Interreg Sverige-Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interreg Sverige-Norge"

Transkript

1 Förvaltande myndighets dnr F Interreg Sverige-Norge 2009 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

2 Kortversion av Interreg Sverige-Norges årsrapport för 2009 Inledning En förkortad version av årsrapporten bör bli enklare att ta till sig för flertalet intresserade och därmed sprids verksamhetens resultat till fler. Med tonvikt på projektpresentationer och uppföljningar kan du nedan läsa ett axplock ur Årsrapport Kortversionen är på 15 sidor jämfört med årsrapportens mer än dubbla sidantal. För den som vill läsa hela återrapporteringen till kommissionen finns den i svensk version på programmets hemsida under rubriken Om programmet/programdokument. Följande förkortningar användas i dokument och de flesta får en tydligare förklaring i löptexten på nästa sida. ÖK = Övervakningskommittén SK = Styrkommittén RPP= Regionalt prioriterande partnerskap FM = Förvaltande myndighet (Sverige) AM = Attesterande myndighet (Sverige) FO = Förvaltande organisation (Norge) NGB = Nordens Gröna Bälte IS = Inre Skandinavien GS = Gränslöst Samarbete NUTS III = Nomenclature of Territorial Units for Statistics används av EU för att indela administrativa geografiska områden. Numreringen anger nivån och NUTS III är lika med länen i Sverige.

3 Geografiskt område Interregprogrammet är ett gemensamt program mellan Sverige och Norge och har tre delområden; Nordens Gröna Bälte, Inre Skandinavien och Gränslöst Samarbete. Det övergripande ansvaret för programgenomförandet har förvaltande och attesterande myndighet (FM och AM) i Sverige och förvaltande organisationer (FO) i Norge. De tre regionalt prioriterande partnerskapen (RPP), ett för varje delområde, med svenska och norska ledamöter från olika myndigheter och organisationer, är de som förordar projekt och beslutar om norska Interregmedel i ett första steg. I nästa steg prioriterar svenska och norska ledamöter i styrkommittén (SK) vilka projekt som ska beviljas EU-medel. Bifall från både ett RPP och sedan SK behövs för att förvaltande myndighet ska bifalla besluten. Övervakningskommittén (ÖK) har ansvar för att genomförandeorganisationen fungerar på ett bra sätt i förhållande till intressenter och förordningar. Programmets kärnområden, är följande regioner: Nordens Gröna Bälte (NGB): Jämtlands län i Sverige, Nord-Trøndelags fylke och Sør-Trøndelags fylke i Norge. Inre Skandinavien (IS): Värmlands och Dalarnas län i Sverige. I Norge ingår Hedmarks fylke, kommunerna Askim, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Marker, Rømskog, Aremark, Hobøl och Spydeberg i Østfolds fylke, kommunerna Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullensaker, Nes, Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum och Aurskog-Høland i Akershus fylke. Gränslöst Samarbete (GS): Fyrbodalområdet i Västra Götalands län i Sverige; Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Orust, Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Bengtsfors, samt Dals-Ed. I Norge ingår kommunerna Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Våler och Rakkestad i Østfolds fylke, samt kommunerna Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård och Enebakk i Akershus fylke. I välmotiverade fall får även utgifter som har uppkommit i områden på NUTS III-nivå, och som gränsar till kärnområdet inkluderas i programmet. Utgifterna i sådana områden får högst 20 procent av programmets totala budget. Till programmet hör följande 20 procent områden: Västernorrlands, Gävleborgs och Örebro län i Sverige, samt Oppland fylke och Oslo kommun i Norge. 2

4 Projekten Programmet ger stöd till tre olika projekttyper: Projekt, småprojekt och initieringsprojekt. Initieringsprojekten får ett mindre stöd för att få till ett samarbete med en projektpartner över gränsen. Programmet delas in i två prioriterade områden; Ekonomisk tillväxt (15 bifall under 2009) och Attraktiv livsmiljö (11 bifall under 2009). Sverige-Norgeprogrammet stödjer projektverksamhet mellan länderna för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Den ekonomiska tillväxten ska främjas genom satsningar på infrastruktur och undanröjande av gränshinder. Den attraktiva livsmiljön ska förstärkas genom att skapa en region där människor vill bo, verka och vistas. Beviljade EU-medel (Euro) För det prioriterade området A. Ekonomisk tillväxt har 48 % av budgeten beslutats under året. Beviljade EU-medel (Euro) A. Ekonomisk tillväxt Januari december 2009 Antal fattade beslut om bifall 15 Summa beviljat EU-stöd Januari 2007 december 2009 Budget för programperioden Summa beviljat EU-stöd Återstående medel (kurs 9,00 SEK) För det prioriterade området Attraktiv livsmiljö har 47 % av budgeten beslutats. B. Attraktiv livsmiljö Januari december 2009 Antal fattade beslut om bifall 11 Summa beviljat EU-stöd Januari 2007 december 2009 Budget för programperioden Summa beviljat EU-stöd Återstående medel (kurs 9,00 SEK) 3

5 Exempel på pågående och avslutade projekt för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt Gränslös fiskedestination Målsättningen för projektet är att etablera en gränsregional fisketurismdestination, Fiskeland, i det svensk-norska gränsområdet Dalsland-Värmland /Østfold-Akershus. Hittills har projektet arbetat med att utveckla fiskecentra i området, samt drivit affärs-/produktutveckling och strategier/regelverk för förvaltning och drift av sportfiskevatten. En central uppgift är att få igång en gemensam marknadsförings-, sälj- och bokningsfunktion i samverkan med kommunala och regionala aktörer. Innovation Music Network Innovation Music Network har som mål att förbättra förutsättningarna för företag inom musikbranschen så de kan utvecklas och växa i regionen. Projektet erbjuder bl.a. branschträffar, internationella mässor och ett växande nätverk där alla inom branschen kan delta. Kartläggningssamtal genomförs löpande med band och mindre företagare inom musikbranschen för att hjälpa och stötta dem i deras etableringssatsningar. Företagare ur projektets nätverk har beslut stora internationella musikmässor under året. Bl.a. har de största musikmässorna i Europa och USA. Panoramabild på huvudentré till mässan MIDEM i Cannes. Världens största musikmässa. 4

6 Workshops med teman som musikproduktion, websound, demoframställning, framgångsrik medverkan på mässor och mediaträning har genomförts under året. Workshop med tema musikproduktion. I början av 2009 besöktes t.ex. projektet av Sveriges kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth som gästade Värmland i samband med sitt arbete med kulturutredningen. Flertalet av de band och företag som är anslutna till nätverket har fått utmärkelser runtom i världen under år Ett exempel är låtskrivaren Carl Utbult som var delaktig i att artisten Jacob Grabb vann en amerikansk Grammy för sitt debutalbum. Mittnordisk lantbrukshögskola pilotgenomföring och vidare planläggning Projektet har undersökt kompetensbehov och utarbetat en studieplan för att kunna genomföra ett treårigt utbildningsprogram på Bachelor-nivå inom lantbruksområdet. Utbildningen har inletts med ett pilotgenomförande läsår under 2009, med inriktning mot husdjur i Jämtland. Planeringen är att under hösten 2010 starta ett ettårigt program i Jämtland och ett i Nord-Tröndelag i "Klimat, industri och innovation". Projektet Mittnordisk lantbrukshögskolas pilotgenomföring och vidare planläggning är en satsning på den gröna näringen. 5

7 Se möjligheterna och gör något med dem Arbetet med att skapa en röd tråd för entreprenörskap från grundskola till högskola. Tanken är att alla medverkande kommuner på grundskole- och gymnasienivå ska ha skolrepresentanter som har genomgått projektets kurs i entreprenörskap och kreativitet. Svenska och norska lärare på seminarium inom projektet Se möjligheterna och gör något av dem. SÖT - ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim SÖT-kommunernas utgångspunkt är att fokusera på frågor där samordnat politiskt agerande har betydelse. Det är viktigt att utveckla transportmöjligheter och kommunikationer i regionen för att göra arbetsmarknaden större och därmed bli mer attraktiv som boende och etableringsplats. Upplevelse- och kulturfrågor är väsentliga näringar i SÖT-området för där ger kommunernas särart en samlad styrka. Matchning av kunskap och kompetens mot näringslivets behov underlättas av att projektet drivs inom ett stort geografiskt område. En ökad integration och rörlighet av kunskap mellan SÖT-städernas regioner ger bättre förutsättningar för studenter, företag, forskare etc. att finna rätt samarbetspartners. Satsningen på Green Highway är SÖT:s mest lyckade resultat under Projektet har etablerat tankstationer för el med jämna mellanrum på sträckan Sundsvall-Trondheim så att eldrivna bilar kan köras hela vägen. Green Highway är också en grön transportkorridor i vidare bemärkelse, med satsning på elfordon, laddningsinfrastruktur, förnyelsebara bränslen, test och utveckling samt möjlighet att bygga och sprida kunskap kring detta. Se Kreativ 24, ett affärsutvecklingsevent, genomfördes för första gången under 2009 och ska följas upp med nya evenemang. Sex små hantverks- och matproduktionsföretag, Landstinget Västernorrland och designbyrån IDAG gav 30 svenska och norska studenter uppdrag att utveckla en specifik tjänst eller produkt under 24 timmar. Samtliga uppdragsgivare meddelade under den avslutande banketten att de vill föra idéerna vidare och förhoppningsvis även inleda samarbete med studenterna. En av uppdragsgivarna påpekade 6

8 lite skämtsamt att de nyligen anlitat ett dyrt konsultföretag och att de idéer som kläckts av studenterna under Kreativ 24 var precis lika bra, om inte ännu bättre än konsulternas. Satsningen på Green Highway är SÖT-projektets mest lyckade resultat under Midnordisk högkapacitet bredbandsförbindelse Projektets mål var att skapa en stabil och bra IT-infrastruktur för att underlätta gränsöverskridande samarbete och därigenom ge regionens näringsliv förutsättningar att utvecklas. En bra IT-infrastruktur gynnar även t.ex. sjukvård på distans och den offentliga servicen. I mars 2008 påbörjades anläggningsarbeten med att grävde ner en kabel mellan Fjällnäs i Sverige och Vauldalen i Norge. På norska sidan från Brekken till Valudalen finns nu en högspänningsledning eftersom det där inte gick att gräva ner kabeln. Bredbandsförbindelsen blev klar den 20 november 2008 och invigningen av anläggningen hölls den 4 december i Vauldalen. Projektet är avslutat. Invigningsprocessen förrättades av kommunernas respektive kommunalråd, Lennart Olsson från Härjedalen och Hans Vintervold från Rörøs, genom att binda samman symboliska "bredband". 7

9 Exempel på pågående och avslutade projekt för det prioriterade området Attraktiv livsmiljö GREEN - Gränslöst Energisamarbete mellan skidanläggningar GREEN-projektet inriktar sin verksamhet mot företag som är etablerade i fjällområdena, framförallt Skidanläggningar i Dalarnas län och Hedmarks fylke. Projektet kommer att genomföra studier av pilotkaraktär för att få fram en effektivare energianvändning. Genomgående handlar projektets aktiviteter om att peka på och introducera den teknik som finns för energieffektivisering, och visa att det går att bygga nya gemensamma energisystem baserad på förnybar energi av vind, sol och biomassa. Värmestuga i Idre fjäll, som sköter kringliggande stugors uppvärmning och dusch med hjälp av solenergi. Resultaten av GREENs arbete har lett till att stora anläggningar i Sälen och Trysil byggts eller byggts om på ett sådant sätt att mera miljövänliga energikällor används för uppvärmning. Gränsvandring Bakgrund till projektet Gränsvandring är att miljontals svenskar och norrmän utvandrade till Nordamerika under och 1900-talen. Under samma tidsperiod vandrade också många svenskar över gränsen till Norge för att söka arbete. Projektet inriktas mot insamling, bevarande, forskning och spridning av förvärvad kunskap. För att maximera tillgängligheten utnyttjas modern teknik i form av en databas på Internet. Det är projektets 8

10 intentioner att allt material som skapas och digitaliseras ska göras tillgänglig för forskning från gräsrotsnivå till akademisk forskning. Materialet ska systematiseras och kontinuerligt uppdateras för att bli en lättåtkomlig kunskapsbank som visar en viktig del i Sveriges och Norges kulturarv. Projektet presenterar sig och den digitala webbportalen EMIWEB på EU mässa i Karlstad november Till stor del, tack vare projektets aktiviteter, är nu ca sökbara poster nåbara över den digitala webbportalen EMIWEB. En viktig målgrupp är besöksnäringen i respektive länder. Projektet har även deltagit på internationella konferenser i bl.a. Philadelphia och Hamburg där projektidén presenterades. Speciellt värdefulla anser projektet de kontakter vara som kan leda till ett utökat samarbete kring ökad turism från svensk- /norsk-amerikaner. Den digitala släktforskningen kan då medverka till att dessa svensk/norska ättlingar får kunskap om sina förfäders ursprung. Kosterhavet-Ytre Hvaler; Vårt gemensamma arv Projektets övergripande syfte är inleda och befästa en norsk-svensk samverkan om förvaltning, information och utveckling av hållbara besöksmål i det gränslösa marina område som utgör de två nybildade nationalparkerna Kosterhavet och Ytre Hvaler. Under hösten 2009 invigdes med pompa och ståt den första gränsöverskridande marina nationalparken. Nu fortsätter projektets andra 9

11 viktiga delar i arbetet med att utveckla Kosterhavet och Ytre Hvaler till gemensamma och hållbara besöksmål. Världens bästa idrottsregion Världens bästa idrottsregions huvudmål är att locka fler deltagare till fysiska aktiviteter, samt att få fram fler ledare. Projektet har för avsikt att starta och utveckla 20 breddidrottsarrangemang, rekrytera och kompetensutveckla 400 nya ledare, samt testa modeller för att utveckla verksamheten i 20 föreningar som når nya inaktiva grupper. I förlängningen kan ökad fysisk aktivitet bidra till bättre folkhälsa i regionen. Förberedelser pågår inför ledarutbildningen Unga ledare som startar våren 2010 då 200 ungdomar ska mötas i Oslo. Projektet satsar på informationsspridning och har under år 2009 startat produktionen av en reklamfilm för att locka sökande till de ledarskapsutbildningar som planeras under år Projektet har även deltagit i mässor, producerat informationsmaterial och tagit fram ny layout och hemsida för att nå så många intressenter som möjligt med information om projektet. 10

12 Framtida hållbara mitt-i-emellan-bygder De två inlandskommunerna Rakkelanda och Färgelanda i BC-området har i ett småprojekt genomfört en förstudie för att studera möjligheten till framtida och hållbara "mitt-emellan-bygder". Efter fyra workshops har man konstaterat att kommunerna på svensk och norsk sida arbetar med liknande problematik kring naturresurser, energi, vatten, och hållbar utveckling. Genom samverkan och kunskapsutbyten hoppas man kunna arbeta vidare med utvecklingsfrågor ur ett hållbart perspektiv. Erfarenheterna från detta projekt kommer så småningom att ligga till grund för en ansökan om huvudprojekt. Projektet är avslutat. Gränslös fotboll De båda klubbarna IFK Strömstad och KVIK i Halden har samarbetat inom barn- och ungdomsfotbollen och fokuserat på organisationsutveckling, tränar- och ledarkompetens, samt spelarutveckling. Ungdomarna har samtidigt fått en inblick i de två ländernas ekonomiska, sociala, kulturella skillnader och likheter. Nyttan av förstudien Gränslös fotboll har inneburit ökad kunskap angående fotbollsklubbarnas sociala och kulturella arbete, vilket varit värdefullt inte minst med tanke på "invandrarkultur", och möjligheter till eventuella gemensamma arrangemang. Projektet är avslutat. Kortreist energi Projektet var ett småprojekt med samverkan mellan fem kommuner i Västra Götalandsregionen (Dalsland) och fem kommuner i Østfold/Akershus (BC och IS) som arbetade med insatser för hushållning med naturresurser. Projektet har genomfört kartläggningar av de enskilda kommunernas energiresurser och gjort en dokumentation av för- respektive nackdelar kring olika energilösningar. Denna har spridits till berörda kommuner via seminarier, befintliga hemsidor och lokal media. Samarbetet mellan svenska och norska kommuner har fungerat bra och utväxling av erfarenheter har pågått under hela projekttiden. Ansökan om huvudprojekt skickades in 31 januari Projektet är avslutat. 11

13 Uppföljning En urvalsmodell har upprättats i vilken Managing Authority har fastställt att uppföljning genom besök på plats ska uppgå till ett totalt beviljat stödbelopp om minst 50 % i programmet. Managing Authority har även fastställt att uppföljning genom besök på plats ska genomföras för följande grupper av projekt: Projekt med beviljat EU-stödbelopp över kr. Stödmottagare med flera projekt inom programmet. Övriga projekt som inte faller inom grupp 1 eller 2, men där behov av besök på plats föreligger efter upprättad granskningsplan och riskanalys. I enlighet med förordning 1828/2006 (EG) och artikel 13, genomför den nationella kontrollanten projektbesök på plats hos projektägaren. Syftet är att korrekt kunna verifiera att levererade tjänster, varor och gjorda investeringar som redovisats i ansökan om utbetalning också faktiskt har levererats och kommit projektet till del. Dessa måste också vara stödberättigade utifrån projektbeslut och relevanta nationella och gemenskapsregler. Vid besöken medföljer den ansvarige beredningshandläggaren i det berörda delområdet. Under 2009 genomfördes 6 kontrollbesök enligt följande: Diarienr Projekt Projektägare Urval Projektbesök FEM-Fornybar energi, Energieffektivisering og Stål&Verkstad, S Miljø Kristineh kn S IS Industricollege Karlstads kn S Gränsvandring Emigrantregistret Studiefrämjandet S Innovation Music Network Värmland/Bergslagen Odling av högproducerande Jämtlands Läns N trädslag Landsting 2, G Se möjligheterna och gör något med dem Ung Företagsamhet I samband med kontrollbesöken har inga iakttagelser om systematiska fel lämnats från nationell kontrollant till Managing Authority. Några av de projektspecifika problem som uppmärksammats och åtgärdats har t.ex. rört upphandling, information om EU:s medverkan i projektet, samt frågor kring samverkansparter i projekten och deras roll i verksamheten. Det totala beviljade stödbeloppet i de besökta projekten uppgår till ca 8,06 % av programmets budgeterade totala stödsumma. 12

14 Utvärdering Monitoring Committee har vid båda sina möten behandlat frågor om utvärdering. Under tidig vår genomfördes en gemensam upphandling av utvärderare av MC s sekretariat och Managing Authorities för programmen IVA Botnia-Atlantica, North, samt Sweden-Norway. Uppdraget gick till Nordregio som för de tre programmen har utvärderat respektive genomförandeorganisation, samt för Sweden-Norway även utvärderat hållbar utveckling utifrån ett tematiskt perspektiv. Den 20 oktober 2009 anordnades ett seminarium för Managing Authorities, sekretariat och SC och MC ledamöter. Under seminariet gick utvärderarna igenom de preliminära resultaten om genomförandeorganisationen i programmen. Inspel fån seminariet användes i de slutgiltiga rapporterna. Slutlig rapport om hållbar utveckling redovisades under våren Referensgruppen för utvärderingsfrågor bestående av ledamöter, Managing Authority och sekretariatet kvarstår och har utökats. Gruppen har under året träffats två gånger för att behandla de olika versionerna av utvärderingsrapporten. Samordning med andra finansieringsformer I genomförandeorganisationen (sekretariaten, RPP, SC och MC) finns aktörer och ledamöter från olika offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med eller har ansvar för regionala utvecklingsfrågor. Dessa har tillsammans en bred kunskap om vad som händer i regionen. Sekretariaten har regelbundna möten och kontakter med andra EU-program vilka regionen kan ha nytta av. Därmed sker en samordning mellan olika program där regionala fonden, sociala fonden, jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, fiskefonden m.fl. är finansiärer i olika projekt. Samordningens syfte är dels att projekt inte ska överlappa varandra, dels att bedöma om projekt kan komplettera varandra för ett större mervärde. Information FM ansvarar för information och offentliggörande av programmet och för att synliggöra EU:s medverkan. FM genomför också informationsinsatser på en övergripande nivå enligt kommunikationsplanen för programmet. Respektive sekretariat ansvarar för att informationsinsatserna genomförs i det egna delområdet. En informationsgrupp med tjänstemän från samtliga sekretariat i både Sverige och Norge arbetar med programmets kommunikationsfrågor. Sammankallande är informationsansvarig vid FM. Gruppen har under året haft fem möten där konferensen Projektkontakt 2009, erfarenhetsutbyte för programmets projekt, har stått i fokus. 13

15 Informationsmöten och individuella projektmöten Delområdena erbjöd informationsmöten och individuella projektmöten inför och under utlysningsperioderna och annonserade om dessa i tidningar och på hemsidan. Se fullständig information på hemsidan under menyrubriken Informationsmöten. Några av informationsmötena fick ställas in pga. för få anmälda. Orsaken till detta kan vara att de flesta berörda intressenter känner att de redan har fått en tillfredställande övergripande information om programmet och dess möjligheter. Däremot har individuella projektmöten, där varje potentiellt projekt träffar handläggare från både svensk och norsk sida under ca en och en halvtimme, varit uppbokade och uppskattade. Upp till fyra projekt per dag hinner handläggarna med. Hemsida Interreg Sverige-Norges hemsida används aktivt för att sprida generell information om Interreg, detaljerad programinformation och för nedladdning av blanketter, handledning, samt övriga dokument. Hemsidan är det viktigaste mediet för att sprida information om programmet, både till redan etablerade projektsökande, men även för att presentera projektresultat för övriga intressenter. Under år 2009 skickade FM ut en uppmaning till projekten att mer aktivt informera om sina aktiviteter. Detta har fallit väl ut och under året har det under Aktuellt på hemsidan informerats i större utsträckning än tidigare om projektaktiviteter. Hemsidan har också uppdaterats med fler bilder från projekten. Sidan har under 2009 uppdaterats med flera nya länkar till projektens egna hemsidor och i slutet av året lades även information om Östersjöstrategin ut. Konferensen Projektkontakt 2009 hölls på hotell Rica Nidelven i Trondheim den november. Ett 50-tal projekt och 160 personer deltog. 14

16 Utvärderingen av konferensen gjordes via en webbenkät och var övervägande positiv. Se nedanstående svar på två av 16 frågor. 102 av 161 tillfrågade svarade på frågan nedan. Intressant att nämna är även svaret på frågan om deltagarna var intresserade av en tematisk konferens inom Interreg. 101 av 161 tillfrågade svarade på frågan nedan. För mer information om Interreg Sverige-Norge kontakta gärna Annica Westerlund, informationsansvarig vid Managing Authority +46 (0) , 15

Interreg Sverige Norge

Interreg Sverige Norge b Förvaltande myndighets dnr NG3040-114-06 6 0 L ä g g PROGRAM för Europeiskt Territoriellt Samarbete Interreg Sverige Norge 2007-2013 DETTA PROGRAM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Europeiska unionens strukturfonder förord Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 1 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION 2 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN ISSN 1403-2511 Denna rapport är utgiven

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer