MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ Datum: Tid: Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff och om den ordning som nu gäller från och med förra året i och med att det är kommunstyrelsen som nu har hand om medborgardialogen/medborgarträffarna i kommunen. Konstaterar också att det är trevligt när det kommer så mycket folk så att man måste byta lokal. Från kaffeserveringsrummet till den större salen som vanligtvis används till föreläsningar, bio och andra större arrangemang. Anders Ljung har delegerat till Pia Tingvall, ordförande i demokratiberedningen, att leda medborgarträffarna. Kvällens träff i Horn är den andra i raden av årets träffar. Men i sedvanlig god ordning så börjar kvällens möte också denna gång med kaffe och kakor. Samtal mellan bordsgrannarna om stort och smått, innan ordet går till Pia Tingvall som tackar för att politiker och tjänstemän får komma ut och möta medborgarna på detta sätt. Men först genomfördes en presentationsrunda, där vid kvällens träff närvarande politiker och tjänstemän presenterads för mötesdeltagare. Innan Pia Tingvall gjorde återkoppling till anteckningarna och utstående frågor från förra årets medborgarträff så gavs information om några aktuella händelser i Horn. Först ut var Börje Carlsson som informerade om det under fredag söndag kommer att spelas revy i den lokal som medborgarträffen nu hålls. Det är en revy med namnet HornVyer där ett gäng glada amatörer från Horn Hycklinge svarar för både text och musik samt också uppträder. Börje Carlsson berättar också att det finns hörselslinga i lokalen vilket underlättar för dem som har nedsatt hörsel att följa både kvällens medborgarträff, men också andra arrangemang i nämnda lokal. 1

2 Stig Dalesjö engagerad i vägföreningen m.m. informerade om att välkomstskyltar i Horn med texten Välkommen till sköna Horn kommer att stättas up vid infarterna till samhället. Två skyltar är klar och skylt nummer tre kommer att vara klar under hösten. Ett tack till alla som bidragit till att skyltarna kunnat tas fram från Stig Dalesjö. Det fattas kr för att finansieringen ska vara helt i hamn. Stig Dalesjö har ett bankgironummer som är tillgängligt för dem som kan bidra med ett större eller mindre belopp. Efter medborgarträffen i Horn så har sekreteraren fått ett ex av det informationsblad som gått ut i Horn. Där i anges bl.a. att bidrag till välkomstskyltar kan sättas in på vägföreningens bankgiro Märk bidraget Välkomstskylt. Ytterligare info kan fås via Stig Dalesjö på telefon Där efter var det dags för återkoppling till förra årets anteckningar. Genomgång och kommentarer kring en del av de punkter som då var föremål för frågor och funderingar. Fråga angående vägbelysningen i Horn och i de delar den inte är tillfredställande. Frågan har tagits upp med Vägverket av flera och bl.a. av vägföreningen i Horn som har fått löfte av vägverket att se ska se över detta och komplettera belysningen i aktuella delar. En fråga angående den särskilda kollektivtrafiken i Kinda. Frågeställaren undrade varför det bara går att åka ut till Rumma till Rumma men det går inte att åka tillbaka samma dag. Besökare som inte har bil får då sova över till nästa dag. Varför går det inte att åka tillbaka samma dag? Ingen av närvarande tjänstemän kunde besvara frågan och den tas med till avd. chef Jimmy Bexell. ( Efter samtal med ansvariga tjänstemän så är det helt klart att reglerna för Särskild kollektivtrafik Kinda kommun möjliggör för permanent boende att kunna komma in till tätort för inköp, läkarbesök och dyl. Den är inte tänkt för att besökare ska kunna resa fram och tillbaka under dagen.) Fjärrvärmenät i Horn. Hur ligger den frågan till? Anders Ljung informerade om att det kommer att vara ett informationsmöte den 21 maj kl på Annas Café och där deltar då förutom kommunalrådet även kommunens energirådgivare, Matti Malinen samt fler personer från LRF. Det finns ett beslut på KS att det ska vara flis eller pellets. Arbete pågår med att försök hitta extern exploatör. Det finns vissa pengar avsatta i nästa års budget för detta ändamål. Tidsplan? Ambitionen är driftsättning När det gäller fastigheten IOGT-NTO får det bli en temporär lösning. 2

3 Bredbandet. Lennart Johansson konstaterade att det finns idag inget bredband i byarna Bränna Måla. Det finns dock ett gammalt avtal med VÖKBY, men då pengarna var slut så blev byarna inte uppkopplade. Nu lär det vara nya pengar på gång från staten och då bör det nu vara våran tur avslutade Lennart Johansson. Ander Ljung: - Det är styrgruppen som beslutar. Frågan ska hanteras via IT-chef Alberto Necovski och han informerar sedan Lennart Johansson. Sekreteraren Rune Jonsson tar med frågan till Alberto Necovski. (Frågan är kommunicerad med Alberto Necovski via mobilsvar.) Vägen till Råsöbro från Horn. Vägverket är informerat om behovet av insatser för att åtgärda den ojämna och slitna vägbanan. Vägskyltar som talar om att det är vackra vägar? Rune tar med frågan till Ann-Louise Södersten. ( Ann- Louise berättar att Vägverket har planer på att på sin hemsida lägga ut förslag trevliga motorcykelvägar. Det handlar då om den typ av vägar som t ex Horn Kisa via Råsöbro. Däremot finns inga kommunala skyltar med vacker väg.) Förra årets fråga kring Vahlströms butik och den vägbron över Stångån. - Nu åtgärdat, men ändå inte bra ändå till alla delar. Johan Paulin, sekreterare i vägföreningen, har uppdrag skriva till Vägverket och påtala att det har gjorts en gångbana som folk inte riktigt förstår. Det finns också övergångsställen där som folk inte förstår. Finns även en del synpunkter på hur det ser ut med skyltar och gångbana etc. Ingen trottoar där den bäst behövs. Behövs bättre skyltar som visar t ex var Kisa ligger! Gärna att det är fler personer som trycker på om detta med skyltningen! Andra frågor från förra året. Bl.a. att det är en brist att det inte går att skicka paket från Horn. Anders Ljung svarade att Posten har sina bestämmelser som gör att det är svårt att få till en ändring. Även synpunkter på att brevlådan vid den tidigare butiken Hornbon inte töms under helgerna utan först på måndagar. Det är på samma sätt i också i Kisa och Rimforsa att flertalet brevlådor inte töms under helgerna enligt Pia Tingvall och Anders Ljung. Biblioteket i Horn. Bibliotekarie Thomas C. Ericsson informerade om planerna på att flytta biblioteket till Hornbons tidigare lokaler. Krävs nu ett beslut i KS. Det har bara varit positiva reaktioner från medborgarna i Horn Hycklinge enligt Jerker Carlsson på flyttplanerna. Flytten blir förhoppningsvis aktuell i början av Vad är ett medborgarkontor? Frågan var uppe förra gången. - Vi tar med den tillbaka då vi inte har ett tydligt svar enligt kvällens ordförande. 3

4 Fråga: - Hur får vi folk att flytta hit till Horn? Det finns villatomter, men det är ett svalt intresse enligt fastighetschef Gösta Gustavsson för de kommunala tomterna. Förslag: Kanske ska de marknadsföras i Holland? Inflyttad Kindabo uttryckte det som så att Kinda är skitdåliga på att marknadsföra sig. Horn, antingen känner man till det eller inte. Det är en plats man passerar på väg till Astrid Lindgrens Värld. Varför inte låta marknadsföra Kinda på Sthlm Central! Borde göras ett försök vid något tillfälle! Anders Ljung: - Vi ska nog inte en engångsinsats utan ska det göras så ska det då vara någonting under lite länge tid. Vi kanske ska marknadsföra de tomter vi har i Kinda i Pinnarp så att de exponeras för besökare som kommer dit? Diskussion om behovet av att marknadsföra Horn och Kinda också i Vimmerby. Underströks åter behovet av fler arbetstillfällen i Horn. Fler småföretag som expanderar och utvecklas. Refererades till projektet Horn Hycklinge framtid och de tankar och idéer om ett företagshotell som där fanns med i projektarbetet. Telemarketing m.m. skulle kunna vara någonting att arbeta med i Horn. Finns företag i grannkommun som inte hitta lämplig lokalisering till ett hem för psykiskt sjuka. Erbjud detta välkända vårdföretag plats att bygga i Horn. Det skulle också förmodligen ge många arbetstillfällen. Ordförande: - Vi tar med förslaget. Strandskyddet och möjligheterna till sjönära boende. Förändringar är på gång av regelverket. Men Åsunden är klassad som riksintresse och det torde därför vara svårt att bygga sjönära även fortsättningsvis.. Exploateringsområdet Fågelsrum är till salu. Kommunen står inte i begrepp att köpa området. Kinda har klättrat uppåt i den av Svenskt Näringsliv årliga kommunrankingen. Nu på 131 plats i jämförelse tidigare plats 202. Befolkningsutvecklingen i Kinda. Rune Jonsson presenterade befolkningssiffrorna avseende årsskiftet 2007/2008. Flera närvarande medborgare underströk vikten av att skolorna får finnas kvar om vi ska behålla och öka befolkningen i området. 4

5 En diskussion fördes om skolorna i Horn och Hycklinge. Finns krav på ex. investeringar i ventilation i Hycklinge skola. Bra skolor med bra pedagogik. Även en diskussion om skolskjutsar och vikten av att de fungerar och inte ändras under pågående termin. Finns problem med att många barn får åka långa resor till och från skolan. Diskussion om skolor, avstånd och resor. Kommunchefen uttryckte viss tveksamhet och refererade till exempel på att skolor inte får vara för små för att skolan ska vara attraktiv för inflyttade. Kommunchefen underströk vikten av en god kommunal ekonomi och att det går att behålla det som nu har uppnåtts på det ekonomiska området. Uppmaning från medborgare i Horn att kommunalrådet inte skulle lyssna alltför mycket på kommunchefen vad gäller skolan. Uttrycktes ett klart krav om att föräldraföreningen i Horn Hycklinge får vara med i diskussionen innan man beslutar lägga ner någon skola. Pia Tingvall ansåg det vara självklart och förklarade att annars skulle hon inte vara politiker längre. Politiken bestämmer vad som ska göras. Kalle Ekholm: Vi har ett val 2010 och då kan det gå så att någon får en dunk i skallen. Nästa område: Horns hotell Problem eller tillgång? Har varit ett fantastiskt hus med mat, boende och musik samt andra aktiviteter. Medborgare: - Huset kostar idag 1,7 mkr. Köket kräver nyinvestering på ca kr. Svårt få ekonomier med dessa förutsättningar. Annas Café! Ett utmärkt näringsställe och en mötesplats. Har blivit något av ett nytt centrum i Horn. Diskussion om den kostutredning som pågår med deltagande av ett antal politiker och vad den kan komma att innebära för antalet kök i kommunen. Finns olika alternativ, men det har inte redovisats i skrift ännu. Anders Lind: - Kosten inom vård- och omsorg får ett bra betyg i Socialstyrelsen inventering. Bredband och samförläggning med el-ledningar. Anders Ljung: Samförläggning sker när det är möjligt och när man kommer överrens med det aktuella elbolaget. 5

6 Biografen i Horn. Enligt Börje Carlsson hänger det lite i luften. Meningen är att scoutkåren ska ta över driften av fastigheten. Nytt stormöte kommer att hållas och ingenting är beslutat ännu. Anita Lhådö, ny socialchef i Kinda berättade att hon tillbringat f.m. på Stångågården och tittat på hur verksamheten fungerar. Uppmanade de församlade att höra av sig om någonting inte fungerar bra. Underströk vikten av tidiga insatser när det gäller barn och ungdomar med problem. Kinda. Hoppas att ni hör av er om det som inte fungerar. Konstaterade avslutningsvis att det var trevligt att se så många deltagare på kvällens möte i Horn. Medborgarfråga: - Simundervisning för nya svenskar i kommunen? Inte alla vuxna som vill delta i simundervisning med åttaåringar? Vem har ansvaret? Uppdrag till sekreteraren att kolla detta. (Kontakt har tagits med Maria Lindgren som kunde hon berätta att simhallen i Gullringen är bokad under juni för dem som vill delta i simundervisning ) Medborgare: - Simma och bada. Jag känner flera som vill simma, men som inte kan köra bil. - En busstur till Gullringen en gång i veckan för de verkligt vuxna vore någonting! Ingegärd Brogren: Kanske en fråga för pensionärsföreningarna! Kommunalrådet Anders Ljung avrundar årets medborgarträff Horn och tackar för att kommunföreträdare får tillfälle att komma ut till samtal med medborgarna. Ett tack för gott kaffe också. Antecknat av Rune Jonsson 6

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Bättre trafiksäkerhet

Bättre trafiksäkerhet TRANSP0RTBLADET AVD 12 Nummer 1-2014 Årgång 30 Bättre trafiksäkerhet Trelleborgs hamn har efter två års diskussioner med Transports avd 12 och Hamnavdelnig 2 äntligen byggt och monterat en anordning, som

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet Datum 15.8.2012, kl. 9-10.15 Dokumentation rapport

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer