Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen"

Transkript

1 2012/03/23-25 Nr 690/ :14 Närvarande: Ej närvarande: Bilagor: Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen Sara Vikström, Hilda Bergström Bilaga 1 Stymtidning Bilaga 2 Dagordning Bilaga 3 Besluts- och uppdragslista 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av Salomon. 2 Val av mötesfunktionärer Salomon valdes till mötesordförande, Marina till sekreterare och Ann-Christine till justerare. 3 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes utan ändringar. Se bilaga 2 4 Mårunda fördes inte. 5 Gamla uppdragslistan Salomon presenterade ett förslag på en ny uppdragslista. Styrelsen beslutade att testa den nya uppdragslistan till nästa STYM. Vi gick igenom den gamla uppdragslistan. 6 Rapportering Information/diskussion: Efter kontakt med kansliet har vi fått veta att medlemsregistret har kollapsat och vi måste göra något åt det. Mellis har problem med sin bokföring och behöver lägga ner klubben för att få loss pengarna till Örebro-Linde. Många nya klubbar har startats, men vi kanske behöver ta hand om dem mer. Uppdrog Sara att kontakta föreningsutskottet och fråga dem vilken STYM-helg som passar dem för att kolla över rutinerna att starta klubb. Uppdrog Salomon, Carin och Lovisa att styra upp och rädda Mellis. Uppdrog Marina att säga till Förlagsutskottet att de kan överskrida sin budget ifall de vill ha fler möten. Uppdrog Carin att skriva in i Dropbox att Stym-fixarna ska skicka ut STYM-tidningen även till revisorerna och John. Uppdrog Lovisa att fråga Johan hur mycket Louise får i lön och fråga Jenny när hon hoppade av.

2 2012/03/23-25 Nr 690/ :14 Uppdrog Carin och Lovisa att ringa Lina, Linn och Julia och fråga ifall de vill sitta Färnebo-styrelsen. 7 Årskomihåg Styrelsen litar på att Sofie hör av sig angående KRAVs årsmöte i god tid. Uppdrog Lovisa att ringa Jenny och valberedningen om RÅM-kommittén och RÅM. Uppdrog Salomon och Carin att anmäla sig till Naturskyddsföreningens riksstämma. Uppdrog Salomon och Carin att kolla om det finns fler medlemmar som vill vara med på Naturskyddsförenings riksstämma. Uppdrog Ann-Christine att höra med Patrick om han vill sitta kvar i AirClims styrelse, och ta reda på datum för årsmötet och vilken mer som kan följa med och nominera honom. Uppdrog Carin att semesterplanera kansliet. Uppdrog Pontus och Lovisa att ta med en punkt om verksamhetsplan under junistym och även augusti-stym. Uppdrog Salomon att hålla kontakt med Stockholm+40 Uppdrog Marina att kontakta John angående Praktiskt helgläger på Ängsbacka / Kompostläger Uppdrog Andreas att kontakta Jenny angående Skogsnätsverksträff och Signalartskurs Uppdrog Salomon att vara kontakt med kärnkraftskurs. 8 Ekonomi a) Halvårsbokslut Uppdrog Marina att kontakta Malte och Förlagsutskottet angående en kampanj för att alla Biblioteket ska ha Fältbiologen. Diskussion angående införande av nytt medlemsregister: Nytt medlemsregistret kommer att kosta mycket mer än vad som är budgeterat. Vi är redan uppe i kronor och enligt RÅM beslut ska det göras flera uppdateringar per år. I budgeten är det nu budgeterat kronor. Uppdrog Lovisa att höra med Patrick om vårt MySoft avtal med Naturskyddsföreningen. Uppdrog Lovisa att prata med Alva om PowerShifts pengar. 9 Kansli och anställda a) Datakrångel på kansliet information se bilaga 1 Uppdrog Salomon att bolla klagomål till IT-hantverkarna med Linnéa. IT-hantverkarna lovade oss att det skulle göras backup på vårt medlemsregister regelbundet, men detta slutade fungera i januari. Vi vill kräva ersättning från IThantverkarna från de timmar som Linnéa måste jobba extra för att lägga in

3 2012/03/23-25 Nr 690/ :14 medlemmar igen. Detta problem hade kunnat bli mycket allvarligt och IThantverkarna måste förstå att vi är enormt beroende av vårt medlemsantal. 10 Facebook och twitter På grund av tidsbrist skjuts denna punkt upp till nästa stym april. Uppdrog Sara och Ann-Christine att ta med punkten: Facebook och Twitter till nästa sym. 11 Roslagskretsens motion 12 Fältstation Öland Vi pratade om vilka pass styrelsen samt föreningsutskottet ska hålla, kanske verksamhetsplan, makt och normer mm. Samt att informationen på hemsidan nog inte räcker. Uppdrog Salomon att be Magnus skapa en sida för Öland på hemsidan, samt att lägga till info om denna sida i Ölands annonsen i Fältbiologen. Uppdrog Salomon att vara ansvarig för ett verksamhetsplans pass på Fältstation Öland. Uppdrog Carin att leta efter personer som kan hålla i ett Makt och Normpass på Öland. Uppdrog Pontus att höra av sig till Ölandskommittén att vi vill hålla i ett verksamhetsplanpass och ett Makt och Normpass på Fältstation Öland. Uppdrog Pontus att be Ölandskommittén att forska i var det kommer att gå transporter till Fältstation Öland. Beslutade att Lovisa, Salomon, Carin, Ann-Christine, Pontus och Andreas är faddrar på Fältstation Öland. 13 Hur mår styrelsen? fördes inte. Uppdrog Marina att skapa ett Måbra-dokument i Dropbox. 14 Informatörer Vi har fått in många ansökningar från hela landet och pratade om fördelar och nackdelar med olika platser samt vilka personer som skulle passa bäst. Det kan vara bra att tänka på att informatörerna är de första Fältbiologer som ungdomar träffar på och att de därför bör ge en nyanserad bild av vilka som är med i. Några av de sökande är utomlands nu så vi väntar lite med att besluta om anställning.

4 2012/03/23-25 Nr 690/ :14 Uppdrog Lovisa att ringa Felicia och prata med henne angående anställning som Informatör. Uppdrog Salomon att kontakta SUG om deras DISI:anställningar. 15 Urkult Vi diskuterade vad vi kunde tänkas göra på Urkult som både skulle fånga blivande medlemmars intresse och vara roligt och engagerande för oss. Vi pratade även om hur mycket vi i styrelsen kände att vi skulle orka dra i, och hur mycket ur budgeten vi kan lägga på detta. Uppdrog Marina att vara en kontaktperson med Urkult och kolla med dem vilka krav som vi kan ge dem och vad vi får från dem. Uppdrog Lovisa att kolla med skogsintresserade fältbiologer om de har några idéer på skogskampanj till Urkult. Uppdrog Lovisa att göra ett utskick i nyhetsbrevet för att hitta peppade Fältbiologer som skulle vilja göra någon rolig kampanj på Urkult. 16 Nätverkens funktion 17 Klubborganisering 18 Östergötlands Fältbiologer Styrelsen beslutade att godkänna Östergötlands Fältbiologer som en klubb av. Uppdrog Salomon att meddela Östergötlands Fältbiologer att de nu är en klubb. Uppdrog Salomon att meddela kansliet beslutet och be kansliet upprätthålla nya postkodintervaller för Östergötlands Fältbiologer Uppdrog Salomon att guida Östergötlandsklubben under uppstarten. 19 FBI:s ansökningar Vi diskuterade hur vi ska göra med alla ansökningar om sponsring för projektarbeten med naturinriktning. är inte en förening som sponsrar, våra pengar ska gå till aktiviteter för våra medlemmar. Viktigt att FBI:s medlemmar får information om detta och hur de kan söka aktivitetsbidrag så att de kan göra sina projektarbeten till Fältbiologaktiviteter som är öppna för alla medlemmar. Vi diskuterade huruvida kokboken skulle komma att gynna, liknande projekt har funnits i budgeten förut men först efter att ha blivit omröstad genom RÅM. De kan göra en prototyp som projektarbete och sedan skriva ett verksamhetsbeslut/motion till nästa RÅM.

5 2012/03/23-25 Nr 690/ :14 Uppdrog Salomon att höra av sig till FBI och resa dit och berätta vad fältbiologerna är och vad en aktivitet är, berätta om aktivitetsbidrag och s förlag. 20 Pressmeddelandetjänsten Vi diskuterade om det skulle vara nödvändigt att köpa in en pressmeddelandetjänst som gör det lättare att snabbt få ut väldigt många pressmeddelande på kort tid istället för att göra allt för hand. Flera ur styrelsen tyckte dock att det rörde sig om mycket pengar och frågade sig om vi verkligen har användning för detta just nu. Uppdrog Salomon att höra av sig till försäljaren och meddela att vi inte är intresserade av någon pressmeddelandetjänst just nu. Men att det kanske kommer bli intressant senare. 21 Övriga frågor a) Värvarmaterial Het diskussion angående affischtextens budskap, kommer den locka alla, vilka kommer lockas och vad vill vi egentligen ha sagt. Kom överens om att Magnus nog tänkt igenom budskapet i texten mycket noga. Uppdrog Salomon att tala om för Magnus att det ska stå FÄ+personnummer i sms:en och stå så på affischen, stavfel i värvarbroschyrerna, ändra till 6-25 år på affischen. Beslutade att trycka upp 5000 broschyrer för kr Beslutade att trycka 3000 vykort för max 3800 kr Beslutade att trycka 2000 A3 affischer för max 3300 kr Beslutade att trycka 1000 feting affischer för max 4900 kr. b) Verksamhetsberättelser mallar Linnea behöver direktiv för vilka klubbar hon ska skicka till och vem som är ansvarig för klubben. Vi diskuterade därför vilka klubbar som är aktiva idag och hur vi ska göra det så enkelt som möjligt för dem att skicka in sin verksamhetsberättelse. Uppdrog Lovisa att meddela Linnea vilka klubbar som ska en verksamhetsberättelsemall och vilka hon ska skicka till. Uppdrog Carin och Ann-Christine att skriva ett brev och en verksamhetsberättelsemalls exempel. Uppdrog Salomon och Ann-Christine att göra en klubb-databas. c) Annonser i allmänhet d) Rio+20 e) Hilda och Sara

6 2012/03/23-25 Nr 690/ :14 f) Kontakter med klubbar 22 Nya uppdragslista Uppdrog Marina att lägga in uppdragen från STYM till Uppdragslistan de luxe i dropbox. 23 Kommande möten Ann-Christine och Sara ordnar nästa möte, eventuellt Hornborgarsjön, Örebro eller IKEA-varuhus, Skövde. SKÅÅÅÅÅÅÅNE!! (råmar Lovisa) Telefonmöte Otto den 9/4 kl19.00 Kan hända att vi behöver sätta in ett extra telefonmöte angående informatörer senare. Andreas och Carin ordnar med stym i maj, eventuellt i Degerfors. 24 Utvärdering Finns att läsa i råprotokollet för styrelsen. 25 Mötets avslutande Salomon avslutade mötet Mötesordförande, Salomon Abresparr Mötessekreterare, Marina Widén Justerare, Ann-Christine Troberg

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Kleo Bartilsson & John Gustavsson ( 6), Johan Runesson

Läs mer

Jakob Andrén, Hilda Bergström, Klas Rosenkvist, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr.

Jakob Andrén, Hilda Bergström, Klas Rosenkvist, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr. Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Jakob Andrén, Hilda Bergström, Klas Rosenkvist, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr. Catarina Antikainen, Johanna Salmi

Läs mer

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hej och välkommen 4 Programmet 6 Programmet för RÅM 2014 6 Programmet med förklaringar 7 Årsmöteshandlingar 8 Styrelsens förslag på mötesordning 9 Mötesordning

Läs mer

pa p p e r RÅM 2013 Visby

pa p p e r RÅM 2013 Visby viktiga pa p p e r RÅM 2013 Visby Plats för anteckningar Innehållsförteckning Programmet för RÅM 2 6 januari... 6 Programmet med förklaringar... 7 Årsredovisning för Fältbiologerna... 8 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben.

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Bilaga 6, Remissdebatt RÅM 2010-01-04 Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Laura de Jong, jag är från Umeklubben och har suttit som vice kassör.

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 januari-maj* 2013 2013-05-19. kvartalsrapport Q1 2013 januari maj*

Kvartalsrapport Q1 januari-maj* 2013 2013-05-19. kvartalsrapport Q1 2013 januari maj* Kvartalsrapport Q1 januari-maj* 2013 2013-05-19 kvartalsrapport Q1 2013 januari maj* 1 Kvartalsrapport Q1 januari-maj* 2013 2013-05-19 Innehållsförteckning Ordförandes kommentar 3 Föreningssekreterarens

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18

Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18 Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18 Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Björn Södergren, Wilhelm Andersson, Peter Sahlin, Mårten Lagerstedt, Anneli Henriksson, Sara Karlsson,

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002 GEOS Protokoll, möte 23:e januari 2002 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden från institutionsstyrelsen och andra instanser

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer