Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004"

Transkript

1 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007

2 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg Aa-La Ahlqit Mat Ogåd Hl Afldt Axfd AB BgdahlGupp AB/Vi-butia Cp Sig AB ICA Sig AB S Dagligauhadl Fö faaalya.. i HACCP-apitl 5.2 ch 5.3 ha xt ulthjälp alitat: Ad Nil LRQA Sig AB S Dagligauhadl 2007 Att ågfaldiga ihållt i da ift, hlt ll dli, uta dgiad få S Dagligauhadl, ä föbjudt ligt lag (1960:729) upphätt till littäa ch täliga. Föbudt gäll aj f a ågfaldigad: g tycig, piig tc. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

3 Ihållfötcig 1. Ildig Vafö gtll? Buaiig fö uppättad a buti gtllpga Lagtiftig ch ada äll Häiig till atulla hid Odlita, dfiiti ch itiga bgpp Mydightdt Rgitig ch gdäad Atulla butiitiga ilui att ch luftflöd Rappt få fftlig tll Rappt få it/xt tll Butifata Gudläggad utfig a lidllal Vahtbiig Adiitatia uppgift Fötagfata Ogaiatipla Dtatiuti Uppdatiguti Aiig Ruti Ruti fö utbildig a pal Utbildiguti Utbildigpla Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

4 4.2 Ruti fö plig hygi Ögipad ifati Hadtätt Abtläd Miia ittpidig Ruti fö hältll Vid jud Sallla uti Häldlaati Ruti fö udhåll a lal, idig ch ututig Udhåll a lal, idig ch ututig alibiguti fö tt Ruti fö göig ch dig Alläa göiguti fö alla augupp a Alläa göiguti fö gl i uty d föpacad lidl b Alläa göiguti fö gl i uty d föpacad lidl Glbu Vägga Döa Ta Vtilati Abtbäa Säbäd ia, haddap a Expigyl / gdl patad pdut b Expigyl / gdl ött pdut Expigfy Expigyt ta a Lagyl Lagfy Öigt t lag Di/Diai Rgöiguti fö ylda pdut patat ött ch cha, t ch jipdut, ylda ött tycig ch alig i buti Patigai Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

5 ötta tltthugga Badåg Säai Möigai öttåg icag ch bic Rgöiguti fö at ö Gillig gillad ch äbhadlad pdut Gyt, blc bd Fitö yddtla Gill/Ug d tillbhö Väåp Rgöiguti fö allt ö Dliat allbdig dliat, t ch pålägg a Bdigbd b Säbäd Säai Göahaca Otdla Pacbd/ai Våg icag ch bic Rgöiguti fö fi ch aldju patat ch löit Bdigbd Matbda Iai Pacbd/ai Våg icag ch bic Aai Tyca Rgöiguti fö fut ch göt patat ch löit S a alläa Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

6 Rgöiguti fö böd S a alläa Rgöiguti fö ba ff Baug icag/plåta Rgöiguti fö bagi Babd Dgblada Aäga aligai Ruddia Jäåp Baug icag/plåta Bödia Rgöiguti fö lial Löitgdi, lial i löit (bö, li ch atugdi) Paluty Olädig Paltalttt tuty Etéådt Näådt utafö buti Ruti fö bäpig a addju Ruti fö föbyggad addjutll Ruti fö föpacigatial Ruti fö gdäda föpacigatial Ruti fö föaig a ballag ch öigt föpacigatial 4.7 Ruti fö hatig a pdut Aballig ylda pdut Lagig ylda pdut Fi ch aldju patat ch löit Fut ch göt patat ch löit Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

7 Fyt lial iali Hatig Hatig a föpacad lidl Patig Patiguti Expig ylda pdut Fi ch aldju patat ch löit Fut ch göt patat ch löit Böd Djupfyta a lial Ruti fö äig/dlight Alläa äiguti fö alla augupp ylda pdut t ött tycig ch alig i buti Jualföig a ötött Fi ch aldju patat ch löit Fut ch göt patat ch löit Djupfyt Ada uti utö da i ytt fö gtll Ruti fö afalluty Ruti fö aull föäljig ch dtati Ruti fö hatig a pt ch pat, utläig a ada pdut Ruti fö hatig a bl Ruti fö pat- ch tuhatig Ruti fö ullgilla Ruti fö attll/ttagig Alläa ttagiguti fö alla augupp ylda pdut Djupfyta pdut Fut ch göt Ruti fö bdig/pduti Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

8 ylda pdut patat ött ch cha, t ch jipdut, ylda ött tycig ch alig i buti Vat ö Gillig gillad ch äbhadlad pdut allt ö Dliat allbdig dliat, t ch pålägg Fi ch aldju patat ch löit Fut ch göt patat ch löit Böd Ba ff Bagi diti Etullt tillad uti Ruti fö tt ch utädig Rgöigp Lidlp Aalyultat: tabll 1 Bdöig a ibilgia pdutp Uppföljig a aalyultat Ruti fö påbaht Spåbahttll Ruti fö Åtalll ch laatihatig Mität atfögiftig Åtalll få latö/git Ituti laati Rlaatiblatt Ruti fö igad åtgäd igad åtgäd Ruti fö it ii It ch xt ii Ruti fö uppdatig Buti ldigguppöt Ruti fö att ch ihatig Vatt Vattalitt gt att I Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

9 5. HACCP pla (HACCP = Hazad Aalyi Citical Ctl Pit) Flöd Vauflöd ylda pdut, latöpacad Vauflöd ött, ilt ch fågl Vauflöd Vat ö (ilui gill) Vauflöd allt ö (dliat, t, pålägg) Vauflöd Fi, aldju ch blötdju (föpacat) Vauflöd Fut ch Göa Vauflöd Böd Vauflöd Ba-ff Vauflöd Bagi Vauflöd diti Vauflöd Djupfyta a Vauflöd lial Dtaljad Faaaly Faaaly ylda pdut, latöpacad Faaaly ött, ilt ch fågl Faaaly Vat ö (ilui gill) Faaaly allt ö (dliat, t, pålägg) Faaaly Fi, aldju ch blötdju (föpacat) Faaaly Fut ch göa Faaaly Böd Ba Off Bagi diti Faaaly Djupfyta a Faaaly lial Säa lidl Att föhida fa i lidl ti Saafattig a faaaly Åtgädpla fö att få äa lidl GF, CP ch CCP Allgi ch öälight Allgii i abad d lidlhatig i buti Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

10 1. Ildig 1.1 Vafö gtll? Dagligauhadl bachgaa itlij fö hygiabtt i buti tt bachgat Egtllpga (EP). Säa lidl Matäht bli allt diutad fåga i tt ahäll dä fftiittått ch atilla fågtälliga ta allt tö plat. Ny lagtiftig i EU att äpa gla fö hu du hadla/butichf a tlla att d pdut du älj till dia ud ä äa ch it gö äi jua. a ä tydliga i d ya hygigl tädd i aft Målättig ä äa lidl. Syttilly a ita ig dit till pti lidlfötaga. D fftliga tilly att aa utfad yttilly. D bli iitad på hla aht, dt ill äga ä på dig aaig fötaga. Dt ä di ch dia dabta pt bdö. Vad ä då yttilly? Dt ä tillyydighta tll ch bdöig a lidlfötag yt fö gtilly ätäll att a i lidllagtiftig ä uppfyllda. Vilt yt a gaa? Dt ä hu di aht fuga. Att alla abta i aht ha ätt pt, att lala ä futilla ch att ödädiga tll gö ch dta, å att d a älj ä äa. Egtilly ä tt tyg fö lidlfötag att tya i aht till ä ch tygg pdut fö ud. Alla öpä a ligt lag bdia gtilly ch uppätta tt gtllpga, bi ila uti lidlfötaga iföt, fö att uppfylla lidllagtiftig a. Vafö a du ha tt EP fö di buti? Föut att dt ä tt laga, ä dt itigat ält dia ud! I tat d att i it i aa uttäcig fö, ät pdut i dlat jäla ch it ha uap hla föädligpc, bli dt allt itiga d EP. E åbd föåg fö i failj ch ada ätåd p d lidl. På å ätt utatt baa id t fö tulla itag ch bit h pduta. Idag a ch aa tbd fö fl i fla läd d lidl ia d taliga dligtd, lidlpc ch a ditibutiöjlight fi. Däd bli ia yct tö att utätta ta gupp fö faa lidl ha bit. Dt fi däfö tt bh a att tlla ch följa lidlhatig. I Sig bli åga p atfögiftad aj å. Fla a da fall aa a la i hatig i buti ch tauag. Ett aat itigt äl fö att ha EP ä ä buti i ch löaht. Miöjda ll jua ud apa ig löaht! I gtllpgat ä allt få ytt hållig till buti fächö ch pal pliga hygi lia itiga. Ig dja ä taa ä i agat lä å däfö ä alla aitt i gtllpgat lia itiga att följa. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

11 Bachgat EP Guda fö hu du a göa ditt gt EP fi du i da bachlij fö HACCPbaat gtllpga. Läg fa a du läa ad HCCP ibä. Hu du gö d itigat dl; iaaly, dä du aalya ila i fi i jut di buti ch hu d a tlla. Bachitlij ä dagligauhadl g biig a hu a bö tilläpa lagtiftig ch da itlij ha tagit fa i aåd d Lidlt bdöt dtta atial. Ett bachgat EP fö dagligauhadl bd äg fö liatad ch ättia bdöig få tllydighta i hla ladt. Dtati a dia åtgäd bli föäig. Ett EP ä till fö att ätälla att at ä ba alla daga. Du tyc ät att dt da ä å, uta aa byåati dtati ch dt a g täa cå. M ågt häd, hu a du då bia di uld ätiga ch uti it fi dtat? Dtati a dia åtgäd bli alltå lag föäig fö di g dl. Du ha a tllat att yclig a gillad till ätt itpatu g att gillpgat a lat ll att till xpl äa ft att låbt lad lätt. M du it tg tpatu du dtad å ha du gjt fl. Elt uttyct a a äga att ätiga it gö ch dta å ha dt it tt. Dtati ä däd itig fö att du lidlfötaga a ua följa upp att itiga uti följ. Dt g cå öjlight att följa td ch ia fö ada, till xpl tllydight, att fötagt gjt ad ä. D ill it baa ba buti d dag d gö ipti, d ill få bäftl på att di at ä ä alla daga. Ut alittaaig i buti. Nu ta i tt gat gpp i dagligauhadl ch ha ii. Dt ä jällat att i a ha d bät utbildad pal i lidlt! Aätt tid fö att ätta dig i i ad igå i dt Bachgaa gtllpgat. Ut alittaaig i buti, atig du jäl hadla/butiaaig ll dlga till åg i di pal. Gå ig d all pal ad gäll i jut di buti. S till att du ch di pal ha pt ch tilläcliga uap i lidlhygi. Dt ä föutättig fö att i a lyca. Böja d lia åtgäd ft aada, gö it allt på gåg. Dt ä itigt att du hadla/butichf ta aa fö d itiga uppföljig. Ta däfö fö aa på ldigguppöta att alltid följa upp att gtllpgat aäd ch att dtati gfö. Natuligti ä di adag i buti fylld a ägd abtuppgift ch tt högt tp, dt ä itigt att dt fi tid fö uti att laa gtilly. Vi a ua tå fö d lidl i älj till 100 pct! Aaig fö uppdatig a da bachägldig ä S Dagligauhadl, gtllgupp, d ptat få atliga dla: ICA Sig AB, Cp Sig AB, Axfd AB ch BgdahlGupp AB/Vi-butia. Uppdatig a bachitlija a ålig ll ft påallat bh, till xpl ädiga i lagtiftig. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

12 1.2 Buaiig fö uppättad a buti gtllpga Nda biig på hu tt iftligt tllpga bö ut. Chclita fö att uppätta tt gtllpga Va Aaig lat Mydightdt Gdäadbit fö aläggig a fia tillgäglig i buti. Gdäadt ch laigblutt a i få pia på få u. laigblutt a föaa tillaa d gdäadt. Ritig ö lal ch d idig. Egtllpga a fia tillgägligt ch täa ö d aht. Vahtbiig Bi fötagt d a, ad, tlf, hadla/butichf, tatp, gaiati. S xpl / all ap 3.1 butifata. Gö t hatigbiig fö aj adlig. HACCP Hä bi aj adlig flöd få attagig till föäljig ch d itia tllput (CCP) fi i aht. Flödcha: ita flöd fö aj adlig. Saatällig a CCP. Åtgäd id ail. Ailappt. Tpatuöaiglit. Abta fa dtta tillaa d böd pal. S flödcha, faaaly, tllput, ap 5. Pal ch utbildig Hygiuti: Vad ha i fö hygiuti? Bi uti fö abtläd, hadtätt, gåghada, yc, öig, åtgäd id jud. Nyatälligityg: Vid yatällig a yatälligityg ia på dä pal itta att d ha tagit till ig buti hygigl. Rutibiig fö facp (aföigp) ft utladitl. Rutibiig fö hältll. Rutibiig fö utbildig. Utbildigpla. Dltagalita. S ap 4.1, 4.2. Iöp Bi a uti fö hu i ätäll a lala latö. T x g tt alittdt d itiga öl ig pdutäht ch påbaht. Egt abt ch få ctal gaiati, ap Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

13 Chclita fö att uppätta tt gtllpga Va Aaig lat Vattagig Ruti fö attagig fö pti augupp: fut ch göt, yla, fya, lial, böd ch bagi. S ap Lagig Ruti fö laghållig a fy-, ylch liala. S ap 4.7. Pduti Ruti fö d öppa hatiga i buti. S ap 4.7. Ruti fö cptu. Föpacigatial Bi hu i tlla att föpacigatialt ä gdät att aäda till lidl ch att ätt atial aäd fö att ädaål. Pdutfatablad få latö ä fö pti föpacig. Pdutfatablad fi ctalt på lia lidldj, ap 4.6. I aat fall btäll pdutfatablad få latö, a aa uppdatad. Mäig Bi hu i tlla att äig uppfyll a. S ap 4.8. Buti Bi hu i tlla utgåd dat i buti, hu hatig gå till, ila uti i ha fö att it ölata yla ch fya. Bi hu i hata pt ch pat i buti å att i it ätya atäht. S ap 4.8. Vatt D flta buti ä pplad till ualt att ch ä däd tllad g att gtll. Ha buti g atttät a uti fö ptagig ch tll a attt uppätta ihåll hu åga bati ch p i ta p å fö att tlla att attt håll dicattalitt. S ap Ha i aull hatig a fi ch däd iai a i bia a uti fö hatig a i ch hu i tlla att i håll dicattalitt. Rgöig Bi a uti fö göig ligt t göigpga. Vad gö t ch ä. Vad täda a butipal ch ad tädblag öt. S ap 4.4. Bi ä buti gö göigtll ll itta utföt abt. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

14 Chclita fö att uppätta tt gtllpga Va Aaig lat Afallhatig Bi hu i hata afall i ch utafö aht. S ap 4.9. Saddju Bi ilt addjuatal i ha ch ätt i pia på dtta i Egtllpä. S ap 4.5. Föbyggad udhåll Bi t abt d föbyggad udhåll a lal ch idig. Ta hjälp a dtati få ap 4.3. Lauti Rutibiig id bfaad atfögiftig ll aat allaligt fl på pdut i buti. S ap Rii a gtllpgat Bi hu gtllpgat åliga ii att ut. S ap Ptll få u Hä ala i ptll få u ipti ch a på d p u tagit. Aaly Hä bi i hu åga ibilgia p ch hu åga tycplattp i ta ud åt. S bachitlij Öigt Gö aafattig a gtllpgat ihåll ad tlla ud aj ubi. Gö i aabt d böd pal. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

15 1.3 Lagtiftig ch ada äll Lagtiftig Bachitlija baa på Eupapalatt ch ådt följad födiga: 1. EG N. 852/2004 a d 29 apil 2004 lidlhygi ch 2. EG N. 853/2004 a d 29 apil 2004 fattällad a äilda hygigl fö lidl a aialit upug; 3. EG-födig 178/2002 påbaht; 4. LIVSFS 2004:27 äig ch ptati a lidl 5. EG-födig 2073/2005 ibilgia iti, 6. EG-födig 1760/2002 upugäig a ötött; EG-födig 1825/2002; upugäig a ötött; 7. EG-födig 104/2000 upugäig a fi EG-födig 2065/2001 upugäig a fi 8. EG-födig 1907/1990 hadl fö ägg; EG-födig 1247/1991 hadl fö ägg. Till fltalt a atåd födiga fi ägldiga att häta på ch aa ifati. 1.4 Häiig till atulla hid 1. Lidlt 2. S Dagligauhadl ll Yttliga ifati hitta du på ditt fötag itaät. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

16 1.5 Odlita Allg Allalig ail Aläggig Atföpacat Aballa Ail Aäga Bhöig ydight Bdiglal Bachägldig CCP CP Dliat Dtaljhadl Djupfyt Egtll D lidl g d aligat allgia atia äll, tillägagågätt ll pc dä dt fi i att pdut bli adlig ll tjälig ll att d dlight uppbat ätya. Vaj ht i tt lidlfötag. Aa ga ä y i föpacig t x äga Nä lidl paca upp u låd ch yttföpaciga äll, tillägagågätt ll pc dä bit a ibäa pbl it alt utgö dlba häl- ll dlighti. Mai dla dg i föbtäda bita t.x. 400g lipa. D ctala ydight i dltat ha bhöight att gföa fftlig tll ll aj aa ydight tilldlat åda bhöight. Dä öppa lidl hata, bd, tillaga, ia, aia, gilla tc. Vägldig dä ptat få bach, i dtta fall dtaljhadlbach, uttit tillaa ch tlat laga ch födiga S iti typut S tllput Föäljig a lidl ö di, aligti t cha, allad tc Hatig ch/ll babtig a lidl ch lagig a dt på dt täll dä pdut älj ll la till lutt, ibgipt ditibutitial, catig, palatala, alläa igtäll, tauag ll liad lidlic, affä, ditibutict ch gitaffä. Va ä djupt dylda till it -18 C Buti gt öaigyt bygg på gudföutättigaa (utbildig, plig hygi, göig, udhåll, tpatu, it ii ch addjubäpig) Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

17 Egtllgupp Eliia Faa Faaaly Fädigföpacad lidl Föbuti GF GHP GMP Gaga Gudföutättig HACCP I dtta fall ptat fö Axfd Sig AB, BgdahlGupp AB, COOP Sig AB, ICA Sig AB ch S Dagligauhadl. Ta bt Bilgi, i ll fyiali ag i ll i f a lidl ull ua ha gati hälfft. Aaly a ila fa a påa tt lidl; hu ta ch hu allaliga ia bdö aa Lidl ch d föpacig dt placad i ia dt bjöd till föäljig ch ä att fö ilda t ll thuhåll. Föpacig a hlt ll dli luta lidlt på ådat ätt att ihållt it a äda uta att föpacig öppa ll äda. Föäljigtäll utafö aa t x, allad, tba iblad ptutläig, utläig a apta, yta tc. S gudföutättig Gd hygi paxi att uppfylla hygia i atil 4 (EG) 852/2004, på dt ätt bi i lat bachitlij fö gd paxi ll på aat ätt g liädigt ultat, fö att uppå äa lidl. Gd tilligd att tilla lidl, på dt ätt bi i lat bachitlij fö gd paxi ll på aat ätt g liädigt ultat, å att dlight ch at på att t it bli illdd uppå. Mu, åtta, Alla buti åt ha ia å allad gudföutättiga (GF) laa. Gudföutättiga ä plaad, föbyggad uti fö att dt dagliga abtt a fuga. I gudföutättigaa igå följad put fö att ätälla att lidl it bli adliga fö häla: utbildig, plig hygi, att, addju, göig, utfig ch udhåll a lal ch ututig, tpatu, ttagig ch afall. D plaad åtgäda ä bd a aht at. Hazad Aalyi ad Citical Ctl Pit; Födjupig a gtll ild d tt flödcha ch faaaly ch ya ut i tllput ch itia tllput fö att äa åa lidl ch iia i fö atfögiftig. HACCP ä tt yt pat idtifia, bdö ch ty fa ä itiga fö att ätälla att lidl it bli adliga fö häla. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

18 Hygi Ic äa lidl Idiat ätäd Iballag Iticgia alibad tt alibigityg /tia dl tiuligt tllput taia iti typut yddtla Lag, födig, föfattig Lidlfötag Lidlfötaga D åtgäd ch ill ä ödädiga fö att bäta fa ch ätälla att lidl ä tjäliga d häy till da adda aädigåd. Lidl a a ic äa d a ata aa adliga fö häla (dlbaa, titiga ll lågitiga fft på häla) ch/ll tjäliga äiföda (g föig, föuttl, föäig ll dbytig). Uppätt tpatu Vacupåa, iplat tc. Spjut tic i i lidl fö att äta itpatu Tt tllat a tt fötag gdät a Swdac fö åda aht Ett ityg a paa ch ia att tt ia ätt tpatu. Itygt gäll i 1 å. Didl, allgöig, fttlöigdl, it tc Ofta, tädigt tllput (CP) = tll a id i d bgäad dtati. E dl a gudföut-ättigaa a aa föippad d id i. O d idtifiat i i faaaly åt d tlla ch dta. D bli å allad tllput (CP) i ditt gtllpga. Saablada pdut d aada Vid iti typut (CCP) a hatig tya ch tlla fö att ta bt allalig i a ada t. Målt ä att föhida, udaöja ll duca i till accptabl iå. tll a alltid dta. itia typut ha alltid tydliga gääd. Maill tua tla ut t.x. b tillaa d ydda. 3 iå i lidllagtiftig, dä lag ä t ögipad ch föfattig t dtaljad Vaj piat ll fftligt fötag d ll uta ityft bdi åg a d aht häg aa d alla tadi i pduti-, babtigch ditibutidja a lidl. D fyia ll juidia p aaa fö att a i lidllagtiftig uppfyll i dt lidlfötag d di. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

19 Lidllal Mibilgia häli Natuligt föad bati N fd Nad ipti Npac Näåd utafö buti Obut yldja Offtlig tll Oföpacad lidl Ogait afall Piäpdut Piäpduti Pdutfatablad Rftt Ruddia Spaad Butiyt, bdiguty, laguty, paluty, lädig, lataj, attagig, föbuti, afalluty Nä bati, iu ch apa tc g öjlight att fööa ig ch föäta bli i fö häla libati ch Capylbat i taa, taphylccc i äa, ö tc. Pdut it ä a lidl ll pcial t x g, fi, hud ch attat, blöj, tba tc. E ipti Lidlt a utföa ligt 46 a lidlfödig (1971:807) på d lidlfötag ligg ud ual tilly. S atial fö äa lidlfö-paciga. Npac ä tt yt fö gtll a atial ch atila adda att a i tat d lidl Ttgä Att aa tpatu it ötig agi yltpatu åg gåg på äg lla pduct ch t Utfö a tllad ydight; u, lätyl ll lidl Ett lidl it ha föpacig hlt ll dli lut lidlt. Lidl hata ch i buti paca ll älj ö di Matt, bl, blött papp Pdut få piäpduti, däiblad pdut få jd, få bapuppfödig, få jat ch fi. Uppfödig ll dlig a piäpdut ilui öd, jölig ch pduti få lidlpducad dju fö lat. Jat, fi ch ialig a ilda pdut fatta cå. Ett blad få latö dä itiga äiguppgift pdut ä agit t x igdifötcig,. allg, äigäd, föaigaiiga tc. SLV äigbchy E alibad tt du jäfö dia ada tta d fö att att d tä Mai ata d dg ch gö dg ud i föbtäda tla x ällafaa. Sild få Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

20 S Dagligauhadl Tapptäll Tyca Uppätta tt gtllpga Utbildig Vahtbiig Vägldig Ytgia ll llaligga Yttballag S Dagligauhadl, dl i S Hadl, ä bachgaiati fötäd Axfd Sig AB, BgdahlGupp AB, Cp Sig AB ch ICA Sig AB. aa iblad ä pplad till lag fö göig a gl ll atttag till pduti ai a t.x. äft ud högt tyc Sapa tt gtllpga Bgppt a i tt ida ppti. Utbildig a lidlfötagaa ch da pal ihäta g xpli ituti, öaig, ita ll xta u, bachitlij, littatu d a. Bi il hatig a ha i buti Tlig a lidllagtiftig d ta xpl Platt iticgia uta pt lägg lla föpaciga id tpatuätig Wllpapp, baca, palla tc. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

21 2. Mydightdt 2.1 Rgitig ch gdäad Ud da fli a dt gitig ll gdäad paa. 2.2 Atulla butiitiga ilui att ch luftflöd Ud da fli a itiga paa. Ritig a ä fia på pti huudt. 2.3 Rappt få fftlig tll Ud da fli paa appt få fftlig tll. 2.4 Rappt få it/xt tll Ud da fli paa appt få tll ch/ll ipti få aa böd tllat (it ll a t x ha atal d åg xt ult). Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

22 3. Butifata 3.1 Gudläggad idigföutättiga fö lidlbuti Alläa dad föutättiga Vägga: Da bö aa a lätt atbat atial t x ålad ll al. I bdiguty a dt aa al, åtatta ll tfiplåt Gl: Bö aa a yct tåligt atial. Glt a aa hlt at lätt att göa. Etulla aa i att bö aa tad ll född d lit. Expl a aa li, platatta, pxygl (ll patt på fd adliga) Idig: Idig å hyll, xpigbd bö aa a atial ä lt att göa. Blyig: Ö föpacad lidl a lap/lyö aa födda d plittydd ll yddåpa. Ita: Bö aa a atial ä lätta att göa, faföallt i bdiguty. Målat ll hygita att fö lidlbuti. Glbu Glbu i äljdl: Bhö j aa ututad d il Glbu i bdiguty ch åtuty bö aa ututad d il. Vägga Vägg i äljdl: bö aa a atial ä lätt att göa x ålat Vägg bdiguty: bö aa a al ll aat åtatial ä lätt att hålla t upp till 100 c a abtyta. Döa Dö till/få äljdl: a aa a atial ä lätt att göa Dö i bdiguty: A atial ä lätta att göa, hlt läta. Döa t yla ch fya a ha täta lit. Dö lagttagig - ut a aa tät ch luta tätt t gl. Abtbäa Abtbäa ch öiga abtyt, bö aa a tätt, lätt ch lätt göbat atial. Expl på ba atial ä tfiplåt, a ll laiat. Säbäd a aa a atial ä lätt att göa ch lipa. Expigdi fö aull föäljig a föpacad lidl Bö aa födda d.. udydd. Oaat på dtta bö aa it 1,25 t få gl. Altatit att xpigdi placig ch utfig på aat ätt Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

23 föhida ud att ta på föpacad lidl. Expli att xpigdi ä placad på cl. Ä di a dll dä i aäd x fidi, bö di aa född d alpp fö att föla tädig ch uöljig. Altatit flyttba di till alpp. Expigdi fö föpacad yl- ch fya Sa aa lätta att göa ä ud.. ylplåta, a ha ätt itällda aftigpga å att a it ötig agia föaigtpatu. Expigyt/hyll ta a Sa aa a lätttädat atial ch apaat ft aädigådt. Lagyl Sa aa lätt att hålla ch ilad ligt gällad bygg. Lagfy Sa aa lätt att hålla ch ilad ligt gällad bygg. Öigt tlag Sa aa utfat fö att udlätta dig at göig Pathatiguty Bö aa äl ailt få föpacad lidl, öjligt gt uty. Di Bö aa fött d åtatial (al ll atta) båd på ägga ch gl. Dibä a aa lätt att göa. E.tilatiagggat a aa lätt göbat. Etull diai a aa lätt att göa båd iädigt ch utädigt. E. laga ch ldiga a da å att tädig/göig udlätta. Glbua a placa å att göig a da udlätta. Slaga ch ö a lägga i alppt, å att öäigi iia. Bdig: Bdig dä föpacad lidl hata a aa ututad d hadtättfat ll fia i dit äht. Haddiöjlight a fia i bdigt ll i d äht. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

24 3.2 Vahtbiig Vid gdäad/gitig ä tllydight att ahtbiig läa i. Da biig a uppdata ä ädig i aht (t x du upphö d gillig ll böja d ba-ff ). Sica då i y ahtbiig till di lala Miljö ch Häla (tllydight). S xpl på ifyllt dt da. Fyll i uppgift bö di aht i d ta all följ da. Fötagt a Buti Fatightbtcig Fatight 1:1 Ad Butiäg 123 Hadla/Butichf öpa xx xxxxx Tlf Mbil Fax alittaaig/tatp fö EP Tlf Mbil Fax Vahtbiig öttadlig Dliat Cha, t Fi ö/gill Mji Fut & göt Djupfyt Dtaljtyca, åga, al, ydda, aia ch pata. Maull di. Sia chaa, dla t. Gö allad, ö. Pata ch ä. Tagjäl dliat. Maull di. Hata latöpacad t ch chaa. Filtta ch pata fi. a aldju. Gö ö ch fädigätt, uhi. Maull di. Iai. Hata bat latöpacad fi ch aldju. Gilla, dyl, ahåll ch pata yclig, ib. Bdig a aa ätt yl d ch pata. Bdig ch föäljig a aa ätt ö di. Bdig ch patig a alla ätt. Bdig ch föäljig a alla ätt ö di. Catig a aa ch alla ätt. Hatig a latöföpacad jipdut ch juic at ägg. Ä ägg i löit. Dlig ch putig a fut, göa ch tfut. Tättad ll tättad tfut. Djupfyta ä fö jäl-tag. Latöföpacad djupfyta pdut. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

25 Böd/Bagi lial Café/föbuti Latöpacat böd. Löitböd ch a fö jäl-tag. Ba ff, d ll uta jäåp. Bagi. diti. Löitgdi, t i löit, aff i löit, ött i löit. Rullgill, jugla, lögla, ptatiai, pfit-ai, pt- ch pathatig, ögåbdig, ig a aff ch fädiga ditibita. Öiga upplyiga Pt ch pathatig på lag ll id aalij. Utläig a ytblaga ch apta. Dtati a at. Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

26 Vahtbiig Fötagt a Fatightbtcig Ad Hadla/Butichf Tlf Mbil Fax alittaaig/tatp fö EP Tlf Mbil Fax Vahtbiig öttadlig Dliat Cha, t Fi ö/gill Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

27 Mji Fut & göt Djupfyt Böd/Bagi lial Café/föbuti Öiga upplyiga Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

28 3.3 Adiitatia uppgift Fötagfata Fötag a: Fötagt ad: Äga/VD Tlf: Tlf, bil: Fax: Ogaiati: Aaig fö gtllpgat: E-ail ad: Vaht ad: Fatightbtcig: tatp: Tlf: E-ail ad: Bäad pdutily: Sä at i di buti! SVENS DAGLIGVARUHANDEL EGENONTROLLGRUPPEN JANUARI

\ANE[SEil G@RGT PRATF

\ANE[SEil G@RGT PRATF \ANE[SEil G@RGT PRATF,r-Vt u0u 4-1975 I{EI,SII CORGI PR^T (''CP) UTGES AV CORGISÄITSKAPET I SVERICE, Redaktör! Yvonnc Svenssol sopranbräed 52 o ååiå3,1;1"""" lilcpis ailregs: 6e ovae. Corglsäll6kaPetG

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka d Vid o i kuk Ihåfötcki 1 Säktt Poiu7 2 Botik7 21 Vätty7 211 Buk8 212 Hvbuk8 213 Suckut8 214 Gofyt8 215 Öt9 216 Kävät9 22 Bd9 23 Doft10 231 Po i fyiduti11 3 At och å hybid12 31 At12 311 Udt och vitt12

Läs mer

Den svenska bankmarknaden

Den svenska bankmarknaden Kadidatuppsats Mioeoomi/Idustiell Ogaisatio Jauai 2004 De svesa bamaade - e aalys av ocetatio och äteivå Hadledae Jee Holm Föfattae Hema Klose H. Klose De svesa bamaade Föod Debatte vid offetliggöade av

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n Årg. 40 Osag 17 sptmr 2014 Vcka 38 Erja frå Kl AosMarka Si 14 Oklart styr i Bollyg Valrsltatt öppar ya samart Si 10-11 Aktll m y ok Si 12 AosMarka las t till hshåll i: Bollyg Hltafors Olsfors Töllsjö Hiås

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Tips for perfekt vitgröe

Tips for perfekt vitgröe Tips fo pefekt vitgöe av MeilU Fank, CGCS "1 l: l : :iit Poa annua-g':iset kan v:a obeäkneligt, filen gc]nclln att lyssna till ef:enhetens l ist q:lan teas n:istan ett!{ott esultat Fi', lin,qt' :('(lu

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i:

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0'rLt-:n ~~. 'fö)1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i: ~ N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i == J {. ~((- ~ ~ ~u ~ ~~~ ~~=-~~I ~ ~D~~=-~ll_'. ~ _ 4~»~ l.f 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta,

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco ZONG 2025 En kedja är ju aldrig starkare än sin svagaste länk, sägs det. Zong är en bok som jag började skriva 1994. Efter ett antal sidor hamnade den I glömskans skrubb ett år, och när jag tog fram den

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

Skogsindustrins utveckling och forändring. Ordforande Per-Ove Bäckström

Skogsindustrins utveckling och forändring. Ordforande Per-Ove Bäckström 59 Skogsindustrins utveckling och forändring Ordforande Per-Ove Bäckström 6I S KO G S IN D U ST R I N S U T \' E C K L I Ii G. F Ö B E A N D-R { RI G E _Y 4-R-L P$.K T '-r.låb-nä pt.rspektiv pä väsrr'nnorrens

Läs mer

Uppfoljningsundersökning

Uppfoljningsundersökning S D A Utredningsbyrån BÖNDERNA MPJ DALEN Kibaha Farmers Training Centre Tanzanias Kustregion 965 68 974 4 URåsultatvärdering 7 HUVUDUNDEESÖKNNG Basundersökning Uppfoljningsundersökning DJUPUNDEESÖKNNG

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 8 1960 707 Atlantseg l i n g Några intryck från Atlantkappseglingen och Bermudakappseglingen 1960. A v kapten NILS SALANDER. Sommaren 1960 var en stor havskappseglarsommar

Läs mer

SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991

SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991 SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991 iretug 24 '.:i llu rullai det pe not div. 2 -^ai4er vj.r or'lit. Lars Ji;::,rj:,n Ur innehauet, Sidan 2 ledaren. lj9- : tv3 &edlen[ar. Sjdan 4 Kz Fs nya frpd, :11"" 9^".1 Fente

Läs mer

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest rn Samman trädesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-18 Sida 8(45) KOMMUNSTRYRElSENS AU SAMMANTRÄ ESPROTOKOl l s 99 Dnr 215/11 Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 - 137 - Sammandrag av årsberättelse i torped:: väsendet.~:;) AY giwn ay ledamoten i KöMS, kaptenen vid flott an, gteye J. G. Oxenstiema. Scclan senast publicerad årsberättelse

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK

BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK Lena Thunberg BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK Bagrammatik för f SLUTTEST OCH FACIT Sluttet Vilket alternati är rätt? a, b eller c? Sätt en ring runt rätt alternati. Exempel: a) Varför är du? b) När är du? c)

Läs mer