Styrmedel som kommer att behövas för en omställning av transportsektorn. Bo Rydén & Ebba Löfblad, Profu

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrmedel som kommer att behövas för en omställning av transportsektorn. Bo Rydén & Ebba Löfblad, Profu"

Transkript

1 Styrmedel som kommer att behövas för en omställning av transportsektorn Bo Rydén & Ebba Löfblad, Profu

2 Tolv slutsatser från projektet 1. Möjligt att minska fossila drivmedel med 80 % 2. Klarlägg begreppet fossiloberoende 3. Alla åtgärder behövs 4. En mix av styrmedel har identifierats 5. Fordonseffektivisering är betydelsefull 6. Eldrift av både personbilar och tunga fordon är viktig 7. Andra generationens biodrivmedel behövs 8. Utvecklingen går inte spontant 9. Utvecklingen begränsas delvis av omvärlden 10. Omställningen ger positiva bieffekter 11. Många vill bidra till omställningen 12. Roadmapsprojektets resultat efterfrågas

3 Utmaningen 80 %

4 Perspektiv på utmaningen Fossilbränsleberoendet i olika sektorer - oljeandelen av sektorns totala energianvändning

5 En mix av styrmedel har identifierats

6 Utifrån projektets gruppdiskussioner kan konstateras: Ett omfattande styrmedelspaket är nödvändigt Finns både samsyn och delade åsikter Både generella och riktade styrmedel behövs De flesta styrmedel måste introduceras snarast möjligt om vi vill åstadkomma omställningen enligt roadmapsscenariot

7 Ett omfattande styrmedelspaket Skärpt efterlevnad av förmånsbeskattning av parkering EU krav för lastbilar EU normer för personbilar Arbeta mot en effektivisering av flyg/sjöfart En skärpt miljöbilsdefinition Forskningssatsningar Trängselskatter Demonstration av elfordon Investeringar i järnväg och kollektivtrafik Statligt stöd till kombiterminaler Avgiftsfinansierat stöd till drivmedelsproduktion Styra med hjälp av upphandlingsregler Skärpt efterlevnad och förändring av reseavdrag Energiskatt även på förnybara drivmedel Parkeringsstrategier Laddinfrastruktur Höjd drivmedelsskatt Stöd till elvägar för tunga fordon Kvotsystem för förnybart Hastighetsbegränsningar Fordonsskatt enligt bonusmalus system Sjöfart: EU ETS eller drivmedelsskatt Demonstrationsstöd för biodrivmedelsproduktion Krav på samdistribution av varor till/från stads och tätortsområden Kilometerskatt Införande av bilfria zoner Differentierade hamn/farledsavgifter En intensifierad satsning på cykelvägar Begränsningar av handelns lokalisering Förbud mot fossila drivmedel från en viss tidpunkt

8 Styrmedel skapar debatt

9 Attityder gentemot statliga styrmedel Om miljömupparna höjer bränsleskatten kommer det att få effekten att jag åker lika mycket bil, men jag kommer köpa mindre av ekologisk mat. Källa: Naturvårdsverket, 2009

10 Från bil till kollektivt Trafikforskare är en skattesubvention vi kan vara utan. Bilen är mänsklighetens finaste uppfinning. Bilen kan inte ersättas av andra transportmedel. Källa: Naturvårdsverket, 2009 [Kommentarer hämtade från nättidningars kommentarsfält.]

11 Utvecklingen sker inte spontant Svårighet i att få människor att ändra beteenden och attityder Ekonomiska styrmedel som riktas mot individuella beteenden har generellt lägre acceptans hos allmänheten

12 Vägen till fossiloberoende - hur svårt är det egentligen?

13 Vårt beroende av EU Källa: Trafikverket, 2012

14 Reduktion av CO 2 -utsläpp i EU enligt Scorecard EU Energy Roadmap, High renewable scenario

15 Scorecard: ett mått på utmaningarna i omställningen Rött mycket stora utmaningar: CCS och CO2 infrastrukturetablering Mycket stor kraftnätsutbyggnad Mer än 25% andel vind och solkraft i elsystemet Mycket stora strukturomvandlingar i industri och transporter Mycket stora effektiviseringar i användarledet Gult stora utmaningar: Ny och reinvestering i kärnkraft Stor kraftnätsutbyggnad 10 25% andel vind och solkraft i elsystemet Stora strukturomvandlingar i industrin och transportsektorn Stora effektiviseringar i användarledet

16 Reduktion av CO 2 -utsläpp i Sverige transportsektorn (WTW) En bild av utmaningarna i omställningen Måttliga utmaningar Stora utmaningar Koldioxidutsläpp från transporter Mycket stora utmaningar

17 Reduktion av CO 2 -utsläpp i Sverige transportsektorn (WTW) En bild av utmaningarna i omställningen Måttliga utmaningar Stora utmaningar Koldioxidutsläpp från transporter Mycket stora utmaningar

18 Scorecard: Transportsektorns utmaningar i Sverige Rött: Nya åtgärder och ny teknik som idag är på FoU stadiet. Mycket stora beteendeförändringar Ljusrött: Bästa teknik till höga kostnader Mycket stora drivmedelsförändringar. Stora beteendeförändringar Gult: Befintlig teknik med relativt höga kostnader Stora drivmedelsförändringar Måttliga beteendeförändringar Grönt: Befintlig teknik med låga kostnader. Inga större beteendeförändringar.

19 Reduktion av CO 2 -utsläpp i Sverige transportsektorn (WTW) En bild av utmaningarna i omställningen Beslutade åtgärder Koldioxidutsläpp från transporter

20 Bo Rydén, Ebba Löfblad,

En realistisk framtidsbild?

En realistisk framtidsbild? En realistisk framtidsbild? En utvärdering och analys av aktuella energi- och klimatscenarier för 25 Executive summary Mars 212 1 www.profu.se Executive summary Vad är en realistisk framtidsbild? En långsiktigt

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende!

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! 16 december 2013 överlämnades slutbetänkandet Fossilfrihet på väg till it- och energiminister Anna- Karin Hatt, med en lång rad förslag på hur Sveriges

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Fler exemplar av denna rapport beställer du på: Energimyndigheten Naturvårdsverket ER2006:34 ISBN 91-620-5616-6

Läs mer

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Fler exemplar av denna rapport beställer du på: Energimyndigheten Naturvårdsverket ER2006:34 ISBN 91-620-5616-6

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Klimatpolitiskt program

Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I gubbängen 22-24 MAJ 2009 inledning 4 - Högerns lösningar 5 - Kollektiva lösningar 6 global rättvisa 7 - Rättvist miljöutrymme

Läs mer

Finansdepartementets promemoria: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1733)

Finansdepartementets promemoria: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1733) SVENSKT NÄRINGSLIV REMISSYTTRANDE NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD Stockholm, 2015-05-04 TRANSPORTGRUPPEN Finansdepartement Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Finansdepartementets promemoria: Vissa

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050 Ett underlag för Svensk Energis 25-studie Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 25 - resultat från modellkörningar med energisystemmodellen MARKAL-Nordic - och andra kompletterande

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030

Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030 Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030 hur långt når fordonstekniken? Slutrapport 2011-11-23 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 1 Bakgrund, syfte och läsanvisning... 7 2 Energianvändning och

Läs mer

Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET

Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET Banverket Energimyndigheten Luftfartsstyrelsen Naturvårdsverket Sjöfartsverket Vägverket RAPPORT 5778

Läs mer

Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden?

Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden? Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden? STF - Kärnkraft 2009 Paul Westin, Energimyndigheten Hypotesen och frågan Elbilar och elhybridbilar, mer järnvägstransporter och en betydande värmepumpsanvändning.

Läs mer

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle Att styra mot ett klimatneutralt samhälle LETS Working Paper Jamil Khan, Roger Hildingsson, Bengt Johansson, Fredrik NG Andersson, Lars J Nilsson och Peter Karpestam Januari 2011 Förord Denna rapport belyser

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Miljö ekonomi Specialstudie nr 34. September 2013 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 SPECIALSTUDIER

Läs mer