MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012."

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL Datum: Tid: Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 55 Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff i Rimforsa och Godtemplargården. Som vanligt när det gäller medborgarträffarna i Kinda börjar även detta med kaffe och kaka. I Godtemplargården serverades kaffet vid ingången till biosalongen så att inledningsvis hade de som så önskade erhållit fika när de tog plats i salongen. Från Kinda kommun deltog förutom kommunalrådet, tf kommunchef Eva- Lena Hellsing, avd. chef Jimmy Bexell och stadsarkitekt Ture Göransson. Från Östgötatrafiken deltog driftchef Stefan Wallin och även polisen i Kinda var representerad. Det fanns också att antal politiker och tjänstemän med i kretsen av mötesdeltagare. Att Östgötatrafiken, polisen och specifika tjänstemän deltog var beroende på av att frågan kring omstigningsplatserna i Rimforsa förmodas bli en av kvällens större frågor. Först ut var dock frågor kring hyreslägenheter och trygghetsboende. Stiftelsen Kindahus vd. Per Cedervall, fanns på plats och informerade om hur hyresmarknaden ser ut och vilka förutsättningar som Kindahus arbetar utifrån. Per Cerdervall underströk att de projekt som Kindahus initierar och driver måste gå runt. Han konstaterade vidare att man gärna vill bygga nya lägenheter men man kan inte med hänsyn till de ekonomiska realiteterna. Som exempel på de kostnader som är förenade med att bygga nytt angav Per Cedervall att produktionskostnaden för en 4:a hos Uppsalahem kostar kr per månad. 1

2 Problem är att det inte blir så mycket billigare att bygga i Kinda och att smärtgränsen i Kinda ligger på ca kr. Det finns en omsättning på ca 45 nya hyresgäster per år i Rimforsa. Det är också ganska gott om marklägenheter ca 100 stycken. Stiftelsen Kindahus befinner sig nu i en konsolideringsfas för att kunna bli mer offensiva igen om några år. Stiftelsen är öppen för att sälja tomten utanför församlingshemmet till andra aktörer. Fråga om hissar i hyreshusen. Svar: - Hissar ger en hyreshöjning med 130 års återbetalningstid via hyran. Vi skulle vilja, men kan inte bygga hissar utan statliga bidrag, konstaterade Per Cedervall. Trygghetsboende finns ca 50 lägenheter i Kisa vilket beror på att förutsättningarna var sådana att det gick att ordna utan alltför stora insatser, men det läget har vi inte när det gäller Rimforsa. Fråga om bostadsrätter? Svar: - Dessa kräver idag stor kontantinsats och det finns kanske inte de rätta förutsättningar för att bygga nya bostadsrätter bl.a. med avseende på bankernas krav på 15 % kontantinsats. Tack till Per Cedervall från Anders Ljung. Undertecknad, Rune Jonsson, informerade kort om ett möte på tisdag kväll i Rimforsa skola som Villaägarna arrangerar tillsammans med Länsförsäkringar Östgöta och byggnadsinspektör Leif Nilsson från Kinda kommun. Det handlar om regler för badrumsrenoveringar och hur man undviker de vanligaste felen. Även information om ändringar i Plan- och bygglagen. När behöver man söka bygglov och vilka krav ställer kommunen på byggnation och installationer. Nya frågor att ta upp till diskussion: Kommuninvest Belysningen utmed Kalmarvägen Busshållplatserna Belysningen gamla Ulrikavägen Fortsatt promenadväg till Fredrika Bremers Alle Campingen. Vad händer efter 1 år? 2

3 Först ut frågan om busshållplatserna omstigningspunkterna Stadsarkitekt Ture Göransson och avd. chef Jimmy Bexell redovisar bakgrund, planer och förutsättningar bl.a. via GC-vägar m.m. Ture Göransson återkopplar till FÖP Rimforsa och vad som där anges när det gäller kommunikationer och infrastruktur. Några bilder visas med bl.a. karta över aktuella området där de nya hållplatserna finns angivna med gång- och cykelvägar, parkeringsplatser för bilar och cyklar. Ett restidsdiagram som visar restidernas betydelse för benägenheten att pendla till arbete och studier. Det konstaterades att det finns 25 hållplatser mellan Kisa Linköping i anslutning till väg 23/34. Presentationen följdes av en engagerad diskussion kring det nu inledda arbetet med att färdigställa de aktuella hållplatserna vid väg 23/34. Många frågor kring trafiksäkerheten och det befarade att barn och vuxna springer över vägen och inte använder de viadukter som finns under vägen. Uttryck för en oro kring att det blir en farligare väg för barnen som reser till och från skolan dvs. i Kisa eller Linköping. Jimmy Bexell påtalade vikten av snabba och smidiga kommunikationer för våra pendlare och då inte minst våra inpendlare och medarbetare inom både det offentliga och privata. Vad gäller trafiksäkerheten så torde det gå att lösa. Trafikverket kan inte tillåta farliga lösningar utan att detta måste lösas. Fråga: Varför lade man sig för Trafikverket? Jimmy Bexell: Trafikverket tillåter inte vänstersväng på 90 väg. Diskussion om när beslut och information om förändringen och de nya hållplatserna var kända. Bl.a. refererades till FÖP:en september 2010 och till att KF har tagit beslut om densamma. Östgötatrafikens Stefan Wallin informerade om arbetet med att knyta samman kommuncentra via snabba stråk för kollektivtrafiken. Kisa är ett kommuncentra och samma typ av frågor har diskuterats i t ex Åtvidabergs kommun och orten Grebo. Buss 39 är för arbetspendling, och inte primärt till för skolbarnen. Men vi vet att barnen inte alltid gör som föräldrar och andra förväntar sig. Diskussion om kostnader och vem som bestämmer Är det Kinda kommun eller Trafikverket? 3

4 Även ett samtal kring resandestatistik och hur många som pendlar från Rimforsa respektive Kisa. Det är tydligen så att det ur statistiken går att se var en resande stiger på bussen, men inte var denne stiger av. De nya bussarna har enligt Stefan Wallin inburit en effektivisering då dubbeldäckarna tar upp emot 85 passagerare per buss vilket är en kraftig ökning mot tidigare. Även så har fler och fler börjat använda bussen på sträckan mellan Kisa och Linköping. Hur många gymnasieelever som åker till Linköping? Stångådalsbanan, varför inga satsningar på den? Folk bor utmed järnvägen så det borde väl vara utmärkt? Anders Ljung: - Vi har ett Infrastrukturkansli tillsammans med Vimmerby, Hultsfred och Högsby. Har gjorts försök till satsningar på utökad järnvägstrafik till Linköping. Svårt få till ökad trafik bl.a. beroende på att det är trångt på stambanan vid Linköping. Kanske går det att lösa då det är ny upphandling Direktbuss från Kisa till Linköping? Förs sådana diskussioner inom Östgötatrafiken. Saker går att ändra! Vi vill ha en trafik som folk vill åka med! Synpunkter på hur frågan om nya hållplatser har hanterats. Gör ett omtag! Stoppa upp processen, föreslog Claes Brandén. Det kan kosta 1,5 mkr i skadestånd och ett skadat förtroende för Kinda, svarade Anders Ljung Det finns inget skadestånd! Framförde medborgare. En snabbutredning som genomförts ger vid handen att det är det bästa alternativet med den nu gällande placeringen enligt utredaren. Anders Ljung: - Medfinansiering finns från EU för arbetet. Trafikverket tappar pengar och kan komma att ställa krav på kommunen. Vi kan inte backa! Claes Brandén framförde att kommun bör få till ett akutmöte med Trafikverket för att behandla frågan. Efterfrågades pendligsstatistik. Det finns statistik var man kliver på, men inte var man kliver av, framförde Jimmy Bexell. Lyft blicken och se på Brokind de fick längre väg till hållplatsen ca 300 m via viadukt, sade Jimmy Bexell. 4

5 Varför har vi inte fått se ritningar över det här? Trafikverket bestämmer tydligen allt! Göran Frisk: Jag tycker KS mörkat! Frågan har tagits i KF, svarar Anders Ljung. Pressa Trafikverket i frågan om trafiksäkerhet. Varför inte bygga ett mitträcke här? Gunnebostängsel, bör det vara för att hindra att man springer över vägen, framfördes av mötesdeltagare. Framfördes också: Fler som kliver på i Rimforsa än Kisa. Gymnasieelever. Expressbussarna och stoppet i Slätmon. Konstaterades att det krävs åtgärder i andra lägen för att den ska bli kvar och den totala restiden inte ökar på grund av stoppet. Medborgare: Vi känner oss överkörda. Demokratin fungerar inte. Varför tror ni att vi är arga i Rimforsa? Direktbuss, Kisa - Linköping är bra. Underhållskostnader av hållplatserna har inte tagits upp, framförde Sören Hellberg. Anders Ljung: Trafiksäkerhetsfrågorna löses under resans gång. Det är max 50 km vid hållplatserna. Trafikverket som äger den delen. Politiker från Rimforsa har inte reagerat på detta tidigare, framförde Anders Ljung. Fråga: - Går det att förbättra informationen? Lars Karlsson: Det är politiker från förra mandatperioden som har tagit beslutet. Går det att stoppa det här? Jimmy Bexell: Jag tror inte det! Pontus Wessman: - Strategin har varit att lägga hållplatserna vid vägarna. Kommun och partier har fått det som remiss. Refererade till FÖP för Rimforsa och konstaterade det är mycket information som ska ut till politiker och allmänhet. Journalister har också ett ansvar att läsa och föra ut dessa frågor i media. Kan vi inte bryta ner de regionala frågorna till det lokala planet? Det är inte alltid tydligt för politiker och medborgare vad som blir konsekvensen av planer och beslut. Sören Hellberg: Varför köra parallellt, buss och tåg? Borde vara bättre samordning mellan de två entreprenörer. Vi måste bli bättre på att samordna. 5

6 Fråga: Kommer du att kontakta Trafikverket? Ja, försöker ta kontakt med Trafikverket svarade Anders Ljung. Fråga/uppmaning: Bygga klart, men trafikera också resecentrum! 39:or vid väg 23/34, andra bussar till resecentrum. Fråga: - Hur många minuter kommer ni att spara? Svar: - ca 2 3 minuter. Det tar tid nu när det blir 2+1 väg och då känns det lite konstigt att då jaga ett par minuter genom att inte åka i till resecentrum, sade en av mötesdeltagarna. Diskussion om bussar och anslutningar till Björkfors m.m. Det ska vara en vettig övergångstid mellan fordonen, svarade Stefan Wallin. Varför ska vi i Rimforsa betala för en klar försämring? Uppmaning: - Se det ur ett handikapperspektiv avstånd m.m. Synpunkt: - Det känns som om Östgötatrafiken tjänar på det här, inte invånarna. Stefan Wallin: Det är ingen försämring vi vill ha. Det har absolut inte varit syftet. Vi har ökat upp trafiken i hela länet. Allt för att få en attraktiv kollektivtrafik. - Tröskeln in i kollektivtrafiken är hög. Tiden och enkelhet viktigt för att få fler människor att åka kollektivt. Tack till Stefan Wallin från Anders Ljung. Kommuninvest Fråga från medborgare: Kommuninvest tar upp lån med låg ränta. Kommuninvest i Sverige har högsta rating. Men det är livsfarligt! Kommunen går in med solidarisk borgen. Kinda kommun borgen på 200 miljoner kr. Girighet dumma svenskar jättekonstigt! - Gå ur det omedelbart! Livsfarligt. Det finns Greklandskommuner i Sverige. Anders Ljung: Det du säger har vi diskuterat men valt att vara med. Fråga: Varför är vi med? Det togs ett beslut för år sedan. Kinda kommer nog att låna till Värgårdsskolans ombyggnad. Ander Ljung: Vi går nog inte ur. 6

7 Medborgare: Det är en lur. Gå ur medan tid är. Nu! Belysning Gamla Kalmarvägen Båda skyller på varandra - kommunen och Trafikverket. Inget svar på skrivelse. Det är Trafikverkets väg och frågan har ventilerats. Gäller att trycka på Trafikverket! Gamla Ulrikavägen Kolsvart, bara 4 lyktstolpar Frågan har tagits upp tidigare, men återkommer nu. Från kommunens sida är man medveten om frågan och behovet. Frågan tas med för att beaktas i sammanhanget med belysning vid kommunens gator i Rimforsa. Rimforsa Strand och promenadväg mörkt. Frågan har tagits upp med Trafikverket. Ture Göransson framhöll att det på sikt bör vara en GC-väg. En resursfråga! Campingen Ska den ligga kvar? Anders Ljung: - Ja, Det byggs två stugor på campingen! Ingen vet vad det är för stugor. Det ska undersökas! Fråga: - Hur redovisar man kommunens pensionsskuld? Ekonomichef Eva-Lena Hellsing beskriver hur man redovisar skulden i årsredovisningen. Hjärtstartare Finns på medborgarkontoret i Kisa. På gång till biblioteken i Horn och Rimforsa. Förslag om att det ska finnas också på Melkers i Rimforsa. Äldreomsorgen Fråga angående äldreomsorgen och särskilt boende. Äldre Rimforsabo blev hänvisad till plats i Horn. Inget fel på boendet i Horn, men inte är det nära i Kinda om man är från Rimforsa och i livets slutskede är hänvisad till t ex Horn. Frågan ställd av medborgare som undrade: - Hur planerar ni inför framtiden? Behov av att öka antalet platser inom äldreboendet i Rimforsa! 7

8 Svar: - Vi tar med frågan! Medborgare framförde: - Bra Volleybollplan. Positivt! Tack för ikväll och tack för att ni kom, med dessa ord avslutade Anders Ljung kvällens möte i Rimforsa. Antecknat av Rune Jonsson 8

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010 Datum: 2010-05-03 Tid: 19.00 21.45 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 75 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Nytt bolag ska spara 25 miljoner

Nytt bolag ska spara 25 miljoner Årgång 18 Nr. 2 2009 Utgiven av Alvesta Alternativet Nytt bolag ska spara 25 miljoner Kommunchefen och förvaltningscheferna har lagt ett förslag till kommunstyrelsen om att lägga över stora delar av servicetjänsterna

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

Stockholms trafikproblem - varför vare sig trängselskatter eller ringleder löser dem

Stockholms trafikproblem - varför vare sig trängselskatter eller ringleder löser dem Stockholms trafikproblem - varför vare sig trängselskatter eller ringleder löser dem [first published in the Swedish magazine Nyliberalen in Dec, 2005] Ja, varför? Följande fiktiva diskussion ger förhoppningsvis

Läs mer

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner VTI rapport 680 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner Christina Stave Tania Dukic Anna Anund Utgivare: Publikation:

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer