EIO och SEF i lyckad kurssamverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EIO och SEF i lyckad kurssamverkan"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR På rätt kurs för arbetsmiljön: Tryggare framtid med arbetsmiljöarbete EIO och SEF i lyckad kurssamverkan Läs mer på sid 4 5 Foto: Pressmaster (hand), Johanna Norin (Rickard Lindberg) Digital körjournal för effektiv planering och uppföljning Se upp för oseriösa företag sommaren är värsta tiden Ökat stöd till lärlingar GPS-positionering är en omdiskuterad Under semesterperioden passar oseriösa tjänst. En GPS-enhet som kopplas in företag ofta på att skicka bluffak- i din bil och som automatiskt turor på varor och tjänster som inte är registrerar dina körningar beställda eller kontakta företagen per kan både ses som telefon. Var därför lite extra vaksam på ett hjälpmedel eller företag som tar kontakt och erbjuder som en arbetstids- varor och tjänster på ett oseriöst sätt. Läs mer övervakning. Vi ger dig tips för att du ska undvika att på sid 2 Läs mer på sid 7 drabbas av bedrägerier. Läs mer på sid 6 1 io.se Vi finns alltid på

2 Foto: Peter Hoelstad INLEDAREN Jan Siezing, vd, tel , Stöd till lärlingarna Så här i semestertid är en tillbakablick på första halvåret kanske på sin plats. Mycket arbete har, som jag beskrivit tidigare, lagts ned på att sätta struktur och budskap kring vårt samarbete ELRÄTT med Sveriges Elgrossister. Men det är långt ifrån allt som hänt och händer i år. En sak som jag gärna vill lyfta fram är att vi med SEF har träffat överenskommelser i syfte att underlätta för arbetslösa lärlingar att fullfölja sin lärlingsutbildning och öka deras chanser att få jobb i branschen. Det är mycket tillfredställande att vi kunnat enas kring en så viktig fråga för branschen och de enskilda lärlingarna. De lär dessutom behövas när konjunkturen och efterfrågan tar fart. I samma anda har vi också träffat en överenskommelse om undantag från yrkesutbildningsavtalet för de skolor som ansluter sig till ETG-modellen. Mer om dessa överenskommelser och vad de innebär finns i cirkulär. Under året har också Elsäkerhetsverkets förslag till ändring av lagstiftningen kring elbehörighet varit föremål för många och långa diskussioner. I vårt remissvar understryker vi det positiva i att lagstiftningen ses över. Det behövs definitivt förändringar som rimmar med hur branschen utvecklats. Vi har nu också träffat Elsäkerhetsverket för kompletterande informationsutbyte. Jag tycker det står mer och mer klart att en förändring av både behörigheten i sig och ett ganska otidsenligt krav på anställningsförhållande är nödvändig för transparens och tydlighet. Elsäkerhetsverket kommer under hösten föreslå för departementet hur det är lämpligt att gå vidare. Jag hoppas att det blir ett förslag om en rejäl utredning kring lagstiftningen så vi slipper ytterligare lappar i lapptäcket. En sådan utredning utgår jag från att branschens aktörer och fackföreningar är delaktiga i. Det finns många missförstånd och farhågor som kan elimineras med gemensamma diskussioner, tror jag. Jag avslutar med att önska alla en skön och avkopplande sommar! Vi ses igen under en händelsrik och späckad höst. Trevlig sommar! Dags att lansera elbranschens stora annonskampanj Du har fått en mejlinbjudan till ett kort informationsmöte där vi berättar hur du kan göra bra affärer i samband med höstens annonskampanj. Ta chansen att vara med redan från början i en kampanj som ska skapa uppmärksamhet kring branschen och ditt företag! På mötet kommer vi: som du kan skicka till dina kunder i ditt eget företags namn marknadsför dina egna tjänster ihop med kampanjen delar och tider Vi vänder oss till företagens ledning, VD, arbetschefer med flera som har eller kan ha ansvar för företagets försäljning och utveckling. Anmäl de du tror kan ha nytta av den unika information Utskicket via mejl ser ut så här: som ges på dessa möten. Visa den här artikeln för fler du tycker ska gå. Det kostar inget och vi bjuder dessutom på en enklare elrätt. Det här är första steget i EIO:s och SEG:s stora gemensamma satsning på att göra omvärlden uppmärksam på vad elteknikföretagen kan och vad som går att göra med modern elteknik. Missa inte det här tillfället att positionera ditt företag och upptäcka nya affärsmöjligheter. Dina konkurrenter kommer att göra det! Om du inte har fått mejlet men vill anmäla dig kan du gå in på Inbjudan och göra en webbanmälan. Mötena äger rum på 24 platser i Sverige mellan den 22 augusti och den 22 september OBS! Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller! 2

3 Lars Johansson, distriktsordförande för EIO Övre Norrland Tillhörighet och gemenskap är viktigt för medlemsföretagen Lars Johansson, är en av två delägare i Johansson & Björnström El AB och är sedan fem år distriktsordförande för EIO Övre Norrland. Han är en viktig spindel in nätet både i sitt företag och i EIO-distriktet. Han betonar vikten av att skapa tillhörighet och gemenskap för medlemsföretagen, särskilt i en region där de geografiska avstånden är ovanligt långa. Intervju med EIO:s distriktsordföranden Lars Johansson och Anders Björnström startade sin verksamhet 1997 med säte i Boden och med ett filialkontor i Luleå. Totalt har de ett fyrtiotal medarbetare. De är starka på hemmamarknaden, trots att Boden inte är en industristad, och under de senaste åren har de även växt till en stor aktör i Luleå. Vad gör ni för typ av arbeten? Vi utför alla typer av installationer. Generellt mycket service- och underhållsarbeten men även alltmer säkerhetsjobb och lite KNX. Hur ser konjunkturen ut hos er? Projekten längs kusten har ökat och med malmfälten ser det bra ut i norra delen av regionen. Hur ser din personliga bakgrund ut? Jag började som montör och blev projektledare Hur kom du i kontakt med EIO? Det var min kollegas farbror som tyckte att vi skulle gå med i en branschorganisation. Han var vår mentor och tipsade oss under vår uppstart av företaget. Efter att vi hade gått med tog det sedan några år innan vi blev aktiva inom EIO. Vad är viktigt för dig som ordförande för EIO i Övre Norrland? Hos oss är det mycket branschfrågor. EIO är också en kontaktyta för nya företag att möta varandra. Våra årsmöten är alltid extra välbesökta eftersom de vanliga kretsmötena sällan blir av på grund av de långa avstånden inom regionen. Att skapa tillhörighet och gemenskap är viktigt för mig. Vad är bra och vad kan bli bättre i EIO? Jag uppskattar allt stöd vi kan få genom EIO, speciellt de produkter som finns med blanketter, rabattavtal och kvalitets- och miljösystemet EIO-Q. Även kollektivavtalet och informationen kring avtalet är jättebra. Dock skulle kontakten med alla medlemsföretagen kunna bli bättre. Text och bild: Katarina Lorenz 3

4 Sätt kursen rätt på arbetsmiljön: Tryggare framtid med EIO och SEF i lyckad kurssamverkan En kurs, fyra orter, med bara vinnare, det är precis vad Sven Höckert, SEF, och EIO:s Rickard Lindbergs kurser i arbetsmiljöfrågor är. I ett givande samarbete mellan EIO och SEF får kursdeltagarna lära sig hur samverkan ger säkrare och tryggare arbetsplatser. Och det är något som alla tjänar på, en riktig win-win situation. EIOS:s Rickard Lindberg och SEF:s Sven Höckert, är rörande ense om att ett gott samarbete är grundbulten i ett lyckat miljöarbete, och att det dessutom bäddar för ökad trivsel och på sikt bättre affärer. Sven vill också särskilt lyfta fram och peka på att insikten om att arbeta strukturerat och med sunt förnuft är en av de viktigaste komponenterna, vare sig det gäller små eller stora jobb. Lösningen heter helt enkelt; samverkan. Och här menar Sven på att det är något man inte kan trycka nog på. Den sista av vinterns och vårens heldagskurser gick av stapeln i Umeå den 19 maj och hade ett 35-tal intresserade deltagare. Samma kurs (se faktaruta) har tidigare gått av stapeln i Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund, totalt under dessa fyra kurstillfällen med cirka 120 deltagare från den norra regionen. Det visar på ett stort engagemang och intresse för de här frågorna, frågor som när de hanteras på rätt sätt bidrar till en säkrare och tryggare arbetsplats, samtidigt som arbetsmiljön totalt sett blir bättre, säger EIO:s arbetsmiljöansvarige Rickard Lindberg. Bland deltagarna fanns representanter från både arbetstagare och arbetsgivare, som till exempel skyddsombud och montörer med andra fackliga uppdrag, liksom andra montörer, ägare och företagsledare. Rickard Lindberg vill gärna lyfta fram frågor som att det är viktigt att klargöra ansvarsfördelningen och att ingenting får, eller ska ramla mellan stolarna: Vem är elarbetsansvarig? Vem sköter kontrollerna? Vem gör vad på arbetsplatsen? 4 Inför en mycket intresserad skara åhörare delar Sven Höckert med sig av sina mångåriga och gedigna erfarenheter från arbetsmiljöområdet. Eleverna kom såväl från Umeå, som Vännäs, Bastuträsk, Holmsund, Skellefteå och Nyåker. VIKTIGT ATT SKAPA EN BRA STRUKTUR Det handlar med andra ord om att skapa ordning och struktur, och inte minst att få med alla på tåget, säger Rickard. Ta bara en sådan sak som att plötsligt behöver någon köra en saxlift. Då är det viktigt att veta är att den personen dels ska ha utbildning för detta, och dessutom arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Och viktigt att komma ihåg, det räcker inte med ett muntligt. Tricket för att få allt detta att fungera väl, är att arbeta systematiskt med sitt arbets-

5 arbetsmiljöarbete Lyckat resultat Stor uppslutning och ett lyckat resultat. Så kan man sammanfatta den senaste kursen i Umeå som presenterades under namnet Elsäkerhet/Arbetsmiljöutbildning gemensam med SEF Region Nord. Det var en heldag fylld med matnyttiga programpunkter som: Som avslutning presenterades frågor och svar som skickats in i förväg av deltagarna. miljöarbete, och att göra det till en självklar del av vardagen. Som ett praktiskt stöd finns bland annat AIK-pärmen, Ansvar instruktioner kontroll med avsnitt om ansvar, organisation och arbetsledning, samt skötselarbeten och kontroll och sist, men inte minst, planering och verksamhet. Viktigt att komma ihåg är också att alla åtgärder inom området är positiva i mer än dubbel bemärkelse. Det som är bra för medarbetarna, är bra för företaget och i för- Sagt om kursen Ulf Holmström från Elektrikern AB i Umeå, tycker att det kanske viktigaste och nyttigaste med kursen är att den i sig är en tydlig markering från både EIO och SEF att det här är avgörande viktiga frågor, och dessutom frågor som hamnar högt upp på prioriteringslistan. Det är bra att arbetsmiljöfrågorna lyfts fram i ljuset, här kan inget fusk tolereras. Ulf tycker även att det är positivt och roligt med det samarbete som växer fram i dessa frågor, ett samarbete som dessutom resulterar i en bra dialog mellan de inblandade parterna. längningen också för kunderna. Det höjer dessutom branschens status, sorterar bort oseriösa aktörer och lägger grunden till en långsiktigt sund verksamhet ur alla perspektiv. VÄRNA OM FRAMTIDEN Det är ju medarbetarna som är medlemsföretagens viktigaste resurs, säger Rickard. Så ett bra arbetsmiljöarbete är helt enkelt att värna om framtiden. Detta är något som ju är intressant inte minst ur framtida rekryteringssynpunkt, något som kanske inte är det första man tänker på. Dagens unga vill helt enkelt ha en annan arbetsplats än den som vi började på. Därför ligger också EIO:s arbetsmiljöarbete passande nog mycket långt fram på prioriteringslistan, något som jag är stolt över, säger Rickard. Det är också den nära kontakten med medlemsföretagen som driver arbetet framåt. Det är viktigt att få komma ut och träffa medlemmarna på deras hemmaplan, och ta del av synpunkter, funderingar och eventuell kritik. Har man väl en gång sjösatt ett fungerande arbetsmiljöarbete så ångrar man sig aldrig, säger Rickard avslutningsvis. Text: Alex Odelius Text: Alex Odelius Redan nu planeras flera nya kurser till hösten, där den första kurstarten beräknas till oktober månad. Mer information om platser och datum hittar du i kommande nummer av EIO AKTUELLT. Sök bidrag för rehabilitering Svenskt Näringsliv och LO har avsatt medel till individuella rehabiliteringsinsatser. Dessa medel finns i AGS-fonden och ska användas för upp till halva rehabiliteringskostnaden, om arbetsgivaren eller försäkringskassan står för resten. Eftersom AFA Försäkring förvaltar medlen görs ansökan dit. Läs mer om detta och hur ansökan går till på EIO:s medlemssidor (Cirkulär nr ) eller på AFA Försäkrings webbplats: Förhandlingar angående kontrollavgiften Svenska Elektrikerförbundet (SEF) fortsätter driva förhandlingar angående kontrollavgiften för oorganiserade arbetstagare, det vill säga de som inte är medlemmar i SEF eller annat fackförbund. EIO:s rekommendation från 2007 om att inte inkassera kontrollavgift från oorganiserade som inte arbetar på ackord kvarstår. Om ditt företag får en förhandlingsframställan rörande kontrollavgiften kontakta EIO:s företagsrådgivare för rådgivning eller förhandlingshjälp. Läs mer i cirkulär nr på EIO:s medlemswebb 5

6 arbetsmiljöarbete Lyckat resultat Stor uppslutning och ett lyckat resultat. Så kan man sammanfatta den senaste kursen i Umeå som presenterades under namnet Elsäkerhet/Arbetsmiljöutbildning gemensam med SEF Region Nord. Det var en heldag fylld med matnyttiga programpunkter som: Som avslutning presenterades frågor och svar som skickats in i förväg av deltagarna. miljöarbete, och att göra det till en självklar del av vardagen. Som ett praktiskt stöd finns bland annat AIK-pärmen, Ansvar instruktioner kontroll med avsnitt om ansvar, organisation och arbetsledning, samt skötselarbeten och kontroll och sist, men inte minst, planering och verksamhet. Viktigt att komma ihåg är också att alla åtgärder inom området är positiva i mer än dubbel bemärkelse. Det som är bra för medarbetarna, är bra för företaget och i för- Sagt om kursen gaste och nyttigaste med kursen är att den i sig är en tydlig markering från både EIO och SEF att det här är utom frågor som hamnar högt upp på prioriteringslistan. Det är bra att arbetsmiljöfrå- fusk tolereras. Ulf tycker även att det är positivt och roligt med det samar- resulterar i en bra dialog mellan de inblandade parterna. längningen också för kunderna. Det höjer dessutom branschens status, sorterar bort oseriösa aktörer och lägger grunden till en långsiktigt sund verksamhet ur alla perspektiv. Det är ju medarbetarna som är medlemsföretagens viktigaste resurs, säger Rickard. Så ett bra arbetsmiljöarbete är helt enkelt att värna om framtiden. Detta är något som ju är intressant inte minst ur framtida rekryteringssynpunkt, något som kanske inte är det första man tänker på. Dagens unga vill helt enkelt ha en annan arbetsplats än den som vi började på. Därför ligger också EIO:s arbetsmiljöarbete passande nog mycket långt fram på prioriteringslistan, något som jag är stolt över, säger Rickard. Det är också den nära kontakten med medlemsföretagen som driver arbetet framåt. Det är viktigt att få komma ut och träffa medlemmarna på deras hemmaplan, och ta del av synpunkter, funderingar och eventuell kritik. Har man väl en gång sjösatt ett fungerande arbetsmiljöarbete så ångrar man sig aldrig, säger Rickard avslutningsvis. Text: Alex Odelius Redan nu planeras flera nya kurser till - om platser och datum hittar du i kom- Sök bidrag för rehabilitering Svenskt Näringsliv och LO har avsatt medel till individuella rehabiliteringsinsatser. Dessa medel finns i AGS-fonden och ska användas för rehabilitering av arbetstagare. Bidrag ur AGS-fonden kan finansiera upp till halva rehabiliteringskostnaden, om arbetsgivaren eller försäkringskassan står för resten. Eftersom AFA Försäkring förvaltar medlen görs ansökan dit. Läs mer om detta och hur ansökan går till på EIO:s medlemssidor (Cirkulär nr ) eller på AFA Försäkrings webbplats: Förhandlingar angående kontrollavgiften Svenska Elektrikerförbundet (SEF) fortsätter driva förhandlingar angående kontrollavgiften för oorganiserade arbetstagare, det vill säga de som inte är medlemmar i SEF eller annat fackförbund. EIO:s rekommendation från 2007 om att inte inkassera kontrollavgift från oorganiserade som inte arbetar på ackord kvarstår. Om ditt företag får en förhandlingsframställan rörande kontrollavgiften kontakta EIO:s företagsrådgivare för rådgivning eller förhandlingshjälp. Läs mer i cirkulär nr på EIO:s medlemswebb 5

7 Se upp för oseriösa företag sommaren är värsta tiden EIO har under våren fått flera samtal från medlemsföretag som upplever att de blivit kontaktade av oseriösa företag som genom vilseledande metoder försöker ingå avtal. Se till att kontrollera alla avtal och fakturor extra noga under sommaren för att undvika problem med bluffakturor från oseriösa företag. Under semesterperioden passar oseriösa företag ofta på att skicka bluffakturor på varor och tjänster som inte är beställda eller kontaktar företagen per telefon. Var därför lite extra vaksam på företag som tar kontakt och erbjuder varor och tjänster på ett oseriöst sätt. Det kan till exempel handla om telefonförsäljning då säljaren vill få dig att tacka ja till en tjänst genom att hänvisa till uppgifter som någon på företaget påstås ha lämnat tidigare. Det kan också handla om att ditt företag får en faktura eller orderbekräftelse på något ni aldrig har beställt. Här bredvid/nedan lämnar vi fler tips för att du ska undvika att drabbas av bedrägerier. Du kan också kolla upp okända företag genom den varningslista som Svensk Handel publicerar på sin webbplats gällande oseriösa företag som ofta förekommer i klagomålssammanhang. Vill du veta mer? Kontakta Hanna-Lotta Nielsen, affärsjurist EIO , eller EIO:s företagsrådgivare Undvik problem med oseriösa företag Informera sommarpersonal om vem på företaget som har rätt att ingå avtal om produkter och tjänster. Läs det finstilta i alla brev och fakturor. Det som ser ut som en faktura kan i själva verket vara ett erbjudande. Checka av okända företag med Svensk Handels varningslista se Om du får en faktura på en vara eller tjänst som du med säkerhet vet att ditt företag inte har beställt bör du bestrida fakturan och låta bli att betala. Dra då ett streck över fakturan och skriv vara/tjänst har ingåtts. Skicka tillbaka bluffakturan till avsändaren via fax, e-post eller post. Spara en kopia. BE OM RÄTTELSE Om ditt företag verkligen har beställt en vara eller tjänst men fakturan är felaktig, kontakta företaget per telefon och be om rättelse. Om detta inte går bör fakturan bestridas som ovan. POLISANMÄLAN Om du anser att du blivit utsatt för bedrägeri kan du polisanmäla företaget. Även då bör fakturan bestridas enligt ovan. Skriv även Polisanmälan kommer att göras på fakturan. Läs mer på Svensk Handels varningslista Sakerhet/Varningslistan/ OCH INDRIVNING Om det oseriösa företaget använder inkassoföretag bör du bestrida inkassobrev skriftligen till inkassoföretaget. Om krav på indrivning kommer från Kronofogdemyndigheten gör du ett skriftligt bestridande dit. DOMSTOL Om det oseriösa företaget fortfarande vill driva in skulden går ärendet till domstol. I tingsrätten kan det oseriösa företaget få svårt att bevisa att ett avtal om varan eller tjänsten ingåtts. På Stockholmsbesök Styrelsen för EIO Göteborg besökte EIO:s huvudkontor i Stockholm i samband med sitt senaste styrelsemöte i maj. Det var mycket uppskattat att träffa ledningen och medarbetarna i Stockholm, det var många som inte hade gjort det tidigare. Resan gav oss också mer tid att nätverka och fokusera på viktiga frågor, säger styrelsens ordförande Christer Antbro. Läs mer om vilka som var med på EIO:s medlemssidor. Dubbelt prisad elev Årets Tele Cupvinnare Pär Wiemerö, elev på Ljungstedska skolans elprogram i Linköping, kunde förutom Tele Cup-priset även glädja sig åt ett stipendium på kr vid årets skolavslutning. 6

8 Digital körjournal för effektiv planering och uppföljning GPS-positionering är en omdiskuterad tjänst. En GPS-enhet som kopplas in i din bil och som automatiskt registrerar dina körningar kan både ses som ett hjälpmedel eller som en arbetstidsövervakning. MEDLEMSERBJUDANDE C-track lämnar 15 procent rabatt på alla beställningar till och med Uppge ditt medlemsnummer vid beställning Kontakta C-track försäljning, eller gå in på wwww.ctrack.se och gör en intresseanmälan. Företaget El-Effekt har använt sig av GPSpositionering i 1,5 år, och ser tekniken som ett steg i rätt riktning för att förenkla vardagen för sina anställda. Tidigare var det alltid tjat om att få in körjournalerna i tid. Idag då vi både har digital orderhantering och digitala körjournaler har arbetet blivit betydligt enklare samtidigt som journalerna nu stämmer med verkligheten. Arbetet blir mer effektivt då vi kan se var bilarna befinner sig och lätt omdirigera dem till rätt uppdrag. Jag tror alla våra anställda är positiva till tjänsten idag, säger Peter Andersson på företaget El-Effekt i Stockholm. GPS-positionering innebär att en modul bestående av en GPS-sändare och ett SIMkort installeras i din bil. Därefter laddas en online-tjänst in i din dator så att du sedan kan se fordonets position i realtid samt följa upp historik i en rad olika rapporter. En viktig del av positioneringssystemet är de elektroniska körjournalerna vilka ger ett korrekt underlag både gentemot Skatteverket och för exempelvis fakturering av tid och kilometer. Enligt företaget C-track, som skrivit samarbetsavtal med EIO i syfte att informera medlemmarna om lagar och regler kring körjournalshantering, har undersökningar visat att GPS-positionering minskar både bränslekostnaderna och fordonskostnaderna med tio procent samt att tjänsten gör att du som företagare får korrekta körjournaler som i sin tur kräver mindre administration. Enligt Skatteverket ska du som ägare eller anställd i ett företag med tjänstebil kunna bevisa hur bilen har används genom att föra körjournal för dina resor. Tar man inte upp Du blir mer effektiv i din verksamhet då dina körjournaler kräver mindre av din tid, säger Erik Dahlén på C-track. ett förmånsvärde för bilen måste du kunna styrka att resorna enbart skett i tjänsten. Om man betalar ett förmånsvärde för bilen monteras en knapp i bilen som helt automatiskt separerar privata resorna från tjänsteresorna. Du blir mer effektiv i din verksamhet då dina körjournaler kräver mindre av din tid. Om körjournaler saknas eller är bristfälliga vid en framtida skatterevision riskerar både företaget och den anställde upptaxering där företaget får betala egenavgifter och eventuella straffavgifter, säger Erik Dahlén på C-track. Enligt Datainspektionen möjliggör positioneringsteknik en närgången övervakning av individen vilket kan medföra risker för olämpligt integritetsintrång. Därför fyller reglerna i Personuppgiftslagen, PUL, en viktig funktion till skydd för den personliga integriteten. Även Installationsavtalet reglerar användningen av elektroniska övervakningssystem och bland annat har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet enligt MBL vid införandet. Skälet till användningen, vilka befattningar som ska ha tillgång till uppgifterna samt hur länge uppgifterna får sparas är uppgifter som ska framgå. Vi har haft förhandlingar med facket. Vi började med fyra av våra bilar på prov i fyra månader. Därefter gjorde vi en utvärdering som resulterade i nuvarande beslut, att använda GPS-positionering i alla våra 15 servicebilar. Två av våra anställda har även förmånsbeskattning, vilket innebär att de i sina bilar har en extra knapp inmonterad. När de sedan ska använda bilen privat trycker de bara in knappen. Då registreras endast milantalet, inte var de har kört. Visst kostar tjänsten en del, men i längden är det värt det, säger Peter Andersson. Vårt samarbete med EIO innebär att samtliga medlemsföretag kommer att kunna vända sig till oss med frågor kring GPS-positionering, både vad gäller regelverk och tekniska frågor. Medlemmar i EIO får dessutom medlemsrabatt på produkter och tjänster från oss, säger Erik Dahlén på C-track. Text och bild: Charlotte Steen Vill du veta mer? Kontakta C-track Sverige AB, Läs mer: Om Personuppgiftslagen (PUL) på Om integritetsfrågor i Installationsavtalet på Digitalis på EIO:s medlemssidor 7

9 POSTTIDNING B RETURADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box STOCKHOLM KALENDARIUM Vässa kompetensen med EIO Inplanerade kurser under Kalendariet uppdateras löpande på medlemssidorna på där du även kan göra intresseanmälan till ej tidsatta kurser. Fler kurser hittar du även via EUU, Avtalskurs för löneadministratörer september (Region Syd) Kontaktperson: Kenneth Andersson, , Mer information kommer närmare inpå. Välkommen till EIO! Nya medlemmar i maj 2011 EIO GÄVLE-DALA EIO GÖTEBORG Göteborg We-Do Elservice och skog i Kungälv, Kode EIO VÄSTRA SVERIGE filial, Skara filial, Strömstad Installationsavtalet, september Mer information kommer närmare inpå november För projektledare, chefer och kalkylatorer. Omarbetad kurs med utgångspunkt i ett fiktivt projekt. Plats: i närheten av Arlanda. Mer information kommer närmare inpå. Vill du veta mer? Kontakta Gunilla Blomberg Rengård, , EIO ÖREBRO-VÄRMLAND Filipstad EIO ÖVRE NORRLAND Robmac, Industri- och Robotservice i Umeå Aktiebolag, Holmsund MÄSS- KALENDARIUM Här ser du några av årets mässor och aktiviteter i elteknikbranschen. Läs mer genom att klicka på länkarna (i den digitala upplagan) och boka in datumen i kalendern redan nu. Kalendariet uppdateras löpande under året. HÖSTEN aug El i Norrland, mässa för elbranschen 7 8 sept easyfairs Fastighetsmässa, Svenska Mässan, Göteborg sept Elmia Fastighet/Fjärrvärme, Jönköping 4 7 okt Tekniska Mässan, Stockholmsmässan, Älvsjö 5 6 okt easyfairs Elmässa, Stockholmsmässan, Älvsjö 5 8 okt Yrkes-VM/World Skills, ExCel, London okt Hem & Villa, Stockholmsmässan, Älvsjö okt SECTECH Expo & Seminars, Rica Talk Hotel, Älvsjö/Stockholm okt Yrkesbilmässan Bilar som jobbar, Inframässan, Upplands Väsby okt Hem & Villa, Svenska Mässan, Göteborg 24 nov EIO:s Teledag seminarier och minimässa om affärsmöjligheter och trender, Stockholms - mässan, Älvsjö OBS! Elrätts info-möten i augusti och september presenteras på sid 2. EIO-Aktuellts redaktion önskar alla läsare en riktigt Glad Sommar! AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR Ansvarig utgivare: Henrik Nygård, , Redaktör: Camilla Marké, , Webbadress: För uppdatering av medlems uppgifter, frågor om lösenord och liknande, kontakta Åsa Anderberg, , Produktion: ODELIUS. Vi finns alltid på #90752 Illustration: Caroline Andersson / Ateljé C 8

Aktuellt. Slipad förhandlare som gillar förändring. Med lång erfarenhet av förhandlings- och lönefrågor från både internationell läkemedelsindustri

Aktuellt. Slipad förhandlare som gillar förändring. Med lång erfarenhet av förhandlings- och lönefrågor från både internationell läkemedelsindustri Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 2011 Resor i fokus på EIO:s arbetsgivardagar Foto: Pablo Scapinachis Armstrong Det var fullt hus när EIO drog igång sin miniturné

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Så här läser du tidningen digitalt

Så här läser du tidningen digitalt Så här läser du tidningen digitalt Bläddra Det finns flera sätt att bläddra: Klicka och dra med musen i tidningens hörn precis som i en vanlig tidning, klicka på hörnen eller använd pilknapparna nedtill.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 2011. En (H)ELRÄTT kampanj

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 2011. En (H)ELRÄTT kampanj AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 2011 En (H)ELRÄTT kampanj Annonskampanjen för ELRÄTT rullar nu för fullt i valda medier. Snart syns vi utomhus framför varje

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-06-27)

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet

ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet Skillnaden är ABAX 1 ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet Skillnaden är ABAX 2 Skillnaden är ABAX ABAX har tre värdeskapande pelare som gör det möjligt för företaget

Läs mer

Vill du kontakta villaägare kan du t. ex. välja efter dessa kriterier: Nyinflyttade till villa

Vill du kontakta villaägare kan du t. ex. välja efter dessa kriterier: Nyinflyttade till villa Hej elektriker! En (H)ELRÄTT satsning. Det sker stora förändringar i elteknikbranschen. För att få marknaden uppmärksam på detta går EIO och SEG nu gemensamt ut i en stor kampanj som ska upplysa, inspirera

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 2011. Succé för Elrätt och revansch för yrkeslandslaget

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 2011. Succé för Elrätt och revansch för yrkeslandslaget AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 2011 Resultatet för årets Elfack Succé för Elrätt och revansch för yrkeslandslaget Över 500 utställare och drygt 30 000 besökare

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade

Datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade Sida 1 av 6 Vanliga problem med körjournaler De flesta bilförare väljer att skriva sin körjournal i ett häfte, med hjälp av papper och penna. Då är det lätt hänt att man göra något av följande vanliga

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö

SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö Skyddsombud SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö Arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att det ska bli en bra arbetsmiljö. Arbetsgivare

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs förtroendevalda Innehåll LEDARSKAPSDAGEN PÅ TURNING TORSO... 1 IDEKONFERENS FÖR ORDFÖRANDEN, SO, REGIONALA RÅDET... 3 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ...

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2010. Välkommen till nya digitala EIO-Aktuellt

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2010. Välkommen till nya digitala EIO-Aktuellt AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2010 Välkommen till nya digitala EIO-Aktuellt Vi har fått både ros och ris för nya digitala EIO-Aktuellt. Den största

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Ledande montör. Arbetsuppgifter. Stadgar, kollektivavtal, tips och råd

Ledande montör. Arbetsuppgifter. Stadgar, kollektivavtal, tips och råd Ledande montör Arbetsuppgifter Stadgar, kollektivavtal, tips och råd Innehåll Sida Å Förord 3 Å Arbetsuppgifter 4 Å Fördelningstid 5 Å Arbetsledning 7 Å Ritningar och beskrivningar vid starkströmsinstallationer

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

AKTUELLT. jobbpakt. för unga. Var med och påverka. genom EIO:s medlemspanel. io.se. Vi finns alltid på

AKTUELLT. jobbpakt. för unga. Var med och påverka. genom EIO:s medlemspanel. io.se. Vi finns alltid på AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 12 122012 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för att du ska känna dig säker när du själv börjar arbeta

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datum Dnr 2008-02-29 806-2007 Kidde Sweden AB Box 90 120 120 21 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datainspektionens beslut

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

Konsulthandbok Doctor

Konsulthandbok Doctor Jourtelefon: 08 555 656 10 Innehåll Välkommen till Dedicare Doctor!... 3 Kollektivavtal och ITP, gäller endast för dig som är anställd... 3 Tidrapportering... 4 Resa och boende... 4 Arbetsgivare... 4 Utvärdering...

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Lättläst. Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö

Lättläst. Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö Lättläst Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att det ska bli en bra arbetsmiljö. Arbetsgivare är alla företag,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte VKS 16 november 2013

Protokoll styrelsemöte VKS 16 november 2013 Protokoll styrelsemöte VKS 16 november 2013 13-11-16 Styrelsemöte Protokoll 6 Plats Roslagsgatan 57 Närvarande Carl-Axel Adelman (CA), Monica Ahlström (MA), Bengt Brunberg (BB) ordförande, Eva Odenskiöld

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Modernt arbetsliv!

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Modernt arbetsliv! AVTALAT Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Modernt arbetsliv! Medlemmarna kom in med många hundratals avtalsförslag som

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré?

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré? Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2014 MAJ Har du testat Supportklienten i Entré? Med de senaste versionerna av Entré finns vår nya supportklient tillgänglig som ett hjälpmedel till våra användare.

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

EIO Aktuellt. Noll koll när byggvaruhus säljer elartiklar. EIO ELSÄKERHETSDAGEN skapade debatt. Litet företag som tänker stort inom ELRÄTT

EIO Aktuellt. Noll koll när byggvaruhus säljer elartiklar. EIO ELSÄKERHETSDAGEN skapade debatt. Litet företag som tänker stort inom ELRÄTT EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 11 2013 Ny rapport från EIO: Noll koll när byggvaruhus säljer elartiklar Foto: COLOURBOX EIO ELSÄKERHETSDAGEN skapade debatt EIO ELSÄKERHETSDAGEN skapade intensiv

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer