Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004"

Transkript

1 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007

2 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg Aa-La Ahlqit Mat Ogåd Hl Afldt Axfd AB BgdahlGupp AB/Vi-butia Cp Sig AB ICA Sig AB S Dagligauhadl Fö faaalya.. i HACCP-apitl 5.2 ch 5.3 ha xt ulthjälp alitat: Ad Nil LRQA Sig AB S Dagligauhadl 2007 Att ågfaldiga ihållt i da ift, hlt ll dli, uta dgiad få S Dagligauhadl, ä föbjudt ligt lag (1960:729) upphätt till littäa ch täliga. Föbudt gäll aj f a ågfaldigad: g tycig, piig tc. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

3 Ihållfötcig 1. Ildig Vafö gtll? Buaiig fö uppättad a buti gtllpga Lagtiftig ch ada äll Häiig till atulla hid Odlita, dfiiti ch itiga bgpp Mydightdt Rgitig ch gdäad Atulla butiitiga ilui att ch luftflöd Rappt få fftlig tll Rappt få it/xt tll Butifata Gudläggad utfig a lidllal Vahtbiig Adiitatia uppgift Fötagfata Ogaiatipla Dtatiuti Uppdatiguti Aiig Ruti Ruti fö utbildig a pal Utbildiguti Utbildigpla Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

4 4.2 Ruti fö plig hygi Ögipad ifati Hadtätt Abtläd Miia ittpidig Ruti fö hältll Vid jud Sallla uti Häldlaati Ruti fö udhåll a lal, idig ch ututig Udhåll a lal, idig ch ututig alibiguti fö tt Ruti fö göig ch dig Alläa göiguti fö alla augupp a Alläa göiguti fö gl i uty d föpacad lidl b Alläa göiguti fö gl i uty d föpacad lidl Glbu Vägga Döa Ta Vtilati Abtbäa Säbäd ia, haddap a Expigyl / gdl patad pdut b Expigyl / gdl ött pdut Expigfy Expigyt ta a Lagyl Lagfy Öigt t lag Di/Diai Rgöiguti fö ylda pdut patat ött ch cha, t ch jipdut, ylda ött tycig ch alig i buti Patigai Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

5 ötta tltthugga Badåg Säai Möigai öttåg icag ch bic Rgöiguti fö at ö Gillig gillad ch äbhadlad pdut Gyt, blc bd Fitö yddtla Gill/Ug d tillbhö Väåp Rgöiguti fö allt ö Dliat allbdig dliat, t ch pålägg a Bdigbd b Säbäd Säai Göahaca Otdla Pacbd/ai Våg icag ch bic Rgöiguti fö fi ch aldju patat ch löit Bdigbd Matbda Iai Pacbd/ai Våg icag ch bic Aai Tyca Rgöiguti fö fut ch göt patat ch löit S a alläa Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

6 Rgöiguti fö böd S a alläa Rgöiguti fö ba ff Baug icag/plåta Rgöiguti fö bagi Babd Dgblada Aäga aligai Ruddia Jäåp Baug icag/plåta Bödia Rgöiguti fö lial Löitgdi, lial i löit (bö, li ch atugdi) Paluty Olädig Paltalttt tuty Etéådt Näådt utafö buti Ruti fö bäpig a addju Ruti fö föbyggad addjutll Ruti fö föpacigatial Ruti fö gdäda föpacigatial Ruti fö föaig a ballag ch öigt föpacigatial 4.7 Ruti fö hatig a pdut Aballig ylda pdut Lagig ylda pdut Fi ch aldju patat ch löit Fut ch göt patat ch löit Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

7 Fyt lial iali Hatig Hatig a föpacad lidl Patig Patiguti Expig ylda pdut Fi ch aldju patat ch löit Fut ch göt patat ch löit Böd Djupfyta a lial Ruti fö äig/dlight Alläa äiguti fö alla augupp ylda pdut t ött tycig ch alig i buti Jualföig a ötött Fi ch aldju patat ch löit Fut ch göt patat ch löit Djupfyt Ada uti utö da i ytt fö gtll Ruti fö afalluty Ruti fö aull föäljig ch dtati Ruti fö hatig a pt ch pat, utläig a ada pdut Ruti fö hatig a bl Ruti fö pat- ch tuhatig Ruti fö ullgilla Ruti fö attll/ttagig Alläa ttagiguti fö alla augupp ylda pdut Djupfyta pdut Fut ch göt Ruti fö bdig/pduti Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

8 ylda pdut patat ött ch cha, t ch jipdut, ylda ött tycig ch alig i buti Vat ö Gillig gillad ch äbhadlad pdut allt ö Dliat allbdig dliat, t ch pålägg Fi ch aldju patat ch löit Fut ch göt patat ch löit Böd Ba ff Bagi diti Etullt tillad uti Ruti fö tt ch utädig Rgöigp Lidlp Aalyultat: tabll 1 Bdöig a ibilgia pdutp Uppföljig a aalyultat Ruti fö påbaht Spåbahttll Ruti fö Åtalll ch laatihatig Mität atfögiftig Åtalll få latö/git Ituti laati Rlaatiblatt Ruti fö igad åtgäd igad åtgäd Ruti fö it ii It ch xt ii Ruti fö uppdatig Buti ldigguppöt Ruti fö att ch ihatig Vatt Vattalitt gt att I Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

9 5. HACCP pla (HACCP = Hazad Aalyi Citical Ctl Pit) Flöd Vauflöd ylda pdut, latöpacad Vauflöd ött, ilt ch fågl Vauflöd Vat ö (ilui gill) Vauflöd allt ö (dliat, t, pålägg) Vauflöd Fi, aldju ch blötdju (föpacat) Vauflöd Fut ch Göa Vauflöd Böd Vauflöd Ba-ff Vauflöd Bagi Vauflöd diti Vauflöd Djupfyta a Vauflöd lial Dtaljad Faaaly Faaaly ylda pdut, latöpacad Faaaly ött, ilt ch fågl Faaaly Vat ö (ilui gill) Faaaly allt ö (dliat, t, pålägg) Faaaly Fi, aldju ch blötdju (föpacat) Faaaly Fut ch göa Faaaly Böd Ba Off Bagi diti Faaaly Djupfyta a Faaaly lial Säa lidl Att föhida fa i lidl ti Saafattig a faaaly Åtgädpla fö att få äa lidl GF, CP ch CCP Allgi ch öälight Allgii i abad d lidlhatig i buti Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

10 1. Ildig 1.1 Vafö gtll? Dagligauhadl bachgaa itlij fö hygiabtt i buti tt bachgat Egtllpga (EP). Säa lidl Matäht bli allt diutad fåga i tt ahäll dä fftiittått ch atilla fågtälliga ta allt tö plat. Ny lagtiftig i EU att äpa gla fö hu du hadla/butichf a tlla att d pdut du älj till dia ud ä äa ch it gö äi jua. a ä tydliga i d ya hygigl tädd i aft Målättig ä äa lidl. Syttilly a ita ig dit till pti lidlfötaga. D fftliga tilly att aa utfad yttilly. D bli iitad på hla aht, dt ill äga ä på dig aaig fötaga. Dt ä di ch dia dabta pt bdö. Vad ä då yttilly? Dt ä tillyydighta tll ch bdöig a lidlfötag yt fö gtilly ätäll att a i lidllagtiftig ä uppfyllda. Vilt yt a gaa? Dt ä hu di aht fuga. Att alla abta i aht ha ätt pt, att lala ä futilla ch att ödädiga tll gö ch dta, å att d a älj ä äa. Egtilly ä tt tyg fö lidlfötag att tya i aht till ä ch tygg pdut fö ud. Alla öpä a ligt lag bdia gtilly ch uppätta tt gtllpga, bi ila uti lidlfötaga iföt, fö att uppfylla lidllagtiftig a. Vafö a du ha tt EP fö di buti? Föut att dt ä tt laga, ä dt itigat ält dia ud! I tat d att i it i aa uttäcig fö, ät pdut i dlat jäla ch it ha uap hla föädligpc, bli dt allt itiga d EP. E åbd föåg fö i failj ch ada ätåd p d lidl. På å ätt utatt baa id t fö tulla itag ch bit h pduta. Idag a ch aa tbd fö fl i fla läd d lidl ia d taliga dligtd, lidlpc ch a ditibutiöjlight fi. Däd bli ia yct tö att utätta ta gupp fö faa lidl ha bit. Dt fi däfö tt bh a att tlla ch följa lidlhatig. I Sig bli åga p atfögiftad aj å. Fla a da fall aa a la i hatig i buti ch tauag. Ett aat itigt äl fö att ha EP ä ä buti i ch löaht. Miöjda ll jua ud apa ig löaht! I gtllpgat ä allt få ytt hållig till buti fächö ch pal pliga hygi lia itiga. Ig dja ä taa ä i agat lä å däfö ä alla aitt i gtllpgat lia itiga att följa. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

11 Bachgat EP Guda fö hu du a göa ditt gt EP fi du i da bachlij fö HACCPbaat gtllpga. Läg fa a du läa ad HCCP ibä. Hu du gö d itigat dl; iaaly, dä du aalya ila i fi i jut di buti ch hu d a tlla. Bachitlij ä dagligauhadl g biig a hu a bö tilläpa lagtiftig ch da itlij ha tagit fa i aåd d Lidlt bdöt dtta atial. Ett bachgat EP fö dagligauhadl bd äg fö liatad ch ättia bdöig få tllydighta i hla ladt. Dtati a dia åtgäd bli föäig. Ett EP ä till fö att ätälla att at ä ba alla daga. Du tyc ät att dt da ä å, uta aa byåati dtati ch dt a g täa cå. M ågt häd, hu a du då bia di uld ätiga ch uti it fi dtat? Dtati a dia åtgäd bli alltå lag föäig fö di g dl. Du ha a tllat att yclig a gillad till ätt itpatu g att gillpgat a lat ll att till xpl äa ft att låbt lad lätt. M du it tg tpatu du dtad å ha du gjt fl. Elt uttyct a a äga att ätiga it gö ch dta å ha dt it tt. Dtati ä däd itig fö att du lidlfötaga a ua följa upp att itiga uti följ. Dt g cå öjlight att följa td ch ia fö ada, till xpl tllydight, att fötagt gjt ad ä. D ill it baa ba buti d dag d gö ipti, d ill få bäftl på att di at ä ä alla daga. Ut alittaaig i buti. Nu ta i tt gat gpp i dagligauhadl ch ha ii. Dt ä jällat att i a ha d bät utbildad pal i lidlt! Aätt tid fö att ätta dig i i ad igå i dt Bachgaa gtllpgat. Ut alittaaig i buti, atig du jäl hadla/butiaaig ll dlga till åg i di pal. Gå ig d all pal ad gäll i jut di buti. S till att du ch di pal ha pt ch tilläcliga uap i lidlhygi. Dt ä föutättig fö att i a lyca. Böja d lia åtgäd ft aada, gö it allt på gåg. Dt ä itigt att du hadla/butichf ta aa fö d itiga uppföljig. Ta däfö fö aa på ldigguppöta att alltid följa upp att gtllpgat aäd ch att dtati gfö. Natuligti ä di adag i buti fylld a ägd abtuppgift ch tt högt tp, dt ä itigt att dt fi tid fö uti att laa gtilly. Vi a ua tå fö d lidl i älj till 100 pct! Aaig fö uppdatig a da bachägldig ä S Dagligauhadl, gtllgupp, d ptat få atliga dla: ICA Sig AB, Cp Sig AB, Axfd AB ch BgdahlGupp AB/Vi-butia. Uppdatig a bachitlija a ålig ll ft påallat bh, till xpl ädiga i lagtiftig. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

12 1.2 Buaiig fö uppättad a buti gtllpga Nda biig på hu tt iftligt tllpga bö ut. Chclita fö att uppätta tt gtllpga Va Aaig lat Mydightdt Gdäadbit fö aläggig a fia tillgäglig i buti. Gdäadt ch laigblutt a i få pia på få u. laigblutt a föaa tillaa d gdäadt. Ritig ö lal ch d idig. Egtllpga a fia tillgägligt ch täa ö d aht. Vahtbiig Bi fötagt d a, ad, tlf, hadla/butichf, tatp, gaiati. S xpl / all ap 3.1 butifata. Gö t hatigbiig fö aj adlig. HACCP Hä bi aj adlig flöd få attagig till föäljig ch d itia tllput (CCP) fi i aht. Flödcha: ita flöd fö aj adlig. Saatällig a CCP. Åtgäd id ail. Ailappt. Tpatuöaiglit. Abta fa dtta tillaa d böd pal. S flödcha, faaaly, tllput, ap 5. Pal ch utbildig Hygiuti: Vad ha i fö hygiuti? Bi uti fö abtläd, hadtätt, gåghada, yc, öig, åtgäd id jud. Nyatälligityg: Vid yatällig a yatälligityg ia på dä pal itta att d ha tagit till ig buti hygigl. Rutibiig fö facp (aföigp) ft utladitl. Rutibiig fö hältll. Rutibiig fö utbildig. Utbildigpla. Dltagalita. S ap 4.1, 4.2. Iöp Bi a uti fö hu i ätäll a lala latö. T x g tt alittdt d itiga öl ig pdutäht ch påbaht. Egt abt ch få ctal gaiati, ap Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

13 Chclita fö att uppätta tt gtllpga Va Aaig lat Vattagig Ruti fö attagig fö pti augupp: fut ch göt, yla, fya, lial, böd ch bagi. S ap Lagig Ruti fö laghållig a fy-, ylch liala. S ap 4.7. Pduti Ruti fö d öppa hatiga i buti. S ap 4.7. Ruti fö cptu. Föpacigatial Bi hu i tlla att föpacigatialt ä gdät att aäda till lidl ch att ätt atial aäd fö att ädaål. Pdutfatablad få latö ä fö pti föpacig. Pdutfatablad fi ctalt på lia lidldj, ap 4.6. I aat fall btäll pdutfatablad få latö, a aa uppdatad. Mäig Bi hu i tlla att äig uppfyll a. S ap 4.8. Buti Bi hu i tlla utgåd dat i buti, hu hatig gå till, ila uti i ha fö att it ölata yla ch fya. Bi hu i hata pt ch pat i buti å att i it ätya atäht. S ap 4.8. Vatt D flta buti ä pplad till ualt att ch ä däd tllad g att gtll. Ha buti g atttät a uti fö ptagig ch tll a attt uppätta ihåll hu åga bati ch p i ta p å fö att tlla att attt håll dicattalitt. S ap Ha i aull hatig a fi ch däd iai a i bia a uti fö hatig a i ch hu i tlla att i håll dicattalitt. Rgöig Bi a uti fö göig ligt t göigpga. Vad gö t ch ä. Vad täda a butipal ch ad tädblag öt. S ap 4.4. Bi ä buti gö göigtll ll itta utföt abt. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

14 Chclita fö att uppätta tt gtllpga Va Aaig lat Afallhatig Bi hu i hata afall i ch utafö aht. S ap 4.9. Saddju Bi ilt addjuatal i ha ch ätt i pia på dtta i Egtllpä. S ap 4.5. Föbyggad udhåll Bi t abt d föbyggad udhåll a lal ch idig. Ta hjälp a dtati få ap 4.3. Lauti Rutibiig id bfaad atfögiftig ll aat allaligt fl på pdut i buti. S ap Rii a gtllpgat Bi hu gtllpgat åliga ii att ut. S ap Ptll få u Hä ala i ptll få u ipti ch a på d p u tagit. Aaly Hä bi i hu åga ibilgia p ch hu åga tycplattp i ta ud åt. S bachitlij Öigt Gö aafattig a gtllpgat ihåll ad tlla ud aj ubi. Gö i aabt d böd pal. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

15 1.3 Lagtiftig ch ada äll Lagtiftig Bachitlija baa på Eupapalatt ch ådt följad födiga: 1. EG N. 852/2004 a d 29 apil 2004 lidlhygi ch 2. EG N. 853/2004 a d 29 apil 2004 fattällad a äilda hygigl fö lidl a aialit upug; 3. EG-födig 178/2002 påbaht; 4. LIVSFS 2004:27 äig ch ptati a lidl 5. EG-födig 2073/2005 ibilgia iti, 6. EG-födig 1760/2002 upugäig a ötött; EG-födig 1825/2002; upugäig a ötött; 7. EG-födig 104/2000 upugäig a fi EG-födig 2065/2001 upugäig a fi 8. EG-födig 1907/1990 hadl fö ägg; EG-födig 1247/1991 hadl fö ägg. Till fltalt a atåd födiga fi ägldiga att häta på ch aa ifati. 1.4 Häiig till atulla hid 1. Lidlt 2. S Dagligauhadl ll Yttliga ifati hitta du på ditt fötag itaät. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

16 1.5 Odlita Allg Allalig ail Aläggig Atföpacat Aballa Ail Aäga Bhöig ydight Bdiglal Bachägldig CCP CP Dliat Dtaljhadl Djupfyt Egtll D lidl g d aligat allgia atia äll, tillägagågätt ll pc dä dt fi i att pdut bli adlig ll tjälig ll att d dlight uppbat ätya. Vaj ht i tt lidlfötag. Aa ga ä y i föpacig t x äga Nä lidl paca upp u låd ch yttföpaciga äll, tillägagågätt ll pc dä bit a ibäa pbl it alt utgö dlba häl- ll dlighti. Mai dla dg i föbtäda bita t.x. 400g lipa. D ctala ydight i dltat ha bhöight att gföa fftlig tll ll aj aa ydight tilldlat åda bhöight. Dä öppa lidl hata, bd, tillaga, ia, aia, gilla tc. Vägldig dä ptat få bach, i dtta fall dtaljhadlbach, uttit tillaa ch tlat laga ch födiga S iti typut S tllput Föäljig a lidl ö di, aligti t cha, allad tc Hatig ch/ll babtig a lidl ch lagig a dt på dt täll dä pdut älj ll la till lutt, ibgipt ditibutitial, catig, palatala, alläa igtäll, tauag ll liad lidlic, affä, ditibutict ch gitaffä. Va ä djupt dylda till it -18 C Buti gt öaigyt bygg på gudföutättigaa (utbildig, plig hygi, göig, udhåll, tpatu, it ii ch addjubäpig) Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

17 Egtllgupp Eliia Faa Faaaly Fädigföpacad lidl Föbuti GF GHP GMP Gaga Gudföutättig HACCP I dtta fall ptat fö Axfd Sig AB, BgdahlGupp AB, COOP Sig AB, ICA Sig AB ch S Dagligauhadl. Ta bt Bilgi, i ll fyiali ag i ll i f a lidl ull ua ha gati hälfft. Aaly a ila fa a påa tt lidl; hu ta ch hu allaliga ia bdö aa Lidl ch d föpacig dt placad i ia dt bjöd till föäljig ch ä att fö ilda t ll thuhåll. Föpacig a hlt ll dli luta lidlt på ådat ätt att ihållt it a äda uta att föpacig öppa ll äda. Föäljigtäll utafö aa t x, allad, tba iblad ptutläig, utläig a apta, yta tc. S gudföutättig Gd hygi paxi att uppfylla hygia i atil 4 (EG) 852/2004, på dt ätt bi i lat bachitlij fö gd paxi ll på aat ätt g liädigt ultat, fö att uppå äa lidl. Gd tilligd att tilla lidl, på dt ätt bi i lat bachitlij fö gd paxi ll på aat ätt g liädigt ultat, å att dlight ch at på att t it bli illdd uppå. Mu, åtta, Alla buti åt ha ia å allad gudföutättiga (GF) laa. Gudföutättiga ä plaad, föbyggad uti fö att dt dagliga abtt a fuga. I gudföutättigaa igå följad put fö att ätälla att lidl it bli adliga fö häla: utbildig, plig hygi, att, addju, göig, utfig ch udhåll a lal ch ututig, tpatu, ttagig ch afall. D plaad åtgäda ä bd a aht at. Hazad Aalyi ad Citical Ctl Pit; Födjupig a gtll ild d tt flödcha ch faaaly ch ya ut i tllput ch itia tllput fö att äa åa lidl ch iia i fö atfögiftig. HACCP ä tt yt pat idtifia, bdö ch ty fa ä itiga fö att ätälla att lidl it bli adliga fö häla. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

18 Hygi Ic äa lidl Idiat ätäd Iballag Iticgia alibad tt alibigityg /tia dl tiuligt tllput taia iti typut yddtla Lag, födig, föfattig Lidlfötag Lidlfötaga D åtgäd ch ill ä ödädiga fö att bäta fa ch ätälla att lidl ä tjäliga d häy till da adda aädigåd. Lidl a a ic äa d a ata aa adliga fö häla (dlbaa, titiga ll lågitiga fft på häla) ch/ll tjäliga äiföda (g föig, föuttl, föäig ll dbytig). Uppätt tpatu Vacupåa, iplat tc. Spjut tic i i lidl fö att äta itpatu Tt tllat a tt fötag gdät a Swdac fö åda aht Ett ityg a paa ch ia att tt ia ätt tpatu. Itygt gäll i 1 å. Didl, allgöig, fttlöigdl, it tc Ofta, tädigt tllput (CP) = tll a id i d bgäad dtati. E dl a gudföut-ättigaa a aa föippad d id i. O d idtifiat i i faaaly åt d tlla ch dta. D bli å allad tllput (CP) i ditt gtllpga. Saablada pdut d aada Vid iti typut (CCP) a hatig tya ch tlla fö att ta bt allalig i a ada t. Målt ä att föhida, udaöja ll duca i till accptabl iå. tll a alltid dta. itia typut ha alltid tydliga gääd. Maill tua tla ut t.x. b tillaa d ydda. 3 iå i lidllagtiftig, dä lag ä t ögipad ch föfattig t dtaljad Vaj piat ll fftligt fötag d ll uta ityft bdi åg a d aht häg aa d alla tadi i pduti-, babtigch ditibutidja a lidl. D fyia ll juidia p aaa fö att a i lidllagtiftig uppfyll i dt lidlfötag d di. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

19 Lidllal Mibilgia häli Natuligt föad bati N fd Nad ipti Npac Näåd utafö buti Obut yldja Offtlig tll Oföpacad lidl Ogait afall Piäpdut Piäpduti Pdutfatablad Rftt Ruddia Spaad Butiyt, bdiguty, laguty, paluty, lädig, lataj, attagig, föbuti, afalluty Nä bati, iu ch apa tc g öjlight att fööa ig ch föäta bli i fö häla libati ch Capylbat i taa, taphylccc i äa, ö tc. Pdut it ä a lidl ll pcial t x g, fi, hud ch attat, blöj, tba tc. E ipti Lidlt a utföa ligt 46 a lidlfödig (1971:807) på d lidlfötag ligg ud ual tilly. S atial fö äa lidlfö-paciga. Npac ä tt yt fö gtll a atial ch atila adda att a i tat d lidl Ttgä Att aa tpatu it ötig agi yltpatu åg gåg på äg lla pduct ch t Utfö a tllad ydight; u, lätyl ll lidl Ett lidl it ha föpacig hlt ll dli lut lidlt. Lidl hata ch i buti paca ll älj ö di Matt, bl, blött papp Pdut få piäpduti, däiblad pdut få jd, få bapuppfödig, få jat ch fi. Uppfödig ll dlig a piäpdut ilui öd, jölig ch pduti få lidlpducad dju fö lat. Jat, fi ch ialig a ilda pdut fatta cå. Ett blad få latö dä itiga äiguppgift pdut ä agit t x igdifötcig,. allg, äigäd, föaigaiiga tc. SLV äigbchy E alibad tt du jäfö dia ada tta d fö att att d tä Mai ata d dg ch gö dg ud i föbtäda tla x ällafaa. Sild få Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

20 S Dagligauhadl Tapptäll Tyca Uppätta tt gtllpga Utbildig Vahtbiig Vägldig Ytgia ll llaligga Yttballag S Dagligauhadl, dl i S Hadl, ä bachgaiati fötäd Axfd Sig AB, BgdahlGupp AB, Cp Sig AB ch ICA Sig AB. aa iblad ä pplad till lag fö göig a gl ll atttag till pduti ai a t.x. äft ud högt tyc Sapa tt gtllpga Bgppt a i tt ida ppti. Utbildig a lidlfötagaa ch da pal ihäta g xpli ituti, öaig, ita ll xta u, bachitlij, littatu d a. Bi il hatig a ha i buti Tlig a lidllagtiftig d ta xpl Platt iticgia uta pt lägg lla föpaciga id tpatuätig Wllpapp, baca, palla tc. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

21 2. Mydightdt 2.1 Rgitig ch gdäad Ud da fli a dt gitig ll gdäad paa. 2.2 Atulla butiitiga ilui att ch luftflöd Ud da fli a itiga paa. Ritig a ä fia på pti huudt. 2.3 Rappt få fftlig tll Ud da fli paa appt få fftlig tll. 2.4 Rappt få it/xt tll Ud da fli paa appt få tll ch/ll ipti få aa böd tllat (it ll a t x ha atal d åg xt ult). Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

22 3. Butifata 3.1 Gudläggad idigföutättiga fö lidlbuti Alläa dad föutättiga Vägga: Da bö aa a lätt atbat atial t x ålad ll al. I bdiguty a dt aa al, åtatta ll tfiplåt Gl: Bö aa a yct tåligt atial. Glt a aa hlt at lätt att göa. Etulla aa i att bö aa tad ll född d lit. Expl a aa li, platatta, pxygl (ll patt på fd adliga) Idig: Idig å hyll, xpigbd bö aa a atial ä lt att göa. Blyig: Ö föpacad lidl a lap/lyö aa födda d plittydd ll yddåpa. Ita: Bö aa a atial ä lätta att göa, faföallt i bdiguty. Målat ll hygita att fö lidlbuti. Glbu Glbu i äljdl: Bhö j aa ututad d il Glbu i bdiguty ch åtuty bö aa ututad d il. Vägga Vägg i äljdl: bö aa a atial ä lätt att göa x ålat Vägg bdiguty: bö aa a al ll aat åtatial ä lätt att hålla t upp till 100 c a abtyta. Döa Dö till/få äljdl: a aa a atial ä lätt att göa Dö i bdiguty: A atial ä lätta att göa, hlt läta. Döa t yla ch fya a ha täta lit. Dö lagttagig - ut a aa tät ch luta tätt t gl. Abtbäa Abtbäa ch öiga abtyt, bö aa a tätt, lätt ch lätt göbat atial. Expl på ba atial ä tfiplåt, a ll laiat. Säbäd a aa a atial ä lätt att göa ch lipa. Expigdi fö aull föäljig a föpacad lidl Bö aa födda d.. udydd. Oaat på dtta bö aa it 1,25 t få gl. Altatit att xpigdi placig ch utfig på aat ätt Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

23 föhida ud att ta på föpacad lidl. Expli att xpigdi ä placad på cl. Ä di a dll dä i aäd x fidi, bö di aa född d alpp fö att föla tädig ch uöljig. Altatit flyttba di till alpp. Expigdi fö föpacad yl- ch fya Sa aa lätta att göa ä ud.. ylplåta, a ha ätt itällda aftigpga å att a it ötig agia föaigtpatu. Expigyt/hyll ta a Sa aa a lätttädat atial ch apaat ft aädigådt. Lagyl Sa aa lätt att hålla ch ilad ligt gällad bygg. Lagfy Sa aa lätt att hålla ch ilad ligt gällad bygg. Öigt tlag Sa aa utfat fö att udlätta dig at göig Pathatiguty Bö aa äl ailt få föpacad lidl, öjligt gt uty. Di Bö aa fött d åtatial (al ll atta) båd på ägga ch gl. Dibä a aa lätt att göa. E.tilatiagggat a aa lätt göbat. Etull diai a aa lätt att göa båd iädigt ch utädigt. E. laga ch ldiga a da å att tädig/göig udlätta. Glbua a placa å att göig a da udlätta. Slaga ch ö a lägga i alppt, å att öäigi iia. Bdig: Bdig dä föpacad lidl hata a aa ututad d hadtättfat ll fia i dit äht. Haddiöjlight a fia i bdigt ll i d äht. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

24 3.2 Vahtbiig Vid gdäad/gitig ä tllydight att ahtbiig läa i. Da biig a uppdata ä ädig i aht (t x du upphö d gillig ll böja d ba-ff ). Sica då i y ahtbiig till di lala Miljö ch Häla (tllydight). S xpl på ifyllt dt da. Fyll i uppgift bö di aht i d ta all följ da. Fötagt a Buti Fatightbtcig Fatight 1:1 Ad Butiäg 123 Hadla/Butichf öpa xx xxxxx Tlf Mbil Fax alittaaig/tatp fö EP Tlf Mbil Fax Vahtbiig öttadlig Dliat Cha, t Fi ö/gill Mji Fut & göt Djupfyt Dtaljtyca, åga, al, ydda, aia ch pata. Maull di. Sia chaa, dla t. Gö allad, ö. Pata ch ä. Tagjäl dliat. Maull di. Hata latöpacad t ch chaa. Filtta ch pata fi. a aldju. Gö ö ch fädigätt, uhi. Maull di. Iai. Hata bat latöpacad fi ch aldju. Gilla, dyl, ahåll ch pata yclig, ib. Bdig a aa ätt yl d ch pata. Bdig ch föäljig a aa ätt ö di. Bdig ch patig a alla ätt. Bdig ch föäljig a alla ätt ö di. Catig a aa ch alla ätt. Hatig a latöföpacad jipdut ch juic at ägg. Ä ägg i löit. Dlig ch putig a fut, göa ch tfut. Tättad ll tättad tfut. Djupfyta ä fö jäl-tag. Latöföpacad djupfyta pdut. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

25 Böd/Bagi lial Café/föbuti Latöpacat böd. Löitböd ch a fö jäl-tag. Ba ff, d ll uta jäåp. Bagi. diti. Löitgdi, t i löit, aff i löit, ött i löit. Rullgill, jugla, lögla, ptatiai, pfit-ai, pt- ch pathatig, ögåbdig, ig a aff ch fädiga ditibita. Öiga upplyiga Pt ch pathatig på lag ll id aalij. Utläig a ytblaga ch apta. Dtati a at. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

26 Vahtbiig Fötagt a Fatightbtcig Ad Hadla/Butichf Tlf Mbil Fax alittaaig/tatp fö EP Tlf Mbil Fax Vahtbiig öttadlig Dliat Cha, t Fi ö/gill Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

27 Mji Fut & göt Djupfyt Böd/Bagi lial Café/föbuti Öiga upplyiga Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

28 3.3 Adiitatia uppgift Fötagfata Fötag a: Fötagt ad: Äga/VD Tlf: Tlf, bil: Fax: Ogaiati: Aaig fö gtllpgat: E-ail ad: Vaht ad: Fatightbtcig: tatp: Tlf: E-ail ad: Bäad pdutily: Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i bti! Daliahadl bachitlij fö tllpa baat på HACCP lit EG 852/2004 S Daliahadl idad i ji 2009 Uplia ihållt i bachäl jaai 2007 ha tait fa i abtpp d ptat få dlaa i S Daliahadl: Pä Byd Aica Ha-B Aa-La

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Recept och inspiration

Recept och inspiration Rcpt ch ispirati Allrum da sapar ya, g möjlightr. Vi sm utvclar Allrum älsar it bara st sm smaar mr. Vi gillar mat i alla dss frmr där ritigt bra st a få lyfta sma. Så du blir särt it förvåad övr att smari

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

SG enligt figuren. Helikopterns bakre rotor roterar med en konstant vinkelhastighet 1

SG enligt figuren. Helikopterns bakre rotor roterar med en konstant vinkelhastighet 1 nstitutionn fö Mani Nichoas paidis och Ei Lindbog hsida: http://www.ch.th.s/~nap/ S4-53 ) ) 3) 4) L b P Tntan i S4 Mani nga hjäpd. Lca ti! Pob En hiopt säa på onstant höjd ö an. Puntn på hioptn ä i ia

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

LOA ca, lokalyta: 2223 m2 ger ca 12,8 m2/arbetsplats BAU 2015 12 22

LOA ca, lokalyta: 2223 m2 ger ca 12,8 m2/arbetsplats BAU 2015 12 22 . t tig f di k. v: d D) v ( c t 3 t, : t yt/b LAD B Abt k,,6 3 v. ÅR A c 3 LOg c.kdifigt. 4 3 9 8 7 6 4 3 6-8 LA A: HI HI B: u Hi Hi 4 - AA Ö u t y u t 4-6 d u c t t t t tt 7 Abtt u 8 - d u c : 4 @ A3

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad KRISTINA DIGMAN FRÖN Frö ka se ut på tuse sätt. Somliga är så små och lätta att de kappt sys, adra är stora och tuga. Kastajer, ötter, kärora i äpplet eller apelsie du äter, de är frö allihop! Det fis

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30 D gtaa ttadt N 7 pucad 25 augut 2015 f@pftchm. www.pfa./tchmdttt tf 08-720 77 30 Väma t höt 2015 Hä mm dt föta dgtaa dttadt fö höttm. Av adat famgå att höt ä fu av a atvtt; at få päad t ma ch a futäutdga.

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer...

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer... Bl L Rö l l! I f l l ä J f öjl yj f ä x l l fö D äl ö! f l El l/ D y j l fl lä ä D ä föö fl ä j Afö f l l ä l ffö Hä y lä UF fööl ä j ä y l 2014 l Hö ä föl l l E l ö fö f f ä ä ö F l fö j l Ifö - l ä l

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 3

Finansiell ekonomi Föreläsning 3 Fiasiell ekoomi Föeläsig 3 Specifika tillgåga ätebäade - aktie Hu bestäms Avkastig? Utbud och eftefåga S = I Vad påveka utbud och eftefåga på spaade medel (spaade och låade) Kapitalets fövätade avkastig

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

UNICA Ny skola F-6 Mariestad

UNICA Ny skola F-6 Mariestad T TU Y T TU T TU Ä UT/ÄT TÄÄ V V TT Unikon ä pd i tt vkt pkomåd tånd v - o övtäd, ny o gm. mådt ä n viktigt p fö dn ioogik mångfdn då dt innå mång inkt, fåg o dju. Tmt fö pojktt vit kog o idén vit tt v

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k Soro 1 Soro 2 Ato 1 Ato 2 Teor 1 Teor 2 Bss 1 Bss 2 Pio 1 Pio 2 G =6 Vårtt Keyed by Gör Westig Gor@WestigHisso.et No dymic or temo exressios! Icomete io otes! Wihem Stehmmr yr. Oscr Lewerti f f f f 6 8

Läs mer

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan.

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan. STUNDER 2012/2013 Tävl & vi på www.tibtik. Åt jlklpp! Sow Elti 31 Höt- o vit- 895:- S äv pkt- bjddt på it id. www.tibtik. www.tibtik. MADE IN SWEDEN Åt t md Sti Vill 12 + 85 Svk klik md Bi & Sttto-moto,

Läs mer

verkar horisontellt åt höger på glidblocket. Bestäm tangens för vinkeln så att

verkar horisontellt åt höger på glidblocket. Bestäm tangens för vinkeln så att Istitutioe fö Mei Chiste Nybeg Ho Essé Nichols Apzidis 011-08- 1) Tete i SG1130 och SG1131 Mei, bsus Vje uppgift ge högst 3 poäg. Ig hjälpedel. Sivtid: 4 h OBS! Uppgifte 1-8 sll iläs på sept pppe. Lyc

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING

INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING Sätyck u femte upplaga av fomle och tabelle fö aolikhetläa och tatitik, idoa 89-4. Toe Gutafo 004. INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING Toe K. Gutafo Kombiatoik 89 90 Kombiatoik 6 KOMBINATORIK Atal pemutatioe

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Resa: Hagsätra IP Gävle Falun

Resa: Hagsätra IP Gävle Falun R: t IP Gl Fl - Sli t IP 11:00 - P i Gl, toil Gl Bo, ltt t lch (c 30 it) Vbii t IP-toil Gl Bo: 1 h 50 i (177 ) 1. Kö åt ot 2. S t ot ot 3. Fottt i på ot 4. S hö till t 5. Fottt i på Glh 6. S hö i på ift

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Höstlov i Motala 2010

Höstlov i Motala 2010 Höstlv i Mtl 2010 1-5 vbr S prgrt ch läs tt s sr udr årt på: tl.s/ug Bwlig Mtl Bwlighll Öppttidr Mådg 1/11 13.00-16.00 Tisdg 2/11 12.00-16.00 Osdg 3/11 13.00-16.00 Trsdg 4/11 12.00-16.00 Frdg 5/11 12.00-16.00

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Servicehandbok. och underhåll. Reparation 1975- 240 / 260. Bakhjulsupphängning

Servicehandbok. och underhåll. Reparation 1975- 240 / 260. Bakhjulsupphängning Servicehandbok Reparation och underhåll Bakhjulsupphängning 240 / 260 1975- lnnehåll Stid Arbetsrnomnt r o 83:::l,lxl[i'ä lo Grupp 65 Momentstag och / eller bussningar, byte 3 A1-Ab Tvärstag och /eller

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Rotation kring fix axel, cirkelrörelse. Rotation kring fix axel. Stel kropps rotation kring fix axel: kinetisk energi

Rotation kring fix axel, cirkelrörelse. Rotation kring fix axel. Stel kropps rotation kring fix axel: kinetisk energi 05--07 otato x axl otato x axl clöls T z H z Töhtsmomt : m z Stl opps otato x axl Stl opps otato x axl: ts axl : ( ) 0 T m m m v v ω v 0 ω m v v ω ω T v a ( ) m Töhtsmomt : m m 3 4 Stl opps otato x axl:

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

MiXNr Oktober 2009. Förskrivningsmål. INNEHÅLL Begränsa läsk och godis! Patentet förlängs på Cozaar. TLV ökar farten. Backsidan. Från Läkemedelsverket

MiXNr Oktober 2009. Förskrivningsmål. INNEHÅLL Begränsa läsk och godis! Patentet förlängs på Cozaar. TLV ökar farten. Backsidan. Från Läkemedelsverket Mii i X-l Nytb få Llié MiXN Otb 2009 3 Föiiål Llié föiiål fö til till b i ll. Dt fi bå ål i (t i li) ål fö öj li. Bl tll föiiål li Glb l b till btff l ii ll i (ö 80 t), l Nxi ll PPI (i ti t) ölföii (i).

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer