möts man av partiernas budskap i mer eller mindre raffinerad form. För flera av de mindre partierna handlar det om att till varje pris klara fyraprocentspärren. Och eftersom det (i skrivande stund) är mycket jämnt mellan blocken är detta en angelägenhet även för de stora partierna. Om ett parti halkar ur riksdagen kan det innebära att avgörande röster går förlorade för blocket. Det gäller alltså att samarbeta men samtidigt framhäva sin särart. Eftersom företag och företagande utgör grunden för revisions- och rådgivningsbranschen har Balans frågat de sju riksdagspartierna vad de vill göra för att göra det mer attraktivt att starta och driva företag. Vilka förslag är då bäst? Ja, det beror sannolikt på vem man frågar. På sidan 20 kan du läsa om vad företagarnas representanter tycker om partiernas förslag. Trots att vi nu befinner oss en bit in i september gör den gångna sommaren sig påmind här och där, så även i Balans. En av Sveriges radios sommarpratare är profil i detta nummer: Micael Dahlén, professor på Handelshögskolan i Stockholm. 15 juli sändes hans program, som fick en och annan lyssnare att studsa till. Efter programmet fick Micael Dahlén en hel del reaktioner såväl ris som ros. Nu har»sommar«tystnat för denna gång och på de allra flesta arbetsplatser är det åter full bemanning. Men vem vet, kanske har vi en brittsommar att se fram emot. Pernilla Halling Annonser Bo Lindberg, Lindberg Marketing, , , Balans Box Stockholm Telefon Epost tidningenbalans.se Chefredaktör Pernilla Halling Layout Anna Elgerot Redaktör Rakel Lennartsson Medlem av Sveriges Tidskrifter. TS-kon trol lerad fackpress upplaga (2009) Redaktör Charlotta Danielsson Införda artiklar åter ger författar nas åsikte r, vilka inte behöver mot svara Fars. Läs Balans på användare: Prenumerant, lösen: Balans2010 Tryckt hos ett Klimat neutralt företag Edita Västra Aros AB 2010 ISSN

4 Är du optimist, har gott självförtroende och is i magen? Se upp med ditt pensionssparande. I de flesta sammanhang är optimism, självförtroende och uthållighet goda egenskaper. Men när det gäller hur man placerar pengar, visar ekonomisk forskning att det faktiskt kan vara tvärtom. För precis de egenskaper som gör oss framgångsrika i övriga livet, kan leda till att vi gör misstag när vi exempelvis ska placera vårt pensionskapital. De flesta beter sig helt enkelt inte så klarsynt som de borde när det gäller sina placeringar. Till exempel har forskare i ekonomisk psykologi som Bazerman och Moore i experiment visat att insatta investerare många gånger är alltför optimistiska kring sin förmåga. De blir helt enkelt övermodiga och tar för stora risker i sina investeringar. Detta eftersom de har för stor tilltro till sina kunskaper och därför blir blinda för de komplexa sammanhang som kan ge oförutsedda förändringar i exempelvis en aktiekurs. En annan intressant lärdom kring våra ekonomiska beteenden är att vi ofta har svårt att vara helt rationella när vi ska värdera våra placeringar. Enligt Kahnemans (ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2002) och Tverskys Prospect Theory, bedömer vi inte våra placeringar efter hur mycket vi vunnit eller förlorat i absoluta termer, utan i stället utifrån mer eller mindre godtyckliga referenspunkter, gärna de som passar vår självbild som skickliga investerare. Vårt ständiga behov av referenspunkter gör helt enkelt att vi hellre tittar på om placeringar gått bättre eller sämre än jämförbara index, och inte på hur stor den ekonomiska behållningen är i slutändan. Även i nedgång spelar psykologin oss ett spratt, eftersom vi tenderar att vänta in i det sista med att realisera en förlust. Det har nämligen visat sig att människor är beredda att ta större risker med förluster än med vinster. En psykologisk mekanism som tyvärr kan leda till att vi biter oss själva i svansen, eftersom vi på grund av detta väntar för länge med att sälja i hopp om att placeringen ändå ska återhämta sig. Is i magen behöver i dessa sammanhang alltså inte vara något odelat positivt, i vart fall inte när det gäller placeringar. Kanske känner du igen dig? Lugn, det finns hjälp att få. Vi vet att marknaden till stora delar drivs av psykologi. Något som vi som investerare måste vara ödmjuka inför och dagligen förhålla oss till. Men för oss räcker det inte med att vara medvetna. Det handlar också om hur vi organiserar vår förvaltning för att hantera svängningar som bland annat drivs av marknadens psykologi. Ta till exempel vår fond Brummer Multi-Strategy. Den består av tio olika, sinsemellan oberoende, hedgefonder med olika förvaltningsinriktning. Det gör att du sammantaget får en god riskspridning och en förvaltning med historiskt låg korrelation med marknaden i stort. Och i stället för att jämföra oss med marknaden, är målet med Brummer Multi- Strategy att ge en absolut och positiv avkastning, oavsett om börsen går upp eller ner. En inriktning som bevisligen hittills gett ett bra resultat. Brummer Multi-Strategy har faktiskt aldrig haft ett negativt kalenderår och gett en genomsnittlig årsavkastning på 9 procent sedan fondens start (avser perioden 1 april 2002 till 30 juni 2010). Om du tycker att det låter som ett bra förhållningssätt, vill vi berätta om Brummer Life. Med Brummer Life kan du till exempel låta oss hjälpa dig med din förvaltning och placera i Brummer Multi-Strategy. Brummer Multi-Strategy är tack vare sina historiska egenskaper ett bra alternativ till en pensionsförsäkring i ett traditionellt livbolag eller till så kallad diskretionär kapitalförvaltning. Men Brummer Life har även alternativ om du vill utforma förvaltningen själv. Välj från vår fondmeny som innehåller Brummer & Partners aktivt förvaltade fonder med fokus på absolut avkastning och en rad index- och räntefonder. Indexoch räntefonderna har inga eller låga avgifter. Det finns flera olika sätt att bli kund i Brummer Life beroende på vilka behov du har. Du kan bland annat öppna en fonddepå (minsta insättning är kronor), starta en kapitalförsäkring eller börja pensionsspara. Besök gärna eller ring så hjälper vi dig. Välkommen. Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Observera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information, vänligen se fondens faktablad och informationsbroschyr på

5 nummer 4/2010 BALANS Nyheter innehåll 8-9/ Foto: mike egerton/pa photos/scanpix 09 Politiska drömmar och brusten kärlek noteringar. 5 frågor till Ulf Sandlund som jobbat med några av de senaste årens mest uppmärksammade mutskandaler inom svenskt och internationellt näringsliv. 12 noteringar. Europafrågor. Var finns eu i valrörelsen? undrar Ewa Fallenius. 14 profil i balans. Micael Dahlén. Professorn som ville bli rockstjärna. Nästa år släpps boken som kanske kostar honom jobbet, men det bekommer honom inte. 18 valet Så vill partierna stärka företagandet. Valet närmar sig med stormsteg. Balans har frågat både partier och näringsliv om vad de tycker är viktigast för att stärka företagandet. 22 intervju. Hög kvalitet bland redovisningskonsulter. Bengt Reinholdsson och Eva Törning är nöjda med resultatet av det första året med obligatorisk kvalitetskontroll av redovisningskonsulter. 27 i branschen. Skatterådgivare. Christina Aronson gick från Skatteverket till PwC i Jönköping. 28 intervju. Hållbarhetsredovisning. Åse Bäckström, Fars arbetsgrupp för hållbar utveckling, räds inte konkurrens inom hållbarhetsgranskningen. 30 intervju. Kvalitetskontroll av börsrevisorer. Göran Raspe tycker att revisorerna i börsföretagen håller hög kvalitet. 49 fördjupning. Nedskrivning av goodwill Björn Gauffin och Anders Thörnsten skriver om att det varit låga nedskrivningar av goodwill igen reportage. Hur mycket tid stjäl Facebook? Gränsen mellan privatliv och arbete suddas ut i sociala medier. dessutom i nr Noteringar 32 inblick 42 fördjupning 54 Debatt 61 Far har ordet 62 Gästkrönikan 5

6 Alla nya skatteregler privat och företag Skatteträff SKATTERNA 2010 OCH 2011 DU MISSAR INTE NÅGOT VIKTIGT Lön Kapital Företag Moms Mer lönsamt att pensions spara hos arbetsgivaren Ring skattefritt från tjänstemobil Därför ska Du välja kontant lön istället för skattepliktig förmån Stora momsförändringar 2011 Arbetsmåltider skattepliktiga Nytt om företagsbeskattning Enklare redovisningsregler Privatekonomiska tips Inför årsskiftet: åtgärderna som ger lägre skatt. Skatta av bostadsuppskovet i förtid? Så utnyttjar Du ROT-avdraget bäst. Bästa löneuttaget för fåmansföretagare. Möjligt undvika skatt på vissa kapitalinkomster. Som vanligt täcker informationsdagen hela skatteområdet. Du blir upp daterad om allt väsentligt. Sune Tholin, Tholin & Larsson Välkänd kursarrangör ÖVER HELA LANDET 33 kurstillfällen Även i januari 2011 ALLT NYTT OCH VIKTIGT PÅ EN DAG RÅD OCH TIPS PRIVAT OCH FÖR FÖRETAG Bra kursmaterial Du får en genomarbetad dokumentation användbar även efter kursen. Du får också en ordentlig skriftlig uppföljning i februari. Kurstid Samling Morgonkaffe från kl Lågt pris Kursavgiften är kr plus moms. Lunch samt morgon- och eftermiddagskaffe ingår. Mer info: Anmälan Tholin & Larsson Box Göteborg Tel: Fax: E-post: q Borås 29 nov q Eskilstuna 9 dec q Falun 2 dec q Gävle 3 dec q Göteborg 26 nov q Göteborg 10 dec q Göteborg 10 jan q Halmstad 25 nov q Helsingborg 24 nov q Helsingborg 13 jan q Jönköping 30 nov Anmälan, Skatteträff 2010/2011. Fax: E-post: q Kalmar 15 dec q Karlskrona 14 dec q Karlstad 8 dec q Kristianstad 22 nov q Linköping 1 dec q Luleå 29 nov q Malmö 23 nov q Malmö 12 jan q Norrköping 2 dec q Stockholm 3 dec q Stockholm 14 dec q Stockholm 15 dec q Stockholm 16 dec q Stockholm 11 jan q Sundsvall 1 dec q Trollhättan 9 dec q Umeå 30 nov q Uppsala 7 dec q Västerås 8 dec q Växjö 16 dec q Örebro 7 dec q Östersund 6 dec Företag: Adress: Postnr: Tel: Särskild skattedag för revisorer m fl Tillsammans med Far Akademi arrangerar vi även en skattedag särskilt anpassad för revisorer, redovisningskonsulter m fl. Stockholm, Göteborg och Malmö i december. Mer information: ring Far Akademi Ort: Fax: Kursdeltagare 1: Kursdeltagare 2: Kursdeltagare 3: Kursdeltagare 4:

7 nummer 8-9/2010 BALANS noteringar r i s k a t t b r y t a m o t b o k f ö r i n g s l a g e n :»G8«sätter press på programleverantörer Flera bokföringsprogram har brister som gör att den som använder dem eller ska granska bokföringen riskerar att bryta mot bokföringslagen. Nu går de sju stora revisionsbyråerna och Far samman för att diskutera en förändring med programvaruföretagen. Frågan om redovisningsoch bokföringsprogram är högaktuell. Under hösten ska G8-gruppen, bestående av de sju stora revisionsbyråerna samt Far, träffa flera programvaruföretag. Förhoppningen är att få till stånd en förändring av de program som finns i dag. I många, dock inte alla, redovisnings- och bokföringsprogram finns möjligheten att ändra bakåt i tiden på ett sätt som inte överstämmer med lagstiftarens ambition. I vissa saknas det också systemdokumentation och behandlingshistorik, sådant som ska finnas, konstaterar Sigurd Elofsson som är ordförande i G8-gruppen. Gruppen har haft två möten, som har resulterat i att man nu valt att bjuda in programvaruföretagen för en diskussion. Frågan aktualiserades bland annat genom kassaregisterlagen. Det är viktigt att vi i branschen tar tag i frågan, annars finns alltid en risk att lagstiftaren går in. Det här handlar om självreglering, säger Sigurd Elofsson. Redovisnings- och bokföringsprogrammen blir mer och mer sofistikerade och allt mer blir webbaserat. Då ökar också kravet att allt överensstämmer med vad som krävs utifrån bokföringslagen. Systemdokumentation och behandlingshistorik, samt att rättelser är spårbara är Användare av bokföringsprogram och de som ska granska bokföringen riskerar att bryta mot bokföringslagen. Detta vill G8-gruppen ändra på och för nu en dialog med programvaruleverantörerna. viktiga bitar för den som ska granska bokföringen. Om det finns brister i programmen kan det leda till att klienter som använder dem, redovisare som bokför eller revisorer som granskar bokföringen riskerar att bli misstänkta för exempelvis bokföringsbrott eller medhjälp till bokföringsbrott. Det är inte acceptabelt, menar G8-gruppen som vill att bristerna åtgärdas. Inom Pricewaterhouse- Coopers har frågan om redovisnings- och bokföringsprogrammen diskuterats en tid och när G8-gruppen samlades visade det sig att det inte var den enda byrån som reagerat. Sigurd Elofsson konstaterar att frågan har lyfts fram de senaste åren, bland annat genom domar som visat på det straffrättsliga ansvaret när det gäller bokföring och där riskerna understrukits. Jag är övertygad om att vi tillsammans med programvaruföretagen kommer att lyckas lösa problemen och skapa ett samarbete som gynnar hela branschen, säger han. Vid mötet kommer G8- gruppen att presentera förslag till lösningar på problemet med rättelser, systemdokumentation och behandlingshistorik. Sigurd Elofsson är optimistisk inför framtiden. Tillsammans med ett programvaruföretag har vi testat våra förslag och visat att de fungerar. Vi kan lagstiftningen, kraven och önskemålen och programmakarna kan tekniken. Det är en lyckad kombination, säger han. Charlotta Danielsson Foto: pernilla halling 7

8 BALANS nummer 8-9/2010 noteringar branschdagar bokslutsrapporter Foto: sanna skerdén Lena Lind, vd Far Akademi. Bredare branschdagar Fars branschdagar har flyttat från Åre till Solna utanför Stockholm och inriktningen har breddats. I samband med branschdagarna hålls också Fars årsstämma. Vad är nytt för i år? Vi ville satsa på ett ställe med bra kommunikationer, så nytt för i år är att vi är i Frösundavik i Solna. Liksom förut kommer det att bli parallella seminarier. Men vi har både bredare spår med gemensamma seminarier och seminarier med smalare inriktning. Vi vänder oss till alla Fars medlemsgrupper, säger Lena Lind, vd på Far Akademi som är arrangör. Kan du nämna något ur programmet? Vi kommer bland annat att ha seminarier om moms, K3, insolvens, ägarskifte och skatte frågor. Vi kommer även att uppmärksamma att det är valår. Dag två drar vi igång med ett inspirationsseminarium med kommunikationsexperten Colin Moon. Vi tar också upp hur man kan prissätta sina tjänster glöm timmar och ta betalt för värdet.»nya generationen utmanar storbyråerna«är en programpunkt berätta mer! Vd:arna för storbyråerna kommer att utfrågas av Fars arbetsgrupp Nya generationen. Moderator då, liksom vid programpunkten som handlar om vad som händer efter valet, är Ulrika Nilsson från TV4. charlotta danielsson Bolagverket har gått ut med information om att inga bokslutsrapporter ska skickas in. Bokslutsrapporter ska inte till Bolagsverket Bolagsverket har gått ut med information om att det endast är revisionsberättelsen tillsammans med årsredovisningen som ska skickas in, det vill säga inga bokslutsrapporter eller andra uttalanden från revisorer eller redovisningskonsulter. Finansiellt samarbete samarbete En överenskommelse mellan finansiella myndigheter i Norden och Baltikum gällande utökat samarbete kring gränsöverskridande finansiell stabilitet, krishantering och resolution har undertecknats. Genom överenskommelsen bildas den första gränsöverskridande stabilitetsgruppen i det europeiska samarbetet och den stärker möjligheterna att hantera finansiell oro. Under hösten avskaffas revisionsplikten för små aktiebolag och inför den förändringen har Bolagsverket gått ut med information på sin hemsida om vad som gäller när lagändringen trätt i kraft. Bolagsverket understryker att revisionsberättelsen precis som tidigare ska skickas in tillsammans med årsredovisningen. Däremot ska bokslutsrapporter eller andra uttalanden från revisorer eller redovisningskonsulter kring årsredovisningen inte skickas in. Fars generalsekreterare Dan Brännström menar att detta är något som alla inom revisionsoch rådgivningsbranschen bör känna till. Det är viktigt att detta blir tydligt för marknaden. En revisionsberättelse är en revisionsberättelse och en bokslutsrapport är en bokslutsrapport. Om båda handlingarna skickas in på samma sätt tror jag att det blir förvirring, säger Dan Brännström, Fars generalsekreterare. Jag tycker också att det är olyckligt om vi får se»påteckningar«på årsredovisningar som hänvisar till bokslutsrapporter som inte finns hos Bolagsverket. Det skapar också bara förvirring, fortsätter han. charlotta danielsson konjunkturen Världsekonomin går som tåget Kina är det starka lokomotivet som drar världsekonomin mot nya rekord nivåer. Det visar finansanalytikern Peter Malmqvists globala tillväxtindikator, som är en sammanvägning av industriproduktion, detaljhandelsförsäljning och bilförsäljning för världens åtta största länder. Även i Sverige är stämningen på topp, enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för andra kvartalet i år. Läget är»mycket starkt«, vilket är det högsta betyget som går att få i barometern. Enligt Peter Malmqvist kom vändningen i april förra året. Då hade konjunkturen varit nere och vänt på nivåer långt under bottennoteringarna i samband med IT-kraschen. Den globala tillväxten ligger nu, enligt Malmqvist, på 10,4 procent. Att jämföra med 5,4 procent tidigare toppnotering från rekordåret Rakel Lennartsson Foto: bolagsverket 8

9 nummer 8-9/2010 BALANS noteringar Revisorer får större ansvar vid mutbrott Två kommande lagar ger revisorerna utvidgat ansvar när det gäller att förebygga och anmäla mutbrott. Fars chefsjurist Urban Engerstedt välkomnar Mutbrottsutredningens förslag om självreglering inom näringslivet. Sedan Enronskandalen och finanskrisen har det varit lågkonjunktur för självregleringsmodeller. Men Mutbrottsutredningens betänkande föreslår en ny näringslivskod för att hjälpa företagen att hamna på rätt sida om lagen när det gäller gåvor och inbjudningar av olika slag. Jag är mycket positiv till att utredningen lyfter fram självregleringens förtjänster, säger Urban Engerstedt som tillsammans med Carina Bergman Marcus, ordförande i Fars policygrupp för etik, har representerat Far i utredningen. En viktig utgångspunkt har varit att den som följer koden inte ska behöva ådra sig risk för lagföring och straff. Koden är därför strängare än lagstiftningen, betonar Urban Engerstedt. Den som lever efter koden kan alltså vara säker på att hålla sig på rätt sida om lagen. Einar Lundgren är chefsjurist på Skanska och huvudförfattare till utredningens kapitel om koden. Näringslivet har efterfrågat klarare regler och vi förstår att det i lagtexten inte går att komma så långt som är önskvärt, säger han. Koden har utarbetats av representanter från näringslivet och ska fastställas och förvaltas av Institutet mot mutor. Urban Engerstedt förklarar att koden har en både preventiv och klargörande funktion. I den bästa av världar ska koden göra alla rättegångar om mutbrott obehövliga. Men i de fall det blir rättegång kommer koden att vara ett viktigt inslag i domstolens bedömning. Den nya koden kommer också att generera nya uppgifter för landets revisorer. Jag tror att koden kommer att påverka revisorernas sätt att arbeta; även om koden ska genomsyra hela företaget är det revisorerna som ytterst kommer att kontrollera hur företagen lever upp till den, säger utredaren Bo Svensson. Även de ändringar i aktiebolagslagen om frivillig revision, som träder i kraft 1 november, Muta? En ny kod ska hjälpa företagen att hålla sig på rätt sida om lagen. innehåller en utvidgning av revisorns ansvar när det gäller att rapportera misstanke om mutbrott. Hittills gäller det endast vid misstanke mot sty r- mutbrottsutredningen else ledamot eller vd, men från och med november omfattas samtliga personer inom ramen för bolagets verksamhet. Rakel Lennartsson Utredningen, ledd av Bo Svensson, syftade till att åstadkomma tydlighet och enhetlighet i den svenska mutbrottslagstiftningen. Enligt betänkandet, Mutbrott SOU 2010:38, ska bestämmelserna om mutbrott ordnas i fem paragrafer i brottsbalkens tionde kapitel. Reglerna träder i kraft tidigast Foto: pernilla halling Koll på allt efter sommaren? Onlinetjänsten är alltid uppdaterad! Beställ inom 10 dagar på ekonomionline.se och ange kod bal1008 så bjuder vi på en biobiljett! Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på 9

10 BALANS nummer 8-9/2010 Noteringar kapitalförvaltning k3-regelverket Ok med kapitalförvaltning inom revisionsbyrå Revisorsnämnden (RN) avstår från att kritisera en revisionsbyrå för att den har valt att placera sin överlikviditet i börsnoterade aktier. RN skriver visserligen att lagens ordalydelse inte ger utrymme för att revisionsbolag över huvud taget får inneha aktier i andra bolag, men anser att lagtexten inte stämmer överens med motiven till bestämmelsen. RN avser därför att uppmärksamma justitiedepartementet på behovet av en översyn av bestämmelsen. I Balans nr 6-7/2010 efterlyste Fars förenings jurist Helene Agélii ett klargörande från RN angående kapitalförvaltning inom revisionsbyråer. rakel lennartsson»det farliga är inte att vi har ett antal entreprenörer i Sverige som har byggt upp stora förmögenheter, utan att tjänstemän som inte har tagit några egna risker belönar sig själva på det här viset.«bengt Ericson, journalist och författare, aktuell med boken»den nya överklassen«i en intervju i DI Weekend nr 30/2010. mer Allt fler är MER-utbildade Antalet MER-utbildade växer sakta men säkert. Före sommaren utbildades nio nya MERrådgivare. Gunilla Sandström, Miljölots AB, som startade MER-projektet konstaterar att det inte är ovanligt att byråer själva tar initiativ till kurser och att fler har frukostmöten med kunder för att visa på kopplingen mellan kostnadsbesparingar och klimatpåverkan. Bokföringsnämnden har gjort ett omfattande arbete med det nya regelverket K3, som i vissa avseenden kommer att innebära en regellättnad i förhållande till IFRS för SME. K3-regelverket på remiss K3 kan beskrivas som en anpassning av IFRS för SME till svenska förhållanden. Förutom att det följer svensk lag har Bok för ingsnämnden skräddarsytt regelverket till de svenska företagen. I slutet av september går remiss tiden ut. Med k3 kommer Bokföringsnämndens huvudregelverk i det så kallade k-projektet. Projektet, som inleddes för cirka fem år sedan, är ett resultat av Bokföringsnämndens förenklingsarbete med att anpassa redovisningsstandarderna till de skiftande behoven i olika kategorier av företag. k3 kan beskrivas som en anpassning av ifrs för sme till svenska förhållanden. Bokföringsnämnden har gjort ett omfattande arbete och i vissa avseenden kommer k3 att innebära en regellättnad i förhållande till ifrs för sme. Caisa Drefeldt, Fars representant i Bokföringsnämnden, betonar att nämnden gjort ett jättejobb. Hon har själv lagt cirka 350 arbetstimmar på k3. Vad är den största nyttan med K3, enligt Bokföringsnämnden? Att man får ett uppdaterat och sammanhållet regelverk bokföringsnämndens k-projekt K står för kategori. Projektet delar in alla företag i olika kategorier. K1 enskilda näringsidkare, förenklat årsbokslut. K2 mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar. K3 övriga svenska företag. Kvar att göra: K2 för andra än aktiebolag och ekonomiska föreningar, K2 för årsbokslut samt K1 för andra än enskilda näringsidkare och ideella föreningar. som är modernt och internationellt anpassat, säger Claes Eriksson, redovisningsexpert på Bokföringsnämnden. Hans Edenhammar, nämndens ordförande, poängterar att det är första gången något motsvarande görs i Sverige. Det kan tyckas bakvänt att huvudregelverket kommer sist, efter både k1 och k2 som är förenklade versioner av k3. Men det är en medveten strategi. Vi ville skriva för användarnas behov i stället för att bara skala av ett stort regelverk, förklarar Gunvor Pautsch som är kanslichef på Bokföringsnämnden. Remisstiden för k3 går ut sista september (med undantag för tre kapitel som ännu inte var klara när k3 gick ut på remiss). Förhoppningen är att det ska träda i kraft 2012, och då måste förtagen välja om de ska tillämpa k3 eller någon av de förenklade versionerna. rakel lennartsson Foto: rakel lennartsson 10

11 nummer 8-9/2010 BALANS noteringar 5 frågor Foto: rakel lennartsson Ulf Sandlund är ansvarig för specialistenheten Forensic Services inom PricewaterhouseCoopers och har jobbat med några av de senaste årens mest uppmärksammade mutskandaler inom svenskt och internationellt näringsliv. 1Du säger att Sverige ligger efter när det gäller korruptionsbekämpning, hur menar du? Svenska rättsvårdande myndigheter har ingen tradition av att utdöma kännbara sanktioner. Företagen å sin sida har inte heller alla gånger jobbat så mycket med de här frågorna; de interna ramverken är ofta otydliga och processerna otillräckliga. 2Den nya mutbrottslagen beräknas träda i kraft Är tidsfristen för kort? Det är i alla fall hög tid för företagen att börja se över vad de nya lagförslaget och koden kan innebära för verksamheten. Många processer i företaget berörs, allt ifrån försäljning och inköp till internrevision och HR-frågor. Det handlar om att göra riskbedömningar; identifiera vilka risker som finns och hur man kan minska dem. 3Du anser att lagförslaget innehåller för svaga sanktionsmöjligheter, hur menar du? För ett litet svenskt företag kan en företagsbot på maximalt tio miljoner kronor vara en kännbar summa, men för ett större företag med stor verksamhet i andra länder betyder det ingenting. Statens incitament att dra igång kostsamma processer mot de stora företagen förbättras sannolikt inte heller. 4Tio miljoner kronor, finns det lägen då ett företag skulle kunna ta den smällen till förmån för en attraktiv affär? Ja, jag har sett exempel i utlandet på att man bygger in potentiella exponeringar för straffavgifter i kalkylerna. Mutor kan ju också förekomma genom att företag vill ta en»genväg«för att undvika en viss nackdel, exempelvis omild behandling av myndigheter. Men den internationella trenden pekar mot att de rättsvårdande myndigheterna i olika länder tar för sig på ett helt annat sätt i dag. Det finns exempel på både svenska och utländska globala företag som utdömts att betala hundratals miljoner dollar, eller euro, i böter. 5Den nya lagen innehåller ett förbud mot»vårdslös finansiering av mutor«. Vad innebär det för företagen? De måste ha full koll på vilka samarbetspartners och agenter de väljer och hur de övervakas. Detsamma gäller dotterbolag i en koncern. Verkar dotterbolaget eller samarbetsparten i en korrupt bransch? Hur stor är ersättningen i förhållande till arbetet som ska utföras? Det finns sammanhang då det är fullt motiverat att anlita agenter, men ett företag ska inte kunna gömma sig bakom en tredje part. rakel lennartsson 11

12 BALANS nummer 8-9/2010 Noteringar Foto: anna elgerot Europafrågor Var finns EU i valrörelsen? I den intensiva valkampanj som pågår undrar jag var eufrågorna finns. Att de flesta partierna är för ett svenskt eu-medlemskap vet många, men hur har den blivande regeringen tänkt ta vara på Sveriges intressen på eu-nivå? Och hur kan eu bli en naturlig del i den svenska samhällsutvecklingen? Det här är frågor som partierna bör diskutera. Den partiledare som blir utsedd till statsminister blir även utsedd att representera Sverige vid eu:s toppmöten. Det är den personens/det partiets åsikter som kommer att föras fram när viktiga frågor diskuteras. Varje minister har också en viktig roll inom eu, när de representerar Sverige vid ministermötena som äger rum med jämna mellanrum. För att få en uppfattning om de olika partiernas tankar om eu kan man gå in på deras hemsidor. Moderaterna beskriver i faktablad var de står i olika eu-frågor och vilken roll de vill att Sverige ska ha i eu. Socialdemokraterna har på sin hemsida samlat»internationellt«under en rubrik. Här finns rubriken»s i Europa«, tillsammans med»vitryssland«,»mellanöstern«och»kurdfrågan«. Informationen är knapphändig och de hänvisar framför allt till andra hemsidor. Folkpartiet har under rubriken»sverige i världen«samlat fakta om sin syn på olika eu-frågor. Folkpartiet har länge varit det mest eu-vänliga partiet och runt om i landet kan vi se affischer med eu-minister Birgitta Ohlsson och rubriken»ja till Europa«. Det finns alltså mer att önska. Letar man så finner man information om eu, men den är inte alltid lätt att hitta. Och även om det finns en del information, så saknas fortfarande en allmän debatt kring dessa frågor. 19 september är det även val till kommun och landsting. I en nyligen publicerad rapport från Sveriges kommuner och landsting framkommer att hela 60 procent av frågorna på kommunfullmäktiges dagordning påverkas direkt eller indirekt av eu. Inom landstinget är siffran 50 procent. Vem av de valbara kandidaterna är villig att aktivt följa beslutsfattandet på eu-nivå och vem är bäst på att tillgodose eu-perspektivet? Det är mycket svårt för väljarna att veta. Det är fortfarande några veckor kvar till valet så ta chansen att ta reda på vad partierna har för åsikter i viktiga eu-frågor! ewa fallenius är EU-expert på PricewaterhouseCoopers. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge). Nya krav på utbildning Från 1 maj i år innehåller Revisorsnämndens (rn) föreskrifter nya krav på fortbildning. Utbildningskravet, som trätt i kraft utan övergångsregler, är hädanefter kopplat till förnyelsen av yrkestiteln godkänd revisor respektive auktoriserad revisor. Kravet på fortbildning finns sedan gammalt som en del i Fars yrkesetiska regler. På grund av eu-lagstiftning får det nu status av en statligt sanktionerad föreskrift från rn, som kontrollerar utfärdandet av yrkestitlarna. Vi kommer att använda samma system som vi tillämpar för att kontrollera att revisorer uppfyller praktikkraven i samband med förnyelseansökan. Revisorn anger antalet timmar, fördelat per år, som lagts på utbildning, förklarar Adam Diamant, chefsjurist och ställföreträdande direktör vid rn. När det gäller utbildningens kvalitet kommer rn att förlita sig på den kvalitetskontroll som görs av Far. Adam Diamant tror inte att man annat än i undantagsfall kommer att begära in kompletterande uppgifter när det gäller timmarna. Den yttersta konsekvensen av ofullständig utbildning är ju att vi vägrar förnyelse, men jag har svårt att tro att vi skulle hamna där. Om det saknas ett fåtal timmar ber vi om kompletterande uppgifter, säger han. Den stora förändringen blir för de cirka hundra kvalificerade revisorer som inte är medlemmar i Far. Före 1 maj i år hade de inga formella utbildningskrav på sig. Från och med 1 maj är vidareutbildning ett krav för förnyelse av yrkestiteln, vilket strikt författningstekniskt innebär en retroaktiv verkan. Emellertid finns inga övergångsbestämmelser, men Adam Diamant försäkrar att rn kommer att»vara praktiska«. Vi kommer att titta på hur lång tid som förflutit sedan föreskriften trädde i kraft och ta det steg för steg. Vi ska absolut inte hamna i en retroaktivitetsdiskussion, säger han. Rakel Lennartsson Nya generationen Nya generationen ska tillföra Fars arbete ett yngre perspektiv. I mitten av september hålls ett möte för unga och nyblivna auktoriserade och godkända revisorer samt för revisorer som ännu inte tagit steget och blivit medlemmar i Far. Nya generationen är en arbetsgrupp inom Fars sektion Stora företag. Pernilla Crusenborg på Pricewaterhouse- Coopers i Stockholm är ordförande. Hon tror att gruppen har mycket att tillföra. Vi ska jobba för de intressen som yngre revisorer har, till exempel finns ett önskemål om temakvällar, berättar hon. 15 september bjuder Nya generationen in till frukostmöte med efterföljande mingel. Bland annat kommer Fars generalssekreterare Dan Bränn ström att finnas på plats för att informera om Far. Det är en introduktionsträff och tanken är också att man ska kunna nätverka. Är intresset stort kommer vi att fortsätta med introduktionsträffar, säger Pernilla Crusenborg. Charlotta Danielsson 12

13 Fars Branschdagar Stockholm september Dagarna innehåller högaktuell vidareutbildning och Fars årsstämma med middag och underhållning. Du får en fantastisk möjlighet till erfarenhetsutbyte och social samvaro med kollegor från hela landet. Du kan välja mellan ett flertal intressanta parallella seminarier med uppdateringar och nyheter från branschen. SVT:s förre politiske kommentator K-G Bergström medverkar och Ulrika Nilsson från TV4 är moderator under första dagen. Huvudinnehåll Vad händer efter valet? Momsnyheter K3 Nya basen för svensk redovisning Ett samlat insolvensförfarande Intern styrning och kontroll Ägarskifte i fåmansföretaget idag eller om fem år? Ny svensk kod ger vägledning om var gränsen för muta går Aktuella skattefrågor Trender och tendenser i årsredovisningar Redovisningskonsultens ansvar Nya generationen utmanar storbyråernas vd:ar Hur tillämpar man ISA i mindre företag? Så här tillämpar börsbolagen koden Effektiv rådgivning i det digitala rummet Hållbarhetsarbete i praktiken Glöm timmar ta betalt för värde! Hur kan vi ta betalt för vår kompetens och den service vi levererar till kunden? Förtroendehuset inget fuskbygge! Inspirationsseminarium Tid och plats Stockholm, september 2010 Radisson Blu Royal Park Hotel, Solna Pris kr exkl. moms Boka på farakademi.se/ branschdagar Mer information och anmälan farakademi.se/branschdagar Kontaktperson Helena Brege,

14 BALANS nummer 4/2010»Xxxxx xxxxx.«14

15 nummer 8-9/2010 BALANS p r o f i l i b a l a n s professorn som ville bli stjärna Släng dig ut och gör något helt annorlunda. Och gör det så passionerat att världen inte kan slita ögonen från dig. Ekonomiprofessorn och»sommarprataren«micael Dahlén berättar att hans kommande bok kanske gör att han får sparken från sitt jobb, men det bekommer honom inte. Text: Charlotta danielsson Foto: bosse johansson Micael Dahlén drar handen genom det långa håret. Att hyllorna bakom honom bågnar under böcker, rapporter, utskrifter och annat är ingen överdrift. Det finns knappt något ledigt utrymme i det lilla arbetsrummet på institutionen för marknadsföring och strategi vid Handelshögskolan i Stockholm. Men det är inget som stör honom i hans arbete. Inte alls. När Micael Dahlén väl sitter på sitt rum för att jobba är han antingen upptagen med att prata i telefon eller fullt fokuserad på datorn. Följaktligen ser han inte det som ändå bara kan beskrivas som en röra omkring honom. Min fru blev lite orolig att alla skulle tro att det är likadant hemma hos oss, och det är det ju inte, så jag skrev en krönika om det, säger Micael Dahlén med ett leende. Han är 37 år och professor i företagsekonomi på Handelshögskolan. Med lite fördomar i bakhuvudet är det svårt att tro när man ser honom. Han är så långt ifrån professorstypen som man kan komma där han sitter med sitt långa hår, knallröda skor, ringar på fingrarna och svartmålade naglar. Men så skulle han ju å andra sidan egentligen ha blivit rockstjärna. Rockstjärnedrömmarna och intresset för musik gör sig också påmint här och där bland pappershögarna. På skrivbordet står en liten statyett föreställande Gene Simmons, en av medlemmarna i Kiss. Född och uppvuxen i Stockholm och med högsta betyg från Adolf Fredriks musikskola levde Micael Dahlén länge i tron att han en dag skulle slå igenom. Jag var fullt och fast övertygad om att jag skulle bli rockstjärna. Men när jag gick ut gymnasiet och ännu inte hade blivit upptäckt tyckte min far, som 15

16 BALANS nummer 8-9/2010 Det här var i början av 1990-talet och pojkbanden var stora. Micael Dahlén konstaterade krasst att även om man inte kunde sjunga särskilt bra så kunde man slå igenom med hjälp av en vältränad överkropp. Så vad gjorde han, jo, gick på gymmet och tränade som en galning började han doktorera, parallellt med sista året på utbildningen. Det var inget han hade räknat med att han skulle göra, men när han fick frågan om han var intresserad så resonerade han på samma sätt som när han började studierna på Handels. Ja, jag tänkte att jag ju ändå kunde ha nåt att hålla på med tills jag blev känd, skrattar han. Någonstans kring trettio började han komma till ro med att han kanske inte skulle slå igenom som rockstjärna. Det började låta lite löjligt. Först var jag doktorand men skulle egentligen bli stjärna, sen var jag doktor men skulle bli stjärna och till slut var jag docent och skulle bli stjärna. Nej, där någonstans insåg jag att jag faktiskt har världens häftigaste jobb. Faktum är att det egentligen inte skiljer sig så mycket från att vara känd rockstjärna. Micael Dahlén är efterfrågad föreläsare världen över, har gett ut böcker som blivit läsarsuccéer och står på scen och talar inför stora folksamlingar. Jag tycker det är så häftigt, att få stå på scenen, möta människorna och känna att jag kan vara med och påverka, säger han. Rockstjärnedrömmarna lever nu i stället genom femårige sonen Dante, som precis som pappa vill ut och uppträda när han blir stor. Och sonen har redan gjort scendebut. Vid ett tillfälle fick han följa med sin pappa i samband med en föreläsning inför ett kvinnligt nätverk. I stället för att köra en vanlig presentation med power point-bilder fick Dante måla några teckningar som skulle illustrera vad jag pratade om. Han var verkligen i sitt esse. Han som normalt kan vara lite blyg klev upp på scenen och började med att slita av sig tröjan och kasta den. Riktigt rockstjärnemanér alltså. Och vid en närmare efterfrågan visar det sig att även Micael Dahlén vid ett tillfälle kastat tröjan i samband med en föreläsning. Men det är nog inget han tänker göra om säger han och ler återigen. Med alla möjligheter som finns varför nöja sig med mindre? Kör hela vägen in i väggen eller skit i det, säger Micael Dahlén och drar paralleller till artisten Lady Gaga. var en klassisk industridirektör, att jag skulle gå på Handels. Och eftersom jag tänkte att jag kommer att slå igenom när som helst så kunde jag ju lika gärna vara på Handels så länge. Då kunde jag ju lära mig hur man startar sitt eget skivbolag, så jag valde att läsa marknadsföring, säger han. Att kunna ha med sig familjen när han arbetar är närmast en förutsättning för att få jobb och privatliv att fungera. Han säger själv att han sover väldigt lite, och det är inte ovanligt att han kommer in till kontoret vid fyratiden på morgonen. Så dags är det lätt att få mycket gjort, och när kollegorna kommer framåt nio har Micael Dahlén redan hunnit med en dags arbete. Då har jag hunnit med en stor del av mitt produktiva jobb. Så jag kan smita hem tidigare och alltid hämta tidigt på dagis och skola. Det som är absolut viktigast i livet är de där, säger han och nickar mot bilderna på sonen och dottern. Jag tackar helst bara ja till uppdrag där jag hinner hem och kan pussa mina barn god natt och reser jag längre för en föreläsning försöker jag alltid ta med familj en. Med tanke på hur många projekt Micael Dahlén har på gång är det lätt att förstå att det går åt en hel del av dygnets timmar för att hinna med.»på så sätt är jag nog en ganska oortodox forskare.«på så sätt är jag nog en ganska oortodox forskare, en dålig forskare. Jag kan inte fokusera på sak i taget. Just nu håller jag på med nio olika forskningsprojekt och det är inte så vanligt, jag åker runt och föreläser och jag är här på Handels. Men jag skriver bara en bok i taget i alla fall, säger han. Den bok, av hans hittills sex, som fått mest uppmärksamhet är Nextopia. Den handlar om att vi byggt ett förväntningssamhälle där vi hela tiden är på väg mot nästa jobb, relation eller upplevelse i tron att det som kommer sen är bättre än det som är nu. Boken kom ut hösten 2008 och sålde slut inför julhandeln. Nu har den 16

17 givits ut i fjärde upplagan, håller på att lanseras globalt och är fortfarande populär. I Nextopia konstaterar Micael Dahlén att man ska glömma det förflutna och blicka framåt. Eftersom samhället förändras så snabbt är det ingen idé att lära av gamla misstag, utan i stället bör man gå vidare och fokusera på morgondagen. Lyckan är också alltid övergående och efter tre månader behövs påfyllning eller ny stimulans. Man är helt enkelt aldrig bättre än sin senaste grej. Att boken varit populär så länge är alltså ett urkasst bevis på min egen tes, säger han. Nu håller han på att färdigställa nästa bok. Den var tänkt att komma ut sent i år, men Micael Dahlén berättar att den krävde en helt annan typ av research. Han vill dock inte avslöja allt för mycket om bokens innehåll. Jag har träffat och levt med olika typer av människor och hört historier som etsat sig fast. Jag har brutit bröd med djävulen och sovit med satan, säger han. Lanseringen av boken beräknas bli någon gång i början av Jag är spänd och osäker på framtiden. Boken kommer att förändra tillvaron för mig och mina nära och jag vet att många kommer att tycka att den är kontroversiellt. Jag är väldigt nyfiken på vad framtiden bär med sig. Idén till boken väcktes i Las Vegas och den handlar om att det är våra sämsta sidor som för samhället framåt. Kanske får jag sparken när boken kommer ut, men då är det så. Jag var tvungen att göra det här. Och kanske tycker några att en ekonomiprofessor inte ska hålla på med sådant här, men då kanske jag inte ska vara ekonomiprofessor, säger han. I somras debuterade Micael Dahlén som sommarpratare i Sveriges Radio. Han funderade inte länge innan han tackade ja men säger att det var med skräckblandad förtjusning. Svårast var låtvalet. Att»bara«välja ut tio-elva låtar. Nu fick jag tvinga på hela Sverige min musiksmak. Och en egenproducerad låt också, säger han. Vem vet, kanske är det inte för sent att slå igenom som rockstjärna? micael dahlén Familj: Ingela, barnen Tyra 7 år och Dante 5 år. Bor: Stockholm. Ålder: 37 år. Förebild: Gene Simmons och min mamma. Okänd talang: Kan göra en riktigt elak chili. Roligast med jobbet: Att möta människor överallt i världen. På fritiden: Plåga omgivningen med min musik och plåga kroppen med styrketräning. Drömmer om: Mardrömmar just nu, har nog att göra med boken jag jobbar på. Nästan alla artiklar om Micael Dahlén nämner hans svartmålade naglar. Men han säger själv att det inte är någon gimmick för att få uppmärksamhet, utan att det svarta nagellacket speglar något djupt inuti i honom. 17

18 BALANS nummer 8-9/2010 v a l e t Vem är företagarnas bästa vän? sammanställt av: rakel lennartsson Valet närmar sig med stormsteg och i valrörelsen har samtliga riksdagspartier sagt sig värna om företagandet i Sverige. Balans har frågat vilka som är deras tre viktigaste för slag för att göra det mer attraktivt att starta och driva företag. Sammanställningen visar att partierna inom vänsterblocket inte bara tagit upp kampen om att vara mest företagarvänliga, utan även enats om en gemensam inriktning när det gäller att främja svenskt företagande. Den borgerliga alliansen, som av hävd har ett större förtroendekapital hos företagarna, visar upp en mer splittrad bild. På nästa uppslag tycker företrädare för näringslivets branschorganisationer till om partiernas förslag. 1 Sänkt arbetsgivaravgift. Det måste bli billigare och enklare att anställa. Vi vill fortsätta att sänka arbets givaravgiften under nästa mandatperiod, och behålla ned sätt ningen på cirka 15 procent av arbetsgivaravgiften för unga. 2 Sänkt tjänstemoms. Med en sänkt tjänstemoms från 25 till 12 procent på arbetsintensiva tjänster, som restauranger och frisörsalonger, gynnas företagandet. 3 1 Sänkta skatter på arbete och företagande. Vi vill få fler i arbete och fler som startar företag. Det ska löna sig att arbeta hårt, vare sig det är som företagare eller anställd. 2 Stärkt koppling mellan innovativa företag och högskolor. Kunskap är avgörande i den globaliserade ekonomin och Sverige ligger bra till, men vi kan bli bättre med fler vetenskap liga och tekniska genombrott som skapar nya möjligheter. 3 Fortsatt regelförenkling. Regelförenkling för företag är en viktig tillväxt- och konkurrenskraftsfaktor. Vårt mål med regelförenklings arbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Säkrad tillgång till företagsfinansiering. Vi vill säkra företagens behov av riskvilligt kapital i hela landet. 1 Företagsklimatet behöver stärkas, särskilt för kunskaps intensiva och växande företag. Reglerna för expertskatten bör förenklas för att göra det enklare att få tag på rätt kompetens. Sverige bör även införa en skatterabatt på investeringar i forskning och utveckling, något som redan finns i nästan alla andra europeiska länder. 2 Tillgången på privat risk kapital för företagen behöver förbättras. Det allra viktigaste är att förmögenhetsskatten inte återinförs. Utöver det bör privat riskkapital stimuleras genom införandet av ett riskkapitalavdrag samt genom att beskattningen av reavinster, vid försäljning av företag eller av ägande, kan skjutas upp om personen återinvesterar medlen i andra onoterade bolag. 3 Krånglet för företagen måste minska. En ny samordnande funktion bör införas så att företag aldrig ska behöva lämna in en uppgift till det offentliga mer än en gång. Dessutom bör varje kommun inrätta en så kallad tillståndslots som hjälper de mindre företagen att hitta rätt bland tillståndsmyndigheter med mera. 1 Slopa arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen för småföretag. Reformen skulle vara en förenkling och en kostnadsbesparing. Den skulle också minska rädslan för att anställa någon som har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, till exempel på grund av sjukdom. 2 Inrätta en riskkapitalfond med innovativ inriktning. Fonden ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, men med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag. Insatser som stärker det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft ska särskilt prioriteras. Detta kan till exempel användas för satsningar på företag som verkar i branschen för miljöteknik. 3 Satsa på ett innovationspaket med möjlig het till offentliga innovativa upphandling ar, skapande av fler demonstrationsanläggningar/testbäddar och ökade resurser till Vinnovas program Forska & Väx. 18

19 nummer 8-9/2010 BALANS Vi vill sänka arbetsgivaravgiften med två procentenheter 2011 på lönesummor upp till kronor sänks den med ytterligare fyra procentenheter. Det betyder sänkt kostnad för ett företag med två till tre anstälda om cirka kronor. Genom att göra en extra utdelning från Vattenfall med fem miljarder kronor skapar vi en ny riskkapitalfond. Den ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, men med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag. För att fler småföretag ska växa genom innovativa varor och tjänster behöver vi öka forskningsanslagen till små och medelstora företag. Tjänstesektorns behov ska särskilt uppmärksammas. Vi vill tillföra 100 miljoner kronor per år till Vinnovas program Forska & Väx. 1 Låt fler företag få slippa revisionsplikt. Företag med maximalt 50 anställda, en balansomslutning på 41,5 miljoner kronor och en omsättning på 83 miljoner kronor ska få undantas från revisionsplikten. På så sätt minskar krånglet och kostnaderna, inte minst för småföretagen. 2 Slopa gränsen för hur många anställda företaget får ha för att utnyttja undantagsregeln i LAS. I dag kan två nyckelpersoner undantas för företag med upp till tio anställda. Fyra av tio företagare anser att de skulle vara mer benägna att anställa om undantaget utökades. 3 Inför ett riskkapitalavdrag för att stimulera privatpersoners investeringar i mindre företag. Det skulle underlätta försörjningen av riskkapital i en start- eller expansionsfas. Vi vill skapa en riskkapitalfond på fem 1 miljarder kronor genom extra utdelning från Vattenfall. Fonden ska agera marknadskompletterande och vara särskilt inriktad mot små- och medelstora innovationsdrivna företag. 2 Vi vill genomföra en allmän nedsättning av arbets givaravgifterna, vilket gynnar mindre företag. Detta för att öka anställ ningsviljan bland de mindre företagen. Fram till år 2012 vill vi sänka arbets givar avgiften med totalt sex procent enheter på lönesummor upp till kronor. Det betyder en sänkt kostnad med omkring kronor för ett företag med två till tre anställda. 3 Vi vill införa ett riskkapitalavdrag inriktat mot investeringar i mindre bolag. Har ditt företag råd att låta armbrott leda till avbrott? Teckna vår företagarförsäkring så kan du bland annat skydda företaget vid avbrott om någon av de anställda blir långvarigt sjuk eller råkar ut för en olycka. Vi ersätter inte bara de fasta kostnaderna utan också utebliven vinst. Gå in på dina.se/foretag, eller ring oss på så berättar vi mer. 19

20 BALANS nummer 8-9/2010 Vad tycker näringslivet? Balans har bett företrädare för fyra näringslivs organisationer att välja ut tre favoriter bland riksdagspartiernas förslag för att främja företagandet i Sverige. sammanställt av: rakel lennartsson Förenkla reglerna för expertskatten. Inför skatterabatt på investeringar i forsk ning och utveckling. Inför riskkapitalavdrag. minska det administrativa krånglet. Sänk arbetsgivaravgiften. Inrätta en riskkapitalfond med innovativ inriktning. Öka forskningsanslagen till små och medelstora företag. slopa arbetsgivarinträdet i sjukförsäk ringen för småföretag. satsa på ett»innovations-paket«med bland annat offentliga innovativa upp handlingar. Sänkt tjänstemoms. Säkrad tillgång till företagsfinansiering. låt fler företag slippa revisionsplikt. slopa gränsen för hur många anställda företaget får ha för att utnyttja undantags regeln i LAS. sänkta skatter på arbete och företagande. stärk kopplingen mellan innovativa företag och högskolor. Urban Bäckström, vd Svenskt Näringsliv. Sänkta skatter på arbete och företagande. Slopa gränsen för hur många anställda företaget får ha för att utnyttja undantagsregeln i LAS. Inför riskkapitalavdrag. Sverige behöver ett skattesystem som gör det mer lönsamt att arbeta och att öka sina inkomster, och som dessutom är mer gynnsamt för den som är företagsam och investerar. LAS gör det riskfyllt att anställa och svårt att behålla nyckelpersoner i dåliga tider. Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd Företagarna. Sänk arbetsgivaravgiften. Slopa gränsen för hur många anställda företaget får ha för att utnyttja undantagsregeln i LAS. Minska det administrativa krånglet. Målet att minska det administrativa krånglet med 25 procent måste uppfyllas (i dag har man uppnått 7 procent). Mycket kan göras snabbt: Låt fler företag slippa revisionsplikt och slopa arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen för småföretag. Camilla Littorin, förbundssekreterare Företagarförbundet. Sänk arbetsgivaravgiften. Slopa arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen för småföretag. Minska det administrativa krånglet. Arbetsgivaravgifterna har varit den absolut viktigaste frågan för landets små företag i många år. För att få fler att anställa krävs en rejäl sänkning som lägger arbetsgivaravgifterna på jämförbar nivå med genomsnittet i Europa. Dan Brännström, generalsekreterare Far. Sänkta skatter på arbete och företagande. Minska det administrativa krånglet. Stärk kopplingen mellan innovativa företag och högskolor. Sverige behöver en ny skattereform och när den görs är jag övertygad om att man kommer att sänka skatten på både arbete och företagande. Varför ska just Sverige ha så högt skattetryck? Det oroar mig också att inget parti uppmärksammar de extremt krångliga momsreglerna. 20

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 37 Pris 60 kronor Nr 412 2010 2011 verkligt värde i hetluften kapitalbrist hindrar tillväxt i små bolag bedrägerier på alla plan i hq-affären Risk- Nyheter inför bokslutet

Läs mer

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr 4 2013 FRAMTIDEN Branschen spanar efter nya trender REVISION Högre kreditrisk utan revisor GENERATIONSSKIFTE Sälja eller låta gå i arv? Opartisk debatt:

Läs mer

Hon tar företag till nya höjder

Hon tar företag till nya höjder Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 8-9 2012 REDOVISNING K3 eller K2 hjälp kunden välja rätt STRESS OCH OHÄLSA Är stress i arbetslivet ett branschproblem? NY MUTLAGSTIFTNING Risken för mutor

Läs mer

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå i karriären / i Livet nr 6 juni 2014 utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Omstart Gunnar Thuresson byter till lag KPMG s. 22 balans granskar Nya

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 I KARRIÄREN / I LIVET NR 2 FEBRUARI 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Allt måste inte ske vid 30 Mazars vd Marianne Sandén Ljungberg efterfrågar

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Inga-Britt Ahlenius vågar utmana makteliten

Inga-Britt Ahlenius vågar utmana makteliten Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 5 2012 KARRIÄR Praktik på redovisningsbyrå blev en lyckträff FÖRETAGANDE Svårt för mindre företag att låna pengar REVISION FAR till Bryssel med uppdrag

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

Världen som arbetsplats

Världen som arbetsplats NYHETER INFÖR BOKSLUTET 2014 tidningenbalans.se Ladda ner på I KARRIÄREN / I LIVET NR 10 DECEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Världen

Läs mer

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Göran Lambertz. försöker inte bli populär. Närheten är den lilla byråns styrka. Tufft för revisorn att behålla kunderna

Göran Lambertz. försöker inte bli populär. Närheten är den lilla byråns styrka. Tufft för revisorn att behålla kunderna i karriären / i Livet nr 9 november 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Göran Lambertz försöker inte bli populär Som ordförande i FAR:s disciplinnämnd har han unik insyn i branschen s. 28 FRIVILLIG

Läs mer

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Redovisningsexpert på plats Ledare: Ljusare tider SRF försäkringar branschens bästa val! Leder organisation som lever som den

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu?

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu? 1 DALA FÖRETAGAREN NR 1 2012 Årgång 19 Tidningen från Dalarna Sid 4-5 Sofias största lärdom som småföretagare Sid 6-11 Vad händer om du blir sjuk? Sid 14-17 Tips för bästa konferensen Sid 18-23 Behöver

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 3 2008 Småföretagen sågar regeringen Skatteverket överdriver fusket Nya regler för mindre aktiebolag (K2) 5 bästa verktygen i Edison Ekonomi Revisionsplikten

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Yngst, först, skarpast!

Yngst, först, skarpast! Balans I KARRIÄREN / I LIVET NR 8 OKTOBER 2013 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 39 PRIS 65 KRONOR Yngst, först, skarpast! Redan som 33-åring har Pernilla Lundqvist ett svårslaget cv. s. 28 PROSOLVIA Friad i tingsrätten,

Läs mer

carl jan granqvist bjuder på mer än mat Debatt: Redovisningen kan bli fel, trots att revisorer gör rätt Smakfull entreprenör

carl jan granqvist bjuder på mer än mat Debatt: Redovisningen kan bli fel, trots att revisorer gör rätt Smakfull entreprenör Nyheter Utgiven av Far FAR Årgång 36 38 Pris 60 60 kronor Nr 4 2010 2012 osäkert rättsläge kring dubbelbestraffning k2 uppfyller krav på rättvisande bild xxx att locka de bästa studenterna en utmaning

Läs mer

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från huvudbok till toppen av högsta berget Upprättande av årsredovisning (K3) Redovisningskonsultens tystnadsplikt Fler kursalternativ

Läs mer

Yngst, först, skarpast!

Yngst, först, skarpast! i karriären / i Livet nr 8 oktober 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Yngst, först, skarpast! Redan som 33-åring har Pernilla Lundqvist ett svårslaget cv. s. 28 PROSOLVIA Friad i tingsrätten,

Läs mer

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB MyBusiness no.3 no.4 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Starta Slopat revisionen? Så får du koll Driva Glöm inte din K10-bilaga 80 % av företagare vill ha enklare regler Affärsmodell

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer