Sanning & Konsekvens mellanstadiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sanning & Konsekvens mellanstadiet"

Transkript

1 Sanning & Konsekvens mellanstadiet Stationshäfte med övningar, workshops och diskussionsfilmer

2 INTRODUKTION Stationerna Varje station förbereds och genomförs i ett klassrum eller annan lämplig lokal på skolan. Elevantalet kan variera från elever. Materialåtgång finns beskrivet vid varje stationspresentation. Förbered den/de stationer ni ska arbeta med genom att kopiera upp de övningar som eleverna ska arbeta med. Dela in eleverna i smågrupper eller helklass. Varje station tar ca 40 minuter. Planera gärna så att flera klasser arbetar med stationerna samtidigt så att ni kan rotera. En variant är att varje klassrum utgör en fast station med samma stationsvärdar och att eleverna vandrar mellan stationerna. Filmerna Inför varje tema, förutom Inbjuden gäst, visas en introducerande film som stationsvärden ser tillsammans med eleverna. Efter filmen diskuterar gruppen tillsammans med stationsvärden vad filmen handlade om och hur de olika aktörerna agerade med/mot varandra. Frågor till filmerna finns under respektive station. Glöm inte att förbereda klassrummet för filmvisning. Stationsansvarig Den uppgift man har som stationsansvarig är att leda arbetet, reflektera och diskutera tillsammans med eleverna. Det är bra om lärare och övrig skolpersonal har reflekterat och formulerat sig kring hur ni på er skola ställer er till olika brott, samt hantering av dessa. Trakasserier kan vara ett sådant exempel, räknas det ett brott som ska polisanmälas eller ser skolan det som mobbing där skolan väljer att själva lösa situationen? Finns det en klar och tydlig strategi? Hur tydliggörs handling och konsekvens för eleverna? Var noga med att förklara ord och termer som kan vara nya eller svåra att förstå. Exempel på sådana ord kan vara trakasserier, civilkurage, påstående och konsekvenser. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Station 1: Mod & Civilkurage Station 2: Inbjuden gäst Station 3: Maktlekar Station 4: Om skojbråk och att förlåta Station 5: Internet & SMS 2

3 Station 1: Mod & Civilkurage Film: Att ställa upp Material: TV/DVD eller motsvarande, introducerande film, blädderblock, pennor Tid: 40 minuter Inled stationsarbetet med att se den introducerande filmen Att ställa upp. Läs upp den korta introduktionen innan filmvisningen. Introduktion Högläsning: Civilkurage är när man gör något fast det kan innebära en risk för sig själv, för att visa civilkurage krävs mod. Filmen visar hur två killar drar ner byxorna på en tjej för att skämma ut henne. Hon bestämmer sig för att stå upp för sig själv. En kompis ställer sig på hennes sida. Diskutera filmen i helklass utifrån frågorna: 1. Var det modigt av killarna att dra ner byxorna på tjejen? 2. Var det modigt av tjejkompisen att också dra ner sina byxor? 3. Är det lättare att vara elak mot någon om man är två? 4. Vad skulle ni själva ha gjort i den här situationen om ni var tjejen? 5. Är det lätt att stå upp för sig själv om man är ensam? 6. Vad skulle ni ha gjort om ni var killarna? 2. Mod Dela in eleverna i mindre grupper om 6-7 i varje. Be eleverna skriva vad som kännetecknar mod på ett blädderblock. Låt sedan eleverna diskutera med varandra utifrån frågorna. Avsluta med att redovisa i helklass eller gå vidare till nästa övning. 1. Vad är egentligen mod? 2. Är det något man har eller är det något man kan skaffa sig? 3. Har du varit modig någon gång? Berätta! STATION 1 3. Civilkurage Här kan stationsvärden berätta en kort historia om när han/hon själv eller någon annan har visat civilkurage, alternativt läs Historien om Salimeh. Dela in eleverna i grupper om 6-7 i varje och be dem att berätta för varandra om en situation då de eller någon de känner har visat civilkurage. Diskutera kring vad civilkurage är och vad det innebär. Historien om Salimeh Salimeh går i 5:an. En dag ser hon flera elever från årskurs 6 som trakasserar en av deras klasskompisar. De säger fula ord, hånar och knuffar på sin klasskompis. Salimeh går fram och ställer sig framför eleven som trakasseras. Hon säger åt dem att sluta och säger att det är fegt att vara flera mot en. Tillsammans går de iväg till lärarrummet där Salimeh berättar för en vuxen om vad som hänt. 3

4 Station 2: Inbjuden gäst Tid: 40 minuter STATION 2 För att kunna visa eleverna vilka konsekvenser det kan bli av olika handlingar kan det vara mycket givande för både elever och personal på skolan att bjuda in en person som arbetar inom brandförsvaret, polisen eller ambulans/sjukvård. Försök gärna hitta en lokal anknytning till valet av gäst, exempelvis om det förekommer maktlekar eller trakasserier på skolan kan en polis eller organisation som arbetar för att förebygga förekomsten bjudas in. På så sätt ges eleverna möjlighet att se kopplingen handling och konsekvens. Andra exempel på händelser kan vara: Har det brunnit på skolan eller någon annanstans där eleverna normalt sett vistas? Har det hänt någonting som gjort att polisen blivit tillkallad? Har eleverna fått kunskap om hur man gör första-hjälpen? Exempel på handling och konsekvens av olika händelser kan vara: Vad kostar det för samhället med en utryckning från polis, brandkår eller ambulans? Vilka resurser krävs? Vad kan det kosta? Om det har varit sabotage eller ett falskt larm, vad skulle man ha kunnat göra för de pengarna istället? Låt gästen berätta om sitt yrke, vilken utbildning som krävs, varför han/hon valde just det här yrket. Tala om vilka olika anledningar som kan leda till att personen kommer till en plats, vad kan ha hänt om man ringer polisen, varför kommer ambulansen eller vad händer om man ringer brandkåren utan att det faktiskt brinner. Diskutera kring gästens yrke och vilka olika konsekvenser de ser av olika händelser. Exempel på presentationspunkter: Namn Yrke Hur länge i yrket Varför detta yrkesval Bästa med yrket En speciell händelse som har betytt någonting Vad kan man som ung tänka på, finns det några sätt som man kan hjälpa till på? Vad är mod för dig? Tips! Låt en eller ett par elever intervjua gästen. Förbered egna frågor från klassen och använd gärna ovanstående. Illustration: Alexander Pettersson 4

5 Station 3: Maktlekar Film: Sanning & Konsekvens Material: TV/DVD eller motsvarande, introducerande film, kopierat dilemma och frågor till eleverna Tid: 40 minuter STATION 3 1. Film: Sanning & Konsekvens Inled stationsarbetet med att se den introducerande filmen Sanning & Konsekvens. Läs den korta introduktionen högt för eleverna innan filmvisningen. Introduktion Högläsning: Filmen visar en grupp ungdomar som leker Sanning eller Konsekvens genom att snurra en flaska där den som får flaskan riktad mot sig ska utföra en handling. Diskutera filmen i helklass utifrån frågorna: 1. Tycker ni att alla hade samma regler i filmen? 2. Var det någon som bestämde mer än någon annan? 3. Vad skulle ha hänt om alla satte sig emot den som bestämde? 4. Varför får vissa bestämma mer än andra? 5. Är man med i leken får man leken tåla brukar man säga. Är det så? 2. Dilemma Arbeta med eleverna utifrån nedanstående dilemma. Stationsvärden läser igenom dilemmat i helklass och dela därefter upp eleverna i mindre grupper för att diskutera frågorna. Låt sedan eleverna redovisa sina svar i helklass så att alla kan diskutera de olika slutsatserna tillsammans. Högläsning: I en klass på en vanlig mellanstadieskola har eleverna börjat med olika maktlekar. I en klass utses Simon till härskare och alla andra i klassen blir hans slavar. Simon är en populär kille och har många som ser upp till honom på skolan. Om någon blir ovän med honom brukar de flesta eleverna ställa sig på Simons sida. Canan och Johanna, tycker att maktlekar är töntigt och barnsligt och ställer sig utanför allting. De är populära och Simon försöker inte tvinga med dem. Simon är en ganska taskig härskare som vill att slavarna slåss med varandra. Dessutom befaller han slavarna att göra sådant som de verkligen inte vill, som att snatta i butiken och skrämma eleverna på lågstadiet. En kille i klassen som heter Bijan som får uppdraget att stjäla en mobiltelefon från en elev som går i 3:an. Bijan tycker att det blir för mycket för, han känner att gränsen är nådd och säger stopp! De andra slavarna tycker också att maktspelet har gått för långt och ställer sig bakom Bijans beslut. Frågorna till Station 3 finner du på nästa sida! 5

6 Kopiera! Låt eleverna svar på frågorna enskilt och låt dem sedan diskutera dilemmat i mindre grupper. 1. Vad tycker du/ni om Bijans beslut? 2. Vad tror ni att Simon gör? 3. Är det lätt att ställa sig utanför så som Canan och Johanna gjorde? 4. Hade Canan och Johanna kunnat göra på något annat sätt så att inte maktleken gick så långt? 5. Hade slavarna kunnat göra på något annat sätt? 6. Finns det sådana här lekar på din skola? 7. Varför finns det sådana här lekar tror du? 8. Att vara Härskare kan verka roligt, men att vara slav är inte lika kul. Varför tror du att många ändå är med på leken från början? 9. Hade Simon kunnat göra annorlunda, eller måste man vara hård om man är Härskare? 10. Hur vet man att en lek har gått för långt? 6

7 Station 4: Om skojbråk och att förlåta Film: Att förlåta Material: TV/DVD eller motsvarande, introducerande film, whiteboard/blädderblock, pennor Tid: 40 minuter STATION 4 1. Film: Att förlåta Inled stationsarbetet med att se den introducerande filmen Att förlåta. Läs den korta introduktionen högt för eleverna innan filmvisningen. Introduktion Högläsning: I filmen får vi se en tjej bli utsatt för någonting som hon inte alls gillar. Killen som har gjort det försöker be om förlåtelse, men tjejen ställer olika krav för att förlåta honom. Diskutera filmen i helklass utifrån frågorna: 1. Tjejen vill inte prata med och definitivt inte förlåta killen som har stoppat en död fisk innanför hennes byxor. Måste man alltid ta emot ett förlåt? 2. Räcker det med ett förlåt eller måste man verkligen mena förlåt? 3. Om någon har gått över gränsen och gjort något taskigt, hur blir man kvitt? 4. Får man gå över gränsen själv när man har blivit utsatt för någonting? 5. Vem bestämmer hur ett förlåt ska gå till, vad som krävs för att det ska tas emot? 2. 4-hörn Stationsvärden läser upp en situation som avslutas med en fråga. I varje hörn finns olika svarsalternativ. Tre av hörnen har givna svarsalternativ medan det fjärde är ett öppet svarsalternativ och kan nyttjas om någon har en annan åsikt. Stationsvärden bestämmer i förväg och pekar ut vilket hörn som hänger ihop med vilket svarsalternativ. Eleverna väljer genom att ställa sig i det hörn som stämmer bäst med vad man tycker. När alla elever har valt ett hörn, låt dem då diskutera med varandra i mindre grupper om varför de ställt sig just i detta hörn. Blir någon deltagare ensam i sitt hörn så får stationsvärden diskutera med den. Gör sedan något nedslag i varje hörn och be dem berätta om vad de diskuterat. 7

8 Situation 1: Högläsning: Fanny och Dilek går genom skolkorridoren där Peter och Bill håller på att knuffa omkring på Johan. När de frågar vad som händer säger Peter och Bill att det bara är på skoj och att Johan är med på det. Johan ser inte alls ut att tycka att det är ett dugg kul, men säger inget. När Bill och Peter frågar om han inte tycker att det är kul håller Johan med och svarar att det bara är på skoj. Vad skulle du göra om du var i Fanny och Dileks situation? 1. Gå för att hämta en lärare 2. Hoppa in i bråket och är med på Peter och Bills sida 3. Försöka stoppa bråket på egen hand 4. Annat förslag Situation 2: Högläsning: Josefin har hittat på att Ken är kär i Amanda och sprider det på hela skolan som ett roligt skämt. Ken blir arg och ledsen. Han är inte alls kär i Amanda utan hade tänkt fråga chans på en annan tjej, nu är allt förstört. Han går fram till Josefin, säger att han är riktigt förbannad och är på väg att börja bråka med henne. Vad kan Josefin göra i den här situationen? 1. Säga förlåt, jag gick över gränsen 2. Det var ju bara på skoj, lite får du väl tåla! 3. Säga till Ken att han får göra vad han vill tillbaka, så är de kvitt sen 4. Annat förslag 3. Diskussion Läs den introducerande texten högt för eleverna. Skriv frågorna på tavlan/blädderblocket och diskutera sedan frågorna tillsammans i gruppen. Högläsning: Skojbråk, vad är det egentligen? När två eller flera personer skojbråkar måste det vara på allas lika villkor. Det kan vara svårt att veta om det är någon som inte tycker att det är roligt, men det är viktigt att man känner efter i gruppen att alla är med på leken och att alla verkligen tycker att det är en lek och inte någonting annat. 1. Hur kan man veta om ett skojbråk är okej med alla eller inte? 2. Vad är skillnaderna mellan ett skojbråk och ett riktigt bråk? 3. Vad gör att det är okej med ett skojbråk men inte med ett riktigt? 4. Var går gränsen? 5. Om man går över den gränsen, måste man säga förlåt? 8

9 Station 5: Internet & SMS Film: Får man blåmärken av ord? Material: TV/DVD eller motsvarande, introducerande film, kopiera påståenden och frågor till eleverna, pennor Tid: 40 minuter STATION 5 1. Film: Får man blåmärken av ord? IInled stationsarbetet med att se den introducerande filmen Får man blåmärken av ord? Läs den korta introduktionen högt för eleverna innan filmvisningen. Introduktion Högläsning: Filmen börjar med att vi ser hur en tjej läser elaka saker som skrivits om henne på Internet. Sedan får vi se hur det skulle vara om personerna som skrivit de elaka sakerna istället skulle säga det direkt till henne. 2. Diskussion Diskutera filmen i helklass utifrån frågorna: 1. Är det lättare att skriva något elakt till någon än att säga det öga mot öga? 2. Blir man lika ledsen om man läser något taskigt som om någon säger det till en? 3. Har du skrivit något taskigt till någon på Internet? 4. Hur gör man om man skrivit något som man sedan ångrar? 5. Om du får veta att någon trakasseras på nätet genom att någon skriver elaka saker om dig, skulle du säga det till en vuxen? 3. På nätet Instruktion: Dela ut en kopia av uppgiften till varje elev och läs därefter introduktionen högt för klassen. Låt eleverna rangordna följande påståenden efter hur de tycker att de stämmer. 1 betyder att de tycker att det stämmer dåligt och 5 betyder att de tycker att det stämmer helt. Till vissa påståenden finns det en följdfråga, låt eleverna svara på den genom att skriva ner sitt svar. Efter att alla har svarat på frågorna diskuterar klassen kring de olika svaren tillsammans. Högläsning: Allt som vi skriver och laddar upp på Internet blir en del av vardagen. När vi lägger ut bilder på oss själva och på våra kompisar så finns de där för alltid även om vi raderar dem. De flesta tycker om dela med sig av vad man gör, visa bilder eller berätta om någonting roligt man har varit med om. Men det kan också förekomma tråkigheter som att folk skriver elaka saker om och till varandra, lägger upp taskiga bilder eller hittar på falska rykten som sprids med cyberfart. Det man inte får glömmma är att det gör minst lika ont att få en taskig kommentar på nätet som i verkligheten. Om inte mer ont. På nätet kan du läsa kommentaren om och om igen, det är en väldigt hård form av trakasseri. 9

10 Kopiera! Internet & SMS Det som händer på Internet känns inte lika hårt eller verkligt som det som händer öga mot öga. Man kan enkelt låtsats vara en annan person på nätet (genom att överdriva, hitta på eller göra sig bättre). Jag berättar mycket om mig själv på nätet. (ålder, namn, kön och var jag bor.) Jag tycker att man kan berätta för mycket om sig själv på Internet (detaljer eller privata saker). Skriv svar: Om du har en kompis som du tycker berättar för mycket om sig själv, vad gör du då? Det är annorlunda att prata på en chatt jämfört med att prata i verkligheten. Det är okej att skriva om någon annan anonymt på nätet. Det är okej att skriva någonting elakt om någon annan på nätet. Det är lätt att radera någonting man ångrar från en chatt eller en sida. Jag brukar lägga ut bilder på Internet. Skriv svar: Om du gör det, vem eller vad lägger du bilder på då? Skriv svar: Varför tror du att man vill lägga upp sina bilder på nätet? Jag tänker på att det aldrig går att radera någonting helt från Internet. Skriv svar: Vad tror du menas med att det aldrig går att radera helt 10

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Lärarhandledning Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Gilla: Hata Horan har kommit till genom ett samarbete mellan Johanna Nilsson, Pocketförlaget och Friends. Vi vill att du som läser ska bli berörd,

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Syd_Loddenas_elever_3-6

Syd_Loddenas_elever_3-6 Syd_Loddenas_elever_3-6 Startdatum 2012-10-14 Slutdatum 2012-10-26 Kurs Startad av Petra Friberg (Region Syd) Deltagare 139 av 139 Tjej 72 Kille 67 3 32 4 31 5 32 6 44 Ja 119 Nej 7 Vet ej 13 Ja 135 Nej

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Inledning. Övning 1: Frågestund

Inledning. Övning 1: Frågestund Kamratskap Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP en temateater kring mobbning Bakgrund Kulturskolan och DuD:s teatergrupp har under

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken Liten

LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen prata om viktiga

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Elevernas egen tolkning av Åk 6 9

Elevernas egen tolkning av Åk 6 9 Elevernas egen tolkning av Åk 6 9 Alla skolor ska ta fram en Likabehandlingsplan. Där ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas lika och slippa bli kränkta. I den här tidningen

Läs mer

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling sidan 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Dennis Strid. Han är en kille som bor ensam i en lägenhet tillsammans med sin pitbull, Blixt. Dennis är arbetslös och fyller sina

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Varför är jag inte normal!?

Varför är jag inte normal!? Hur började allt och hur gick allting snett? Varför är jag inte normal!? Mitt liv har alltid varit perfekt. Jag var så kallad normal. Jag var den som alla ville snacka med och umgås med efter skolan. Men

Läs mer

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn.

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn. Värderingsövningar Heta stolen sitter i ring. Om man är av samma åsikt som påståendet, stiger man upp och byter plats. Om man är av annan åsikt, sitter man kvar. Finns inga rätta eller fel svar, utan man

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

TOLERANS 5 GRÄNSLÖSA RELATIONER

TOLERANS 5 GRÄNSLÖSA RELATIONER SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Lärarmaterial. svarta damen. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr11. Boksamtal. Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. svarta damen. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr11. Boksamtal. Författare: Torsten Bengtsson sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om kompisarna Alex, Elsa och Max. De kallar sig för Vilda gänget. Svarta Damen är Alex granne och Vilda gänget tycker att hon är

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Lärarhandledning. Friends ambassadörsfilmer

Lärarhandledning. Friends ambassadörsfilmer Lärarhandledning Friends ambassadörsfilmer Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Läs mer

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Ronja. En dag får hon ett meddelande på Facebook av Lisa i klassen. Det står bara Tjockis! Ronja vill vara kompis med Lisa.

Läs mer

Sociala berättelser 1

Sociala berättelser 1 Sociala berättelser 1 De olika delarna av en social berättelse Deskriptiva meningar beskrivning av situationen Deskriptiva delen de ska åskådliggöra och beskriva en situation, händelse eller ett beteende.

Läs mer

TYST MOBIL Lärarmaterial

TYST MOBIL Lärarmaterial sidan 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Förra boken Ring mig! slutade med att Dennis hånade Maria och var väldigt elak. Nu ångrar han sig djupt. Han vill ringa henne och be om ursäkt men

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Likabehandlingsplanen i kortversion

Likabehandlingsplanen i kortversion Likabehandlingsplanen i kortversion Augustenborgsskolan & Rosenholmsskolan Likabehandlingsplanen är skolans handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det är en plan som är

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken om Liten

LÄSGUIDE till Boken om Liten LÄSGUIDE till Boken om Liten LÄSGUIDE till Boken om Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken om Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen samtala

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin sidan 1 Forfattare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Måns och Emma är ihop och Måns är kär i Emma. Nanna, som är Emmas bästa kompis, är också lite kär i Måns. Emmas födelsedag är nästa vecka och Måns

Läs mer

FÅNGAD AV NÄTET EN FILM OM NÄTMOBBNING

FÅNGAD AV NÄTET EN FILM OM NÄTMOBBNING FÅNGAD AV NÄTET EN FILM OM NÄTMOBBNING >>Fångad av nätet

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

AMIR. Boken handlar om: Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

AMIR. Boken handlar om: Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: IDAN 1 Boken handlar om: Olle och Amir är bästa kompisar. En dag, på rasten, ser Olle att Amir är ledsen. Han frågar vad det är, men Amir vill inte berätta. Olle ser tre killar bakom Amir. De säger: Brunt

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA!

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! DU HAR RÄTTIGHETER! Du får ut mer av Internet när du håller på dina rättigheter och uppför dig ansvarsfullt. Praktiskt taget alla har tillgång till Internet

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU?

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Utveckla sin förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta,

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk! Ung utan Pung har sina rötter i Stockholms förorten Rågsved. Det hela började på en ungdomsgård 1982 där den första pjäsen handlade om fattiga ungdomar

Läs mer

Exet. Arbetsmaterial till OM BOKEN

Exet. Arbetsmaterial till OM BOKEN Arbetsmaterial till OM BOKEN När du läser en bok får du träning i att läsa. Du lär dig nya ord och det blir lättare att prata med andra. Du kan läsa tillsammans med andra i en grupp och ni samarbetar och

Läs mer

Tusen gånger starkare

Tusen gånger starkare Tusen gånger starkare Intro: Vilka ord passar in på vår klass? o I par o Helklass o Paret väljer tre ord de är överens om Hur skulle du vilja att klassen skulle vara? o I par o I helklass o Paret väljer

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

kortversion Tuböleskolan

kortversion Tuböleskolan kortversion Tuböleskolan Likabehandlingsplanen är skolans handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det är en plan som är till för Dig som elev på skolan. I Likabehandlingsplanen

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

BEN Säg inte inte. Jag tycker inte om när man säger inte. Hör här då. Hej Elin

BEN Säg inte inte. Jag tycker inte om när man säger inte. Hör här då. Hej Elin Utdrag ur Väderflickans milda makt Scen 5 Sid 27-31 I sommarhuset. Ute på verandan sitter Ben. Därinne har brodern Erik första träffen med jämnåriga Gudrun, som inte vet att Ben sitter på verandan. Alla

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

Ses offline? Om sex, gränssä1ning och ungas utsa1het på nätet. Josefin Grände www.josefingrande.se

Ses offline? Om sex, gränssä1ning och ungas utsa1het på nätet. Josefin Grände www.josefingrande.se Ses offline? Om sex, gränssä1ning och ungas utsa1het på nätet. Josefin Grände www.josefingrande.se Se mig Unga om sex och internet www.ungdomsstyrelsen.se Någon på nätet försökt få en att prata om sex/skicka

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Lärarmaterial. Rosa och Sally. Vem handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Mål att arbeta med utifrån Lgr11

Lärarmaterial. Rosa och Sally. Vem handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Mål att arbeta med utifrån Lgr11 Lärarmaterial sidan 1 Böckerna om Rosa Författare: Iben Harboe Vem handlar böckerna om? Rosa är en liten tjej som bor tillsammans med sin stressade mamma och sin busiga storebror Max. Rosa har sköldpaddan

Läs mer

Stigtomta skola Nyköping FP år 2 Elev 3-6

Stigtomta skola Nyköping FP år 2 Elev 3-6 Kille: 61 Tjej: 70 Annat/Vill ej ange: 4 Kille:61-0 - 0 Tjej:0-70 - 0 Annat/Vill ej ange:0-0 - 4 3: 46 4: 33 5: 34 6: 22 Medelvärde: 4,2 Kille:21-14 - 15-11 Tjej:24-18 - 17-11 Annat/Vill ej ange:1-1 -

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Henrik Einspor

Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Henrik Einspor Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Max har en rymdvarelse, Allan Zongo hemma hos sig. Den har råkat landa i deras trädgård med sitt rymdskepp. Max mamma är på sjukhuset,

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

En liten bok om #NÄTKÄRLEK

En liten bok om #NÄTKÄRLEK En liten bok om #NÄTKÄRLEK Vi behöver mer nätkärlek! Kommentarer som smärtar. En bild som sprids. En grupp du inte får vara med i. Eller meddelanden fyllda med hat och hot. Kränkningar på nätet tar många

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Mer än kompis? LÄRARMATERIAL OKEJ?

Mer än kompis? LÄRARMATERIAL OKEJ? 2 Mer än kompis? Mei Film 2: Mer än kompis? Det här är den film som passar bäst till mellanstadiet. Den tar upp frågor som vi vet att många unga undrar över, nämligen: hur blir en ihop med någon? Hur säger

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

BOKHATAREN Lärarmaterial

BOKHATAREN Lärarmaterial Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Olle som går i en klass där ingen gillar att läsa och skriva. En dag får de en ny lärare i svenska som svär, vilket

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Sara Uhnoo Material Totalurval: 94 mordbrandsdomar från 10 tingsrätter i Västra Götaland De dömda är mellan 15-25 år Undersökningsperioden

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Emil. Emil blir övertalad av en kille i klassen, Måns, att följa med till affären och handla godis på skoltid, fast man inte får.

Läs mer

Sanning & Konsekvens mellanstadiet

Sanning & Konsekvens mellanstadiet Sanning & Konsekvens mellanstadiet Det här temaarbetet ger eleverna möjlighet att se sin egen betydelse och att även se vikten av sina handlingar. Att de kan vara med och påverka och att de spelar roll.

Läs mer

Lärarhandledning Billie: Du är bäst

Lärarhandledning Billie: Du är bäst Lärarhandledning Billie: Du är bäst Här presenteras ett antal kapitelrelaterade frågor att grubbla över och samtala kring. Efter frågorna följer övningar i kreativt skrivande. Kapitel 1-2: I Bokarp gör

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se Sex på internet Kristian Daneback Aktiviteter man ägnar sig åt på internet, fördelat efter kön i åldersgruppen 18-24 år (2009) Kvinnor (%) Män (%) Läser erotiska texter 41 42 Tittar på pornografi 35 88

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Sant eller falskt om brott... 11. Kim om att utsättas för brott... 14. Kim om vad kompisar kan göra... 17. Filmen om Adam (En vanlig dag)...

Sant eller falskt om brott... 11. Kim om att utsättas för brott... 14. Kim om vad kompisar kan göra... 17. Filmen om Adam (En vanlig dag)... Pass Innehåll Hej!.................................................................................................. 2 Pass 1...........................................................................................

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om. Hon är en ganska ensam tjej som gärna vill hänga med de coola tjejerna Anna och Sara. På lunchrasten frågar Anna och Sara om vill

Läs mer

Dalsjöskolans likabehandlingsenkät 2014/15 Här finner du statistik från enkäten som besvarades i december 2014.

Dalsjöskolans likabehandlingsenkät 2014/15 Här finner du statistik från enkäten som besvarades i december 2014. Dalsjöskolans likabehandlingsenkät 2014/15 Här finner du statistik från enkäten som besvarades i december 2014. Innehållsförteckning Antal svaranden fördelat över klasser, platser och utifrån kön... 2

Läs mer