Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004"

Transkript

1 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007

2 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg Aa-La Ahlqit Mat Ogåd Hl Afldt Axfd AB BgdahlGupp AB/Vi-butia Cp Sig AB ICA Sig AB S Dagligauhadl Fö faaalya.. i HACCP-apitl 5.2 ch 5.3 ha xt ulthjälp alitat: Ad Nil LRQA Sig AB S Dagligauhadl 2007 Att ågfaldiga ihållt i da ift, hlt ll dli, uta dgiad få S Dagligauhadl, ä föbjudt ligt lag (1960:729) upphätt till littäa ch täliga. Föbudt gäll aj f a ågfaldigad: g tycig, piig tc. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

3 Ihållfötcig 1. Ildig Vafö gtll? Buaiig fö uppättad a buti gtllpga Lagtiftig ch ada äll Häiig till atulla hid Odlita, dfiiti ch itiga bgpp Mydightdt Rgitig ch gdäad Atulla butiitiga ilui att ch luftflöd Rappt få fftlig tll Rappt få it/xt tll Butifata Gudläggad utfig a lidllal Vahtbiig Adiitatia uppgift Fötagfata Ogaiatipla Dtatiuti Uppdatiguti Aiig Ruti Ruti fö utbildig a pal Utbildiguti Utbildigpla Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

4 4.2 Ruti fö plig hygi Ögipad ifati Hadtätt Abtläd Miia ittpidig Ruti fö hältll Vid jud Sallla uti Häldlaati Ruti fö udhåll a lal, idig ch ututig Udhåll a lal, idig ch ututig alibiguti fö tt Ruti fö göig ch dig Alläa göiguti fö alla augupp a Alläa göiguti fö gl i uty d föpacad lidl b Alläa göiguti fö gl i uty d föpacad lidl Glbu Vägga Döa Ta Vtilati Abtbäa Säbäd ia, haddap a Expigyl / gdl patad pdut b Expigyl / gdl ött pdut Expigfy Expigyt ta a Lagyl Lagfy Öigt t lag Di/Diai Rgöiguti fö ylda pdut patat ött ch cha, t ch jipdut, ylda ött tycig ch alig i buti Patigai Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

5 ötta tltthugga Badåg Säai Möigai öttåg icag ch bic Rgöiguti fö at ö Gillig gillad ch äbhadlad pdut Gyt, blc bd Fitö yddtla Gill/Ug d tillbhö Väåp Rgöiguti fö allt ö Dliat allbdig dliat, t ch pålägg a Bdigbd b Säbäd Säai Göahaca Otdla Pacbd/ai Våg icag ch bic Rgöiguti fö fi ch aldju patat ch löit Bdigbd Matbda Iai Pacbd/ai Våg icag ch bic Aai Tyca Rgöiguti fö fut ch göt patat ch löit S a alläa Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

6 Rgöiguti fö böd S a alläa Rgöiguti fö ba ff Baug icag/plåta Rgöiguti fö bagi Babd Dgblada Aäga aligai Ruddia Jäåp Baug icag/plåta Bödia Rgöiguti fö lial Löitgdi, lial i löit (bö, li ch atugdi) Paluty Olädig Paltalttt tuty Etéådt Näådt utafö buti Ruti fö bäpig a addju Ruti fö föbyggad addjutll Ruti fö föpacigatial Ruti fö gdäda föpacigatial Ruti fö föaig a ballag ch öigt föpacigatial 4.7 Ruti fö hatig a pdut Aballig ylda pdut Lagig ylda pdut Fi ch aldju patat ch löit Fut ch göt patat ch löit Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

7 Fyt lial iali Hatig Hatig a föpacad lidl Patig Patiguti Expig ylda pdut Fi ch aldju patat ch löit Fut ch göt patat ch löit Böd Djupfyta a lial Ruti fö äig/dlight Alläa äiguti fö alla augupp ylda pdut t ött tycig ch alig i buti Jualföig a ötött Fi ch aldju patat ch löit Fut ch göt patat ch löit Djupfyt Ada uti utö da i ytt fö gtll Ruti fö afalluty Ruti fö aull föäljig ch dtati Ruti fö hatig a pt ch pat, utläig a ada pdut Ruti fö hatig a bl Ruti fö pat- ch tuhatig Ruti fö ullgilla Ruti fö attll/ttagig Alläa ttagiguti fö alla augupp ylda pdut Djupfyta pdut Fut ch göt Ruti fö bdig/pduti Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

8 ylda pdut patat ött ch cha, t ch jipdut, ylda ött tycig ch alig i buti Vat ö Gillig gillad ch äbhadlad pdut allt ö Dliat allbdig dliat, t ch pålägg Fi ch aldju patat ch löit Fut ch göt patat ch löit Böd Ba ff Bagi diti Etullt tillad uti Ruti fö tt ch utädig Rgöigp Lidlp Aalyultat: tabll 1 Bdöig a ibilgia pdutp Uppföljig a aalyultat Ruti fö påbaht Spåbahttll Ruti fö Åtalll ch laatihatig Mität atfögiftig Åtalll få latö/git Ituti laati Rlaatiblatt Ruti fö igad åtgäd igad åtgäd Ruti fö it ii It ch xt ii Ruti fö uppdatig Buti ldigguppöt Ruti fö att ch ihatig Vatt Vattalitt gt att I Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

9 5. HACCP pla (HACCP = Hazad Aalyi Citical Ctl Pit) Flöd Vauflöd ylda pdut, latöpacad Vauflöd ött, ilt ch fågl Vauflöd Vat ö (ilui gill) Vauflöd allt ö (dliat, t, pålägg) Vauflöd Fi, aldju ch blötdju (föpacat) Vauflöd Fut ch Göa Vauflöd Böd Vauflöd Ba-ff Vauflöd Bagi Vauflöd diti Vauflöd Djupfyta a Vauflöd lial Dtaljad Faaaly Faaaly ylda pdut, latöpacad Faaaly ött, ilt ch fågl Faaaly Vat ö (ilui gill) Faaaly allt ö (dliat, t, pålägg) Faaaly Fi, aldju ch blötdju (föpacat) Faaaly Fut ch göa Faaaly Böd Ba Off Bagi diti Faaaly Djupfyta a Faaaly lial Säa lidl Att föhida fa i lidl ti Saafattig a faaaly Åtgädpla fö att få äa lidl GF, CP ch CCP Allgi ch öälight Allgii i abad d lidlhatig i buti Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

10 1. Ildig 1.1 Vafö gtll? Dagligauhadl bachgaa itlij fö hygiabtt i buti tt bachgat Egtllpga (EP). Säa lidl Matäht bli allt diutad fåga i tt ahäll dä fftiittått ch atilla fågtälliga ta allt tö plat. Ny lagtiftig i EU att äpa gla fö hu du hadla/butichf a tlla att d pdut du älj till dia ud ä äa ch it gö äi jua. a ä tydliga i d ya hygigl tädd i aft Målättig ä äa lidl. Syttilly a ita ig dit till pti lidlfötaga. D fftliga tilly att aa utfad yttilly. D bli iitad på hla aht, dt ill äga ä på dig aaig fötaga. Dt ä di ch dia dabta pt bdö. Vad ä då yttilly? Dt ä tillyydighta tll ch bdöig a lidlfötag yt fö gtilly ätäll att a i lidllagtiftig ä uppfyllda. Vilt yt a gaa? Dt ä hu di aht fuga. Att alla abta i aht ha ätt pt, att lala ä futilla ch att ödädiga tll gö ch dta, å att d a älj ä äa. Egtilly ä tt tyg fö lidlfötag att tya i aht till ä ch tygg pdut fö ud. Alla öpä a ligt lag bdia gtilly ch uppätta tt gtllpga, bi ila uti lidlfötaga iföt, fö att uppfylla lidllagtiftig a. Vafö a du ha tt EP fö di buti? Föut att dt ä tt laga, ä dt itigat ält dia ud! I tat d att i it i aa uttäcig fö, ät pdut i dlat jäla ch it ha uap hla föädligpc, bli dt allt itiga d EP. E åbd föåg fö i failj ch ada ätåd p d lidl. På å ätt utatt baa id t fö tulla itag ch bit h pduta. Idag a ch aa tbd fö fl i fla läd d lidl ia d taliga dligtd, lidlpc ch a ditibutiöjlight fi. Däd bli ia yct tö att utätta ta gupp fö faa lidl ha bit. Dt fi däfö tt bh a att tlla ch följa lidlhatig. I Sig bli åga p atfögiftad aj å. Fla a da fall aa a la i hatig i buti ch tauag. Ett aat itigt äl fö att ha EP ä ä buti i ch löaht. Miöjda ll jua ud apa ig löaht! I gtllpgat ä allt få ytt hållig till buti fächö ch pal pliga hygi lia itiga. Ig dja ä taa ä i agat lä å däfö ä alla aitt i gtllpgat lia itiga att följa. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

11 Bachgat EP Guda fö hu du a göa ditt gt EP fi du i da bachlij fö HACCPbaat gtllpga. Läg fa a du läa ad HCCP ibä. Hu du gö d itigat dl; iaaly, dä du aalya ila i fi i jut di buti ch hu d a tlla. Bachitlij ä dagligauhadl g biig a hu a bö tilläpa lagtiftig ch da itlij ha tagit fa i aåd d Lidlt bdöt dtta atial. Ett bachgat EP fö dagligauhadl bd äg fö liatad ch ättia bdöig få tllydighta i hla ladt. Dtati a dia åtgäd bli föäig. Ett EP ä till fö att ätälla att at ä ba alla daga. Du tyc ät att dt da ä å, uta aa byåati dtati ch dt a g täa cå. M ågt häd, hu a du då bia di uld ätiga ch uti it fi dtat? Dtati a dia åtgäd bli alltå lag föäig fö di g dl. Du ha a tllat att yclig a gillad till ätt itpatu g att gillpgat a lat ll att till xpl äa ft att låbt lad lätt. M du it tg tpatu du dtad å ha du gjt fl. Elt uttyct a a äga att ätiga it gö ch dta å ha dt it tt. Dtati ä däd itig fö att du lidlfötaga a ua följa upp att itiga uti följ. Dt g cå öjlight att följa td ch ia fö ada, till xpl tllydight, att fötagt gjt ad ä. D ill it baa ba buti d dag d gö ipti, d ill få bäftl på att di at ä ä alla daga. Ut alittaaig i buti. Nu ta i tt gat gpp i dagligauhadl ch ha ii. Dt ä jällat att i a ha d bät utbildad pal i lidlt! Aätt tid fö att ätta dig i i ad igå i dt Bachgaa gtllpgat. Ut alittaaig i buti, atig du jäl hadla/butiaaig ll dlga till åg i di pal. Gå ig d all pal ad gäll i jut di buti. S till att du ch di pal ha pt ch tilläcliga uap i lidlhygi. Dt ä föutättig fö att i a lyca. Böja d lia åtgäd ft aada, gö it allt på gåg. Dt ä itigt att du hadla/butichf ta aa fö d itiga uppföljig. Ta däfö fö aa på ldigguppöta att alltid följa upp att gtllpgat aäd ch att dtati gfö. Natuligti ä di adag i buti fylld a ägd abtuppgift ch tt högt tp, dt ä itigt att dt fi tid fö uti att laa gtilly. Vi a ua tå fö d lidl i älj till 100 pct! Aaig fö uppdatig a da bachägldig ä S Dagligauhadl, gtllgupp, d ptat få atliga dla: ICA Sig AB, Cp Sig AB, Axfd AB ch BgdahlGupp AB/Vi-butia. Uppdatig a bachitlija a ålig ll ft påallat bh, till xpl ädiga i lagtiftig. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

12 1.2 Buaiig fö uppättad a buti gtllpga Nda biig på hu tt iftligt tllpga bö ut. Chclita fö att uppätta tt gtllpga Va Aaig lat Mydightdt Gdäadbit fö aläggig a fia tillgäglig i buti. Gdäadt ch laigblutt a i få pia på få u. laigblutt a föaa tillaa d gdäadt. Ritig ö lal ch d idig. Egtllpga a fia tillgägligt ch täa ö d aht. Vahtbiig Bi fötagt d a, ad, tlf, hadla/butichf, tatp, gaiati. S xpl / all ap 3.1 butifata. Gö t hatigbiig fö aj adlig. HACCP Hä bi aj adlig flöd få attagig till föäljig ch d itia tllput (CCP) fi i aht. Flödcha: ita flöd fö aj adlig. Saatällig a CCP. Åtgäd id ail. Ailappt. Tpatuöaiglit. Abta fa dtta tillaa d böd pal. S flödcha, faaaly, tllput, ap 5. Pal ch utbildig Hygiuti: Vad ha i fö hygiuti? Bi uti fö abtläd, hadtätt, gåghada, yc, öig, åtgäd id jud. Nyatälligityg: Vid yatällig a yatälligityg ia på dä pal itta att d ha tagit till ig buti hygigl. Rutibiig fö facp (aföigp) ft utladitl. Rutibiig fö hältll. Rutibiig fö utbildig. Utbildigpla. Dltagalita. S ap 4.1, 4.2. Iöp Bi a uti fö hu i ätäll a lala latö. T x g tt alittdt d itiga öl ig pdutäht ch påbaht. Egt abt ch få ctal gaiati, ap Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

13 Chclita fö att uppätta tt gtllpga Va Aaig lat Vattagig Ruti fö attagig fö pti augupp: fut ch göt, yla, fya, lial, böd ch bagi. S ap Lagig Ruti fö laghållig a fy-, ylch liala. S ap 4.7. Pduti Ruti fö d öppa hatiga i buti. S ap 4.7. Ruti fö cptu. Föpacigatial Bi hu i tlla att föpacigatialt ä gdät att aäda till lidl ch att ätt atial aäd fö att ädaål. Pdutfatablad få latö ä fö pti föpacig. Pdutfatablad fi ctalt på lia lidldj, ap 4.6. I aat fall btäll pdutfatablad få latö, a aa uppdatad. Mäig Bi hu i tlla att äig uppfyll a. S ap 4.8. Buti Bi hu i tlla utgåd dat i buti, hu hatig gå till, ila uti i ha fö att it ölata yla ch fya. Bi hu i hata pt ch pat i buti å att i it ätya atäht. S ap 4.8. Vatt D flta buti ä pplad till ualt att ch ä däd tllad g att gtll. Ha buti g atttät a uti fö ptagig ch tll a attt uppätta ihåll hu åga bati ch p i ta p å fö att tlla att attt håll dicattalitt. S ap Ha i aull hatig a fi ch däd iai a i bia a uti fö hatig a i ch hu i tlla att i håll dicattalitt. Rgöig Bi a uti fö göig ligt t göigpga. Vad gö t ch ä. Vad täda a butipal ch ad tädblag öt. S ap 4.4. Bi ä buti gö göigtll ll itta utföt abt. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

14 Chclita fö att uppätta tt gtllpga Va Aaig lat Afallhatig Bi hu i hata afall i ch utafö aht. S ap 4.9. Saddju Bi ilt addjuatal i ha ch ätt i pia på dtta i Egtllpä. S ap 4.5. Föbyggad udhåll Bi t abt d föbyggad udhåll a lal ch idig. Ta hjälp a dtati få ap 4.3. Lauti Rutibiig id bfaad atfögiftig ll aat allaligt fl på pdut i buti. S ap Rii a gtllpgat Bi hu gtllpgat åliga ii att ut. S ap Ptll få u Hä ala i ptll få u ipti ch a på d p u tagit. Aaly Hä bi i hu åga ibilgia p ch hu åga tycplattp i ta ud åt. S bachitlij Öigt Gö aafattig a gtllpgat ihåll ad tlla ud aj ubi. Gö i aabt d böd pal. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

15 1.3 Lagtiftig ch ada äll Lagtiftig Bachitlija baa på Eupapalatt ch ådt följad födiga: 1. EG N. 852/2004 a d 29 apil 2004 lidlhygi ch 2. EG N. 853/2004 a d 29 apil 2004 fattällad a äilda hygigl fö lidl a aialit upug; 3. EG-födig 178/2002 påbaht; 4. LIVSFS 2004:27 äig ch ptati a lidl 5. EG-födig 2073/2005 ibilgia iti, 6. EG-födig 1760/2002 upugäig a ötött; EG-födig 1825/2002; upugäig a ötött; 7. EG-födig 104/2000 upugäig a fi EG-födig 2065/2001 upugäig a fi 8. EG-födig 1907/1990 hadl fö ägg; EG-födig 1247/1991 hadl fö ägg. Till fltalt a atåd födiga fi ägldiga att häta på ch aa ifati. 1.4 Häiig till atulla hid 1. Lidlt 2. S Dagligauhadl ll Yttliga ifati hitta du på ditt fötag itaät. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

16 1.5 Odlita Allg Allalig ail Aläggig Atföpacat Aballa Ail Aäga Bhöig ydight Bdiglal Bachägldig CCP CP Dliat Dtaljhadl Djupfyt Egtll D lidl g d aligat allgia atia äll, tillägagågätt ll pc dä dt fi i att pdut bli adlig ll tjälig ll att d dlight uppbat ätya. Vaj ht i tt lidlfötag. Aa ga ä y i föpacig t x äga Nä lidl paca upp u låd ch yttföpaciga äll, tillägagågätt ll pc dä bit a ibäa pbl it alt utgö dlba häl- ll dlighti. Mai dla dg i föbtäda bita t.x. 400g lipa. D ctala ydight i dltat ha bhöight att gföa fftlig tll ll aj aa ydight tilldlat åda bhöight. Dä öppa lidl hata, bd, tillaga, ia, aia, gilla tc. Vägldig dä ptat få bach, i dtta fall dtaljhadlbach, uttit tillaa ch tlat laga ch födiga S iti typut S tllput Föäljig a lidl ö di, aligti t cha, allad tc Hatig ch/ll babtig a lidl ch lagig a dt på dt täll dä pdut älj ll la till lutt, ibgipt ditibutitial, catig, palatala, alläa igtäll, tauag ll liad lidlic, affä, ditibutict ch gitaffä. Va ä djupt dylda till it -18 C Buti gt öaigyt bygg på gudföutättigaa (utbildig, plig hygi, göig, udhåll, tpatu, it ii ch addjubäpig) Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

17 Egtllgupp Eliia Faa Faaaly Fädigföpacad lidl Föbuti GF GHP GMP Gaga Gudföutättig HACCP I dtta fall ptat fö Axfd Sig AB, BgdahlGupp AB, COOP Sig AB, ICA Sig AB ch S Dagligauhadl. Ta bt Bilgi, i ll fyiali ag i ll i f a lidl ull ua ha gati hälfft. Aaly a ila fa a påa tt lidl; hu ta ch hu allaliga ia bdö aa Lidl ch d föpacig dt placad i ia dt bjöd till föäljig ch ä att fö ilda t ll thuhåll. Föpacig a hlt ll dli luta lidlt på ådat ätt att ihållt it a äda uta att föpacig öppa ll äda. Föäljigtäll utafö aa t x, allad, tba iblad ptutläig, utläig a apta, yta tc. S gudföutättig Gd hygi paxi att uppfylla hygia i atil 4 (EG) 852/2004, på dt ätt bi i lat bachitlij fö gd paxi ll på aat ätt g liädigt ultat, fö att uppå äa lidl. Gd tilligd att tilla lidl, på dt ätt bi i lat bachitlij fö gd paxi ll på aat ätt g liädigt ultat, å att dlight ch at på att t it bli illdd uppå. Mu, åtta, Alla buti åt ha ia å allad gudföutättiga (GF) laa. Gudföutättiga ä plaad, föbyggad uti fö att dt dagliga abtt a fuga. I gudföutättigaa igå följad put fö att ätälla att lidl it bli adliga fö häla: utbildig, plig hygi, att, addju, göig, utfig ch udhåll a lal ch ututig, tpatu, ttagig ch afall. D plaad åtgäda ä bd a aht at. Hazad Aalyi ad Citical Ctl Pit; Födjupig a gtll ild d tt flödcha ch faaaly ch ya ut i tllput ch itia tllput fö att äa åa lidl ch iia i fö atfögiftig. HACCP ä tt yt pat idtifia, bdö ch ty fa ä itiga fö att ätälla att lidl it bli adliga fö häla. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

18 Hygi Ic äa lidl Idiat ätäd Iballag Iticgia alibad tt alibigityg /tia dl tiuligt tllput taia iti typut yddtla Lag, födig, föfattig Lidlfötag Lidlfötaga D åtgäd ch ill ä ödädiga fö att bäta fa ch ätälla att lidl ä tjäliga d häy till da adda aädigåd. Lidl a a ic äa d a ata aa adliga fö häla (dlbaa, titiga ll lågitiga fft på häla) ch/ll tjäliga äiföda (g föig, föuttl, föäig ll dbytig). Uppätt tpatu Vacupåa, iplat tc. Spjut tic i i lidl fö att äta itpatu Tt tllat a tt fötag gdät a Swdac fö åda aht Ett ityg a paa ch ia att tt ia ätt tpatu. Itygt gäll i 1 å. Didl, allgöig, fttlöigdl, it tc Ofta, tädigt tllput (CP) = tll a id i d bgäad dtati. E dl a gudföut-ättigaa a aa föippad d id i. O d idtifiat i i faaaly åt d tlla ch dta. D bli å allad tllput (CP) i ditt gtllpga. Saablada pdut d aada Vid iti typut (CCP) a hatig tya ch tlla fö att ta bt allalig i a ada t. Målt ä att föhida, udaöja ll duca i till accptabl iå. tll a alltid dta. itia typut ha alltid tydliga gääd. Maill tua tla ut t.x. b tillaa d ydda. 3 iå i lidllagtiftig, dä lag ä t ögipad ch föfattig t dtaljad Vaj piat ll fftligt fötag d ll uta ityft bdi åg a d aht häg aa d alla tadi i pduti-, babtigch ditibutidja a lidl. D fyia ll juidia p aaa fö att a i lidllagtiftig uppfyll i dt lidlfötag d di. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

19 Lidllal Mibilgia häli Natuligt föad bati N fd Nad ipti Npac Näåd utafö buti Obut yldja Offtlig tll Oföpacad lidl Ogait afall Piäpdut Piäpduti Pdutfatablad Rftt Ruddia Spaad Butiyt, bdiguty, laguty, paluty, lädig, lataj, attagig, föbuti, afalluty Nä bati, iu ch apa tc g öjlight att fööa ig ch föäta bli i fö häla libati ch Capylbat i taa, taphylccc i äa, ö tc. Pdut it ä a lidl ll pcial t x g, fi, hud ch attat, blöj, tba tc. E ipti Lidlt a utföa ligt 46 a lidlfödig (1971:807) på d lidlfötag ligg ud ual tilly. S atial fö äa lidlfö-paciga. Npac ä tt yt fö gtll a atial ch atila adda att a i tat d lidl Ttgä Att aa tpatu it ötig agi yltpatu åg gåg på äg lla pduct ch t Utfö a tllad ydight; u, lätyl ll lidl Ett lidl it ha föpacig hlt ll dli lut lidlt. Lidl hata ch i buti paca ll älj ö di Matt, bl, blött papp Pdut få piäpduti, däiblad pdut få jd, få bapuppfödig, få jat ch fi. Uppfödig ll dlig a piäpdut ilui öd, jölig ch pduti få lidlpducad dju fö lat. Jat, fi ch ialig a ilda pdut fatta cå. Ett blad få latö dä itiga äiguppgift pdut ä agit t x igdifötcig,. allg, äigäd, föaigaiiga tc. SLV äigbchy E alibad tt du jäfö dia ada tta d fö att att d tä Mai ata d dg ch gö dg ud i föbtäda tla x ällafaa. Sild få Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

20 S Dagligauhadl Tapptäll Tyca Uppätta tt gtllpga Utbildig Vahtbiig Vägldig Ytgia ll llaligga Yttballag S Dagligauhadl, dl i S Hadl, ä bachgaiati fötäd Axfd Sig AB, BgdahlGupp AB, Cp Sig AB ch ICA Sig AB. aa iblad ä pplad till lag fö göig a gl ll atttag till pduti ai a t.x. äft ud högt tyc Sapa tt gtllpga Bgppt a i tt ida ppti. Utbildig a lidlfötagaa ch da pal ihäta g xpli ituti, öaig, ita ll xta u, bachitlij, littatu d a. Bi il hatig a ha i buti Tlig a lidllagtiftig d ta xpl Platt iticgia uta pt lägg lla föpaciga id tpatuätig Wllpapp, baca, palla tc. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

21 2. Mydightdt 2.1 Rgitig ch gdäad Ud da fli a dt gitig ll gdäad paa. 2.2 Atulla butiitiga ilui att ch luftflöd Ud da fli a itiga paa. Ritig a ä fia på pti huudt. 2.3 Rappt få fftlig tll Ud da fli paa appt få fftlig tll. 2.4 Rappt få it/xt tll Ud da fli paa appt få tll ch/ll ipti få aa böd tllat (it ll a t x ha atal d åg xt ult). Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

22 3. Butifata 3.1 Gudläggad idigföutättiga fö lidlbuti Alläa dad föutättiga Vägga: Da bö aa a lätt atbat atial t x ålad ll al. I bdiguty a dt aa al, åtatta ll tfiplåt Gl: Bö aa a yct tåligt atial. Glt a aa hlt at lätt att göa. Etulla aa i att bö aa tad ll född d lit. Expl a aa li, platatta, pxygl (ll patt på fd adliga) Idig: Idig å hyll, xpigbd bö aa a atial ä lt att göa. Blyig: Ö föpacad lidl a lap/lyö aa födda d plittydd ll yddåpa. Ita: Bö aa a atial ä lätta att göa, faföallt i bdiguty. Målat ll hygita att fö lidlbuti. Glbu Glbu i äljdl: Bhö j aa ututad d il Glbu i bdiguty ch åtuty bö aa ututad d il. Vägga Vägg i äljdl: bö aa a atial ä lätt att göa x ålat Vägg bdiguty: bö aa a al ll aat åtatial ä lätt att hålla t upp till 100 c a abtyta. Döa Dö till/få äljdl: a aa a atial ä lätt att göa Dö i bdiguty: A atial ä lätta att göa, hlt läta. Döa t yla ch fya a ha täta lit. Dö lagttagig - ut a aa tät ch luta tätt t gl. Abtbäa Abtbäa ch öiga abtyt, bö aa a tätt, lätt ch lätt göbat atial. Expl på ba atial ä tfiplåt, a ll laiat. Säbäd a aa a atial ä lätt att göa ch lipa. Expigdi fö aull föäljig a föpacad lidl Bö aa födda d.. udydd. Oaat på dtta bö aa it 1,25 t få gl. Altatit att xpigdi placig ch utfig på aat ätt Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

23 föhida ud att ta på föpacad lidl. Expli att xpigdi ä placad på cl. Ä di a dll dä i aäd x fidi, bö di aa född d alpp fö att föla tädig ch uöljig. Altatit flyttba di till alpp. Expigdi fö föpacad yl- ch fya Sa aa lätta att göa ä ud.. ylplåta, a ha ätt itällda aftigpga å att a it ötig agia föaigtpatu. Expigyt/hyll ta a Sa aa a lätttädat atial ch apaat ft aädigådt. Lagyl Sa aa lätt att hålla ch ilad ligt gällad bygg. Lagfy Sa aa lätt att hålla ch ilad ligt gällad bygg. Öigt tlag Sa aa utfat fö att udlätta dig at göig Pathatiguty Bö aa äl ailt få föpacad lidl, öjligt gt uty. Di Bö aa fött d åtatial (al ll atta) båd på ägga ch gl. Dibä a aa lätt att göa. E.tilatiagggat a aa lätt göbat. Etull diai a aa lätt att göa båd iädigt ch utädigt. E. laga ch ldiga a da å att tädig/göig udlätta. Glbua a placa å att göig a da udlätta. Slaga ch ö a lägga i alppt, å att öäigi iia. Bdig: Bdig dä föpacad lidl hata a aa ututad d hadtättfat ll fia i dit äht. Haddiöjlight a fia i bdigt ll i d äht. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

24 3.2 Vahtbiig Vid gdäad/gitig ä tllydight att ahtbiig läa i. Da biig a uppdata ä ädig i aht (t x du upphö d gillig ll böja d ba-ff ). Sica då i y ahtbiig till di lala Miljö ch Häla (tllydight). S xpl på ifyllt dt da. Fyll i uppgift bö di aht i d ta all följ da. Fötagt a Buti Fatightbtcig Fatight 1:1 Ad Butiäg 123 Hadla/Butichf öpa xx xxxxx Tlf Mbil Fax alittaaig/tatp fö EP Tlf Mbil Fax Vahtbiig öttadlig Dliat Cha, t Fi ö/gill Mji Fut & göt Djupfyt Dtaljtyca, åga, al, ydda, aia ch pata. Maull di. Sia chaa, dla t. Gö allad, ö. Pata ch ä. Tagjäl dliat. Maull di. Hata latöpacad t ch chaa. Filtta ch pata fi. a aldju. Gö ö ch fädigätt, uhi. Maull di. Iai. Hata bat latöpacad fi ch aldju. Gilla, dyl, ahåll ch pata yclig, ib. Bdig a aa ätt yl d ch pata. Bdig ch föäljig a aa ätt ö di. Bdig ch patig a alla ätt. Bdig ch föäljig a alla ätt ö di. Catig a aa ch alla ätt. Hatig a latöföpacad jipdut ch juic at ägg. Ä ägg i löit. Dlig ch putig a fut, göa ch tfut. Tättad ll tättad tfut. Djupfyta ä fö jäl-tag. Latöföpacad djupfyta pdut. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

25 Böd/Bagi lial Café/föbuti Latöpacat böd. Löitböd ch a fö jäl-tag. Ba ff, d ll uta jäåp. Bagi. diti. Löitgdi, t i löit, aff i löit, ött i löit. Rullgill, jugla, lögla, ptatiai, pfit-ai, pt- ch pathatig, ögåbdig, ig a aff ch fädiga ditibita. Öiga upplyiga Pt ch pathatig på lag ll id aalij. Utläig a ytblaga ch apta. Dtati a at. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

26 Vahtbiig Fötagt a Fatightbtcig Ad Hadla/Butichf Tlf Mbil Fax alittaaig/tatp fö EP Tlf Mbil Fax Vahtbiig öttadlig Dliat Cha, t Fi ö/gill Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

27 Mji Fut & göt Djupfyt Böd/Bagi lial Café/föbuti Öiga upplyiga Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

28 3.3 Adiitatia uppgift Fötagfata Fötag a: Fötagt ad: Äga/VD Tlf: Tlf, bil: Fax: Ogaiati: Aaig fö gtllpgat: E-ail ad: Vaht ad: Fatightbtcig: tatp: Tlf: E-ail ad: Bäad pdutily: Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i bti! Daliahadl bachitlij fö tllpa baat på HACCP lit EG 852/2004 S Daliahadl idad i ji 2009 Uplia ihållt i bachäl jaai 2007 ha tait fa i abtpp d ptat få dlaa i S Daliahadl: Pä Byd Aica Ha-B Aa-La

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30 D gtaa ttadt N 7 pucad 25 augut 2015 f@pftchm. www.pfa./tchmdttt tf 08-720 77 30 Väma t höt 2015 Hä mm dt föta dgtaa dttadt fö höttm. Av adat famgå att höt ä fu av a atvtt; at få päad t ma ch a futäutdga.

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Säkr mat i di butik! Dagligvaruhadl brachriktlijr för gkotrollprogram barat på HACCP ligt EG 852/2004 Svk Dagligvaruhadl rvidrad vrio r 3.1, maj 2013 Urprugliga ihållt i brachvägldig jauari 2007 och d

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA TILLSAMMANS VILL VI SJNGA PARTITR LÖJT ELLO PIANO BAS Partitur Partitur S A T B q = 104 c c Gm A/ (löt) Tillsammans vill vi sunga TILLSAMMANS VILL VI SJNGA -Liv att dela- LIV ATT DELA Dm ± / B Gm7 7sus4

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

Instuderingsfrågor och övningsuppgifter i vindkraftteknik

Instuderingsfrågor och övningsuppgifter i vindkraftteknik Instudingsfgo oh öningsuppgift i indafttni. Hu myt indaft fanns dt i Sig spti äldn nligt snast sstatisti.. Hu myt ha installats oh poduats i Sig hittills i?. Nämn minst t typ a indaft, oh das anändningsomdn,

Läs mer

LEDARE Oskar Jalkevik

LEDARE Oskar Jalkevik p Ap khom O Stoc T N T G O g få I tidi 5 1 0 2 / 1 NR Ditikt a u j t i V å ht p g g y t & j d ä g, k ö ä t K k a d y, o i N Uika o v S a o Möt J App NR 1/2015 LEDARE Oka Jakvik Tack fö mi tid om DO Avaig

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:-

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:- NR 5 2009 Våf! Nu fä i åf äg kpi på kli. JUST NU! E k bä fuk ill hl pi! Täk giål köp låggiug ill hl pi ll jälf kyl/fy p 4000 k! Tålö fuk! Låggiug! Bgä l! Hl pi! 999:-. pi 1990:- E k bä fuk E l! Bgä l!

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER GODA KUNDRELATIONER ATT LYSSNA AKTIVT OCH STÄLLA FRÅGOR Som Dale Carnegie uttryckte det, Om du strävar

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer