ungas boende i storstäder och högskoleorter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ungas boende i storstäder och högskoleorter"

Transkript

1 örebrobostäder ab ungas boende i storstäder och högskoleorter En lägesrapport från några kommunala bostadsbolag s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

2 förord Frågan om ungas boende är het just nu. Babyboomen på 80-och 90-talet gör att vi har en rekordstor kull unga som vill ha en egen bostad. Under de närmaste åren kommer personer i åldern år att vilja flytta hemifrån. Oftast är det en hyresrätt som hägrar. Men hälften av landets kommuner uppger att de har brist på bostäder som unga efterfrågar. Samtidigt är bostadsbyggandet rekordlågt. Inte på tio år har man byggt så få nya bostäder och det som byggts är oftast för dyrt för unga hyresgäster. SABO har sammanställt en analys av bostadssituationen för unga i de tre storstadsregionerna samt på ett urval högskoleorter. Den bygger på offentliga rapporter från Boverket och utredningar från olika organisationer, och presenteras i denna rapport 1. Vi har även genomfört telefonintervjuer med 17 bostadsbolag. De visar att unga är en mycket viktig kundgrupp hos de kommunala bostadsbolagen. Många bor redan, eller söker aktivt bostäder, hos SABOs medlemsföretag. Men på många håll vittnar man om hur svårt det är för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden och att de sällan har råd att bo i nyproducerade lägenheter. Vi har därför valt att även lyfta fram goda exempel på hur ett antal medlemsföretag underlättar för unga att få den första, egna bostaden. En förutsättning för att kunna ta steget ut i vuxenlivet. Kurt Eliasson VD SABO 1 Intervjuerna och rapporten är gjorda av Fräs Therese Berg och Ulrika Sax, enheten för kundrelationer, SABO 2

3 innehåll sammanfattning 4 ungas bostadssituation 5 vad gör de kommunala bostadsföretagen för de unga? 7 AB Bostaden i Umeå 7 AB Botkyrkabyggen 8 Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg 9 Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg 11 Gavlegårdarna AB 11 Karlstad Bostads AB 12 KopparStaden AB 12 Lund Kommunala Fastighets AB 13 Lulebo AB 14 Mitthem AB 14 MKB Fastighets AB 15 AB Skövdebostäder 16 AB Stockholmshem 17 AB Stångåstaden 18 Uppsalahem AB 19 Växjöhem AB 19 ÖrebroBostäder AB 20 Östersundsbostäder AB 21 några slutsatser 22 källförteckning 23 3

4 sammanfattning De stora barnkullarna, födda under andra hälften av och i början av 90-talen har nu blivit unga vuxna. I december 2008 fanns nära 1,3 miljoner svenskar i åldrarna år. Antalet fortsätter att öka kraftigt, i genomsnitt med per år, fram till år Därmed följer också en ökande bostadsbrist för unga. Det är framförallt i storstäderna och på de större högskoleorterna som antalet unga ökar och det är också där som bostadsbristen är störst. Samtidigt är bostadsbyggandet nere i den lägsta nivån på tio år. Och det som byggs är ofta för dyrt för unga. Undersökningar visar att nio av tio i åldrarna år vill flytta hemifrån det närmaste året. 39 procent av dem vill bo i en hyresrätt. Det som efterfrågas mest är två rum och kök och det som värderas högt är ett riktigt kök, ett tryggt bostadsområde och ett eget kontrakt. Bostadskostnaderna är ett stort problem för de unga. De betalar en högre andel av sin disponibla inkomst för boendet, särskilt i storstäderna, jämfört med andra grupper. Var fjärde klarar inte av att betala boendekostnaden med egna inkomster. Trots att antalet hushåll med bostadsbidrag minskat, är det fler unga som har bostadsbidrag idag jämfört med för tio år sedan. I november 2009 januari 2010 intervjuade SABO 17 bostadsbolag i storstäder och på högskoleorter. En sammanställning av intervjuerna visar att de unga är en mycket viktig kundgrupp för bostadsbolagen. Men få bygger nya bostäder speciellt anpassade för dem. En anledning till det är att produktionskostnaderna för nybyggen nära fördubblats de senaste åren. Det blir därför svårt att erbjuda rimliga hyror och samtidigt skapa lönsamhet för bostadsbolagen vid nyproduktion. Istället väljer många att på olika sätt få fram lägenheter till unga och studenter i det befintliga beståndet. Några exempel på det är: Kompisbokontrakt som underlättar för unga att dela på större lägenheter. Speciella köregler och kötider för unga. Tjänstebokontrakt. Ombyggnad av uthyrningsdelar till minilägenheter Öronmärkta lägenheter för unga. Bostadsgaranti för studenter. Hyresfria sommarmånader för studenter. 1 4

5 örebrobostäder AB Hur bor unga idag? Drygt hälften av alla unga mellan 20 och 27 år har egen bostad. Men andelen har minskat med sex procent sedan Två tredjedelar av unga i åldern år med eget boende bor i hyresrätt. Sju procent bor i andrahand. Drygt var femte av alla åringar är mambo. Anungas bostadssituation 80- och 90-talets babyboom ger stora ungdomskullar De stora barnkullarna, födda under andra hälften av och i början av 90-talet har nu blivit unga vuxna. Antalet unga mellan 19 och 29 år var i december 2008 och fortsätter att öka kraftigt, i genomsnitt med per år, fram till år Därefter minskar åldersgruppen snabbt. 2 Bristen på bostäder för unga ökar Sverige är ett splittrat land. Det är framförallt i storstäderna och på de större högskoleorterna som antalet unga ökar. Det är främst dit ungdomarna väljer att flytta. På de mindre högskoleorterna och orter med färre än invånare förlorar man sina ungdomar. Bristen är stor på bostäder för unga. Närmare hälften (139) av landets kommuner uppger brist på bostäder som unga efterfrågar. 3 Mindre hyresrätter på ett till två rum och kök är mest attraktiva, men även trerumslägenheter efterfrågas. Bara 50 kommuner uppger att de har särskilda bostäder till unga under en viss ålder. Byggandet av bostäder i alla upplåtelseformer har minskat och nybyggnationen är nu nere i den lägsta nivån på tio år. Hos SABOs medlemsföretag skedde en minskning från färdigställda lägenheter till åren Det planerade byggandet är mindre än det årliga byggbehovet, särskilt i storstäderna. 4 Bara ett fåtal kommuner har planer på särskilda bostäder för unga eller nyproduktion av små, billiga hyresrätter. De tre viktigaste orsakerna till att kommunerna inte bygger enligt de regionala marknadsanalyser som länsstyrelserna årligen gör, är de höga produktionskostnaderna och att många kommuner har svårigheter att få lån. Det råder också brist på mark i attraktiva lägen på många orter. 2 SCB 3 Boverkets bostadsmarknadsenkät Boverkets byggbehovsanalyser Boverket: Ungdomars boende, Lägesrapport Sven Bergenstråhle: Unga vuxnas boende. Förändringar i riket 1997 till 2009, Rapport 1:2009, Hyresgästföreningen 5

6 delen har ökat med fem procent sedan Nio av tio unga mellan 20 och 27 vill flytta hemifrån det närmaste året. De flesta efterfrågar hyresrätt (39 procent), att jämföra med bostadsrätt (22) och egnahem (20). Två rum och kök är den mest efterfrågade bostadsstorleken. De egenskaper som värderas högst är: ett riktigt kök, ett tryggt bostadsområde och ett eget kontrakt. 6 I en intervjuundersökning som Hyresgästföreningen låtit utföra bland hushåll i de tre storstadsregionerna i november 2009 uppges att 7 av 10 hemmavarande barn i åldrarna år bor ofrivilligt kvar hemma och vill flytta hemifrån om möjligheten fanns. En majoritet (65 procent) anser att hyresrätt är den bästa boendeformen som första bostad. 7 Unga sämre ekonomi än andra grupper Unga betalar en högre andel av sin disponibla inkomst för boendet, särskilt i storstäderna. Särskilt svag är inkomstutvecklingen i den yngre gruppen år. Var fjärde klarar inte av att betala boendekostnaden med egna inkomster och var tredje med eget boende har en inkomst under normen försörjningsstöd. 8 Trots att antalet hushåll med bostadsbidrag minskat kraftigt under det senaste decenniet så är det fler unga hushåll som idag har bostadsbidrag jämfört med för tio år sedan: : fick bostadsbidrag, varav: 16 procent hushåll utan barn (18-28 år) 2008: hushåll fick bostadsbidrag, varav: 18, 5 procent hushåll utan barn (18-28 år) En svårighet med att söka bostadsbidrag när man är ung och till exempel bor i en tillfällig bostad på annan ort är kravet att man måste vara folkbokförd i den bostad man bor i. Bidraget söks för 12 månader i taget. Den sökande måste uppskatta sin inkomst för kalenderåret medan slutgiltigt bidrag beräknas efterhand. Det betyder att om man fått för stort preliminärt bidrag blir man återbetalningsskyldig. Det medför att många unga inte vågar söka bostadsbidrag på grund av osäkra inkomster. Många har också svårt att betala tillbaka i efterhand och har fått betalningsskulder. Hyresgarantier främst till personer över 35 år Under våren 2007 beslöt regeringen att avsätta 100 miljoner kronor till landets kommuner i form av hyresgarantier. Genom dessa skulle kommunerna garantera hyresvärdar (5 000 kronor för varje utfärdad garanti) att de får in sina hyror även om den tilltänkta hyresgästen inte har fast arbete eller har betalningsanmärkningar. Fram till och med november 2009 har 20 kommuner sökt och beviljats bidrag. Hittills har 255 personer fått förstahandskontrakt genom hyresgarantin. Men det är nu fler kommuner som ansluter sig, enligt Statens Bostadskreditnämnd (BKN). Tanken var att hjälpa ungdomar in på bostadsmarknaden men BKNs siffror visar att merparten av pengarna hittills gått till personer mellan 35 och 44 år. Studenters bostadssituation och ekonomi Allt fler unga studerar på högskolor och universitet till följd av de stora ungdomskullarna samt lågkonjunkturen. Preliminära uppgifter visar på en tjugoprocentig ökning av antalet studenter höstterminen 2009 jämfört med hösten 2008 och antalet antagna i första omgången vårterminen 2010 har ökat med 12 procent jämfört med året tidigare. Lärosätena är mestadels belägna i storstadsområdena och andra tillväxtregioner som haft brist på bostäder under större delen av 2000-talet. Den ökade tillströmningen av studenter innebär att bristen på bostäder ökar. Samtidigt har byggandet av studentbostäder sjunkit till en mycket låg nivå, konstaterar Boverket i en aktuell översyn av studenters bostadssituation. 11 Studenter är generellt en ekonomiskt svag grupp och har svårt att konkurrera om de bostäder som finns tillgängliga. Studenternas köpkraft har stadigt urholkats. De flesta studenter (70 procent) har studielån från CSN. 39 procent av disponibla inkomsten går till att boendet. I storstäder som Stockholm är andelen ännu högre. Från I januari 2010 sker en generell höjning av studiemedlen. Boverket bedömer att den stärker studenternas betalningsförmåga men är inte tillräcklig. Idag har 13 procent av studenterna bostadsbidrag. Många fler är berättigade till bidrag men avstår från att söka på grund av risken att bli återbetalningsskyldig. Studenterna är en heterogen grupp: nästan en tredjedel är över 30 år och var femte student har barn. De flesta bor i bostäder i ordinarie beståndet. Ungefär en fjärdedel bor i särskilda studentbostäder. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät finns det närmare studentbostäder i 79 kommuner. Flertalet studentbostäderna ägs och förvaltas av studentbostadsstiftelser, men också kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare äger och förvaltar en betydande andel. Det är tydligt att bostadssituationen för studenter hänger nära samman med situationen på den ordinarie bostadsmarknaden. Det innebär att obalanser på bostadsmarknaden påverkar studenter på samma sätt som övriga invånare. Situationen varierar dock över landet och på mindre orter är läget på bostadsmarknaden inte är lika ansträngd. Efter 2013 fram till 2020 då åldersgruppen minskar kommer söktrycket till högskolor minska och det finns också en risk att det uppstår vakanser. Av den anledningen finns tveksamhet bland fastighetsägare att bygga fler studentbostäder. 7 Ibid 8 Boverket: Ungdomars boende. Lägesrapport Försäkringskassan, Bostadsbidrag för barnfamiljer m fl, valda år 10 Bostadskreditnämnden: Preliminär tilldelning av bidrag för kommunala hyresgarantier, Boverket: Student söker bostad. Regeringsuppdrag

7 vad gör de kommunala bostadsbolagen för de unga? Perioden november 2009 januari 2010 har SABO genomfört telefonintervjuer med 17 bostadsbolag i storstäder och på högskoleorter. Nedan följer en sammanfattning av dessa intervjuer. örebrobostäder AB AB Bostaden i Umeå AB Bostaden i Umeå äger och förvaltar bostäder. Enligt Sven-Ove Lindström, chef för affärsutveckling, är det inte lätt att som ung ta sig in på bostadsmarknaden i Umeå idag. Företaget ser ett växande behov av bostäder både för yngre och äldre och har skrivit in i sin affärsplan att de ska jobba vidare med gruppen unga. Idag undersöker de vilka möjligheter som finns att bygga för yngre och inventerar vilka områden som skulle vara lämpliga för det. De lägenheter man bygger ska vara enkla men bra. Man måste bygga mer rationellt då man inte kan ta ut samma hyror för denna målgrupp. Ekonomiskt kommer projekten antagligen inte att gå ihop de första åren. Det gäller att hitta rationella lösningar. Bra processer är viktiga men kraven får inte vara för höga. Sven-Ove Lindström berättar att de har funderat på vad som är en basis i en bostad. Vad vill de unga själva ha? Man kanske bör se över standard och krav på bilplatser exempelvis. Kanske kan man satsa på mer självförvaltning? Företaget har inga lägenheter som är öronmärkta för ungdomar idag. Bostaden i Umeå har nyligen producerat 700 lägenheter nära universitetet. Det är mindre lägenheter på kvadratmeter. Hyran är i genomsnitt på 1300 kr/kvm/år och bostäderna gick åt direkt. Många unga bor tillsammans och då klarar de att betala hyror på den nivån. 7

8 AB Botkyrkabyggen Botkyrkabyggen äger och förvaltar bostäder. Trots den stora bostadsbristen i Storstockholm är det relativt lätt att få tag i en bostad i Botkyrka, menar bolagets VD Ulf Nyqvist. För två år sedan kunde man få en bostad rakt över disk men sedan några år tillbaka måste man stå i kö. Trots det behöver vissa lägenheter utannonseras två tre gånger innan de blir uthyrda. Många unga har en bild av hur de ska bo som inte överensstämmer med marknaden. Unga behöver få en mera realistisk bild och det behövs en debatt om detta, menar Ulf Nyqvist. Botkyrkabyggen bistår unga att få en bostad på följande sätt: 1) Kompisbokontrakt Upprinnelsen är att Botkyrkabyggen har en mycket stor andel lägenheter på tre rum och kök, och bolaget såg att det fanns intresse bland unga att dela en lägenhet. Bolaget vände sig då med ett principärende till Hyresnämnden för att få möjlighet att upprätta två likvärdiga kontrakt på en lägenhet, för att underlätta möjligheten att dela och bo på samma villkor. Därför såg man också till att elen ingick i hyran. Idag finns lägenheter med kompisbokontrakt och hyran för ett kontrakt är omkring kronor/månaden inklusive el. Målgruppen är år. Efter en första kampanj, som fick stort genomslag i media, fick man in fler intresseanmälningar. Därefter har man inte gjort någon särskild marknadsföring och inte heller inrättat någon särskild kö. Däremot finns utförlig information om konceptet på bolagets hemsida. Bolaget vill bygga ut konceptet och planerar att lansera det mera aktivt under ) Ändrade köregler Botkyrkabyggens lägenheter förmedlas enligt följande princip: En tredjedel går till interna sökande hos Botkyrkabyggen, en tredjedel till boende i Botkyrka och en tredjedel till Stockholms bostadsförmedling, dvs. också till sökande utanför kommunen. Bostadsbolaget noterade att många unga inte aktivt förbereder sig eller har föräldrar som hjälpt dem att ställa sig i någon kö utan tror att det bara är att gå ut och shoppa en lägenhet. Därför beslöt man att förändra köreglerna så att mantalstiden räknas som kötid för botkyrkabor. Det innebär att ett barn som är född i Botkyrka får räkna kötid från och med sitt födelsedatum. Det gör att många unga botkyrkabor kommer långt fram i kön och betydligt fler yngre får nu också bostad hos Botkyrkabyggen. Det gäller till exempel lägenheter i områden som kanske upplevs som mindre attraktiva, men som de unga botkyrkaborna känner till. De vet vad de får och vill gärna bo kvar i Botkyrka. 3) Tjänstebo Ett tredje koncept är Tjänstebo, som införts i syfte att underlätta för arbetsgivare att rekrytera anställda som söker sig till Stockholmsområdet. Arbetsgivarna, ofta större företag, kontaktar Botkyrkabyggen och får ett hyreskontrakt som innebär att företaget betalar hyran de sex första månaderna, det vill säga under den tid då den nyanställde har en provanställning. När personen får en tillsvidareanställning överlåts kontraktet på henne/honom. Just nu finns tjänstebokontrakt och det är framförallt yngre personer som bor i dessa lägenheter. Tjänstebo marknadsförs utförligt på bolagets hemsida. Nyproduktion: Botkyrka kommun är mån om att det byggs hyresrätter och alla som bygger hyresrätter får lägre markpriser. Det står inget i ägardirektiven om att bolaget ska bygga lägenheter specifikt för unga. Ulf Nyqvist menar att det som byggs är så dyrt, kr/kvm/ år, att det inte är möjligt för de flesta unga att flytta in där. Det är i det befintliga beståndet som man får fram bostäder till dem. Botkyrkabyggen bygger en del, bland annat totalt 100 bostäder i området Riksten. Med nyproduktion skapas flyttkedjor och man får en omsättning på hyresgäster. Framförallt bygger man det som det finns behov av; små och stora lägenheter eftersom andelen trerumslägenheter är stor. 70 procent av det som byggs är smålägenheter på ett till två rum och kök. I Tullinge bygger man enrumslägenheter med fransk balkong eftersom det där är en stor efterfrågan på lägenheter bland unga som vill bo kvar i kommundelen. Dessa lägenheter kommer att ha en hyra på cirka kronor i månaden. 8

9 fastighets ab förvaltaren Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg Fastighets AB Förvaltaren äger och förvaltar bostäder. Bland de närmare personer som köar för en lägenhet i Förvaltarens bestånd är cirka i åldern år. 17 procent av de bostäder som bolaget anvisar går till den gruppen. Förvaltaren har stor efterfrågan på både små och stora lägenheter. Politikerna i Sundbyberg har gjort utspel om att upprätta en bostadsgaranti för unga mellan 18 och 26 år. Innan 26 års ålder ska alla intresserade ha blivit erbjudna en lägenhet. Förvaltaren startade 2007 ett projekt inriktat på att skapa bostäder med rimliga hyror för unga i det befintliga beståndet, kallat Bo i kubik. I miljonprogramsområdet Hallonbergen finns drygt lägenheter varav ett tusental med uthyrningsdel och separat entré. Bolaget bygger successivt om dessa till fristående minilägenheter på 15 kvadratmeter, i samband med att lägenheter sägs upp eller på uppdrag av hyresgästerna. Lägenheterna är små men innehåller ändå allt en ung människa behöver som kök, förvaring och dusch. De har inget telefonjack eller antennuttag. I stället är de utrustade med bredband med fullt tilläcklig kapacitet för internet, IP-telefoni och TV. Hyran är kronor i månaden. Planen är att bygga om cirka 20 lägenheter per år. På sikt ska cirka 300 lägenheter byggas, om behovet finns. Som hjälp i marknadsföringen tog man hjälp av Ikea för att inreda några av lägenheterna. En panel av unga referenspersoner togs också in. Men uthyrningen har gått ganska trögt, vilket kan bero på kösystemet. Erbjudande om lägenheterna skickas ut till de köande. För att få hyra en lägenhet måste man visa upp att man har anknytning till Sundbyberg, antingen genom att man arbetar, studerar eller bor i kommunen. Bostadsföretaget ser problem med kategoribostäder och man har till exempel bekymmer med sina studentbostäder. Ungdomslägenheterna sprids därför över hela Hallonbergen. Att omvandla alla tusen uthyrningsrum till ungdomsbostäder i Hallonbergen är således ingen bra lösning, enligt Tom Radway, marknadschef på Fastighets AB Förvaltaren. 4 Se bilaga 1 9

10 bostadsbolaget Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg Det kommunala koncernbolaget Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg har tolv dotterbolag. Genom bostadsföretagen Bostads AB Poseidon, Familjebostäder, Göteborgs stads bostads AB, Gårdstensbostäder, HjällboBostaden äger och förvaltar koncernen cirka bostäder. I Göteborg är det svårt för unga att få en bostad. Det finns knappt några vakanser i beståndet, berättar Anders Thorén, informationschef vid Förvaltnings AB Framtiden. I syfte att få fram fler bostäder för ungdomar mellan 18 och 29 år har Förvaltnings AB Framtiden en satsning kallad Ungahem. Mellan 2008 och 2010 ska bostadsföretagen i koncernen ta fram och öronmärka lägenheter i det befintliga beståndet. Ungdomarna får inte studera, undantaget kvalificerad yrkesutbildning. Övriga studerande hänvisas till att söka studentbostäder. Lägenheterna finns i både kommun- och privatägda hus över hela staden. De kan vara nybyggda eller äldre, men då all nyproduktion tar tid samt har en relativt hög hyra har det främst kommit att handla om att ta fram lägenheter i det befintliga beståndet. Framtidskoncernen har ett uppdrag att producera lägenheter. Dessa är dock ej öronmärkta åt någon särskild målgrupp väntas närmare 400 lägenheter byggstartas. Fler markanvisningar har ökat produktionstakten. Generellt bygger man inte några kategoribostäder för ungdomar då de inte har råd att betala hyran i en nyproducerad lägenhet. Lars Halling som bland annat arbetar med marknadsföring på Bostads AB Poseidon, anser att Ungahem har varit en lyckad satsning. Göteborg har länge fokuserat på studenter och studentbostäder så satsningen på vanliga ungdomar som inte studerar har varit positiv säger han. Poseidon har dessutom en internkö där hyresgästers barn upp till 23 år kan ställa sig. Det är även ett bra sätt att behålla redan befintliga hyresgäster menar Lars Halling. Poseidon har även planer på att bygga nya, mindre, lägenheter just för gruppen unga men då planerna har överklagats ligger allting fortfarande i ett tidigt skede. 10

11 Gavlegårdarna AB Gavlegårdarna äger och förvaltar lägenheter. Enligt bostadsbolagets affärsplan ska bolaget fokusera på att utveckla boendet för äldre, funktionshindrade och unga vuxna, utifrån de olika gruppernas behov. Under 2009 har bostadsbolaget utvecklat ett koncept kallat Startbo som är reserverat för unga som söker och står i begrepp att flytta in i sin första egna bostad. Det rör sig om 36 lägenheter på ett rum och kök. Lägenheterna har tidigare varit studentbostäder, som hyrts ut av studentkåren, och som nu reserveras för unga mellan 18 och 29 år. Lägenheterna är drygt 20 kvadratmeter stora och består av ett vardagsrum med sovalkov, kokvrå och dusch. I källaren finns gemensam tvättstuga och cykelrum. På vinden finns förråd och på en gemensam gård finns grillplats. Bredband och el ingår i hyran. Fastigheten är upprustad utvändigt och i korridorer, tvättstuga, cykelrum och soprum. Det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet är borttaget, berättar Krister Palm, förvaltare hos Gavlegårdarna, och lägenheterna besiktigas inte vid överlåtelse utan hyrs ut i befintligt skick. Hyresgästen får själv måla och tapetsera och förnya lägenheten om man gör det på ett fackmannamässigt sätt. Gavlegårdarna står då för materialet. Hyrorna är mellan och kronor i månaden. Startbo kom igång 1 april 2009 och alla bostäder är uthyrda. Nu står nästa hus på tur. Det är en annan centralt belägen fastighet med 61 lägenheter, som omvandlas från studentboende till Startbo. Gavlegårdarna har också studentbostäder utspridda i staden, både i centrum och vid högskolan samt i de norra och södra stadsdelarna. Bostäderna är både korridorrum och egna lägenheter. Studenterna söker bostad genom Gefle Studentkår som driver en egen bostadsförmedling i kårhuset. Som ersättning för de två fastigheter som blivit Startbo har bolaget byggt om befintliga hus i stadsdelen Sätra där man skapat drygt 400 studentbostäder. Det har inte varit några problem för studenter att få tag i en bostad i Gävle, eftersom det funnits vakanta bostäder att hyra ut. Man har också uppmuntrat studenter att dela på större bostäder, där var och en haft ett eget kontrakt. gavlegårdarna 11

12 Karlstad Bostads AB Karlstads Bostads AB (KBAB) äger och förvaltar lägenheter. Karlstad är en av de städer som utlovar bostadsgaranti till sina studenter. För de unga som inte studerar finns ingen motsvarande garanti. Det finns inte heller några särskilda ungdomsbostäder i Karlstad, däremot erbjuder man ett differentierat utbud av bostäder i det äldre beståndet. Där har man valt att inte renovera samtliga lägenheter till samma standard. Genom att erbjuda en grundstandard där hyresgästerna får betala för en högre standard med extra hyrestillägg får man ett antal bostäder som är lite billigare. Just nu renoverar man 650 lägenheter. Detta ger en bra variation på bostäder i beståndet. Hyran vid nyproduktion ligger i genomsnitt på kr/kvm/år och det är få unga som har råd att betala det. Idag har man inga ägardirektiv om att bygga bostäder för just ungdomar. För att det skulle vara möjligt skulle kommunen behöva sänka sina markkostnader och eventuellt skulle ett investeringsstöd för mindre lägenheter behöva införas. Enligt Mats Enmark, VD på KBAB, råder det ingen brist på bostäder i Karlstad, de flesta som söker en bostad får en inom kort. Även om det inte finns några vakanser hos KBAB idag så finns det lediga bostäder hos de privata bostadsföretagen. KBAB har ingen intern kö för hyresgästers barn. Men generellt ska man ha fått en bostad efter tre år i kö. Det finns ingen åldersgräns för vilka som får ställa sig i kö. De som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden är ungdomar som fortfarande går i gymnasiet och som flyttar för att studera vid en gymnasielinje i Karlstad. I de fallen måste föräldrarna skriva på kontraktet men de kan inte alltid borga för sina barn. Där dessa yngre studerande samlas kan det ibland bli lite stökigt och KBAB har haft diskussioner med kommunen om att skapa ett hus för denna grupp där det också ska finnas någon slags kontaktperson som kan hålla koll på ungdomarna. KBAB har tidigare en del studentbostäder men dessa finns i ett separat studentbostadsföretag, AB Karlstads studentbostäder. Efter att räntebidragen och investeringsstödet togs bort har man inte byggt något mer. Även om det är en stor brist i storstäderna ser det inte ut så på alla högskoleorter, menar Mats Enmark. KopparStaden AB KopparStaden AB i Falun äger och förvaltar bostäder. Bolaget riktar in sin verksamhet på tre huvudmålgrupper, berättar Elke Herbst, informationschef hos KopparStaden. Dessa är de unga, som söker en första bostad, ensamstående samt seniorer. Bolaget har analyserat behovet av bostäder och funnit att de unga har förhållandevis goda möjligheter att få en bostad med låg hyra. Åtminstone om de är beredda att bo ett par kilometer utanför centrum, säger Annika Ståhlberg, kundservicechef hos KopparStaden. Omsättningen på bostäder är hög och bolaget uppmuntrar kompisboende där man delar lägenhet. Man funderar på är hur man ska kunna behålla de unga kvar i Falun och hur man ska kunna uppmuntra dem som är födda och uppvuxna i Falun att söka sig till KopparStaden. Idag får man ställa sig i kö när man fyllt 18 år, men bolaget överväger att sänka åldersgränsen. Bolaget ger också näringslivsförturer till personer som bor utanför Falun och som får jobb i kommunen. Bostäder för äldre och för studenter står i fokus för bostadsbolaget. Diskussioner pågår om att bygga nytt. För att kunna locka äldre som bor i villa måste man kunna erbjuda lägenheter som ger hög livskvalitet, menar Annika Ståhlberg. Men det som byggs skall ha en sådan utformning och kvalitet så att det ska passa både seniorer och studenter. Elke Herbst nämner det senaste nybyggnadsprojektet Gullvivan som bolaget genomförde i första hand med tanke på 40-talisterna. Hyrorna blev de högsta i beståndet men till allas förvåning blev det ändå många 70- och 80-talister som flyttade in. KopparStaden har 744 studentbostäder. Hälften av studenterna bor dock i vanliga lägenheter och många delar till exempel en trerummare, påpekar Annika Ståhlberg. Många har så kallade kombisbokontrakt, det vill säga var och en har ett eget kontrakt. Företaget ser nu över hur man ska få fram fler permanenta studentbostäder. Om man bygger nya bostäder är det viktigt att utforma dem på ett sådant sätt att bostäderna kan hyras ut till exempelvis seniorer den dag talistboomen mattas av och efterfrågan på studentbostäder minskar, menar Annika Ståhlberg. 12

13 Lund Kommunala Fastighets AB Lunds Kommunala Fastighets AB (LKF) förvaltar bostäder. Drygt av dessa, eller var sjätte lägenhet, innehas av en person som är född på 80-talet. Tillsammans utgör 70- och 80-talisterna en tredjedel av LKFs hyresgäster. 80-talisterna ökar snabbt i antal hos LKF. Under 2008 flyttade drygt personer in i någon av LKFs lägenheter. Närmare 500, eller 40 procent, är födda på 80-talet. Två tredjedelar, eller drygt 60 procent av 80-talisterna bor i en-två rum och kök. Drygt hälften, 52 procent av de aktivt sökande i LKFs bostadskö är födda på 80-talet och de flesta av dem vill bo i centrum eller i centrala stadsdelar som Väster och Söder. I praktiken bor majoriteten i utkanterna av Lunds tätort och i byarna, några kilometer från centrala staden. Trots bristen på bostäder i Lund, något som uppmärksammats stort i media och som också lett till några uppmärksammade husockupationer, har unga Lundabor som planerar och har god framförhållning chans att få en bostad hos LKF, framhåller Peter Mellvé, VD för LKF, i ett reportage LKFs kundtidning. Det är viktigt att unga tar ansvar för sitt boende och att de själva, eller med föräldrarnas hjälp, anmäler sig till LKFs bokö så fort de fyllt 18 år och att de söker brett, inte bara i centrala Lund. LKF har många små lägenheter i Lunds utkanter med hyresnivåer som passar den som är ung och studerar eller har låg arbetsinkomst, säger Peter Mellvé. En hyreslägenhet hos LKF är början på en bostadskarriär och den som är hyresgäst får räkna med dubbel kötid och kan också byta sin lägenhet. LKF har inga studentbostäder. I Lund ägs och förvaltas alla studentbostäder av Stiftelsen AF Bostäder. Men bolaget blockhyr ett hundratal bostäder åt universitetet, som i sin tur hyr ut dem till internationella studenter. I ägardirektiven står att LKF i samverkan med kommunen ska tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Man har en omfattande nyproduktion med målet att bygga lägenheter per år och det målet kommer man att nå med råge i år, berättar Gunilla Flygare, marknadschef på LKF. Man bygger både i centrala lägen i Lund och i byarna utanför tätorten. Det som byggs i centrum är huvudsakligen mindre lägenheter, som kan efterfrågas av både unga och seniorer. Bolagets policy är att inte bygga kategoribostäder. Bolaget har också stora pågående ombyggnadsprojekt. Företagsledningen menar att nya stora bostäder ger upphov till flyttkedjor som öppnar möjligheterna för unga att komma in på bostadsmarknaden. Bolaget har just gjort om sin hemsida och infört ett nytt system som innebär att alla bostadssökande måste anmäla sitt intresse via hemsidan. Det innebär att alla som nu står i bostadskön måste omregistrera sig. När man registrerar sig kan man anmäla intresse för att bo i kollektivhus. Någon förtur ges inte till hyresgästers barn. I LKFs kundtidning finns också uppgifter om hur länge man måste köa för en lägenhet. Längst är kötiderna i centrum, där det kan vara 6 10 års kötid. Ytterområdena har kötider på 1 4 år. Men det finns möjligheter att relativt snabbt få en lägenhet. Exempelvis om man är beredd att ta en lägenhet med kort varsel, eller om två personer delar på en större lägenhet. LKF är också positiv till att flera delar en lägenhet och tillåter att flera står med på kontraktet. 13

14 Lulebo AB Lulebo äger och förvaltar bostäder och närmare 300 affärslokaler i Luleå kommun. Verksamheten är självfinansierad och bedrivs på affärsmässiga grunder. Efterfrågan på en och tvårumslägenheter är stor i alla stadsdelar. För närvarande råder det brist på dessa, berättar Birgitta Wäppling, marknadschef hos Lulebo. I centrumkärnan, där det finns den minsta andelen hyresrätter, strävar bolaget efter att öka sin andel genom köp och ombyggnad av befintliga fastigheter. I bostadsområden där bolaget äger hundra procent av beståndet har ägarna uttalat att ägarandelen kan minskas genom försäljning. Enligt ägardirektiven ska bolaget tillhandahålla bostäder för alla målgrupper och när man söker och hyr bostad gäller samma villkor för alla. Många sökande är unga och de kan ställa sig i Lulebos kö redan från den dag de fyller 15 år. På så sätt underlättar man för dem att samla på sig några års kötid som de har till godo den dag de vill flytta hemifrån. Enligt Birgitta Wäppling är många som tecknar hyresavtal idag födda på 90-talet. Två personer kan teckna sig på ett hyresavtal och bolaget godtar försörjningsstöd som inkomst. Bolaget har ett flertal ombyggnadsprojekt på gång och i november 2009 påbörjades två stora nyproduktionsprojekt, bygget av ett tolvvånings- och ett fjortonvåningshus på Lulsundsberget. De två höghusen omfattar drygt 200 lägenhet lägenheter från ettor till fyror. Lulsundsberget har stora kvaliteter med härliga strövområden och stora värden för vistelse och rekreation. I projekteringen har största hänsyn tagits till den vackra naturen i området. Lulebo tror att boendeformen kan komma att attrahera unga vuxna med fasta inkomster. I Lulebos bestånd finns även närmare 1600 studentbostäder. Det finns också andra studentbostadsaktörer i kommunen men Lulebo äger den största andelen. Bostäderna finns i närheten av universitetet och studenterna kan välja mellan korridorboende, egen lägenhet, möblerat eller omöblerat. De senaste åren har det inte varit något större problem att få en studentbostad. Även i början av höstterminen 2009, då fler studenter än vanligt sökte sig till Luleå gick det att lösa bostadsfrågan. Det finns en buffert med lägenheter i en stadsdel, där man haft en överetablering av trerumslägenheter, och som studenter vid akuta behov kan hyra med samma villkor som andra studentbostäder, det vill säga med en månads uppsägningstid. Mitthem AB Mitthem AB äger och förvaltar 5570 bostäder i Sundsvall. Bland de sökande till Mitthems bostäder finns många som är födda på 80-talet, berättar Lotta Björklund, chef för kundcenter. Det är ingen omöjlighet att få en bostad i Sundsvall för en ung person. Men det gäller att man inte bara söker i det område där man vuxit upp eller i centrala staden, dit kötiden är som längst. Det gäller att söka brett och vara beredd att flytta till områden som inte är lika efterfrågade, säger Lotta Björklund. Bolaget erbjuder också möjligheten till kompisboende som innebär att unga delar på en 3 4 rumslägenhet och där var och en tecknar ett individuellt hyresavtal. Det gäller framförallt yngre personer som av ekonomiska eller sociala skäl har svårt att få en bostad. På så sätt kan ungdomarna skaffa sig boendereferenser och blir berättigade att söka bostäder inom Mitthems ordinarie bestånd. I bolagets ägardirektiv står att man ska bistå inflyttare till kommunen. Många av dem är unga. Bolaget har dock inga planer på att producera nya bostäder för unga. Den nyproduktion som planeras, exempelvis ute på kajen blir troligen alltför dyr att bo i. Däremot ser bolaget till att komplettera med mindre lägenheter genom att aktivt söka lokaler som kan byggas om till mindre lägenheter, till exempel tomma hyresgästlokaler. Under de senaste åren har man tillskapat 30 nya bostäder. Det senaste är en före detta restaurang som byggts om till 20 studentlägenheter. Bolaget förvaltar också 900 studentbostäder som hyrs ut genom Stubo, numera helägt av Mitthem. Alla som studerar på heltid på Mittuniversitetet är garanterad bostad genom Stubos bostadsgaranti. Höstterminen var det knökfullt med studenter, men bostadsgarantin fungerade och alla studenter som sökte bostad hos Stubo fick en lägenhet eller ett rum, berättar Lotta Björklund. I slutet av höstterminen fanns det lediga studentbostäder. 14

15 MKB Fastighets AB MKB äger och förvaltar bostäder. Läget är tufft på bostadsmarknaden och det finns inga vakanser. För några år sedan var det lätt att få tag i hyreslägenheter i Malmö. Nu stiger priserna på bostadsrätter och hyrorna är höga på andrahandsmarknaden. Det är kärvt för de unga att få bostad. Vanligt är att unga hyr in sig eller delar större lägenheter till höga månadskostnader. I ägardirektiven till MKB står att man ska erbjuda ett brett utbud av prisvärda lägenheter och kooperativa hyresrätter. MKB ska också se till att det finns tillgängliga bostäder för särskilda grupper vilket innebär att man ska öka antalet studentbostäder och seniorboenden. För närvarande har MKB cirka 600 studentboenden men inom kort kommer man att ta över 300 från den kommunala förvaltningen Stadsfastigheter. MKB har inga planer på att bygga studentbostäder. I stället ser man över möjligheten att göra om befintliga fastigheter till studentbostäder. Det är enklare för oss och billigare för studenterna, säger Hampus Trellid, som just blivit ansvarig för MKBs studentbostäder. Om vi bygger nytt riskerar vi att hamna i en fälla om konjunkturen svänger. MKB nyproducerar däremot gärna för den vanliga bostadsmarknaden, och därmed får man också igång flyttkedjor. MKBs bostäder förmedlas genom stadens nyinrättade bostadsförmedling Boplats Syd. MKB har scannat hela beståndet och hittat fastigheter i bra lägen som lämpar sig att ombilda till studentbostäder. Det rör sig om lägenheter i 50-talsfastigheter som, om det blir aktuellt, man får tömma och ändra kontrakten i. Man tittar också på vindar i centrala lägen för att se om det går att bygga om till lägenheter. Ett exempel på en ombyggnad är MKBs studenthus Rönnen i Östra Malmö i ett före detta sjukhus. Ombyggnaden gjordes och har medfört många studiebesök från studentbostadsorganisationer från hela landet. Det 491 lägenheterna har hög standard och säkerhet. MKB har ett områdeskontor i huset som fungerar som en hotellobby. Hampus Trellid berättar att den typen av conciergekontor kommer att ge service åt alla MKBs studenter. MKB har tagit fram ett strategidokument. På tur står att göra en marknadsanalys. När man gjort den kan man också titta på nyproduktion av studentbostäder. Målet är att MKB ska ha studentbostäder år Man har märkt att det blivit svårare att hyra ut större lägenheter i city och där finns kanske en möjlighet att hyra ut till studenter. Enligt MKBs jurist borde det inte vara några problem att hyra ut dem till studenter. Hampus Trellids erfarenhet är att studenter inte vill bo i korridorer, med undantag för de utländska studenter som mera tillfälligt studerar i Malmö. Ett område som är populärt att flytta till bland 80-talisterna är Seved, mellan Södra Sofielund och Augustenborg som är ett område med liknande problematik som Rosengård. Men samtidigt är det ett populärt läge i Malmö, nära Södervärn och Möllevången. Hampus Trellid vill få till stånd en regional samarbetsgrupp bland bostadsföretag och folk som arbetar med studentbostadsfrågor. 15

16 AB Skövdebostäder Skövdebostäder äger och förvaltar bostäder. I bolagets affärsplan för står det: Vi ska erbjuda ungdomen prisvärt boende. Större ungdomskullar innebär större efterfrågan på prisvärda lägenheter. Att bygga nytt på en prisnivå som dessa grupper har råd med är svårt. Alternativet är att öka cirkulationen inom det befintliga beståndet för att frigöra äldre, mindre lägenheter med låga hyror. Att möta dessa gruppers önskemål är en nödvändighet för kommunens framtid, i ett perspektiv där gruppen i arbetsför ålder blir allt mindre, samtidigt som vårdbehoven bland allt fler äldre växer snabbt. Skövdebostäders marknadschef Martin Sohlberg menar att det är viktigt att Skövde får behålla sina unga. Kommunen har numera över invånare och högskolan i Skövde växer. Skövdebostäder har cirka 860 studentbostäder, de flesta i nära anslutning till campus i centrala staden. Studenterna kan välja mellan korridorboenden eller egna lägenheter. Efterfrågan på korridorrum minskar och allt fler studenter föredrar en bostad med eget kök och badrum. Skövdebostäder går därför ifrån korridorboenden. Man bygger numera bara studentlägenheter och har också byggt om några korridorer. Det är främst internationella utbytesstudenter och masterstudenter som efterfrågar möblerade korridorrum. Martin Sohlberg menar att det råder en bra balans på marknaden. I början av höstterminen är det rusning efter studentbostäder, men i slutet på vårterminen brukar det finnas lediga lägenheter. Bolaget har stor erfarenhet av att hyra ut och förvalta studentbostäder och man har en extra distriktsassistent anställd, för att informera och arbeta med studentbostäderna. När bolaget nu satsar på att få fram prisvärda bostäder för unga kommer de erfarenheter man samlat på sig från studentboendena väl till pass. Det är inte så lyckat med monokulturer säger Martin Sohlberg. Företaget har inte heller så goda erfarenheter av att studenter delat lägenheter eftersom det lett till en hel del störningar. Skövdebostäder påbörjar nu en utredning i syfte att ta fram konkreta förslag. I ett första skede ska man göra en inventering och tar reda på om det går att frigöra bostäder som kan passa de unga inom det befintliga fastighetsbeståndet. Det gäller att hitta flexibla lösningar och att få igång rotation och flyttkedjor, menar Martin. Men man är också öppen för att eventuellt bygga nya bostäder som passar unga. Skövdebostäder har redan en omfattande nyproduktion i centrumnära lägen. 300 nya bostäder ska byggas under de närmaste åren. Man bygger för barnfamiljer och för hushåll som vill sälja villan och flytta in i en lägenhet. De minsta lägenheterna är två rum och kök. Erfarenheterna, bland annat från nyproduktion hos andra fastighetsägare, är att det är liten efterfrågan på ettor. De nybyggda tvåorna beräknas att få en hyra på upp till kronor i månaden, vilket är svårt för en ung människa att betala. Men för ett yngre par med två inkomster kan det vara acceptabelt. Många som söker bostad hos Skövde är 80-talister, och nu börjar även 90-talisterna komma. 16

17 ab stockholmshem AB Stockholmshem Stockholmshem äger och förvaltar bostäder. För att underlätta för unga att ta sig in på bostadsmarknaden inledde bolaget år 2007 en satsning på ungdomslägenheter. Satsningen innebär att alla lägenheter på upp till 30 kvadratmeter går till unga bostadssökande. På det sättet minskar risken att de används som till exempel övernattningslägenheter. Eftersom man måste vara 18 år för att stå i Bostadsförmedlingens kö, har man ofta svårt att få ett förstahandskontrakt när kötiderna växer. Öronmärkningen av små lägenheter för unga bostadssökande innebar att 136 kontrakt tecknades med personer mellan 18 och 25 år under Av de förmedlade lägenheterna låg drygt hälften i ytterstaden, främst i söderort, en femtedel i närförort och omkring en fjärdedel i innerstaden. Genom nyproduktion skapar företaget fler lägenheter, rörlighet och flyttkedjor. Varje nybyggd större lägenhet frigör i slutänden oftast en eller flera mindre lägenheter. Under perioden planeras nya lägenheter. Stockholmshem har noterat att de minsta lägenheterna ofta är populära att använda som övernattningslägenheter eller för olovlig andrahandsuthyrning. Genom ökade kontroller har bolaget sedan 2005 frigjort cirka 650 lägenheter till nya förstahandskontrakt. Stockholmshem inledde 2007 ett pilotprojekt tillsammans med nätverket jagvillhabostad.nu om att producera nya yteffektiva bostäder för unga. Projektet pågår i stadsdelen Råcksta i västra Stockholm. En gemensam markansökan lämnades in och en fokusgrupp tillsattes som deltog i planering och bearbetning av förslag på planlösningar, standard och materialval. Knappt hundra lägenheter planeras i ett tiovåningshus samt tre lägre huslängor. Lägenheterna har flexibla och öppna planlösningar. De minsta lägenheterna är minitvåor på 38 kvadratmeter och de största radhus på 4 5 rum och kök på 75 kvadratmeter. Lägenheterna kommer att annonseras ut genom Stockholms stads bostadsförmedling. En åldersgräns på år kommer att införas men hyresgästerna har sedan rätt att bo kvar med bytesrätt. Var ska unga bo? De kommande åren kommer tusentals unga att vilja flytta hemifrån i Stockholm. Varje år. Hur löser vi det? Läs mer på 17

18 AB Stångåstaden AB Stångåstaden äger och förvaltar bostäder. Just nu är det inte många lägenheter i omlopp, berättar Irene Gustafson, Förvaltningsspecialist hos Stångåstaden. Jämför man med samma tid förra året så är det färre lägenheter. De som kommer ut på marknaden är till 65 procent tre- till fem rum och kök. Inte så många ettor eller tvåor med andra ord. Det blir svårt för de unga att komma in på marknaden, menar Irene Gustafson. Företaget har inte heller några särskilda ungdomsbostäder och det finns inte heller någon intern kö för hyresgästernas barn. Man har sett en ökning av både unga och äldre i kön men trots detta har företaget inga planer på att bygga nytt för denna målgrupp. Det som byggs idag är radhus och ett höghus i centrum, men där blir hyrorna för höga för ungdomar. När det gäller studentbostäder har Stångåstaden ett dotterföretag: Studentbostäder i Linköping AB som har cirka studentbostäder. Även där är trycket på bostäder större detta år, även om det går att få ett korridorrum efter cirka tre månaders köande. Studentbostäder i Linköping utökade sitt bestånd med 123 bostäder per 1 juli Vem som helst kan ställa sig i kö men för att få en bostad måste du vara inskriven på Linköpings universitet. Man betalar ingen hyra juni och juli. El, värme och vatten ingår i hyran. 18

19 Uppsalahem AB Uppsalahem äger och förvaltar bostäder. I Uppsala råder bostadsbrist och det är svårt för ungdomarna att ta sig in på bostadsmarknaden, berättar Lars-Gunnar Sjöö, chef för bostadsproduktion. Till och med det år du fyllt 26 år har du möjlighet att flytta in i någon av Uppsalahems ungdomsbostäder. Det finns sedan ingen övre gräns hur länge du får bo kvar. Uppsalahem planerar att producera fler ungdomsbostäder. Lägenheterna är ettor på kvadratmeter och tvåor på cirka 40 kvadratmeter. Hyran blir hög men om läget är bra har det tidigare inte varit några problem att hyra ut bostäderna. Uppsalahem har cirka 250 studentbostäder och ungdomsbostäder. För att få bo i en studentbostad krävs att du studerar vid Uppsala universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Hyran är fri juli och augusti. Företaget byggde nyligen studentbostäder i ett attraktivt läge. Produktionskostnaden ligger på kronor/kvm men det har inte varit några problem att få dessa uthyrda. Företaget har tagit fram uppgifter som visar att bland de ungdomar som är sambo har flera en inkomst på kronor/år tillsammans. Denna målgrupp vill inte bo sämre än andra. uppsalahem ab Växjöhem AB Växjöhem AB äger och förvaltar bostäder. Allt är uthyrt och omflyttningen har minskat på senare år. Kötiderna har blivit längre och det har blivit svårare för alla att få tag i bostäder, berättar Ola Agermark, bobutiks- och marknadschef hos Växjöhem. Större delen av beståndet utgörs av treor och det är både brist på små och stora lägenheter. För att få ställa sig i kö måste man ha fyllt 17 år och för att få en bostad måste man vara 18. För att underlätta för unga funderar bolaget på att sänka åldern för de köande. Ansökningarna om bostad sker via Boplats Växjö, genom personlig kontakt i Bobutiken eller genom bolagets webbsida. Det är dyrt att producera nya bostäder för unga. I gengäld satsar bolaget på att kontinuerligt bygga om befintliga tomma lokaler, exempelvis gamla tvättstugor, som visat sig vara lämpliga som lägenheter. Under de senaste åren har man på så sätt skapat ett tiotal smålägenheter till en rimlig hyra. Bolaget har också ett par nyproduktionsprojekt i området Teleborg och Araby där man fram till 2011 bygger ett nittiotal lägenheter. De flesta av dem ett till tre rum och kök. Bostäderna är yteffektiva för att hyresnivåerna ska kunna hållas nere. Målgrupper är både unga och seniorer. Växjöhem och Hyresgästföreningen starade hösten 2009 ett projekt som ska rekrytera 6 7 ungdomsvärdar, som ska fungerar som en länk till unga i stadsdelen Araby. Man har fått kontakt med några intresserade ungdomar som går i skolan och som finns på plats i stadsdelen på tider då inte Växjöhems personal arbetar. De kommer att bli en länk mellan hyresvärden och unga och kommer också att förmedla information om hur unga vill bo och vad de vill ha för bostäder, berättar Sven Koggdal, en av projektledarna hos Växjöhem. Växjöhem har endast ett tjugotal studentlägenheter medan det kommunala systerbolaget Hyresbostäder i Växjö AB förvaltar drygt studentlägenheter. För att premiera studenterna och förmå dem att stanna kvar i Växjö efter studietiden får de som bor i studentlägenheter tillgodoräkna sig extra köpoäng när de söker bostäder i det ordinare beståndet. Studenter som börjar studera erbjuds bostadsgaranti. I början av höstterminen brukar trycket vara stort på lägenheter men det finns alltid möjlighet att få tag i bostäder i kranskommunerna. Det brukar alltid lösa sig, och fram mot våren uppstår det till och med vakanser, berättar Ola Agermark. 19

20 örebrobostäder ab ÖrebroBostäder AB ÖrebroBostäder AB (ÖBO) äger och förvaltar lägenheter. ÖBO har en egen marknadsplats, Hyrestorget, där man annonserar ut lediga bostäder. Bolaget tillämpar köpoäng som innebär att en dags boende eller en dag i kön ger en poäng. Poängen är personliga men om man har barn som bor kvar hemma och söker bostad hos ÖBO kan de använda 20 procent av familjens boendetid i den nuvarande bostaden, dock max två år. För att få tillgodoräkna sig denna tid måste barnen visa upp ett intyg från skattemyndigheten på att de är mantalsskrivna hos föräldrarna. För att få hyra en bostad måste man ha fyllt 18 år. Hos ÖBO bor en förhållandevis stor andel unga. 20 procent av dem som tecknade avtal under 2009 är upp till 25 år, berättar Mona Halme, Hyreschef hos ÖBO. Bolaget har också många smålägenheter. Närmare 50 procent, eller nästan bostäder är på två rum och kök eller mindre. Det ger möjlighet också för de unga att efterfråga lägenheter som de har råd att bo i. Det har tidigare varit relativt lätt att få tag i en bostad i de yttre stadsdelarna. För ett två år sedan kunde man få en bostad efter en månads kötid, men idag kan man få vänta upp till 1,5 år. Men det kan ta både kortare och längre tid att få en bostad, påpekar Mona Halme. Det beror på vilken hyra och vilket läge den har och hur många som söker. För att profilera kommunens skolor beslöt ÖBOs styrelse att under 2009 på prov ge möjligheter för ungdomar mellan 16 och 18 år som antagits till en gymnasieutbildning i Örebro att söka förtur till bostad. Kriteriet för att få förtur är att man bor längre bort än pendlingsavstånd samt att någon förälder har möjlighet att teckna hyreskontraktet. Hittills har 25 gymnasieungdomar fått förtur till bostad och en utvärdering kommer att göras under våren 2010, berättar Mona. ÖBO ger en del riktad information om hur man söker och kan få tag i en bostad till unga och till nyanlända. ÖBO planerar en omfattande nyproduktion. Under de närmaste två åren kommer 700 nya bostäder att byggas och målet är att bolaget inom en 5 7 års period ska ha nya lägenheter. Därigenom hoppas man att få igång flyttkedjor som också i slutänden innebär att unga får tillgång till fler bostäder. Flertalet nya bostäder kommer att vara på 2 4 rok. Det är dyrt att bygga små lägenheter, påpekar Mona Halme, men ett av nyproduktionsprojekten inriktas på små, mycket ytsnåla ett till trerumslägenheter på kvadratmeter. Dessa lägenheter byggs i närheten av universitetet och förhoppningen är att de från början ska vara attraktiva för studenter. I framtiden, när de yngre årskullarna minskar och behovet av studentbostäder inte längre är lika stort kan dessa lägenheter hyras ut till andra. ÖBO har genom ÖBO Student studentbostäder spridda i ett tiotal områden. Utbudet är varierat: enkelrum eller kompisboende, möblerat eller omöblerat, nära Campus eller närmare centrum. Det finns >> 20

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/0910 SFS Bostadsrapport 2009 Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport av hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. SFS har frågat representanter

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling

Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling 2016-10-14 Handläggare Marie Lindström Kansli- och utredningsavdelningen 2016KS/0626 Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling Besöksadress: Skogsbovägen

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Student söker bostad Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Regeringsuppdrag 2009 Rapport december 2009 Student söker bostad Översyn av studenternas

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT STUDBOGUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter 2013 BRIST BALANS ÖVERSKOTT Inledning Läget på studentbostadsmarknaden måste ses ur ett årligt perspektiv. Det är något

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 13 19 16 20 17 Ej svar Tabell 2.

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, göteborg 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 19 21 19 23 22 24 21 Tabell

Läs mer

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Sverige 15 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 353 vill ha egen bostad men saknar det idag 221 bostäder behövs

Läs mer

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna Bo bra när du pluggar vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet finns på 4 orter, Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. På alla orter

Läs mer

SFS bostadsrapport 2013

SFS bostadsrapport 2013 SFS bostadsrapport 2013 Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än hälften

Läs mer

Dnr: PA1-1/1011. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/1011. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/1011 SFS Bostadsrapport 2010 Förord Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport om hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. I år har SFS valt

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 SAMMANFATTNING Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Andelen unga vuxna som bor i egen

Läs mer

Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter

Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN 2015 En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter 1 Inledning I Studboguiden ges en överblick av den svenska studentbostadsmarknaden ur ett helårsperspektiv.

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

SFS bostadsrapport 2015

SFS bostadsrapport 2015 SFS bostadsrapport 2015 Bostadssituationen för landets studenter. RÖD = Kan inte erbjuda ett boende under höstterminen. GUL = Erbjuder ett boende någon gång under höstterminen. GRÖN = Erbjuder ett tryggt

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Claesgatan 10B. Malmö, Innerstaden, Möllevången

Claesgatan 10B. Malmö, Innerstaden, Möllevången Claesgatan 10B Malmö, Innerstaden, Möllevången 1 Beskrivning Fantastiskt tillfälle att få flytta in i en lägenhet som är helrenoverad till modern standard enligt Stenas Plusstandard koncept! I ovan bildspel

Läs mer

Välkommen till regionens största bostadsförmedling

Välkommen till regionens största bostadsförmedling Välkommen till regionens största bostadsförmedling Till dig som står i bostadskö hos 1 Välkommen till Boplats Syd En kö till flera fastighetsägare... Boplats Syd startade 2009 och är ett kommunalt bolag

Läs mer

Boplats Syd Juni 2011 FÖR DIG SOM SÖKER STUDENTBOENDE

Boplats Syd Juni 2011 FÖR DIG SOM SÖKER STUDENTBOENDE Juni 2011 FÖR DIG SOM SÖKER STUDENTBOENDE VÄLKOMMEN TILL MALMÖ Sveriges tredje största stad med 300 000 invånare. 48% av Malmös befolkning är under 35 år. Här möts människor från 174 länder. Öresundsregionen

Läs mer

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas,

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande 1 Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Uthyrningspolicy. Grundläggande principer för hantering av bostadskön och uthyrning av lägenheter

Uthyrningspolicy. Grundläggande principer för hantering av bostadskön och uthyrning av lägenheter Uthyrningspolicy Grundläggande principer för hantering av bostadskön och uthyrning av lägenheter Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Inledning... 2 2. Regler för bostadskön... 2 2.1 Registrera

Läs mer

STUDBOGUIDEN EN GENOMGÅNG AV STUDENTBOSTADSSITUATIONEN PÅ LANDETS STUDIEORTER

STUDBOGUIDEN EN GENOMGÅNG AV STUDENTBOSTADSSITUATIONEN PÅ LANDETS STUDIEORTER STUDBOGUIDEN 2017 EN GENOMGÅNG AV STUDENTBOSTADSSITUATIONEN PÅ LANDETS STUDIEORTER OM STUDBOGUIDEN Studboguiden är rapporten där de som själva hyr ut studentbostäderna ger sin bild av läget. Och de gör

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE. hur vill du bo? 1

HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE. hur vill du bo? 1 HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE hur vill du bo? 1 VAD ÄR ALLMÄNNYTTAN? Varje kommun har ansvar för att invånarna i kommunen har HUR VILL

Läs mer

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter STUDBO 2012 GUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter INLEDNING Hur stor är bristen på studentbostäder egentligen? Vid denna tidpunkt svämmar media över med artiklar

Läs mer

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Nästan sex av tio personer äger en bostad, var femte äger ett fritidshus Sju

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Södra Promenaden 3. Malmö, Norr, Gamla Staden

Södra Promenaden 3. Malmö, Norr, Gamla Staden Södra Promenaden 3 Malmö, Norr, Gamla Staden 1 Beskrivning Denna lägenhet uthyres med KORTTIDSKONTRAKT. Detta pga en kommande ombyggnad i fastigheten. Värd Stena Fastigheter Tecknar du kontrakt på lägenheten,

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Samma regler för alla - enkelt och rättvist Vi hyr ut nästan 9 000 bostäder i välskötta fastigheter runt om i Kristianstads kommun. Vårt mål är att erbjuda tryggt och trivsamt

Läs mer

Gasverksgatan 11. Malmö, Norr, Gamla Staden

Gasverksgatan 11. Malmö, Norr, Gamla Staden Gasverksgatan 11 Malmö, Norr, Gamla Staden 1 Beskrivning Denna lägenhet uthyres med korttidskontrakt. Detta pga en kommande ombyggnad i fastigheten. Värd Stena Fastigheter Tecknar du kontrakt på lägenheten,

Läs mer

Rörsjögatan 10. Malmö, Norr, Gamla Staden

Rörsjögatan 10. Malmö, Norr, Gamla Staden Rörsjögatan 10 Malmö, Norr, Gamla Staden 1 Beskrivning Denna lägenhet uthyres med korttidskontrakt. Detta pga en kommande ombyggnad i fastigheten. Tecknar du kontrakt på lägenheten, så bibehålls nuvarande

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

SFS bostadsrapport 2014

SFS bostadsrapport 2014 SFS bostadsrapport 2014 Bostadssituationen för landets studenter. Röd = Kan inte erbjuda ett studentboende under höstterminen. Gul = Erbjuder ett studentboende någon gång under höstterminen. Grön = Bostadsgaranti,

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20-27-åringar i olika boendeformer, 2001-2011 (procent). Hyresrätt 29 26 26 24 24 19 30 27 27 25 26 21 27 25 26 23 21 17

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/1112 SFS Bostadsrapport 2011 Förord I dagarna börjar fler studenter än någonsin att studera vid Sveriges universitet och högskolor. Många av dem kommer att stå utan bostad då endast 4 av 30

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

Återredovisning av uppdrag kopplade till uthyrningspolicyn

Återredovisning av uppdrag kopplade till uthyrningspolicyn Styrelsehandling nr 11 2017 05 15 Återredovisning av uppdrag kopplade till uthyrningspolicyn Förslag till beslut i styrelsen Styrelsen föreslås besluta att att utredningen av kompiskontrakt är avslutad

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

Storabackegatan 22B. Malmö, Väster, Gamla Limhamn

Storabackegatan 22B. Malmö, Väster, Gamla Limhamn Storabackegatan 22B Malmö, Väster, Gamla Limhamn Newsec Asset Management är Sveriges ledande förvaltare. Vi äger inte några egna fastigheter, utan har istället fått förvaltningsuppdraget av fastighetsägaren.

Läs mer

Östra Förstadsgatan 7A. Malmö, Norr, Slussen

Östra Förstadsgatan 7A. Malmö, Norr, Slussen Östra Förstadsgatan 7A Malmö, Norr, Slussen 1 Beskrivning Hyresinformation I hyran ingår värme, vatten och kabel-tv. Fastigheten Fastigheten är belägen vid Schougens bro och Slussplan. Gång- eller cykelavstånd

Läs mer

Billiga bostäder för unga och andra i behov av lägenheter

Billiga bostäder för unga och andra i behov av lägenheter Billiga bostäder för unga och andra i behov av lägenheter Hållbar samhällsutveckling 2015-09-04 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppdrag...3 Sammanfattning av uppdraget...3 Sammanfattning

Läs mer

Studboguide 2014 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter

Studboguide 2014 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter Studboguide 2014 STUDBOGUIDEN 2014 En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter 1 Inledning Ambitionen med Studboguiden är precis som tidigare år att ge en så rättvisande bild av läget

Läs mer