MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HYCKLINGE DEN 12 SEPTEMBER Datum: Tid: Plats: Höganlid Deltagare: 16 personer. Kommunalrådet Anders Ljung hälsar mötesdeltagarna välkomna till kvällens medborgarträff i Höganlid. Medborgarträffen är en i raden av de årliga möten som hålls på åtta platser i kommunen. En kort presentationsrunda av deltagande politiker och tjänstemän genomfördes. Därefter bjöds på kaffe, bullar och kakor via föreningen JUF s försorg. Anders Ljung efterhörde om det var några nya frågor som deltagarna önskade ta upp innan genomgång av anteckningarna från förra årets möte. Frågor/områden att belysa närmare: - Hycklinge skola och intressenterna som vill köpa densamma. - Auktion och loppis på skolan - Lekparken - Hjulebo omsorg - Kommunikationer och kollektivtrafik - Fråga om det kommunala vattnet som smakar annorlunda idag. Anders Ljung tog direkt upp frågan om Hycklinge skola och att det nu finns intressenter som är beredda att köpa skolan. Dessa intressenter fanns med vid kvällens möte i Höganlid och presenterade sig själva och den verksamhet som de tänker bedriva. 1

2 Gösta Stenhorn och Josef Ekhamra från föreningen Tennfiguren berättade om den verksamhet som de planerar att bedriva i Hycklinge. Ett museum med samlingar av befintliga figurer, samt permanenta utställningar och inför år 2012 också ett VM i tennfigurer. Tennfigurer är inte bara tennsoldater, utan alla typer av figurer som bl.a. kan gestalta olika skeenden och händelser ur den faktiska och fiktiva historien. Det handlar om att gjuta och måla figurer, samt bygga olika miljöer som placeras i montrar som förevisas en intresserad publik. Som besökare kan man köpa, gjuta och skapa figurer i deras specifika miljöer. Refererades till Tyskland och exempel på stora mässor där som genomförs och där det handlar om tennfigurer av skilda slag. Det är en världsomfattande rörelse med många utövare i olika länder. Finns ca 1200 föreningar i världen inom området tennfigurer I Hycklinge kommer intressenterna att satsa på åretrunt- öppen verksamhet. De kommer också att eftersträva kontakter och samarbete med andra företag och föreningar inom och utom kommunen. I detta sammanhang nämndes bl.a. ALV och Vimmerby. Start på verksamheten beräknas redan till nu i oktober då skolan kommer att hyras innan köp blir klart. Ett köp är en KF- fråga och måste därmed hanteras enligt gängse regler. Som det ser ut idag är det inte aktuellt med någon direkt ombyggnad av skolan utan att lokalerna kan användas som de befinns. Mer info om verksamheten som den nu ser ut finns på hemsidan Ett tack och en önskan om lycka till, åtföljd av en applåd avrundade intressenternas information på medborgarträffen. I den efterföljande diskussion togs olika förslag kring servering och café verksamhet upp som en del i arbetet att möta ett ökat antal besökare till Hycklinge och Kinda. En medborgare på träffen framförde en eloge till Anders Ljung och kommunledningen, samt turistbyrån m.fl. för deras insatser så här långt med att få till ett nytt användningsområde av skolan. En fråga ang. vattnet i Hycklinge och att det nu smakar annorlunda enligt boende i Hycklinge som nyttjar det kommunala vattnet. Detta är något som inte har påtalats tidigare och vad kan det vara för orsak? 2

3 Svar från tekniskchef Staffan Andersson som skriver följande i ett mail till undertecknad med anledning av den fråga som kom upp vid medborgarträffen: Vid vattenverket har inte gjorts några förändringar, det är samma egenskaper på vattnet som tidigare. På Ledningsnätssidan har 400 meter ledning bytts ut till en klenare dimention. Förändringen av ledningsdimentionen innebär kortare uppehållstid för vattnet mellan vattenverk och konsument. Kortare uppehållstid i ledningsnätet är en kvalitetsförbättring. Den kortare uppehållstiden hos vattnet medför att klor som vi tillsätter i vattenverket är aktivt ända ut till konsument. Klorhaltrena som finns i vattnet ligger långt under gränsvärdena. Trots detta kan personer med känsligt smaksinne känna klorsmak eller antydan till klorsmak. Kommunikationer och infrastruktur Här framfördes att elever i Vimmerby (?) som ska vidare till Hycklinge har missat anslutningen mot Hycklinge vid flera tillfällen under hösten. Det har också försvunnit bussar till Hyckling. Alltså, en minskad trafik till Hycklinge. Även synpunkter på att det s.k. kulturkortet inte gäller vissa tider. Helgtrafiken med bussar mellan Kisa och Hycklinge. Där finns ett önskemål om utökning av densamma. Svar från avdelningschef Jimmy Bexell som har fått frågorna och som lämnat följande svar skriftligt den 16 september till undertecknad: När det gäller anslutning till Hycklinge för Vimmerbyelever åker de utan byte hela vägen. Skulle kunna vara så att det handlar om Linköpingselever som skall vidare till Hycklinge. Där är det så att bussarna till Hycklinge skall vänta in Linköpingsbussarna som de i tid är planerade mot. Trafikåret 2011/2012 har exakt samma antal turer till/från Hycklinge som 2010/2011 vilket innebär att det inte försvunnit några turer som påstås. När det gäller kulturkortet ägs frågan om dess tidsmässiga giltighet av Östgötatrafiken. Orsaken till tidsbegränsningen är att man vill undvika att det blir fler som reser genom kulturkortet under "rusningstrafik". Detta skulle annars innebära att man var tvungen att sätta in fler bussar vilket skulle i sin tur skulle öka kostnaden som då måste tas ut genom ett betydligt högre pris på bla kulturkortet. När det gäller helgtrafiken används den redan idag i väldigt liten omfattning och det är bara att inse att resandeunderlaget är för litet. 3

4 Arbetet med FÖP (fördjupad översiktsplan) och ny sträckning av väg 23/34 utanför Kisa och den nu ombyggda genomfarten berördes under samtalet. Frågor ang. utbyggnaden av bredbandet via fibernätet. Beslut om sträckorna Rimforsa Törnevik och Bergdala Ödäng/Cap Jocke är taget i kommunen. Nedmonteringen av koppartråden. Där har bl.a. Drabo telestation monterats ner. Finns tydligen vissa svårigheter i kommunikationen när det gäller telefoni och data i delar av kommunen. Bl.a. Hult i Hycklinge är ett område som har problem med att bl.a. få till en fullgod kommunikation via mobiltelefon och dator. Svårt för företagen som måste få ut blanketter och ritningar via nätet. Finns synpunkter på VÖKBY och på att det uppfattas som att alla skulle få tillgång till bredband, och att man därigenom missade ADSL i vissa delar av kommunen där man nu väntar på fiber. När det gäller trygghetslarmen finns en lösning på denna fråga meddelade förvaltningschef Anita Låhdö som fanns med på träffen i Hycklinge. En annan fråga ang. trygghetslarm gällde deras räckvidd utanför bostaden. Det befarades att de kanske inte alltid når ut till användarens brevlåda. Frågan om räckvidd kommer att undersökas närmare via förvaltningschefens försorg. Socialchef Anita Lhådö har lämnat följande svar via mail den 19 september till undertecknad vilket här återges in extenso: - Alla larm har täckning i kommunen. Vi mäter alltid att larmen har täckning när vi installerar och det görs kontinuerliga prov. Vi har ett bra nära samarbete med Telia. - Larmen är gjorda för inomhusbruk men täckning finns utomhus för en "normal" villatomt. Om man larmar utomhus måste man kunna ta sig in för att kommunicera med larmcentralen. Om larm kommer från någon som sedan inte kommunicerar med larmcentralen skickas personal för att kontrollera hur statusen är. Båtbryggorna. Båtklubben Horn/Hycklinge är tydligen tveksam till att ta upp lån enligt erbjudande för att bygga ut antalet båtplatser i Hycklinge. Det finns tydligen en tvekan från Horns sida till att låna kr och bygga ut enligt modell från Björkfors brygga. Funderingar kring andra lösningar på bekymren med bl.a. att en person har stått i kö för båtplats under 22 år! 4

5 Anders Ljung tydliggjorde att budet om förmånligt lån är till Hycklinge och dess nya bryggor. Nästa fråga gäller överklagande kopplat till Hjulebo omsorg och deras planerade utbyggnad av verksamheten. Detta var en fråga som upprörde de närvarande hyckligeborna. Att en person ska kunna hindra en för samhället viktig fråga vad gäller näringsliv och sysselsättning fann man i högsta grad upprörande. De motiv som ligger till grund för överklagande och hot om överklagande av DP måste utrönas ordentligt. Vad är det som har hänt i ärendet? Skriftligt svar 16 september från stadsarkitekt Ture Göransson: Detaljplanen för Hjulebo har varit ute på samråd och därefter utställd vid två tillfällen. Anledningen till den dubbla utställningen var att det har skett en ändring i regelverket som säger hur frågan om strandskyddet ska redovisas i planen. Den ändringen hade vi inte uppmärksammat och för att inte begå några formella fel valde vi att ställa ut planen en gång till. Planförslaget hade hunnit ända upp till kommunfullmäktige när felaktigheten upptäcktes. Förslaget drogs därför tillbaka i sista minuten före fullmäktiges beslut om antagande. Lekplatsen vid skolan i Hycklinge. Medborgarna hoppas att den får vara kvar! Tydligen är det så att den kommer att vara kvar när skolan säljs och den kommer att vara tillgänglig för barnen också fortsättningsvis. Synpunkter framfördes på att skolans loppis kolliderade med JUF s höstmarknad. Detta innebar att vissa som jobbar med marknaden inte hade möjlighet att besöka loppisen i skolan. Det fanns också synpunkten att det gav fler besökare till båda arrangemangen i Hycklinge. Vad gäller arbetet med vindkraften fanns för dagen inget nytt att delge mötesdeltagarna. Kommunen kommer inte att bygga något eget vindkraftverk. Diskussion kring den intresseanmälan och en lista som har gått runt tidigare. Anders Ljung tar upp detta med Pontus Wessman. Energimålen: Att bli kvitt oljan i kommunens fastigheter. Frågetecken kring Björkfors skola, om den ska den vara kvar eller inte. Detta påverkar vad som kommer att göras åt oljepannan. Kanalbolaget och ett kort samtal kring frågan om Kinda kanal och vad ägarna vill med densamma. 5

6 Anita Lhådö info om valfrihet i hemtjänsten. Privat eller kommunal verksamhet som svarar för bl.a. städ och handel. Eget val. Finns en broschyr Om att bo hemma i Kinda kommun. Några ex lämnades i Hycklinge Anders Ljung avslutade mötet och tackade deltagna. Vi kommer nog tillbaka nästa år, var avslutningsorden från kommunalrådet. Antecknat av Rune Jonsson 6

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. Datum: 2012-04-16 Tid: 19.00 21.00 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 55 Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010 Datum: 2010-05-03 Tid: 19.00 21.45 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 75 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver göras avseende spolplatta, mastkran, lyft och transportfordon

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart MEDLEMSBLADET Nr 3, 2014 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart 1 KALLELSE

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer