Ja, med detta nyhetsbrev har vi slagit rekord så mycket nytt..det är mycket aktivitet i den palliativa vården!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ja, med detta nyhetsbrev har vi slagit rekord så mycket nytt..det är mycket aktivitet i den palliativa vården!"

Transkript

1 Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 Ja, med detta nyhetsbrev har vi slagit rekord så mycket nytt..det är mycket aktivitet i den palliativa vården! 1:a Nationella konferensen för palliativ vård april 2010 Bilden föreställer mingel efter första dagens avslutade program foto: M Spiik Nedan följer information och länkar till och om konferensen Vi börjar med en personlig reflektion av en av deltagarna Jag fick frågan om jag ville dela med mig av mina reflektioner från Första Nationella Palliativa konferensen. Visst ville jag! Programmet var mustigt och väckte intresse. Jag kom dit med förväntan och blev inte besviken. Visst gav det tyngd åt konferensen med Drottningens närvaro. Hon inledde konferensen personligt, med genuint intresse för palliativa frågor. Tre högaktuella ämnen hörde jag upprepas dessa dagar i olika delar av programmet och i seminarier. Dessa har följt mig mest i tankarna efteråt. Det var forskning som berörde dödsångest, dödshjälp och palliativ sedering. Nu är det bekräftat att den som upplever dödsångest har snabba känslosvängningar och pendlar mellan olika känslor samtidigt. Exempelvis skrattar gråter, rädd - inte rädd, dödsvilja inte dödsvilja. Inte helt oviktigt i dödshjälpsdebatten. I länder där det förekommer läkarassisterat självmord finns ett nytt bekymmer som inte vi har här. Den sjuke kan må dåligt för viljan att leva när upplevelsen är att vara till besvär. Kan man få fullgod symtomlindring där? Om de sista dagarna är svåra såsom med smärta och förvirring, kan då obehag minskas med en lätt sedering som följd? Erbjuds det där? Forskning visar återkommande att man omvärderar livet när man lever nära döden. SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 1 (12)

2 Det var spännande inför paneldebatten om "Dödshjälpsdebatten och den palliativa vården". Skulle de nå kärna och essens? Jag tycker den var bäst i början och i slutet. I allmänhet finns inte kunskap om hur den palliativa vården kan lindra symtom i livets slut, alla tänker inte heller på att det finns dom som lever hela sitt liv på det sätt, som andra beskriver som ovärdigt. Det märktes på konferensen att det är hög tid att vi inom den palliativa vården deltar i debatten. Avsaknaden av en specialitet inom palliativ medicin och utrymme för utbildning i palliation inom all vårdutbildning togs också återkommande upp. Vem ska ta ansvar för det? Inte verkar det vara politiker, socialstyrelsen eller lärosäten i alla fall. Men alla är eniga om att den palliativa rörelsen inte kan fortsätta att dra skutan! Katarina Ramqvist Biträdande vårdchef på ASIH och Palliativa enheten Handengeriatriken e-post: Nedan följer en lista över alla abstrakts namn och titel. Hela programboken inklusive alla abstrakts finns på under Ladda ner filer. Abstrakt föredrag F01 Ek Kristina, Sträva för att behålla livsutrymmet: berättelser om att leva med avancerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom och vara ensamboende. F02 Milberg Anna, Vad är en trygg bas i dödens närhet? Studie med anknytningsteoretisk referensram av vuxna patienters respektive närståendes er farenheter av palliativ hemsjukvård. F03 Benkel Inger, Närståendes process till insikt att en patient är döende F04 Carlsson Maria, Betydelsen av trötthet hos närstående till patienter som vårdas på en palliativ enhet F05 Henriksson Anette, Ett stödprogram för närstående till patienter inom palliativ vård F06 James Inger, Mötet mellan den informella och professionella omsorgen vid vård i livets slut. F07 Lind Susanne, När ett vuxet barn får cancer och dör F08 Borstrand Ingbritt, Att bli bemött med respekt och lyhördhet i kontakten med det palliativa hemsjukvårdteam F09 Grenklo Bylund Tove, Att inte kunna lita på att döende föräldrar fått bästa möjliga vård. Avsaknad av tillit till sjukvården av döende föräldrar och psykisk ohälsa hos efterlevande tonårsdöttrar SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 2 (12)

3 F10 Åkerlund Kerstin, Samtalsgrupper för närstående till patienter med sjukdom ALS - erfarenheter och resultat F11 Andersson Magdalena, Att vara en hängiven medresenär under resan mot det ofrånkomliga slutet F12 Andersson Eva-Lena, Hur använder vi medicinsk onkologisk behandling till cancerpatienter i livets slutskede F13 Randén Margareta, Spridd cancer med okänd primärtumör- erfarenheter efter sex års arbete F14 Zachrisson Ulla, Sedering vid parenteral symtomlindrande behandling vid vård i livets slut. Erfarenheter från specialiserad palliativ vård F15 Lindblad Annette ASCITES NÄR? HUR? VAR? AV VEM? F16 Sand Lisa Upplevelser av existentiell ensamhet inför egen, annalkande d F17 Cronfalk Seiger Berit Det är en bekräftelse på att vi finns efterlevandes upplevelser av att få mjuk massage F18 Karlsson Marit Dödshjälp en kvalitativ studie av döende cancerpatienters inställning. F19 Browall Maria, Vårdpersonalens uppfattningar om existentiella frågor hos patienter med cancer F20 Fürst Carl Johan, OPCARE9 - Ett europeiskt samarbetsprojekt mellan forskare och kliniskt verksamma inom palliativ vård. F21 Lindqvist Olav, Icke-farmakologiska vårdaktiviteter - En internationell inventering av vad vårdpersonalen gör under de sista dagarna av en patients liv F22 Lindqvist Olav, Utveckling av ett basalt läkemedelskit för de sista dagarna i livet ur ett europeiskt perspektiv - Vilka läkemedel bör finnas tillgängligt oberoende av var personen vårdas F23 Österlind Jane, Som en främling i en okänd kultur äldre personers erfarenheter av livets slutskede på vård- och omsorgsboende F24 Ålstig Berit, Palliativ omvårdnadsutbildning för hemtjänsten SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 3 (12)

4 F25 Åstradsson Eva Utvärdering av Basutbildning i palliativ vård i livets slutskede kan en halv dag göra skillnad? F26 Wijk H, Antecipatorisk sorg hos närstående till personer med demenssjukdom F28 Olsson Louise, S trategies for maintaining hope close to death: an interview study of patients in palliative home care. F29 Erichsén Eva, Sjuksköterskors upplevelser av ärlighet i palliativ vård F30 Ahlsén Marjatta, Täckningsgrad för inrapporterade dödsfall i Svenska palliativregistret skillnader mellan olika vårdenhetstyper. F31 Martinsson Lisa, Validering av Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät F32 Gholiha Alireza, Bristande journaldokumentation gällande vård i livets slutskede F33 Bergdahl Elisabeth, Utveckling av sjuksköterskors förmåga att reflektera över hur goda vårdrelationer kan skapas till döende människor. F34 Fredriksson Kristina, Kvalitetssäkring av samtalsformer inom avancerad palliativ vård. F35 Hultberg Gunhild, Omhändertagande av avliden patient. F36 Dufva Susanne, Onkologisk sårmottagning för patienter med maligna tumörsår F37 Brattgård Daniel Existentiell och andlig smärta vid livets slut F44 Gustavsson Margareta Transfusion av erytrocytkoncentrat till patienter med palliativt vårdbehov i ordinärt och särskilt boende. En retrospektiv studie i Värnamo sjukvårdsområde. F57 Wallerstedt Birgitta, Att dela livet och döendet - en balansakt mellan utsatthet och trygghet. Undersköterskors upplevelser av att arbeta som vak hos döende personer F58 Dwyer Lise-Lotte Värdighet på äldreboende SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 4 (12)

5 F60 Riddebäck C, Kvalitet i livets slutskede - palliativ vård för äldre på vård- och omsorgsboenden F61 Unnerstedt Kerstin, Blir patienterna symptomlindrade av blodtransfusioner? En utvärdering av 30 transfusioner i avancerad hemsjukvård F62 Molander Ulla, Olika mål för fortsatt vård en metod att finna en fungerande lösning för patient och närstående. F63 Söderberg Lena, Lokalt vårdprogram. Nutrition i palliativ vård. F64 Ekeström Marie-Louise, Liverpool Care Pathway Vägledning för vård av döende F65 Källström Karlsson Inga-Lill Att vårda i dödens närhet Abstrakt posterpresentationer P38 Benkel Inger, Planeringssamtalet grunden för en individuell planering. P39 Bladfält Anita, Terminal sedering som omvårdnadsåtgärd i livets slutskede. P40 Brian Matthias Mellannorrlands Hospice, en nystartad specialiserad palliativ slutenvårdsenhet P41 Grenklo Bylund Tove, Talade du och din döende förälder om det som var viktigt? Skuldkänslor hos efterlevande tonårsdöttrar. P42 Eriksson Ingegerd, Nätverkssamverkan för palliativ vård P43 Eriksson Inger, En studie om poesigrupper på sjukhem och hospice P45 Jedeward Marie, Kan införandet av återkommande Nortonbedömningar minska utvecklingen av trycksår? P46 Koopmans Jet, Utvärdering av efterlevandestödet som ges av palliativa enheterna inom palliativt kompetenscentrum Uppsala. P47 Lundström Staffan, Går det att använda mobiltelefoner för symtomskattning i palliativ vård? Resultat från en reliabilitetsstudie på patienter med avancerad cancersjukdom. SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 5 (12)

6 P48 Lundström Staffan, Den typiske patienten med prostatacancer i palliativ vård hur ser han ut? P49 Lövgren Malin, Tid i sjukdom och vård: En studie om hur patienter med lungcancer upplever tid P50 Melin-Johansson Christina, Dokumentation vid vård av patienter med demenssjukdom i palliativt skede på särskilda boenden en retrospektiv studie P51 Wahlström Norlin Maria, Omfamna livet Uttryckande konstterapi inom palliativ vård P52 Wijk H, Antecipatorisk sorg. Den föregripande sorgen före förlusten är tung att bära. P53 Ångman Birgitta, Mjukmassage - taktil beröring P54 Kreicbergs Ulrika, Nationellt Nätverk för Pediatrisk Palliativ Vård P55 Ångström Henrik, D-dimer eller ej? Venös tromboembolism vid tumörsjukdom med tonvikt på D-dimer P56 Thoren Todoulos Eva, Palliativ specialistutbildning - grunden för palliativ medicin som t illäggsspecialitet P59 Windus Mary-Jane, Att införa Liverpool Care Pathway (LCP) på särskilda boenden (SÄBO) i Stockholm Artikelserie i DN samband med konferensen: Till er som deltog i konferensen. Det finns ett stort intresse från arrangörerna att få reda på vad ni tycker om konferensen. Här finns en länk till utvärderingen ni vänligen ombeds fylla i Två artiklar i Dagens Medicin SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 6 (12)

7 Avhandling Linnéuniversitetet Anna Sandgren försvarar sin avhandling - Deciphering Unwritten Rules. Patients, relatives and nurses in palliative cancer care - vid offentlig disputation, 21 maj 2010, klockan i sal Myrdal, Hus K, Växjö, Sammanfattning: This thesis focuses on palliative cancer care in acute care hospitals and home care settings. The overall aim was to generate a grounded theory explaining the latent patterns of behaviour of patients, relatives and nurses. The thesis includes one populationbased study with cross-sectional design and four classic grounded theory studies. Study I was conducted in two acute care hospitals. In this 5-year follow-up study, the proportion of hospitalized palliative cancer patients had decreased. The patients were older with more symptoms and care needs per patient. In both years, the most common symptoms were pain and deterioration and the most common cancer sites were prostate and colorectal. The results showed that associations between symptoms, care needs and cancer site were mostly weak. In study II, striving for emotional survival emerged as the pattern of behaviour through which nurses in acute care hospitals deal with their main concern, the risk of being emotionally overloaded. Striving for emotional survival involves emotional shielding, emotional processing and emotional postponing. In study III, doing good care emerged as the pattern of behaviour through which nurses in home care deal with their main concern, their desire to give good care. Doing good care involves three different caring behaviours: anticipatory caring, momentary caring and stagnated caring. In study IV, living on hold emerged as the pattern of behaviour through which patients and relatives deal with their main concern, being put on hold. Living on hold involves three modes: fighting, adjusting and surrendering. The overall theory, deciphering unwritten rules, explains how patients, relatives and nurses are dealing with the uncertainty of how to act and behave. Deciphering unwritten rules involves figuring out, deliberating, manoeuvring and evaluating. In conclusion, this thesis demonstrates the complexities of palliative cancer care and the importance of knowledge, resources and counselling. Patients should be cared for at the right care level according to their care needs and the care focus should be on treating symptoms irrespective of the diagnosis. The palliative care approach therefore needs to be implemented in all caring contexts with dying people. SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 7 (12)

8 En svensk sammanfattning kommer efter disputationen att finnas för nedladdning på För ytterligare information kontakta Anna Sandgren; e-post: tel: Boken kan beställas av Kerstin Brodén, e-post: tel: Länkar till några utbildningar som startar i höst Undersköterskeutbildning på distans Internetbaserad kurs på distans i basal palliativ vård för undersköterskor, sjuksköterskor och paramedicinsk personal Start av ett Nationellt Nätverk för Pediatrisk Palliativ Vård I Sverige dör drygt 600 barn/år och av dessa är närmare 300 mellan 0-1 år. År 2007 dog tre av fyra barn på sjukhus. Svårt sjuka barn vårdas på olika platser, på olika sätt, av olika vårdgivare. Vårdnivå och rutiner varierar utifrån lokala resurser och tolkningar av vetenskap och praxis. Detta skapar oro och osäkerhet för familjerna i frågan om vårdkvalitet och rätten till vård i hemmet. Syftet med nätverket är att samla den kunskap och kompetens som finns i palliativ vård för barn i Sverige i ett multidisciplinärt nätverk för ett bättre och enhetligare omhändertagande av barn och familj. WHO: s definition av palliativ vård för barn och deras familjer lyder; Palliativ vård av barn är en aktiv vård av barnets kropp, själ och ande, och innebär också att ge stöd till familjen. Den börjar när sjukdomen är diagnostiserad, och fortsätter oavsett om barnet får behandling riktad mot sjukdomen eller ej. Vårdgivaren måste utvärdera och lindra barnets fysiska, psykiska och sociala symptom. God palliativ vård kräver bred tvärvetenskaplig kompetens och alla tillgängliga resurser. Palliativ vård för barn kan ges av ett flertal olika vårdgivare. Är Du intresserad och vill vara med och bidra till ett nationellt nätverk för palliativ vård av barn, skicka e-post märkt Nätverk och Ditt namn till; SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 8 (12)

9 Palliativregistret Den 20 april hade Svenska Palliativregistret sin återkommande årskonferens i Stockholm. Årets konferens var den mest besökande hittills med 220 deltagare från hela Sverige. Trots askmoln så kunde de flesta komma till huvudstaden. Vi fick där bl.a. lyssna på slutsatserna i årsrapporten, vad vi kan tänka på vid svåra samtal och hur det nya prestationsbaserade ersättningssystemet som regeringen har infört fungerar. På eftermiddagen var det parallella sessioner med bl.a information om det nationella vårdprogrammet och hur vi plockar ut data från registret. I år utlystes även en tävling för det bästa förbättringsarbetet med stöd av Svenska Palliativregistret. Första pris vann Mats Linderholm, Stockholms Sjukhem med följande motivering: Mats har genom att använda Svenska Palliativregistret utvecklat och förbättrat vården på Stockholms Sjukhem. Han har på ett föredömligt sätt tittat på registerdata, uppmärksammat ett problem, åtgärdat och sedan utvärderat. Hans arbete är ett klassiskt exempel på hur vi kan och bör använda Svenska Palliativregistret i ett förbättringsarbete Andra pris fick Sunée Rahiminejad, avd 353 SU/Östra sjukhuset Göteborg för arbetet med att minska frekvensen av trycksår. Tredje pris fick Birgitta Martens, ASIH Ängelholm med arbetet för att få in Svenska Palliativregistret som en indikator i det Balanserade styrkortet. Första pris var gratis deltagande på konferensen för två personer, andra och tredje pris var gratis deltagande för en person vardera. Deadline för nästa års tävling är 15 januari se mer information på Maria Olsson, koordinator på Svenska Palliativregistret e-post: Rapporten för 2009 kan laddas ner bl.a från hemsidan INVITATION Moving Palliative and End of life Care Forward May 17 21, 2010 Discussion Forums You are cordially invited to attend, in person or through your computer, one or more presentations and discussion forums taking place Monday May 17 through Friday May 21, The agenda and speaker information is attached in the PDF-file. Registration is not needed and there is no cost to attend. This information-sharing series is organized by a cross-canada and international team of CIHR-funded researchers and healthcare providers headed by Allison Williams and Donna Wilson. SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 9 (12)

10 We would like to hear from you about your concerns, programs, and/or services at this conference; and we would like to share our completed research that addresses these concerns: - the number of people who pass away each year is doubling, with advance planning needed for good deaths. - most (80-90%) of the people who die today in Canada and other developed countries are advanced in age and/or have advanced end-stage illnesses; their care and support needs differ from those who die suddenly. - a major shift of death and dying out of hospital has occurred without planning in Canada, leaving nursing homes and families with few resources to cope with greater palliative and end-of-life care roles. - people who live in rural/remote areas have unique needs and interests, such as transportation and care transition concerns, a distinct culture, and less access to the specialized palliative care and other end-of-life services that commonly exist now in urban areas. If you attend in person, each session will begin in the Tory Building (Tory Basement, room TB 95), at the north end of the University of Alberta s north or main campus, Edmonton, Alberta, Canada. If you are attending through your computer, we are using the real-time Elluminate program so that you can see, hear, and take part in the discussions (Alberta has Mountain Standard Time). Our conference URL will be active May 17-21, and we will send that URL out later. Another URL is active now to test your computer in advance about using the FREE Elluminate program. Please check your computer now to make sure it can use Elluminate. ** If you have any difficulties with the following link or with the Elluminate program, please check with your local IT/computer experts as your computer may have a firewall. ** Please paste and clip the following E-address into your browser: ** This URL and the webpage that opens will automatically detect whether the computer has what is needed to run Elluminate. People will either get a check mark if everything is ok or a red x along with information that will let them know what they are missing. Once it has started, go to the configuration room to test your computer s audio. Clicking on the configuration room link should trigger the Elluminate session to open and it will be self-explanatory after this. ** We will send out another link, closer to the May conference, for the conference itself. We encourage you to attend and to invite others, as we look forward to many good discussions! An agenda and speaker information is provided below or as attached. See additional information and speaker photographs, as well as information about this CIHR-funded team of researchers and their research at our website: SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 10 (12)

11 Donna Wilson, RN, PhD Edmonton host - inquiries by or by phone: En PDF-fil med hela programmet, presentationer av föreläsare etc finns att ladda ner från hemsidan Specialistutbildning för sjuksköterskor med specialisering mot palliativ vård 60 högskolepoäng (hp) vid Ersta Sköndal Högskola Sista ansökningsdag 15 maj 2010 Vid institutionen för vårdvetenskap startar underhöstterminen en ny specialistutbildning för sjuksköterskor med specialisering mot Palliativ vård 60 högskolepoäng (hp). Utbildningen genomförs till övervägande del som halvfartsstudier och med nätbaserat stöd. Halvfartsstudier kräver ca 20 timmars arbetsinsats/vecka. Undervisningsmetodiken bygger på ett aktivt problembaserat arbetssätt med tonvikt på utveckling av ett kritiskt förhållningssätt. Utbildningen kan utöver specialistsjuksköterskeexamen ge en magisterexamen i vårdvetenskap eller att delar av utbildningen tillgodoräknas inom ramen för en magisterexamen i vårdvetenskap. Utbildningen är upplagd med ett antal delkurser som tillsammans ger specialistsjuksköterskeexamen. Kursernas innehåll är palliativa vårdens filosofi och etiska förhållningssätt, specialistsjuksköterskans funktion inom den palliativa vårdens organisation, palliativ medicin, vetenskaplig metod, självständigt arbete och verksamhetsförlagd utbildning. I utbildningsprogrammet ingår även en valbar kurs. I det självständiga arbetet väljer studenten att fördjupa sig i palliativ frågeställning. Utbildningen startar torsdagen den 26 augusti I de flesta fall är den lärarledda undervisningen förlagd till torsdagar. Sista ansökningsdag: 15 maj Ansökningsblankett finns som PDF-fil att laddas ner på skickas till Ersta Sköndal högskola, Att: Per Jonsson, Box 11189, Stockholm e-post: För ytterligare information om utbildningen kontakta gärna Studierektor Anette Erdner, e-post eller tfn SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 11 (12)

12 Utlottning av böcker Förra månadens böcker till utlottning var i randig skjorta i kylfack av Mimmi Palm. Vinnarna var Ann-Sofi Schäufele, Kalix, Magnus Hallqvist, Fellingsbro, Benthe Skale Kungsbacka, Agneta Hedberg Norrtälje, Astrid Segerlund Norrtälje Till maj månads utlottning av Min mamma är död av Claes Britton har Bonniers bidragit med 5 böcker. Såhär står det som beskrivning av boken: I Min mamma är död skildrar Claes Britton smärtsamt personligt sin mor Mona Brittons lidande och död i en sällsynt plågsam form av cancer, från de första symptomen fram till dödsögonblicket och tiden efter. Självutlämnande berättar han utifrån moderns bortgång om förhållandet till sina föräldrar, om den egna brokiga, bråkiga uppväxten på Östermalm och Dalarö, om sin egen ofrivilliga barnlöshet, om att själv åldras och om sitt förhållande till döden. Till tals kommer också läkaren Ulla Zachrisson, som modern, själv läkare, utsåg till sin "dödsmorska", och som arbetar med vård av obotligt sjuka i livets slutskede. En svindlande vacker text som blir märkvärdigt ljus, trots de mörka omgivningarna. Vill du vara med på utlottningen så skicka e-post till senast den 28 maj och uppge namn och adress dit boken ska skickas om du vinner. Norrländska palliativa nätverksmötet september 2010 Reservera redan nu i almanackan för det 12:e mötet för det Norrländska palliativa nätverket! Start den 28 september ca kl på Nordkalottens Konferenscenter och mötet avslutas den 29 efter lunch. Nordkalottens konferenscenter ligger strax söder om Luleå inte långt från Kallax flygplats. Mer information kommer så snart programmet är fastställt. Katarina Brottman, för Palliativa rådgivningsteamet i Norrbotten PRT e-post: Vänliga hälsningar Sylvia Sauter Carl Johan Fürst Detta nyhetsbrev har gått ut till alla som anmält intresse för att delta i nätverket. Vill du inte längre ha Nyhetsbrevet eller har du bytt e-postadress, vänligen hör av dig till SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 12 (12)

Program, 1:a Nationella Konferensen i Palliativ vård, Dag 1. 12 april 2010

Program, 1:a Nationella Konferensen i Palliativ vård, Dag 1. 12 april 2010 1 programöversikt Program, 1:a Nationella Konferensen i Palliativ vård, Dag 1. 12 april 2010 10.00 10.30 Invigning Carl Johan Fürst, Överläkare Stockholms Sjukhem, Professor, Karolinska Institutet, Ordförande

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning 1 2 Innehållsföreteckning Välkommen 2 Programkommitté 3 Programöversikt 4-5 Program detaljerat per dag 6-13 Förteckning Abstracts 14-19 Abstract Föredrag 20 Abstract Poster 43 Register Abstracts nummerordning

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2011 nr 90 årgång 10

Nyhetsbrev maj 2011 nr 90 årgång 10 Nyhetsbrev maj 2011 nr 90 årgång 10 Välkommen till disputation! Marit Karlsson disputerar den 25 maj kl. 13.00 i Stockholm i Radiumhemmets föreläsningssal på CCK på sin avhandling: End of life care and

Läs mer

Referat från hjärtsviktsgruppens nationella utbildningsdagar oktober 2010

Referat från hjärtsviktsgruppens nationella utbildningsdagar oktober 2010 Nyhetsbrev december 2010 nr 85 årgång 9 Tack till er som svarat på enkäten om nyhetsbrevet. De flesta som svarat var nöjda och många spred informationen vidare det är vi glada för. Här några av önskemålen:

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Allmän palliativ vård Det här arbetsmaterialet riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer i livets slutskede som har palliativa vårdbehov samt

Läs mer

Efterlevandesamtal. Yvonne Hajradinovic Tarja Dahlin Lindhe. PKC Palliativt kompetenscentrum i Östergötlandtland

Efterlevandesamtal. Yvonne Hajradinovic Tarja Dahlin Lindhe. PKC Palliativt kompetenscentrum i Östergötlandtland Efterlevandesamtal Närståendestöd efter vårdtidenv Yvonne Hajradinovic Tarja Dahlin Lindhe Många berörs rs av sorg & dödd 80% (=72 000) dör d r den långsamma l dödend den (SOU 2001:6) > 90 000 individer

Läs mer

Barn och unga i palliativ vård

Barn och unga i palliativ vård Barn och unga i palliativ vård Ulrika Kreicbergs, Leg. Ssk, Med.Dr Gålöstiftelsens professur i palliativ vård av barn och unga Ulrika.Kreicbergs@esh.se WHO s DEFINITION AV PALLIATIV VÅRD AV BARN Palliativ

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care

Läs mer

Palliativ spaning. Länsdagen 2011-10-11. Gunilla Lundquist MOH/palliativa teamet Västerbergslagen

Palliativ spaning. Länsdagen 2011-10-11. Gunilla Lundquist MOH/palliativa teamet Västerbergslagen Palliativ spaning Länsdagen 2011-10-11 Gunilla Lundquist MOH/palliativa teamet Västerbergslagen Utan spaning sämre aning Regionalt Nationellt Internationellt Hur påverkar det oss i Dalarna? Regionalt RCC

Läs mer

Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården

Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården Att möta och uppmärksamma patienters behov av existentiellt stöd vid livets slut Annica Charoub Specialistsjuksköterska palliativ vård

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Bakom rutinerna Kunskap och omvårdnadspraxis i mänskliga gränssituationer. Inger James. /smash/search.

Bakom rutinerna Kunskap och omvårdnadspraxis i mänskliga gränssituationer. Inger James.  /smash/search. Bakom rutinerna Kunskap och omvårdnadspraxis i mänskliga gränssituationer Inger James http://www.diva-portal.org /smash/search.jsf Kontext Gränssituationer Kirurgisk vårdavdelning Olika gemenskaper Huvudsyftet

Läs mer

Brytpunktssamtal. Staffan Lundström, Docent, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem Karolinska Institutet, Stockholm

Brytpunktssamtal. Staffan Lundström, Docent, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem Karolinska Institutet, Stockholm Brytpunktssamtal Staffan Lundström, Docent, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem Karolinska Institutet, Stockholm Ämnen: Brytpunktsbedömning Brytpunktssamtal Definition Utmaningar

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialist Nursing Education Program - Psychiatric Care 60 Higher Education Credits *) Fastställd

Läs mer

Susanne Lind. Palliativt Forskningscentrum Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus. susanne.lind@esh.se

Susanne Lind. Palliativt Forskningscentrum Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus. susanne.lind@esh.se Susanne Lind Palliativt Forskningscentrum Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus susanne.lind@esh.se Vi bygger vidare på det som finns! Riktlinjer, guidelines, vårdplaner mm And THE TEXTBOOKS OF PALLIATIVE

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) vid vård i livets slutskede på äldreboenden

Implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) vid vård i livets slutskede på äldreboenden Implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) vid vård i livets slutskede på äldreboenden Margareta Brännström sjuksköterska, med.dr., lektor, fo.ass. Samfinansierad Forskning - Vård (SFO-V), Karolinska

Läs mer

PALLIATIV VÅRD I HEMMET

PALLIATIV VÅRD I HEMMET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 november 2012 TALARE FRÅN Ersta Sköndal högskola Anna Whitaker Lektor och docent i socialt arbete Mittuniversitetet Titti Melin-Johansson Sjuksköterska och

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram. vid vård i livets slutskede

Lokalt vård- och omsorgsprogram. vid vård i livets slutskede Lokalt vård- och omsorgsprogram vid vård i livets slutskede Förord Det enda vi med säkerhet vet, är att vi alla kommer att dö. Vi vet också att döden är en förutsättning för livet. Att dö har sin tid,

Läs mer

Palliativ vård. betala för 3! Gå 4

Palliativ vård. betala för 3! Gå 4 Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Symtomlindring av smärta, illamående och andnöd Psykisk ohälsa i palliativ vård sorg och depression som kräver behandling Våga prata om döendet och döden att hantera svåra

Läs mer

Brytpunktssamtal i cancervården. rden VAD ÄR DET OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Brytpunktssamtal i cancervården. rden VAD ÄR DET OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? Brytpunktssamtal i cancervården rden VAD ÄR DET OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? Retrospektiv journalstudie med frågest geställning information kring döendetd Jakobsson 2006: Genomgång av 229 journaler i VGRslutenvård.

Läs mer

Seminarium i Palliativ vård

Seminarium i Palliativ vård Seminarium i Palliativ vård Länets palliativa rådgivningsteam arrangerade ett stort seminarium i Palliativ vård 28 september 2010 på Nordkalotten Konferens & Hotell i Luleå. Seminariet vände sig till chefer

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

WPCA World Palliative Care Alliance har kommit med en ny rapport. Nyhetsbrev december 2011 nr 95 årgång 10

WPCA World Palliative Care Alliance har kommit med en ny rapport. Nyhetsbrev december 2011 nr 95 årgång 10 Nyhetsbrev december 2011 nr 95 årgång 10 Nya nationellt överenskomna termer, begrepp och definitioner har publicerats i Socialstyrelsens termbank. De rör bland annat palliativ vård, nutrition och handläggning

Läs mer

Palliativ vård i Sverige Carl Johan Fürst. 1:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård Stockholm april 2010

Palliativ vård i Sverige Carl Johan Fürst. 1:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård Stockholm april 2010 Palliativ vård i Sverige Carl Johan Fürst 1:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård Stockholm 12-13 april 2010 Palliativ vård i Sverige - olika perspektiv Den svårt sjuka och döende människan och de

Läs mer

En dag om palliativ vård. Fredrik Wallin, palliativ processledare, RCC Norr Bertil Axelsson, öl, docent, Östersund

En dag om palliativ vård. Fredrik Wallin, palliativ processledare, RCC Norr Bertil Axelsson, öl, docent, Östersund En dag om palliativ vård Fredrik Wallin, palliativ processledare, RCC Norr Bertil Axelsson, öl, docent, Östersund RÖJ-regionala öppna jämförelser 9802 personer avled i norra regionen 2014 2269 av dessa

Läs mer

Samtal med den döende människan

Samtal med den döende människan Samtal med den döende människan Carl Johan Fürst Örenäs 2016-06-08 Samtal med den döende människan Vad kan det handla om Läkare Medmänniska När Hur Svårigheter - utmaningar http://www.ipcrc.net/video_popup.php?vimeo_code=20151627

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Nyhetsbrev februari 2011 nr 87 årgång 10

Nyhetsbrev februari 2011 nr 87 årgång 10 Nyhetsbrev februari 2011 nr 87 årgång 10 Tredje versionen av handboken FAS UT är helt omarbetad och innehåller 40 kapitel med mer än 200 av de vanligaste läkemedelssubstanserna som används i sjukvården.

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

God vård i livets slutskede i Simrishamns kommun

God vård i livets slutskede i Simrishamns kommun Projektet: God vård i livets slutskede i Simrishamns kommun 2017-05-16 God vård i livets slutskede i Simrishamns kommun 1 PROJEKTPLAN: God vård i livets slutskede i Simrishamns kommun Övergripande målsättning:

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Palliativ vård - behovet

Palliativ vård - behovet God palliativ vård Exempel från specialiserad hemsjukvård, särskilt boende och betydelsen av gott ledarskap Elisabeth Bergdahl Sjuksköterska, Med dr. FoU nu / SLL Universitetet Nordland Norge elisabeth.bergdahl@sll.se

Läs mer

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Bakgrund Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Palliativ vård för icke palliativa enheter

Palliativ vård för icke palliativa enheter Uppskattad konferens nu tillbaka med nytt innehåll Palliativ vård för icke palliativa enheter Brytpunkter när inträffar de och vad innebär de? Det dåliga beskedet så hjälper du de drabbade och hanterar

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Leva och dö med smärta. Det måste inte vara så! Staffan Lundström, Med dr, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem

Leva och dö med smärta. Det måste inte vara så! Staffan Lundström, Med dr, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem Leva och dö med smärta. Det måste inte vara så! Staffan Lundström, Med dr, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem Vad är smärta? Smärta är det som patienten säger gör ont Smärta

Läs mer

VÅRD VID LIVETS SLUT. Jessica Holmgren

VÅRD VID LIVETS SLUT. Jessica Holmgren VÅRD VID LIVETS SLUT Dödsorsaker och dödsplats i Sverige 2012 avled 91 990 personer i Sverige Av de som avlider är 85%, 65 år eller äldre Dödsorsaker och boende Vanligaste dödsorsaken: sjukdomar i cirkulationsorganen,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Socialstyrelsens bedömningar och centrala rekommendationer 2011

Läs mer

Palliativ vård och omsorg på Tre Stiftelsers boenden

Palliativ vård och omsorg på Tre Stiftelsers boenden Palliativ vård och omsorg på Tre Stiftelsers boenden tema Håkan Johansson 1 Maria Engman 2 1 Enhetschef samt ledare för det Palliativa rådet på Tre Stiftelser. E-post: hakan.johansson@ trestiftelser.se.

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Nationella kunskapsstödet i palliativ vård 17 oktober 2013

Nationella kunskapsstödet i palliativ vård 17 oktober 2013 Nationella kunskapsstödet i palliativ vård 17 oktober 2013 Katarina Sedig 1 Palliativ vård enligt Socialstyrelsen Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter

Läs mer

Palliativregistret - värdegrund

Palliativregistret - värdegrund Palliativregistret - värdegrund Stockholm 4 september 2013 Per-Anders Heedman Svenska Palliativregistret Vård i livets slutskede Är vanligt! Drygt 1% avlider/år 8/9 >65 år Sjukhus ( 1/3) Kommunala boenden

Läs mer

Svenska Palliativregistret Hur kan vi använda det i vården?

Svenska Palliativregistret Hur kan vi använda det i vården? Svenska Palliativregistret Hur kan vi använda det i vården? Staffan Lundström MD PhD Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem FoUU-ansvarig Svenska Palliativregistret Denna presentation

Läs mer

SFPM 20 år. Peter Strang Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet och Stockholm Stockholms Sjukhem

SFPM 20 år. Peter Strang Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet och Stockholm Stockholms Sjukhem SFPM 20 år Peter Strang Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet och Stockholm Stockholms Sjukhem Hur svensk palliativ medicin startade Varför är vetenskapen viktig för en specialitet?

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet

Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet Margareta Karlsson 1 Ann-Charlott Wikström 2 1 RN, MSc, Omvårdnad, hälsa och kultur, Avdelningen för vårdvetenskap på avancerad nivå,

Läs mer

Förhållningssätt, möten och relationer inom palliativ vård och omsorg.

Förhållningssätt, möten och relationer inom palliativ vård och omsorg. Förhållningssätt, möten och relationer inom palliativ vård och omsorg. Elisabeth Bergdahl Leg. Sjuksköterska, med dr. PKC, Palliativt kunskapscentrum Förhållningssätt, möten och relationer Bakgrund 1)

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Palliativ vård. De fyra hörnstenarna

Palliativ vård. De fyra hörnstenarna Palliativ vård De fyra hörnstenarna Symtomkontroll Teamarbete Kommunikation Stöd till närstående SYMTOMKONTROLL Fysiska Psykiska Sociala Existentiella FYSISKA SYMTOM ESAS Vanligast : trötthet, smärta,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) Graduate Diploma in General Health

Läs mer

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige Konferens om Down syndrom - till Sverige Varmt välkommen att ta del av inspirerande och uppdaterad information om Down syndrom 15-17 oktober 2013. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Palliativ vård i livets slutskede. - högsta prioritet!

Palliativ vård i livets slutskede. - högsta prioritet! Palliativ vård i livets slutskede - högsta prioritet! Carl-Magnus Edenbrandt Docent, Leg.läkare Institutionen för kliniska vetenskaper Lunds Universitet Ordförande Svensk Förening för Palliativ Medicin

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Förhållningssätt, möten och relationer inom palliativ vård och omsorg.

Förhållningssätt, möten och relationer inom palliativ vård och omsorg. Förhållningssätt, möten och relationer inom palliativ vård och omsorg. Elisabeth Bergdahl Leg. Sjuksköterska, med dr. PKC, Palliativt kunskapscentrum Förhållningssätt, möten och relationer Bakgrund 1)

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Palliativ vård i OVANLIG KONFERENSSTART

Palliativ vård i OVANLIG KONFERENSSTART Palliativ vård i OVANLIG KONFERENSSTART Inger Fridegren, ordförande i Nationella Rådet för Palliativ Vård, som var en av arrangörerna hälsade oss välkomna. Hon introducerade tämligen omgående konferensensappen

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Vägledning för en god palliativ vård

Vägledning för en god palliativ vård Vägledning för en god palliativ vård -om grundläggande förutsättningar för utveckling av en god palliativ vård Definition av god palliativ vård WHO:s definition av palliativ vård och de fyra hörnstenarna:

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

LCP Liverpool Care Pathway. Palliativregistret kvalitetsregistret för döende. Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9

LCP Liverpool Care Pathway. Palliativregistret kvalitetsregistret för döende. Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9 Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9 I förra månadens nyhetsbrev fanns en enkät med några frågor om nyhetsbrevet och SPN. Det är få som har svarat på enkäten och vi behöver få mer information om vilka

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Palliativ vård ett förhållningssätt

Palliativ vård ett förhållningssätt Palliativ vård ett förhållningssätt Professor Peter Strang Överläkare, professor Sthlms sjukhem och Karolinska institutet Hur såg rötterna ut? medeltiden: kloster tog hand om sjuka - tid, värme, mat, medkänsla

Läs mer

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin Dnr J 11 4600/07 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (One Year) with a major in Nursing Science 1. Fastställande

Läs mer

Distriktsläkare, Verksamhetschef, LAH Linköping, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping. E-post: gunnar.carlgren@lio.se.

Distriktsläkare, Verksamhetschef, LAH Linköping, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping. E-post: gunnar.carlgren@lio.se. LAH Linköping 50 år! tema Gunnar Carlgren Distriktsläkare, Verksamhetschef, LAH Linköping, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping. E-post: gunnar.carlgren@lio.se. LAH Linköping startade 1962 som landets

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Siv Söderberg i

Läs mer

SJUKVÅRD. Ämnets syfte

SJUKVÅRD. Ämnets syfte SJUKVÅRD Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och

Läs mer

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Johansson, G. Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation)

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer