NYK 14 version 3.0. (tom) (tom) (tom) (tom) Hit hör bland annat: Ordförande/styre lsemedlem i riksomfattande intresseförening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYK 14 version 3.0. (tom) (tom) (tom) (tom) Hit hör bland annat: Ordförande/styre lsemedlem i riksomfattande intresseförening."

Transkript

1 Chefstjänstemän i intresseorganisationer Planerar, leder och samordnar verksamhet i intresseorganisationer. Svarar för förhandlingar, intressebevakning och information. Representerar organisationen och dess medlemmar i utredningar, uppvaktningar, remisser och dylikt. Hit hör bland Ordförande/styre lsemedlem i riksomfattande intresseförening Verkställande direktörer m.fl. Planerar, leder och samordnar verksamhet i företag och affärsverk med stöd från andra chefer, efter riktlinjer fastställda av en styrelse eller ledning. Formulerar och beslutar om mål och policy. Fattar beslut om arbetsorganisation och större investeringar. Representerar företaget i dess förehavanden med andra företag, organisationer och myndigheter. Redovisar resultat till styrelsen eller ledningen Chefredaktörer och programchefer Planerar, leder och samordnar den publicistiska verksamheten vid dagstidning, etermedieföretag, tidskrift eller motsvarande. Formulerar och beslutar om mål och policy. Fattar beslut om arbetsorganisation och större investeringar. Representerar företaget i dess förehavanden med andra företag, organisationer och myndigheter. Redovisar resultat till styrelsen eller ledningen. Hit hör bland Koncernchef, chefredaktör, Hit hör inte: Generaldirektör myndighet (111200) och sjukhuschef/sjukh verkställande usdirektör, skeppsredare, generaldirektör affärsverk och direktör i företag utan chefshierarki (se respektive ordförande/styrel verksamhet). semedlem i aktiebolag utom fåmansbolag. Sida 1

2 Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga ekonomiska verksamheten. Ansvarar för att upprätta budget samt för redovisning och bokslut. Kontrollerar att verksamhetens resurser används på ett effektivt sätt. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta ekonomiska mål. Redovisar resultat och rapporterar till företagsledningen eller motsvarande. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Hit hör bland Högsta Hit hör inte: Ekonomiansvarig chef (vd) i företag utan utan personalansvar chefshierarki som (241100). utför specialiserade tjänster inom ekonomi Ekonomichef, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den ekonomiska verksamheten. Ansvarar för att upprätta budget samt för redovisning och bokslut. Kontrollerar att verksamhetens resurser används på ett effektivt sätt. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta ekonomiska mål. Redovisar resultat och rapporterar till företagsledningen eller motsvarande. Planlägger och leder den dagliga verksamheten. Svarar för personaladministration. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Sida 2

3 Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga ekonomiska verksamheten. Ansvarar för att upprätta budget samt för redovisning och bokslut. Kontrollerar att verksamhetens resurser används på ett effektivt sätt. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta ekonomiska mål. Redovisar resultat och rapporterar till företagsledningen eller motsvarande. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Hit hör bland Högsta Hit hör inte: Ekonomiansvarig chef (vd) i företag utan utan personalansvar chefshierarki som (241100). utför specialiserade tjänster inom ekonomi Ekonomichef, nivå 2 Planerar, leder och samordnar den ekonomiska verksamheten. Ansvarar för att upprätta budget samt för redovisning och bokslut. Kontrollerar att verksamhetens resurser används på ett effektivt sätt. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta ekonomiska mål. Redovisar resultat och rapporterar till företagsledningen eller motsvarande. Planlägger och leder den dagliga verksamheten. Svarar för personaladministration. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Sida 3

4 Personal- och HR-chefer, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga personaladministrativa verksamheten. Ansvarar för strategiska personalfrågor som personalplanering, rekrytering och personalutveckling. Ansvarar för lönepolicy och löneförhandlingar. Svarar för arbetsmiljö- och personalsociala frågor samt tolkning av arbetsrättsliga lagar och avtal. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Hit hör bland Hit hör inte: Högsta Personalansvarig chef (vd) i företag (242300). utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom personaladminist ration Personal- och HR-chefer, nivå 2 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga personaladministrativa verksamheten. Ansvarar för strategiska personalfrågor som personalplanering, rekrytering och personalutveckling. Ansvarar för lönepolicy och löneförhandlingar. Svarar för arbetsmiljö- och personalsociala frågor samt tolkning av arbetsrättsliga lagar och avtal. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki Förvaltnings- och planeringschefer, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den strategiska planeringen och policyarbetet för verksamheten på företag eller organisation, underställda en verkställande direktör eller motsvarande. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Hit hör bland Hit hör inte: Högsta Personalansvarig chef (vd) i företag (242300). utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom personaladminist ration. Sida 4

5 Förvaltnings- och planeringschefer, nivå 2 Planerar, leder och samordnar den strategiska planeringen och policyarbetet för verksamheten på företag eller organisation, underställda en verkställande direktör eller motsvarande. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki Informations-, kommunikations- och PRchefer, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga verksamheten inom information, reklam, kommunikation och PR. Formulerar och ansvarar för mål och strategier för informationsprogram och kampanjer samt förhandlar reklamkontrakt. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamhetens uppsatta mål inom information, reklam, kommunikation och PR. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom information, kommunikation, reklam eller PR. Hit hör inte: Informationsansv arig (243200) och marknadsföringsa nalytiker (243100). Sida 5

6 Informations-, kommunikations- och PRchefer, nivå 2 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga verksamheten inom information, reklam, kommunikation och PR. Formulerar och ansvarar för mål och strategier för informationsprogram och kampanjer samt förhandlar reklamkontrakt. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamhetens uppsatta mål inom information, reklam, kommunikation och PR. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom information, kommunikation, reklam eller PR. Hit hör inte: Informationsansv arig (243200) och marknadsföringsa nalytiker (243100) Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga försäljnings- eller marknadsverksamheten. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Beslutar om ramar för prissättning, rabatt- och leveransvillkor, försäljningsbudget, specialkampanjer m.m. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål inom försäljning och marknad. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Hit hör bland Hit hör inte: Högsta Chefer inom chef (vd) i företag handel (173000). utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom försäljning och marknadsföring Säljchefer, nivå 1 Planerar, leder, utvecklar och samordnar det övergripande säljarbetet. Projektleder säljteam som innefattar flera tekniska discipliner. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Lång säljerfarenhet och djup kunskap inom IT. Akademisk examen eller motsvarande alternativt lång och bred erfarenhet inom området. Sida 6

7 Produktchefer, nivå 1 Planerar, leder och utvecklar en eller flera produktgrupper. Ansvarar för marknadsföring inom gruppen. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande Marknadschefer och försäljningsdirektörer, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom sitt ansvarsområde. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål för försäljning och marknadsföring. Rekryterar personal. Godkänner och undertecknar försäljningsavtal. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Hög IT-teknisk kompetens och lång erfarenhet från liknande befattningar. Akademisk examen eller motsvarande alternativt lång och bred erfarenhet inom området Marknadschefer, nivå 1 Planerar, leder, utvecklar och samordnar företagets övergripande marknadsföring. Ansvarar tillsammans med säljare för att ta fram marknadsplaner. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Akademisk examen eller motsvarande Försäljningschefer, nivå 1 Planlägger och leder den dagliga försäljningsverksamheten samt ansvarar för minst två underställda säljare. Godkänner och undertecknar försäljningsavtal. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande Strategiska säljare och kontoansvariga Sköter förhandlingar och kundkontakter på högsta ledningsnivå. Ansvarar för de största och mest strategiska affärerna. Lång säljerfarenhet och djup kunskap inom IT. Akademisk examen eller motsvarande alternativt lång och bred erfarenhet inom området. Sida 7

8 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga försäljnings- eller marknadsverksamheten. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Beslutar om ramar för prissättning, rabatt- och leveransvillkor, försäljningsbudget, specialkampanjer m.m. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål inom försäljning och marknad. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki Säljchefer, nivå 2 Planerar, leder, utvecklar och samordnar det övergripande säljarbetet. Projektleder säljteam som innefattar flera tekniska discipliner. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki Produktchefer, nivå 2 Planerar, leder och utvecklar en eller flera produktgrupper. Ansvarar för marknadsföring inom gruppen. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki Marknadschefer och försäljningsdirektörer, nivå 2 Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom sitt ansvarsområde. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål för försäljning och marknadsföring. Rekryterar personal. Godkänner och undertecknar försäljningsavtal. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Hit hör bland Hit hör inte: Högsta Chefer inom chef (vd) i företag handel (173000). utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom försäljning och marknadsföring. Lång säljerfarenhet och djup kunskap inom IT. Hög IT-teknisk kompetens och lång erfarenhet från liknande befattningar. Akademisk examen eller motsvarande alternativt lång och bred erfarenhet inom området. Akademisk examen eller motsvarande alternativt lång och bred erfarenhet inom området. Sida 8

9 Marknadschefer, nivå 2 Planerar, leder, utvecklar och samordnar företagets övergripande marknadsföring. Ansvarar tillsammans med säljare för att ta fram marknadsplaner. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Akademisk examen eller motsvarande Försäljningschefer, nivå 2 Planlägger och leder den dagliga försäljningsverksamheten samt ansvarar för minst två underställda säljare. Godkänner och undertecknar försäljningsavtal. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande och/eller den dagliga administrativ- och serviceverksamheten på övriga stabs- och specialistfunktioner. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom annan administrationsoch serviceverksamhe t. Sida 9

10 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande och/eller den dagliga administrativ- och serviceverksamheten på övriga stabs- och specialistfunktioner. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki IT-chefer, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga IT-verksamheten. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål för IT-verksamheten. Ansvarar för anskaffning, utveckling, underhåll och användning av IT-system. Ansvarar för ITsäkerhet. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom annan administrationsoch serviceverksamhe t. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom IT. Sida 10

11 IT-chefer, nivå 2 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga IT-verksamheten. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål för IT-verksamheten. Ansvarar för anskaffning, utveckling, underhåll och användning av IT-system. Ansvarar för ITsäkerhet. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom IT Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga interna inköps-, logistik- och transportverksamheten. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål för inköp, lagring, transporter och distribution. Deltar i förhandlingar med leverantörer, ansvarar för lagerhållning och lagerutnyttjande, svarar för lasthantering. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom inköp, logistik och transport Lagerchefer, nivå 1 Planerar och leder verksamheten. Utreder och beslutar om förändringar i lager, lagerutrymmen och utrustning. Analyserar kostnader. Bedömer metoder, resurser och arbetsformer inom verksamheten och föreslår förändringar. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. 4-5 års Gymnasieutbildni ng. Sida 11

12 Chefer för mindre transportföretag, nivå 1 Planerar, leder och samordnar verksamheten i transportföretag med upp till 25 anställda. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål för inköp, lagring, transporter och distribution. Deltar i förhandlingar med leverantörer, ansvarar för lagerhållning och lagerutnyttjande, svarar för lasthantering. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Beslutar om arbetsorganisation och anställningar. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga interna inköps-, logistik- och transportverksamheten. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål för inköp, lagring, transporter och distribution. Deltar i förhandlingar med leverantörer, ansvarar för lagerhållning och lagerutnyttjande, svarar för lasthantering. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom inköp, logistik och transport. Sida 12

13 Lagerchefer, nivå 2 Planerar och leder verksamheten. Utreder och beslutar om förändringar i lager, lagerutrymmen och utrustning. Analyserar kostnader. Bedömer metoder, resurser och arbetsformer inom verksamheten och föreslår förändringar. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. 4-5 års Gymnasieutbildni ng Chefer för mindre transportföretag, nivå 2 Planerar, leder och samordnar verksamheten i transportföretag med upp till 25 anställda. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål för inköp, lagring, transporter och distribution. Deltar i förhandlingar med leverantörer, ansvarar för lagerhållning och lagerutnyttjande, svarar för lasthantering. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Beslutar om arbetsorganisation och anställningar. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Sida 13

14 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga forsknings- och utvecklingsverksamheten. Formulerar och ansvarar för mål och strategier för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål för forskning och utveckling. Ansvarar för utvecklingen av tekniska processer, produkter, kunskap eller materialanvändning. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för udnerställda chefer eller medarbetare. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom forskning och utveckling Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga forsknings- och utvecklingsverksamheten. Formulerar och ansvarar för mål och strategier för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål för forskning och utveckling. Ansvarar för utvecklingen av tekniska processer, produkter, kunskap eller materialanvändning. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för udnerställda chefer eller medarbetare. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom forskning och utveckling. Sida 14

15 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 Planerar, leder och samordnar övergripande arkitektoch/eller ingenjörsverksamhet i företag eller organisation som utför specialiserade tjänster inom teknisk tjänsteproduktion, såsom uppdrag inom arkitektur, fysisk planering, projektering av byggnader, infrastruktur m.m. Formulerar och ansvarar för mål och strategier för verksamhet inom arkitekt- och ingenjörsföretag. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål för försäljning och utförandekvalitet. Beslutar om marknadsföring och förhandlar med större kunder. Deltar i förhandlingar med leverantörer. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer elelr medarbetare. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Hit hör bland Hit hör inte: Högsta Chefsarkitekt chef (vd) i företag utan utan personalansvar chefshierarki som (216100). utför specialiserade tjänster inom teknisk tjänsteproduktion Arkitekt - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X Byggkonstruktör - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X Anläggningsingenjör - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X VVS-ingenjör - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X. Sida 15

16 Elingenjör - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X Geolog och geotekniker - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X Projekteringsledare och byggledare - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X Elektronikingenjör - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X Maskiningenjör - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X Kemiingenjör - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X El- och automationsingenjör - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X. Sida 16

17 Mjukvaru- och systemutvecklare - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X Besiktningsingenjör - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X Miljöingenjör - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X Energiingenjör - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X Projektledare - mellanchef Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten i arkitekt- och teknikkonsultföretag i samråd med överordnad chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Befattningsnivå X. Sida 17

18 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 Planerar, leder och samordnar övergripande arkitektoch/eller ingenjörsverksamhet i företag eller organisation som utför specialiserade tjänster inom teknisk tjänsteproduktion, såsom uppdrag inom arkitektur, fysisk planering, projektering av byggnader, infrastruktur m.m. Formulerar och ansvarar för mål och strategier för verksamhet inom arkitekt- och ingenjörsföretag. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål för försäljning och utförandekvalitet. Beslutar om marknadsföring och förhandlar med större kunder. Deltar i förhandlingar med leverantörer. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer elelr medarbetare. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Hit hör bland Hit hör inte: Högsta Chefsarkitekt chef (vd) i företag utan utan personalansvar chefshierarki som (216100). utför specialiserade tjänster inom teknisk tjänsteproduktion Arkitekt - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal Byggkonstruktör - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal Anläggningsingenjör - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal VVS-ingenjör - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal Elingenjör - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal Geolog och geotekniker - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal. Befattningsnivå A. Befattningsnivå A. Befattningsnivå A. Befattningsnivå A. Befattningsnivå A. Befattningsnivå A. Sida 18

19 Projekteringsledare och byggledare - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal Elektronikingenjör - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal Maskiningenjör - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal Kemiingenjör - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal El- och automationsingenjör - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal Mjukvaru- och systemutvecklare - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal Besiktningsingenjör - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal Miljöingenjör - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal Energiingenjör - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal Projektledare - konsultchef Ansvarar självständigt för enhetens, kontorets eller sektionens verksamhet. Har ansvar för kompetens, ekonomi, försäljning och personal Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 Formulerar och ansvarar för mål och strategier för fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har personalansvar. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Befattningsnivå A. Befattningsnivå A. Befattningsnivå A. Befattningsnivå A. Befattningsnivå A. Befattningsnivå A. Befattningsnivå A. Befattningsnivå A. Befattningsnivå A. Befattningsnivå A. Sida 19

20 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 Formulerar och ansvarar för mål och strategier för fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har personalansvar. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga verksamheten inom bygg, anläggning och gruva. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Ansvarar för budget, kalkylering, upphandling, inköp, tidsplan samt kontakter med beställare och myndigheter. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Hit hör bland Mellanchef, regionchef, filialchef och avdelningschef inom elinstallation. Hit hör även: Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki inom bygg, anläggning och gruva. Hit hör inte: Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva (312100) Divisionschefer Planerar, leder och samordnar ett eller flera verksamhetsområden. Ansvarar för marknadsbevakning, kalkylering, upphandling, ekonomi, personal, arbetsorganisation, inköp samt kontakter med beställare och myndigheter. Minst års erfarenhet. Civilingenjörsutbil dning. Hit hör även: Regionchef och avdelningschef. Hit hör inte: Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva (312100). Sida 20

21 Arbetschefer, nivå 1 Ansvarar för marknadsbevakning, kalkylering, upphandling, ekonomi, personal, arbetsorganisation, inköp samt kontakter med beställare och myndigheter inom ett eller flera verksamhetsområden. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Minst 7-8 års erfarenhet. Civilingenjörsutbil dning. Hit hör även: Affärschef, distriktschef och entreprenadchef. Hit hör inte: Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva (312100) Produktionschefer, nivå 1 Ansvarar för att verksamheten följer uppsatta mål. Ansvarar för arbetsorganisation, teknik- och metodutveckling, budget samt miljö- och kvalitetsfrågor. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Minst 7-8 års erfarenhet. Civilingenjörsutbil dning. Hit hör även: Projektchef. Hit hör inte: Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva (312100) Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 2 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga verksamheten inom bygg, anläggning och gruva. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Ansvarar för budget, kalkylering, upphandling, inköp, tidsplan samt kontakter med beställare och myndigheter. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Hit hör bland Mellanchef, regionchef, filialchef och avdelningschef inom elinstallation. Hit hör även: Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki inom bygg, anläggning och gruva. Hit hör inte: Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva (312100). Sida 21

22 Arbetschefer, nivå 2 Ansvarar för marknadsbevakning, kalkylering, upphandling, ekonomi, personal, arbetsorganisation, inköp samt kontakter med beställare och myndigheter inom ett eller flera verksamhetsområden. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Minst 7-8 års erfarenhet. Civilingenjörsutbil dning. Hit hör även: Affärschef, distriktschef och entreprenadchef. Hit hör inte: Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva (312100) Produktionschefer, nivå 2 Ansvarar för att verksamheten följer uppsatta mål. Ansvarar för arbetsorganisation, teknik- och metodutveckling, budget samt miljö- och kvalitetsfrågor. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Minst 7-8 års erfarenhet. Civilingenjörsutbil dning. Hit hör även: Projektchef. Hit hör inte: Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva (312100) Platschefer Planlägger och leder produktionen på arbetsplatsen samt ansvarar för personal. Ansvarar för upphandling och inköp, tidplan, samordning och budget. 7-8 års erfarenhet. Ingenjörsutbildni ng. Hit hör även: Produktions- och byggserviceledar e. Hit hör inte: Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva (312100) Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga verksamheten inom tillverkningsindustri. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Förhandlar med leverantörer, kunder och andra företag. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Hit hör bland Högsta Hit hör inte: Arbetsledare chef (vd) i företag inom tillverkning utan (312200). chefshierarki inom tillverkning. Sida 22

23 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga verksamheten inom tillverkningsindustri. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Förhandlar med leverantörer, kunder och andra företag. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki Chefer inom VVS och kyla, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga verksamheten inom VVS och kyla. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Förhandlar med leverantörer, kunder och andra företag. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande Chefer inom VVS och kyla, nivå 2 Planerar, leder och samordnar den övergripande och/eller den dagliga verksamheten inom VVS och kyla. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Förhandlar med leverantörer, kunder och andra företag. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har oftast personalansvar för underställda chefer eller medarbetare. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Hit hör bland Högsta Hit hör inte: Arbetsledare chef (vd) i företag inom tillverkning utan (312200). chefshierarki inom tillverkning. Hit hör bland Regionchef, filialchef och platschef inom VVS och kyla. Hit hör även: Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki inom VVS och kyla. Hit hör bland Regionchef, filialchef och platschef inom VVS och kyla. Hit hör även: Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki inom VVS och kyla. Sida 23

24 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl., nivå 1 Planerar, leder och samordnar verksamheten inom skogsbruk eller på större lantbruk. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer och följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande Chefer inom skogsbruk, nivå 1 Planerar, leder och samordnar verksamheten inom skogsbruk. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer och följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Hit hör inte: Driftchef inom jordbruk (611100), driftchef inom trädgård (611200), driftchef inom djurhållning (612100) och driftchef inom verksamhet med blandad drift (613000). Hit hör bland Driftchef och förvaltare Förvaltare i företag med minst 10 anställda, nivå 1 Planerar, leder och samordnar driften vid större lantbruksföretag. Svarar för ekonomisk förvaltning. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Sida 24

25 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl., nivå 2 Planerar, leder och samordnar verksamheten inom skogsbruk eller på större lantbruk. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer och följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki Chefer inom skogsbruk, nivå 2 Planerar, leder och samordnar verksamheten inom skogsbruk. Formulerar och ansvarar för mål och strategier. Utformar riktlinjer och följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Hit hör inte: Driftchef inom jordbruk (611100), driftchef inom trädgård (611200), driftchef inom djurhållning (612100) och driftchef inom verksamhet med blandad drift (613000). Hit hör bland Driftchef och förvaltare Förvaltare i företag med minst 10 anställda, nivå 2 Planerar, leder och samordnar driften vid större lantbruksföretag. Svarar för ekonomisk förvaltning. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Sida 25

26 Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande pedagogiska verksamheten inom grund- eller gymnasieskola och vuxenutbildning, i samråd med högsta chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer. Formulerar och ansvarar för mål och strategier för verksamhet inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning och motsvarande skolform. Planerar och ansvarar för utbildningsverksamhet utifrån styrdokument fastställt av regering, riksdag och skolmyndigheter. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten Rektorer, nivå 2 Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal inom grund- eller gymnasieskola och vuxenutbildning. Övervakar elevernas utveckling och rådgör med föräldrar eller vårdnadshavare. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki inom grund- eller gymnasieskola (för arbetsuppgifter se även ). Sida 26

27 Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande pedagogiska verksamheten inom förskola och annan verksamhet som bedriver barnomsorg, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer. Formulerar och ansvarar för mål och strategier för verksamhet inom förskolan eller annan omsorg för barn. Planerar och ansvarar för pedagogisk verksamhet. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Ser till att myndighetsregler efterlevs. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten Förskolechefer, nivå 2 Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en förskola eller annan verksamhet som bedriver barnomsorg. Övervakar barnens utveckling och rådgör med föräldrar eller vårdnadshavare. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki inom förskola (för arbetsuppgifter se även ) Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå 1 Formulerar och ansvarar för mål och strategier för verksamhet inom annan utbildningsform än läroplanstyrd verksamhet. Planerar och ansvarar för utbildningsprogram. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har personalansvar. Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki inom annan utbildningsform än läroplanstyrd verksamhet. Sida 27

28 Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå 2 Formulerar och ansvarar för mål och strategier för verksamhet inom annan utbildningsform än läroplanstyrd verksamhet. Planerar och ansvarar för utbildningsprogram. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har personalansvar. Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan chefshierarki. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki inom annan utbildningsform än läroplanstyrd verksamhet Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom hälso- och sjukvård, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer. Formulerar och ansvarar för mål och strategier för verksamhet inom hälso- och sjukvård, inklusive tandvård. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten Avdelnings- och enhetschefer inom hälsooch sjukvård, nivå 2 Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki inom hälso- och sjukvård (för arbetsuppgifter se även ). Sida 28

29 Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom socialt och kurativt arbete, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer. Formulerar och ansvarar för mål och strategier för verksamhet inom socialt och kurativt arbete. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal. Hit hör bland Högsta chef (vd) i företag utan chefshierarki inom socialt och kurativt arbete (för arbetsuppgifter se även ) Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom äldreomsorg, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer. Formulerar och ansvarar för mål och strategier för verksamhet inom äldreomsorg. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Sida 29

NYK14 utgåva september Yrken_EJ_Exemp el

NYK14 utgåva september Yrken_EJ_Exemp el 111300 Chefstjänstemän i intresseorganisationer Planerar, leder och samordnar verksamhet i intresseorganisationer. Svarar för förhandlingar, intressebevakning och information. Representerar organisationen

Läs mer

ALMEGA Tjänsteförbunden STD

ALMEGA Tjänsteförbunden STD Näringslivets yrkesklassificering 2010 - NYK 2010-85 Statistik Apr, 2012 ALMEGA Tjänsteförbunden STD Konsult-, arkitekt- och projektledningsföretag Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Luckor i glastaket. Kvinna och chef i det svenska näringslivet. Krister B Andersson, Håkan eriksson. Svenskt Näringsliv

Luckor i glastaket. Kvinna och chef i det svenska näringslivet. Krister B Andersson, Håkan eriksson. Svenskt Näringsliv 0 Luckor i glastaket Krister B Andersson, Håkan eriksson November,2005 Kvinna och chef i det svenska näringslivet 1 Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning och slutsatser... 3 Förändrade förutsättningar

Läs mer

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia 2014-06-12 ionsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258 Internet: www.academedia.se

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Rektor BESLUT 2015-05-26 Dnr HS 2015/129 Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för utveclding av excellent lärmiljö år 2015 2016. Rådet för

Läs mer

Rekryteringsbarometern

Rekryteringsbarometern Rekryteringsbarometern Executive Summary Key Findings - rekryteringstrender Rekryteringsbehovet antas öka totalt sett under det andra halvåret 2007 jämfört med första halvåret (positivt Rekryteringsindex)

Läs mer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Svenskt näringsliv Carina Lindfelt Andelen kvinnor som är chefer fortsätter att öka i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

ADMINISTRATIV CHEF. Kompetenskrav

ADMINISTRATIV CHEF. Kompetenskrav ADMINISTRATIV CHEF Kompetenskrav Flerårig utbildning inom administrations- eller personalområdet Utbildning i mellanchefsskap Erfarenhet av löpande administrativt ansvar och projektansvar i större administrativa

Läs mer

BSF 01. Befattningssystem församlingar reviderat 2005

BSF 01. Befattningssystem församlingar reviderat 2005 BSF 01 Befattningssystem församlingar reviderat 2005 1 Systembeskrivning för BSF BSF består huvudområden, underområden och befattningstyper och är uppbyggt enligt nedanstående princip. Huvudområden 1.

Läs mer

Policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet Policy för informationssäkerhet Informationssäkerhet är den del i organisationens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information. Informationssäkerhetspolicyn och särskilda

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Policy för säkerhetsprövning 2013:359. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning. Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-10 277

Policy för säkerhetsprövning 2013:359. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning. Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-10 277 Policy för säkerhetsprövning 2013:359 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Policy för säkerhetsprövning Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-10 277 Enligt kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Inledning 1 Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa

Läs mer

Jobba hos oss. Skiss över gården på Pär Lagerkvists skola. Skolan blir klar våren 2017.

Jobba hos oss. Skiss över gården på Pär Lagerkvists skola. Skolan blir klar våren 2017. Jobba hos oss Skiss över gården på Pär Lagerkvists skola. Skolan blir klar våren 2017. Vöfab... är ett fastighetsbolag i Växjö som ägs av Växjö kommun äger och förvaltar lokaler i Växjö stad ex. skolor

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

Enkätundersökning SOU 2003:16

Enkätundersökning SOU 2003:16 Bilaga 3 Tabeller Denna tabellbilaga innehåller den statistik som presenteras i kapitel 1 och 6. I bilagan finns både statistik från enkätundersökningen och statistik som tagits fram av Statistiska centralbyrån

Läs mer

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen Inledning n 2 av 5 För att leva upp till målet en välskött kommun med avseende på infrastruktur, service och demokrati

Läs mer

Kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsens reglemente Inledning Utöver huvudreglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente för kommunstyrelsen. 1 Verksamhetsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Läs mer

Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank

Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank R I K S B A N K E N MARS 2014 PRODUKTION: SVERIGES RIKSBANK TRYCK: WEST STUDIOS n Innehåll n Arbetsordning för Sveriges riksbank 5 Inledning 5 Riksbankens

Läs mer

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta.

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Arbetsordning för Margarethaskolan i Knivsta Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Funktion Lagstiftning Innehåll

Läs mer

30. Marknad/försäljning/ordermottagning/offertarbete. Yrkeskod enligt ALS 301

30. Marknad/försäljning/ordermottagning/offertarbete. Yrkeskod enligt ALS 301 Yrkeskod enligt ALS 301 Tar emot och registrerar/handlägger inkommande order. Informerar om produkter, priser och leveransvillkor utifrån givna ramar. Handhar kundregister och kataloger, sammanställer

Läs mer

30. Marknad/försäljning/ordermottagning/offertarbete. Yrkeskod enligt ALS 301

30. Marknad/försäljning/ordermottagning/offertarbete. Yrkeskod enligt ALS 301 Yrkeskod enligt ALS 301 Tar emot och registrerar/handlägger inkommande order. Informerar om produkter, priser och leveransvillkor utifrån givna ramar. Handhar kundregister och kataloger, sammanställer

Läs mer

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef. Anita Olsson, utredare. Kim Jutterström

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef. Anita Olsson, utredare. Kim Jutterström Protokoll 1 (17) Plats och tid: Rådsrummet, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 13.15 16.35 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef För arbetstagarparten:

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 Sammanfattning Ett byggbolag anställde en person som löneingenjör. Arbetet innefattade bl.a. ackordsförhandlingar med den lokala fackliga organisationen och

Läs mer

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -"Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Pi\ Skolir -"Oektionen Beslut Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag BeskA 2

Läs mer

LÖNESTATISTIK IT&TELEKOMFÖRETAGEN Gemensam för IT&Telekomföretagen och Unionen

LÖNESTATISTIK IT&TELEKOMFÖRETAGEN Gemensam för IT&Telekomföretagen och Unionen LÖNESTATISTIK IT&TELEKOMFÖRETAGEN 2016 Gemensam för IT&Telekomföretagen och Unionen Förord 2016 års lönestatistik för anställda inom IT & Telekom-företag baseras huvudsakligen på totalundersökning för

Läs mer

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen.

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen. Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Anna Ek 2007-05-23 Jämställdhetsplan, uppdaterad 2006 Bakgrund Inom Kultur- och utbildningsförvaltningen har vi valt att arbeta med en tvåårig

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Östergötlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Förslag till organisation

Förslag till organisation Högskolan i Halmstad Sektionen för lärarutbildning Lisbeth Ranagården 2012-10-14 Cecilia Kjellman 2013-09-04 Förslag till organisation Sektionsstyrelsen på Sektionen för Lärarutbildningen föreslår rektor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt 1. Inledande bestämmelser De grundläggande bestämmelserna angående riksorganisationens verksamhet, skyldigheter, organisation och regler är

Läs mer

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 2013 03 04 Ulrika Hagström Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO ulrika.hagstrom@tco.se Tel 08-782 91 31 2 fler kvinnor leder men få når

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Miljöchefen NMC-enkäten 2010

Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2010 3 NMCS MEDLEMMAR 2010 4 MEDLEMMARNAS BAKGRUND 7 MEDLEMMARNAS ARBETSUPPGIFTER 8 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MEDLEMMARNAS UPPLEVELSE AV SIN ARBETSSITUATION

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Barn och Familj FÖSAM 2011-11-01

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Barn och Familj FÖSAM 2011-11-01 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Närvarande Sekreterare Eva Flensburg, Lärarförbundet Jan Hansson, Lärarförbundet Birgitta Håkansson, Kommunal Stefan Karlsson, Vision Anne Zimmermann, DIK Ann-Marie Mattsson,

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Hur många är era kvinnliga chefer? På vilka befattningar sitter de? Hur ligger din avdelning till internt?

Hur många är era kvinnliga chefer? På vilka befattningar sitter de? Hur ligger din avdelning till internt? 1Kartläggning Hur många är era kvinnliga chefer? På vilka befattningar sitter de? Hur ligger din avdelning till internt? Jämför med din egen bransch och andra branscher Checklistor för benchmarking Här

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

JJ~ I. locum. Beslutsordning i Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm. Ärendet 2016-02-25 - ÄRENDE 16 ANMÄLAN 1(1)

JJ~ I. locum. Beslutsordning i Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm. Ärendet 2016-02-25 - ÄRENDE 16 ANMÄLAN 1(1) 2016-02-25 - ÄRENDE 16 ANMÄLAN 1(1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2016-01-25 LOC 1601-0366 Styrelsen för Locum AB Beslutsordning i Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Anmälan av beslutsordning för

Läs mer

/Bloenergi AB. t Energi. r LU 1 E 201 6-02-1 1 1 (5)

/Bloenergi AB. t Energi. r LU 1 E 201 6-02-1 1 1 (5) r LU 1 E 201 6-02-1 1 1 (5) t Energi Dnr Ej 2016-100210 Rapport om åtgärder enligt övervakningspianen för Luleå Energi Elnät AB avseende 1 januari 31 december 2015 Allmänt Övervakningspianen reviderades

Läs mer

Susanne Gullberg Brännström, SCB, tfn 019-176166, susanne.gullbergbrannstrom@scb.se Mariette Thell, SCB, tfn 019-176600, mariette.thell@scb.

Susanne Gullberg Brännström, SCB, tfn 019-176166, susanne.gullbergbrannstrom@scb.se Mariette Thell, SCB, tfn 019-176600, mariette.thell@scb. AM 33 SM 1601 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2014 Yrkesstrukturen I Sverige The Swedish Occupational Register with statistics 2014 I korta drag Vanligaste yrket i riket var underskötersköterskor, men

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan för upprättande av en reservlista för tjänsten. Personalansvarig (lönegrad AD7)

Inbjudan till intresseanmälan för upprättande av en reservlista för tjänsten. Personalansvarig (lönegrad AD7) Inbjudan till intresseanmälan för upprättande av en reservlista för tjänsten Personalansvarig (lönegrad AD7) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter REF.: ACER/2015/09 Offentliggörande Titel

Läs mer

Women s Business Research Institute

Women s Business Research Institute Women s Business Research Institute Ett förändringsinriktat forskningsinstitut kring hinder för kvinnliga chefer och kvinnliga företagare Advisory Board: Magnus Henrekson, Professor Handelshögskolan Agneta

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Psykiatri på Gotland. Verksamhetschef Ulf Larsson

Psykiatri på Gotland. Verksamhetschef Ulf Larsson Psykiatri på Gotland Verksamhetschef Ulf Larsson Verksamhetsbeskrivning Från årsskiftet 2003 är Gotland Psykiatri en klinik, där även barn/ ungdomspsykiatri ingår. Vi är lokaliserade som tidigare, men

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet 1 Laboratoriemedicinprojekt - en del av förnyelsearbetet Detta är inte en ny utredning

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om Befattningsbeskrivning för förskola

KFOs lilla lathund. Om Befattningsbeskrivning för förskola KFOs lilla lathund Om Befattningsbeskrivning för förskola Om befattningsbeskrivning för förskola 4-5 Förskola 6-7 Befattningsbeskrivning för förskolechef 8 Befattningsbeskrivning för förskollärare 9 Befattningsbeskrivning

Läs mer

Kriterier för lönesättning vid Högskolan

Kriterier för lönesättning vid Högskolan Kriterier för lönesättning vid Högskolan Dalarna Bilaga till Policy för löner Beslut: Rektor 2005-04-13 Revidering: 2009-02-12, 2013-10-24 Dnr: DUC 2003/539/12 Gäller fr o m: 2013-10-24 Ersätter: Kriterier

Läs mer

p.2014.1604 2014-05-08 Dnr.2013/312 Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation för Lindesbergs kommun

p.2014.1604 2014-05-08 Dnr.2013/312 Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation för Lindesbergs kommun p.2014.1604 2014-05-08 Dnr.2013/312 Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation för Lindesbergs kommun Utredare Marianne Skinnars-Bruno Lindesberg maj 2014 2 Innehållsförteckning DEL 1... 4 Sammanfattning

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument delegationsordning Antagen av Kommunstyrelsen 2015-12-16, KS 16:5 Dnr: KS 2015/0311 Ersätter Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2013:34 Kommentar: - delegationsordning,

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer

Beslutas att Rutin Följa upp miljömål, version 1.0, som ska börja tillämpas fr.o.m. den 12 september 2014.

Beslutas att Rutin Följa upp miljömål, version 1.0, som ska börja tillämpas fr.o.m. den 12 september 2014. PROTOKOLL Nr H- 31/2014 Datum 2014-09-04 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Jimmy Lundblad Linda Munter Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Miljöstrateg T.f.

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen Personaladministrativa ärenden

Delegationsordning för kommunstyrelsen Personaladministrativa ärenden Torsby kommun Delegationsordning för kommunstyrelsen Personaladministrativa ärenden Datum och för antagande Antagen av KS 2002-12-09 213 Datum och för revidering Revideringen gäller KS 2004-09-13 185 KS

Läs mer

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Delegationen

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan.

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm 2014-11-24 Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. Inledning Syftet med en övergripande mångfaldsplan

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Regional kompetensplattform i Västerbottens län

Regional kompetensplattform i Västerbottens län Regional kompetensplattform i Västerbottens län Konferens om vuxnas lärande den 25 februari 2011 Disposition 1. Uppdraget att etablera en regional kompetensplattform 2. Hur vi tänker och vad vi gör just

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2015-02-10 1

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2015-02-10 1 2015-02-10 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-15.00 Omfattning 1-8 ande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Britt Dicksson (M) Sven Stenson (M) Sören Bondesson (S) Sofie Gustafsson Fohlin

Läs mer

Portoinköpare. 21 Grams. Emma Fjellström S-115692 2008-10-03. Synovate 2008 1

Portoinköpare. 21 Grams. Emma Fjellström S-115692 2008-10-03. Synovate 2008 1 Portoinköpare 21 Grams Synovate: S-115692 2008-10-03 Helén Nilsson Emma Fjellström Synovate 2008 1 Om undersökningen Syfte: - Syftet med undersökningen är att den ska ge en bild hur portoinköpare ser på

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningens. arbetsinstruktion. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel

Stadsbyggnadsförvaltningens. arbetsinstruktion. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel DNR:00223/2016 SID 1(6) Stadsbyggnadsförvaltningens arbetsinstruktion Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledning...3

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

MARS Fakta om löner. Avser löner i september. Endast för företagsinternt bruk.

MARS Fakta om löner. Avser löner i september. Endast för företagsinternt bruk. MARS 2017 Fakta om löner Avser löner i september 2016 Endast för företagsinternt bruk. FÖRORD Fakta om löner innehåller lönestatistik fördelat på yrke och åldersgrupp. Den baseras på de uppgifter som

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling delegationsordning ÖFS 2013:34 Reviderad av Kommunstyrelsen: 2015-09-28, KS 11:25 Dnr KS 2015/0299 delegationsordning Reviderad av Kommunstyrelsen 2015-09-28, KS 11:25 Dnr:

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Kalkylprocessen i praktiken

Kalkylprocessen i praktiken Kalkylprocessen i praktiken Roller i kalkylprocessen Installationsledare/samordnare Anbudsingenjör Marknad Projekteringsledare Inköpare Miljö Entreprenadingenjör 3D-projektör Partneringledare Projektchef

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Att gälla från och med 2013-01-01 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Nya Regionens Hus Göteborg

Nya Regionens Hus Göteborg Nya Regionens Hus Göteborg Nya Regionens Hus Göteborg Beslut i Regionfullmäktige februari 2015 Planerad inflyttning första kvartalet 2019 White arkitektbyrå Skanska huvudentreprenör Vilka ska flytta in?

Läs mer

www.tageochsoner.se Kunskapscentrum Agardh i Båstad nominerat till Årets bygge 2004.

www.tageochsoner.se Kunskapscentrum Agardh i Båstad nominerat till Årets bygge 2004. Kunskapscentrum Agardh i Båstad nominerat till Årets bygge 2004. Bostadsrättslägenheter på Träkilsgatan för Egnahemsbolaget Göteborg. Interiör från kunskapscentrum Agardh. Nybyggnad av gymnasieskola och

Läs mer

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB)

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB) Fakta 2010 FAKTA OM ESKILSTUNA KOMMUN 2010 Eskilstuna- den stolta Fristaden Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA.

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA. REKRYTERING EUROPEISKA FISKEKONTROLLBYRÅN (EFCA) ÄR ETT EU-ORGAN SOM INRÄTTADES 2005 MED SYFTET ATT ORGANISERA OPERATIV SAMORDNING AV MEDLEMSSTATERNAS KONTROLL- OCH INSPEKTIONSVERKSAMHET NÄR DET GÄLLER

Läs mer

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB Landstingshuset i Stockholm AB 1 (2) Org.nr 55^477-937^ Verkställande Direktören SKRIVELSE 2015-05-13 LISAB 2015-0018 Styrelsen Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen!

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Välkommen! Daniel Nilsson Arbetsförmedlingschef Luleå-Boden, 010 486 75 55 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Läs mer

PM Organisering och bedömd besparingspotential

PM Organisering och bedömd besparingspotential Rapporten upprättad av: Roger Bengtsson, Seniorkonsult Per Nilsson, Seniorkonsult PM Organisering och bedömd besparingspotential Ängelholms kommun 2011-03-07 Innehållsförteckning Sid 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING 1 Precision, grad av industrialisering, materialval, hållbarhet, produktivitet, lönsamhet, funktion Attraktion, vi ska trivas

Läs mer