Interreg Sverige-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interreg Sverige-Norge"

Transkript

1 Förvaltande myndighets dnr F Interreg Sverige-Norge 2009 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

2 Kortversion av Interreg Sverige-Norges årsrapport för 2009 Inledning En förkortad version av årsrapporten bör bli enklare att ta till sig för flertalet intresserade och därmed sprids verksamhetens resultat till fler. Med tonvikt på projektpresentationer och uppföljningar kan du nedan läsa ett axplock ur Årsrapport Kortversionen är på 15 sidor jämfört med årsrapportens mer än dubbla sidantal. För den som vill läsa hela återrapporteringen till kommissionen finns den i svensk version på programmets hemsida under rubriken Om programmet/programdokument. Följande förkortningar användas i dokument och de flesta får en tydligare förklaring i löptexten på nästa sida. ÖK = Övervakningskommittén SK = Styrkommittén RPP= Regionalt prioriterande partnerskap FM = Förvaltande myndighet (Sverige) AM = Attesterande myndighet (Sverige) FO = Förvaltande organisation (Norge) NGB = Nordens Gröna Bälte IS = Inre Skandinavien GS = Gränslöst Samarbete NUTS III = Nomenclature of Territorial Units for Statistics används av EU för att indela administrativa geografiska områden. Numreringen anger nivån och NUTS III är lika med länen i Sverige.

3 Geografiskt område Interregprogrammet är ett gemensamt program mellan Sverige och Norge och har tre delområden; Nordens Gröna Bälte, Inre Skandinavien och Gränslöst Samarbete. Det övergripande ansvaret för programgenomförandet har förvaltande och attesterande myndighet (FM och AM) i Sverige och förvaltande organisationer (FO) i Norge. De tre regionalt prioriterande partnerskapen (RPP), ett för varje delområde, med svenska och norska ledamöter från olika myndigheter och organisationer, är de som förordar projekt och beslutar om norska Interregmedel i ett första steg. I nästa steg prioriterar svenska och norska ledamöter i styrkommittén (SK) vilka projekt som ska beviljas EU-medel. Bifall från både ett RPP och sedan SK behövs för att förvaltande myndighet ska bifalla besluten. Övervakningskommittén (ÖK) har ansvar för att genomförandeorganisationen fungerar på ett bra sätt i förhållande till intressenter och förordningar. Programmets kärnområden, är följande regioner: Nordens Gröna Bälte (NGB): Jämtlands län i Sverige, Nord-Trøndelags fylke och Sør-Trøndelags fylke i Norge. Inre Skandinavien (IS): Värmlands och Dalarnas län i Sverige. I Norge ingår Hedmarks fylke, kommunerna Askim, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Marker, Rømskog, Aremark, Hobøl och Spydeberg i Østfolds fylke, kommunerna Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullensaker, Nes, Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum och Aurskog-Høland i Akershus fylke. Gränslöst Samarbete (GS): Fyrbodalområdet i Västra Götalands län i Sverige; Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Orust, Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Bengtsfors, samt Dals-Ed. I Norge ingår kommunerna Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Våler och Rakkestad i Østfolds fylke, samt kommunerna Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård och Enebakk i Akershus fylke. I välmotiverade fall får även utgifter som har uppkommit i områden på NUTS III-nivå, och som gränsar till kärnområdet inkluderas i programmet. Utgifterna i sådana områden får högst 20 procent av programmets totala budget. Till programmet hör följande 20 procent områden: Västernorrlands, Gävleborgs och Örebro län i Sverige, samt Oppland fylke och Oslo kommun i Norge. 2

4 Projekten Programmet ger stöd till tre olika projekttyper: Projekt, småprojekt och initieringsprojekt. Initieringsprojekten får ett mindre stöd för att få till ett samarbete med en projektpartner över gränsen. Programmet delas in i två prioriterade områden; Ekonomisk tillväxt (15 bifall under 2009) och Attraktiv livsmiljö (11 bifall under 2009). Sverige-Norgeprogrammet stödjer projektverksamhet mellan länderna för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Den ekonomiska tillväxten ska främjas genom satsningar på infrastruktur och undanröjande av gränshinder. Den attraktiva livsmiljön ska förstärkas genom att skapa en region där människor vill bo, verka och vistas. Beviljade EU-medel (Euro) För det prioriterade området A. Ekonomisk tillväxt har 48 % av budgeten beslutats under året. Beviljade EU-medel (Euro) A. Ekonomisk tillväxt Januari december 2009 Antal fattade beslut om bifall 15 Summa beviljat EU-stöd Januari 2007 december 2009 Budget för programperioden Summa beviljat EU-stöd Återstående medel (kurs 9,00 SEK) För det prioriterade området Attraktiv livsmiljö har 47 % av budgeten beslutats. B. Attraktiv livsmiljö Januari december 2009 Antal fattade beslut om bifall 11 Summa beviljat EU-stöd Januari 2007 december 2009 Budget för programperioden Summa beviljat EU-stöd Återstående medel (kurs 9,00 SEK) 3

5 Exempel på pågående och avslutade projekt för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt Gränslös fiskedestination Målsättningen för projektet är att etablera en gränsregional fisketurismdestination, Fiskeland, i det svensk-norska gränsområdet Dalsland-Värmland /Østfold-Akershus. Hittills har projektet arbetat med att utveckla fiskecentra i området, samt drivit affärs-/produktutveckling och strategier/regelverk för förvaltning och drift av sportfiskevatten. En central uppgift är att få igång en gemensam marknadsförings-, sälj- och bokningsfunktion i samverkan med kommunala och regionala aktörer. Innovation Music Network Innovation Music Network har som mål att förbättra förutsättningarna för företag inom musikbranschen så de kan utvecklas och växa i regionen. Projektet erbjuder bl.a. branschträffar, internationella mässor och ett växande nätverk där alla inom branschen kan delta. Kartläggningssamtal genomförs löpande med band och mindre företagare inom musikbranschen för att hjälpa och stötta dem i deras etableringssatsningar. Företagare ur projektets nätverk har beslut stora internationella musikmässor under året. Bl.a. har de största musikmässorna i Europa och USA. Panoramabild på huvudentré till mässan MIDEM i Cannes. Världens största musikmässa. 4

6 Workshops med teman som musikproduktion, websound, demoframställning, framgångsrik medverkan på mässor och mediaträning har genomförts under året. Workshop med tema musikproduktion. I början av 2009 besöktes t.ex. projektet av Sveriges kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth som gästade Värmland i samband med sitt arbete med kulturutredningen. Flertalet av de band och företag som är anslutna till nätverket har fått utmärkelser runtom i världen under år Ett exempel är låtskrivaren Carl Utbult som var delaktig i att artisten Jacob Grabb vann en amerikansk Grammy för sitt debutalbum. Mittnordisk lantbrukshögskola pilotgenomföring och vidare planläggning Projektet har undersökt kompetensbehov och utarbetat en studieplan för att kunna genomföra ett treårigt utbildningsprogram på Bachelor-nivå inom lantbruksområdet. Utbildningen har inletts med ett pilotgenomförande läsår under 2009, med inriktning mot husdjur i Jämtland. Planeringen är att under hösten 2010 starta ett ettårigt program i Jämtland och ett i Nord-Tröndelag i "Klimat, industri och innovation". Projektet Mittnordisk lantbrukshögskolas pilotgenomföring och vidare planläggning är en satsning på den gröna näringen. 5

7 Se möjligheterna och gör något med dem Arbetet med att skapa en röd tråd för entreprenörskap från grundskola till högskola. Tanken är att alla medverkande kommuner på grundskole- och gymnasienivå ska ha skolrepresentanter som har genomgått projektets kurs i entreprenörskap och kreativitet. Svenska och norska lärare på seminarium inom projektet Se möjligheterna och gör något av dem. SÖT - ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim SÖT-kommunernas utgångspunkt är att fokusera på frågor där samordnat politiskt agerande har betydelse. Det är viktigt att utveckla transportmöjligheter och kommunikationer i regionen för att göra arbetsmarknaden större och därmed bli mer attraktiv som boende och etableringsplats. Upplevelse- och kulturfrågor är väsentliga näringar i SÖT-området för där ger kommunernas särart en samlad styrka. Matchning av kunskap och kompetens mot näringslivets behov underlättas av att projektet drivs inom ett stort geografiskt område. En ökad integration och rörlighet av kunskap mellan SÖT-städernas regioner ger bättre förutsättningar för studenter, företag, forskare etc. att finna rätt samarbetspartners. Satsningen på Green Highway är SÖT:s mest lyckade resultat under Projektet har etablerat tankstationer för el med jämna mellanrum på sträckan Sundsvall-Trondheim så att eldrivna bilar kan köras hela vägen. Green Highway är också en grön transportkorridor i vidare bemärkelse, med satsning på elfordon, laddningsinfrastruktur, förnyelsebara bränslen, test och utveckling samt möjlighet att bygga och sprida kunskap kring detta. Se Kreativ 24, ett affärsutvecklingsevent, genomfördes för första gången under 2009 och ska följas upp med nya evenemang. Sex små hantverks- och matproduktionsföretag, Landstinget Västernorrland och designbyrån IDAG gav 30 svenska och norska studenter uppdrag att utveckla en specifik tjänst eller produkt under 24 timmar. Samtliga uppdragsgivare meddelade under den avslutande banketten att de vill föra idéerna vidare och förhoppningsvis även inleda samarbete med studenterna. En av uppdragsgivarna påpekade 6

8 lite skämtsamt att de nyligen anlitat ett dyrt konsultföretag och att de idéer som kläckts av studenterna under Kreativ 24 var precis lika bra, om inte ännu bättre än konsulternas. Satsningen på Green Highway är SÖT-projektets mest lyckade resultat under Midnordisk högkapacitet bredbandsförbindelse Projektets mål var att skapa en stabil och bra IT-infrastruktur för att underlätta gränsöverskridande samarbete och därigenom ge regionens näringsliv förutsättningar att utvecklas. En bra IT-infrastruktur gynnar även t.ex. sjukvård på distans och den offentliga servicen. I mars 2008 påbörjades anläggningsarbeten med att grävde ner en kabel mellan Fjällnäs i Sverige och Vauldalen i Norge. På norska sidan från Brekken till Valudalen finns nu en högspänningsledning eftersom det där inte gick att gräva ner kabeln. Bredbandsförbindelsen blev klar den 20 november 2008 och invigningen av anläggningen hölls den 4 december i Vauldalen. Projektet är avslutat. Invigningsprocessen förrättades av kommunernas respektive kommunalråd, Lennart Olsson från Härjedalen och Hans Vintervold från Rörøs, genom att binda samman symboliska "bredband". 7

9 Exempel på pågående och avslutade projekt för det prioriterade området Attraktiv livsmiljö GREEN - Gränslöst Energisamarbete mellan skidanläggningar GREEN-projektet inriktar sin verksamhet mot företag som är etablerade i fjällområdena, framförallt Skidanläggningar i Dalarnas län och Hedmarks fylke. Projektet kommer att genomföra studier av pilotkaraktär för att få fram en effektivare energianvändning. Genomgående handlar projektets aktiviteter om att peka på och introducera den teknik som finns för energieffektivisering, och visa att det går att bygga nya gemensamma energisystem baserad på förnybar energi av vind, sol och biomassa. Värmestuga i Idre fjäll, som sköter kringliggande stugors uppvärmning och dusch med hjälp av solenergi. Resultaten av GREENs arbete har lett till att stora anläggningar i Sälen och Trysil byggts eller byggts om på ett sådant sätt att mera miljövänliga energikällor används för uppvärmning. Gränsvandring Bakgrund till projektet Gränsvandring är att miljontals svenskar och norrmän utvandrade till Nordamerika under och 1900-talen. Under samma tidsperiod vandrade också många svenskar över gränsen till Norge för att söka arbete. Projektet inriktas mot insamling, bevarande, forskning och spridning av förvärvad kunskap. För att maximera tillgängligheten utnyttjas modern teknik i form av en databas på Internet. Det är projektets 8

10 intentioner att allt material som skapas och digitaliseras ska göras tillgänglig för forskning från gräsrotsnivå till akademisk forskning. Materialet ska systematiseras och kontinuerligt uppdateras för att bli en lättåtkomlig kunskapsbank som visar en viktig del i Sveriges och Norges kulturarv. Projektet presenterar sig och den digitala webbportalen EMIWEB på EU mässa i Karlstad november Till stor del, tack vare projektets aktiviteter, är nu ca sökbara poster nåbara över den digitala webbportalen EMIWEB. En viktig målgrupp är besöksnäringen i respektive länder. Projektet har även deltagit på internationella konferenser i bl.a. Philadelphia och Hamburg där projektidén presenterades. Speciellt värdefulla anser projektet de kontakter vara som kan leda till ett utökat samarbete kring ökad turism från svensk- /norsk-amerikaner. Den digitala släktforskningen kan då medverka till att dessa svensk/norska ättlingar får kunskap om sina förfäders ursprung. Kosterhavet-Ytre Hvaler; Vårt gemensamma arv Projektets övergripande syfte är inleda och befästa en norsk-svensk samverkan om förvaltning, information och utveckling av hållbara besöksmål i det gränslösa marina område som utgör de två nybildade nationalparkerna Kosterhavet och Ytre Hvaler. Under hösten 2009 invigdes med pompa och ståt den första gränsöverskridande marina nationalparken. Nu fortsätter projektets andra 9

11 viktiga delar i arbetet med att utveckla Kosterhavet och Ytre Hvaler till gemensamma och hållbara besöksmål. Världens bästa idrottsregion Världens bästa idrottsregions huvudmål är att locka fler deltagare till fysiska aktiviteter, samt att få fram fler ledare. Projektet har för avsikt att starta och utveckla 20 breddidrottsarrangemang, rekrytera och kompetensutveckla 400 nya ledare, samt testa modeller för att utveckla verksamheten i 20 föreningar som når nya inaktiva grupper. I förlängningen kan ökad fysisk aktivitet bidra till bättre folkhälsa i regionen. Förberedelser pågår inför ledarutbildningen Unga ledare som startar våren 2010 då 200 ungdomar ska mötas i Oslo. Projektet satsar på informationsspridning och har under år 2009 startat produktionen av en reklamfilm för att locka sökande till de ledarskapsutbildningar som planeras under år Projektet har även deltagit i mässor, producerat informationsmaterial och tagit fram ny layout och hemsida för att nå så många intressenter som möjligt med information om projektet. 10

12 Framtida hållbara mitt-i-emellan-bygder De två inlandskommunerna Rakkelanda och Färgelanda i BC-området har i ett småprojekt genomfört en förstudie för att studera möjligheten till framtida och hållbara "mitt-emellan-bygder". Efter fyra workshops har man konstaterat att kommunerna på svensk och norsk sida arbetar med liknande problematik kring naturresurser, energi, vatten, och hållbar utveckling. Genom samverkan och kunskapsutbyten hoppas man kunna arbeta vidare med utvecklingsfrågor ur ett hållbart perspektiv. Erfarenheterna från detta projekt kommer så småningom att ligga till grund för en ansökan om huvudprojekt. Projektet är avslutat. Gränslös fotboll De båda klubbarna IFK Strömstad och KVIK i Halden har samarbetat inom barn- och ungdomsfotbollen och fokuserat på organisationsutveckling, tränar- och ledarkompetens, samt spelarutveckling. Ungdomarna har samtidigt fått en inblick i de två ländernas ekonomiska, sociala, kulturella skillnader och likheter. Nyttan av förstudien Gränslös fotboll har inneburit ökad kunskap angående fotbollsklubbarnas sociala och kulturella arbete, vilket varit värdefullt inte minst med tanke på "invandrarkultur", och möjligheter till eventuella gemensamma arrangemang. Projektet är avslutat. Kortreist energi Projektet var ett småprojekt med samverkan mellan fem kommuner i Västra Götalandsregionen (Dalsland) och fem kommuner i Østfold/Akershus (BC och IS) som arbetade med insatser för hushållning med naturresurser. Projektet har genomfört kartläggningar av de enskilda kommunernas energiresurser och gjort en dokumentation av för- respektive nackdelar kring olika energilösningar. Denna har spridits till berörda kommuner via seminarier, befintliga hemsidor och lokal media. Samarbetet mellan svenska och norska kommuner har fungerat bra och utväxling av erfarenheter har pågått under hela projekttiden. Ansökan om huvudprojekt skickades in 31 januari Projektet är avslutat. 11

13 Uppföljning En urvalsmodell har upprättats i vilken Managing Authority har fastställt att uppföljning genom besök på plats ska uppgå till ett totalt beviljat stödbelopp om minst 50 % i programmet. Managing Authority har även fastställt att uppföljning genom besök på plats ska genomföras för följande grupper av projekt: Projekt med beviljat EU-stödbelopp över kr. Stödmottagare med flera projekt inom programmet. Övriga projekt som inte faller inom grupp 1 eller 2, men där behov av besök på plats föreligger efter upprättad granskningsplan och riskanalys. I enlighet med förordning 1828/2006 (EG) och artikel 13, genomför den nationella kontrollanten projektbesök på plats hos projektägaren. Syftet är att korrekt kunna verifiera att levererade tjänster, varor och gjorda investeringar som redovisats i ansökan om utbetalning också faktiskt har levererats och kommit projektet till del. Dessa måste också vara stödberättigade utifrån projektbeslut och relevanta nationella och gemenskapsregler. Vid besöken medföljer den ansvarige beredningshandläggaren i det berörda delområdet. Under 2009 genomfördes 6 kontrollbesök enligt följande: Diarienr Projekt Projektägare Urval Projektbesök FEM-Fornybar energi, Energieffektivisering og Stål&Verkstad, S Miljø Kristineh kn S IS Industricollege Karlstads kn S Gränsvandring Emigrantregistret Studiefrämjandet S Innovation Music Network Värmland/Bergslagen Odling av högproducerande Jämtlands Läns N trädslag Landsting 2, G Se möjligheterna och gör något med dem Ung Företagsamhet I samband med kontrollbesöken har inga iakttagelser om systematiska fel lämnats från nationell kontrollant till Managing Authority. Några av de projektspecifika problem som uppmärksammats och åtgärdats har t.ex. rört upphandling, information om EU:s medverkan i projektet, samt frågor kring samverkansparter i projekten och deras roll i verksamheten. Det totala beviljade stödbeloppet i de besökta projekten uppgår till ca 8,06 % av programmets budgeterade totala stödsumma. 12

14 Utvärdering Monitoring Committee har vid båda sina möten behandlat frågor om utvärdering. Under tidig vår genomfördes en gemensam upphandling av utvärderare av MC s sekretariat och Managing Authorities för programmen IVA Botnia-Atlantica, North, samt Sweden-Norway. Uppdraget gick till Nordregio som för de tre programmen har utvärderat respektive genomförandeorganisation, samt för Sweden-Norway även utvärderat hållbar utveckling utifrån ett tematiskt perspektiv. Den 20 oktober 2009 anordnades ett seminarium för Managing Authorities, sekretariat och SC och MC ledamöter. Under seminariet gick utvärderarna igenom de preliminära resultaten om genomförandeorganisationen i programmen. Inspel fån seminariet användes i de slutgiltiga rapporterna. Slutlig rapport om hållbar utveckling redovisades under våren Referensgruppen för utvärderingsfrågor bestående av ledamöter, Managing Authority och sekretariatet kvarstår och har utökats. Gruppen har under året träffats två gånger för att behandla de olika versionerna av utvärderingsrapporten. Samordning med andra finansieringsformer I genomförandeorganisationen (sekretariaten, RPP, SC och MC) finns aktörer och ledamöter från olika offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med eller har ansvar för regionala utvecklingsfrågor. Dessa har tillsammans en bred kunskap om vad som händer i regionen. Sekretariaten har regelbundna möten och kontakter med andra EU-program vilka regionen kan ha nytta av. Därmed sker en samordning mellan olika program där regionala fonden, sociala fonden, jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, fiskefonden m.fl. är finansiärer i olika projekt. Samordningens syfte är dels att projekt inte ska överlappa varandra, dels att bedöma om projekt kan komplettera varandra för ett större mervärde. Information FM ansvarar för information och offentliggörande av programmet och för att synliggöra EU:s medverkan. FM genomför också informationsinsatser på en övergripande nivå enligt kommunikationsplanen för programmet. Respektive sekretariat ansvarar för att informationsinsatserna genomförs i det egna delområdet. En informationsgrupp med tjänstemän från samtliga sekretariat i både Sverige och Norge arbetar med programmets kommunikationsfrågor. Sammankallande är informationsansvarig vid FM. Gruppen har under året haft fem möten där konferensen Projektkontakt 2009, erfarenhetsutbyte för programmets projekt, har stått i fokus. 13

15 Informationsmöten och individuella projektmöten Delområdena erbjöd informationsmöten och individuella projektmöten inför och under utlysningsperioderna och annonserade om dessa i tidningar och på hemsidan. Se fullständig information på hemsidan under menyrubriken Informationsmöten. Några av informationsmötena fick ställas in pga. för få anmälda. Orsaken till detta kan vara att de flesta berörda intressenter känner att de redan har fått en tillfredställande övergripande information om programmet och dess möjligheter. Däremot har individuella projektmöten, där varje potentiellt projekt träffar handläggare från både svensk och norsk sida under ca en och en halvtimme, varit uppbokade och uppskattade. Upp till fyra projekt per dag hinner handläggarna med. Hemsida Interreg Sverige-Norges hemsida används aktivt för att sprida generell information om Interreg, detaljerad programinformation och för nedladdning av blanketter, handledning, samt övriga dokument. Hemsidan är det viktigaste mediet för att sprida information om programmet, både till redan etablerade projektsökande, men även för att presentera projektresultat för övriga intressenter. Under år 2009 skickade FM ut en uppmaning till projekten att mer aktivt informera om sina aktiviteter. Detta har fallit väl ut och under året har det under Aktuellt på hemsidan informerats i större utsträckning än tidigare om projektaktiviteter. Hemsidan har också uppdaterats med fler bilder från projekten. Sidan har under 2009 uppdaterats med flera nya länkar till projektens egna hemsidor och i slutet av året lades även information om Östersjöstrategin ut. Konferensen Projektkontakt 2009 hölls på hotell Rica Nidelven i Trondheim den november. Ett 50-tal projekt och 160 personer deltog. 14

16 Utvärderingen av konferensen gjordes via en webbenkät och var övervägande positiv. Se nedanstående svar på två av 16 frågor. 102 av 161 tillfrågade svarade på frågan nedan. Intressant att nämna är även svaret på frågan om deltagarna var intresserade av en tematisk konferens inom Interreg. 101 av 161 tillfrågade svarade på frågan nedan. För mer information om Interreg Sverige-Norge kontakta gärna Annica Westerlund, informationsansvarig vid Managing Authority +46 (0) , 15

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

Det ska finnas två sökande parter, en från Sverige och en från Norge.

Det ska finnas två sökande parter, en från Sverige och en från Norge. Ansöka Vem kan ansöka? Det ska finnas två sökande parter, en från Sverige och en från Norge. Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga och privata. Exempel på offentliga organisationer är

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08 BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-81-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Att: John Rune Wikén Box 384 831

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT FÖRPROJEKT 2008-05-26 DIARIENUMMER R30441-72-08 DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Framtid Hogdal Idéell Förening c/o Solveig Haugen Storån 474

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-05-19 DIARIENUMMER N30441-90-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund Idrottens Hus Att: Bertil

Läs mer

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-30-11 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Mål: Europeiskt territoriellt samarbete, gränsöverskridande samarbete Stödberättigande område: Sverige i samarbete med Norge

Läs mer

Projekt för svenskt-norskt samarbete

Projekt för svenskt-norskt samarbete Projekt som får stöd från Interreg Sv-No Datum 2011-10-21 Annica Westerlund 070-289 00 16 EUROPEISKA UNIONEN Projekt för svenskt-norskt samarbete Det var 11 projekt som den 21 oktober 2011 fick stöd ur

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-43-11

DIARIENUMMER N30441-43-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-06-14 DIARIENUMMER N30441-43-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Birka Folkhögskola Att: Annkristin Holmberg Birkavägen 25 836 95 Ås Projekt:

Läs mer

Nordens Gröna Bälte Pressinformation

Nordens Gröna Bälte Pressinformation 1 (6) Nordens Gröna Bälte Pressinformation Det nya projektet Markering 2005 ska stimulera till, förstärka och lyfta fram aktiviteter i Jämtland och Tröndelag som har gränsöverskridande nytta och ingredienser

Läs mer

Diarienummer G

Diarienummer G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-06-29 Diarienummer G30441-30-10 Delområde GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Connect Väst Att: Dag Stulen Stena Center 1 A 412 92 GÖTEBORG Projekt: Företagsaccelerator

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge BESLUT SMÅPROJEKT 2009-12-14 DIARIENUMMER S30441-35-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Lars-Håkan Jönsson Plan- och Beredskapsenheten 791

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT FÖRPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-120-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Turistföreningen Gränslauta Att: Örjan Sedin Brogränd 26 B 831 41 Östersund

Läs mer

Gränslöst Samarbete. Programmet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. SVERIGE - NORGE

Gränslöst Samarbete. Programmet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. SVERIGE - NORGE Gränslöst Samarbete Programmet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. SVERIGE - NORGE Västra Götalandsregionen Regionens Hus, Interreg-sekretariatet, 462 80 VÄNERSBORG, Tel: +46 521

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3828-13

DIARIENUMMER 304-3828-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-3828-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Suzan Stenberg, MSSP Box 3123 831 03 Östersund

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-30 DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Johan Kullander 651 84 Karlstad Projekt: Träteknisk utbildning

Läs mer

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Varför gå över ån..? Lösa gemensamma problem Avlägsna hinder för samverkan Öka den kritiska massan Nyttja likheter

Läs mer

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER G30441-17-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Christina Christiansson Regionens Hus 542 87 MARIESTAD

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Delområden Nordens Gröna Bälte: Jämtlands och Västernorrlands län, Nord- och Sör-Tröndelags fylken Inre Skandinavien: Värmlands och Dalarnas län, Hedmarks

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

DIARIENUMMER R Projekt: Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid

DIARIENUMMER R Projekt: Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid BESLUT SMÅPROJEKT 2011-02-18 DIARIENUMMER R30441-61-10 DELOMRÅDE R (NGB/IS) Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges lantbruksuniversitet/cbm Att: Håkan Tunón Box 7007 750 07

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER S30441-69-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Urban Karlsson Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning 651

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2012 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge

ÅRSRAPPORT 2012 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr 304-3637-13 ÅRSRAPPORT 2012 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Mål: Europeiskt territoriellt samarbete, gränsöverskridande samarbete Stödberättigande område: Sverige i

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-1-10

DIARIENUMMER N30441-1-10 BESLUT SMÅPROJEKT 2010-02-16 DIARIENUMMER N30441-1-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Handelskammaren Mittsverige Att: Dick Jansson Kyrkogatan 26 852 32 Sundsvall

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål

Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål 3.1 Regionens kultur och kulturarv har blivit stärkt och levande 3.1 Stärkt samiskt språk inom den samiska befolkningen 3.2 Förbättrad bevarandestatus

Läs mer

Interreg Nord

Interreg Nord Interreg Nord 2014-2020 Dagens agenda Programområde Insatsområden resultat/mål/aktiviteter Vägledande principer för projekturval Övriga principer för projekturval Urvalskriterier vid prioritering Programorganisationen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, 2010 2009 Plats och tid Quality Spa och Resort, Strömstad, 12 november, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

DIARIENUMMER R330441-188-08

DIARIENUMMER R330441-188-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2009-01-12 DIARIENUMMER R330441-188-08 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Anders Gustafsson Universitetsgatan 2 651 88

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 Plats och tid Quality Hotel, Luleå, 19 augusti, 2009 kl. 18.00 20.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 Rapport Årligt yttrande 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-09-09 DIARIENUMMER N30441-119-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens församling Att: Gustaf Forsmark Box 63 830 90 Gäddede

Läs mer

Interreg V-A Sverige-Norge

Interreg V-A Sverige-Norge N2013/5769/RT Samarbetsprogram Interreg V-A Sverige-Norge CCI 2014TC16RFCB016 SV SV Innehåll 1. Strategi för samarbetsprogrammets bidrag till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och

Läs mer

SV 1 SV. Innehåll. ej beslutat av EU-kommissionen 2014-09-05

SV 1 SV. Innehåll. ej beslutat av EU-kommissionen 2014-09-05 ej beslutat av EU-kommissionen 2014-09-05 Innehåll När kan man ansöka första gången?... 2 Interreg Sverige-Norge med utgångspunkt från Europa 2020 strategin... 2 Insatsområder... 4 Insatsområde 1: Innovativa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, 3 november, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Avropsförfrågan från ramavtal 2008-12-16 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Dnr: 8541 2008 6108 Ramavtalets Dnr: 8521-2007-1416/K Anna Ullsten FM Interreg

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Rådhuset, Rygge kommune, 17 april, 2009 kl. 09.00 11.15 ande tum Arbetsutskottet 1(5 Datum 17 april, 2009 Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Martin Carling,

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S BESLUT PROJEKT 2009-05-19 DIARIENUMMER S30441-8-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Värmlands idrottsförbund Att: Per Dalebjer Box 10 651 02 Karlstad Projekt: Världens

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Compare Karlstad Att: Mikael Lundström Lagergrens gata 4 651 07 Karlstad Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER N30441-34-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län/länskulturen Att: Stefan Ek Box 377 831 03 Östersund

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Lägesrapport 2011-2012

Lägesrapport 2011-2012 Lägesrapport 2011-2012 21 februari 2013 Upplägg Beslut Aktiviteter Handlingsplan 2013-2014 BESLUT Sammanfattning interregbeslut Motivering till beslut stärka regionen som turistdestination. En central

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-12-17 DIARIENUMMER 304-8797-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Cerut, Karlstads universitet Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö Rev. 1, 2008-09-05 Maria H FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö FAKTA OM PROJEKTET Projektstart 1:a juni 2008 Projektets varaktighet 36 månader Med planerad förlängning i ytterligare 2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 februari 2008 Sida 1(6) Plats och tid Borregaard huvudgård, Sarpsborg, Norge kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Mette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord Programmet 1. Mål 2 programmets möjligheter och dess nuläge 2. Interreg IV A Nord programmets möjligheter och dess nuläge 3. Användning av strukturfonder för finansiering av insatser inom ramen för östersjöstrategin

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Företagsamhet i hela skolan 2013/14 Slutrapport Interreg Sverige-Norgeprojekt Diarienummer/Tillsagns-nummer: 304-2977-13 2013-08-01 2014-08-31

Företagsamhet i hela skolan 2013/14 Slutrapport Interreg Sverige-Norgeprojekt Diarienummer/Tillsagns-nummer: 304-2977-13 2013-08-01 2014-08-31 Företagsamhet i hela skolan 2013/14 Slutrapport Interreg Sverige-Norgeprojekt Diarienummer/Tillsagns-nummer: 304-2977-13 2013-08-01 2014-08-31 Ung Företagsamhet Dalarna Ung Företagsamhet Värmland Ungt

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020

Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020 Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Green Drive Region Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Framtidsplaner med samma riktning VÄRMLAND Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Nätverksträff inom MILJÖ

Nätverksträff inom MILJÖ Nätverksträff inom MILJÖ Härnösand 2016-10-26 9.30 Fika 10.00 Turism på naturens villkor 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 2014 2020 11.30 Lunch 12.30 Exempel på pågående miljöprojekt 13.00

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Projekt för svenskt-norskt samarbete

Projekt för svenskt-norskt samarbete Projekt som får stöd från Interreg Sv-No Datum 2009-05-19 Annica Westerlund 070-289 00 16 EUROPEISKA UNIONEN Projekt för svenskt-norskt samarbete De 7 projekt som listas nedan har fått stöd ur den (EU-stöd)

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-01 DIARIENUMMER N30441-101-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens Fotbollsförening Att: Peter Hansson Brogatan 13 830 90 Gäddede

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-74-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Emigrantregistret/Kinship Center Att: Mattias Nilsson Box 331 651 89 Karlstad

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-166-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstads kommun Att: Björn Gunnarsson 452 80 STRÖMSTAD Projekt: Gränsregional

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009 Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009 Plats och tid Industriprodukter AS, Halden kommune, 23 november, 2009 kl. 09.00-11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

Företagsklimatet i Trollhättans stad 2017

Företagsklimatet i Trollhättans stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Interreg Sverige Norge

Interreg Sverige Norge b Förvaltande myndighets dnr NG3040-114-06 6 0 L ä g g PROGRAM för Europeiskt Territoriellt Samarbete Interreg Sverige Norge 2007-2013 DETTA PROGRAM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer