MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010 Datum: Tid: Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 75 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff i Rimforsa och uttrycker samtidigt glädje över att det är så många som har kommit till Godtemplargården. Samtalsledarare är Pia Tingvall som Anders Ljung har utsett till att leda kvällens möte. Kaffe serverades vid ingången till biosalongen så att redan inledningsvis hade de som så önskade erhållit fika när de tog plats i salongen. En kort presentationsrunda genomfördes av närvarande politiker och tjänstemän. Pia Tingvall inleder med att konstatera att det är roligt med världsrekord i Kinda denna gång avseende antalet deltagare vid en medborgarträff. Konstaterade också att det är ett pressat schema med åtta medborgarträffar i kommunen som nu ska genomföras innan höstens valrörelse startar. De frågor som medborgarna önskade ta upp skrevs upp på whiteboard. Björksund fanns med som en stor fråga, men också ett antal andra frågor bl.a. om 30 km i Rimforsa. En propå om hastighetsbegränsning till 40 km i samhället framfördes av en av mötesdeltagarna. Socialnämndens ordförande Nils Gunnar Wenhov önskade ta upp: - Stora projekt inom Kinda under 10 år. Andra frågor som deltagarna önskade diskustera var: Anslutning till väg 23/34 södra delen av Rimforsa Skatteunderlaget om 10 år 1

2 Hackelområdet Äldreboendet/seniorboendet Återvinningsstationer Kommunikationer Campingen B - ordet - Björksund Vision Rimforsa (kommunens vision för samhället) Till listan av frågor: Hastighetsbegränsningar gällande trafiken i Rimforsa. Finns barn i trafiken och det är 30 km vid skolan medan det är 50 km i övrigt. Det ska vara 40 km i samhället enligt förslag från medborgare på mötet. Och övergångsställen för barnen!? Driftingenjör Roger Erlandsson: Nya hastighetsgränser har införts på försök i andra kommuner. Vi följer utvecklingen. Som situationen är vore det oklokt att ändra just nu, men vi bevakar frågan. Roger Erlandsson: Övergångsställen ger en falsk trygghet. Därför bygger vi ner hastigheten genom olika åtgärder på gatorna. Medborgare: Exempel Kalmarvägen Järnvägsgatan. En dålig trafikkultur råder där bilisterna inte tar vederbörlig hänsyn. Stadsarkitekt Ture Göransson: - Vi föreslår att man smalnar av Järnvägsgatan eller på annat sätt anpassar för ökad trafiksäkerhet. Vi jobbar med frågan under året. Nils Gunnar Wenhov framförde ett tack till Roger Erlandsson och hans personal för en utmärkt snöröjning under den besvärliga vinter som varit. En applåd från mötesdeltagarna åtföljde det framförda tacket. Medborgare uppmanade till att man tar hänsyn till sparkåkarna nästa år! D.v.s. att inte sanda på vissa sträckor. Nils Gunnar Wenhov: Om vi ser 10 år framåt och beaktar investeringar på 25 mkr per år. Det finns många stora saker att genomföra: - Tankar i stort? Vad är kommunledningens syn? 2

3 Anders Ljung refererade till Hackelutredningen och utredningen av fritidsektorn i Kisa. Tog också upp tankarna kring Tolvmannadalen och nytt resecentrum i Kisa. Anders Lind: Ett förslag till prioriteringsordning kommer att presenteras i juni. Konstaterades att brandstation Kisa och Värgårdsskolan har renoveringsbehov. Va-nätet byggs ut till Krågedal, Linnäs och Dahl vilket kostar ett antal miljoner. Vad gäller Hackel finns 6 mkr i föreslaget, framförde Sigvard Olsson. Nils-Gunnar Wenhov: Hur kommer vi in i Linköping och tar del av deras kö tillbostadsmarkanden? Anders Lind: - Vi träffar Linköping, Mjölby och Åtvidaberg i en grupp där ett särskilt fokus finns på gränsorter och gemensamma frågor. Rimforsa är något av ett centrum i detta område när det handlar om gränsorterna. Lena Käcker Johansson: - Östergötland ligger efter och presterar sämre än vi borde. Hela regionen måste utvecklas! KF-ledamot Claes Brandin: Fjärrvärme i Rimforsa? Anders Ljung Stiftelsen Kindahus och Tekniska Verken har haft möten i ärendet, men det förs nog ingen diskussion just nu i frågan. Fråga: - Vad görs kring Kinda kanal och vattnet vidare ner mot Horn- Hycklinge? Svar: Nya bryggan här i Rimforsa är ett exempel och i Björkfors är det på gång med en ny brygga. Vi tittar nu vidare på Hycklinge och betar av undan för undan. Vi driver frågan om Schedevi kanal i styrelsen för Kinda Kanal, svarade Anders Ljung. Kinda Kanal. Där bidrar Kinda kommun med kr per år. Bryggan i Björkfors är budgeterad till 1,5 mkr. Mats Eklund: I frågan om fjärrvärme så behövs att kommunen tar ett steg framåt. Stiftelsen Kindahus och Tekniska Verken kom inte överens, vilket ger sämre förutsättningar för Rimforsa att få till fjärrvärme över huvudtaget. Frågan ska tas upp vid ett inplanerat möte med Stiftelsen Kindahus från kommunledningens sida. 3

4 Medborgare: Det hedrar stiftelsen att de inte svalde Tekniska Verkens bud. Man måste kolla med flera aktörer när det gäller fjärrvärme. Thomas Fransson: Hur ser den långsiktiga planen för uppvärmning ut? Svar: - Finns med som ett mål för att komma bort från de fossila bränslena. Detta ska göras tillsammans med arbetet med energihushållning. En energiplan håller på att tas fram i kommunen. Växtkraft Kinda arbetar också aktivt med ett vindkraftprojekt! Mats Eklund: Kommunen ska vara en aktiv part! Det är inte Tekniska Verken som ska besluta om kommunens fjärrvärme. Sigvard Olsson: - Stiftelsen Kindahus har inte resurser idag att gå in i detta utifrån de premisser som nu råder. Fråga angående anslutning väg 23/34 Förslag: Ny väg över Nygård ut till 34:an skulle avlasta centrum och underlätt för kollektivtrafiken: Ture Göransson: Vi tycker också det är en bra ide med en Södra länken. Vägverket är dock inte så förtjusta i förslaget. En förstudie för ny infart för bussar till Resecentrum pågår. Anders Ljung: Vi har talat om ny förbindelse södra Rimforsa med Vägverket och vi har det med i FÖP Rimforsa. När det gäller väg så har varit lite olika besked. Men nu är det troligen så att det blir start söder Linköping och flygrakan. Skatteunderlaget om 10 år Fråga: - En minskande och åldrande befolkning. Hur ska vi försörja oss? Hur ser det ut med investeringar? Är det andra saker som behöver göras? Sigvard Olsson framförde att det behövs 25 familjinflyttningar per år för att kompensera utflyttning och dödsfall. Anders Ljung: - Några kommuner växer i länet. Bl.a. de med närhet till pendeltågstrafik. Fråga: Hur har Kinda kommun tänkt här? Rimforsa viktigt och att satsa på rätt sätt. Kom gärna med synpunkter, uppmanar Åke Almqvist Rimforsaborna. 4

5 Thomas Fransson: - Utredningen som vi gjorde pekade på att marknadsföra hela Kinda och Rimforsa som har närheten till Linköping: idrotten och aktivitetscenter. Dagis på Björkliden Hur visar man det? Och närheten till sjön? Agneta Gatel Vi behöver bli bättre på marknadsföring. Bl.a. av vårt arbetet med utomhuspedagogik. Värgårdsskolan har en fotbollsprofil och är en av 10 skolor som är certifierade i landet och därmed unikt. Vi vet att en elev har sök från Linköping p.g.a. fotbollsprofilen. Thomas Fransson: Smultronstället läggs ner, varför? Agneta Gatel: En minskning av antalet barn och så planerar vi att nyttja de lokaler vi har för samordningsvinster. Vi har bra verksamheter i det vi har. Åke Almqvist: Vi kommer att bedriva en mer aggressiv markandsföring av Kinda och dess orter. Det gäller att hitta marknaderna och spetsa marknadsföringen och visa att det händer något. Medborgare: - Ett konkret förslag vad gäller marknadsföring och Rimforsa marknad. Kommunen kunde hjälp idrottsföreningen att flytta ner marknaden till vattnet så att tusentals personer kan se att Rimforsa ligger vid vattnet. Där kan då också kommunen visa de planer och idéer som finns när det gäller samhället och dess utveckling. Påtalades att det är RIF som bestämmer när det gäller markanden och dess placering. Hackelområdet Medborgare: Det har inte hänt någonting vad gäller fotbollen. Vi måste komma vidare med Hackelområdet! Ander Ljung: FÖP Rimforsa är på väg upp för politisk behandling. Det måste gå i rätt ordning och ha tydlig inriktning. Sigvard Olsson: Kommunen äger inte all mark på Hackel. Åke Almqvist: Vad är mest angeläget att börja med? Fråga: Hackel Det började för mer än 10 år sedan och det händer inte ett smack! Sätt ut ett datum då arbetet startar! Anders Ljung: Händer inte ett smack? Ett stort saneringsprojekt på 10 mkr har nyligen genomförts. 5

6 Senior och äldreboende Fråga: - En ny gångväg när Västerliden är renoverat? Ingen som känner igen den frågan av de närvarande politikerna eller tjänstemännen. Fråga/förslag om att bygg seniorboende i centrala Rimforsa. Nils-Gunnar Wenhov: - Ett förslag är att bygga på den mark som Stiftelsen Kindahus äger. Det finns nu 16 lägenheter trygghetsboende på Danbomsgården i Kisa. Lena Käcker Johansson framförde att många äldre inte vill flytta till andra delar av kommunen när de behöver ett annat boende. Kan vara önskvärt med ett kombinerat senior- och särskilt boende. Ökade krav och viktigt att par kan bo tillsammans även när den ena eller båda har ett vårdbehov. Nils-Gunnar Wenhov påtalade det 2014 kommer att finnas ett ökat behov av fler platser på särskilt boende. Medborgare i Rimforsa efterlyste ett lämpligt boende mellan villan och äldreboendet. Idag finns ingenstans att ta vägen när villan inte fungerar längre! En diskussion om olika boendeformer och ett önskemål om fler lägenheter och behov av hiss om det inte handlar om lägenheter i markplanet. Ander Ljung framförde att det kan vara lämpligt att till en kommande medborgarträff i Rimforsa ta med någon från Stiftelsen Kindahus som kan svara på specifika frågor om hyreslägenheterna i Rimforsa och möjligheterna till nybyggnation. Återvinningsstationer. Framfördes av Rimforsabo att det är tungrott och smutsigt vid återvinningsstationerna och att detta måste gå att utveckla så att människorna inte tröttnar på att lämna på stationerna. Roger Erlandsson framförde att kommunen håller på att ta fram en ny avfallsplan. När det gäller återvinningsstationerna så är det Förpackningsinsamlingen som äger dessa och har ansvaret. Det kommer nu att bli en mottagningsstation i Rimforsa. Den vid ICA Supermarket kommer att byggas ut och förses med ytterligare belysning m.m. Om det är fullt eller smutsigt så hör av er via det telefonnummer som finns angivet vid stationen så att det åtgärdas. 6

7 Framfördes av medborgare att det inte är lämpligt att koncentrera allt till ett ställe. Anders Ljung konstaterade att det inte är kommunen som avgör detta då det handlar om volymer och att det av många anses lämpligt att återvinningsstationen finns vid ICA som har många besökare. Kommunikationer Medborgare underströk vikten av goda kommunikationer via väg, järnväg och IT. Efterlyste åtgärder för att minska ljudet från den signal som Kustpilen använder. En signal som upplevs som mycket störande. Anders Ljung framförde att det finns säkerhetsaspekter när det gäller Kustpilens signal som måste tillgodoses. Biogaståget Amanda kan vara en öppning för ökad trafik på Stångådalsbanan och då framförallt på sträckan Kisa Linköping. Framfördes också önskemål om biogasproduktion för bl.a. bilar i Kinda behöver tas fram. - Finns med i planerna svarar kommunalrådet. Björksund Medborgare frågar på vilket sätt är Björksund är K-märkt? Svar: Länsmuseet har utpekat ett antal saker på ut- och insidan. Q står det i planen. Fråga: Ventilationen? Vad har kommunen kostat på under tiden som Fokus Björksund har haft tillgång till byggnaden? Kan kommunen svara för materialet vid en reparation? Ander Ljung: Det har funnits med men det har vi skrivit bort under uthyrningstiden. Frågan ligger nu där den ligger i och med utgången av kontraktet. Fråga: - Ser man Björksund som en belastning eller möjlighet? Sigvard Olsson: Kommunen ska bevaka strand och mark, inte äga hus i första hand. Åke Almqvist: Kommunen kan inte driva verksamheter av detta slag. En försäljning och ny verksamhet ger möjligheter för att göra Rimforsa ännu attraktivare. 7

8 Anders Ljung: Björksund är en tillgång och värt att rusta upp. Vi behåller marken, men fastigheten kan någon annan ta hand om. Fråga: - Säljer kommunen huset så begräsas tillträdet till stranden, för hur nära stranden går gränsen? Och vad händer om 5 år? Anders Ljung: Normalt mer än 3 4 m som det här talas om. Och utanför tomt är utanför tomt. Nils-Gunnar Wenhov: Björksund är en symbolfråga. Vad händer i sommar med huset och verksamheten? Anders Ljung: Vi vet inte än. Vi hoppas på ett besked från föreningen. Området är en tillgång och verksamheten ska utvecklas. Men ska kommunen investera så konkurrerar det med behoven inom SN och BUN. Mats Eklund: Politik bör handla om 10-års perspektiv. Finns en stor potential i Rimforsa och då är det dumt att inte kunna bestämma över Björksund. Medborgare och medlem i fokus Björksund: Vi har försökt utveckla verksamheten i Björksund och har haft mycket uthyrningar och olika aktiviteter men nu fått tacka nej till förfrågningar på grund av osäkerheten. Hjälp oss att utveckla huset. Att renovera kostar inte 7 mkr. Vi kan börja med att måla och fixa fönster. Fråga om möjlighet att få arrendera till sista december 2010? Svar: Anders Ljung: Finns ett utrymme under sommaren, men detta är inget löfte. Rimforsabo: I Vråken har man satsat 1,5 mkr. Hur ser ni på det i jämförelse i Rimforsa. Anders Ljung: - Jag ställer orterna inte mot varandra. En av intressenterna som vill köpa byggnaden Björksund: Vi ser att fastigheten förfaller och det finns ingen bra mötesplats idag. Vi vill köpa och göra huset tillgängligt så att man kan äta, ta en öl m.m. Det kommer att kosta att renovera huset uppskattningsvis 5 6 mkr. Vi har erfarenhet av att äga och renovera byggnader. Aktiv i Fokus Björksund: - Vi i föreningen har skapat nattvandrare och en ungdomsgård. Björksund har förenat Rimforsaborna. Framfördes att det är folkstorm och att 600 personer finns i en facebook grupp ang. Björksund. 8

9 Medborgare: - De tre vise männen Ni tar i stället för att ge som de gamla vise männen gjorde vilka gav gåvor. Säljer ni har ni ingen kontroll! Annan medborgare: Björksund engagerar Rimforsaborna. Politikerna ska lyssna på medborgarna. Vi vill ha det kvar i kommunens ägo! Pontus Wessman refererade till arbetet med Godtemplargården i Horn och de insatser som där har gjorts via ideellt arbete. Man måste kunna mobilisera frivilligkrafterna och i Horn har ungdomarna själva renoverat en lägenhet i Godtemplargården. Det finns bidrag att söka för frivilligkrafterna. Nu gäller det här att vinna eller försvinna. Fram på bordet med alla planer! Medborgare: Det finns goda intentioner hos dem som vill köpa fastigheten, men i nästa led vet vi inte vad som händer? Tomtmark nära huset som det känns obekvämt att passera för dem som vill promenera utmed sjön. Förslag: - Arrendera ut långsiktigt, då har vi ändå möjligheten kvar i framtiden att bestämma hur vi vill ha det. Medborgare: Det har här engagerade människorna och kraften ska uppmärksammas och tas tillvara. Ett engagemang i sin hembyggd ska inte motarbetas då det är guld värt. Vi vill bo här! Ett engagemang som inte kan köpas! Fråga angående campingen i Rimforsa. Där kommer en långliggare att vara platschef under sommaren informerade Ander Ljung. Uppdrag till undertecknad att ta med fråga om badplatsen till Gösta Gustavsson och Jerker Carlsson. Svar: - Vad gäller badplatsens så finns avtal med campingvärden för innevarande sommar. Det finns investeringsbehov i toaletter m.m. om Åsundabadet inte kommer att vara kopplat till campingen. Åsundabadet är det främsta av badplatserna i kommunen. Tack från Pia Tingvall och Anders Ljung till deltagarna vid kvällens medborgarträff i Rimforsa. Antecknat av Rune Jonsson 9

10 10

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer