Projektrapport: Expo 2010 Region Skånes medverkan vid världsutställningen i Shanghai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport: Expo 2010 Region Skånes medverkan vid världsutställningen i Shanghai"

Transkript

1 Projektrapport: Expo 2010 Region Skånes medverkan vid världsutställningen i Shanghai

2 Inledning 2007 fattade Sveriges regering beslutet att Sverige skulle medverka vid världsutställningen i Shanghai, Kina den 1 maj-31 oktober fattade Region Skånes styrelse beslutet att medverka i egenskap av Official Partner till Sveriges paviljong. Detta innebar att Skåne synliggjordes i paviljongens permanenta utställning, som var öppen för den kinesiska allmänheten, och att Region Skåne disponerade den svenska paviljongens konferensavdelning i fyra dagar. I linje med det näringslivsfrämjande syftet engagerades 40 partner från hela Skåne, varav 22 företag, och resten intresseorganisationer, högskolor och universitet. Responsen efteråt har varit mycket god, och i väntan på en utvärdering redovisar vi några av de kommentarer vi har fått. Syftet med Region Skånes medverkan vid världens största världsutställning var att främja det skånska näringslivet. Projektet var en del av Region Skånes långsiktiga arbete för kvalitativa relationer med Kina. Samarbetet med systerprovinsen Guangdong är också en del av detta arbete. Denna rapport redogör för arbetet och resultatet enligt följande: Avsnitt 1: Genomförandet I första avsnittet redogörs för genomförandet av aktiviteterna i den svenska paviljongens konferensavdelning den oktober 2010 och Skånes synlighet i permanenta utställning samt arrangemang vid sidan av. Avsnitt 2: Kommunikation och media Kommunikationsarbetet och medias rapportering kring projektet. Avsnitt 3: Uppföljning Beskriver den planerade uppföljningen av projektet, inklusive utvärdering. Avsnitt 4: Förberedande arbete Återger hur arbetet organiserades, planerades och fördelades inför och under världsutställningen i allmänhet och aktiviteterna i konferensavdelningen den oktober i synnerhet. Avsnitt 5: Budget Om budgeten och det ekonomiska utfallet. Bilagor I syfte att värna miljön samlas alla bilagor på Där finns också bilder från evenemanget.

3 1. Genomförandet Hela utställningsperioden den 1 maj-31 oktober I den permanenta svenska utställningens Spirit of Innovation Hall fick Region Skåne möjlighet att visa två exempel på skånsk innovationskraft: ESS och nanoteknik. Stillbilder och korta beskrivande texter översatta till engelska och kinesiska var den presentationsform som erbjöds. En stor panoramabild på Öresundsbron var det första som mötte besökaren i den permanenta utställningen, som en port till Sverige. Övriga aktörer i Spirit of Innovation Hall var Business Region Göteborg, Stockholm Business Region, Småland-Blekinge och Malmö stad. Energispartävling Malmö stad deltog dels som Official Partner till den svenska paviljongen och dels på UBPA, Urban Best Practice Area. 1 Samtidigt som Expo 2010 öppnade utlyste Region Skåne och Malmö stad tillsammans en energispartävling, i syfte att synliggöra Skånes arbete med miljöteknik och hållbar stadsutveckling. I UBPA-paviljongen fick man information om tävlingen, som gick ut på att spara energi på olika vis och uppvisa resultat via elmätningar. Ungefär 100 personer deltog i tävlingen. Vinnaren heter Dong Ruilin och kommer från Ganzhui i västra Kina. Vinsten var en vecka i Skåne och i maj 2011 kommer han hit tillsammans med sin dotter. Mer om Hr Dong och hans insats på oktober, konferensavdelningen Region Skåne fokuserade på tre styrkeområden den oktober. Den 24 oktober arrangerades tillsammans med Malmö stad. Varje temadag började med presentationer av det offentligas insatser inom området; Region Skåne, universitet, nätverksorganisationer med flera. I den senare delen av programmet visades goda exempel genom företagspresentationer. Parallellt med huvudprogrammet pågick ett flertal seminarier i två mindre rum, som Region Skåne ställde till sina partners förfogande. 21 oktober: Innovation Capacity Den första dagen fokuserades på skånsk innovationskraft. Detta exemplifierades av bland annat European Spallation Source Scandinavia, ESSS. I Region Skånes huvudprogram 2 gavs Lunds univer sitet en tongivande roll, bland annat genom innovationsforskning och nanoteknik. Sven-Thore Holm, Lundavision, som företrädde det skånska innovationssystemet rönte ett stort intresse, och fick flest visitkort av talarna denna dag. Företaget Oatly deltog som exempel på ett resultat av Skånes innovationssystem. Även företagen Bactiguard och Rechon deltog i syfte att åskådliggöra Skånes fördelar som etableringsort. 1 Malmö stad var den enda stad i norra Europa som deltog på denna del av Expo 2010, där städer som på något vis är i frontlinjen för arbete med hållbar stadsutveckling, fick visa upp sig. 2 Huvudprogrammets innehåll och medverkande talare finns i bilaga 1.

4 For the Moment, ett digitalt utställningsformat baserat på tekniken augmented reality. Lunds universitet och Lunds kommun genomförde ett gemensamt, parallellt seminarium. Lokalen, som tog 60 personer, var fullsatt med besökare från bland annat Hangzhou, Lunds kommuns vänort och Zhejiangs universitet, Lunds universitets part neruniversitet. Lunds universitets världsledande nanoteknikforskare Professor Lars Samuelson arrangerade ett nanotekniksymposium med kinesiska kollegor, där även Colin Carlile, ESS, medverkade. Symposiet ledde till beslut om en internationell nanoteknikkonferens i Lund Även Sydsvenska Indstri- och Handelskammaren arrangerade ett parallellt seminarium 3 med inbjudna kontakter från bland annat Hangzhou och Changzhou. Invest in Skåne arrangerade ett seminarium på temat Life Science Investment Opportunities där Rechon 4 medverkade. Totalt antal besökare denna dag var 330 varav 210 kinesiska. Samtliga kinesiska besökare faller inom evenemangets målgrupper beslutsfattare och unga akademiker oktober: Interactive Media and Communication Andra dagen fokuserades på rörlig bild och mobil kommunikation, vilket Region Skåne var ensamma om att lyfta fram i den svenska paviljongens konferensavdelning, kanske på hela världsutställningen. På huvudprogrammet stod bland andra Mobile Heights, vars ordförande Joakim Nelson samt Anders Sandwång från Sony Ericsson (Director, Technology Strategy Industry Collaboration & Asset management Corporate Technology Office) menade att evenemanget överträffat deras förväntningar i form av kontaktyta och organisation. Framgångarna och möjligheterna på området exemplifierades av företagen The Astonishing Tribe (TAT), Scalado, Anoto, Axis Communications och Bambuser. De fyra förstnämnda har affärsmöjligheter i Kina medan sistnämnda är ett verktyg som i dagens kinesiska samhälle inte kan användas (man sänder live på webben från sin mobiltelefon). Bambuser var alltså ett värdefullt inslag även av andra anledningar än rent näringslivsfrämjande. Den svenska paviljongen intervjuade Måns Adler, grundaren, för sin webb: 3 Kontakta Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Ulrika Dieroff, för mer information. 4 Rechon är ett kinesiskt läkemedelsföretag ägt av Do+ngbao, en av Kinas största läkemedelskoncerner, med säte i Limhamn sedan 2007: (tidigare Ferring Pharmaceuticals) 5 Se bilaga 2, sammanställning av besökare den oktober

5 Måns Adler, en av grundarrna till företaget Bambuser fascinerar sina åhörare. Högskolan i Kristianstad var nöjd med sitt fullsatta seminarium för sina kinesiska alumnikontakter, varav många har studerat datakunskap på högskolan. Även Öresund IT höll ett seminarium denna dag. Totalt antal besökare denna dag var knappt 300 varav minst 154 kinesiska. Samtliga kinesiska besökare faller inom evenemangets målgrupper beslutsfattare och unga akademiker. 23 oktober: Sustainable Lifestyle Tredje dagen fokuserade på miljöteknik och hälsa. På huvudprogrammet stod därför till exempel Johan Brantmark, projektledare för H+ i Helsingborg och Patrik Grahn, ansvarig professor för rehab trädgården i Alnarp (Sveriges Lantbruksuniversitet). Watreco och Cardo stod för exemplen på företag inom miljöteknik. Cardo (drygt anställda i över 70 länder) är etablerade i Shanghai, och såg tillfället att stärka detta arbete samt bidra till bilden av ett starkt Skåne ur ett miljöteknikperspektiv. Engelsktalande värdinnor assisterade vid möten och seminarier. Antalet parallella sessioner denna dag var stort: Polykemi (etablerade i Kunshan), Oatly/Skåne Food Innovation Network, Skåne Care, Swedish Healthcare, Medicon Valley Alliance och Högskolan i Kristianstad (samarbete med Ningbo sedan 1995). Totalt antal besökare denna dag var 401 varav minst 221 kinesiska. Samtliga kinesiska besökare faller inom evenemangets målgrupper beslutsfattare och unga akademiker.

6 24 oktober: Media Academy; Two countries One Region Denna dags aktiviteter genomfördes i samverkan med Malmö stad. Den inleddes med Media Academy, arrangerat av kommunikationsbyrån Springtime på uppdrag av Region Skåne och Malmö stad. Ett 25-tal kinesiska journalister bjöds in för att träffa våra politiker och key note speakers. Syftet var att ge journalisterna en grundlig introduktion till Skåne samt tillfälle till intervjuer. 6 Keynote speakers var Professor Lars Samuelson, TATs grundare Hampus Jakobsson samt Lunds universitets prorektor Eva Åkesson. På eftermiddagen var temat Öresundsregionen och programmet bestod av talare från Öresundskommiten, Öresundsbron och Medicon Valley Alliance. Syftet var att visa upp detta framgångsrika samhällsexperiment, som binder samman två länder i en gemensam region. Här presenterades den gränsöverskridande politiska viljan i regionen och de utökade möjligheter det erbjuder dess invånare. Möten och samtal även i pauserna. Här med Mats Eliasson, Watreco. På kvällen avhölls en välbesökt bankett med representanter från flera kinesiska vänorter. Antal besökare; 200 på dagen samt 200 på banketten (ej samma personer till viss del). Hälften av gästerna var kinesiska. Totalt antal bekräftade besökare under de fyra dagarna var ca 1200 personer. Ett digitalt utställningsformat For the Moment For The Moment är en rumslig interaktiv installation, och bestod på Expo 2010 av två delar: en som presenterade de skånska företagens affärsidéer och innovativa utveckling, och en annan del för att visa upp en design- och formgivningsorienterad samt en upplevelseorienterad bild av Skåne med fokus på innovation, hållbarhet och rörlig media. 7 6 Program och deltagarlista i bilaga 3; synlighet i kinesisk media i bilaga 4. 7 Se hur det fungerar på

7 For the Moment-konceptet facinerade och engagerade besökarna. Formatet har utvecklats med stöd av Region Skåne, och har till viss del redan nyttjats i andra sammanhang, till exempel Skåne:Stockholm i Stockholm den 10 november Underhållning För att visa upp ett bra exempel på kultur i Skåne spelade Nils Landgren och hans band Funk Unit den oktober. Nils Landgren är hedersprofessor vid Shanghai Music Conservatory sedan Den 23 oktober spelade Nils Landgren tillsammans med Ma Xiaohui, en berömd kinesisk musiker som spelar erhu, ett kinesiskt stränginstrument. Ett mycket uppskattat möte mellan två musikkulturer. Skånsk-kinesisk kulturmanifestation med Nils Landgren & the Funk Unit och Ma Xiaohui. Arbete på plats Projektgrupp bestod av följande personer: Cecilia Gyllenkrok, projektansvarig Camilla Greiff, projektledare Björn Lagnevik, näringslivsutvecklare Mikael Håkansson, creative director (konsult) Wivan Kristina Sandberg, kommunikatör (konsult) Henrik Gidlund, Event in Skåne, underhållning mm

8 Projektgruppen hade under förberedelseperioden startat upp samarbete med ett antal leverantörer på plats i Shanghai: Den svenska paviljongen för teknik, konferensservice etc Lotus Travel, hotellbokningar etc Springtime; kommunikationsfrågor inkl Media Academy Rosers; cateringfirma ansvarig för all förtäring Scandic Sourcing; praktisk hantering av inbjudningar och gästlistor, utförare av ett otal praktiska saker som skyltning, distribution etc Sex kinesiska engelsktalande värdinnor hyrdes in för att serva våra gäster under Expodagarna. Elin Sahlsten, Scandic Sourcing var en ovärderlig resurs i egenskap av administrativ och operativ konsult i Shanghai. Arbetet gick på det stora hela bra. Det visade sig dock än en gång, trots våra försök att på förhand eliminera interkulturella hinder 8, att kontakt med svenskar som har stor erfarenhet av att samarbeta med kineser, samt finns på plats är oumbärligt vid hantering av arrangemang i Kina. Projektgruppsmedlemmarna hade klart angivna ansvarsområden enligt följande: Cecilia Gyllenkrok, projektansvarig. Övergripande ansvarig för projektets genomförande inklusive budgetansvarig Camilla Greiff, projektledare med övergripande ansvar för koordination och strategi Björn Lagnevik, ansvarig tillsammans med Mikael Håkansson, för programmets innehåll, såväl seminarierna som visualiseringen, det vill säga utställningen i loungen Mikael Håkansson, creative director, se ovan Wivan-Kristina Sandberg, ansvarig för samtliga kommunikationsinsatser före och under arrangemanget; moderator den 22 oktober Henrik Gidlund, ansvarig för Nils Landgrens medverkan tillsammans med Funk Unit och Ma Xiaohui Dagarna innan arrangemanget var intensiva. Trots ett minutiöst förarbete i Skåne återstod mycket att göra på plats. Förutom att i detalj förbereda för själva genomförandet lades stor kraft och tid på att förbereda den skånska delegationens ankomst, till exempel dubbelcheckning av hotellbokningar, välkomstinformation, välkomstdrink, externa program, hantering av hastigt uppkomna situationer, ibland problem, med mera. Delegationen välkomnades vid en reception den 20 oktober på Hotell Sofitel. 60 personer deltog. Natten till den 21 oktober sattes hela konferensavdelningen i ordning av delar av arbetsgruppen. Under genomförandefasen arbetade hela arbetsgruppen utifrån sina specifika uppdrag, men därutöver ställde alla upp lojalt på att utföra allt, stort som smått, som behövdes göras. 8 Se avsnitt fyra, Förberedande arbete, om rådgivare, referensgrupper, agent i Shanghai mm.

9 Andra arrangemang den oktober Skånes universitetssjukhus, SUS, har sedan 2008 ett aktivt samarbete med Red House Hospital i Shanghai. 9 Tillfället var således utmärkt för Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Henrik Hammar att avlägga ett besök i samband med Expo Region Skånes Kina-rådgivare Eskil Lundberg följde med. Media Evolution och Malmö Högskola/Medea genomförde gemensamma besök i Shanghais motsvarigheter till den egna verksamheten. 10 Shanghai Theatre Academy, ett av de ledande universiteten i Kina inom media, för nu diskussioner med Medea om utbildnings- och forskningsutbyten, och med Media Evolution om det nya kreativa kluster som planeras på campus. En delegation ledd av Pia Kinhult besökte Guangdongs paviljong, där dess högsta representanter Mr Zhou Yousong och Mr Chen Changchan tog emot i VIP-rummet. 9 Läs mer på 10 Läs på

10 2. Kommunikation och media Kommunikationsinsatserna påbörjades ett år innan genomförandet. Planering inklusive insatser har utförts på svenska, engelska och kinesiska. Svenska kommunikations - insatser har hanterats inom Region Skåne. Engelska och kinesiska insatser har hanterats av kommunikationsbyrån Springtime, men även av Region Skåne (se mer nedan). Springtime är upphandlade av Region Skåne samt har erfarenhet av Kina sedan 1990-talet, enligt uppgift. I stort sett all kommunikation genomfördes i samarbete med Malmö stad. I det fall det var Region Skånes egen insats anges det nedan. Kommunikationsmaterial producerades för en kinesisk målgrupp 11 : Kortfattad, övergripande informationsbroschyr om Region Skånes och Malmö stads medverkan vid Expo Producerades våren 2009 i syfte att användas vid lämpliga tillfällen, till exempel under 30-årsjubileet av Region Skånes systerprovins Guangdongs internationella relationer i Guangzhou i november En first announcement-broschyr skickades per mejl och post till de adressater vi hade i maj 2010, och till våra partners som vidarebefordrade till sina kontakter. en webb på kinesiska och engelska på en kinesisk domän för att den lättare nås av kinesiska användare. Plattformen skapades av Springtime (i samarbete med en webbyrå i Beijing). Bilder erhölls kostnadsfritt av fotograf Jens Christian, Region Skåne, samt från Business Region Skånes bildbank. Texter skrevs av Wivan Kristina Sandberg samt Camilla Greiff, som också översatte till engelska. Sajten var klar i april Webbstatistiken visar på ett hyfsat antal besökare till sajten12 med tanke på hård konkurrens om uppmärksamhet och att Sverige är ett relativt okänt land för många kineser. Hemsidan stängs ner i början av 2011, dock sparas materialet. Tre digitala nyhetsbrev på kinesiska skickades via mejl samt publicerades på Målgruppen var media och andra kontakter. Wivan Kristina Sandberg ansvarade för texterna. En programbroschyr som även fungerade som inbjudan, 16 sidor, i färg på kinesiska respektive engelska. Den skickades ut per post av Region Skåne samt per post och/eller digitalt av våra partners ca 4 veckor innan. Samtliga avsändare stod själva för kostnaden och hanteringen av sina utskick medan Region Skåne stod för produktionskostnaden. Kommunikationsmaterial för en svensk målgrupp: Faktablad (egen produktion) (egen produktion) 11 Samtliga trycksaker finns bland bilagorna på under rubriken Trycksaker 12 Se bilaga 5 för webbstatistik.

11 Insatser gentemot kinesisk media: Media Academy Nyhetsbrev Besök Nanfang Daily, Guangdong, sept/okt 2009 Besök journalist Charles Wang, Guangdong, november 2009 Besök mediedelegation från Shanghai 2-3 december 2009 Besök mediedelegation Guangdong CCTV juni 2010 I kinesisk media till och med den 29 november (se bilaga 4): Totalt 17 pressklipp varav 6 ursprungsartiklar: 4 i tryckt media, 2 på webben. En uppdatering sker i slutet av december, ev ytterligare resultat redovisas på webben 10 artiklar handlade om Region Skåne (och Malmö stad) generellt medan 7 handlade om Hr Dong, som vann energispartävlingen Dessa totalt 17 klipp beräknas ha ett värde (så kallat EAV, equivalent add value) motsvarande 528,429 RMB, vilket är ungefär detsamma i svenska kronor Insatser gentemot svensk media: Pressmeddelanden/pressinformation 13 Svensk medias rapportering under 2010 om Region Skånes medverkan 14: - Helsingborgs Dagblad den 11 oktober - TV4 Malmö den 16 oktober - Kristianstadsbladet den 16 oktober - Sydsvenska Dagbladet den 18 oktober - Helsingborgs Dagblad den 21 oktober - Kristianstadsbladet den 19 oktober - Svenska Dagbladet den 31 oktober 2010 Ovan medias rapportering, kinesisk och svensk finns bland bilagorna på under rubriken Artiklar. 13 Se rubriken Nyheter 14 Region Skånes medverkan har nämnts i fler artiklar, där huvudämnet dock har varit något annat.

12 3. Uppföljning Utvärdering är påbörjad av Centrum för Arbetslivsforskning vid Malmö Högskola med syftet att utröna om Region Skåne har uppfyllt sitt uppdrag vid Expo 2010, samt hur våra partners upplever genomförandet och utfallet av sin medverkan. Utvärderingen presenteras tidigast i slutet av januari. Högskolan i Kristianstad bidrar med en utvärdering genom en grupp studenter inom inter nationell marknadsföring. De tittar på Region Skånes medverkan vid Expo 2010 inom ramarna för Strategic Relationship Marketing. Studenternas deadline på utbildningen för arbetet är den 17 januari.

13 4. Förberedande arbete Projektorganisation och ansvarsfördelning Region Skånes styrelse gav Näringsliv Skåne uppdraget att genomföra medverkan vid Expo Projektansvaret tilldelades Näringsliv Skånes marknadschef Cecilia Gyllenkrok. Som projektledare med koordinerande ansvar utsågs Camilla Greiff baserat på tidigare arbete med Region Skånes Kina-relationer. Det första steget i projektet var att utse en styrgrupp. Styrgrupp: Stefan Johansson, VD, Invest in Skåne. Ansvarig för sändlistor, presentationer av Skåne som attraktiv etableringsort, moderator för Innovationsdagen samt arrangerade egna seminarier Eskil Lundberg, Kina-rådgivare. Ansvarig för protokollfrågor Pia Jönsson-Rajgård, VD, Tourism i Skåne. Ansvarig för visualisering. Handlade upp och dele gerade till Mikael Håkansson Pehr Palm, VD, Event in Skåne, rådgivande Hans Henecke, chef, Näringsliv Skåne, rådgivande Lennart Svensson, chef, Innovation och kluster, Näringsliv Skåne. Ansvarig för programinnehåll. Delegerade till Björn Lagnevik Camilla Greiff se ovan Cecilia Gyllenkrok se ovan Thorbjörn Lindhqvist, stabschef, Region Skånes politiska organisation. Ansvarig för politisk förankring Under perioden mars 2009-oktober 2010 hade styrgruppen möte en gång i månaden. Mot slutet sammanträffade huvudsakligen Thorbjörn Lindhqvist, Stefan Johansson, Eskil Lundberg, Björn Lagne vik 15, Camilla Greiff och Cecilia Gyllenkrok varannan vecka. Arbetsgrupp: Arbetsgruppen träffades till att börja med varannan vecka, mot slutet av förberedelserna en gång i veckan och mer. Utöver den operativa arbetsgruppen som tidigare presenterades arbetade följande personer med specifika ansvarsområden. Stefan Johansson, Invest in Skåne, hade ett särskilt ansvar att bygga upp ett register med adresser till relevanta personer att bjuda in. Bland annat kontaktades Invest: Sweden (tidigare Invest in Sweden Agency) i Shanghai (organisationens största) som bidrog med ett ansenligt antal relevanta adresser. Linda Tang (konsult) anlitades för att registerföra samtliga adresser på kinesiska. Traditionell post och telefonsamtal baserat på personliga relationer är det som gäller i Kina. Eskil Lundberg bistod också på det operativa planet, bland annat genom att tillsammans med YingYing Wang (numera projektanställd på Invest in Skåne) granska adressregistret i syfte att säkerställa relevanta inbjudningar. (Se mer om inbjudningsprocessen under rubriken nedan.) 15 Lennart Svensson delegerade sin roll till Björn Lagnevik i stor utsträckning.

14 Möten Cecilia Gyllenkrok och Camilla Greiff hade avstämningsmöten minst en gång i veckan under hela förberedelseperioden från februari 2009 till och med evenemanget i oktober Den svenska nationella projektorganisationen kallade till projektledarmöten i Stockholm ungefär en gång i månaden. Camilla Greiff och Cecilia Gyllenkrok medverkade vid dessa nödvändiga och nyttiga informationstillfällen. Camilla Greiff, Cecilia Gyllenkrok och Wivan Kristina Sandberg hade regelbundna möten med kommunikationsbyrån Springtime, för att hantera kommunikation gentemot Kina, där också Malmö stad medverkade. Vi hade även kontinuerliga möten med Malmö stad för att diskutera samarbetspunkter och stämma av. Vid RSAU i oktober 2009, april 2010 och oktober 2010 presenterades Expo 2010-projektets framdrift. Informationsmöte den 27 november Mötet avhölls på Börshuset med drygt 50 deltagare. Syftet var att väcka intresse för medverkan vid Expo 2010 bland skånska företag och verksamheter. Uppstartsmöte den 27 augusti På Stortorget 9 hade vi ett förberedande partnermöte inför våra gemensamma aktiviteter. Ett aktivt fotarbete krävdes för att få våra partners att inse vikten av att vara med vid detta möte, eftersom det handlade om hur vi på ett optimalt sätt fick fram våra budskap till kinesiska gäster. Utöver detta genomfördes exempelvis följande arbetsinsatser: Talskrivning och översättning till kinesiska (Eskil Lundberg, Camilla Greiff) Frakt av teknisk utrustning som behövdes till For the Moment (Mikael Håkansson, Wivan Kristina Sandberg) Administrering av ATA carnet (tulldokument) för nämnd utrustning (Mikael Håkansson) Referensgruppsarbete; två referensgrupper varav en med kinesiska studenter och en med yrkes arbetande Kina-experter16 (Camilla Greiff) Programupplägg Fokus föder framgång, och efter att ha diskuterat fyra-fem olika skånska styrkeområden vaskades tre fram: Innovation Capacity, Interactive Media and Communication och Sustainable Lifestyle. Alla tre gick i linje med innovation, kommunikation och hållbarhet, vilka var den svenska paviljongens ledord. Under sommaren 2010 tillkom på politiskt initiativ ett ökat perspektiv på Life Science. Därefter fick det tredje området benämningen Sustainable Lifestyle för att omfatta både miljö och hälsa. Genom intensiv och omfattande kontakt med olika klusterorganisationer och nätverk i Skåne inom dessa fokusområden blev resultatet drygt 40 partners, som representerade Skåne under Expo Keynote speakers och andra relevanta talare till huvudprogrammet, som exemplifierar Skånes styrkor och goda förutsättningar inom fokusområdena valdes ut och kontaktades. 16 Eskil Lundberg, senior advisor och diplomat med 40 års erfarenhet av Kina; YingYing Wang, född i Kina, uppvuxen i Malmö och Kina, tidigare sales manager för svenska företag i Shanghai med mera; Ingemar Ottosson, professor, Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad; Sing Halbauer, doktorerat i ämnet joint ventures mellan svenska och kinesiska företag.

15 Inbjudan till våra partners att hålla egna seminarier resulterade i 12 olika separata arrangemang, som våra partners ansvarade för. Baserat på diskussioner med våra kinesiska referensgrupper och arbetsgruppens rekognoserings besök i juni 2010 beslutades om ett komprimerat program under eftermiddagarna med korta framträdanden och underhållning och mingel som avslutning. Detta i syfte att hålla kvar besökarna, vilket vi hade fått information om skulle vara svårt om programmet var långt. I syfte att visa på den infrastruktur som finns i Skåne genom akademi, offentliga stödfunktioner och samarbete mellan dem och det privata näringslivet inleddes programmet med ett övergripande block och följdes av ett med framgångsrika företag som exempel. Programmet rönte uppmärksamhet för sin kvalitet och målfokusering, bland annat av Kinas generalkonsul i Göteborg Cui Huixin som närvarade den 24 oktober, och av Sveriges nationella Expo-organisation. Bland annat var Skåne ensamt om att lyfta fram digital teknik och bild i kombination med mobiltelefoni. Inbjudningsprocessen Region Skånes sammanlagt 40 partner bjöd till stor del in egna kontakter. Inbjudningarna gällde evenemanget som helhet, det vill säga till eventuellt eget seminarium samt till Region Skånes huvud program. Region Skånes eget register som bestod av egna kontakter samt kontakter från Invest: Sweden med flera samarbetsorganisationer innehöll slutligen ca adresser. Totalt beräknas ca kinesiska personer ha bjudits in. Antalet anmälda var 256 till den 21 oktober, 220 den 22 oktober, 508 den 23 oktober och ca 200 den 24 oktober, sammanlagt ca 1200 bekräftade gäster. Insamlingen av relevanta kontakter inom målgrupperna påbörjades under våren 2009 (utom för Life Science, som kom in sent i processen). Processen att väcka intresse och bjuda in personer påbörjades aktivt i maj 2010 (se ovan rubrik Kommunikation och media) och fullföljdes med en formell inbjudan ca en månad innan evenemanget med uppföljande telefonsamtal till de inbjudna. Telefon-bearbetningen skötte Scandic Sourcing på uppdrag av Region Skåne samt för Lunds universitets inbjudna alumnikontakter i Shanghai med omnejd. Syftet med denna avancerade process var att göra en inbjudan personlig vilket är nödvändigt i Kina för att den ska tas på allvar. Utan tidigare relation till avsändaren är en inbjudan ointressant i Kina. Beräknat behov av antal biljetter blev till slut Antalet använda biljetter var En buffert som innebar en kalkylerad risk att ha för många biljetter bedömdes nödvändig, eftersom man i Kina har en mer relativ attityd till anmälningar. Så kallade staff pass ordnades för Region Skånes personal (tjänstemän, konsulter) och politiker, sammanlagt 39 personer. Detta var en tidsmässig och logistiskt krävande hantering, som dock fungerade väl tack vare inblandades goda samarbete. Biljetter hämtades ut innan evenemanget på Hotell Sofitel Hyland (där Region Skånes representanter bodde) samt vid gate 7. Underhållning Region Skåne har profilerat sig väl i systerprovinsen Guangdong genom att presentera olika musikartister de senaste fem åren under provinsens kulturfestival. Musik- och kulturpresentationer har synliggjort Skåne, en unik uppmärksamhet som spiller över på alla kontakter.

16 Därför engagerades Nils Landgren, sedan 13 år bosatt i Skillinge på Österlen, för att stå för under hållningen En av dagarna bjöds även Ma Xiaohui in, en berömd kinesisk musiker som spelar erhu, ett kinesiskt stränginstrument. Henrik Gidlund, Event in Skåne, som ansvarat för arrangemangen i Guangdong, tog även över ansvaret för underhållningen under Expo I nära kontakt med Eskil Lundberg, Region Skånes Kina-rådgivare, valdes ett lämpligt musikaliskt upplägg: Nils Landgren och Ma Xiaohui. Landgren är hedersprofessor vid Shanghai Music Conservatory sedan 2009, och har ofta spelat med Ms Ma.

17 5. Budget Den sammanlagda budgeten för Expo 2010 var 7 miljoner SEK. Av dessa betalades 2,5 MSEK in till Sveriges nationella Expo-organisation som en partneravgift. Resterande 4,5 MSEK utgjorde produktionskostnaden för hela arrangemanget. Den totala projektkostnaden höll sig inom angivna budgetramar. I motsats till Malmö stad bjöds inte sponsorer in till Region Skånes program, då vi ville behålla möjligheten att själva bestämma program och upplägg. Majoriteten av Region Skånes partner stod för sina egna och sina gästers kostnader. Region Skåne finansierade resor och hotell för ett litet fåtal personer som ansågs ovärderliga för programmet, men vars verksamheter inte kunde motivera att bidra ekonomiskt. Sammanfattning Vi kan konstatera att de projektmål som sattes upp för Region Skånes medverkan vid Expo 2010 i stor utsträckning har uppfyllts. Detta gäller främst de kortsiktiga målen, så som att minst 50% av våra kinesiska besökare skulle tillhöra målgrupperna (överträffades med råge), kontakt och kontrakt (det förstnämnda föll in medan det sistnämnda är en mer långsiktig ambition), öka kunskapen om Skåne hos utvalda målgrupper (vilket vi kan förmodas ha gjort dels genom antalet besökare, dels genom antalet artiklar i kinesisk media). Effektmålet, det vill säga det långsiktiga målet, att främja tillväxten i Skåne ser vi först om några år. Som Anders Schening, VD för Primozone, ett av de medverkande företagen, sa: Vill man vara i Kina om fem år ska man börja nu. Bilagor finns på Program oktober samt Malmö stads dagar den oktober Deltagarlistor oktober Program och deltagarlista Media Academy Synlighet i kinesisk media, sammanställning av Springtime Webbstatistik, Budgetredovisning Under rubriken Trycksaker återfinns samtliga trycksaker som producerades Under rubriken Artiklar återfinns insamlade artiklar i svensk media

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 Britt-Inger Bårman strateg, regional utveckling ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012 Bakgrund Syftet med den gemensamma satsningen i Almedalen var att för tredje

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Medias intresse av Guangdong och delegationen

Medias intresse av Guangdong och delegationen Medias intresse av Guangdong och delegationen 1 (2) Sannolika frågor 1) Vad är syftet med att Region Skåne leder denna resa? Kort: "Region Skånes politiker kan öppna dörrar för företag till den kinesiska

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Samlade artiklar i skånsk media angående delegation till Guangdong hösten 2008 1

Samlade artiklar i skånsk media angående delegation till Guangdong hösten 2008 1 Samlade artiklar i skånsk media angående delegation till Guangdong hösten 2008 1 Kristianstadsbladet Regionpolitiker till Kina i höst Publicerad: 7 juni 2008, 01:15 Regionstyrelsen planerar en delegationsresa

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Kommunikationsplan Delegationsresa, Guangdong, Kina 2008

Kommunikationsplan Delegationsresa, Guangdong, Kina 2008 1 Kommunikationsplan Delegationsresa, Guangdong, Kina 2008 Bakgrund Denna kommunikationsplan gäller besöket som en politisk delegation från Region Skåne ska avlägga till Guangdong den 2-6 december 1. Region

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Rapport om deltagande på världsutställningen i Shanghai

Rapport om deltagande på världsutställningen i Shanghai Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 10 november 2010 SBR 43-105/2010 Handläggare: Telefon: Susann Hellström 08-508 28081 Janey Mehks Till Styrelsen för Stockholm Business Region Rapport om deltagande på

Läs mer

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet Pia Kinhult Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Skånes andel av Sveriges BNP ligger stabilt runt 12 procent för perioden 1980-2005 1985 1987 1989 1991 1993

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

BORÅS FIRST HOTEL GRAND FREDAG 24 FEBRUARI

BORÅS FIRST HOTEL GRAND FREDAG 24 FEBRUARI Välkommen till... 2017 BORÅS FIRST HOTEL GRAND FREDAG 24 FEBRUARI 2017 Ett HR-event på First Hotel Grand Fredagen den 24 februari arrangeras HR-Dagen 2017 på First Hotel Grand i Borås. Då hoppas vi att

Läs mer

Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling

Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling Sveriges Arkitekter Boverket Sofie Adolfsson Jörby Box 534 371 23 Karlskrona Stockholm 2011-02-22 Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling Boverks nr

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken

Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken Datum: 6 december 2017 Plats: 7A Odenplan, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangörer: Aktuellt Hållbarhet + medarrangör (Läs mer om

Läs mer

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 SMÅLAND China Support Office 瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 Wang Zhi 2014-01-21, Reglab 1 2 3 Projektet i korthet Regionförbunden i Kalmar län och södra Småland, Linnéuniversitetet Arbete på hemmaplan Kontor

Läs mer

Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling

Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling Datum: 1 juni 2017 Plats: Sheraton, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangörer: Aktuellt Hållbarhet + medarrangör (Läs mer om möjligheten att

Läs mer

Minnesanteckning uppföljande möte om delegationen för hållbara städer den 15 december 2009.

Minnesanteckning uppföljande möte om delegationen för hållbara städer den 15 december 2009. MINNESANTECKNING 1(6) 2008-12-15 Vår referens Plan- och bostadssektionen Caroline Dahl Minnesanteckning uppföljande möte om delegationen för hållbara städer den 15 december 2009. Närvarande: Jan-Inge Ahlfrid,

Läs mer

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Hälso- och miljöeffekter från livsmedel blir allt mer uppmärksammade och konferensen Livsmedelsforum 2017 tar för andra året

Läs mer

Välkommen som partner i Medicon Weekend!

Välkommen som partner i Medicon Weekend! Välkommen som partner i Medicon Weekend! Medicon Weekend så går det till! Målet med Medicon Weekend Synlighet kring hur Medicon Village bidrar till att skapa tillväxt Medicon Week(end) tillsammans med

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Varumärkesprojektet. Statusrapport 2012-03-30

Varumärkesprojektet. Statusrapport 2012-03-30 Varumärkesprojektet Statusrapport 2012-03-30 1 Övergripande projekt - Varumärket Preliminär varumärkesstrategi klar. Workshops med beredningen, projektledningsgrupp, kommunikationschefer och Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Datum 2014-03-06 1 (9) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2014-03-18 AVSÄGELSER i Regionfullmäktiges valberedning t o m

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 2, 2016

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 2, 2016 Svensk Digital Handel En sammanfattning av kvartal 2, 2016 Svensk Digital Handel Sedan 1973 har Svensk Digital Handel varit intresseorganisationen för digital handel i Sverige. Vi arbetar proaktivt med

Läs mer

Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag

Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag Ett samverkansprojekt mellan VINNOVA och SISP Stockholm 2012-03-15 1 Allmänt om inbjudan Denna inbjudan är en del av projektet

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society Regional Leverantörsbas - ett samarbete för en starkare region med regionala leverantörer Lokala, regionala

Läs mer

Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul.

Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul. Kära medlemmar Nyhetsbrev januari 2007 Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul. Vår konferens med tema verktyg

Läs mer

Datum 2014-01-08 Dnr 1400043. Hong Kong Business of Design Week 2014

Datum 2014-01-08 Dnr 1400043. Hong Kong Business of Design Week 2014 Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Koncernstab kansli Per-Olof Persson Strateg internationella relationer 040-675 32 26, 0768-87 07 43 per-olof.persson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Utställarpaket Microsoft TechDays

Utställarpaket Microsoft TechDays Utställarpaket Microsoft TechDays Örebro 23-24 mars 2010 TechDays 2009 blev en stor succé. Med nästan 1300 deltagare - två dagar fyllda av 97 sessioner, över 100 experter, mötesplatser, utställningar och

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Datum 2014-03-20 Dnr 1400043. Projektplan för Region Skånes medverkan i Hong Kong Business of Design Week 2014

Datum 2014-03-20 Dnr 1400043. Projektplan för Region Skånes medverkan i Hong Kong Business of Design Week 2014 Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Koncernstab kansli Per-Olof Persson Strateg internationella relationer 040-675 32 26, 0768-87 07 43 per-olof.persson@skane.se PROJEKTPLAN

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-30 Dnr 1101863 1 (7) Regionstyrelsen Slutrapport från beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor 2012 Ordförandens

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Klimatanpassning Sverige 2017 Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering.

Klimatanpassning Sverige 2017 Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering. Klimatanpassning Sverige 2017 Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering. Den nationella konferensen Klimatanpassning Sverige har genomförts varje år sedan 2011. Det är den centrala

Läs mer

Slutrapport Mångfaldens akademiker tilläggsprojekt, projektnummer 5222616

Slutrapport Mångfaldens akademiker tilläggsprojekt, projektnummer 5222616 Slutrapport Mångfaldens akademiker tilläggsprojekt, projektnummer 5222616 Ett projekt i samverkan mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Linköpings universitet och Malmö

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

1 av 5 2014-02-28 15:54

1 av 5 2014-02-28 15:54 1 av 5 2014-02-28 15:54 Malmö stad Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Skicka vidare Prenumerera Sluta prenumerera DELA DETTA UTSKICK Vi skriver januari 2014 och du läser

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN!

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! Utställarinformation 2016 2016 Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för de som berörs

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

Mötesplatsen för lösningsorienterat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner

Mötesplatsen för lösningsorienterat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner Mötesplatsen för lösningsorienterat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner Datum: 20 november 2017 Plats: 7A Odenplan, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangör: Aktuellt Hållbarhet Antal deltagare:

Läs mer

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem.

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. 2013-02-20 Pressträff 2013-02-20 En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. creactive Mjärdevi Mjärdevi Science Park är en plats där idéer föds och utvecklas

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

Swedish Media Festival

Swedish Media Festival Swedish Media Festival Produktionen av professionell film för näringsliv, myndigheter och organisationer har aldrig varit större än idag och branschen spelar en viktig roll vid intern och extern kommunikation.

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Datum 2016-02-17 1 (11) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2016-03-01 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Global Week 2014 Kommunikationsplan

Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 1 (9) Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Projektidé Global Week 2014... 3 Kommunikations- och aktivitetsplan... 3 Kommunikationsmål... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationens

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Dnr 2015/16:2773

Dnr 2015/16:2773 2016-10-06 Dnr 2015/16:2773 Näringsutskottet beslutade den 7 april 2016 att med en delegation besöka Storbritannien i september 2016. Vidare fastställde utskottet den 9 juni 2016 att syftet med resan skulle

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014 Handlingsplan Innovation 2014 Läs mer på www.vastramalardalen.se 1 (6) 1. Bakgrund Projekt Tillväxt Västra Mälardalen pågår från och med 2012-04-01 till och med 2014-10-31 och har beviljats projektstöd

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 KVALITETSMÄSSAN DEN 14 16 NOVEMBER 2017 SVENSKA

Läs mer

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM 2009 VÄLKOMMEN ATT DELTA I DESIGN OPEN 2009 Ett designäventyr som ger spänning, kunskap och färdighet. Vi vill öka intresset för design. På

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT 2 ESS MAX IV i regionen - TITA Forskningsanläggningarna MAX IV och ESS riktar världens ögon mot Öresundsregionen. Anläggningarna beräknas stå klara 2015

Läs mer

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan adept: Nihad Subasic subasic@kth.se KTH, ITM, TMT Campus Södertälje mentor: Joakim Gimholt joakim.gimholt@scania.com Scania Tekniskt Center Södertälje

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Så förändrar nanoteknik och digitalisering världen Science & Innovation Day

Så förändrar nanoteknik och digitalisering världen Science & Innovation Day Så förändrar nanoteknik och digitalisering världen Science & Innovation Day Sundsvall 18 oktober 2016 Från nanoteknik och det uppkopplade samhället till sociala medier! 2 Välkommen till Science & Innovation

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01 SMS 0721-998171 Christina.marschall@skane.se INFORMATION Datum 2015-08-12 Version Dnr 1501279 1 (5) Handledning

Läs mer

Reserapport Hongkong 9-12e maj 2014

Reserapport Hongkong 9-12e maj 2014 Resan till Hong Kong arrangerades tillsammans med Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) och Swedish Medtech. Initiativet till resan togs av HKTDC som i höstas kontaktade Swedish Medtech med förslaget

Läs mer

Så utvecklar vi kommunikationen med hjälp av workshop

Så utvecklar vi kommunikationen med hjälp av workshop Så utvecklar vi kommunikationen med hjälp av workshop Västra Götaland 49 kommuner 1,5 miljoner invånare Västra Götalandsregionen: Hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur, miljö, kollektivtrafik,

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt 13379 Stockholm 2017-03-17 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund Granskning av ritningar är ett omfattande arbete i branschen som många parter

Läs mer

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2012 PRAKTIKFALL FRÅN VP, Head of Market Strategy and Consumer Insight Torbjörn Johansson Management Consultant Product Manager VP Marketing Technical

Läs mer