fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar"

Transkript

1 fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

2 BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för Centerpartiet. Trots ett tufft ekonomiskt läge i vår omvärld har vi under hela mandatperioden kunnat driva igenom viktiga satsningar för jobben, miljön, hela landet och företagen. Budgeten för nästa år är fylld av politik för en långsiktigt hållbar framtid. Centerpartiet har haft fyra prioriteringar i förhandlingarna om budget för Vi har fått rejält genomslag för vår politik. En politik som är så viktig för Sverige. Så viktig för framtiden. Framgångarna är rubricerade efter de fyra prioriteringarna som vi har drivit, dessa är: - Ge småföretagen möjligheter - Fler jobb åt unga - Utveckla hela landet - Gör Sverige grönare

3 Småföretag Små företag har den största potentialen när det gäller att skapa nya jobb. Om varje småföretagare anställde ytterligare en person skulle många nya arbetstillfällen skapas. Totalt satsas 2,3 miljarder på företagande i budgeten nästa år. Sänkta egenavgifter, ett FoU-avdrag och ännu lägre arbetsgivaravgifter för unga innebär att vi totalt sänker arbetsgivaravgifterna med 1,5 miljarder kronor. Enklare regler för småföretag En politik för fler jobb börjar i en politik för växande företag. Därför kommer 844 miljoner att satsas de kommande fyra åren för att göra det enklare att bedriva företag i Sverige. Satsningen innehåller ett batteri av reformer med det tydliga målet att fortsätta förenkla reglerna. Inget krav på månadsuppgifter - Det är inte lämpligt att införa de regler om månadsvisa kontrolluppgifter som föreslagits. Regeringen kommer därför inte att lägga fram någon proposition om detta. Bättre likviditet för importföretag - Ingående och utgående moms kommer att redovisas i samma deklaration. Förslaget innebär en stor förbättring av likviditeten för dessa företag. Analysera en rak kontantmetod för småföretag - Vi vill analysera möjligheten att införa den betydligt enklare raka kontantmetoden för företag med en omsättning under tre miljoner kronor per år. Frivillig skatteskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokal - Ändringen innebär att förfarandet med särskild ansökan, anmälan och beslut av Skatteverket slopas. Istället behöver de berörda företagen bara ange utgående moms i fakturan för lokaluthyrningen. Samordning av moms- och inkomstdeklarationen för småföretag - Möjligheten öppnas för företag med upp till en miljon kronor i

4 omsättning per år som inte bedriver handel med andra EU-länder. Sänkta kostnader för småföretag Företagen är våra jobbskapare. Fyra av fem nya jobb i Sverige skapas i småföretag. Därför är det så viktigt att sänka kostnaderna för dessa företag. I höstens budget presenteras fyra förslag för att fler företag ska kunna växa. Sänkta egenavgifter - Den tidigare nedsättningen utökas med 2,5 procentenheter. Det ger småföretag lägre kostnader med 509 miljoner kronor årligen. Egenavgiften sänks från juni Utvärdering av revisionsplikten - Utvärderingen av den slopade revisionsplikten ska inledas 2014 och överväga om revisionsplikten bör slopas för fler företag. Syftet är att förenkla och minska kostnaderna för mindre privata aktiebolag. Investeraravdrag - Avdraget innebär en skattelättnad för investeringar i företag. Det ska ge fysiska personer ökad möjlighet att investera i växande företag. Investeraravdraget träder i kraft den 1 december Totalt avsätts 800 miljoner kronor per år för detta. Snabbutredning om att minska kostnaden sjuklöneansvaret - Utredningen ska se över konstruktionen av högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader. Syftet att förbättra småföretagens situation. FoU-avdrag Sverige är en framstående FoU och innovationsnation. För att öka investeringarna på området införs ett FoU-avdrag. Det innebär att arbetsgivaren kan göra avdrag på upp till kronor per koncern och för personer som arbetar med forskning och utveckling, FoU. Detta sänker företagens direkta kostnader för FoU oavsett om företagen går med vinst eller inte.

5 fler Jobb åt unga Den höga ungdomsarbetslösheten är inte långsiktigt hållbar. Vi har i budgeten för nästa år fått igenom flera reformer som ger möjligheter för fler ungdomar att få ett jobb. Ungdomspaket Sänkta arbetsgivaravgifter Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige jämfört med flera andra länder. Så har det varit länge. För att ge stimulans åt företagen att anställa riktigt unga genomförs ytterligare en sänkning av arbetsgivaravgiften för unga. Nu riktat till unga under 23 år. Den anställde får bibehållen lön och arbetsgivaren får ytterligare sänkta sociala avgifter med ca kronor per månad. Yrkesintroduktionsavtal (så kallade YA-jobb) YA-jobb kombinerar utbildning hos arbetsgivaren med betydligt sänkta kostnader. Reformen innehåller branschspecifika avtal om anställningar för unga (upp till 25 år) utan tidigare erfarenhet i yrket. Anställningarna sker med avtalsenliga löner och villkor. En del av arbetstiden används för utbildning och handledning. En satsning på sammantaget 2,1 miljarder kronor på denna typ av anställning. Det betyder att arbetsgivarens kostnad för att anställa en ung person minskar med mer än kronor i månaden. Arbetsgivaren får ekonomiskt handledarstöd till arbetsgivarna om kronor per anställd och månad. Ny lärlingsreform Centerpartiets krav på ett lärlingssystem införs. Lärlingsreformen innehåller ökat ekonomiskt stöd till arbetsgivaren, kostnadsersättning till lärlingen samt en ny lag om lärlingsanställning. Idag har många unga svårt att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som företagen har svårt att hitta rätt kompetens. Ett utbyggt lärlingssystem hjälper unga att få in en fot i yrkeslivet. Samtidigt får företagen skräddarsydd kompetens.

6 utveckla hela landet Runt om i landet ser vi hur nya initiativ tas för att utveckla svenskt näringsliv och vår ekonomi. En förutsättning för detta är investeringar som ger hela landet möjlighet att utvecklas. Landsbygdsprogrammet För Centerpartiet är landsbygdsprogrammet en viktig prioritering eftersom vi vet vad programmet betyder för jobb och utveckling utanför storstäderna. Efter neddragningen av Landsbygdsprogrammet som gjordes på EU-nivå var utgångspunkten 27,6 miljarder kronor. Centerpartiet har lyckats få ett program som totalt omfattar 32,4 miljarder kronor. Vi har säkerställt att den statliga medfinansieringen ökat från EUs minimum som är 47 procent till närmare 55 procent. Det är närmare 5 miljarder mer till landsbygden än utgångsbudet från EU. Vi har nu möjlig het att skapa ett program som bidrar till att vi kan ha öppna landskap med rik biologisk mångfald, konkurrenskraftiga företag och en modern landsbygd.

7 ett grönare sverige Vi arbetar aktivt för att miljöfrågorna ska ingå i alla politikområden. Vi vill skapa förutsättningar för ett hållbarare, grönare och modernare Sverige. Därför görs satsningar på miljön i budgeten på flera olika områden. En giftfri vardag Regeringen satsar under sju år 205 miljoner kronor för en fortsatt satsning på handlingsplanen för en Giftfri vardag. Vi höjer nu tempot för att fasa ut fler farliga kemikalier. Mer medel till lokala vattenvårdsprojekt Vi behöver minska övergödningen och förbättra vattenkvaliteten. Därför har vi drivit igenom en satsning på 75 miljoner kronor årligen från och med 2014 för att stödja det lokala arbetet med åtgärder för bättre vattenkvalitet. Detta gäller framför allt åtgärder mot övergödning. En ny grön investeringsfond Det behövs mer riskvilligt kapital till duktiga svenska miljöteknikföretag. Ska man kunna ta steget från idé till färdig produkt behöver man i ett tidigt skede kunna säkra att det finns finansiering. Med en ny grön investeringsfond vill vi förbättra tillgången till riskkapital för gröna innovationer. Fram till och med 2020 ska cirka 700 miljoner kronor satsas i fonden. Ett nytt miljöbilspaket Vi vill öka andelen miljöbilar och förnybara drivmedel med ett miljöbilspaket. Paketet består av tre delar. En treårig förlängning av det nedsatta förmånsvärdet för de bästa miljöbilarna. Ett nytt kvotpliktsystem för att öka andelen låginblandade förnybara drivmedel i bensin och diesel. Fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel. Vår långsiktiga prioritering är att Sverige 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. För att nå dit krävs långsiktiga styrmedel som leder till fler miljöbilar och ökad användning av förnybara drivmedel.

8 Sänkt skatt på förnybar egenproducerad el Skattereduktionen på kronor per år kommer att göra det mer attraktivt för många enskilda fastighetsägare att bli sin egen elproducent. Det kan ske genom att installera småskalig förnybar el som solel och vindkraft. Till detta kommer den ersättning (maximalt kronor per år) man kan få från sitt elbolag för den el som man producerar och levererar ut på elnätet. Hur stor den blir beror på vilken överenskommelse man gör med sitt elbolag.

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014 Inför det kommande riksdagsvalet har Svenska Uppfinnareföreningen sänt sju frågor ur vår programförklaring till representerade riksdagspartier. Syftet med aktiviteten är att förse Svenska Uppfinnareföreningens

Läs mer

Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat - 69 åtgärder och områden som främjar företagande

Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat - 69 åtgärder och områden som främjar företagande Promemoria 2008-12-19 Näringsdepartementet Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat - 69 åtgärder och områden som främjar företagande Jobbskatteavdrag för näringsinkomster - Jobbskatteavdraget innebär

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Sammanfattning Att förbättra småföretagsklimatet handlar till mångt och mycket om att förändra attityder i samhället. Samtidigt som det måste vara tillåtet

Läs mer

Alliansen i halvtid september 2008

Alliansen i halvtid september 2008 Alliansen i halvtid september 2008 Sammanfattning Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Promemoria 2012-09-13 Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks till 22 procent och aviserar att ett investeraravdrag

Läs mer

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 1 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

RAPPORT. En politik för ett varmare företagsklimat. www.kristdemokraterna.se

RAPPORT. En politik för ett varmare företagsklimat. www.kristdemokraterna.se RAPPORT En politik för ett varmare företagsklimat 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll INLEDNING... 3 ÖKA PROPORTIONALITETEN VID KONFLIKTER PÅ ARBETSMARKNADEN... 4 KOMPETENSKONTO FÖR LÅNGSIKTIG TRYGGHET...

Läs mer

Fler jobb och företag i hela Sverige

Fler jobb och företag i hela Sverige Fler jobb och företag i hela Sverige Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit:

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Proposition ang Företagspolitiskt program för Moderaterna i Stockholms stad och län Inledning... 1 Finansiering... 2 Regelverk...

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Jobben. Maten. Landsbygden

Jobben. Maten. Landsbygden Jobben. Maten. Landsbygden Centerpartiets regionala program för utveckling av Värmland. Jobben. Maten. Landsbygden Jobben Jobben behöver bli fler. Det är alla överens om. Däremot finns det många olika

Läs mer

Centerpartiets landsbygdsmanifest

Centerpartiets landsbygdsmanifest Centerpartiets landsbygdsmanifest Foto: Hildur Valgeirsdottir 28 förslag för landsbygdutveckling Maj 2014 Närodlad politik ger växtkraft i hela landet Centerpartiets kamp för att hela landet ska leva går

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att det är: lätt att starta företag kul att driva företag enkelt att driva företag tryggt att driva företag lönsamt att driva företag Vi är den växande organisationen

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat

21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat 21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat En sammanfattning av FöretagarFörbundets näringspolitiska handlingsprogram 2010 Så blir det mer attraktivt att starta, mer fördelaktigt att äga och enklare

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer