STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND"

Transkript

1 STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND Årsmöte 23 nov 2009 Välkomna!

2 Program Presentation av VBK Magnus "Mange" Olsson Prisutdelningar Fullmaktsinlämning, förfriskning, mingel Årsmöte

3 Årets föredöme 2009 Charlie Ekberg, KSSS Motivering: Charlie är en inspirerande tränare och coach för många optimistjolleseglare i regionen. Han har en förmåga att få barnen att fokusera på seglingen och att tro på sig själva.

4 Årets arrangör 2009 KSSS, Kungliga Svenska Segelsällskapet Motivering: KSSS har under året genomfört flera utomordentliga kappseglingsarrangemang. I synnerhet i samband med Volvo Ocean Race Stopover Stockholm där KSSS gjorde en enastående insats vid den största kappsegling som någonsin arrangerats i Stockholm.

5 Årest arrangör Hedersomnämnande 2009 VIBK, Viggbyholms Båtklubb Motivering: VIBK har under året, bl a genom arrangemanget Hägernäs Sprint Cup, funnit ett utmärkt format för kappsegling som lockar såväl publik som seglare genom korta sprintseglingar, goda åskådarmöjligheter och sociala arrangemang på land såväl före som under seglingarna.

6 Dagordning sida 1 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande av föredragningslista för mötet 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande för mötet 5. Val av sekreterare för mötet 6. Val av två protokollsjusterare att jämte mötets ordförande justera årsmötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare 7. Behandling av verksamhets - och förvaltningsberättelser: a/ StSF:s styrelses verksamhetsberättelse för tiden 1/ / b/ StSF:s styrelses förvaltningsberättelse för samma tid som i a) c/ StSF:s revisorers berättelse för samma tid som i a) 8. Fråga om ansvarsfrihet för StSF:s styrelses förvaltning 9. Val ordförande i StSF, tillika ordförande i StSF:s styrelse för en tid av ett år 10. Val av ledamöter i StSF:s styrelse för en tid av två år. Omval av en ledamot samt nyval av tre ledamöter för en period om 2 år d v s 2009/2010, 2010/2011.

7 Dagordning sida Val av minst en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom StSF för en tid av ett år 12. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år 13. Val av två ledamöter och två suppleanter i valberedningen för en tid av två år. 14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen. 15. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet (SSF) 16. Fastställande av årsavgifter och andra avgifter 17. Fastställande av verksamhetsplan samt budget inför kommande verksamhetsår 2010/ Behandling av förslag (motioner), som getts in till StSF:s styrelse senast den 2 november 2009, samt StSF:s styrelses förslag (propositioner) till årsmötet 19. Mötets avslutande.

8 Organisation Utbildning Verksamhetsberättelse Rekrytering/träning Kommunikation Mässor Seglingscentra Anläggningslyftet Båtlivsfrågor och försäkringar Seglardagen 2009 Ekonomi

9 Seglingscentra Seminarium 5 mars Nulägesanalys Skapa en eller flera arenor Struktur för erfarenhetsutbyte Seglingscentra är vattenområde

10 Fakta om StSF StSF omfattar x antal medlemsklubbar och representerar x antal seglare se Organisation i verksamhetsberättelse Vi har under året haft x antal anställda d v s Eva Joelsson, Gunnar Hansson och Anders Bengtsson Styrelsen har sammanträtt 7 ggr under året Kansliet har under året flyttats från Farsta till Nynäshamn

11 Styrelsen 2008/09 Ordförande Göran Collin Vice ordförande Thomas Wrande Skattmästare Peter Witt Ledamot Erik Alteryd Ledamot Benedicte Bang Ledamot Björn Holm Ledamot Åke Holmström Ledamot Pia Hultgren Ledamot Isabelle Mungsgård Ledamot Charlotte Sommarin

12 Utbildning Nya kappseglingsregler StSF ansvarade för fortbildningen av funktionärer på nivå Blå (regional nivå) vid två tillfällen under vintern och våren Högre förkunskapskrav. Detta innebar att vi under 2009 fick utökade krav på goda förkunskaper inför alla utbildningar, i synnerhet inför utbildningar av seglarskoleinstruktörer och tränare. Under Kristi Himmelsfärdshelgen genomförde StSF en kurs för Seglarskoleinstruktörer på Vitsgarn. Funktionärsutbildningarna har anpassats till SSF:s färgpyramid.

13 Rekrytering/träning Sailcoach/Distriktstränare Under säsongen 2009 har StSF:s sailcoacher bedrivit träning och utbildning av seglarskoleinstruktörer samt träning för ett antal klassförbund genom distriktets klubbar Jollenätverket och Stockholm Cup Omstrukturering Stockholm Cup så att även denna följer skolornas läsår

14 Kommunikation Ny webbplats i SSF:s format påbörjad Facebook-grupp bildad Seglarkalendern

15 Övrig representation Anläggningslyftet Thomas Wrande Båtlivsfrågor Åke Holmström

16 Förslag till seglingscentra Askrikefjärden Baggensfjärden Dalarö Nynäshamn Lilla Värtan söder om Lidingöbron Lilla Värtan norr om Lidingöbron (Islingeviken) Mälaren (Fjåset) Rastaholm Torsbyfjärden

17 Förvaltningsberättelse sid 1 StSF:s omsättning ca 1,1 MSEK. Största intäkterna var medlemsavgifter från klubbar bidrag intäkter från utbildningar och sailcoach intäkter i samband med kappseglingar (sanktioner och 10-kronan). Största utgifterna var lön till kanslist och sailcoacher, utbildningar (resor, arvoden och lokaler) kanslilokal administration.

18 Förvaltningsberättelse sid 2 StSF:s ekonomi går ungefär plus/minus noll varje år, dock med små variationer. Årets vinst blev ca 29 kkr, vilket föreslås överföras till nästa verksamhetsår. Överskott från tidigare år har successivt satts in i fonder som har utvecklats positivt Således har StSF totalt nu ca 580 kkr på banken

19 Förvaltningsberättelse sid 3 Under året har vi sänkt kostnaderna på följande sätt Ny kanslilokal för att sänka kostnader Fler styrelsemöten per telefon har minskat kostnader för transporter och förtäring vid möten Telefon och internet på kansliet översyn för att spara kostnader Fakturor via mail, istället för på papper Plusgirot uppsagt, nu endast bankgiro Fler utskick via mail

20 Förvaltningsberättelse sid 4 Belopp i kkr Budget Utfall Intäkter 08/09 08/09 Kommentar 08/09 utfall Medlemsavgifter Höjd medlemsavgift Bidrag Stockholmsidrotten (RF) Sanktioner/10-kronan Utbildning Uppgraderingskurser Övrigt, sailcoach Fler uppdrag för sailcoach samt bidrag från SSF Båtmässorna (höst och vår) Budget var lågt satt Summa Kostnader Personal Personalen har jobbat mer än planerat Lokaler Inkluderar lokaler för utbildning funktionärer och domare Övrig drift (utskick, telefon, internet, kontorsmtrl etc) Ökade kostnader i förra kontorshotell (avtal uppsagt nu) Utbildning Minskat antal tränarutbildningar, dvs arvoden till utbildare Båtmässorna (höst och vår) Nytt mässmaterial pga ny logotyp Distriktstränare ungdom Sailcoach Anders Bengtsson (motsvarar bidrag från SSF) Distriktstränare kölbåt Sailcoach Gunnar Hansson. Klubbutveckling har tillkommit samt resor kopplat till detta Klubbservice 5 -Ej använt Styrelsen, årsmöte Fler stipendier samt fler deltagare på Seglardagen Övrigt 10 7 Summa Avskrivningar - 10 Kontorsutrustning Finansnetto 5 13 Fonder Resultat

21 Valberedningens förslag 9. Val ordförande i StSF, tillika ordförande i StSF:s styrelse för en tid av ett år 10. Val av ledamöter i StSF:s styrelse för en tid av två år. Omval av en ledamot samt nyval av tre ledamöter för en period om 2 år d v s 2009/2010, 2010/ Val av minst en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom StSF för en tid av ett år 12. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år 13. Val av två ledamöter och två suppleanter i valberedningen för en tid av två år.

22 Förslag till ny styrelse Göran Collin ordförande, omval med mandat till årsmötet 2010 Isabelle Mungsgård omval med mandat till årsmötet 2011 Åke Holmström omval med mandat till årsmötet 2011 Ann Lorén nyval med mandat till årsmötet 2011 Pelle Nihlmark nyval med mandat till årsmötet 2011 Åsa Leckner fyllnadsval med mandat till årsmötet 2010 Thomas Wrande kvarstår med mandat till årsmötet 2010 Charlotta Sommarin kvarstår med mandat till årsmötet 2010 Peter Witt kvarstår med mandat till årsmötet 2010 Björn Holm kvarstår med mandat till årsmötet 2010

23 Förslag till nya personer i styrelsen Ann Lorén Bakgrund som havs- och bankappseglare i kölbåt, seglar nu Laser i och för MKS. En av grundarna av IBM:s seglingssektion 2006 och tidigare styrelseledamot i QSS. Pelle Nihlmark Kappseglar 606. Fd ordförande i 606-förbundet och en av grundarna av Stockholms 606 klubb. Åsa Leckner Seglar Matchracing, Laser i MKS/ÅBS samt C55 för VGSS.

24 Verksamhetsplan sid 1 Tydliggöra StSF:s roll och nytta Förbättra kommunikationen och dialogen med medlemsklubbar Verka för fler motioner till Seglardagen 2011 Rekrytera fler klubbar och klassförbund Uppta en diskussion med klassförbund Främja kappseglingen och intresset för idrotten segling

25 Verksamhetsplan sid 2 Nulägesanalys gällande kappseglingen i Stockholmsregionen genomföras under året. Sanktioner Höja deltagandet och kvaliteten på kappseglingen med såväl jolle som kölbåt, för såväl seniorer som juniorer Verka för fler "Ungdomsvänliga klubbar" inom regionen Seglingscentra Skapa en röd tråd för de utbildningar som erbjuds inom distriktet

26 Verksamhetsplan sid 3 Sailcoach/Distriktstränare - stöd och handfast hjälp vid träning av vår sailcoach Ny webbplats i SSF:s nya webbplattform Seglarkalendern Stockholms två stora båtmässor Anläggningslyftet kommer att följas upp under året Båtlivsfrågor - Den nya båtutredningen

27 16. Fastställande av årsavgifter och andra avgifter Förslag är oförändrade avgifter för 2009/10 Avgift Belopp Kommentar Årsavgift per klubb Årsavgift per medlem enkelansluten (endast SSF) 300 kr 14,50 kr Årsavgift per medlem dubbelansluten (SSF och SBU) Sanktionsavgift per tävling Avgift per anmäld deltagare till sanktionerad tävling 11,00 kr 300 kr 10 kr "10-kronan"

28 Budget 2009/10 Budget Utfall Budget Intäkter 08/09 08/09 09/10 Kommentarer budget 09/10 Medlemsavgifter Hänsyn till minskat antal medlemmar pga ändrad redovisning från klubbar Bidrag Stockholmsidrotten (RF) Sanktioner/10-kronan Utbildning Övrigt, sailcoach Ej ännu klart med bidrag avseende sail coach Båtmässorna (höst och vår) Summa Kostnader Personal Normal löneutveckling Lokaler Gamla lokalkontrakt löper t o m 1 dec Kan hyras ut i andra hand under året Övrig drift (utskick, telefon, internet, kontorsmtrl etc) Förhandling pågår om service kopplat till gamla lokalen Utbildning Balans nådd avseende utbildningar Båtmässorna (höst och vår) Ändring av profil till SSF Distriktstränare ungdom Ej ännu klart med bidrag avseende sail coach Distriktstränare kölbåt Normal löneutveckling Klubbservice 5 - -Tas bort ur budget Styrelsen, årsmöte Seglardagen hålls i Stockholm, låg kostnad för årsmöte i samarbete med en klubb Övrigt Summa Avskrivningar Finansnetto Resultat

29 Motioner och propositioner Proposition 1 Stadgeändring Proposition 2 Juniorförbund Motion 1 Samordning LYS i Norden Motion 2 Tak för anmälningsavgift Motion 3 KSSS medlemsavgift till StSF

30 Proposition 1 Stadgeändring 1 Uppgift, ändamål och syfte Stockholms seglarförbund (StSF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Seglarförbundets (SSF) stadgar verka såsom SSF:s regionala organ i Stockholmsdistriktet och arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål. Se 1 SSF:s stadga. Vårt syfte är att ge fler människor möjlighet att främja hälsa, välmående och glädje genom segling. StSF utgör en länk mellan SSF och förbundssällskapen samt företräder Stockholmsseglarna på såväl regional som nationell nivå. StSF erbjuder stöd, samordning och utvecklingsinsatser för medlemsklubbarna och bevakar seglingsidrottens intressen i Stockholmsdistriktet. StSF främjar klubbarnas breddverksamhet och arbetar för seglarna inom distriktet. Därmed skapar vi förutsättningar för kappsegling på nationell och internationell nivå.

31 Proposition 2 - Juniorförbund Att klassförbunden i de av SSF rekommenderade juniorklasserna (Optimist, Zoom 8, RS Feva, E-jolle, Laser Radial/Standard, 29er och 420) slås ihop till ett juniorförbund Att denna proposition föreläggs SSF som en motion inför Seglardagen 2010

32 Motion 1 Samordning LYS i Norden KSSS föreslår att SSF ger i uppdrag åt Skandinaviska Seglarförbundet att synkronisera Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands LYS-tal så att de är lika i alla nordiska länder. Målsättningen är att detta ska vara klart till den 1 januari Styrelsen tillstyrker motion nr 1 och föreslår årsmötet att anta motionen och inge den som motion till Seglardagen 2010

33 Motion 2 Tak för anmälningsavgift Att klassförbunden inte får bestämma anmälningsavgiftens summa hos arrangerande klubb, det bör endast finnas rekommendationer för detta. Styrelsen tillstyrker motionen och föreslår årsmötet att anta motionen och inge den som motion till Seglardagen 2010.

34 Motion 3 KSSS medlemsavgift till StSF Att StSF tydligare redovisar för medlemsklubbarna vad medlemsavgiften går till. Att StSF utreder på vilket sätt förbundet kan stödja KSSS som medlemsklubb. Utredningen ska vara klar senast augusti Styrelsens svar: Styrelsen kommer att bjuda in samtliga medlemsklubbar till en diskussion om StSF:s verksamhet och mål i samband med en medlemskonferens som planeras äga rum den 14 mars Fördjupad dialog med KSSS under 2010

35 Tack för att ni kom på årsmötet!

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

2015 - ett bra år för oss att synas

2015 - ett bra år för oss att synas 2015 - ett bra år för oss att synas BÅTMÄSSORNA ÄR IGÅNG och seglingssäsongen närmar sig med stormsteg. 2015 kommer att bli ett år då vår idrott har många fina möjligheter att synas, så som Volvo Ocean

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer