Styrelsen för Svenska Ekoturismföreningen avger följande verksamhetsberättelse för 2005:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Svenska Ekoturismföreningen avger följande verksamhetsberättelse för 2005:"

Transkript

1 Styrelsen för Svenska Ekoturismföreningen avger följande verksamhetsberättelse för 2005: Styrelsen har bestått av följande personer: Ordförande - Dan Jonasson Sekreterare - Annelie Nilsson Ledamöter: Staffan Widstrand Pelle Andersson Gösta Westin Annelie Utter Jan Wigsten Nils Torbjörn Nutti Olle Wendt Bo Hilleberg Vice ordförande - Berndt Festin Kassör - Klas Wallin Suppleanter: Henrik Waldenström Anna Martinez Helena Edman Medlemsutveckling Antalet medlemmar i Ekoturismföreningen ökade under året med drygt 10 procent till totalt 350. Närmare 80 procent av dessa är företag eller organisationer, och tillströmningen av nya småföretag är särskilt positiv. Ekonomi Föreningens intäkter från både medlemmar och deltagande arrangörer fortsätter att öka. Trots detta kvarstår utmaningen att kvalitetsmärkningen Naturens Bästa under ytterligare några år behöver ett betydande tillskott i form av extern finansiering. Främst beror det på de höga kostnader, som är förknippade med nya ansökande arrangörer, produkt- och systemutveckling och ett växande behov av marknadsföring. Under året arbetades därför en långsiktig budget och finansieringsplan fram, samtidigt som samtal fördes med flera myndigheter och samarbetspartners om kompletterande stöd. I slutet av året bar dessa ansträngningar frukt i form av värdefull finansiering från Naturvårdsverket och Näringsdepartementet. Se vidare Ekoturismföreningens balans- och resultaträkning för Mötesverksamhet Under året har styrelsen haft fyra protokollförda styrelsemöten. Vid sidan av mejl- och telefonkontakter har föreningens AU haft ett sammanträde. Styrelsens arbetsgrupp för sponsring har träffats och tagit fram förslag för framtida finansiering och samarbeten.

2 Kansli Föreningen har under året haft fyra anställda, med varierande tjänstgöringsgrad. Under våren gjordes en utvärdering av organisationen kring föreningen och märkningssystemet Naturens Bästa. Utifrån denna utvärdering har arbetet med att effektivisera organisationen påbörjats. Naturens Bästa Arbetet med kvalitetsmärkningen har som tidigare år kretsat kring tre huvudområden, men under 2005 med större fokus på konsolidering av själva systemet. 1. Utvärdering, revidering och konsolidering av märkningssystemet Jämfört med tidigare år har mer kraft och tid investerats i att utvärdera, revidera och konsolidera systemet och organisationen runt Naturens Bästa. Under våren och sommaren utvärderades och summerades uppbyggnadsfasens viktigaste lärdomar. Dessa presenterades i en längre rapport i september, vilken finns publicerad på Ekoturismföreningens webbsida. Dessutom reviderades Naturens Bästas kriterier av märkningens styrgrupp, vilket bland annat innebar skärpta krav på tydligare produktbeskrivningar och nya kriterier för dykning och viltskådning. De nya kriterierna för märkningsperioden presenterades i mitten av oktober och i december inleddes arbetet med att uppgradera märkningens alla befintliga arrangörer till de nya kraven. 2. Större utbud från godkända arrangörer inom Naturens Bästa Arbetet med att rekrytera fler arrangörer och bredda Naturens Bästas utbud fortsatte under 2005, men i mindre omfattning än tidigare på grund av fokus på utvärdering, revidering och det faktum att Naturens Bästa haft mindre intäkter. I början av året diplomerades nio nya arrangörer, vilka kompletterades med ytterligare två i september. Det innebar att märkningen i slutet av året totalt omfattade 64 godkända arrangörer. Under året inledde också drygt ett dussin företag arbetet med att kvala in till märkningen. Totalt mer än 40 deltagare deltog på baskurserna på Visingsö i mars och på Sätra Brunn i november. Under hösten inleddes arbetet med en ny ansökningsomgång till Naturens Bästa, den sjunde i ordningen sedan starten Vidare tillkom närmare 40 nya arrangemang på Naturens Bästas resesajt, vilket innebar att det totala utbudet uppgick till 220 vid årets slut. Samarbeten med regionala turistorganisationer och utvecklingsprojekt har genomförts i Småland, Östergötland, Västmanland och Västernorrland. Dessa samarbeten har omfattat introduktionsträffar, baskurser och riktad rådgivning till ett stort antal arrangörer. Under det första halvåret 2005 genomfördes också ett intensivt informationsarbete med drygt 15 introduktionsträffar och medverkan på ytterligare ett dussin konferenser runt om i landet. Under hösten presenterades Naturens Bästa på en handfull konferenser och seminarium. 3. Marknadsföring och satsning på arrangörernas exportkompetens Med ett större och bredare utbud har marknadsföringen av Naturens Bästa tagit fart. En betydande marknadsföring av Naturens Bästa skedde främst under våren. 2

3 Arbetet kulminerade på Vildmarksmässan i april, men innehöll också annonser i Expressen, Mersmak, Sveriges Natur och Svenska Semestertips. Dessutom har kvalitetsmärkningen exponerats på ett antal av Änglamarks KRAV-märkta livsmedel. I samband med Vildmarksmässan producerades en minifolder på svenska och engelska om Naturens Bästas resesajt. I början av året lanserades en engelsk version av Naturens Bästas resesajt. Tillsammans med Sveriges Rese- och Turistråd har webbsidan sedan marknadsförts på flera internationella mässor och via deras särskilda Sverigekatalog mot bland annat England, Tyskland, Holland och Frankrike. Flera godkända arrangörer inom Naturens Bästa har aktivt deltagit på mässor både i Sverige och utomland, och Scandinavian Outdoor Group har i dessa sammanhang varit en värdefull partner. Vid sommarens utvärdering uppskattades att var tionde besökare på Naturens Bästas resesajt kom från utlandet. Samarbetet med Ekoturistprogrammet fördjupades under Viktig marknadsföring i form av ett uppskattat bildspel, ett digitalt nyhetsbrev på engelska och annonser om Naturens Bästa i olika internationella publikationer har finansierats tack vare programmet. I samband med internationella mässor har även särskilda möten genomförts mellan utländska researrangörer och företrädare för Naturens Bästa. Vidare har TuristRådets Ekoturistprogram i nära samarbete med föreningen organiserat särskilda exportseminarier vid ett tiotal tillfällen runt om i landet. Mer än hälften av märkningens arrangörer deltog i dessa utbildningar. En av värdefull indikator på Naturens Bästas framgångar är antal besök och aktivitet på märkningens webbplats. Under 2005 registrerades närmare besök och över 2 miljoner använda sidor. Jämfört med året innan var det en ökning på 65 respektive 140 procent. I slutet av året inleddes uppgraderingen av Naturens Bästas resesajt med kartfunktioner och länkar till trafikbolag, logialternativ och kompletterande turistinformation. Övrig föreningsverksamhet Årets två nummer av Safari kompletterades med åtta nyhetsmejl och en aktivare användning av Ekoturismföreningen egen webbsida. Tack vare den nya webbsidan har mer information kunnat publiceras snabbare än tidigare, vilket också avspeglas i närmare besök och en fördubbling av antalet använda sidor. Årets Ekoturismarrangör blev hundspannsarrangören The Silent Way, vilket som vanligt uppmärksammades i framför allt regional press och massmedia. Under hösten genomfördes en uppskattad kurs i matlagning utomhus för medlemmar i södra Sverige, och tillsammans med Destination Grythyttan påbörjades arbetet med att organisera tävlingen Årets Vildmarkskock Ekoturismföreningen har också varit representerad och aktiv i följande program och samarbeten: Sveriges Rese- och Turistråds Ekoturistprogram. Styrelsen för Rovdjurscentret. Gröna Nyckeln i samarbete med Håll Sverige Rent. Liksom tidigare har föreningen varit involverad i flera internationella samarbetsprojekt. I samband med att projektet Ecoroute avslutades under hösten, genomfördes en större internationell konferens i skånska Alnarp. Under året avslutades arbetet inom det arktiska projektet Smart, medan ett nytt projekt vid namn Agora startade upp runt Östersjön. 3

4 Naturens Bästa fortsätter att inspirera och väcka respekt runt om i världen och har resulterat i konkreta initiativ i bland annat USA, Rumänien, Ryssland och Norge. Baksidan av dessa olika internationella projekt är omfattande redovisningar och tidskrävande administration, vilket riskerar att gå ut över annan viktig verksamhet. Slutord Naturens Bästa fortsätter att vara navet i Ekoturismföreningens arbete, och det gångna året har präglats av utvärdering, revidering av kriterier och sammanfattning av de viktigaste lärdomarna. Efter fyra års intensivt arbete med att bygga upp kvalitetsmärkningen, kan dess resultat summeras i fyra övergripande lärdomar. 1. Idag vet vi att naturturismbranschen vill ha ett märkningssystem. 2. Märkningens kriterier och organisation har fungerat i praktiken. 3. Alla siffror pekar på att märkningen används allt mer av allt fler resenärer. 4. Naturens Bästa har blivit ett verktyg för produkt- och näringsutveckling. Under 2005 gjordes stora ansträngningar för att växla upp den avslutade uppbyggnadsfasen till en mer offensiv expansionsperiod för de kommande fem åren. Fundamentala pusselbitar i det arbetet har varit den genomförda kriterierevideringen, behovet av att säkra en långsiktig finansiering, förstärkning av företagens exportkompetens, initiativ för framtida marknadsföring och fortsatt fokus på rekrytering av fler arrangörer och ett breddat utbud. En otillräcklig finansiering under året tvingade styrelse och personal att prioritera hårt bland många viktiga arbetsuppgifter, och fick som konsekvens att flera önskade insatser inte kunde förverkligas. Trots detta har både Ekoturismföreningen och Naturens Bästa utvecklats och gått framåt under 2005, och en viktig del i detta är givetvis aktiva och engagerade medlemmar. Särskilt den direkta marknadsföringen av Naturens Bästa, som varje godkänd arrangör själv genomför mot nöjda kunder, är vår avgjort viktigaste marknadsföringsåtgärd! Initiativ har dessutom tagits för att bredda och utveckla Ekoturismföreningens övriga verksamhet. Främst då inom områdena för utomhusmatlagning och förebyggande säkerhet vid olyckor i fält. Med dessa slutord vill vi rikta ett särskilt tack till kanslipersonalen, som trots tuffa villkor har gjort ett bra arbete. Styrelsen vill också tacka alla de som varit föreningen behjälpliga i olika sammanhang, och passar på att önska fortsatt framgång för föreningen och den nya styrelsen inför det kommande verksamhetsåret. Stockholm Ordförande Vice ordförande Sekreterare Dan Jonasson Berndt Festin Annelie Nilsson Kassör Ledamot Ledamot Klas Wallin Staffan Widstrand Pelle Andersson 4

5 Ledamot Ledamot Ledamot Gösta Westin Annelie Utter Jan Wigsten Ledamot Ledamot Ledamot Nils Torbjörn Nutti Olle Wendt Bo Hilleberg Suppleant Suppleant Suppleant Henrik Waldenström Anna Martinez Helena Edman För ytterligare information hänvisas till Ekoturismföreningens webbsida med pressmeddelande, nyhetsnotiser och olika redovisningar. 5

SAFARI. gemensamt samarbetsavtal. Nyligen avslutades Världstoppmötet

SAFARI. gemensamt samarbetsavtal. Nyligen avslutades Världstoppmötet SAFARI NYHETSBREV FRÅN EKOTURISMFÖRENINGEN # 4-02 www.ekoturism.org I DETTA NUMMER: 1,5 miljoner till Naturens Bästa! - sidan 2 Saxade nyheter - sidan 3 Framåt för märkta företag - sidan 4-6 Rådgivare

Läs mer

SAFARI ANVÄND ROVDJUREN!

SAFARI ANVÄND ROVDJUREN! SAFARI NYHETSBREV FRÅN EKOTURISMFÖRENINGEN # 5-02 www.ekoturism.org I DETTA NUMMER: Mer pengar till Naturens Bästa sid 2-3 Bo på ekologiska gårdar sid 3 TEMA ROVDJUR sid 4-6 Upptäck resmålets kommersiella

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

År 2002 FN:s internationella ekoturismår

År 2002 FN:s internationella ekoturismår Årets ekoturismvinnare på Vildmarksmässan Annelie Utter, årets vinnare av Grand Travel Awards Ekoturismpris ställer ut på Vildmarksmässan i Sollentuna 19-22 april. Annelie kommer att hålla föredrag dagligen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer