Nordens Gröna Bälte Pressinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordens Gröna Bälte Pressinformation"

Transkript

1 1 (6) Nordens Gröna Bälte Pressinformation Det nya projektet Markering 2005 ska stimulera till, förstärka och lyfta fram aktiviteter i Jämtland och Tröndelag som har gränsöverskridande nytta och ingredienser i samband med 100-årsmarkeringen av unionsupplösningen. Det är ett av fyra beslut om bifall som beslutsgruppen för Interreg har beviljat. De andra är Nabotåget, Forbönder på väg och Kommunal samverkan över kommun och riksgräns Samtliga projekt är ett samarbete mellan Jämtlands län i Sverige och Tröndelag fylken i Norge. Fakta om projekten och telefonnummer till projektledarna finns på nästa sida och framåt. (Sist finns också lite fakta om Interreg III A Sverige Norge.) Pressmeddelandet finns även på vår hemsida: Välj fliken Nordens Gröna Bälte Har ni frågor om Interreg III A Sverige - Norge kontakta: Malin Eriksson Kajsa Mattsson Strukturfondsavdelningen Strukturfondsavdelningen Länsstyrelsen Jämtlands län. Länsstyrelsen Jämtlands län +46 (0) (0) Maia Vardenaer Terje Thuseth Nord-Tröndelags fylkeskommune Sör-Tröndelags fylkeskommune Naerings- og utviklingavdelingen , Per Vidar Berntsen Nord-Tröndelags fylkeskommune

2 2 (6) Projektbeslut för Nordens Gröna Bälte, Interreg III A Sverige - Norge Projektnamn: Förstudie; Forbönder på väg Svensk projektägare: Stor-Östersunds köpmannaförening Norsk projektägare: Röros Reiseliv Åtgärd: B3 Kultur, regional identitet och attraktionskraft Projektbeskrivning: Projektet är en förstudie som ska utmynna i en grund för ett framtida turistprojekt med aktiviteter inom kulturturismens ramar kopplade till forkörning och färdvägar. Forbonderesorna är en del av kulturhistorian i regionen och att åter kunna genomföra sådana efter de ursprungliga farlederna genom att etablera ett samarbete med företag och föreingar på båda sidor gränsen bör ge en ökad kulturturism. Aktiviteter i projektet: Faktasök, Inventering av vägar, Nätverksskapande, Planering av arrangemang i samband med marknaderna, Provaktiviteter, Sammanställning av historik. Indikatorer: Ett interregionalt nätverk med 10 deltagande företag/organisationer kommer att bildas. Ett gränshinder kommer att undanröjas och ett nytt arbetstillfälle kommer att skapas. 5 företag kommer att delta i kontaktskapande aktiviteter och 4 aktiviteter kommer att skapas som ökar attraktionskraften för regionen. Svensk finansiering: SEK EU-stöd, SEK nationell offentlig finansiering, SEK privat kontant finansiering och SEK privat direktfinansiering, totalt SEK Norsk finansiering: NOK Statliga IR-midler, NOK regional finansiering, NOK privat kontant finansiering och NOK privat direktfinansiering, totalt NOK Projektperiod: till Projektansvarig och tfn: Per Åke Enarsson , Lillian Sandnes Projektnamn: Kommunal samverkan över kommun och riksgräns Svensk projektägare: Strömsunds kommun Norsk projektägare: Lierne kommune Åtgärd: B3 Kultur, regional identitet och attraktionskraft Projektbeskrivning: Projektet kommer att arbeta vidare med de erfarenheter som det tidigare Interregprojektet Arbetsmarknad och kultur i gränsbygd har gett. Aktiviteter i projektet: Kartlägga politikområden som är intressanta ur samarbetssynpunkt, Förstärka kultursamarbetet, utveckling av samverkansmodell för nyttjande av regionens utbildingsresurser, undersöka gränshinder som rör den areella sektorn. Indikatorer: 12 interregionalt nätverk med 8 deltagande företag/organisationer kommer att bildas och tre gränshinder kommer att undanröjas. 4 män och kvinnor kommer att delta i kompetensutvecklingsinsatser och 15 aktiviteter som ökar attraktionskraften för regionen kommer att ingå i projektet. Svensk finansiering: SEK EU-stöd, SEK nationell offentlig finansiering varav SEK är direktfinansiering och SEK privat direktfinansiering, totalt SEK Norsk finansiering: NOK Statliga IR-midler, NOK regional finansiering varav NOK är direktfinansiering, totalt NOK

3 3 (6) Projektperiod: till Projektansvarig och tfn: Allan Bengtsson , Arnodd Lillemark Projektnamn: Markering 2005 Svensk projektägare: Naboer AB Norsk projektägare: Naboer AB Åtgärd: B3 Kultur, regional identitet och attraktionskraft Projektbeskrivning: Projektet syftar till att stimulera till, förstärka och lyfta fram aktiviteter i Jämtland och Tröndelag som har gränsöverskridande nytta och ingredienser i samband med 100- årsmarkeringen av unionsupplösningen. Aktiviteter i projektet: Möten Redaktionsråd Samla in data, sprida och marknadsföra Upprätta en marknadsföringsplan, annonsera Kontakter med presumtiva samarbetspartners Skapa mallar för samarbetsavtal, rapporter mm Sammanställa rapporter och resultatspridning Planering och igångsättning Indikatorer: 20 nya nätverk, 65 företag /organisationer som deltar i nätverk, 40 utvecklade natur- och kulturmiljöer/attraktioner/produkter, 20 aktiviteter Svensk finansiering: Länsstyrelsen i Jämtlands län kr, Jämtlands läns landsting kr, EG s regionala fond kr, totalt kr Norsk finansiering: S-T fylkeskommune nok, Trondheim kommune nok, N-T fylkeskommune nok, IR-middler nok, totalt nok Projektperiod: till Projektansvarig och tfn: Lennart Adsten, Projektnamn: Nabotåget Svensk projektägare: Länstrafiken i Jämtlands län Norsk projektägare: NSB AS Åtgärd: B1 infrastruktur och kommunikationer Projektbeskrivning: Detta projekt fokuserar på att skapa en snabb, fungerande tågtrafik på sträckan Östersund Trondheim. Konkret handlar det om att trafikera sträckan med två turer per dag i vardera riktning. Trafiken körs med tågset som drivs med diesel och trafiken är helt ny trafik som drivs bredvid den trafik som SJ idag trafikerar sträckan Östersund Storlien. Aktiviteter i projektet: Marknadsföring Uppföljning Utvärdering Etablering av samarbete med Mittlinjen och Tågkompaniet

4 4 (6) Indikatorer: 4 nätverk, 20 företag som ingår i nätverk, 1 nytt arbetstillfälle för kvinnor, 6 nya arbetstillfällen för män, 1 bevarat arbetstillfälle för kvinnor, 3 bevarade arbetstillfällen för män, 20 företag som deltar i kontaktskapande aktiviteter, 10 utbildningstimmar för kvinnor, 60 utbildningstimmar för män, 1 aktivitet för fysisk infrastruktur, 1 aktivitet för ökad attraktionskraft. Svensk finansiering: Rikstrafiken kr, Länstrafiken kr, Länsstyrelsen i Jämtlands län kr, EG s regionala fond kr, privat kontant finansiering kr, totalt kr Norsk finansiering: NSB AB nok, IR-middler nok, privat kontant finansiering nok, totalt nok Projektperiod: till Projektansvarig och tfn: Åke Myrberg, AVSLAG Projektnamn: Grensevärden Meråker - Åre Svensk projektägare: Åre kommun Norsk projektägare: Meråker Vekstforum BA Åtgärd: B3, Kultur, regional identitet och attraktionskraft Projektbeskrivning: Projektet går ut på att starta ett antal processer med syfte att skapa engagemang för en hållbar utveckling för regionen. Ett processinriktat arbetssätt tros kunna öka engagemanget och borga för ett demokratiskt arbetsätt. Ett antal aktiviteter är inplanerade och kommer i sin tur att bestå av ett antal delaktiviteter som kommer att processas fram under projekttidens gång. Att nå en hållbar utveckling handlar om att ha gemensamma värdegrunder, etik och tydlig identitet. Det handlar om områdena ekonomi, ekologi, sociala förhållanden samt demokratiska värden. Genom projektet ska invånarna i regionen lockas att frivilligt ta del av information för att sedan vilja gå vidare och bli aktivt engagerade. Svensk finansiering: Avslag Norsk finansiering: Avslag Projektansvarig och tfn: Magnus Dahlin, Bakgrund om Interreg III A Sverige-Norge Interreg-programmet är en del av EU: s regionalpolitiska åtgärder och handlar om att utveckla samarbete över nationsgränser. Det gäller under perioden 2000 till 2006 och omfattar ett område som sträcker sig från Västra Götaland län/östfold fylke och upp till Jämtlands län/tröndelags fylken. Programmet har tilldelats 272 mnkr EU-medel från regionala fonden, EG:s strukturfonder. Till denna summa tillkommer även nationella medel från Sverige och Norge samt privata medel vilket innebär att det kommer att genomföras gränsöverskridande projekt i regionen för ca 945 mnkr. Programmets vision är:

5 5 (6) Att genom gränsöverskridande samarbete skapa en attraktiv och konkurrenskraftig region med god livsmiljö och hållbar utveckling, där människors olika behov och utvecklingsmöjligheter tillgodoses. Programmets mål för hela regionen: Undanröja minst 5 gränshinder inom t.ex. arbetsmarknadsfrågor, näringslivsfrågor och infrastruktur Minst 20 nya interregionala nätverk skall ha bildats Minst 50 olika organisationer/myndigheter/företag i gränsregionen ska ha bildat fungerande samarbetsstrukturer över gränsen alternativt slutit långsiktiga samarbetsavtal Minst 2000 gränsinvånare, varav minst 40% av vardera könet, skall ha deltagit i utbildningar/kurser av gränsregional karaktär Minst 75 nya arbetstillfällen Minst 100 bevarade arbetstillfällen En förutsättning för ett Interreg-projekt är att det gränsöverskridande projektet ger en direkt nytta/effekt på bägge sidor av gränsen och att den förväntade effekten är större än om projektet genomförts på respektive sida var för sig. Satsningar ska göras inom områdena: utveckling av företag och företagande, kompetensutveckling, samisk samhällsutveckling, infrastruktur och kommunikationer, miljö och hälsa, kultur, regional identitet och attraktionskraft. Programmet omfattar fyra delområden. Den geografiska omfattningen och respektive delområdets tilldelade EU-medel är: Åarjelsaemien Dajve (sydamiskt område) 9 mnkr. Område: Jämtlands län, Nord- och Sör Tröndelags fylken, Idre nya sameby i Dalarnas län och Elgå Reinbeitesdistrikt i Hedmarks fylke. Nordens Gröna Bälte 77 mnkr. Område: Jämtlands län, Nord-Tröndelags fylke och Sör-Tröndelags fylke. Inre Skandinavien 86 mnkr. Område: Värmlands län, Malung och Äldalens kommuner i Dalarna, Hedmarks fylke, kommunerna Askim, Skiptvet, Eidberg, Trögstad, Marker, Römskog, Aremark, Hoböl och Spydeberg i Östfolds fylke. I Akershus fylke ingår kommunerna Aurskog-Höland, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullensker, Nes, Fet och Sörum. Gränslöst Samarbete 86 mnkr. Område: I Västra Götalands län ingår kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Bengtsfors och Dals Ed. I Östfolds fylke ingår kommunerna Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Våler och Rakkestad. Varje delområde har egen budget och beslutsgrupp. Mer uppgifter om programmet och kontaktpersoner för respektive delområde m.m. finns på hemsidan Länsstyrelsen i Jämtlands län är Förvaltnings- och Utbetalande myndighet för programmet.

6 6 (6) Beslutsgrupp Interreg III A Nordens Gröna Bälte Namn Ledamöter: Uno Svaleryd Viktoria Eriksson Thomas Hägg Klas Hallman Margareta Berndtsson Märit Eriksdotter Einar Ström, ordf Susanne Bratli Solveig Kvidal Bjarne Haug Arne Braut Ivar P. Volden Ersättare: Kerstin Andersson Lennart Oscarsson Katarina Nyberg-Finn Maria Söderberg Gusten Rolandsson Kjell Norberg Trude Marian Nøst Audun Østerås Marianne Bjerke Jan-Yngvar Kiel Gun Vaagan Bjørn Skjelstad Myndighet Länsstyrelsen Näringslivet Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Innovasjon Norge Kommunenes Sentralførbund Sør-Trøndelag Länsarbetsnämnden Näringslivet Kommunenes Sentralførbund Fylkesmannen Sør-Trøndelag Innovasjon Norge KS Nord-Trøndelag

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-30-11 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Mål: Europeiskt territoriellt samarbete, gränsöverskridande samarbete Stödberättigande område: Sverige i samarbete med Norge

Läs mer

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-25-10 Interreg Sverige-Norge 2009 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Kortversion av Interreg Sverige-Norges årsrapport för 2009 Inledning En förkortad

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

PROGRAM för gemensakapsinitiativet

PROGRAM för gemensakapsinitiativet Näringsdepartementets Dnr: N2000/5439/IRT PROGRAM för gemensakapsinitiativet 2000-2006 DETTA PROGRAM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA UNIONEN REGIONALA FONDEN SVERIGE OCH NORGE 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Programstruktur

Läs mer

Projekthandbok Interreg

Projekthandbok Interreg Projekthandbok Interreg Version 28 augusti 2015 Endast kapitel Planera och Ansöka Sid 1 av 18 INNEHÅLL PLANERA... 3 INLEDNING... 3 MÅLET MED PROGRAMMET... 3 FRA IDÉ TIL SØKNAD... 4 Grenseregional merverdi...

Läs mer

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Europeiska unionens strukturfonder förord Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa

Läs mer

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång dialogen #1 2002 en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt samarbetsprogram - för en ekonomiskt stark region med

Läs mer

Interreg Sverige Norge

Interreg Sverige Norge b Förvaltande myndighets dnr NG3040-114-06 6 0 L ä g g PROGRAM för Europeiskt Territoriellt Samarbete Interreg Sverige Norge 2007-2013 DETTA PROGRAM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-166-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstads kommun Att: Björn Gunnarsson 452 80 STRÖMSTAD Projekt: Gränsregional

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning:

Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning: GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1 Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning: Kommun/landsting Ledamöter Ersättare Fylkeskommun Fredrikstad Ordfører Varaordfører kommune

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-74-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Emigrantregistret/Kinship Center Att: Mattias Nilsson Box 331 651 89 Karlstad

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Bilaga 2 Projektbeskrivning Kosterhavet-Ytre Hvaler, 2008-09-17. Kosterhavet-Ytre Hvaler Vårt gemensamma arv

Bilaga 2 Projektbeskrivning Kosterhavet-Ytre Hvaler, 2008-09-17. Kosterhavet-Ytre Hvaler Vårt gemensamma arv Kosterhavet-Ytre Hvaler Vårt gemensamma arv 1 1. BAKGRUND Gränsområdet Norge-Sverige som omfattar vattenområden och öar i Hvaler, Fredrikstad, Strömstad och Tanums kommuner är unikt ur flera olika avseende.

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS BESLUT Småprojekt DATUM 2008-05-06 DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning Att: Inga-Lill Lindqvist Svetsarevägen

Läs mer

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Madeleine Nazak Haghighat Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Bo Hamrå (Sekretariat, VGR/Interreg Sverige-Norge): På gamla Svinesundsbron finns en röd och en grön lampa för att ange styrbord

Läs mer

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim BESLUT PROJEKT 2008-06-25 DIARIENUMMER N30441-24-08 DELOMRÅDE Nordens Gröna Bälte Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds kommun Att: Bengt Marsh Rådhuset 831 26 Östersund

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 förord SYFTET MED EU:s STRUKTURFONDER är att förstärka den ekonomiska och sociala

Läs mer

PROJEKT KONTAKT. Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

PROJEKT KONTAKT. Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden 2009 PROJEKT KONTAKT Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Välkommen till Projektkontakt 2009 Varmt välkommen till Projektkontakt den 19 och 20 november 2009. Det är med glädje som

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-46-10 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-46-10 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER S30441-46-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sverige Amerika Centret Box 331 651 08 KARLSTAD Projekt: Ny i Inre Skandinavien

Läs mer

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune 1 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune Fredrikstad Ordfører Varaordfører

Läs mer

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre

Läs mer

Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers.

Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers. REDOVISNING AV PROJEKT MED KULTURANKNYTNING I EU:S STRUKTURFONDER 2013 Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers. INNEHÅLL Inledning sid. 5 Vad har bedömts vara ett

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-66-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: GREEN - Gränsöverskridande

Läs mer