Projektrapport: Expo 2010 Region Skånes medverkan vid världsutställningen i Shanghai

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport: Expo 2010 Region Skånes medverkan vid världsutställningen i Shanghai"

Transkript

1 Projektrapport: Expo 2010 Region Skånes medverkan vid världsutställningen i Shanghai

2 Inledning 2007 fattade Sveriges regering beslutet att Sverige skulle medverka vid världsutställningen i Shanghai, Kina den 1 maj-31 oktober fattade Region Skånes styrelse beslutet att medverka i egenskap av Official Partner till Sveriges paviljong. Detta innebar att Skåne synliggjordes i paviljongens permanenta utställning, som var öppen för den kinesiska allmänheten, och att Region Skåne disponerade den svenska paviljongens konferensavdelning i fyra dagar. I linje med det näringslivsfrämjande syftet engagerades 40 partner från hela Skåne, varav 22 företag, och resten intresseorganisationer, högskolor och universitet. Responsen efteråt har varit mycket god, och i väntan på en utvärdering redovisar vi några av de kommentarer vi har fått. Syftet med Region Skånes medverkan vid världens största världsutställning var att främja det skånska näringslivet. Projektet var en del av Region Skånes långsiktiga arbete för kvalitativa relationer med Kina. Samarbetet med systerprovinsen Guangdong är också en del av detta arbete. Denna rapport redogör för arbetet och resultatet enligt följande: Avsnitt 1: Genomförandet I första avsnittet redogörs för genomförandet av aktiviteterna i den svenska paviljongens konferensavdelning den oktober 2010 och Skånes synlighet i permanenta utställning samt arrangemang vid sidan av. Avsnitt 2: Kommunikation och media Kommunikationsarbetet och medias rapportering kring projektet. Avsnitt 3: Uppföljning Beskriver den planerade uppföljningen av projektet, inklusive utvärdering. Avsnitt 4: Förberedande arbete Återger hur arbetet organiserades, planerades och fördelades inför och under världsutställningen i allmänhet och aktiviteterna i konferensavdelningen den oktober i synnerhet. Avsnitt 5: Budget Om budgeten och det ekonomiska utfallet. Bilagor I syfte att värna miljön samlas alla bilagor på Där finns också bilder från evenemanget.

3 1. Genomförandet Hela utställningsperioden den 1 maj-31 oktober I den permanenta svenska utställningens Spirit of Innovation Hall fick Region Skåne möjlighet att visa två exempel på skånsk innovationskraft: ESS och nanoteknik. Stillbilder och korta beskrivande texter översatta till engelska och kinesiska var den presentationsform som erbjöds. En stor panoramabild på Öresundsbron var det första som mötte besökaren i den permanenta utställningen, som en port till Sverige. Övriga aktörer i Spirit of Innovation Hall var Business Region Göteborg, Stockholm Business Region, Småland-Blekinge och Malmö stad. Energispartävling Malmö stad deltog dels som Official Partner till den svenska paviljongen och dels på UBPA, Urban Best Practice Area. 1 Samtidigt som Expo 2010 öppnade utlyste Region Skåne och Malmö stad tillsammans en energispartävling, i syfte att synliggöra Skånes arbete med miljöteknik och hållbar stadsutveckling. I UBPA-paviljongen fick man information om tävlingen, som gick ut på att spara energi på olika vis och uppvisa resultat via elmätningar. Ungefär 100 personer deltog i tävlingen. Vinnaren heter Dong Ruilin och kommer från Ganzhui i västra Kina. Vinsten var en vecka i Skåne och i maj 2011 kommer han hit tillsammans med sin dotter. Mer om Hr Dong och hans insats på oktober, konferensavdelningen Region Skåne fokuserade på tre styrkeområden den oktober. Den 24 oktober arrangerades tillsammans med Malmö stad. Varje temadag började med presentationer av det offentligas insatser inom området; Region Skåne, universitet, nätverksorganisationer med flera. I den senare delen av programmet visades goda exempel genom företagspresentationer. Parallellt med huvudprogrammet pågick ett flertal seminarier i två mindre rum, som Region Skåne ställde till sina partners förfogande. 21 oktober: Innovation Capacity Den första dagen fokuserades på skånsk innovationskraft. Detta exemplifierades av bland annat European Spallation Source Scandinavia, ESSS. I Region Skånes huvudprogram 2 gavs Lunds univer sitet en tongivande roll, bland annat genom innovationsforskning och nanoteknik. Sven-Thore Holm, Lundavision, som företrädde det skånska innovationssystemet rönte ett stort intresse, och fick flest visitkort av talarna denna dag. Företaget Oatly deltog som exempel på ett resultat av Skånes innovationssystem. Även företagen Bactiguard och Rechon deltog i syfte att åskådliggöra Skånes fördelar som etableringsort. 1 Malmö stad var den enda stad i norra Europa som deltog på denna del av Expo 2010, där städer som på något vis är i frontlinjen för arbete med hållbar stadsutveckling, fick visa upp sig. 2 Huvudprogrammets innehåll och medverkande talare finns i bilaga 1.

4 For the Moment, ett digitalt utställningsformat baserat på tekniken augmented reality. Lunds universitet och Lunds kommun genomförde ett gemensamt, parallellt seminarium. Lokalen, som tog 60 personer, var fullsatt med besökare från bland annat Hangzhou, Lunds kommuns vänort och Zhejiangs universitet, Lunds universitets part neruniversitet. Lunds universitets världsledande nanoteknikforskare Professor Lars Samuelson arrangerade ett nanotekniksymposium med kinesiska kollegor, där även Colin Carlile, ESS, medverkade. Symposiet ledde till beslut om en internationell nanoteknikkonferens i Lund Även Sydsvenska Indstri- och Handelskammaren arrangerade ett parallellt seminarium 3 med inbjudna kontakter från bland annat Hangzhou och Changzhou. Invest in Skåne arrangerade ett seminarium på temat Life Science Investment Opportunities där Rechon 4 medverkade. Totalt antal besökare denna dag var 330 varav 210 kinesiska. Samtliga kinesiska besökare faller inom evenemangets målgrupper beslutsfattare och unga akademiker oktober: Interactive Media and Communication Andra dagen fokuserades på rörlig bild och mobil kommunikation, vilket Region Skåne var ensamma om att lyfta fram i den svenska paviljongens konferensavdelning, kanske på hela världsutställningen. På huvudprogrammet stod bland andra Mobile Heights, vars ordförande Joakim Nelson samt Anders Sandwång från Sony Ericsson (Director, Technology Strategy Industry Collaboration & Asset management Corporate Technology Office) menade att evenemanget överträffat deras förväntningar i form av kontaktyta och organisation. Framgångarna och möjligheterna på området exemplifierades av företagen The Astonishing Tribe (TAT), Scalado, Anoto, Axis Communications och Bambuser. De fyra förstnämnda har affärsmöjligheter i Kina medan sistnämnda är ett verktyg som i dagens kinesiska samhälle inte kan användas (man sänder live på webben från sin mobiltelefon). Bambuser var alltså ett värdefullt inslag även av andra anledningar än rent näringslivsfrämjande. Den svenska paviljongen intervjuade Måns Adler, grundaren, för sin webb: 3 Kontakta Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Ulrika Dieroff, för mer information. 4 Rechon är ett kinesiskt läkemedelsföretag ägt av Do+ngbao, en av Kinas största läkemedelskoncerner, med säte i Limhamn sedan 2007: (tidigare Ferring Pharmaceuticals) 5 Se bilaga 2, sammanställning av besökare den oktober

5 Måns Adler, en av grundarrna till företaget Bambuser fascinerar sina åhörare. Högskolan i Kristianstad var nöjd med sitt fullsatta seminarium för sina kinesiska alumnikontakter, varav många har studerat datakunskap på högskolan. Även Öresund IT höll ett seminarium denna dag. Totalt antal besökare denna dag var knappt 300 varav minst 154 kinesiska. Samtliga kinesiska besökare faller inom evenemangets målgrupper beslutsfattare och unga akademiker. 23 oktober: Sustainable Lifestyle Tredje dagen fokuserade på miljöteknik och hälsa. På huvudprogrammet stod därför till exempel Johan Brantmark, projektledare för H+ i Helsingborg och Patrik Grahn, ansvarig professor för rehab trädgården i Alnarp (Sveriges Lantbruksuniversitet). Watreco och Cardo stod för exemplen på företag inom miljöteknik. Cardo (drygt anställda i över 70 länder) är etablerade i Shanghai, och såg tillfället att stärka detta arbete samt bidra till bilden av ett starkt Skåne ur ett miljöteknikperspektiv. Engelsktalande värdinnor assisterade vid möten och seminarier. Antalet parallella sessioner denna dag var stort: Polykemi (etablerade i Kunshan), Oatly/Skåne Food Innovation Network, Skåne Care, Swedish Healthcare, Medicon Valley Alliance och Högskolan i Kristianstad (samarbete med Ningbo sedan 1995). Totalt antal besökare denna dag var 401 varav minst 221 kinesiska. Samtliga kinesiska besökare faller inom evenemangets målgrupper beslutsfattare och unga akademiker.

6 24 oktober: Media Academy; Two countries One Region Denna dags aktiviteter genomfördes i samverkan med Malmö stad. Den inleddes med Media Academy, arrangerat av kommunikationsbyrån Springtime på uppdrag av Region Skåne och Malmö stad. Ett 25-tal kinesiska journalister bjöds in för att träffa våra politiker och key note speakers. Syftet var att ge journalisterna en grundlig introduktion till Skåne samt tillfälle till intervjuer. 6 Keynote speakers var Professor Lars Samuelson, TATs grundare Hampus Jakobsson samt Lunds universitets prorektor Eva Åkesson. På eftermiddagen var temat Öresundsregionen och programmet bestod av talare från Öresundskommiten, Öresundsbron och Medicon Valley Alliance. Syftet var att visa upp detta framgångsrika samhällsexperiment, som binder samman två länder i en gemensam region. Här presenterades den gränsöverskridande politiska viljan i regionen och de utökade möjligheter det erbjuder dess invånare. Möten och samtal även i pauserna. Här med Mats Eliasson, Watreco. På kvällen avhölls en välbesökt bankett med representanter från flera kinesiska vänorter. Antal besökare; 200 på dagen samt 200 på banketten (ej samma personer till viss del). Hälften av gästerna var kinesiska. Totalt antal bekräftade besökare under de fyra dagarna var ca 1200 personer. Ett digitalt utställningsformat For the Moment For The Moment är en rumslig interaktiv installation, och bestod på Expo 2010 av två delar: en som presenterade de skånska företagens affärsidéer och innovativa utveckling, och en annan del för att visa upp en design- och formgivningsorienterad samt en upplevelseorienterad bild av Skåne med fokus på innovation, hållbarhet och rörlig media. 7 6 Program och deltagarlista i bilaga 3; synlighet i kinesisk media i bilaga 4. 7 Se hur det fungerar på

7 For the Moment-konceptet facinerade och engagerade besökarna. Formatet har utvecklats med stöd av Region Skåne, och har till viss del redan nyttjats i andra sammanhang, till exempel Skåne:Stockholm i Stockholm den 10 november Underhållning För att visa upp ett bra exempel på kultur i Skåne spelade Nils Landgren och hans band Funk Unit den oktober. Nils Landgren är hedersprofessor vid Shanghai Music Conservatory sedan Den 23 oktober spelade Nils Landgren tillsammans med Ma Xiaohui, en berömd kinesisk musiker som spelar erhu, ett kinesiskt stränginstrument. Ett mycket uppskattat möte mellan två musikkulturer. Skånsk-kinesisk kulturmanifestation med Nils Landgren & the Funk Unit och Ma Xiaohui. Arbete på plats Projektgrupp bestod av följande personer: Cecilia Gyllenkrok, projektansvarig Camilla Greiff, projektledare Björn Lagnevik, näringslivsutvecklare Mikael Håkansson, creative director (konsult) Wivan Kristina Sandberg, kommunikatör (konsult) Henrik Gidlund, Event in Skåne, underhållning mm

8 Projektgruppen hade under förberedelseperioden startat upp samarbete med ett antal leverantörer på plats i Shanghai: Den svenska paviljongen för teknik, konferensservice etc Lotus Travel, hotellbokningar etc Springtime; kommunikationsfrågor inkl Media Academy Rosers; cateringfirma ansvarig för all förtäring Scandic Sourcing; praktisk hantering av inbjudningar och gästlistor, utförare av ett otal praktiska saker som skyltning, distribution etc Sex kinesiska engelsktalande värdinnor hyrdes in för att serva våra gäster under Expodagarna. Elin Sahlsten, Scandic Sourcing var en ovärderlig resurs i egenskap av administrativ och operativ konsult i Shanghai. Arbetet gick på det stora hela bra. Det visade sig dock än en gång, trots våra försök att på förhand eliminera interkulturella hinder 8, att kontakt med svenskar som har stor erfarenhet av att samarbeta med kineser, samt finns på plats är oumbärligt vid hantering av arrangemang i Kina. Projektgruppsmedlemmarna hade klart angivna ansvarsområden enligt följande: Cecilia Gyllenkrok, projektansvarig. Övergripande ansvarig för projektets genomförande inklusive budgetansvarig Camilla Greiff, projektledare med övergripande ansvar för koordination och strategi Björn Lagnevik, ansvarig tillsammans med Mikael Håkansson, för programmets innehåll, såväl seminarierna som visualiseringen, det vill säga utställningen i loungen Mikael Håkansson, creative director, se ovan Wivan-Kristina Sandberg, ansvarig för samtliga kommunikationsinsatser före och under arrangemanget; moderator den 22 oktober Henrik Gidlund, ansvarig för Nils Landgrens medverkan tillsammans med Funk Unit och Ma Xiaohui Dagarna innan arrangemanget var intensiva. Trots ett minutiöst förarbete i Skåne återstod mycket att göra på plats. Förutom att i detalj förbereda för själva genomförandet lades stor kraft och tid på att förbereda den skånska delegationens ankomst, till exempel dubbelcheckning av hotellbokningar, välkomstinformation, välkomstdrink, externa program, hantering av hastigt uppkomna situationer, ibland problem, med mera. Delegationen välkomnades vid en reception den 20 oktober på Hotell Sofitel. 60 personer deltog. Natten till den 21 oktober sattes hela konferensavdelningen i ordning av delar av arbetsgruppen. Under genomförandefasen arbetade hela arbetsgruppen utifrån sina specifika uppdrag, men därutöver ställde alla upp lojalt på att utföra allt, stort som smått, som behövdes göras. 8 Se avsnitt fyra, Förberedande arbete, om rådgivare, referensgrupper, agent i Shanghai mm.

9 Andra arrangemang den oktober Skånes universitetssjukhus, SUS, har sedan 2008 ett aktivt samarbete med Red House Hospital i Shanghai. 9 Tillfället var således utmärkt för Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Henrik Hammar att avlägga ett besök i samband med Expo Region Skånes Kina-rådgivare Eskil Lundberg följde med. Media Evolution och Malmö Högskola/Medea genomförde gemensamma besök i Shanghais motsvarigheter till den egna verksamheten. 10 Shanghai Theatre Academy, ett av de ledande universiteten i Kina inom media, för nu diskussioner med Medea om utbildnings- och forskningsutbyten, och med Media Evolution om det nya kreativa kluster som planeras på campus. En delegation ledd av Pia Kinhult besökte Guangdongs paviljong, där dess högsta representanter Mr Zhou Yousong och Mr Chen Changchan tog emot i VIP-rummet. 9 Läs mer på 10 Läs på

10 2. Kommunikation och media Kommunikationsinsatserna påbörjades ett år innan genomförandet. Planering inklusive insatser har utförts på svenska, engelska och kinesiska. Svenska kommunikations - insatser har hanterats inom Region Skåne. Engelska och kinesiska insatser har hanterats av kommunikationsbyrån Springtime, men även av Region Skåne (se mer nedan). Springtime är upphandlade av Region Skåne samt har erfarenhet av Kina sedan 1990-talet, enligt uppgift. I stort sett all kommunikation genomfördes i samarbete med Malmö stad. I det fall det var Region Skånes egen insats anges det nedan. Kommunikationsmaterial producerades för en kinesisk målgrupp 11 : Kortfattad, övergripande informationsbroschyr om Region Skånes och Malmö stads medverkan vid Expo Producerades våren 2009 i syfte att användas vid lämpliga tillfällen, till exempel under 30-årsjubileet av Region Skånes systerprovins Guangdongs internationella relationer i Guangzhou i november En first announcement-broschyr skickades per mejl och post till de adressater vi hade i maj 2010, och till våra partners som vidarebefordrade till sina kontakter. en webb på kinesiska och engelska på en kinesisk domän för att den lättare nås av kinesiska användare. Plattformen skapades av Springtime (i samarbete med en webbyrå i Beijing). Bilder erhölls kostnadsfritt av fotograf Jens Christian, Region Skåne, samt från Business Region Skånes bildbank. Texter skrevs av Wivan Kristina Sandberg samt Camilla Greiff, som också översatte till engelska. Sajten var klar i april Webbstatistiken visar på ett hyfsat antal besökare till sajten12 med tanke på hård konkurrens om uppmärksamhet och att Sverige är ett relativt okänt land för många kineser. Hemsidan stängs ner i början av 2011, dock sparas materialet. Tre digitala nyhetsbrev på kinesiska skickades via mejl samt publicerades på Målgruppen var media och andra kontakter. Wivan Kristina Sandberg ansvarade för texterna. En programbroschyr som även fungerade som inbjudan, 16 sidor, i färg på kinesiska respektive engelska. Den skickades ut per post av Region Skåne samt per post och/eller digitalt av våra partners ca 4 veckor innan. Samtliga avsändare stod själva för kostnaden och hanteringen av sina utskick medan Region Skåne stod för produktionskostnaden. Kommunikationsmaterial för en svensk målgrupp: Faktablad (egen produktion) (egen produktion) 11 Samtliga trycksaker finns bland bilagorna på under rubriken Trycksaker 12 Se bilaga 5 för webbstatistik.

11 Insatser gentemot kinesisk media: Media Academy Nyhetsbrev Besök Nanfang Daily, Guangdong, sept/okt 2009 Besök journalist Charles Wang, Guangdong, november 2009 Besök mediedelegation från Shanghai 2-3 december 2009 Besök mediedelegation Guangdong CCTV juni 2010 I kinesisk media till och med den 29 november (se bilaga 4): Totalt 17 pressklipp varav 6 ursprungsartiklar: 4 i tryckt media, 2 på webben. En uppdatering sker i slutet av december, ev ytterligare resultat redovisas på webben 10 artiklar handlade om Region Skåne (och Malmö stad) generellt medan 7 handlade om Hr Dong, som vann energispartävlingen Dessa totalt 17 klipp beräknas ha ett värde (så kallat EAV, equivalent add value) motsvarande 528,429 RMB, vilket är ungefär detsamma i svenska kronor Insatser gentemot svensk media: Pressmeddelanden/pressinformation 13 Svensk medias rapportering under 2010 om Region Skånes medverkan 14: - Helsingborgs Dagblad den 11 oktober - TV4 Malmö den 16 oktober - Kristianstadsbladet den 16 oktober - Sydsvenska Dagbladet den 18 oktober - Helsingborgs Dagblad den 21 oktober - Kristianstadsbladet den 19 oktober - Svenska Dagbladet den 31 oktober 2010 Ovan medias rapportering, kinesisk och svensk finns bland bilagorna på under rubriken Artiklar. 13 Se rubriken Nyheter 14 Region Skånes medverkan har nämnts i fler artiklar, där huvudämnet dock har varit något annat.

12 3. Uppföljning Utvärdering är påbörjad av Centrum för Arbetslivsforskning vid Malmö Högskola med syftet att utröna om Region Skåne har uppfyllt sitt uppdrag vid Expo 2010, samt hur våra partners upplever genomförandet och utfallet av sin medverkan. Utvärderingen presenteras tidigast i slutet av januari. Högskolan i Kristianstad bidrar med en utvärdering genom en grupp studenter inom inter nationell marknadsföring. De tittar på Region Skånes medverkan vid Expo 2010 inom ramarna för Strategic Relationship Marketing. Studenternas deadline på utbildningen för arbetet är den 17 januari.

13 4. Förberedande arbete Projektorganisation och ansvarsfördelning Region Skånes styrelse gav Näringsliv Skåne uppdraget att genomföra medverkan vid Expo Projektansvaret tilldelades Näringsliv Skånes marknadschef Cecilia Gyllenkrok. Som projektledare med koordinerande ansvar utsågs Camilla Greiff baserat på tidigare arbete med Region Skånes Kina-relationer. Det första steget i projektet var att utse en styrgrupp. Styrgrupp: Stefan Johansson, VD, Invest in Skåne. Ansvarig för sändlistor, presentationer av Skåne som attraktiv etableringsort, moderator för Innovationsdagen samt arrangerade egna seminarier Eskil Lundberg, Kina-rådgivare. Ansvarig för protokollfrågor Pia Jönsson-Rajgård, VD, Tourism i Skåne. Ansvarig för visualisering. Handlade upp och dele gerade till Mikael Håkansson Pehr Palm, VD, Event in Skåne, rådgivande Hans Henecke, chef, Näringsliv Skåne, rådgivande Lennart Svensson, chef, Innovation och kluster, Näringsliv Skåne. Ansvarig för programinnehåll. Delegerade till Björn Lagnevik Camilla Greiff se ovan Cecilia Gyllenkrok se ovan Thorbjörn Lindhqvist, stabschef, Region Skånes politiska organisation. Ansvarig för politisk förankring Under perioden mars 2009-oktober 2010 hade styrgruppen möte en gång i månaden. Mot slutet sammanträffade huvudsakligen Thorbjörn Lindhqvist, Stefan Johansson, Eskil Lundberg, Björn Lagne vik 15, Camilla Greiff och Cecilia Gyllenkrok varannan vecka. Arbetsgrupp: Arbetsgruppen träffades till att börja med varannan vecka, mot slutet av förberedelserna en gång i veckan och mer. Utöver den operativa arbetsgruppen som tidigare presenterades arbetade följande personer med specifika ansvarsområden. Stefan Johansson, Invest in Skåne, hade ett särskilt ansvar att bygga upp ett register med adresser till relevanta personer att bjuda in. Bland annat kontaktades Invest: Sweden (tidigare Invest in Sweden Agency) i Shanghai (organisationens största) som bidrog med ett ansenligt antal relevanta adresser. Linda Tang (konsult) anlitades för att registerföra samtliga adresser på kinesiska. Traditionell post och telefonsamtal baserat på personliga relationer är det som gäller i Kina. Eskil Lundberg bistod också på det operativa planet, bland annat genom att tillsammans med YingYing Wang (numera projektanställd på Invest in Skåne) granska adressregistret i syfte att säkerställa relevanta inbjudningar. (Se mer om inbjudningsprocessen under rubriken nedan.) 15 Lennart Svensson delegerade sin roll till Björn Lagnevik i stor utsträckning.

14 Möten Cecilia Gyllenkrok och Camilla Greiff hade avstämningsmöten minst en gång i veckan under hela förberedelseperioden från februari 2009 till och med evenemanget i oktober Den svenska nationella projektorganisationen kallade till projektledarmöten i Stockholm ungefär en gång i månaden. Camilla Greiff och Cecilia Gyllenkrok medverkade vid dessa nödvändiga och nyttiga informationstillfällen. Camilla Greiff, Cecilia Gyllenkrok och Wivan Kristina Sandberg hade regelbundna möten med kommunikationsbyrån Springtime, för att hantera kommunikation gentemot Kina, där också Malmö stad medverkade. Vi hade även kontinuerliga möten med Malmö stad för att diskutera samarbetspunkter och stämma av. Vid RSAU i oktober 2009, april 2010 och oktober 2010 presenterades Expo 2010-projektets framdrift. Informationsmöte den 27 november Mötet avhölls på Börshuset med drygt 50 deltagare. Syftet var att väcka intresse för medverkan vid Expo 2010 bland skånska företag och verksamheter. Uppstartsmöte den 27 augusti På Stortorget 9 hade vi ett förberedande partnermöte inför våra gemensamma aktiviteter. Ett aktivt fotarbete krävdes för att få våra partners att inse vikten av att vara med vid detta möte, eftersom det handlade om hur vi på ett optimalt sätt fick fram våra budskap till kinesiska gäster. Utöver detta genomfördes exempelvis följande arbetsinsatser: Talskrivning och översättning till kinesiska (Eskil Lundberg, Camilla Greiff) Frakt av teknisk utrustning som behövdes till For the Moment (Mikael Håkansson, Wivan Kristina Sandberg) Administrering av ATA carnet (tulldokument) för nämnd utrustning (Mikael Håkansson) Referensgruppsarbete; två referensgrupper varav en med kinesiska studenter och en med yrkes arbetande Kina-experter16 (Camilla Greiff) Programupplägg Fokus föder framgång, och efter att ha diskuterat fyra-fem olika skånska styrkeområden vaskades tre fram: Innovation Capacity, Interactive Media and Communication och Sustainable Lifestyle. Alla tre gick i linje med innovation, kommunikation och hållbarhet, vilka var den svenska paviljongens ledord. Under sommaren 2010 tillkom på politiskt initiativ ett ökat perspektiv på Life Science. Därefter fick det tredje området benämningen Sustainable Lifestyle för att omfatta både miljö och hälsa. Genom intensiv och omfattande kontakt med olika klusterorganisationer och nätverk i Skåne inom dessa fokusområden blev resultatet drygt 40 partners, som representerade Skåne under Expo Keynote speakers och andra relevanta talare till huvudprogrammet, som exemplifierar Skånes styrkor och goda förutsättningar inom fokusområdena valdes ut och kontaktades. 16 Eskil Lundberg, senior advisor och diplomat med 40 års erfarenhet av Kina; YingYing Wang, född i Kina, uppvuxen i Malmö och Kina, tidigare sales manager för svenska företag i Shanghai med mera; Ingemar Ottosson, professor, Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad; Sing Halbauer, doktorerat i ämnet joint ventures mellan svenska och kinesiska företag.

15 Inbjudan till våra partners att hålla egna seminarier resulterade i 12 olika separata arrangemang, som våra partners ansvarade för. Baserat på diskussioner med våra kinesiska referensgrupper och arbetsgruppens rekognoserings besök i juni 2010 beslutades om ett komprimerat program under eftermiddagarna med korta framträdanden och underhållning och mingel som avslutning. Detta i syfte att hålla kvar besökarna, vilket vi hade fått information om skulle vara svårt om programmet var långt. I syfte att visa på den infrastruktur som finns i Skåne genom akademi, offentliga stödfunktioner och samarbete mellan dem och det privata näringslivet inleddes programmet med ett övergripande block och följdes av ett med framgångsrika företag som exempel. Programmet rönte uppmärksamhet för sin kvalitet och målfokusering, bland annat av Kinas generalkonsul i Göteborg Cui Huixin som närvarade den 24 oktober, och av Sveriges nationella Expo-organisation. Bland annat var Skåne ensamt om att lyfta fram digital teknik och bild i kombination med mobiltelefoni. Inbjudningsprocessen Region Skånes sammanlagt 40 partner bjöd till stor del in egna kontakter. Inbjudningarna gällde evenemanget som helhet, det vill säga till eventuellt eget seminarium samt till Region Skånes huvud program. Region Skånes eget register som bestod av egna kontakter samt kontakter från Invest: Sweden med flera samarbetsorganisationer innehöll slutligen ca adresser. Totalt beräknas ca kinesiska personer ha bjudits in. Antalet anmälda var 256 till den 21 oktober, 220 den 22 oktober, 508 den 23 oktober och ca 200 den 24 oktober, sammanlagt ca 1200 bekräftade gäster. Insamlingen av relevanta kontakter inom målgrupperna påbörjades under våren 2009 (utom för Life Science, som kom in sent i processen). Processen att väcka intresse och bjuda in personer påbörjades aktivt i maj 2010 (se ovan rubrik Kommunikation och media) och fullföljdes med en formell inbjudan ca en månad innan evenemanget med uppföljande telefonsamtal till de inbjudna. Telefon-bearbetningen skötte Scandic Sourcing på uppdrag av Region Skåne samt för Lunds universitets inbjudna alumnikontakter i Shanghai med omnejd. Syftet med denna avancerade process var att göra en inbjudan personlig vilket är nödvändigt i Kina för att den ska tas på allvar. Utan tidigare relation till avsändaren är en inbjudan ointressant i Kina. Beräknat behov av antal biljetter blev till slut Antalet använda biljetter var En buffert som innebar en kalkylerad risk att ha för många biljetter bedömdes nödvändig, eftersom man i Kina har en mer relativ attityd till anmälningar. Så kallade staff pass ordnades för Region Skånes personal (tjänstemän, konsulter) och politiker, sammanlagt 39 personer. Detta var en tidsmässig och logistiskt krävande hantering, som dock fungerade väl tack vare inblandades goda samarbete. Biljetter hämtades ut innan evenemanget på Hotell Sofitel Hyland (där Region Skånes representanter bodde) samt vid gate 7. Underhållning Region Skåne har profilerat sig väl i systerprovinsen Guangdong genom att presentera olika musikartister de senaste fem åren under provinsens kulturfestival. Musik- och kulturpresentationer har synliggjort Skåne, en unik uppmärksamhet som spiller över på alla kontakter.

16 Därför engagerades Nils Landgren, sedan 13 år bosatt i Skillinge på Österlen, för att stå för under hållningen En av dagarna bjöds även Ma Xiaohui in, en berömd kinesisk musiker som spelar erhu, ett kinesiskt stränginstrument. Henrik Gidlund, Event in Skåne, som ansvarat för arrangemangen i Guangdong, tog även över ansvaret för underhållningen under Expo I nära kontakt med Eskil Lundberg, Region Skånes Kina-rådgivare, valdes ett lämpligt musikaliskt upplägg: Nils Landgren och Ma Xiaohui. Landgren är hedersprofessor vid Shanghai Music Conservatory sedan 2009, och har ofta spelat med Ms Ma.

17 5. Budget Den sammanlagda budgeten för Expo 2010 var 7 miljoner SEK. Av dessa betalades 2,5 MSEK in till Sveriges nationella Expo-organisation som en partneravgift. Resterande 4,5 MSEK utgjorde produktionskostnaden för hela arrangemanget. Den totala projektkostnaden höll sig inom angivna budgetramar. I motsats till Malmö stad bjöds inte sponsorer in till Region Skånes program, då vi ville behålla möjligheten att själva bestämma program och upplägg. Majoriteten av Region Skånes partner stod för sina egna och sina gästers kostnader. Region Skåne finansierade resor och hotell för ett litet fåtal personer som ansågs ovärderliga för programmet, men vars verksamheter inte kunde motivera att bidra ekonomiskt. Sammanfattning Vi kan konstatera att de projektmål som sattes upp för Region Skånes medverkan vid Expo 2010 i stor utsträckning har uppfyllts. Detta gäller främst de kortsiktiga målen, så som att minst 50% av våra kinesiska besökare skulle tillhöra målgrupperna (överträffades med råge), kontakt och kontrakt (det förstnämnda föll in medan det sistnämnda är en mer långsiktig ambition), öka kunskapen om Skåne hos utvalda målgrupper (vilket vi kan förmodas ha gjort dels genom antalet besökare, dels genom antalet artiklar i kinesisk media). Effektmålet, det vill säga det långsiktiga målet, att främja tillväxten i Skåne ser vi först om några år. Som Anders Schening, VD för Primozone, ett av de medverkande företagen, sa: Vill man vara i Kina om fem år ska man börja nu. Bilagor finns på Program oktober samt Malmö stads dagar den oktober Deltagarlistor oktober Program och deltagarlista Media Academy Synlighet i kinesisk media, sammanställning av Springtime Webbstatistik, Budgetredovisning Under rubriken Trycksaker återfinns samtliga trycksaker som producerades Under rubriken Artiklar återfinns insamlade artiklar i svensk media

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG. Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Tel.

SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG. Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Tel. SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG Resultatdokument nr. 3.6 för SEEMORE-projektet Dokumentet producerat den: 2014-02-25 Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Hemma med IT Slutrapport

Hemma med IT Slutrapport Hemma med IT Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Bilder: Omslag Arash Atri/Bildarkivet.se, sid 15 Oskar Jonsson Ansvarig projektledare: Oskar Jonsson Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09310-pdf

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Slutrapport Projektnamn: Industrikompetens i Väst Diarienr: 2009-3050268 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Projektrapport Karin Jonsson Räddningsverket Rosersberg Januari 2005 2 Förord Att arbetet betyder mycket för de flesta det vet vi. Vi vet också

Läs mer

Korten på bordet 2009-2011

Korten på bordet 2009-2011 Slutredovisning projektet Korten på bordet 2009-2011 Projektet genomfört med stöd av: Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Projektidé... 6 Målgrupper... 6 Tillvägagångssätt/genomförande...

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer