Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/ /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/"

Transkript

1 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014

2 2 Inledning Verksamhetsåret har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att bli en attraktiv anläggning för hela familjen. Medlemmar Antalet medlemmar är vid årets början Medlemsantalet har ökat med 13 och är vid årets slut Klubben har ett antal olika medlemsvarianter vilket framgår av särskild förteckning över medlemsformer. Ett positivt medlemsflöde men framförallt fler fullvärdiga medlemmar är glädjande statistik. Klubben har sålt spelrätter eftersom utbudet av lediga spelrätter inte motsvarade efterfrågan. Försäljningen av spelrätter på hemsidan har fungerat bättre under senare delen av året och hemsidan fungerar nu som en marknadsplats. Medlemstidningen Kårstabladet har kommit ut med fyra nummer även i år. Vi är en av få klubbar i landet som fortfarande ger ut en medlemstidning i pappersform. Vi är mycket stolta över en bra tidning och har inte för avsikt att ändra på detta eftersom tidningen är mycket uppskattad. Organisation Verksamheten bygger i mycket hög grad på medlemmarnas engagemang i styrelse och kommittéer. Under ledning av klubbchefen har arbetet effektiviserats och utvecklats ytterligare till fördel för medlemmar och gäster. Kårsta Golfrestaurang har för första gången drivits i klubbens egen regi med både anställd personal och med hjälp av klubbens medlemmar. Restaurangen öppnade i mitten av april och hade öppet till början av oktober. Verksamheten har varit mycket uppskattad och bidragit till ett ökat mervärde för både medlemmar och gäster. Bra personal är viktigt. Banpersonalen har gjort ett mycket bra arbete med banan vilket uppskattats mycket av medlemmarna och våra gäster. Ett värdefullt komplement till den anställda banpersonalen är Onsdagsgruppen som tack för ett mycket gott arbete blev en golfresa till Töreboda Golfklubb. Kansli och reception har drivits med både fast- som säsongsanställd personal. Styrelsen Styrelsen har bestått av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Klubbchefen har varit adjungerad och föredragande i administrativa och ekonomiska frågor. Samtliga ledamöter har varit kontaktpersoner till en eller flera kommittéer.

3 3 Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under året samt genomfört vår- och höstårsmöten. Greenfeekontroller ute på banan har genomförts vid några tillfällen. Kontrollerna har uppskattats av spelarna som upplever att klubben arbetar för ordning och reda och förebygger otillåtet spel. Att knyta sponsorer till klubben är en grannlaga uppgift som tar mycket tid och kräver uthållighet för att nå framgång. Ansvaret för detta har legat på Klubbchefen i samarbete med vårt Pro. Vi hade under säsongen fler företagsgolf, fler tävlingssponsorer och utbyten av tjänster än tidigare men det är svårare att sälja reklamplatser. Styrelsen har deltagit/medverkat i: - Svenska GolfFörbundets (SGF) verksamhets- och styrelseseminarier - Örebro Läns GolfFörbunds (ÖLGF) anordnade möten - SGFs golfting i Stockholm - ÖLGFs golfting i Örebro - Hovsta-Axbergs Föreningsråd - Örebro Föreningsråd - Örebro Promotion Kommittéer Klubben har vid årets slut 7 kommittéer - Ban- och fastighetskommitté inkl. Onsdagsgruppen - Damkommitté - Herrkommitté - Handikappkommitté - Junior- och Elitkommitté - Seniorkommitté - Tävlingskommitté Kommittéerna har varit mycket aktiva och gjort ett fantastiskt jobb för klubben. Utan alla dessa frivilliga krafter skulle inte klubben kunna bedriva någon verksamhet i nämnvärd omfattning (se kommittéernas separata verksamhetsberättelser) Styrelsens tack för kommittéarbetet utgjordes av en golfresa till Surahammars Golfklubb den 12 oktober, där golfspel och god mat stod på programmet. Tyvärr var vädret inte det allra bästa men trots det blev dagen mycket uppskattad. Banan

4 4 Medlemmarna kunde även i år glädjas åt en mycket bra bana. Banan öppnades i sin helhet redan i mitten av mars. Den säsongsanställda banpersonalen har som vanligt tillsammans med vår fasta personal sett till att banan varit i bästa skick. Förebyggande arbeten avseende avrinning från fairway och dränering i bunkrar har genomförts. Delar av maskinparken har under året uppgraderats med en fairwayklippare och en greenluftare. Reparationskostnaderna har därför även i år varit låga. Kårsta Golfstudio Arbetet påbörjades i oktober 2013 och byggnaden slutbesiktigades i mars Projektet har möjliggjorts genom bidrag från Idrottslyftet, Örebro kommun, sponsorer samt ett mindre banklån. Den 8 juni - i samband med att vi firade att klubben haft en 18-hålsbana i 10 år - invigdes golfstudion. Härmed har vårt Pro Mathias Johansson tillgång till en fin träningsanläggning och ett eget kontor. Viss teknisk utrustning i studion tillhandahålls av Mathias. Nu kan träning ske även under vinterhalvåret vilket vi hoppas uppskattas av medlemmarna. Tävlingsverksamheten Klubben värnar om den sportsliga delen av golfen. Tävlingskommittén hade planerat in 17 tävlingar under säsongen. Deltagarantalet i tävlingarna var likvärdigt med föregående år, trots hård konkurrens från övriga klubbar i länet. I år har vi haft sponsorer till samtliga tävlingar vilket är mycket glädjande. Vi har också i år deltagit i Olympiagolfen men med färre deltagare än förra året. (se Tävlingskommitténs verksamhetsrapport) Ekonomi Klubbens ekonomiska ställning redovisas i Resultat- och Balansräkningarna. Förnyelse av maskinparken har genomförts enligt budget. Behovet av golfbilar har ökat och ytterligare en golfbil har köps in. Styrelsen beslutade vädja till medlemmarna om ett räntefritt lån för att delfinansiera ny beläggning på tillfartsvägen upp till klubben. Målsättningen var att få in kr. Tyvärr visade det sig att förväntningarna var för högt ställda. Projektet avbröts och inkomna medel återbetalades. Samarbete med Lindesberg Golfklubb Klubben har haft samarbete med Lindesbergs Golfklubb, vilket innebar att för 600 kr fick fullbetalande medlemmar i Kårsta och Lindesberg spela fritt på varandras banor. Detta har uppskattats och samarbetet planeras fortsätta.

5 5 Ta hand om nya medlemmar En mycket viktig åtgärd från klubben är att se till att våra nyutbildade medlemmar tas om hand på ett bra sätt. Det visar sig att flera slutar med sin golf om man inte får ett bra bemötande och inte minst hjälp på olika sätt att finna sig till rätta i klubbgemenskapen. Ett sätt är att så snart som möjligt kunna komma ner till officiellt handikapp. Därför har vi erbjudit alla medlemmar som har hcp gratis träning under året enligt ett särskilt program. Detta har varit mycket uppskattat och kommer därför att fortsätta under Örebro , Åsa Eneklo Sandberg, Ordförande Hans Windefeldt, Ledamot Majvor Isaksson, Ledamot Tomas Lundin, Ledamot Alexander Östlund, Ledamot

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Styrelsen Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Claes Hugemark Vice ordförande Karl-Erik Grund Sekreterare Göran Karlsson Kassör Per-Åke Grunnan Övriga ledamöter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsåret 2009...2 Förtroendevalda...2 Bildande av den nya klubben...3 Medlemmar...3 Arbetet i styrelsen...3 Ekonomi...4 Reflektioner från ordförande...4 Kommittéernas

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Skillingetrycket november/december 2014

Skillingetrycket november/december 2014 Missa inte årets JULNÖT sidan 13! Innehåll Ordförande har ordet Klubbchefen informerar Nya goflstudion Banan utvecklas Juniorsummering HIOs 2014 Årets JULNÖT Inomhusträning Utnyttjande av starttider Handicaprevision

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Ekonomi i balans. Upsala Golfklubb. Extra årsmöte 1 oktober 2009. Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE.

Ekonomi i balans. Upsala Golfklubb. Extra årsmöte 1 oktober 2009. Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE. Ekonomi i balans Upsala Golfklubb Extra årsmöte 1 oktober 2009 Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE. Bakgrund Upsala golfklubbs årsmöte avslog vid sitt sammanträde den 2 mars den då

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet

Läs mer

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick Tjörns Golfklubb 10 år En återblick av Lars-Åke Lindeborg Boab Tryckeri AB, Skärhamn 2000 Så började det Idén till en golfbana på Tjörn föddes i samband med att Sven Öhman, som under 80-talet var stadsarkitekt

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Madelene Sagström, Enköpings GK Årets Golfare i Uppland 2013 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET... 2 STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET... 4 REPRESENTATION

Läs mer

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Historik Huvudstadens Golf

Historik Huvudstadens Golf Historik Huvudstadens Golf (Rev 2, feb 2012) Följande beskrivning skildrar hur 2 golfprojekt: Lindös och Huvudstadens golfanläggningar, oberoende av varandra startar och utvecklas för att gå ihop 2004

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MAS AMIGOS, G53168118-2014. Allmänt om verksamheten

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MAS AMIGOS, G53168118-2014. Allmänt om verksamheten VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MAS AMIGOS, G53168118-2014 Allmänt om verksamheten Medlemsantalet vid årets slut uppgick till 7.123 medlemmar/familjer. Motsvarande 2013 var 6.819. Mas Amigos har under året haft

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Röda Korset. Eskilstunakretsen

Röda Korset. Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen avger här med följande berättelse över verksamheten under 2013 Styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer