istriktsbladet telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30"

Transkript

1 D gtaa ttadt N 7 pucad 25 augut tf Väma t höt 2015 Hä mm dt föta dgtaa dttadt fö höttm. Av adat famgå att höt ä fu av a atvtt; at få päad t ma ch a futäutdga. Jag v ät famhåa vå g a m Dg 6-7 t. E t utdgatg ch m väd g t amtga mdmgt- ch wavaga mm att äga um ud vm ch dcm ftm v få ya ytm f..m. åftt. Dtajad fmat m da utdga mm att äma å at m möjgt. Vä mött ud höt a ammamt! Mca Ufhm Dttdföad Kadaum M fmat m våa f på hmda ud f /höt Augut - Sptm 31-4 Kyg t Vu, Ta-Sja Sptm 3 DM u d 4 8 KPR/SPR utdg Fdyg på Dau, Aat 13 Hädag, Gädt d 4 16 Kutuhut 22 DM gf d Kata L d Odföadf, Vg L Ot-Nvm 3 DM Bdg 6-7 Tmaa-dg, md, Ba d 2 8 Bwadha 14 Kutuhut 15 Café Opa Smäa,uppföjg dmaum d Ra t Ecuad ch Pu, Rapaa Nvm 4-18 Ra äg Mgfd, LtuTav 16 Kutuhut Spp&Sj, Smat S Juapphada Pg, LtuTav d 3 23 Smaum tvtaf d 4 26 Bwadha 30 Ipatföäg Dcm 7-11 Jumaad Vu ch Rga, Ta-Sja 8 Kutuhut 18 Bwadha

2 M/S BIRKA SPF SENIORERNA STOCKHOLMSDISTRIKTETS MEDLEMSKRYSSNING Dgyg 6-7 t FR 695: PER PERSON Uppg d SPFDESIGN E av Svg fämta dg ch mdapa La Wa tvjua m vamht. Ha ha dgat äd t åvä att, Kugga Opa ch ugght. VD fö Swdh Fah Cuc E Fdg ätta m vt md ch ya umtmöt. Ktvta Aa Kaa Summa Öhma mm att taa m mda va a Jf Fa ch Ca Mamt. V gå md da ca ch La Wa mm att tvjua på Cu Matm c ma Vämm md! ANTAL PERS CABIN SEAVIEW SEAVIEW I HYTTEN STANDARD STANDARD KOMFORT 2 695: 745: 835: 1 855: 905: 995: I pt m ä p p gå d hytt, mögåd uv dyc, fut ch föäga. VID BOKNING KONTAKTA OSS PÅ TEL UPPGE KOD: SPFDESIGN Nä a ä måt

3 Stchmdttt dta fö föta gåg på Pdmäa Bagud ä mt av Ata Mc t dttt tämma föa åt ch m fö av åvä tämma m a g Jööpg. Mtä famhö ät att dt ä dag fö m gaat att aga HBTQfåg ch dämd dta atvtt m ö da. Dämd va dt jävat fö att j md g ut täa upp på åt Pdmäa m ägd um på Ötmam IP 29 ju-1 augut. Ha mydght- ch gaatvg fa på pat ch dt uppvd däfö ht atugt att äv v m pägaat ptad vå vamht äv m mågupp t va d m v dt ua ta t. Mdåd ad dtagaa åg aa på c:a 40 å! Böaa m få ha Svg ch dt tata agt va tydad. Bdfåga ch mötad m ädmg ä fåg dä v höv fmua tydga av gtmt våa mmuapt. I våt våd- ch mgpgam yft v fam hvt av att utvca ädpyat amäht. HBTQ-p ä gupp m ät ö uppmäamma dtta ammahag. Mca Ufhm Dttdföad Juapphada Pg vm Föj md på dttt Kutu- ch Shppga t Pg. A fmat f på vå hmda ud f /dtt höt 2015 på LOTUSTRAVEL dä ma cå a a a. Dt gå jävat cå a att ga fö yttga fmat ch g. Bdmaum på Smäa t Btäd ä ju av SPF Sa huvudfåg. Sda tdga ha aat att gg utda på dtta måd u g ututatt t (appt äma d 5 t t gg) u ha v gädj att aa att Smäa Ävjö d på ta c md att Ewa Samu ätta m tt utat. Vå dföad Chta Rgtam ä cå ävaad ch mm att täa d föta fåga md utgågput u våa gudäggad fåg ch da få v ada cha att fåga. V hppa måga mm ch amtdgt ftätt att t av mäa ftåt. V t cå att v få möjght att pa Ewa aföad å att dt a tgäggt va vå hmda ch dämd a aa föga ha tt tadma m d v ch ayta t d aa möjghta. Iggd Thg / dttavag d- ch amhäpag fö äd

4 Vämm t Hädag d 13 ptm! Km ch ö vå mt på Hädag d 13 ptm på Gädt. I vå mt få du fmat m hu vtgt dt ä md Stya ch Mt fö våt väfad. Du få pata va utvada övga ch av våa tutö ä Jha Fg m ä U21-adagt, GULDLAGETS, apapat. Mämådt gg ma Sjöhta mut ch Kähag vädhu. Öppt Vämm t Hädag! SÖNDAGEN DEN 13 SEPTEMBER KL: 11:00-16:00 Djugåd (ma Sjöhta ch Kähag) Udhåg, pva på täg, pat ch pmad fö hjätat! Ta md vä, famj, g ch gaa på fatfyd dag häa tc. F té! 6, 1 f ö m v j h u ä a 6, 2 f ö m v j h u ä a Dttmätap Bu D 3 ptm pa Dttmätap Bu på Lda fuftgåd. Tävg öja ch äa avutad Svg av aff, v, öd ch ä amt Lda tauag öpp ha dag. Vamt vämm SPF Sa Btya Smaum tvtaf! Mådag d 23 vm å mm Tafadtgådt Ktff Tam ch ätta hu tvtaf a ygga ut t gädj fö äd ch v äa md att få åg a amhäpaa att föja upp md hu dtta a hjäpa t å att amhät m tgägt. V hppa att måga föga da ta md udap/agumt ut t g fö att påva a aa pt.

5 Ijuda DM gf tdag 22 ptm Så ä dt då dag fö SPF S-gfa att paa fö åt ta dag på Tjuta Gf. Tdag d 22 ptm a v a våa två, atatvt t dttmäta. V täva dam- ch ha amt cå H75 m dt amä g f ä fm pa dt. Någa av ha ät vat upp vd Tjuta Gf ch pat ch u hppa v att dt måga f m mm ch ha tvgt på da fa gfaäggg. Ha du äu t pat på Tjuta Gf å paa på u. V pa fö 250:- aa vadaga ch på tdaga ama v 9.30 fö då ä dt SPF-gf. Fö våt DM ha Tjuta gf att hp tt pat håad p + v ft 9a + uch. At dtta fö dat 350:- Tävg Va: Tjuta Gf Htta dt: Få Uppad Väy å du Amugväg tt ata m. Baa y tydgt på hög da. M fmat på Spfm : V pa päggy Ka: Dam md tat få öd t / Ha md tat få gu t / Ha H 75 md tat få öd t (m f ä fm amät g) Amäa: Amä dg på tf på at dag 16 ptm Btag: S t Tjuta Gf amad md d amäa Lttg: V mm att tta t-a Samg: K 9.30 amg vd uhut Föta : K gå föta ut Tävga tävg: Lägta dv p a / Nämat hå ammaagt Mat: Eft 9 hå få v v md öd. Eft 18 hå va uch uda fö uda Putdg: Så ft aa utat ä famäad gö putdg tauag Ifmat: M fmat få du av K-G Hmg (SPF Sa), , av Sv-E Bgh (Tjuta Gf), Vamt väma! Mca Ufhm Dttdföad K-G Hmg Häavag

6 Rutat ch ummg av atvtt Pma 30 mut fö häa ch vägöht SPF Sa Stchmdttt jöd amtga föga dttt att täva m töta pmadatvtt amt äv töta vägöht ud pd ap tm maj. Må ch föutättga va gt da: I vaj fög a å måga m möjgt pma mt 30 mut p gåg ud pd ap maj. (Edat tt tfä p dag a dva) Vaj mdm avaa fö g dvg ch mdda avag fög at fdag 5 ju hu måga pa ma pmat. (Max 61 pa möjgt) Vaj dtaga taa t fög 50 m avtat gå t Väd a. Fög u t at at fdag 12 ju dva hu måga pmadpa m mdmmaa gjt. (Ej p mdm uta ttat) Fög u at 12 ju ca d agda gåvmd t at på pug (Km håg att ag fög am vd tag) Rdvg ch utatta u gt da; Tdag 30 ju mdda at v fög m, at t tt mdmata , dvat ft pmadpa ptv ft 50-appa. Sgaa d åda aa få a p på höt f. Rutat SPF Sa Jäa, Höö-Möö va åda aa! Atat pmad tt p mdm fög v 2,66 tyc ch atat cad 50-appa tt p mdm fög v 0,062 tyc. (S fgad dvg) Stt GRATTIS t t atva dtagad ch föättad häa fö m pmat. Stt TACK äg amg Väd Ba. D ammaagda umma m SPF Sa Stchmdttt äma öv t Radhjäp v TV-gaa ä paad t d 2 t å då få v m våt dag äm. B dt t å ä v gada ädå att ua g tt hövad dag! Stt tac fö dtagadt! Mca Ufhm Dttdföad K-G Hmg Avag fvåd

7 Kata d ptm V upppa uccé md vå mdmyg ch ata md Vg Cda t Maham d ptm. V ha chatat ha åt ch på pgammt f ma av udhåg ch da åd t Ca Ca af Gjtam ch t daadt Bac Jac. Fö m v pa på datg jud v daa md daa äda få TV. Spa Bg md Fp ch täffa tata föäa ch utvada uttäa. Mddag md ä gad mätc Ct Svat m äv ä md md ch hå tat föäg m mat. Vå väda på yg ä fö dtta daudttg Axada Cha, uma dföad fö 1,6 mju. Äv Axada jud t föäg på hma. Mdmp få 525 /p Ba h Vg L på tf ch uppggd SPF2015 fö att håa mdmaatt. Syda att a då atat pat ä gäat! M fmat m håt f på Ijuda t: Föö t ua mg E f m hu v tamma tppa däg mt äd p DATUM: d 16 ptm, ca PLATS: Phut, Phmgata 30 på Kughm, Stchm OSA: at 11 ptm t Bdäga mt äd p öa ch dagaa mtd f ga gä. M tamma a v väda td! P, PRO, SPF Sa ch Bttffju aaga däfö f m däg mt äd p. S pgam på äta da. V aa amtdgt vå pvtva utdgtatg fö gaat m vamht gudt aaga möt fö äd p. / Vämm!

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt

Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt pll. tadachma av slv päglat ud kug tchs V av Sy ca 175-164 f.. Vkt: 15,78 gam. Stlk: 33 mm damt. ska Bbg Ddk Wachfldt J dlmsbak PDU xt ska Bbg Ddk Wachfldt Bld ch fmgvg éalst Fölagt, Fédéc at www.at.f

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg

Läs mer

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013 NR 1, 2013 V f 50 å EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN Cmfs gud, Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd UTSTÄLLNINGAR 2013 Ju 3 7 ASME Tub Exp, S At, TX, USA 4 6 PwG Eup,

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Vekamhetbeättele 2013 Iehållföteckg Sd Ået om gått 3 Medlemutvecklg 5 Föbudet utvecklgabete 6 Utbldga 11 Bachfågo 14 Kollektvavtal 16 Abetmljö 23 Iteatoellt abete 24 Hotellevy 27 Föbudtyele, evoe och

Läs mer

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu Nr 6-2012 - www.ppv.s Ur håt: Storm gott sjömaskap Ett hjdudrad party GSO vardagsrummt Exkusva kotor Hösts smktrdr Wrocaw Boktps... myckt mr V sökr dg som V v sökr gå r dg vkt! som v gå r vkt! V tstkör

Läs mer

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR. KOMMISSIONARER BYRÅ OCH EXPEDITION: UTGIFNINGSDAGAR: FRITHIOF HELLBERG PRENUMERATIONSPRIS PR ÅR:

UTSTÄLLNINGAR. KOMMISSIONARER BYRÅ OCH EXPEDITION: UTGIFNINGSDAGAR: FRITHIOF HELLBERG PRENUMERATIONSPRIS PR ÅR: :R 33 OSDG (608). PRUMROSPRS PR ÅR: DU - DUS MODD. MD R. 5: P- SCHR OCH HDRB. DUS MODD. U P. RDÖR UGFGSDGR: 5: > 3: OCH 26 PR UGFVR: FRHOF HBRG HVRJ O S D G OCH Ö R D G. > D 899. 2: OMMSSORR BYRÅ OCH XPDO:

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

vecka 2 onsdag 8 januari 2014 Alla Hushåll och Företag i Boden Årgång 5 www.norrbotten.com annons@norrbotten.com FRI FRAKT! *

vecka 2 onsdag 8 januari 2014 Alla Hushåll och Företag i Boden Årgång 5 www.norrbotten.com annons@norrbotten.com FRI FRAKT! * norrbotten annonsblad vecka 2 onsdag 8 januari 2014 Vill du synas här? kontakta annons@norrbotten.com Vi söker dig! Vill du blogga, skriva betraktelser, reseberättelser... och dig!... och dig! Vi söker

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige ØÓ ÓÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ø Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÐÖÒØ Ó Ð Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ý ÑÓØ Ò Ø ÓÒ Ö ÖÐ ÚÖÒØÓÖ Ö Ø Òà ÖÐ ÓÒ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼¼ Ƽ¾ ¾¹ ½ Postadess: Matemats statst Matematsa sttutoe Stocholms uvestet 06 9 Stocholm Svege Iteet:

Läs mer

HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr 3 2006 SKÄRM TRYCKET

HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr 3 2006 SKÄRM TRYCKET HYPOXIA Häng och skämflyganas tidning - N 3 2006 SKÄRM TRYCKET Ozon Svig: www.skyspot.s 0647-51186 Lä dig Spdflying i Å Näkontakt Txt: Riikka Vilkuna Foto: Enico di Giusti Någa italinska pilot fick n jäl

Läs mer

DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS. höst 2011 LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS. höst 2011 LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS höst 2011 DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

Proletären. Agitationsblad för Vestmanland. Oktober 1903. Utgiven av Tryckeriföreningen Nerike, Örebro 1903. 6 sidor.

Proletären. Agitationsblad för Vestmanland. Oktober 1903. Utgiven av Tryckeriföreningen Nerike, Örebro 1903. 6 sidor. Nkagatan 3 702 10 Örebr wwwarkvcentrumse Pretären Agtatnsbad för Vestmanand Oktber 1903 Utgven av Tryckerförenngen Nerke Örebr 1903 6 sdr nskannad av ArkvCentrum Örebr än 20120621 Oktber 1903 Oktber 1903

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer