MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010."

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ Datum: Tid: Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth Roos hälsar välkommen till kvällens medborgarträff i föreningens samlingslokal. Hon fortsatte med att berätta att vi är ganska nöjda här i bygden. Det har varit positivt att ni har lyssnat på oss och genomfört en del av det som vi tidigare har tagit vid våra möten. Från Kinda kommun deltog kommunalrådet Anders Ljung, personalchef Maria Ejhed, internservicechef Britt-Louise Elmér Storm, samt undertecknad Rune Jonsson. Denna gång var inte Åtvidabergs kommun representerad och detta var helt i enlighet med vad föreningen och kommunerna har kommit överens om då Åtvidaberg nyligen har varit med vid möte i Dockekulla. Efter välkomnandet så började mötet också denna gång med kaffe, smörgås och kaka. Återkoppling till de frågor som behandlades vid förra mötet Bl.a. så berördes den då nya vägen. En väg som de flesta är mycket nöjda med. Det under underströks av ordföranden att människorna i gränsbygden Kinda Åtvidaberg är positiva till dessa möten och det resultat som mötena har utmynnat i vad gäller bl.a. skola och omsorg. På det hela taget är vi en ganska nöjd bygd. Det som kunde vara bättre är t ex att det finns vissa problem med mobiltelefontäckning beroende på berg och höjder som försvårar kommunikationen. 1

2 När det handlar om ambulans och räddningstjänst så vet man att det tar tid innan de kommer fram till området och oftast kommer räddningstjänsten från Bestorp fram snabbast till Dockekulla. Kommunalrådet Anders Ljung kommenterar bl.a. arbetet med Tolvmannen AB och det omtag som nu görs och som kommer att presenteras på Växtkraft Kindas styrelsemöte den 20 maj. Arkitekttävlingen som det talades om förr året är nu klar och med viss modifikation kan delar komma att förverkligas. Diskussion kommer att föras med de som arbetade fram det vinnande förslaget. Personalchef Maria Ejhed talade om rekryteringsbehovet och berättade att det nu är flera sökande till sjukskötersketjänsterna som har utlysts. Socialnämndens ordförande Nils-Gunnar Wenhov berättade att det finns sjuksköterskor på landstinget som söker andra tjänster. Men det kommer inom bl.a. vården att finnas rekryteringsbehov då många kommer att gå i pension inom närmaste åren. Det framfördes att det i området finns tomma hus som inte används för boende. I några fall finns yngre människor som vill bo där men ägarna släpper inte sina hus till försäljning eller uthyrning. När det handlar om äldrevård och hemtjänst så är det för närvarande så att de äldre som var aktuella för omsorg har fått plats i Åtvidaberg. Det är inte så många som har hemtjänst i området. Troligen, är det ingen för närvarande som har hemtjänst i området. Det framhölls att det är viktigt att de på denna sidan av gränsen får komma till Åtvidaberg, för det är där de har alla sina kontakter. Anders Ljung underströk att detta är också så vi försöker lösa detta i de fall när frågan uppstår. Åtvidaberg och fotbollen. Vi önskar lycka till från Kindas sida, sade Anders Ljung. Anders Ljung: - Nya frågor som ni vill ta upp? Ordförande i Bygdegårdsföreningen: - Luftvärmepump! För uppvärmning av bygdegården. Finns det kommunala bidrag? Svar: Nej. Rekommendationen var att kontakta Kinda- och Åtvidabergs energirådgivare, Matti Malinen för förslag om lämplig åtgärd. Elisabeth Roos konstaterade att bygdegårdsföreningen fungerar bra! Årsmötet hade 70 deltagare. Många finns i bygden, men en del bor på annan ort och har ändå sitt hjärta här i Dockekulla med omnejd. 2

3 Föreningens fotbollsmatcher som anornas uppskattas också av åringar. Diskussion om vilt i allmänhet och om vildsvin i synnerhet. Fråga från medborgare ang. Björksund? Anders Ljung: - Uppdrag till tjänstemannaorganisationen att påbörja en försäljning av byggnaden. Ärendet kommer upp på KSau den 7 juni. Ett markområde på ca 4000 kvm ingår i försäljningen. Huvuddelen av marken kommer att vara kvar i kommunens ägo. Huset kan användas som restaurang och kontorshotell, men inte som bostadshus. Det är planbestämmelserna anger vad man får använda huset till. Frågeställaren tycker det är tråkigt att kommunen säljer byggnaden, då man inte vet hur den kan komma att användas i framtiden om planen ändras. Det påtalades av bl.a. Anders Ljung vi har mycket annat som vi måste använda våra pengar till ex. Värgårdskolan, Hackel och brandstation. En diskussion om Rimforsas utveckling och tillgängliga villatomter Anders Ljung framförde att av de senaste årens medel för investeringar har över 50 % kommit Rimforsa till del. Anders Ljung framförde också att vi kanske har satsat för lite på Kisa. Det är viktigt att centralorten växer för att andra delar av kommunen ska växa. Nils- Gunnar Wenhov talade om behovet av information och marknadsföring. Viktigt att Linköping kan se oss som en resurs vad gäller lediga tomter m.m. Det har nu bildats ett samordningsförbund där Kinda ingår tillsammans med Åtvidaberg och Linköping. Fråga: - Hur ser kommunikationerna ut? Utvecklingstankar? Svar: väg ska byggas och arbetet börja troligen söder Linköping Bussar och expressbussar finns. Tågen och tågtrafiken. Arbete pågår tillsammans med bl.a. kommunerna i Kalmar län för att rusta och stärka tågtrafiken. Amanda som är ett biogaståg finns tillgängligt och ger förutsättningar för ökad trafik på Stångådalsbanan. Det finns förhoppningar om en pendel Linköping Vimmerby!? 3

4 Fråga: Inför valet Hur tänker ni? I Åtvidaberg vill S och M i fortsätta. Anders Ljung: - I Kinda har vi en borgerlig allians. Sigvard Olsson Vi ska ha valet först! Vilken vallokal gäller nu? Det blir Rimforsa för er! Anders Ljung Oppeby är numera indraget som eget valdistrikt Elisabeth Roos: - Det får inte bli tjafs om skola och omsorg, vi här vill inte vara beroende av kommungränser. Men, det är stor skillnad idag mot för ett antal år sedan. Idag fungera det bra! Undertecknad redovisade lite statistik bl.a. ang. ohälsotalen där Kinda har näst lägst ohälsotal efter Linköping i länet. Undertecknad berättade också att Kinda i den av Svenskt Näringslivs nyligen publicerade rankingen över företagsklimatet i landets kommuner så har Kinda klättrat från plats 136 till plats 125 av Sveriges 290 kommuner. Det som drar ner betyget är bl.a. att företagarna tycker det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, samt att infrastrukturen i form av väg- och järnväg kunde vara bättre. Skolan har klättrat i SKL s mätning för landets grundskolor och finns nu på plats 59. Maria Ejhed underströk värdet av att det ledningsmässigt har gjorts satsningar på skolan och att samma rektorer och ledning har funnits under flera år och detta har givit stabilitet och därmed goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Diskussion om lärartäthet och hur många barn som det är på förskolan under viss tid. Fråga: - Är det vårdens tur nu? Renovering pågår av Västerliden, säger Anders Ljung Ny prognos från Sveriges kommuner och landsting visar att Kinda tappar 5 mkr i skatteunderlag. Minskad sysselsättning under förra året påverkar utfallet. Socialnämnden har och vill satsa på ökad personaltäthet säger Nils - Gunnar Wenhov. Påtalar att det finns ett ökat behov av särskilt boende från Nu satsar vi på trygghetsboende på Danbomsgården. Eget boende med viss kommunal omsorg. 4

5 Elisabeth Roos framförde till kommunens företrädare att det är roligt att ni kommer hit, då det betyder mycket att man i brygden känner att man blir lyssnad på. De vänliga orden återgäldades av deltagande politiker. Anders Ljung: - Nästa år kommer vi igen! Och tack för ikväll och för gott kaffe. Antecknat av Rune Jonsson 5

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010 Datum: 2010-05-03 Tid: 19.00 21.45 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 75 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. Datum: 2012-04-16 Tid: 19.00 21.00 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 55 Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011 Datum: 2011-10-03 Tid: 19.00 21.10 Plats: Allhuset Deltagare: 28 personer Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till årets medborgarträff

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 2011-10

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 2011-10 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 2011-10 10-17 17 Datum: 2011-10-17 Tid: 19.00 21.00 Plats: Folkets Hus Deltagare: 27+ Kommunalrådet Anders Ljung hälsar alla välkomna till kvällens medborgarträff

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014 Datum: 2014 06 02 Tid: 19.00 21.15 Plats: Deltagare: Allhuset 40 + personer Kommunalrådet Pia Tingvall hälsade välkommen till kvällens

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013 Datum: 2013-09-02 Tid: 19.00 21.25 Plats: Allhuset Deltagare: 46 + personer KS- ordförande Pia Tingvall hälsar välkommen till årets

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HYCKLINGE DEN 12 SEPTEMBER 2011. Datum: 2011-09-12 Tid: 19.00 21.00 Plats: Höganlid Deltagare: 16 personer. Kommunalrådet Anders Ljung hälsar mötesdeltagarna välkomna

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Medborgarpanelmöte 7 mars

Medborgarpanelmöte 7 mars Medborgarpanelmöte 7 mars Varför bor man kvar? Livskvalitet, man mår bra i kroppen och knoppen! Sammanställning av diskussion kring frågorna; 1. Vad och hur ska vi marknadsföra Kinda? 2. Vad är speciellt

Läs mer

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad GEMLA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Gemla skola, måndagen den 26 januari 2015. Cirka 130 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06

Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06 Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06 Investeringar Gick man inte igenom skuldsättningsfrågan när man byggde Örnen och AMB? Det gjorde man inte. AMB var ett speciellt erbjudande som man inte kunde säga nej

Läs mer

Frågor och synpunkter från mötet i KilArena den 6 april 2009

Frågor och synpunkter från mötet i KilArena den 6 april 2009 1(5) Kommunledningsförvaltningen MINNESANTECKNINGAR Roger Kvarnlöv, 0554-191 46 2009-04-07 roger.kvarnlov@kil.se Frågor och synpunkter från mötet i KilArena den 6 april 2009 Frågorna och svaren spelades

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Enkät http://www.berg.se/4.7aba3a6913b75b75ab9f0a/12.7aba3a6913b75b7... Fråga 1 Deltog du på något av dialogmötena i Myrviken, Åsarna och/eller Rätan?

Läs mer

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Dnr: KS 2010-69 Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Innehållsförteckning 1. Utredningens inriktning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Syfte... 4 1.4 Frågeställningar... 4 1.5 Kvalitet... 4 1.6

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Anteckningar från samrådsmöte företagare och politiker Särna 2014-09-04 Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Moderatorer:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-05-22

Sammanträdesdatum 2013-05-22 2013-05-22 Sida 1 (13) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 09.30-12.00 ande Annelie Hägg, ordförande Tomas Erazim, Lednings- och utvecklingsutskottet Gunnel

Läs mer

Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04

Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04 Sid 1(10) Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04 Projektledare Ola Granholm Ola.granholm@vansbro.se 0281 750 80 Ärende Fokusgrupp Utmaningen Minnesanteckningar från redovisningen

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack Av Marianne Rönnberg Galmor SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack VAL 2014 Den största nyheten hos Socialdemokraterna i Bjuv är att man utreder frågan om fria busskort till alla skolungdomar i kommunen, att

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

ska behandla våra kunder, men också hur vi hanterar saker internt. Har man synpunkter ska de upp på bordet och sedan åtgärdas.

ska behandla våra kunder, men också hur vi hanterar saker internt. Har man synpunkter ska de upp på bordet och sedan åtgärdas. NYHETSBREV Nr 5, 2014. Redaktör: Kajsa Jernqvist, kajsa.jernqvist@lillaedet.se, 0520-65 95 40 Skribent: Pernilla Fredholm. Grafisk form: Jesper Gärder Ansvarig utgivare: Lena Palm Näringsliv NYHETSBREV

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer