Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005"

Transkript

1 Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse

2 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 2(25) Förord Utrikespolitiska föreningen är nu inne på sitt 57:e verksamhetsår sedan bildandet Föreningen utgör ett forum för diskussion och reflektion kring händelser och teman med utrikespolitisk anknytning. Liksom föregående år har föreningens verksamhet under året varit både aktuell och relevant. Det senaste året har bjudit på ett par större händelser av utrikespolitiskt intresse som har avspeglat sig i UF:s verksamhet. Under de sista dagarna 2004 skakades Sverige och stora delar av världen av ofattbara bilder från Sydostasien. Tsunamin drabbade bland annat provinsen Ache, vars exilregering besökte UF i vintras, hårt och innebar för många länder en omvärdering av begreppet global säkerhet. UF uppmärksammade katastrofen i Uttryck och föredragsverksamheten under temat Förändrade globala hot nya utmaningar för fredsfrämjande utveckling. Under året har UF belyst USA något mer än tidigare, då det utsetts till föreningens resmål. Landet har varit aktuellt under året, bland annat genom sitt presidentval som följdes av UF genom en debatt och en valvaka. Under våren besöktes föreningen av amerikanske ambassadören. Resan gick sedan till New York och Washington, där både samhälleliga och politiska frågor uppmärksammades i programmet. År 2005 är ett viktigt år för Förenta Nationerna. FN fyller 60 år och det är samtidigt 100 år sedan dess andre generalsekreterare, uppsalasonen Dag Hammarskjöld, föddes. Därutöver pågår långt skridna diskussioner om en reform av organisationen. Då UF har gemensam historia med FN och håller dess frågor varmt om hjärtat har föreningen valt att lyfta FN under våren. Förutom ett temanummer av Uttryck och ett antal föredrag så har UF varit värd för det första nationella FN-rollspelet i Sverige, som även lockade många deltagare från Europa. För Utrikespolitiska föreningen har verksamhetsåret 04/05 inneburit något extra. Föreningen förärades 2004 av Uppsala Universitet med Martin H:son Holmdahl-stipendiet för sitt långvariga arbete med mänskliga rättigheter. Äran för stipendiet tillfaller de engagerade medlemmar som under åren arbetat i föreningens anda för att öka internationell förståelse och ömsesidig respekt bland människor. UF har varit mycket aktiv under året och medlemsantalet har stigit med 15%. Det vi gläds mest åt är det ökade intresset hos medlemmar att engagera sig i föreningens verksamhet. Föreningen har idag ett flertal aktiva medlemsgrupper som utformar föreningens kontinuerliga verksamhet och initierar nya projekt. Föreningen har breddat och utvecklat sin verksamhet på flera sätt. Det är därför med stor glädje föreningen utvärderar det gångna verksamhetsåret och kan konstatera att UF fortsätter att hålla hög profil och vårda det goda rykte föreningen har bland Uppsalas studentföreningar.

3 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 3(25) Innehållsförteckning Allmänt om föreningen 4 Styrelsen 4 Medlemmar 5 Aktivitet 5 Ekonomi 6 PR och Sponsring 7 Uttryck 9 IT 10 Program 10 Studieresor 20 SAIA 23 Samarbete och bidragsgivare 23 Årsredovisning 24

4 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 4(25) Allmänt om föreningen Utrikespolitiska föreningen (UF) är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som aktivt strävar efter att sprida information om och skapa debatt kring utrikespolitiska och andra internationella frågor. Föreningen grundades 1948 och har sedan dess bedrivit en oavbruten verksamhet, främst bestående i att anordna föredrag men sedan sextiotalet även utgivande av medlemstidning. I sitt arbete stödjer sig UF på FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention och Europarådets europeiska konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i syfte att förbättra möjligheterna till samförstånd och ömsesidig respekt. UF Uppsala är medlem i SAIA, Sveriges utrikespolitiska föreningar, so m är ett samarbete mellan de sju utrikespolitiska föreningarna i Lund, Göteborg, Stockholm, Växjö, Umeå, Linköping och Uppsala. SAIA stöds av ett honnörsråd bestående av Jan Eliasson, (Sveriges ambassadör i Washington), Anders Mellbourn (direktör Utrikespolitiska institutet), Anita Klum (generalsekreterare Frivilliga organisationernas fond för mänskliga rättigheter) och Peter Wallensteen (innehavare av Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning). Styrelsen Styrelsen har 04/05 bestått av tretton ledamöter. Januari till maj har en tredje programsekreterare varit adjungerad i styrelsen, för att ersätta en som flyttat utomlands. Styrelsen är en så kallad arbetande styrelse där samtliga ledamöter aktivt deltagit i planering och utförandet av föreningens verksamhet. Styrelsearbetet inleddes under hösten 2004 med en planeringshelg i Sollentuna utanför Stockholm. Syftet med helgen var att skapa en sammanhållen och koordinerad styrelse som arbetar fokuserat under överenskomna former. Helgen var ett tillfälle för styrelseledamöterna att lära känna varandra samt fundera över hur föreningen kan utveckla och förbättra sin verksamhet. Diskussionerna följdes upp med en utvecklingshelg i Riga i januari. Höstterminens verksamhet utvärderades utifrån uppsatta mål och styrelsen funderade vidare över hur vårens verksamhet skulle se ut. Styrelsemöten har hållits varje månad och uppföljning av styrelsearbetet har skett både gemensamt och individuellt för varje post. Ett antal styrelsemedlemmar har genomgått ledarutbildning i Studiefrämjandets regi. Utrikespolitiska föreningen har inbjudits till och representerats på ett antal evenemang under det gångna året. Dag Hammarskjöldfonden inbjöd till seminarium med årets Dag Hammarskjöldpristagare Noeleen Heyzer, Uppsala Universitet och rektor inbjöd under året till lunch med Righ Livelihood Awards hederspristagare Swami Agniwesh och Asghar Ali Engineer, till mottagning av Lettlands president Vaira Vike-Freiberga samt till doktorspromoveringen där Martin H:son Holmdahl-stipendiet mottogs. UF deltog även på en internationell konferens i Stockholm arrangerad av Utrikesdepartementet och Svenska FNförbundet: UN and Global Security.

5 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 5(25) Under året har styrelsen inbjudit till fyra medlemsmöten, varav två i samband med Bli aktiv i UF-möten. Syftet med dessa har varit att medlemmar verksamma i olika medlemsgrupper ska ha möjlighet att träffas och dela med sig av erfarenheter och idéer kring föreningens verksamhet. Varje medlemsmöte har lockat omkring 50 gamla och nya medlemmar. Styrelsen har velat öka medlemmarnas känsla av delaktighet och gemenskap i föreningen och ser medlemsmötena i kombination med en trevlig middag eller fika som ett viktigt inslag av medlemsvård. I samma anda har styrelsen renoverat kontorslokalen så att den nu kan fungera som en trivsam möteslokal, en plats där alla medlemmar känner sig välkomna. För att öka kontinuiteten i föreningens verksamhet har styrelsen under medlemsmötena uppmuntrat engagerade medlemmar att kandidera till kommande styrelse, i syfte att tillvarata deras erfarenheter och tillägnade kompetens. Det sista medlemsmötet ägnades därför främst åt information om styrelsearbetet och de olika posterna, men även åt en utvärdering av verksamhetsåret. För att öka kontinuiteten i verksamheten har även mycket tid lagts ned på att förbättra och utarbeta rutiner i föreningens arbete. Lathundar har framtagits för all verksamhet och material i lokalen samt i Carolina Rediviva-arkivet har gåtts igenom och kartlagts. Styrelsen verksamhetsåret 2004/2005: Ordförande Hanna Hallin Vice ordförande Karin Carlesten Kassör Ingrid Johansson Aktivitetsansvarig Anna-Karin Cederblad IT-sekreterare Lars Melander Medlemssekreterare Anton Weyler PR-ansvarig Johan Dittrich Hallberg PR-ansvarig Ola Pettersson Programsekreterare Kajsa Borgnäs Programsekreterare Erik Rehó Redaktör Lina Bergström Redaktör Jonatan Bergström Jürisoo Reseansvarig Elaine Andersson Adjungerad programsekreterare januari-maj: Stina Stefansson Medlemmar Utrikespolitiska föreningen hade vid bokslutet 30 april betalande medlemmar. (Motsvarande medlemsantal år 2004 var 353 medlemmar, år 2003 var antalet medlemmar 307 stycken och år 2002 var antalet 332 medlemmar.) Föreningen har följaktligen ökat sitt medlemsantal jämfört med föregående år. Under året har fyra medlemsbrev skickats ut. De tre första skickades ut tillsammans med programbladen, det sista medlemsbrevet även tillsammans med det andra numret av tidningen Uttryck och kallelsen till årsmötet.

6 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 6(25) Medlemmarna har, i likhet med föregående år, i första hand värvats i samband med föreningens föredragsverksamhet. Medlemskap har också tecknats vid de välbesökta informations- och medlemsmöten som föreningen anordnat under årets gång. Aktivitet Under året har aktivitetsgruppen haft 5-7 medlemmar som träffats ungefär en gång i månaden. Studiebesök: Aktivitetsgruppen har arrangerat tre studiebesök under året: Utrikesdepartementet, Sveriges televisions utrikesredaktion och Riksbanken. Alla har varit mycket populära, i synnerhet besöket till SVT:s utrikesredaktion där vi fick tillfälle att träffa Eva Elmsäter samt blev visade runt i studion. Medlemsfester: Två medlemsfester har arrangerats under året. Höstterminens fest sammanföll med att SAIA:s årsmöte ägde rum i Uppsala och festen blev således mycket välbesökt med 52 deltagare. Temat för kvällen var Alla världens religioner och många dök upp iklädda fantasifulla tolkningar av temat. Underhållningen stod gästerna själva för. I grupper om ungefär åtta framförde de en skapelseberättelse från var sin religion. Det bästa framträdandet och den fyndigaste kostymen belönades med fina priser. Dansen höll på ända in på småtimmarna. Vårens medlemsfest arrangerades på temat Kalla kriget eftersom vårens resor gick till Ryssland och USA. De cirka 50 deltagarna bjöds på välsmakande Borsjtj och typiskt amerikanska Smores till efterrätt. Ett UF-spex framfördes till gästernas förtjusning och en musiktävling genomfördes. Båda festerna hölls på Sernanders krog i Flogsta. FN-rollspel: Årets FN-rollspel som hölls den april på V-dala nation var ett samarrangemang med den nystartade FN-rollspelsföreningen i Uppsala, SweMUN (Sweden Model United Nations). Sekretariatet som planerat FN-rollspelet har träffats vid sidan av aktivitetsgruppen regelbundet under våren och hösten. Sammanlagt har åtta personer varit engagerade i sekretariatet som har administrerat arrangemanget. En hemsida har byggts separat för arrangemanget och ett nyhetsbrev har gått ut till alla utbytesstudenter i Uppsala. PR för arrangemanget har även gått ut genom UF:s traditionella kanaler. Ekonomiskt stöd har kommit in från Svenska FN-förbundet och Uppsala Kommun. Årets rollspel var det första nationella FN-rollspelet i Sverige och det första FN-rollspelet i Uppsala som hållits på engelska. Spelet lockade omkring 47 deltagare från Sverige och Europa. Tack vare att spelet hölls på engelska kunde vi locka många utbytesstudenter som ju har svårt att finna ickesvenskspråkiga aktiviteter i UF:s kalendarium. Under de fyra dagarna simulerades förhandlingar i två säkerhetsråd. Det ena behandlade kärnvapenspridningsfrågan under en mycket dramatisk upptrappning av läget på den koreanska halvön. Det andra säkerhetsrådet var ett historiskt säkerhetsråd som simulerade Suez-krisen. Diskussionerna var heta och deltagarna levde verkligen in i sina roller. Övriga aktiviteter: Aktivitetsgruppen har arrangerat andra aktiviteter för medlemmarna mellan de större arrangemangen. Bland annat en välbesökt valvaka inför höstens presidentval i USA och en julavslutning.

7 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 7(25) Ekonomi Föreningens ekonomi vilar på två stora intäktskällor, bidrag och medlemsavgifter. De största bidragsgivarna är Folke Bernadotteakademien, Uppsala Universitet och Studiefrämjandet. Bidraget från Folke Benadotteakademien gäller för hela 2005, dvs. även för höstterminen. De pengar som inte används skall betalas tillbaka, men hela bidraget kommer sannolikt att användas. Tidigare har föreningen även fått bidrag från Forum Syd, vilket inte var fallet i år. Detta innebär att bidragen i år har blivit mindre än väntat. Övriga bidragsgivare har varit FN-förbundet samt Uppsala Kommun för FN-rollspelet och SAIA-årsmötet. Nytt för i år är att föreningen har, utöver det vanliga bidraget, erhållit bidrag från Studiefrämjandet för studiecirkelverksamhet. Vid varje gruppmöte samt på USA-resan har deltagarna skrivits upp på en lista och föreningen fått en viss summa för varje deltagare. Den summa som redovisas här har föreningen fått för höstterminen, vårens bidrag har ännu inte beslutats. Troligtvis blir vårens bidrag i samma storleksordning som höstens, möjligtvis något större. Utöver bidrag och medlemsavgifter har entréavgifterna vid föredragen samt intäkterna från annonserna i Uttryck varit välkomna tillskott i kassan. Under våren tilldelades UF Martin H:son Holmdahl-stipendiet för föreningens arbete med mänskliga rättigheter. Stipendiet bestod av kr. Hur dessa pengar skall användas beslutades på styrelsemötet kr investeras i långsiktigt PR-material. Övriga kr sparas för att användas till antingen ett projekt med anknytning till mänskliga rättigheter eller som kapital om föreningen hamnar i ekonomisk kris. Föreningens utgifter består till stor del av tidningen Uttryck. Ett nummer var ett temanummer delvis finansierat med bidrag från Folke Bernadotteakademien, de övriga har föreningen bekostat helt med egna medel. Tidningen trycks nu på ett annat tryckeri än tidigare, Trydells Tryckeri, vilket har medfört att kostnaderna minskat något. Utgifterna för föredragen består främst av lokalhyror. Föreningen ger föredragshållaren reseersättning och efter föredragen bjuds föredragshållare på mat på någon pub om han eller hon så önskat. Den ansvarige för föredraget från föreningen har då också fått maten betald. Föredragshållaren har även fått en UF-mugg samt et års prenumeration av Uttryck som tack. Styrelsen beslutade att ge kr av de kr som föreningen fått i bidrag från Uppsala Universitet som bidrag till årets USA-resa. Bidraget från universitetet var avsett som både organisationsstöd och resebidrag. Bidraget motsvarar 500 kr per resedeltagare. Viktigt att uppmärksamma i årets bokslut är att ,30 kr som tidigare var bokförda som skulder nu skrivs av. Detta beror på att föreningens skulder blivit felaktigt uppskattade i tidigare bokslut. Detsamma gäller de fordringar på kr som skrivits av. Under hösten råkade föreningen ut för ett datahaveri, vilket innebar att den bokföring som fanns på datorn förlorades. Detta gör det svårt att rätta till de felaktiga uppgifterna i bokslutet. Därför skrivs de nu av i detta bokslut.

8 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 8(25) Årets resultat på ,20 kr visar att ekonomin är under kontroll men ansträngd. Resultatet borde ligga runt kr, eftersom Martin H:son Holmdahlstipendiet inte har används. Föreningen är ständigt i behov av fler bidragsgivare och fler medlemmar så att verksamheten kan fortsätta drivas med en hög kvalitet. PR och sponsring Under året har PR-verksamheten bedrivits av styrelsens två PR-ansvariga samt en PR-grupp om cirka fem medlemmar. Under verksamhetsåret har PR-gruppen arbetat med att utveckla och förbättra den befintliga PR-verksamheten. En hel del nya projekt har också initierats, till exempel har en omfattande enkätstudie om UF:s föredragsbesökare genomförts. Affischering: Under det gångna året har föreningen annonserat på cirka 50 platser runt om i Uppsala, exempelvis nationer, bibliotek, institutioner, bostadsområden, mataffärer etc. Affischeringen har skötts av styrelsen och medlemmarna i PR-gruppen. I anslutning till affischeringsverksamheten har ansträngningar gjort för att se till att UF:s affischer inte blir överaffischerade medan de fortfarande är aktuella. I samband med detta har UF utvecklat en policy att inte affischera över andra aktuella anslag. Recentiorsmottagningen: Som vanligt har UF informerat om vår verksamhet på recentiorsmottagningarna på höst- respektive vårterminen. Vid dessa tillfällen har många i styrelsen aktivt medverkat med att göra reklam för föreningen. Vi anser att deltagande i den här typen av evenemang är en viktig del i PR-arbetet och rekommenderar kommande styrelse att försöka närvara vid dessa eller liknande arrangemang. Programblad: Programblad har delats ut till i första hand studentbostadsområden men även satts upp på anslagstavlor på olika institutioner, bibliotek m.m. Utdelningen har gjorts av medlemmarna i styrelsen. Kontakt med media: UF:s program har förmedlas till diverse media, bland annat har det funnits i kalendariet i tidningarna ERGO, Recentior och Upsala Nya Tidning. Programmet har också funnits tillgängligt på hemsidan What s on Uppsala, Nyhetsbrevet: Utrikespolitiska föreningens nyhetsbrev har utkommit via e-post varje söndag under hela verksamhetsåret. I nyhetsbrevet har funnits information om kommande föredrag och andra UF-händelser som studiebesök, medlemsfester etc. Anmälan till nyhetsbrevet kan nu göras både via föreningens hemsida och direkt vid inlösandet av nytt medlemskort via en ruta som kan kryssas i på medlemskortet. Vid denna verksamhetsberättelses tryck hade nyhetsbrevet drygt 380 prenumeranter, vilket är en ökning med cirka 330 prenumeranter sedan verksamhetsårets början. Information i samband med föreläsningar: Flera styrelseledamöter har besökt en rad olika institutioner i samband med föreläsningar och informerat om föreningen och dess aktiviteter. UF-pyramiden: Under vårterminen har PR-gruppen utvecklat en s.k. UF-pyramid som kan användas för informationsspridning. Pyramiden är egentligen en tetraeder med tre sidor; två

9 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 9(25) innehåller information om föreningen samt UF-logotypen medan den tredje kan fyllas med aktuell information. UF-pyramiden är enkel att tillverka och har en stor genomslagskraft när det gäller informationsspridning. Enkät: Under höstterminen genomfördes en enkätundersökning om UF:s föredragsbesökare genom att enkäter delades ut på föredragen under större delen av terminen. Enkäten innehöll dels frågor av generell karaktär (t.ex. ålder, kön, antal terminer i UF) samt frågor om hur föredragsbesökarna hade fått information om föreningen och föredraget i fråga. UF i media: Under verksamhetsåret har UF figurerat i olika tidningsmedia. I samband med mottagandet av Martin H:son Holmdahl-stipendiet fanns UF med i text och bild i Upsala Nya Tidning. UF har även omnämnts i Tidningen Vi, då tidningens utsände närvarade under föreningens seminarium med Pierre Schori under studieresan i USA. Slutligen har studenttidningen ERGO gjort ett större reportage om UF och dess verksamhet. Övrig PR-verksamhet: I samband med föreningens USA-resa utformade PR-gruppen en broschyr med information om föreningen och dess verksamhet. Denna broschyr trycktes i 100 exemplar som delades ut i samband med studiebesök och liknande representationstillfällen. Sponsring: Sponsringsverksamheten har under året bestått i att finna lämpliga annonsörer till föreningens medlemstidning Uttryck. Under höstterminen var annonspriserna desamma som tidigare år (Helsida 1000 kr, halvsida 700 kr och kvartssida 400 kr), men under vårterminen beslutade PR-gruppen att justera priserna så att de bättre motsvarar Uttrycks kostnader. De nya annonspriserna har varit 1200 kr för helsida, 700 kr för halvsida och 500 kr för kvartssida. Under verksamhetsåret har PR-gruppen eftersträvat annonser i samklang med Uttrycks layout. Detta har skett i samråd med annonsörerna. Uttryck 3-04: 2000 kr Nordiska Afrikainstitutet Svenska Afghanistankommittén helsida helsida Uttryck 1-05: 3100 kr Nordiska Afrikainstitutet helsida Allmänna sången helsida Forum Syd/Ungdomsfonden halvsida Uttryck 2-05: 1700 kr Nordiska Afrikainstitutet helsida Cemus* halvsida *På grund av låg efterfrågan på annonser tvingades vi till en temporär prissänkning för detta nummer.

10 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 10(25) Uttryck Tidningen Uttryck har utkommit med tre nummer under verksamhetsåret, ett i december, ett i mars och ett i maj. Till dessa tre nummer har 50 personer aktivt bidragit med artiklar, korrekturläsning, foto, illustrationer samt formgivning. Arbetet med tidningen har letts av de två redaktörerna. På de nio redaktionsmöten som hållits under verksamhetsåret har i genomsnitt 16 medarbetare deltagit. På mötena har numrets innehåll diskuterats och arbetsuppgifter fördelats. Utöver det material som redaktionen bidragit med så har många artiklar, foton och illustrationer skickats in från hela landet. För att stärka gemenskapen i redaktionen har en middag tillsammans med programgruppen samt två releasefester arrangerats. För att förbättra tidningen samt underlätta arbetet har redaktörerna valt att skapa ytterligare ett par poster inom redaktionen. Tidningens formgivning har gjorts av en student på Danmarks Designskole. På samma högskola har tidningen även haft tillgång till en illustratör vars illustrationer har varit ett återkommande inslag i Uttryck. Tillsammans har de kunnat höja den visuella kvaliteten på tidningen. En fotoredaktör har haft ansvaret för insamlandet av fotografier till tidningen. Uttryck har även förfogat över en språkvårdare som har haft det övergripande ansvaret för korrekturläsning och skapandet av ett enhetligt språk. Från verksamhetsårets första nummer utarbetades en delvis ny grafisk form för att göra Uttryck modernare och mer läsvänlig. Ett steg i denna riktning har varit att byta tryckeri. Detta ledde till en förbättring av papperskvaliteten, en extra färg samt en kostnadsminskning på ca 13%. Denna besparing kom till stånd trots att tidningens upplaga samtidigt ökade från 900 till 1300 exemplar. Uttryck har likt föregående år 28 sidor, varav fyra är i fyrfärg. Redaktörernas ambition har varit att Uttryck ska innehålla diskussioner, beskrivningar och analyser av sådana frågor, konflikter och regioner som inte får så stor uppmärksamhet i det vanliga mediaflödet. Tidningens innehåll har också bestämts av skribenternas intresseområden och aktuella händelser. Redaktörerna har försökt att skapa debatt om utrikespolitiska frågor och låta olika åsikter komma till tals. För att göra tidningen mer spännande och läsvänlig har en återkommande gästkrönika skapats. Dessa har under året skrivits av Sveriges före detta ambassadör i Litauen, Jan Palmstierna, den före detta kabinettssekreteraren Sverker Åström samt Sveriges ambassadör i USA och tillträdande ordföranden för FN:s generalförsamling, Jan Eliasson. Tidningens redaktörer har varit i kontakt med de andra utrikespolitiska föreningarna i landet för att diskutera en möjlig spridning av Uttryck till dem. Detta arbete ledde till att mellan 100 och 150 exemplar av tidningen vid alla tre tillfällen under året har skickats till UF-Linköping till självkostnadspris. Mellan 50 och 100 exemplar av tidningen har även vid två tillfällen skickats till Blackebergs gymnasium i Stockholm. För att sprida Uttryck till en större skara än enbart studenter har redaktörerna arbetat med att kraftigt utöka de register över organisationer, bibliotek och institutioner som tidningen skickas till. Ett led i arbetet med tidningens spridning, som har varit väldigt uppskattat, har även varit att ge varje föredragshållare en helårsprenumeration på Uttryck.

11 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 11(25) Redaktörerna anser att förändringarna som har gjorts under det gångna verksamhetsåret på många sätt förbättrat tidningen och de hoppas på att ha skapat en god grund för de tillträdande redaktörerna att arbeta på. Uttryck - verksamhetsåret 2004/2005: Nummer 3/2004: Temanummer Öst EU Nummer 1/2005: Temanummer Förändrade globala hot Nummer 2/2005: Temanummer Ett FN i förändring IT Under året har nya rutiner utarbetats med hemsidan. Alla uppdatering av sidan sker individuellt av styrelsemedlemmar, föreningens nyhetsbrev skickas numera från hemsidan, inte som tidigare från Startsverige, varje styrelsepost har ett eget mailkonto och ett forum där medlemmar, medlemsgrupper och styrelse kan samtala har upprättats och nås från hemsidan. Det första som gjordes var att återställa föreningens konto hos universitetet och beställa nya e- postadresser med egna konton till styrelsen. Doteasy har en del försvårande begränsningar och ett mål under verksamhetsåret var att undvika dem. Därpå flyttades hemsidan till universitetskontot. Denna lösning var tänkt att vara tillfällig, eftersom domänen inte kunde länkas till universitetskontot. Huvudsyftet med flytten var att kunna skifta ansvaret för uppdatering av sidorna från IT-sekreteraren till respektive styrelsemedlem. Hemsidan har därför skrivits om från grunden. Den följer numera rekommendationerna för HTML och CSS lite bättre. Hemsidan flyttades slutligen till Cliche, för att de är billiga och pålitliga. Hemsidan och forumdatabasen ligger hos dem, medan hemsidedatabasen ligger kvar hos universitetet tillsammans med en dokumentär om Acheh. Cliche tar en årsavgift för deras tjänster och det var tänkt att lämplig reklam på hemsidan skulle betala för denna och domänavgiften. Så har dock ännu inte skett. Två års domänavgift har betalats, så för nästa år behöver endast årsavgiften betalas. Program Programsekreterare under verksamhetsåret har varit Kajsa Borgnäs, Erik Rehó och Stina Stefansson. När Erik lämnade posten i januari 2005 tog Stina över, inadjungerad i styrelsen. Programsekreterarnas verksamhet har främst bestått i att inbjuda föredragshållare till föredrag vanligtvis måndag och torsdag varje vecka under terminstid. Någon vecka har det varit tre föredrag. Arbetet innebär att kontakta föredragshållare, boka lokaler och se till att allt praktiskt är som det skall under föredragen. Ibland har vi mött föredragshållaren på centralstationen om personen inte hittat i Uppsala. Föredragen har inletts med att en programsekreterare välkomnar föreläsaren och berättar om aktuella aktiviteter i UF. Föredragen har avslutats med att en programsekreterare avtackat föredragshållaren med en UF-mugg och en prenumeration på Uttryck. Efter föredragen har ansvarig programsekreterare följt med föredragshållaren på middag på någon nationspub om

12 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 12(25) föredragshållaren haft möjlighet att stanna. De gånger någon från programgruppen ansvarat för ett föredrag har alltid en programsekreterare varit med under både föredrag och middag. Under detta år har ungefär varannan föredragshållarna följt med och ätit. Vi har delat upp ansvaret för föredragen mellan oss och därmed varit på ett föredrag var i veckan. Antal i publiken på föredragen har varierat från ungefär personer, men vanligtvis kommer ungefär personer per föredrag. Vi har strävat efter att få en bredd på programmen beträffande ämnen, problem och delar av världen som representeras. Likaså har vi försökt finna en variation av föredragshållare som har olika yrken och arbetsuppgifter. Vissa av dem har varit välkända och andra inte. Vi har även haft en aktiv programgrupp som vi haft möten med ungefär en gång i månaden, men något mer sällan när verksamheten tillåtit. Många har varit intresserade av programgruppen och vi har haft många medlemmar på vår e-postlista. På mötena har det varit ungefär 5 personer per gång. Vi har strävat efter att engagera programgruppsmedlemmar och uppmuntrat dem att bjuda in föredragshållare och ansvara för något föredrag trots att de inte själva bjudit in föredragshållaren. Förutom detta har vi deltagit i kontinuerligt styrelsearbete och varit på styrelsemöten ungefär en gång per månad. I slutet av terminen har vi fyllt i cirkelblanketter och kulturarrangemangsblanketter. De teman vi arbetat under verksamhetsåret är; september december 2004 Social Mobilisering och regionalt samarbete i syd (SMRSS) Ett utvidgat säkerhetsperspektiv (US) januari mars 2005 Förändrade globala hot - ny utmaning för fredsfrämjande utveckling (UD) april maj 2005 Förändrade globala hot - ny utmaning för fredsfrämjande utveckling (GHFU) Utsatta grupper och Mänskliga Rättigheter (UGMR) Ett FN i förändring! (FN) Förutom detta har vi dessutom samarrangerat en hel del föredrag med olika organisationer och föreningar, där vi då också kunnat söka stöd för dessa föredrag specifikt från olika fonder. På programmen anges inom parentes vilket föredrag som går under vilket tema.

13 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 13(25) Datum Föredraghållare Rubrik Lokal Besökare Värmlands nation sept Eva Elmsäter, utrikeskommentator och reporter SVT Pressfrihet och möjlighet till kritisk journalistik i arabvärlden och Israel 16 sept Ulla Lindström, Sveriges Romers Riksförbund Romerna Europas bortglömda folk Värmlands nation kl sept 27 sept Tisdag 28 sept Zdenek Bucek, Tjeckiska Ambassaden Stockholm Bengt Kristiansson, generalsekreterare i Svenska Afganistankommitten Gudrun Schyman, f.d partiledare Vänsterpartiet The Czech Republic the new member state in the European Union Dagens Afghanistan och det stundande valet Vart är den Europeiska feminismen på väg? Norrlands nation kl Värmlands nation kl okt David Lagerlöf, ECPAT Sverige Barnsexhandel och pedofila nätverk 33 7 okt Tobias Hubinette, doktorand i koreanska vid Stockholms universitet Barnhandel eller hjälpande hand? ett föredrag om internationella adoptioner V-dala kl. 27 Onsdag 13 okt Brian Palmer, Amerikansk antropolog och religionsvetare, Harvard The American Nightmare: Why Bush May Win, and What Would Happen Then Friessalen, Evolutionsbiologiskt centrum, kl okt Anders Gerdmar, Livets Ord Uppsala Operation Jabotinsky och den ryska antisemitismen 30

14 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 14(25) 21 okt Lena Karlsson, journalist Utrikespolitiska Institutet Låst läge i Nordirland finns möjlighet till fred? Värmlands nation kl okt Dennis Pamlin, klimathandläggare WWF Kyotoprotokollet i papperskorgen? Värmlands nation kl nov Bengt Nilsson, Etnopress Konflikten i Darfur: Bakgrund och möjligheter 25 Tisdag 2 nov 8 nov Rinchen Khando Chögyal och Lobsang Dechen, Svenska tibetkommittén Sharon Zarb, doktorand från Malta Tibet today Malta a little country in a big union, about malta s political and economic dimension in Europe Smålands nation kl. Värmlands nation kl Tisdag 9 nov Hans Dahlgren, kabinettsekreterare UD FN-reform och gemensam säkerhet nov Johan Lagerfelt, Svenska Tjetjenienkommittén Tjetjenien Europas ignorerade folkmord? Östgöta nation kl nov Juan-Carlos Gumucio- Castellon, antropolog Indiansernas återkomst reetnifieringsprocessen i södra Sydamerika nov Lars Leijonborg, partiledare Folkpartiet Folkpartiet i Sverige och Europa Gotlands nation kl nov Kristina Persson, vice riksbankschef Kinas ekonomiska utveckling hur påverkar den oss? Stockholms nation kl nov Ulf B Andersson, journalist Kosovo historien om en fryst krutdurk mitt i Europa 26

15 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 15(25) 6 dec Tisdag 7 dec Kjell-Åke Nordqvist, lektor institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet Torgny Hinnemo, journalist Östtimor från intervention till försoning Länderna i centralasien, stanländerna Onsag 8 dec Tisdag 14 dec 16 dec 31 jan Aceh National Liberal Front, the GAM guerilla, Miss Suryati Abdullah, 18 y. o. guerrilla soldier, Mr Muhammad Nur Djuli, repr for liason w. UNHCR, Mr Malik Mahmoud, PrimeMinister, Dr Zaini Abdullah, Minister of Foreign Affairs, The Government of the state of Aceh in exile, UD Erik Cornell, fd ambassadör Turkiet/Nordkorea Per Cramér, professor i folkrätt vid Handelshögskolan Stockholm Lars Ohly, partiledare Vänsterpartiet Aceh the unsolved problem Turkiet, islam och närmandet till EU Irakkriget, folkrätten och det kommande valet Internationell solidaritet och dagens globalisering Östgöta nation kl Norrlands nation Gästrike-Hälsinge nation kl. Universitetshuset sal IX kl feb 10 feb 14 feb Lars Tallert, Global Reporting Daniel Nord, Weapons of Mass Destruction Commission, i samarbete med Svenska Freds Johan Norberg, författare och debattör Kommunikation som verktyg för lagändring i Ukraina Kärnvapenhotet 2 back with a vengance? Nationalstatens roll i globaliseringens tidevarv V-Dala nation kl. Värmlands nation kl. Gotlands nation kl

16 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 16(25) Onsdag 16 feb Johan Giesecke, statsepidemolog SARS, fågelinfluensan och sedan? Värmlands nation kl feb M. Teel Bivins, amerikansk ambassadör The new world order after the Iraq conflict, i samarbete med Heimdal Heimdals lokal kl feb Marie Lindberg, utvecklingsdirektör HomO Rätten att älska vem man vill - en mänsklig rättighet? V-Dala nation kl feb Dick Emanuelsson, reporter, i samarbete med Simon Bolivar Studiecenter Den politiska utvecklingen i Venezuela Värmlands nation kl mars Ingrid Jegou, Kommerskollegium WTO:s betydelse för U-länder och U- länders betydelse för WTO 53 7 mars Mikael Eriksson, institutionen för freds- och konfliktforskning Riktade sanktioner fungerar de? mars Johan Lindblad, ordförande för Nordisk Vision Ett Nordens förenta stater är det möjligt? Smålands nation kl mars 4 april Mike Moore, generalmajor försvarsmakten, Claes Arvidsson, ledarskribent SVD, Berit Johannesson, riksdagledamot (v), Tomas Ries, Utrikespolitiska Insitutet Ander Milton, ordförande Röda Korset Svensk säkerhetspolitik i förändring Återuppbyggnad efter konflikt och katastrof Universitetshuset sal 9, kl. Universitetshuset, sal IV kl

17 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 17(25) 11 april Eric Stern, krigsforskare Försvarshögskolan Krishantering- i spåren av tsunamikatastrofen Värmlands nation kl april 18 april Nils-Oscar Nilsson, (m) och Josef Kaanan FLPM (free lebanese patriotic movement) Amir Heidari, flyktingsmugglare/hjälpare Syriens ockupation av Libanon Gladiatorerna vinner utan motståndare Värmlands nation kl Tisdag 19 april Ulf Landegren, professor Molekylär Medicin Gentekniken ibland oss V-Dala nation kl april Mattias Åhrén, jurist i Samerådet Urfolkens mänskliga rättigheter globalt och lokalt V-Dala nation kl april Disa Håstad, journalist Dagens Nyheter Demokratins utveckling i före detta Sovjetstater april Peter Wallensteen, professor vid Institutionen för Freds- och Konfliktforskning, Uppsala universitet Generalsekreterare Dag Hammarskjöld 100 år vad betyder hans insatser för FN idag? Ekonomikum hörsal 2 kl maj 9 maj Gustav Fridolin, riksdagsledamot Miljöpartiet Lars Nicander, chef för CATS (Centrum för Asymmetriska Hot och Informationsterrorism) Sveriges förhållande till Mellanöstern Terroristhot i informationsåldern Gotlands nation kl maj Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FNförbundet FN:s roll i framtiden är en reform möjlig? V-Dala nation kl. Totalt antal besökare under året; 1811 Totalt antal föredrag under året; 48 Antal besökare, medeltal; 37,7 (inte de två sista föredragen inräknade)

18 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 18(25) Komplettering 11 maj 2005 till Program: Onsdag 3 juni 2004 DEBATT: "Möjliga vägar till fred och självbestämmande i Irak" Moderator: Lisa Pelling Thair Ismail, ordf Svensk-Irakisk vänskapsförening Widad Zaki, Nätverket mot krig och Irakiska kvinnoföreningen Göran Greider, chefredaktör Dalademokraten Gustav Fridolin, riksdagsledamot Miljöpartiet Marianne Laanatza, mellanösternkännare, Uppsala Universitet I samarbete med Nätverket mot krig Onsdag 22 september The Dag Hammarskjöld lecture 2005: Women, war and peace mobilising for peace and security in the 21st century Noeleen Heyzer, Executive Director of UNIFEM Studieresor MOSKVA APRIL 2005: Tio studenter från Uppsala, medlemmar i UF, åkte den 15e mars till Moskva för deltagande i konferens om studentdemokrati och studentinflytande, inbjudna av det statliga universitetet i Moskva, MGY. Studenter från UF-Stockholm samt studentkåren på Stockholms Universitet deltog också, liksom ca. 50 studenter från olika universitet och studentorganisationer i Ryssland. Ansvariga för organiseringen av resan var Kajsa Borgnäs och Dag Sjöögren- Lidström. Inför resan träffades dels studenterna från Uppsala för att förbereda sin presentation, dels träffade vi studenterna från Stockholms Universitet för ytterligare förberedelser. Deltagarna från UF-Uppsala höll under konferensen i en presentation av vår verksamhet, där framför allt programverksamheten, PR-verksamheten och reseverksamheten belystes. Emfas lades på vår organisations platta struktur och det goda samarbetet som finns mellan ansvariga och de olika aktivitetsgrupperna inom organisationen. Stipendiesökande och kontakten med universitetet var också frågor som berördes och intresserade de ryska studenterna. Vi höll också i ett två timmar långt workshop-program där deltagarna vid konferensen i grupper diskuterade de olika problem och utmaningar respektive aktivitetsgrupp i UF har och kan komma att möta samt hur liknande grupper skulle kunna upprättas och arbeta i en rysk kontext. Denna övning sporrade till diskussion kring vad som är god verksamhet, vilka föredragshållare som är intressanta, hur man ska förhålla sig till ersättningskrav från olika håll, hur kontakt med sponsorer bäst tas samt hur en fördelning av arbetsuppgifter mellan olika poster och deltagare i organisationen bäst fördelas. I allt detta belystes hela tiden

19 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 19(25) genusaspekten och UF:s mycket jämställda struktur och verksamhet vilken syftar till just den jämlika fördelningen av ansvar och representation mellan könen. Under den två dagar långa konferensen var det många av både de ryska och svenska studenterna som deltog i diskussioner, höll i workshops och olika föredrag kring de olika organisationernas problematik och verksamhet. Diskussionen mellan deltagarna var på det hela taget mycket givande. Nya kontakter togs mellan studenter och studentorganisationer, vilka också utvecklades utanför konferenssalen vid middagar och sightseeing under de tre återstående dagar vi befann oss i Moskva. Förhoppningar och förutsättningar finns för en uppföljande konferens i Sverige inom något år, då i UF-Uppsalas regi tillsammans med UF- Stockholm. Tanken är att denna konferens ska belysa genusfrågor inom de olika organisationsstrukturerna än mer, då detta är något som vi upplevt inte diskuteras särskilt inom de ryska organisationerna men att intresse finns. Medel för resan fick vi dels från Svenska Institutet (SI) varifrån vi sökte tillsammans med de andra organisationerna och fick kr, dels Ungdomsfonden där vi sökte enskilt och beviljades kr. USA 24 MARS - 2 APRIL 2005 Varje år arrangerar Utrikespolitiska föreningen en resa till ett utrikespolitiskt intressant resmål. År 2005 gick resan till New York och Washington i USA. Planeringen av resan skedde i år med hjälp av en resegrupp bestående av omkring 5 medlemmar. Resegruppen träffades under hösten ungefär varannan vecka. När biljetterna hade släppts i januari anordnades tre förträffar där resedeltagarna fick mer information om resan och chansen att lära känna de övriga deltagarna. Efter resan har också en efterträff anordnats under vilken en utvärdering genomfördes. Utvärderingen visar att deltagarna i stort var nöjda med resan, men den ger även lärdomar inför framtida resor. Nedan följer en kortfattad redogörelse för resan. 24 mars: På årets första vårdag samlas 25 förväntansfulla resenärer på Arlanda, terminal 5. Efter åtta timmars flygning landar vi på kvällen lokal tid på Newark Airport. Fredag 25 mars: Förmiddagen ägnas åt upptäcktsfärd söderut på Manhattan. Broadway, Wall Street och Ground Zero är några av målen. Klockan ett besöker vi FN:s högkvarter och tar del av en informativ guidad tur. Under vandringen i lokalerna får vi se både säkerhetsrådets och generalförsamlingens sammanträdesrum liksom Ecosoc:s, vars inredning har skänkts av Sverige. På kvällen bjuds UF på vietnamesisk mat av studentföreningarna Political Spectrum och Informed Democracy på New York University. Diskussionerna runt bordet handlar bland annat om det svenska välfärdssystemet vs det amerikanska. Lördag 26 mars: Greyhound bus till Washington DC. UF får beskedet att rum avbokades för tre veckor sedan. Alla tvingas lägga ut pengar för boendet samtidigt som reseansvarig drar en lättnadens suck för att det i alla fall fanns platser kvar. Eftermiddagen är fri. På kvällen antar

20 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 20(25) några deltagare utmaningen att promenera runt landets försvarshögkvarter Pentagon, världens största kontorsbyggnad. Söndag 27 mars: Om lördagen startade tidigt är det inget mot vad söndagen gör. Tjugo över fem avtågar 17 tappra själar mot Metropolitan Baptist Church för att deltaga i påskdagens nattvardsgudstjänst. Ett mycket varmt välkomnande av den svarta församlingen och en mycket engagerad pastor gör besöket värt bristen på sömn. Under tiden i Washington ser de flesta också till att spana in Vita Huset, Lincoln Memorial och Washingtonmonumentet. 28 mars: På måndagen gör vi ett försök att få biljetter till turerna i Capitolium. Idén är att vi ska kunna studera byggnaden där representanthuset och senaten har sina möten mellan dagens två inplanerade studiebesök. Besvikelsen är emellertid enorm när det visar sig att 45 minuters köande i ösregn har varit förgäves. Det finns ingen möjlighet att välja vilken tid man vill gå utan man tilldelas den som för tillfället delas ut. Några väljer att stanna kvar och går den guidade turen medan de flesta tar sig till Republican National Committee där vi träffar Nancy Dehlinger som har arbetat för republikanerna i 26 år. Kommittén sysslar med frågor som rör valprocedurer och deras främsta uppgift är att hjälpa republikanska kandidater till seger i val på olika politiska nivåer. Det handlar t ex om att de utbildar folk som hjälper till i valkampanjer och försöker få kandidaten att framträda så mycket som möjligt i media. På eftermiddagen har UF en träff med miljöorganisationen Sierra Club. Fyra entusiastiska medarbetare berättar för föreningen att de sysslar med miljöfrågor främst ur ett nordamerikanskt perspektiv. Genom både en nationell organisation och många lokala grupper försöker de påverka medlemmarna att påverka miljöpolitiken t ex genom att ringa eller skriva brev till sin representant i senaten eller i representanthuset. Sierra Club är en relativt politisk organisation som ger pengar till gröna kandidater i valkampanjer. Vanligtvis handlar det om demokrater, men det har även hänt att man har stöttat republikaner. Sierra Club tar inte emot pengar från regeringen utan framförallt från privatpersoner. Även företag kan få ge, men då måste de vara väldigt miljövänliga. Tisdag 29 mars: På tisdagsförmiddagen träffar vi Peter Yeo, Democratic Deputy Staff Director på International Relations Committee. Han ger oss en bild av hur demokraterna ser på terrorism och USA:s internationella relationer. Dagen ägnas också åt en briefing av Gunnar Aldén på Svenska ambassaden. Han berättar om hur ambassaden betraktar den amerikanska inrikes- och utrikespolitiken i dagsläget. På eftermiddagen åker de flesta ut till den enorma Arlington-kyrkogården. Bland de tusentals gravar som går att beskåda där finns John F Kennedy s och Den okände soldatens. Samtidigt lyckas två av resans deltagare springa in i Howard Dean, tidigare presidentkandidat och demokraternas ordförande. Onsdag 30 mars: Morgontåget tillbaka till New York City. Besök på Adelphi University för att träffa Pierre Schori. Efter en lunch med Schori och hans kollega Katie Laatikanen är det dags för The Uppsala-Adelphi Forum on American-European Relations in a Post-9/11 World. Trots obefintliga förberedelser från den svenska gruppen håller fyra UF:are

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF Innehåll 1. Förord: Folkrörelserna i Norden efter ESF - Allmänt om ESF 2a. Dokumentationen av ESF 2b. Deltagarantal på ESF i Malmö och tidigare 2c. Föreningen ESF Norden om forumet 2d. Brev om avvecklingsbidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu.

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu. UNIVERSEN #4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Vi satsar på Europa Sid 7 Solig rektorstur Sid 15 Kunskap för alla Sid 6 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter och nyttiga länkar

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer