O-Ringen Stefan Blomgren Styrelseordförande O-Ringen AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "O-Ringen 2016. Stefan Blomgren Styrelseordförande O-Ringen AB"

Transkript

1 O-Ringen 2016 Stefan Blomgren Styrelseordförande O-Ringen AB

2 SOFT:s ägardirektiv till O-Ringen AB O-Ringen AB ägs till 100% av SOFT. Bolaget ska utöver nedan punkter även säkra god ekonomisk avkastning till svensk orientering O-Ringen ska erbjuda högsta kvalitet för alla deltagare (bredd, ungdom som elit) O-Ringen ska vara en attraktiv mötesplats och ett fullgott semester alternativ, samt även plattform för utveckling av orienteringsrörelsen i Sverige och i världen, oavsett ålder O-Ringen ska marknadsföra orienteringssporten i Sverige och världen och skapa rekrytering genom att bredda deltagandet O-Ringen ska ge ett gott och balanserat ( fair ) ekonomiskt utfall för samtliga intressenter (lokala arrangörer, partners, licensgivare och ägare)

3 Kort om O-Ringen AB Styrelse Stefan Blomgren (ordförande) Eva-Lena Frick (vice ordförande) Lennart Agén Verkställande Direktör Henrik Boström Omsättning Ca 45 miljoner kronor Personal Ca fjorton personer, varav sju tillsvidareanställda respektive sju visstidsanställda, fördelade på ca tolv heltidstjänster Kontor Uppsala, Falun och Borås FASTA ORGANISATIONEN Ekonomi- och utvecklingschef (Resa, ekonomi, service & miljö) Jan Troeng Marknads- och kommunikationschef (Boende & marknad) Patrik Söderqvist Försäljningschef (Upplevelse & Sälj) Mats Adolfsson IT-chef (Tävling, IT & projektledare hittaut.nu) Henrik Bengtsson Grafisk formgivning och webb Martin Hammarberg (62,5 %) Administration & kundkontakt Britt-Inger Dahlbom Ekonomiassistent Shyhrete Aliu (välfärdsjobb) PROJEKTANSTÄLLDA Borås 2015: Maria Krafft Helgesson (GS), Mikael Engström (Sälj), Jan Hilding (Projektledare O-Ringen för alla) och Susanne Bäckström (O-Ringen för alla) Sälen 2016: Jimmy Birklin (GS, 20 %) och Annichen Kringstad (Marknad, 40 %)

4 O-Ringen AB:s ansvar och bemanning Roll Namn Chefsansvar (tillika stöd till lokalt ansvarig för området) O-Ringenchef Henrik Boström O-Ringen vecka 30:s högste chef med specifikt ansvar för offentligt stöd, tillstånd, projektadministration, försäkring, krisgrupp Tävlingschef Henrik Bengtsson Banläggning, karta, viltavdrivning, starter, vätska, sjukvård Resechef Jan Troeng Arenatransport, cykeluthyrning, anslutningsresor, kollektivresor under veckan, reseadministration Boendechef Patrik Söderqvist O-Ringenstaden, alternativt boende, boendeanskaffning Upplevelsechef Mats Adolfsson Aktivitetsdagen, arena, ceremonier, turism och sevärdheter, O- Ringentorget, upplevelseadministration Ekonomichef Jan Troeng Kontanthantering, prognos och uppföljning Funktionärschef Henrik Boström Intern informationsspridning, funktionärsrekrytering, funktionärsvård, funktionärsutbildning, poängsammanställning Marknadschef Patrik Söderqvist Ljud & bild, marknadsföring, press & VIP, deltagar- rekrytering & enkäter Säljchef Mats Adolfsson Partners, leverantörsavtal, prisanskaffning, handel (webbshop, rättigheter, O-Ringentorget, kiosker) IT-chef Henrik Bengtsson Fiber och nätverk, mobilnät, server, klienter, stämplingssystem och tidtagning, GPS Servicechef Jan Troeng El, bygg, material, samband, säkerhet, dusch, toalett Miljöchef Jan Troeng Certifiering, avfallshantering, återvinning, utbildning

5 Basfakta om O-Ringen Världens största orienteringsäventyr, alltid vecka 30, på en ny plats varje år Består av åtta tävlingar, där 5-dagars är grundpelararen som funnits med sedan starten 1965 i Skåne. Omfattar idag även MTB-O, Pre-O, Ungdomsstafett, Open, 3-dagars, Challenge och Träningsrace. Totalt 150 klasser Är inte bara en tävling utan ett stort event. En familjefest. O-Ringenstaden med >3000 campingplatser eller >7 000 personer. O-Ringentorget med scen, kommers, mässa och aktiviteter Ca deltagare gör > etappstarter. Deltagare i åldrarna 5-95 år från 40 länder Totalt läggs > ideella timmar

6 Startläge- när bolaget bildades Hösten 2013 Dec 2013 När O-Ringen AB bildas finns avtal redan mellan SOFT och Skåne 2014, Borås 2015 och Sälen 2016 Trepartsavtal träffas mellan SOFT, O-Ringen AB och Skånealliansen. Ersättningar till Skåne som om bolaget inte fanns. SOFT garanterar O-Ringen AB s åtaganden. Budgeterad ersättning ca 5 milj.

7 Vintern 2014 Avtal träffas mellan Boråsklubbarna och O- Ringen AB. Momseffekten stannar hos bolaget. Ny fördelningsmodell antas. Budgeterad ersättning ca 4,5 milj. Mars 2014 Juni 2014 Omförhandlingsdiskussioner inleds mellan representanter från Sälenklubbarna och VD i O- Ringen AB. VD rapporterar uppnått läge till O-Ringen ABs styrelse

8 Avtalet från 14 november 2012 mellan SOFT och Dala/Sälenföreningarna Avtalet innehåller en modell för fördelning av ekonomiskt överskott. Avtalsbudgeten ger med fördelningsmodellen 3,2 miljoner till funktionärsföreningarna och 2,5 miljoner till SOFT O-Ringenstad, MTB-O och Pre-O exkluderade från åtagandet, dvs förväntad arbetsinsats 30-35% lägre än ett normalarrangemang En mer korrekt budget (framarbetad 2014) ger funktionärsföreningarna 9 miljoner och 3,0 miljoner till SOFT. Skulle arrangemanget samla lika stort deltagande som 2008 skulle ersättningen bli ca 13 miljoner till funktionärsföreningarna, medan SOFT står kvar på 3 miljoner.

9 Med dessa förutsättningar som bakgrund drev O-Ringen AB på SOFTs uppdrag frågan om; En bättre balans mellan SOFT / O-Ringen AB och Sälenföreningarna En bättre balans mellan Sälenföreningarna och andra års funktionärsföreningar Första steget var att Bolagsstyrelsen begärde ett möte med Sälenföreningarna under O-Ringen i Skåne

10 Mötet på O-Ringen i Skåne 20 juli Mötet på O-Ringen slutar med att Sälenföreningarna säger Får vi inte juniuppgörelsen så blir det inget O-Ringen i Sälen O-Ringen AB ber Sälenföreningarna överväga 70/30 delning av överskottet Efter detta möte beslutas att förhandlingarna beträffande O- Ringen 2016 ska ledas av O-Ringen ABs styrelse. Detta för att bolagets VD ska vara ren i och med hans kommande operativa arbete tillsammans med berörda funktionärsföreningar

11 Efter mötet i Skåne 29 juli O-ringen AB kontaktar Östergötlands OF 1 aug Sälenföreningarna avvisar en 70/30 fördelning av överskottet och att man står kvar vid juniuppgörelsen 14 aug Östergötlands OF är positiva och lämnar ett positivt besked beträffande Valdemarsvik som arrangemangsort 11 sep O-Ringen AB meddelar Sälenföreningarna att det finns ett alternativ 2016 och att man avser annullera avtalet. Samtidigt meddelas vilken ersättningsnivå som anses skälig = förväntad ersättning till föreningarna i Borås respektive Arvika, dvs ca 4,5 miljoner ställt mot budget Bolaget anser det även fullt möjligt att annullera övriga avtal kopplade till Sälen, dvs avtalen med Sälen-Malungs kommun samt Skistar AB 23 sep Sälenföreningarna meddelar att man står kvar vid juniuppgörelsen

12 26 sep O-Ringen AB går ut med att O-Ringen 2016 med största sannolikhet genomförs i Valdemarsvik. Med största sannolikhet valdes med tanke på att Östergötland inte ännu sagt formellt ja. Plan C var att tidigarelägga Värmland, från 2017 till sep Sälenföreningarna vill återuppta diskussionen 29 sep Östergötland ber om och får betänketid till 20 oktober och får samtidigt veta att det pågår dialog med Sälenföreningarna 9 okt Avtal sluts mellan O-Ringen AB och Sälenföreningarna

13 Det nya avtalet med Sälenföreningarna Samma modell som Borås och Värmland när det gäller grundersättningarna till SOFT, O-Ringen AB och funktionärsföreningarna. MTB-O och Pre-O inkluderas En tor resa till Sälen för samtliga funktionärer ingår som gemensam kostnad. Dessa bor även utan kostnad i Sälenområdet under O-Ringen När grundersättningarna till funktionärsföreningarna (7,8 msek) SOFT/O-Ringen AB (5,1 msek) är betalade så fördelas överskottet 55/45 i funktionärsföreningarnas favör

14 Östergötland Östergötlands OF, föreningarna och Valdemarsviks kommun svarade upp positivt när O-Ringen 2016 var hotat Valdemarsviks upplägg för O-Ringen är attraktivt. Tack vare förseningar i kommunala projekt har upplägget fortsatt bärighet åtminstone över 2018 Östergötland/Valdemarsvik har erbjudits O-Ringen 2018, 2019 eller Vi uppfattar läget idag som att Östergötland/ Valdemarsvik inte kommer att söka O-Ringen 2018

15 Varför var det så viktigt att omförhandla avtalet med Sälenföreningarna Det är SOFT / AB som betalar skälig ersättning till klubbarna inte tvärt om. Ersättningen skall alltid vara skälig, vilket innebär att excesser i båda riktningar skall absorberas av bolaget. Det nya avtalet är väsentligt bättre för Svensk Orientering, speciellt om det går riktigt bra

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Ideellt och frivilligt till dess man sagt JA sen ska man leverera! Samtal med Marie Reinicke Årets Projektledare 2011

Ideellt och frivilligt till dess man sagt JA sen ska man leverera! Samtal med Marie Reinicke Årets Projektledare 2011 Foto: Magnus Fröderberg Ideellt och frivilligt till dess man sagt JA sen ska man leverera! Samtal med Marie Reinicke Årets Projektledare 2011 Torbjörn Wenell wenell@projektkultur.se Av alla de tusentals

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms #2 2014 s.8 Vi underlättar för våra kunder, säger John Rydberg DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA Svea Exchange presenterar s.3 s.6 s.4 Nya tjänster mot privatpersoner Många skäms för sin privatekonomi

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer