Redo? Eller inte? Balansera framtida möjligheter med framtida risker. En global utvärdering av attityder och synpunkter på IT-säkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redo? Eller inte? Balansera framtida möjligheter med framtida risker. En global utvärdering av attityder och synpunkter på IT-säkerhet"

Transkript

1 Redo? Eller inte? Balansera framtida möjligheter med framtida risker. En global utvärdering av attityder och synpunkter på IT-säkerhet Be Ready for What s Next. kaspersky.com/se/beready

2 Innehåll 0.1 INTRODUKTION OCH SAMMANFATTNING IT-SÄKERHET OCH DEN UPPLEVDA RISKEN FÖR FÖRETAGET RISKEN MED ENHETER SOM DU INTE KAN KONTROLLERA ATTACKER FRÅN CYBERBROTTSLINGAR OCH DÅLIGT FÖRBEREDDA SYSTEM UTSATTA FÖRETAG RISKERNA MED NYA MEDIER SÅ HÄR SKADAS FÖRETAGET HUR FÖRETAG SVARAR PÅ HOTEN ÄR DU REDO FÖR FRAMTIDEN? 11 2

3 INTRODUKTION OCH SAMMANFATTNING 0.1 Utvärderingens huvudpunkter: 91 % har blivit påverkade av attacker under det senaste året 45 % är inte tillräckligt förberedda på attacker 17% har förlorat finansiell information 57% har förbjudit åtkomst till sociala nätverk på grund av potentiella säkerhetsrisker 30% har ännu inte gjort en fullständig implementering av program mot skadlig programvara I takt med att tekniken utvecklas står företag och deras ITavdelningar inför ett allt större hot mot säkerheten i form av en rad olika cyberhot. Detta är märkbart på företag världen över nästan hälften anser att cyberhot kommer att bli en av de högst prioriterade frågorna under de två kommande åren och ändå känner hela 45 % att de inte är tillräckligt förberedda. För att identifiera svårigheterna med de här problemen och ge en tydlig överblick över de konsekvenser företag världen över upplever idag, har vi utfört en omfattande utvärdering där erfarna IT-proffs har fått komma till tals. De kommer från både små företag och stora organisationer i 11 länder. Utvärderingen, som utvecklats av B2B International, har genomförts både på mogna marknader såsom Storbritannien, USA och Japan och på marknader med utvecklingspotential som Brasilien, Kina och Indien. De som deltagit i utvärderingen har varit delaktiga i formuleringen av ITsäkerhetspolicyer, har god kunskap om IT-säkerhetsproblem och bred kunskap om det företag de arbetar för. Resultaten talar sitt tydliga språk: cybersäkerheten blir en allt viktigare policyfråga eftersom man upplever en ökning av virus och dataintrång. Dessutom blir berörda enheter och människor allt svårare att kontrollera och skydda i takt med att de blir allt mer mobila. Egen teknik används istället för teknik som tillhandahålls av företagets IT-avdelning. Är företag verkligen redo för framtiden? Utvärderade länder Mogna marknader: (n=800) USA 200 Tyskland 100 Storbritannien 100 Frankrike 100 Spanien 100 Italien 100 Japan 100 Marknader med utvecklingspotential: (n=500) Brasilien 100 Indien 100 Kina 200 Ryssland 100 3

4 IT-säkerhet och den upplevda risken för företaget 1.0 Endast 14 % anser att cyberhot är en av de 3 största riskerna Företag och den teknik de använder genomgår idag en förändring. IT-säkerhet är idag en av de viktigaste strategiska frågorna för företag. Idag måste företagsledare överväga och planera för kommande hot som de kan utsättas för. Trots det anser endast 14 % att cyberhot är en av de tre största riskerna för ett företag. Det tyder på att företag i allmänhet har en bristande medvetenhet om säkerhet. Intressant nog hamnar minskning av ett varumärkes anseende, industrispionage och stöld av immateriell egendom på listan över de tre största företagshoten samtliga skulle kunna bli en konsekvens av ett intrång i IT-säkerheten. Omvänt skulle man dock kunna säga att potentiell skada på ett varumärkes anseende är en av de största anledningarna till att attacker inte rapporteras. 9 % av de företag som utsatts av en målinriktad attack tror att antalet förmodligen är högre, men att många inte är medvetna än Costin Raiu Faran för företag världen över är att man i de allra flesta fall inte märker att man blivit utsatt för en attack eller att man är en intressant måltavla för brottslingar. IT-avdelningar måste tänka på att dessa hot inte bara är en potentiell fara; frågan är inte OM du kommer bli utsatt för intrång, utan NÄR du blir det och hur illa det slutar. IT-säkerhet och den upplevda risken för företaget: % Minskning av varumärkets anseende % Industrispionage (inifrån företaget och utifrån) % Stöld av immateriell egendom % Sabotage (av anställd eller tidigare anställd) % Terrorism % Ekonomisk osäkerhet (lågkonjunktur, efterfrågan) % Naturkatastrofer (översvämningar, jordskalv, oväder o.s.v.) % Politisk oro Cyberhot (elektroniska hot mot IT-säkerheten och informationssystem) Bedrägeri % 14% 13% Kriminell aktivitet (stöld av egendom, mordbrand, vandalism, skadegörelse) % Rankat 1st 2nd 3rd 4

5 Risken med enheter som du inte kan kontrollera 2.0 Tre fjärdedelar av världens alla företag förväntar sig en ökning av antalet enheter under de kommande 12 månaderna På små företag kan det finnas 50 enheter som är anslutna till internet, och i större organisationer kan det finnas tusentals Slutpunkten är inte längre bara en PC, det kan vara vilken enhet som helst så länge den är tillräckligt smart och har en bra anslutning Stefan Tanase För inte så länge sen hade varje anställd en dator på sitt skrivbord och en fast telefon bredvid den. Även om cyberhot existerade var slutpunktsenheterna universella och enkla att kontrollera. Idag ser det annorlunda ut: kostnaden för smartphones och bredbandsanslutningar sjunker hela tiden och definitionen av en slutpunktsenhet ändras från en dator till en enhet som är smart nog och ansluten till ett nätverk. I ett litet företag kan det finnas 50 eller fler sådana enheter som är anslutna till internet, och i större organisationer kan det finnas tusentals. Ännu mer oroväckande för IT-avdelningar är att tre fjärdedelar av världens företag förväntar sig en ökning av dessa siffror under de kommande 12 månaderna. För företag världen över innebär ett ökande antal enheter som används av en mobil personalstyrka ett växande antal hot. Dessa enheter, exempelvis ipad, är inte bara svårare att kontrollera jämfört med datorer, utan många av dessa enheter har ofta heller inga säkerhetsprogram installerade, vilket betyder att de är de nya måltavlorna för cyberbrottslingar. Förändring av slutanvändarenheter 100%+ ökning 50 99%+ ökning 11 49%+ ökning 2% 7% 32% 2% 6% 26% 76% har sett en ökning 75% förväntar sig en ökning 1 10%+ ökning 35% 85% på marknader med utvecklingspotential 41% 85% på marknader med utvecklingspotential Ingen förändring 18% 19% Minskning 6% 6% De senaste 12 månaderna De kommande 12 månaderna 5

6 Attacker från cyberbrottslingar och dåligt förberedda system 3.0 Nästan hälften av alla företag ser cyberattacker som en av de tre risker som ökar mest 45 % är inte väl förberedda på cyberattacker Nästan hälften av alla företag uppger att de inte är tillräckligt förberedda på cyberattacker. Speglar det här verkligheten eller är det ett tecken på att de inte får tillräckligt stor budget? Roel Schouwenberg Medan företag börjar bli medvetna om framtida hot från potentiella säkerhetsintrång slår cyberbrottslingar till nu och deras måltavlor är företag med bristande kapacitet att svara på deras hot. Nästan hälften av alla företag anser att cyberhot kommer att spela en mycket större roll om två år och att högsta prioritet för IT-avdelningar i alla regioner kommer att vara att förstå hur man förhindrar intrång i IT-säkerheten. Trots detta känner sig endast hälften av företagen väl rustade för att klara av dessa överhängande problem och bland dessa kan definitionen av väl förberedd variera från ett företag till ett annat, vilket betyder att en del är mer utsatta än andra. Problemet är ännu större i små företag. 45 % anser inte att de är väl förberedda på cyberattacker och små företag implementerar åtgärder, som exempelvis schemalagda programfixar för att skydda företagets tillgångar, i mycket mindre utsträckning än större företag. Detta beror ofta på brist på IT-resurser, medan många stora företag har råd att ha en ständigt närvarande IT-avdelning. Bristen på förberedelser i företag av alla storlekar beror också på nedskärningar i budgeten. Om frågorna inte är högst upp på företagets dagordning finns pengarna helt enkelt inte där för att få bukt med problemen. Ökad risk inom två år Nästan hälften av alla företag ser cyberattacker som en av de tre risker som ökar mest % Cyberhot (elektroniska hot mot IT-säkerheten och informationssystem) Ekonomisk osäkerhet (lågkonjunktur, efterfrågan) 46% 37% Minskning av varumärkets eller företagets anseende 22% Stöld av immateriell egendom Industrispionage (inifrån företaget eller utifrån) Kriminell aktivitet (stöld av egendom, mordbrand, vandalism, skadegörelse) Bedrägeri 18% 18% 16% 15% Politisk oro 15% Naturkatastrofer (översvämningar, jordskalv, oväder o.s.v.) 15% Sabotage (av anställd eller tidigare anställd) Terrorism 12% 10% % identifierar risken som mycket större om 2 år 6

7 Utsatta företag % av företagen uppger att de har märkt en ökning av antalet cyberattacker det senaste året 40 % av företagen uttrycker en oro för att regeringen ska göra intrång i deras informationssystem Trots att IT-avdelningar och andra delar av företagen inte förbereder sig mot de hot de står inför, känner företag av problematiken. 48 % av företagen uppger att de har märkt en ökning av antalet cyberattacker det senaste året och mer än hälften är oroliga över att gäng inom den organiserade brottsligheten är involverade i dessa attacker. Än viktigare är att 30 % av företagen upplevt att de blivit specifikt attackerade, dessa siffror kan dock vara lägre än förväntat eftersom attackerna ofta går obemärkta förbi tills man blir bestulen på något. Men det är inte bara cybergäng som är under IT-säkerhetsexperternas lupp. 40 % av företagen uttrycker en oro för att regeringen ska göra intrång i deras informationssystem. Det här betyder att kryptografi i slutändan måste bli allmänt utbredd och att redan befintliga lösningar, inklusive kryptering av hela diskar och VPN-nätverk, måste implementeras för att säkerställa högre säkerhet. I allmänhet märker man sällan en riktad attack förrän man blir bestulen på något Costin Raiu Trots att en majoritet av hoten (61 %) kommer från skadliga program och nätverksintrång, kommer hot mot företag inte bara från externa källor. Internt är den största sårbarheten brister i den befintliga programvaran. 44 % av företagen har haft en sådan incident under de senaste 12 månaderna. Anställda utgör också ett internt hot för dataförlust 10 % av företagen har utsatts för bedrägeri eller sabotage från den egna personalen och 16 % av företagen uppger avsiktliga dataläckor som deras största datahot i framtiden. Antal upplevda cyberhot 48 % upplevde en ökning av antalet hot de senaste 12 månaderna Nettominskning 8 % Nettotal för cyberhot: +40 % Nettoökning 48 % 43% 39% 2% 9% 2% En avsevärd minskning (50 % färre) En liten minskning (-49 % färre) Ingen förändring En liten ökning (1-49 %) En avsevärd ökning av antalet händelser (50 % eller mer) 7

8 Riskerna med nya medier % av företagen har begränsat åtkomsten till sociala nätverksplatser för slutanvändarna i någon utsträckning Webbplatser för peer-to-peerfildelning förblir den största orsaken till oro i företagsmiljöer och bör förbjudas i alla organisationer som tycker säkerheten är viktig Costin Raiu Den risk som personalen utgör är inte alltid avsiktliga, skadliga attacker. Onlineverktyg som personalen använder både på jobbet och hemma kan ha en direkt inverkan på säkerheten. Virus och skadliga program som i synnerhet sprids via sociala nätverk och webbplatser för fildelning kan orsaka problem för IT-avdelningar, oavsett hur stor organisationen är. Sociala nätverk till exempel är nu det andra största hotet mot IT-säkerheten, och 57 % av företagen anser att personalens användning av sociala medier är en avsevärd risk för företaget. Ansvariga har agerat genom att neka åtkomst till dessa nätverk. Mer än hälften av företagen har nu förbjudit sociala nätverksplatser och ytterligare 19 % begränsar åtkomsten på något sätt, vilket gör sociala nätverk den andra mest begränsade aktiviteten inom företag världen över. Vi har emellertid märkt att det här inte fungerar i praktiken eftersom personalen alltid hittar ett sätt att besöka dessa nätverk vare sig det sker hemma eller på egna enheter. För att kunna skydda sig mot detta hot i framtiden är det ett måste att öka personalstyrkans medvetenhet om vilka risker dessa nätverk medför. Peer-to-Peer-fildelning toppar fortfarande säkerhetsavdelningarnas blockeringslista. 55 % av företagen ser fortfarande fildelning som den aktivitet som utgör det största hotet mot säkerheten. Fildelning är en aktivitet som borde förbjudas på nätverk och enheter om företaget alls bryr sig om säkerheten. Företag som identifierar ett program/en aktivitet som ett av de största hoten Aktivitet/Program Totalt Marknader med utvecklingspotential Mogna marknader USA Ryssland Kina Brasilien Fildelning/P2P 55% 46% 61% 62% 50% 44% 50% Sociala nätverk 35% 36% 35% 44% 52% 26% 41% Filuppladdning, filöverföring, FTP 34% 33% 34% 33% 44% 28% 38% Webbplatsåtkomst 32% 30% 33% 35% 42% 29% 19% Personlig e-post/webbmejl 31% 29% 32% 36% 22% 28% 32% Snabbmeddelandetjänster 23% 32% 18% 20% 19% 36% 35% Onlinespel 21% 21% 21% 19% 16% 21% 32% Videostreaming/internet-tv 13% 18% 10% 8% 12% 21% 14% Affärsnätverkande 11% 15% 9% 5% 4% 24% 7% IP-telefoni 10% 14% 8% 5% 9% 17% 9% Skuggade celler står för länder/grupper där det upplevda hotet är avsevärt mycket större 8

9 Så här skadas företaget % av företagen har utsatts för minst en attack under de senaste 12 månaderna 16 % av företagen har utsatts för hårdvarustöld från sina lokaler Tyvärr är de här hoten inte något som hör framtiden till, utan är redan faktiska problem som påverkar verksamheten varje dag. Förra året utsattes 91 % av företagen för minst en attack, oftast i form av någon skadlig programvara, följt av skräppostoch nätfiskeattacker. Av dessa drabbades 24 % av intrång i nätverket på något sätt och 7 % blev på så sätt av med känslig företagsinformation, till ett högt pris för verksamheten. Fler och fler attacker är specifikt riktade. 9 % av företagen som tillfrågades har under det senaste året utsatts för en riktad attack och många förlorade någon typ av immateriell egendom i processen. Vi tror att den här siffran kan vara högre än så, eftersom många företag som utsatts för en riktad attack ännu inte är medvetna om det. Dessa hot ser också olika ut på olika marknader. I utvecklingsländer är exempelvis mängden data som går förlorad mycket högre till följd av okunskap om hur man bygger och försvarar infrastruktur mot moderna attacker på ett korrekt sätt. 17% har förlorat finansiell information. Detta ger en fingervisning om att den huvudsakliga drivkraften bakom cyberbrott är pengar Costin Raiu Det är tydligt att hoten mot företag idag är omfattande och att de kan se ut på många olika sätt. Exempelvis är hot inte bara webbaserade, 16 % av företagen har drabbats av hårdvarustöld från sina lokaler, vilket är ett av de enklaste sätten att få personuppgifter och information för senare attacker. Slutsatsen är att företag måste införliva en djupgående strategi, med skydd på flera nivåer, inklusive program mot skadlig programvara och kryptering av hela diskar, för att garantera en säkerhet som är så nära 100 % som möjligt. Så här skadas företaget % % av företagen har drabbats av Virus, maskar, spionprogram och annan skadlig programvara Skräppost Nätfiskeattacker Intrång i nätverk/hackning % 56% 36% 24% Överbelastningsattacker (DoS/DDoS) % Stöld av hårdvara från lokaler % Företagsspionage Stöld av hårdvara utanför egna lokaler Specifikt riktade attacker mot ditt företag/varumärke Skadegörelse (inklusive brand/mordbrand) % 14% 9% 4% Ledde det till dataförlust? Ja känslig företagsinformation Ja icke-känslig företagsinformation Nej 9

10 Hur företag svarar på hoten % har ännu inte genomfört en fullständig implementering av program mot skadlig programvara Det är förvånansvärt att så många företag inte förstår betydelsen av en sådan grundläggande säkerhetsåtgärd som program mot skadlig programvara. Även om det bara är en av många pusselbitar, borde den vara en självklarhet att ha Tim Armstrong Dessa trender fortsätter att utvecklas, vilket får företag världen över att inse att IT-säkerhet och de överhängande hoten blir allt viktigare företagsfrågor. För dagens ITavdelningar är nätverksintrång och hackning det största framtida hotet, medan brister i den befintliga programvaran är det största interna hotet. Klokt nog börjar IT-avdelningar nu vidta åtgärder för att eliminera dessa säkerhetsrisker. Skydd mot skadlig programvara toppar listan över de fyra kärnåtgärder som företag vidtar för att skydda sina data, följt av klientbrandväggar, säkerhetskopiering av data och regelbundna programfix- och programuppdateringar. Det är viktigt att observera att både de största interna och externa hoten handlar om programfixar. Att se till att alla program är uppdaterade och reparerade gör det utan tvekan svårare för obehöriga att ta sig in i nätverken. Ett av de mest oroväckande resultaten är att hela 30 % av företagen ännu inte genomfört en fullständig implementering av program mot skadlig programvara. Med tanke på alla hot som finns och de potentiella konsekvenserna för drabbade företag, är det rent chockerande att så många inte förstår betydelsen av en sådan grundläggande säkerhetsåtgärd som program mot skadlig programvara. Det borde vara en självklarhet att implementera. Företag har genomfört en fullständig implementering av olika säkerhetsåtgärder % % Skydd mot skadlig programvara (antivirus, spionprogram) 70% Implementering av behörighetsnivåer i olika IT-system 44% Klientbrandväggar Säkerhetskopiering och återställning av datadata 64% 63% Fysisk säkerhet för viktiga ITsystem (t.ex. brand, stöld) Nätverksstrukturer (t.ex. delning av affärskritiska nätverk) 42% 42% Regelbunden uppdatering av programfixar/programvara 63% Policy för katastrofåterställning och förberedelse 37% Fyra kärnåtgärder Policy för hantering av IT-säkerhet vid filialer 36% Kryptering av mycket känslig information Revision/verifiering av IT-säkerheten hos tredjepartsleverantörer Kryptering av företagskommunikation Separata säkerhetspolicyer för mobila/bärbara enheter Kryptering av data på mobila enheter 36% 32% 31% 30% 27% Övriga åtgärder 10

11 Är du redo för framtiden? 7.1 Idag, och i framtiden, kommer cyberbrottslingar fortsätta att utgöra ett hot mot företag världen över. Det råder ingen tvekan om att många företag är medvetna om de potentiella problem de står inför och att de är redo att skydda sin verksamhet, men många är ännu inte tillräckligt väl förberedda. Du kanske har en personalstyrka som är på resande fot och som använder en rad olika enheter som öppnar upp för hot från cyberbrottslingar. Oavsett om du blivit utsatt för en attack det senaste året eller om du förbereder dig för vad som väntar, är det mycket viktigt för företaget att IT-systemen och företagsenheterna är redo för framtiden. Vi på Kaspersky Lab garanterar att du ligger steget före, så att du med tillförsikt kan anta nya utmaningar och föra verksamheten framåt - och alltid vara redo för framtiden. Fler vitböcker, videoklipp och inblickar hittar du på: kaspersky.com/se/beready Kaspersky Labs expertkommentatorer Costin Raiu Director of Global Research & Analysis Kaspersky Lab Stefan Tanase Senior Security Researcher Kaspersky Lab Roel Schouwenberg Senior Security Researcher Kaspersky Lab Tim Armstrong Security Researcher Kaspersky Lab 11

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Bring your own device i små och medelstora företag inom IT-sektorn

Bring your own device i små och medelstora företag inom IT-sektorn Uppsala universitet Institution för informatik och media Bring your own device i små och medelstora företag inom IT-sektorn Awat Ismail, Fredrik Jonsson Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-15 Datum:

Läs mer

TA TILLBAKA kontrollen

TA TILLBAKA kontrollen Whitepaper TA TILLBAKA kontrollen Be Ready for What s Next. INNEHÅLL Det växande hotet från sabotageprogram... 4 Varför är slutanvändarna målet?... 5 Hur attackerar cyberbrottslingarna slutanvändarna?...

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet 2007 Lägesbedömning 2008 2009 2010 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 1 Inledning... 5 1.1 KBM:s årliga lägesbedömning till regeringen... 5 1.2 Vad är informationssäkerhet?...

Läs mer

Brottsliga angrepp mot internetbanker

Brottsliga angrepp mot internetbanker RAPPORT DEN 18 JUNI 2007 DNR 07-7950-399 2007 : 10 Brottsliga angrepp mot internetbanker INNEHÅLL SÅ SKYDDAR DU DIG SOM INTERNETKUND 1 SAMMANFATTNING 2 FINANSIELLA TJÄNSTER VIA INTERNET 3 Användningen

Läs mer

Öka företagets tillväxt genom att höja kundernas förtroende

Öka företagets tillväxt genom att höja kundernas förtroende RAPPORT: ÖKA FÖRETAGETS TILLVÄXT GENOM ATT HÖJA KUNDERNAS FÖRTROENDE Rapport Öka företagets tillväxt genom att höja kundernas förtroende Den hemliga ingrediensen till framgång på internet Öka företagets

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

INFORMATIONS- SÄKERHET

INFORMATIONS- SÄKERHET HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET INFORMATIONS- SÄKERHET MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2007 Hemlig övervakning Inom OMX finns en hemlig avdelning. I ett säkrat kontrollrum

Läs mer

IT-relaterad brottslighet. BRÅ-rapport 2000:2

IT-relaterad brottslighet. BRÅ-rapport 2000:2 IT-relaterad brottslighet BRÅ-rapport 2000:2 Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hos Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm. Telefon 08-690 91 90, fax 08-690 91 91, e-post fritzes.order@liber.se

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

BLI EN DATABESKYDDARE!

BLI EN DATABESKYDDARE! 2011 Nummer 14 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE PÅ INSIDAN SÄKERHETSANGREPP Vi undersöker hur de uppstår och vem som ligger bakom DATASTÖLD Klarar ert företag att bli bestulet på affärskritiska data? SKYDDA FÖRETAGET

Läs mer

IMPLEMENTERING AV EN SYSTEMARKITEKTUR FÖR SÄKERHETSANALYS. Solution Brief

IMPLEMENTERING AV EN SYSTEMARKITEKTUR FÖR SÄKERHETSANALYS. Solution Brief IMPLEMENTERING AV EN SYSTEMARKITEKTUR FÖR SÄKERHETSANALYS Solution Brief SAMMANFATTNING Nya säkerhetshot kräver en ny form av säkerhetshantering. De som arbetar med it-säkerhet behöver en systemarkitektur

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Clavister Holding AB (publ)

Clavister Holding AB (publ) Clavister Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Maj 2014 Innehållsförteckning Viktig information...3 Bakgrund och motiv...4 VD har ordet...6 Marknadsöversikt...8

Läs mer

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? 08-11-12 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes

Läs mer

Varför är det viktigt med säkerhet i PDF-program?

Varför är det viktigt med säkerhet i PDF-program? Varför är det viktigt med säkerhet i PDF-program? Vad du behöver veta för att minimera riskerna Innehåll 1: Program som kraschar ger tillfälle till attack 2: Programvaror som utnyttjar inbyggda skyddsfunktioner

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer