EIO och SEF i lyckad kurssamverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EIO och SEF i lyckad kurssamverkan"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR På rätt kurs för arbetsmiljön: Tryggare framtid med arbetsmiljöarbete EIO och SEF i lyckad kurssamverkan Läs mer på sid 4 5 Foto: Pressmaster (hand), Johanna Norin (Rickard Lindberg) Digital körjournal för effektiv planering och uppföljning Se upp för oseriösa företag sommaren är värsta tiden Ökat stöd till lärlingar GPS-positionering är en omdiskuterad Under semesterperioden passar oseriösa tjänst. En GPS-enhet som kopplas in företag ofta på att skicka bluffak- i din bil och som automatiskt turor på varor och tjänster som inte är registrerar dina körningar beställda eller kontakta företagen per kan både ses som telefon. Var därför lite extra vaksam på ett hjälpmedel eller företag som tar kontakt och erbjuder som en arbetstids- varor och tjänster på ett oseriöst sätt. Läs mer övervakning. Vi ger dig tips för att du ska undvika att på sid 2 Läs mer på sid 7 drabbas av bedrägerier. Läs mer på sid 6 1 io.se Vi finns alltid på

2 Foto: Peter Hoelstad INLEDAREN Jan Siezing, vd, tel , Stöd till lärlingarna Så här i semestertid är en tillbakablick på första halvåret kanske på sin plats. Mycket arbete har, som jag beskrivit tidigare, lagts ned på att sätta struktur och budskap kring vårt samarbete ELRÄTT med Sveriges Elgrossister. Men det är långt ifrån allt som hänt och händer i år. En sak som jag gärna vill lyfta fram är att vi med SEF har träffat överenskommelser i syfte att underlätta för arbetslösa lärlingar att fullfölja sin lärlingsutbildning och öka deras chanser att få jobb i branschen. Det är mycket tillfredställande att vi kunnat enas kring en så viktig fråga för branschen och de enskilda lärlingarna. De lär dessutom behövas när konjunkturen och efterfrågan tar fart. I samma anda har vi också träffat en överenskommelse om undantag från yrkesutbildningsavtalet för de skolor som ansluter sig till ETG-modellen. Mer om dessa överenskommelser och vad de innebär finns i cirkulär. Under året har också Elsäkerhetsverkets förslag till ändring av lagstiftningen kring elbehörighet varit föremål för många och långa diskussioner. I vårt remissvar understryker vi det positiva i att lagstiftningen ses över. Det behövs definitivt förändringar som rimmar med hur branschen utvecklats. Vi har nu också träffat Elsäkerhetsverket för kompletterande informationsutbyte. Jag tycker det står mer och mer klart att en förändring av både behörigheten i sig och ett ganska otidsenligt krav på anställningsförhållande är nödvändig för transparens och tydlighet. Elsäkerhetsverket kommer under hösten föreslå för departementet hur det är lämpligt att gå vidare. Jag hoppas att det blir ett förslag om en rejäl utredning kring lagstiftningen så vi slipper ytterligare lappar i lapptäcket. En sådan utredning utgår jag från att branschens aktörer och fackföreningar är delaktiga i. Det finns många missförstånd och farhågor som kan elimineras med gemensamma diskussioner, tror jag. Jag avslutar med att önska alla en skön och avkopplande sommar! Vi ses igen under en händelsrik och späckad höst. Trevlig sommar! Dags att lansera elbranschens stora annonskampanj Du har fått en mejlinbjudan till ett kort informationsmöte där vi berättar hur du kan göra bra affärer i samband med höstens annonskampanj. Ta chansen att vara med redan från början i en kampanj som ska skapa uppmärksamhet kring branschen och ditt företag! På mötet kommer vi: som du kan skicka till dina kunder i ditt eget företags namn marknadsför dina egna tjänster ihop med kampanjen delar och tider Vi vänder oss till företagens ledning, VD, arbetschefer med flera som har eller kan ha ansvar för företagets försäljning och utveckling. Anmäl de du tror kan ha nytta av den unika information Utskicket via mejl ser ut så här: som ges på dessa möten. Visa den här artikeln för fler du tycker ska gå. Det kostar inget och vi bjuder dessutom på en enklare elrätt. Det här är första steget i EIO:s och SEG:s stora gemensamma satsning på att göra omvärlden uppmärksam på vad elteknikföretagen kan och vad som går att göra med modern elteknik. Missa inte det här tillfället att positionera ditt företag och upptäcka nya affärsmöjligheter. Dina konkurrenter kommer att göra det! Om du inte har fått mejlet men vill anmäla dig kan du gå in på Inbjudan och göra en webbanmälan. Mötena äger rum på 24 platser i Sverige mellan den 22 augusti och den 22 september OBS! Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller! 2

3 Lars Johansson, distriktsordförande för EIO Övre Norrland Tillhörighet och gemenskap är viktigt för medlemsföretagen Lars Johansson, är en av två delägare i Johansson & Björnström El AB och är sedan fem år distriktsordförande för EIO Övre Norrland. Han är en viktig spindel in nätet både i sitt företag och i EIO-distriktet. Han betonar vikten av att skapa tillhörighet och gemenskap för medlemsföretagen, särskilt i en region där de geografiska avstånden är ovanligt långa. Intervju med EIO:s distriktsordföranden Lars Johansson och Anders Björnström startade sin verksamhet 1997 med säte i Boden och med ett filialkontor i Luleå. Totalt har de ett fyrtiotal medarbetare. De är starka på hemmamarknaden, trots att Boden inte är en industristad, och under de senaste åren har de även växt till en stor aktör i Luleå. Vad gör ni för typ av arbeten? Vi utför alla typer av installationer. Generellt mycket service- och underhållsarbeten men även alltmer säkerhetsjobb och lite KNX. Hur ser konjunkturen ut hos er? Projekten längs kusten har ökat och med malmfälten ser det bra ut i norra delen av regionen. Hur ser din personliga bakgrund ut? Jag började som montör och blev projektledare Hur kom du i kontakt med EIO? Det var min kollegas farbror som tyckte att vi skulle gå med i en branschorganisation. Han var vår mentor och tipsade oss under vår uppstart av företaget. Efter att vi hade gått med tog det sedan några år innan vi blev aktiva inom EIO. Vad är viktigt för dig som ordförande för EIO i Övre Norrland? Hos oss är det mycket branschfrågor. EIO är också en kontaktyta för nya företag att möta varandra. Våra årsmöten är alltid extra välbesökta eftersom de vanliga kretsmötena sällan blir av på grund av de långa avstånden inom regionen. Att skapa tillhörighet och gemenskap är viktigt för mig. Vad är bra och vad kan bli bättre i EIO? Jag uppskattar allt stöd vi kan få genom EIO, speciellt de produkter som finns med blanketter, rabattavtal och kvalitets- och miljösystemet EIO-Q. Även kollektivavtalet och informationen kring avtalet är jättebra. Dock skulle kontakten med alla medlemsföretagen kunna bli bättre. Text och bild: Katarina Lorenz 3

4 Sätt kursen rätt på arbetsmiljön: Tryggare framtid med EIO och SEF i lyckad kurssamverkan En kurs, fyra orter, med bara vinnare, det är precis vad Sven Höckert, SEF, och EIO:s Rickard Lindbergs kurser i arbetsmiljöfrågor är. I ett givande samarbete mellan EIO och SEF får kursdeltagarna lära sig hur samverkan ger säkrare och tryggare arbetsplatser. Och det är något som alla tjänar på, en riktig win-win situation. EIOS:s Rickard Lindberg och SEF:s Sven Höckert, är rörande ense om att ett gott samarbete är grundbulten i ett lyckat miljöarbete, och att det dessutom bäddar för ökad trivsel och på sikt bättre affärer. Sven vill också särskilt lyfta fram och peka på att insikten om att arbeta strukturerat och med sunt förnuft är en av de viktigaste komponenterna, vare sig det gäller små eller stora jobb. Lösningen heter helt enkelt; samverkan. Och här menar Sven på att det är något man inte kan trycka nog på. Den sista av vinterns och vårens heldagskurser gick av stapeln i Umeå den 19 maj och hade ett 35-tal intresserade deltagare. Samma kurs (se faktaruta) har tidigare gått av stapeln i Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund, totalt under dessa fyra kurstillfällen med cirka 120 deltagare från den norra regionen. Det visar på ett stort engagemang och intresse för de här frågorna, frågor som när de hanteras på rätt sätt bidrar till en säkrare och tryggare arbetsplats, samtidigt som arbetsmiljön totalt sett blir bättre, säger EIO:s arbetsmiljöansvarige Rickard Lindberg. Bland deltagarna fanns representanter från både arbetstagare och arbetsgivare, som till exempel skyddsombud och montörer med andra fackliga uppdrag, liksom andra montörer, ägare och företagsledare. Rickard Lindberg vill gärna lyfta fram frågor som att det är viktigt att klargöra ansvarsfördelningen och att ingenting får, eller ska ramla mellan stolarna: Vem är elarbetsansvarig? Vem sköter kontrollerna? Vem gör vad på arbetsplatsen? 4 Inför en mycket intresserad skara åhörare delar Sven Höckert med sig av sina mångåriga och gedigna erfarenheter från arbetsmiljöområdet. Eleverna kom såväl från Umeå, som Vännäs, Bastuträsk, Holmsund, Skellefteå och Nyåker. VIKTIGT ATT SKAPA EN BRA STRUKTUR Det handlar med andra ord om att skapa ordning och struktur, och inte minst att få med alla på tåget, säger Rickard. Ta bara en sådan sak som att plötsligt behöver någon köra en saxlift. Då är det viktigt att veta är att den personen dels ska ha utbildning för detta, och dessutom arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Och viktigt att komma ihåg, det räcker inte med ett muntligt. Tricket för att få allt detta att fungera väl, är att arbeta systematiskt med sitt arbets-

5 arbetsmiljöarbete Lyckat resultat Stor uppslutning och ett lyckat resultat. Så kan man sammanfatta den senaste kursen i Umeå som presenterades under namnet Elsäkerhet/Arbetsmiljöutbildning gemensam med SEF Region Nord. Det var en heldag fylld med matnyttiga programpunkter som: Som avslutning presenterades frågor och svar som skickats in i förväg av deltagarna. miljöarbete, och att göra det till en självklar del av vardagen. Som ett praktiskt stöd finns bland annat AIK-pärmen, Ansvar instruktioner kontroll med avsnitt om ansvar, organisation och arbetsledning, samt skötselarbeten och kontroll och sist, men inte minst, planering och verksamhet. Viktigt att komma ihåg är också att alla åtgärder inom området är positiva i mer än dubbel bemärkelse. Det som är bra för medarbetarna, är bra för företaget och i för- Sagt om kursen Ulf Holmström från Elektrikern AB i Umeå, tycker att det kanske viktigaste och nyttigaste med kursen är att den i sig är en tydlig markering från både EIO och SEF att det här är avgörande viktiga frågor, och dessutom frågor som hamnar högt upp på prioriteringslistan. Det är bra att arbetsmiljöfrågorna lyfts fram i ljuset, här kan inget fusk tolereras. Ulf tycker även att det är positivt och roligt med det samarbete som växer fram i dessa frågor, ett samarbete som dessutom resulterar i en bra dialog mellan de inblandade parterna. längningen också för kunderna. Det höjer dessutom branschens status, sorterar bort oseriösa aktörer och lägger grunden till en långsiktigt sund verksamhet ur alla perspektiv. VÄRNA OM FRAMTIDEN Det är ju medarbetarna som är medlemsföretagens viktigaste resurs, säger Rickard. Så ett bra arbetsmiljöarbete är helt enkelt att värna om framtiden. Detta är något som ju är intressant inte minst ur framtida rekryteringssynpunkt, något som kanske inte är det första man tänker på. Dagens unga vill helt enkelt ha en annan arbetsplats än den som vi började på. Därför ligger också EIO:s arbetsmiljöarbete passande nog mycket långt fram på prioriteringslistan, något som jag är stolt över, säger Rickard. Det är också den nära kontakten med medlemsföretagen som driver arbetet framåt. Det är viktigt att få komma ut och träffa medlemmarna på deras hemmaplan, och ta del av synpunkter, funderingar och eventuell kritik. Har man väl en gång sjösatt ett fungerande arbetsmiljöarbete så ångrar man sig aldrig, säger Rickard avslutningsvis. Text: Alex Odelius Text: Alex Odelius Redan nu planeras flera nya kurser till hösten, där den första kurstarten beräknas till oktober månad. Mer information om platser och datum hittar du i kommande nummer av EIO AKTUELLT. Sök bidrag för rehabilitering Svenskt Näringsliv och LO har avsatt medel till individuella rehabiliteringsinsatser. Dessa medel finns i AGS-fonden och ska användas för upp till halva rehabiliteringskostnaden, om arbetsgivaren eller försäkringskassan står för resten. Eftersom AFA Försäkring förvaltar medlen görs ansökan dit. Läs mer om detta och hur ansökan går till på EIO:s medlemssidor (Cirkulär nr ) eller på AFA Försäkrings webbplats: Förhandlingar angående kontrollavgiften Svenska Elektrikerförbundet (SEF) fortsätter driva förhandlingar angående kontrollavgiften för oorganiserade arbetstagare, det vill säga de som inte är medlemmar i SEF eller annat fackförbund. EIO:s rekommendation från 2007 om att inte inkassera kontrollavgift från oorganiserade som inte arbetar på ackord kvarstår. Om ditt företag får en förhandlingsframställan rörande kontrollavgiften kontakta EIO:s företagsrådgivare för rådgivning eller förhandlingshjälp. Läs mer i cirkulär nr på EIO:s medlemswebb 5

6 arbetsmiljöarbete Lyckat resultat Stor uppslutning och ett lyckat resultat. Så kan man sammanfatta den senaste kursen i Umeå som presenterades under namnet Elsäkerhet/Arbetsmiljöutbildning gemensam med SEF Region Nord. Det var en heldag fylld med matnyttiga programpunkter som: Som avslutning presenterades frågor och svar som skickats in i förväg av deltagarna. miljöarbete, och att göra det till en självklar del av vardagen. Som ett praktiskt stöd finns bland annat AIK-pärmen, Ansvar instruktioner kontroll med avsnitt om ansvar, organisation och arbetsledning, samt skötselarbeten och kontroll och sist, men inte minst, planering och verksamhet. Viktigt att komma ihåg är också att alla åtgärder inom området är positiva i mer än dubbel bemärkelse. Det som är bra för medarbetarna, är bra för företaget och i för- Sagt om kursen gaste och nyttigaste med kursen är att den i sig är en tydlig markering från både EIO och SEF att det här är utom frågor som hamnar högt upp på prioriteringslistan. Det är bra att arbetsmiljöfrå- fusk tolereras. Ulf tycker även att det är positivt och roligt med det samar- resulterar i en bra dialog mellan de inblandade parterna. längningen också för kunderna. Det höjer dessutom branschens status, sorterar bort oseriösa aktörer och lägger grunden till en långsiktigt sund verksamhet ur alla perspektiv. Det är ju medarbetarna som är medlemsföretagens viktigaste resurs, säger Rickard. Så ett bra arbetsmiljöarbete är helt enkelt att värna om framtiden. Detta är något som ju är intressant inte minst ur framtida rekryteringssynpunkt, något som kanske inte är det första man tänker på. Dagens unga vill helt enkelt ha en annan arbetsplats än den som vi började på. Därför ligger också EIO:s arbetsmiljöarbete passande nog mycket långt fram på prioriteringslistan, något som jag är stolt över, säger Rickard. Det är också den nära kontakten med medlemsföretagen som driver arbetet framåt. Det är viktigt att få komma ut och träffa medlemmarna på deras hemmaplan, och ta del av synpunkter, funderingar och eventuell kritik. Har man väl en gång sjösatt ett fungerande arbetsmiljöarbete så ångrar man sig aldrig, säger Rickard avslutningsvis. Text: Alex Odelius Redan nu planeras flera nya kurser till - om platser och datum hittar du i kom- Sök bidrag för rehabilitering Svenskt Näringsliv och LO har avsatt medel till individuella rehabiliteringsinsatser. Dessa medel finns i AGS-fonden och ska användas för rehabilitering av arbetstagare. Bidrag ur AGS-fonden kan finansiera upp till halva rehabiliteringskostnaden, om arbetsgivaren eller försäkringskassan står för resten. Eftersom AFA Försäkring förvaltar medlen görs ansökan dit. Läs mer om detta och hur ansökan går till på EIO:s medlemssidor (Cirkulär nr ) eller på AFA Försäkrings webbplats: Förhandlingar angående kontrollavgiften Svenska Elektrikerförbundet (SEF) fortsätter driva förhandlingar angående kontrollavgiften för oorganiserade arbetstagare, det vill säga de som inte är medlemmar i SEF eller annat fackförbund. EIO:s rekommendation från 2007 om att inte inkassera kontrollavgift från oorganiserade som inte arbetar på ackord kvarstår. Om ditt företag får en förhandlingsframställan rörande kontrollavgiften kontakta EIO:s företagsrådgivare för rådgivning eller förhandlingshjälp. Läs mer i cirkulär nr på EIO:s medlemswebb 5

7 Se upp för oseriösa företag sommaren är värsta tiden EIO har under våren fått flera samtal från medlemsföretag som upplever att de blivit kontaktade av oseriösa företag som genom vilseledande metoder försöker ingå avtal. Se till att kontrollera alla avtal och fakturor extra noga under sommaren för att undvika problem med bluffakturor från oseriösa företag. Under semesterperioden passar oseriösa företag ofta på att skicka bluffakturor på varor och tjänster som inte är beställda eller kontaktar företagen per telefon. Var därför lite extra vaksam på företag som tar kontakt och erbjuder varor och tjänster på ett oseriöst sätt. Det kan till exempel handla om telefonförsäljning då säljaren vill få dig att tacka ja till en tjänst genom att hänvisa till uppgifter som någon på företaget påstås ha lämnat tidigare. Det kan också handla om att ditt företag får en faktura eller orderbekräftelse på något ni aldrig har beställt. Här bredvid/nedan lämnar vi fler tips för att du ska undvika att drabbas av bedrägerier. Du kan också kolla upp okända företag genom den varningslista som Svensk Handel publicerar på sin webbplats gällande oseriösa företag som ofta förekommer i klagomålssammanhang. Vill du veta mer? Kontakta Hanna-Lotta Nielsen, affärsjurist EIO , eller EIO:s företagsrådgivare Undvik problem med oseriösa företag Informera sommarpersonal om vem på företaget som har rätt att ingå avtal om produkter och tjänster. Läs det finstilta i alla brev och fakturor. Det som ser ut som en faktura kan i själva verket vara ett erbjudande. Checka av okända företag med Svensk Handels varningslista se Om du får en faktura på en vara eller tjänst som du med säkerhet vet att ditt företag inte har beställt bör du bestrida fakturan och låta bli att betala. Dra då ett streck över fakturan och skriv vara/tjänst har ingåtts. Skicka tillbaka bluffakturan till avsändaren via fax, e-post eller post. Spara en kopia. BE OM RÄTTELSE Om ditt företag verkligen har beställt en vara eller tjänst men fakturan är felaktig, kontakta företaget per telefon och be om rättelse. Om detta inte går bör fakturan bestridas som ovan. POLISANMÄLAN Om du anser att du blivit utsatt för bedrägeri kan du polisanmäla företaget. Även då bör fakturan bestridas enligt ovan. Skriv även Polisanmälan kommer att göras på fakturan. Läs mer på Svensk Handels varningslista Sakerhet/Varningslistan/ OCH INDRIVNING Om det oseriösa företaget använder inkassoföretag bör du bestrida inkassobrev skriftligen till inkassoföretaget. Om krav på indrivning kommer från Kronofogdemyndigheten gör du ett skriftligt bestridande dit. DOMSTOL Om det oseriösa företaget fortfarande vill driva in skulden går ärendet till domstol. I tingsrätten kan det oseriösa företaget få svårt att bevisa att ett avtal om varan eller tjänsten ingåtts. På Stockholmsbesök Styrelsen för EIO Göteborg besökte EIO:s huvudkontor i Stockholm i samband med sitt senaste styrelsemöte i maj. Det var mycket uppskattat att träffa ledningen och medarbetarna i Stockholm, det var många som inte hade gjort det tidigare. Resan gav oss också mer tid att nätverka och fokusera på viktiga frågor, säger styrelsens ordförande Christer Antbro. Läs mer om vilka som var med på EIO:s medlemssidor. Dubbelt prisad elev Årets Tele Cupvinnare Pär Wiemerö, elev på Ljungstedska skolans elprogram i Linköping, kunde förutom Tele Cup-priset även glädja sig åt ett stipendium på kr vid årets skolavslutning. 6

8 Digital körjournal för effektiv planering och uppföljning GPS-positionering är en omdiskuterad tjänst. En GPS-enhet som kopplas in i din bil och som automatiskt registrerar dina körningar kan både ses som ett hjälpmedel eller som en arbetstidsövervakning. MEDLEMSERBJUDANDE C-track lämnar 15 procent rabatt på alla beställningar till och med Uppge ditt medlemsnummer vid beställning Kontakta C-track försäljning, eller gå in på wwww.ctrack.se och gör en intresseanmälan. Företaget El-Effekt har använt sig av GPSpositionering i 1,5 år, och ser tekniken som ett steg i rätt riktning för att förenkla vardagen för sina anställda. Tidigare var det alltid tjat om att få in körjournalerna i tid. Idag då vi både har digital orderhantering och digitala körjournaler har arbetet blivit betydligt enklare samtidigt som journalerna nu stämmer med verkligheten. Arbetet blir mer effektivt då vi kan se var bilarna befinner sig och lätt omdirigera dem till rätt uppdrag. Jag tror alla våra anställda är positiva till tjänsten idag, säger Peter Andersson på företaget El-Effekt i Stockholm. GPS-positionering innebär att en modul bestående av en GPS-sändare och ett SIMkort installeras i din bil. Därefter laddas en online-tjänst in i din dator så att du sedan kan se fordonets position i realtid samt följa upp historik i en rad olika rapporter. En viktig del av positioneringssystemet är de elektroniska körjournalerna vilka ger ett korrekt underlag både gentemot Skatteverket och för exempelvis fakturering av tid och kilometer. Enligt företaget C-track, som skrivit samarbetsavtal med EIO i syfte att informera medlemmarna om lagar och regler kring körjournalshantering, har undersökningar visat att GPS-positionering minskar både bränslekostnaderna och fordonskostnaderna med tio procent samt att tjänsten gör att du som företagare får korrekta körjournaler som i sin tur kräver mindre administration. Enligt Skatteverket ska du som ägare eller anställd i ett företag med tjänstebil kunna bevisa hur bilen har används genom att föra körjournal för dina resor. Tar man inte upp Du blir mer effektiv i din verksamhet då dina körjournaler kräver mindre av din tid, säger Erik Dahlén på C-track. ett förmånsvärde för bilen måste du kunna styrka att resorna enbart skett i tjänsten. Om man betalar ett förmånsvärde för bilen monteras en knapp i bilen som helt automatiskt separerar privata resorna från tjänsteresorna. Du blir mer effektiv i din verksamhet då dina körjournaler kräver mindre av din tid. Om körjournaler saknas eller är bristfälliga vid en framtida skatterevision riskerar både företaget och den anställde upptaxering där företaget får betala egenavgifter och eventuella straffavgifter, säger Erik Dahlén på C-track. Enligt Datainspektionen möjliggör positioneringsteknik en närgången övervakning av individen vilket kan medföra risker för olämpligt integritetsintrång. Därför fyller reglerna i Personuppgiftslagen, PUL, en viktig funktion till skydd för den personliga integriteten. Även Installationsavtalet reglerar användningen av elektroniska övervakningssystem och bland annat har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet enligt MBL vid införandet. Skälet till användningen, vilka befattningar som ska ha tillgång till uppgifterna samt hur länge uppgifterna får sparas är uppgifter som ska framgå. Vi har haft förhandlingar med facket. Vi började med fyra av våra bilar på prov i fyra månader. Därefter gjorde vi en utvärdering som resulterade i nuvarande beslut, att använda GPS-positionering i alla våra 15 servicebilar. Två av våra anställda har även förmånsbeskattning, vilket innebär att de i sina bilar har en extra knapp inmonterad. När de sedan ska använda bilen privat trycker de bara in knappen. Då registreras endast milantalet, inte var de har kört. Visst kostar tjänsten en del, men i längden är det värt det, säger Peter Andersson. Vårt samarbete med EIO innebär att samtliga medlemsföretag kommer att kunna vända sig till oss med frågor kring GPS-positionering, både vad gäller regelverk och tekniska frågor. Medlemmar i EIO får dessutom medlemsrabatt på produkter och tjänster från oss, säger Erik Dahlén på C-track. Text och bild: Charlotte Steen Vill du veta mer? Kontakta C-track Sverige AB, Läs mer: Om Personuppgiftslagen (PUL) på Om integritetsfrågor i Installationsavtalet på Digitalis på EIO:s medlemssidor 7

9 POSTTIDNING B RETURADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box STOCKHOLM KALENDARIUM Vässa kompetensen med EIO Inplanerade kurser under Kalendariet uppdateras löpande på medlemssidorna på där du även kan göra intresseanmälan till ej tidsatta kurser. Fler kurser hittar du även via EUU, Avtalskurs för löneadministratörer september (Region Syd) Kontaktperson: Kenneth Andersson, , Mer information kommer närmare inpå. Välkommen till EIO! Nya medlemmar i maj 2011 EIO GÄVLE-DALA EIO GÖTEBORG Göteborg We-Do Elservice och skog i Kungälv, Kode EIO VÄSTRA SVERIGE filial, Skara filial, Strömstad Installationsavtalet, september Mer information kommer närmare inpå november För projektledare, chefer och kalkylatorer. Omarbetad kurs med utgångspunkt i ett fiktivt projekt. Plats: i närheten av Arlanda. Mer information kommer närmare inpå. Vill du veta mer? Kontakta Gunilla Blomberg Rengård, , EIO ÖREBRO-VÄRMLAND Filipstad EIO ÖVRE NORRLAND Robmac, Industri- och Robotservice i Umeå Aktiebolag, Holmsund MÄSS- KALENDARIUM Här ser du några av årets mässor och aktiviteter i elteknikbranschen. Läs mer genom att klicka på länkarna (i den digitala upplagan) och boka in datumen i kalendern redan nu. Kalendariet uppdateras löpande under året. HÖSTEN aug El i Norrland, mässa för elbranschen 7 8 sept easyfairs Fastighetsmässa, Svenska Mässan, Göteborg sept Elmia Fastighet/Fjärrvärme, Jönköping 4 7 okt Tekniska Mässan, Stockholmsmässan, Älvsjö 5 6 okt easyfairs Elmässa, Stockholmsmässan, Älvsjö 5 8 okt Yrkes-VM/World Skills, ExCel, London okt Hem & Villa, Stockholmsmässan, Älvsjö okt SECTECH Expo & Seminars, Rica Talk Hotel, Älvsjö/Stockholm okt Yrkesbilmässan Bilar som jobbar, Inframässan, Upplands Väsby okt Hem & Villa, Svenska Mässan, Göteborg 24 nov EIO:s Teledag seminarier och minimässa om affärsmöjligheter och trender, Stockholms - mässan, Älvsjö OBS! Elrätts info-möten i augusti och september presenteras på sid 2. EIO-Aktuellts redaktion önskar alla läsare en riktigt Glad Sommar! AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR Ansvarig utgivare: Henrik Nygård, , Redaktör: Camilla Marké, , Webbadress: För uppdatering av medlems uppgifter, frågor om lösenord och liknande, kontakta Åsa Anderberg, , Produktion: ODELIUS. Vi finns alltid på #90752 Illustration: Caroline Andersson / Ateljé C 8

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst.

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R T A B Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. ledare, sidan 2 Hur påverkas vi av nattarbete? Tema: Arbetsmiljö I detta nummer av är

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3 Tebladet.personal Posttidning B Nr 7 2011 årgång 30 Kampanj om stroke i höst I höst inleds en nationell kampanj om stroke. Syftet är att få allmänheten att känna igen symptomen. I samband med kapanjen

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer