Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson"

Transkript

1 Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och Hilda Bergström Bilaga 1 Stymtidning Bilaga 2 Dagordning Bilaga 3 Besluts- och Uppdragslista 1 Mötets öppnande Pontus öppnade mötet. 2 Val av mötesfunktionärer Pontus valdes till mötesordförande, Sara till sekreterare och Andreas till justerare. 3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes enligt bilaga 2. 4 Mårunda Ej protokollförd. 5 Rapportering En hel del tillägg gjordes i rapporteringen. Då det mest är till för styrelsen finns alla tillägg i råprotokollet. Uppdrog Pontus att ta kontakt med Patrick om formulering i karusellen på hemsidan Uppdrog Marina att ta kontakt med Adam om att ta över lite av Carins anställdaansvar Uppdrog samtliga att skicka stym-tidningar till revisorer, Johan och kansliet 6 Årskomihåg Uppdrog Pontus och Marina att sammanställa en verksamhetsplan från 1 september 31 augusti innan nästa STYM Uppdrog Marina att kontakta Carin angående löneförhandlingen i oktober Uppdrog Sara och Lovisa att ta med sig en punkt om budgeten till nästa telefonmöte Uppdrog Lovisa att undersöka vad som gäller ang. nedskärningarna i ungdomsstyrelsens bidrag för 2013 Uppdrog Lovisa att ännu en gång påminna folk att skicka in verksamhetsberättelse och räkningar innan verksamhetsårets slut Uppdrog Pontus att kolla upp valberedningsutbildning i samråd med Carin Uppdrog Salomon att kontakta Linnea angående årskomihågpunkten Förbered revision: inventarielistan, protokoll och arkivering Uppdrog Lovisa att betala ut 5000kr till de klubbar som skickat in verksamhetsberättelse

2 7 Johans löneförhöjning Johan har kontaktat oss och klagat på att han fortfarande inte har fått Maj månads löneförhöjning och tycker även att vi borde ordna så att timlönen motsvarar månadslönen. Beslutade att höja Johans timlön så att den motsvarar månadslönen Uppdrog Sara och Salomon att fixa Johan och kanslisternas löneförhöjning och ändra timlönen så att den motsvarar månadslönen. Uppdrog Sara att kontakta Johan angående förseningen av löneförhöjningen och ursäkta samt förklara situationen i styrelsen 8 Johans ansökan om tjänsteledighet Johan har skickat in en ansökan om tjänsteledighet under 2013 och vi måste göra upp en plan för anställning av en ny bokförare Diskussion: Måste anställas senast i november. Om vi utlyser tjänsten senast 20 augusti kan vi gå igenom ansökningarna under OktoberSTYM. Utformningen av ansökan utgår från de kriterier Johan tipsat oss om. Uppdrog Sara och Pontus att utlysa bokföraretjänsten senast 20 augusti Uppdrog Sara att meddela Johan om vår plan för att utlysningen av tjänsten. 9 Mötesplats Naturen Mötesplats Naturen har inte fått de pengar de årligen brukar få från --- och för att kunna fortsätta driva projektet till hösten har John därför ansökt om ett lån från på kr. Efter diskussion och överskådning av budgeten ansåg Lovisa att det fanns goda möjligheter att låna ut pengar till Mötesplatsen Vi har räknat med att gå max back i budgeten men som det ser ut nu kommer vi gå mycket plus, vilket innebär att ett lån på inte resulterar i att vi överskrider budgeten. Detta förutsatt att de kan betala tillbaka lånet innan aug För att försäkra oss om att det går att låna ut en så stor icke-budgeterad summa pengar beslutade vi oss för att fråga våra revisorer om rådgivning. Styrelsen uppdrog Lovisa rådfråga Elin och revisorerna ang. att låna ut till Mötesplats Naturen Styrelsen uppdrog Sara att meddela John att vi håller på att undersöka möjligheterna för Mötesplatsen att låna pengar från 10 Föroreningar i Dalsland Styrelsen uppdrog Andreas att mejla Colin och säga att vi tyvärr inte har tid att engagera oss om föroreningarna i Dalsland men tipsa om den lokala Naturskyddsföreningen etc. 11 Brev från Malte

3 Malte håller på att se över arkiveringen och har börjat upprätta ett dokument över vad som ska arkiveras, hur det ska arkiveras och hur länge det ska arkiveras. Nu har han bett styrelsen att se över hans förslag på arkiveringen. Vi delade in oss i två grupper och gick igenom hela arkiveringsplanen och Maltes funderingar. Vi hade några få synpunkter på förändringar men tyckte överlag att underlaget som Malte jobbat fram såg jättebra ut. Uppdrog Sara att sammanställa styrelsens synpunkter ang. arkiveringen och vidarebefordra det till Malte 12 Nya nätverksriktlinjer Vi fortsatte diskussionen från förra STYM om att strukturera upp nätverken och byråkratisera dem. Salomon och Sara hade lagt fram ett förslag på hur de nya nätverken ska se ut och även ett förslag på nätverksstadgar. Alla var positiva till det nya förslaget och menade att det är bra med mer stuktur och byråkrati, då det kommer underlätta för fler att gå med och för styrelsen att delegera saker. Vi diskuterade huruvida det är bra eller dåligt att vissa nätverk inte kommer klara de nya kraven och därmed läggas ned, men konstaterade att det är bättre att bara ha nätverk som är aktiva än att ha vilande. Vi diskuterade också hur det skulle gå till rent praktiskt att bli medlem, hur nätverken ska använda sig av mejllistorna samt ifall de nya nätverken ska ha styrelser eller organisatörer. Här hade vi delade meningar och valde därför att ta fram nytt underlag och fortsätta diskussionen på nästa STYM. Styrelsen uppdrog Pontus och Andreas att fortsätta arbetet med att revidera de föreslagna nätverksstadgarna Styrelsen uppdrog Sara och Lovisa att ta med punkten Nätverkens struktur till nästa STYM 13 Uppdragslistan Hur får vi det att fungera? Uppdragslistan har fungerat dåligt under året, vi har inte fyllt i den samt att många inte har förstått sig på den nya uppdragslistan vi införde tidigare året. Vi kom därför fram till att vi ska gå tillbaka till att ha uppdragslistan som ett worddokument istället för ett exceldokument. Beslutade att uppföra en uppdragsmapp i dropbox där uppdragslistorna från varje styrelsemöte ligger i separata word-dokument Uppdrog Sara uppföra en uppdragsmapp i dropbox där uppdragslistorna från varje styrelsemöte ligger i separata word-dokument samt ta bort uppdragslistan de-luxe 14 Klubborganisering Vi kom fram till att helgen ska hållas den aug eller 7-9 september beroende på vilken helg som passar bäst för klubblagargruppen. Sara skickar ut ett till mejl till de berörda om är lite mer peppigt än det förra. Vem som fixar helgen bestämmer vi på nästa telefonmöte då vi inte är så många på mötet här. Uppdrog Sara att skicka ut ännu ett mejl ang. klubblagarhelg till berörda Uppdrog Sara och Lovisa att ta med punkten klubborganisering till nästa telefonmöte

4 15. Övriga frågor α) Valberedningen Vi hade besök av Linn från valberedningen och vi diskuterade bl.a. riktsstyrelsens roll i föreningen. Då diskussionen mest är till för styrelsen finns diskussionen endast i råprotokollet β) Skogsbruksaktion Vi diskuterade hur skogsbruksaktionen mot landsbygdsdepartementet skulle uppföljas. Vi kom fram till att en debattartikel och aktion redan är pågång och att det i övrigt är en fråga för skogsnätverket. χ) Styrelsens synlighet Många inom föreningen känner inte till vad styrelsen gör, och vi har svårt att få besök av utomstående medlemmar på våra stym. Vi pratade om hur vi ska göra för att folk ska se vad vi jobbar med. Inte så många medlemmar som skickar grejer till styrelselistan. Vore kul att få mer respons och frågor från föreningen. Vet de om vad vi sysslar med? Många i styrelsen som inte har skrivit om sig själva på hemsidan. Förslag på hur vi kan förändra situationen var att vi måste bli bättre på att skicka ut rapportering efter stym på hemsidan och det alltid måste stå på hemsidan att vi ska ha stym. Vi kan även försöka vara med i Fältbiologen som spalten Fråga styrelsen likt Fråga experten δ) Östersjösamarbete Då vi redan diskuterat punkten under rapporteringen beslutade vi att bordlägga punkten. Uppdrog Sara och Lovisa att ta med punkten Östersjöarbete till nästa STYM ε) Verksamhetsplan Vi kollade av vilka aktiviteter som kommer bli av innan verksamhetsårets slut och hur mycket pengar vi har fått över från utgående aktiviteter. Vi kollade upp vilka aktiviteter som kan tänkas behöva extra pengar. 16 Uppdragslista Uppdragslistan skickades ut på mail och lades upp i Dropbox. 17 Kommande möten Kommande möten är följande: Aug, Snesudden. Sara och Lovisa ansvariga - Telefonmöte 19 juli sep, Göteborgstrakten. Marina och Salomon är ansvariga.

5 18 Utvärdering fördes inte. 19. Mötets avslutande Mötesordförande, Pontus Johansson Mötessekreterare, Sara Vikström Olsson Justerare, Andreas Hansen

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Sverok Södra Kulturdistriktet Löpnummer 7 Lund 2010-08-21

Protokoll från styrelsemöte Sverok Södra Kulturdistriktet Löpnummer 7 Lund 2010-08-21 Protokoll från styrelsemöte Sverok Södra Kulturdistriktet Löpnummer 7 Lund 2010-08-21 1 Mötesformalia 1.1 Mötets öppnande Kriss Andsten förklarar mötet öppnat. 1.2 Fastställande av mötesfunktionärer Mötet

Läs mer

Styrelsemöte Göteborgs go-klubb 2012-03-04

Styrelsemöte Göteborgs go-klubb 2012-03-04 Styrelsemöte Göteborgs go-klubb 2012-03-04 Närvarande styrelsemedlemmar: Robin Nilsson (Ordförande), Rebecka Persson (Kassör), Magnus Sandén (Sekreterare), Eskil Varenius (ledamot), Övriga närvarande:

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll, årsmöte 300Power Club, 2011-04-12

Protokoll, årsmöte 300Power Club, 2011-04-12 Protokoll, årsmöte 300Power Club, 2011-04-12 Mötet öppnat av ordförande Mefistofeles, 21:00 Sekreterare: Kurre86 Fastställande av närvarolista o Närvarande: Mefistofeles, Peter Scmhidt, Frej, Topfuel,

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2003-06-12 1(11) Plats och tid: Tostared, kl. 16.30 20.00 ande: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Utses att justera: Sven-Olof Carlsson Underskrifter: Sekreterare:.. Sassi Wemmer

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst.

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Balans Fokus: revisorsprovet Vägen till examen en resa varje revisor måste göra Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Att vara väl förberedd är ett måste för att det ska gå vägen, men knappast

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer