Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord"

Transkript

1 Programmet 1. Mål 2 programmets möjligheter och dess nuläge 2. Interreg IV A Nord programmets möjligheter och dess nuläge 3. Användning av strukturfonder för finansiering av insatser inom ramen för östersjöstrategin 4. Diskussion och frågestund

2 Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord

3 Brobyggare = Interreg program Land 1 Interreg kan symboliseras som en bro Land 2 Grundfundamenten Nationella satsningar Regionala satsningar Etc. Grundfundamenten

4 INTERREG IVA Nord Perioden INTERREG IV A Nord Perioden EU- ca 34 miljoner (totalt 70 miljoner ) Geografin Delprogram Sápmi

5 INTERREG IVA Nord Prioriterade områden 1. Utveckling av näringslivet 2. Forskning, utveckling och utbildning 3. Regional funktionalitet och identitet 4. Delprogram Sápmi- Gränslös utveckling Tekniskt stöd

6 Strategiska utvecklingsområden Prioriterade område 1 Utveckling av näringslivet Prioriterade område 2 Forskning, utveckling och utbildning Samarbete mellan basindustri och små- och medelstora företag. Kreativa näringar och besöksindustrin. Informations- och kommunikations-industrin (ICT). Förnyelsebara energiformer och miljöteknologi. Testverksamhet. Utveckling av tjänstesektorn.

7 Prioriterat område 1 Utveckling av näringslivet Små och medelstora företag utvecklar nya produkter och tjänster. Gränsöverskridande nätverk och affärsrelationer skapas mellan Små och medelstora företag Små och medelstora företag utvidgar sina marknader inom strategiska utvecklingsområden

8 Prioriterat område 1 - Utveckling av näringslivet Aktiviteter som kan stödjas Vad kan man få göra? Produkt-, tjänste- och metodutveckling (FoU) Marknadsundersökningar och marknadsaktiviteter Utveckling av affärsrelationer Bransch och företagsspecifika kompetensutvecklingsprogram utveckling av underleverantörs- och vidareförädlingsverksamheter

9 Exempel 1. Företags samverkar med universiteten om att utveckla och utvärdera en falldetekteringstjänst inom äldreomsorgen i Finland och Sverige. 2. Genom att knyta samman universiteten och regionala SME runt ett konkret industriellt problem skapas möjlighet att stärka forskningen, nya innovativa produkter som är baserade på spjutspetsteknik utvecklas av regionala leverantörer, samt möjlighet att tillhandahålla nya tekniska lösningar för regionens industrier.

10 Prioriterat område 2 - Forskning, Utveckling och utbildning Utveckling av samarbete mellan utbildningsinstitutioner inom strategiska utbildningsområden Utveckling av gemensamma forskningsmiljöer inom näringslivsstödjande forsknings och innovationsverksamhet Öka kunskaper om mekanismerna bakom entreprenörskap, innovationer och framgångsrika innovationsmiljöer

11 Prioriterat område 2 Forskning, utveckling och utbildning Aktiviteter som kan stödjas Vad kan man få göra? strategiska allianser och forskningsplattformar Forsknings- och utvecklingsprojekt Nya lösningar (kopplade till användning av oberoende teknik och virtuella inlärningsmiljöer i utbildningssamarbetet.) Utbyte (student-, lärar-, praktikant- och forskarutbyte) nya metoder och arbetssätt för entreprenörskap

12 INTERREG IVA Nord Detta leder till Gränsöverskridande samarbete är en naturlig del av det regionala utvecklingsarbetet. Projekten bör ha en tydlig näringslivs- och tillväxtinriktning. Projektets långsiktiga ambitioner dvs. FP 7, CIP och CRAFT. Hur har projektet tänkt nå dessa program ex vilka nätverk, påverka olika policy processer eller vad är man i skrivningsprocessen

13 INTERREG IVA Nord Grundidén Nationella satsningar Internationella Satsningar, geografiskt regionala Internationella satsningar, geografiskt obundna ex FP 7 Grunden Mål 2 etc

14 Prioriterat område 3 Regional funktionalitet och identitet Utveckling av gränsöverskridande lösningar som underlättar informationsöverföringen samt rörligheten för personer och varor i programområdet Utveckling och fördjupning av gränsöverskridande samarbetet inom service, infrastruktur och myndighetsutövning Stimulering av kultur- och erfarenhetsutbyte samt kunskapsutveckling i programområdet

15 Prioriterat område 4 Delprogram Sápmi Gränslös utveckling Stärka de traditionella samiska näringarna och utveckla den nya tidens samiska näringsverksamheter Samordna resurser och skapa varaktiga allianser mellan både samiska och andra aktörer på lokal, regional och central nivå Synliggöra samiska förhållanden och levnadsvillkor samt stärka det samiska språket Utveckling av gränsöverskridande kompetensutveckling, forskning och dokumentation

16 INTERREG IVA Nord Budget Beviljat % Återstår % Prio % % Prio % % Prio % % Prio % % Nästa call nr 7 stängs den 1 November

17 Projektverksamheten i regionen. Gävle Karlstad Norrköping

18 Sammanfattning

19 kontaktpersoner Interreg IVA Nord Prioriterat område 1 till och med 3 Lena Anttila Enhetschef tel Iiris Mäntyranta tel Kairi Pääsuke tel Per-Erik Andersson tel e-post: