Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning Föreningen arbetar enligt fastställd Verksamhetsplan där huvuduppgiften är: Att främja utvecklingen av befintligt näringsliv i Falkenbergs kommun samtidigt som vi på olika sätt skall underlätta för tillkomsten av nya företag. Näringslivet Fbg är en officiell samarbetspartner till Falkenbergs kommun. Vi träffar kommunledningen för regelbundna överläggningar och hjälper våra medlemmar att ta upp och driva aktuella frågor. Vi nätverkar inspirerar - påverkar Vi har stärkt och utvecklat vår målsättning att vara med och skapa Hallands bästa företagsklimat och marknadsföra Falkenberg, som en kommun präglad av optimism, växtkraft och framtidstro. Samarbetet mellan Näringslivet Fbg och kommunen fungerar bra så väl med politiker som tjänstemän. Samarbetet mellan Näringslivet Fbg och övriga näringslivsorganisationer i kommunen/regionen fortsätter att fungera mycket bra. Vi har ett stort stöd i de arrangemang som vi anordnar. En viktig uppgift är att knyta till oss och engagera nystartade företag eller personer som är på väg att starta företag. Vi har i år liksom förra året tillsammans med Falkenbergs Näringsliv AB arbetat i några projekt för att förverkliga detta. Vi kan konstatera att projekten varit mycket framgångrika. Frukostarna i Ullared och Näringslivsluncherna har blivit självklara mötesplatser, där våra medlemmar under trevliga former äter en god frukost/ lunch och utbyter tankar och idéer och lyssnar på intressanta föredrag. Nästan samtliga luncher har varit fullsatta, vilket innebär drygt 200 personer vid varje tillfälle. Årets Näringslivsdag, som fick namnet Konsten att våga förändra och utveckla besöktes av 900 företagsamma personer, av dessa var det 150 lärare från Falkenbergs Gymnasieskola. Näringslivsdagen fick ett fantastiskt mottagande och vi uppskattar mycket att dagen blivit en sådan framgång. 1

2 Ledamöter och övriga befattningshavare Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter. Göran Bengtsson, ordförande Per Svensson, vice ordförande Niklas Korshag Magnus Wernersson Kristina Gustafsson Ulf Andersson Gunnel Sernrot Heléne Stålbom Anneli Andelén Annica Berger Katharina Olsson Öberg 10 ordinarie styrelsemöten har genomförts under året. Föreningens firmatecknare under året har varit styrelsens ordförande, Göran Bengtsson, och dess vice ordförande, Per Svensson, tillsammans eller var för sig. Under verksamhetsåret har följande personer varit adjungerade till styrelsen: - Bengt Sturesson i egenskap av tjänsteman och styrelsens sekreterare, Karl-Johan Karlsson, samt Catharina Rydberg Lilja och Mattias Fornell delar av året. Arbetsutskottet har under året bestått av Göran Bengtsson Per Svensson Heléne Stålbom Magnus Wernersson Bengt Sturesson Valberedning har bestått av Jan-Olof Nilsson, sammankallande Bengt-Olof Isaksson Per-Ingvar Skoglund Revisorer har varit Jan-Ove Bengtsson och Eva Karlsson Vilka personer som vid slutet av året ingår eller är ansvariga för våra aktiveteter, framgår av vår Verksamhetsplan Bengt Sturesson har under året varit deltidsanställd och bemannat Näringslivet Fbg:s kansli på Falkenbergs Företagscenter. Bengt har i nära samverkan med styrelsen bl.a. medverkat i arbetet att samordna verksamheten, svarat för löpande administration och representerat Näringslivet Fbg i ett antal sammankomster. Bengt deltar också på samtliga AU möten. 2

3 Ekonomi 2014 års resultat blev tkr. Ett resultat som ligger i nivå med vad vi budgeterat. Även detta året finansierade vi delar av Näringslivsdagen med egna medel, ett beslut som styrelsen tagit och som också var med i vår budget. Vi har fortsatt utveckla vår nya hemsida, hantering av anmälningar till våra aktiviteter m.m., vilket sparar kostnader för oss. Ett gott samarbete med våra partners/medarrangörer har inneburit att våra egna kostnader har kunnat hållas på en låg nivå. Vår totala omslutning för året är 1250 tkr varav Näringslivsdagen står för 590 tkr. Falkenbergs Näringsliv AB har under året bidragit med 400 tkr till verksamheten detta inkluderar Näringslivsdagen. Rekrytering, medlemsutveckling Vi har uppdaterat vår informationsfolder, som vi kommer att skicka ut tillsammans med inbjudan till Näringslivsdagen Vi kommer dessutom att sprida foldern vid olika sammankomster. Våra medlemmar är våra bästa ambassadörer. Vi har fortsatt att tillsammans med Falkenbergs Näringsliv AB, månadsvis, skicka ut ett välkomstbrev till samtliga nystartade företag i kommunen. Med detta brev har vi också bifogat vår folder och erbjudit möjligheten att gå på någon Näringslivslunch för att lära känna oss och vår verksamhet. Vi höjde medlemsavgiften för icke företagare från 300 kr till 1300 kr, med motivering att våra kostnader för icke företagare är samma som för företag. Detta innebar att vi tappade en del icke företagare medan fick in lika många företag, så medlemsantalet för året blev oförändrat 446 medlemmar. Detta stämmer väl med vad vi budgeterat. Information Information om Näringslivet Fbg och dess verksamhet har spridits på olika sätt: Hemsidan Facebook Massmedia har uppmärksammat Näringslivet Fbg och dess verksamhet vid ett antal tillfällen under året Näringslivsdagen med 900 deltagare Näringslivsluncherna vid 6 tillfällen, med tillsammans 1200 deltagare Näringslivsfrukostar i Ullared Vi har samarbetat med Näringslivsbolaget i några projekt, där vi också marknadsfört oss. Möten och sammankomster Ett antal sammankomster har under året genomförts. Vi är mycket stolta över att vi är igång med Broa Vidare en uppföljning på Broa Över som genomfördes i början av 2000 talet. Detta har blivit möjligt via en finansiering på 1,7 mkr från Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank. Näringslivsdagen 5 mars, rubriken på dagen var Konsten att våga förändra och utveckla En arbetsgrupp bestående av Magnus Wernersson, Catharina Rydberg Lilja, Heléne Stålbom, Göran Bengtsson och Bengt Sturesson arbetade fram programmet med bl.a. 3

4 följande medverkande: Anders Borg, Elaine Eksvärd, Jörgen Oom, Per Schlingmann m.fl. Jacke Sjödin gjorde ett bejublat framträdande som moderator. Årets företagare i Falkenbergs 2014 presenterades och det blev Heléne och Michael Stålbom, priset utdelades av Anders Borg, tillsammans med Företagarnas ordförande Bengt Åke Salsgård. Näringslivsdagen blev åter igen mycket uppskattad, och kommentarerna efteråt var bara positiva. Ordinarie föreningsstämma onsdagen den 2 april. Näringslivsluncher, 31 jan, 2 april, 14 maj, 17 sept. 24 okt och 21 nov. Följande medverkade: Anders Källström, Henrik Larsson, Marita Ljung, Lena Sommerstad, Jonatan Hedin och Pär Holmgren. Vi har varit delaktiga i den årliga jobbmässan tillsammans med Arbetsförmedlingen, Företagarna och Näringslivsbolaget. Valbar ihop med Företagarna, den 24 april på Grand Hotell. Successteam tillsammans med Näringslivsbolaget, start i november. Broa Vidare, Kick-Off i november. 5 möten med Kommunledningen och Näringslivet Fbg:s arbetsutskott. Samarbete/Samverkan a) Styrelsen medlemmarna Näringlivet Fbg:s styrelse har under flera år och i olika sammanhang påtalat att det är mycket viktigt med en dialog med medlemmarna. Det är ju dina synpunkter och förslag som utgör grunden för styrelsens agerande mot t ex kommunledningen. Att vi finns på Facebook har ökat denna möjlighet, men styrelsen önskar en betydligt mera frekvent och starkare dialog med medlemmarna. b) Näringslivet Fbg - kommunen Det öppna och förtroendefulla förhållande som sedan flera år präglar samarbetet mellan Näringslivet Fbg och kommunledningen har fortsatt under Året har präglats av samförstånd och frågor som tagits upp, har behandlats och besvarats på ett bra sätt. c) Falkenbergs Näringsliv AB Vårt samarbete fungerar utmärkt, vi har under året arbetat tillsammans i några projekt. Vi har samma syn på näringslivsfrågor, men kanske inte alltid samma prioritet på hur vi snabbast tar oss till målet. d) Näringslivet Fbg övriga näringslivsorganisationer Näringslivet Fbg har under året haft ett nära samarbete med övriga regionala och lokal näringslivsorganisationer: Företagarna i Falkenberg Destinationsbolaget Innerstadsföreningen i Falkenberg Svenskt Näringsliv i Halland ALMI Företagspartner i Halland Region Halland TEK, teknik och kompetenscentrum 4

5 Det kan inte nog påtalas hur viktigt detta samarbete är för Näringslivet Fbg och dess medlemmar. Detta möjliggör att vi kan utveckla och hålla en hög nivå på våra arrangemang. Vilket också avspeglar sig i deltagarantalet på våra aktiviteter. e) Näringslivet Fbg Ung Företagsamhet Samarbetet med Ung företagssamhet fortgår, vi har deltagit på UF:s företagsträffar. Arbetsgrupper a) vårt AU, har genomfört ett antal möten under året och bl.a. jobbat med ett större projekt som fått namnet Ullaredsmotet, en vision om hur Falkenberg och Ullared kan utvecklas tillsammans. Vi fick mycket publicitet i Hallands nyheter, arbetet fortsätter. b) Nätverksgrupperna Intresset för traditionella nätverksgrupper har minskat, vi har inte från Näringslivet Fbg drivit något aktivt arbete med våra nätverksgrupper. Det är idag två väl fungerande grupper som är igång. Ett samarbete mellan grupperna förekommer i form av studiebesök. c) Skola/Näringsliv Här har vi ett bra samarbete med Gymnasieskolan och dess verksamhet inom Ung Företagsamhet. Vi har också varit med i ett projekt som handlar om framtidens skola konceptskola, vad resultatet blir av detta får vi svar på under nästa år. d) Idégruppen Gruppen har inte varit verksam under året. e) Övrigt grupparbete Det förtjänar i detta sammanhang att framhålla, att det i år liksom tidigare år, görs ett omfattande arbete som bedrivits av styrelseledamöterna och våra samarbetspartners i samband med Näringslivsluncher, Näringslivsdagen, Näringslivsfrukostar m.m. 5

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Vår tidningsredaktion Fontänhuskällan gav 2012 ut 6 nummer av tidningen.

Vår tidningsredaktion Fontänhuskällan gav 2012 ut 6 nummer av tidningen. Inledning 2012 har präglats av en positiv anda och det ekonomiska läget är stabilt för det kommande året. Men arbetet fortgår för att skapa en varaktighet och stabilitet i ekonomin. Det har varit mycket

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN I FRAMTIDEN Tankar kring SIK:s målsättning, arbetsformer och organisation

SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN I FRAMTIDEN Tankar kring SIK:s målsättning, arbetsformer och organisation Sid.1(12) SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN I FRAMTIDEN Tankar kring SIK:s målsättning, arbetsformer och organisation INLEDNING SIK har uppdragit åt en arbetsgrupp att ta fram en ny och mera verklighetsanpassad

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

Styrelsen för Svenska Ekoturismföreningen avger följande verksamhetsberättelse för 2005:

Styrelsen för Svenska Ekoturismföreningen avger följande verksamhetsberättelse för 2005: Styrelsen för Svenska Ekoturismföreningen avger följande verksamhetsberättelse för 2005: Styrelsen har bestått av följande personer: Ordförande - Dan Jonasson Sekreterare - Annelie Nilsson Ledamöter: Staffan

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Årsmöteshandling 2012

Årsmöteshandling 2012 Årsmöteshandling 2012 Dagordning för årsmöte Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap Datum: 2012-02-27 Tid: 12:00 Plats: Ekonomihögskolan, Ny209K Ärende Föredragande Beslut/Åtgärd 1. Årsmötets öppnande Ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Aktuell information till alla medlemmar Nr. 1 februari 2004

Aktuell information till alla medlemmar Nr. 1 februari 2004 Enkätsvar Så här tycker medlemmarna. sid. 3 Debattinlägg om medlemsavgiften. sid. 4 Företagarforum Från vision till verklighet. sid. 5 Stipendiefonden För att uppmuntra och inspirera. sid. 6 Vem blirårets

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society Verksamhetsberättelse Stiftelsen Svenska Jobs and Society 2013 NyföretagarCentrum Sverige NyföretagarCentrum Sverige är moderorganisation för landets NyföretagarCentrum. Verksamhetens syfte är att främja

Läs mer

Vision med Mera Skog i Västerbotten

Vision med Mera Skog i Västerbotten Verksamhetsplan 2010-2012 Innehåll Vision med Mera Skog i Västerbotten... 2 Riktlinjer för Mera Skog i Västerbotten... 3 Utvärdering av tidigare verksamhetsår... 4 Verksamhet 2008, summering av resultat...

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer