SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2010"

Transkript

1 Du som vill läsa mer om vad som händer på Investment AB Spiltan går till eller klicka på rutan Investment AB Spiltan på portalsidan Där hittar du vår uppdaterade portfölj, information om handeln och om våra portföljbolag, uppgifter om personal & styrelse, kalendarium och mycket annat. Årsredovisning 2010

2 Innehåll Spiltans substansvärde Sveriges trevligaste årsstämma Aktien VD har ordet Investeringar i finansiella tjänster Investeringar i onoterade bolag Investeringar i bolag anslutna till Alternativa Investeringar i noterade bolag Övrig information Sparrebellen Nr 33 Externa aktiviteter Spiltans styrelse och personal Årets Aktieägare Ägarmanual SPILTANS ÅRSREDOVISNING Inbjudan till årsstämma 2011 Aktieägarna i Investment AB Spiltan kallas härmed till årsstämma, söndagen den 6 juni 2011, kl i Briggen Tre Kronors lokaler, Örlogsvägen 11, Kastellholmen, Stockholm. Deltagande på stämman För att ha rätt att deltaga på stämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (f d VPC AB) förda aktieboken senast den 30 maj och dels anmäla deltagandet senast den 27 maj till: Investment AB Spiltan Anmälan görs företrädesvis direkt på Spiltans hemsida: eller på bifogade blankett till: Fax: eller per post till: Investment AB Spiltan Grevgatan Stockholm Spiltan en bra historia Varför ska man vara aktieägare i Spiltan? Spiltans ordlista 2010 Övrig information Ur årets epostskörd Ekonomisk redovisning English summary Registrering i aktiebok Aktieägare som förvaltar sina aktier hos bank eller fondhandlare, s k förvaltarregistrering, måste omregistrera sitt innehav i god tid före den 30 maj Kontakta i så fall förvaltaren. Familjen välkommen Naturligtvis är även aktieägares familjer med barn välkommna att vara med på stämman. Vi kommer i år dock inte ha något separat barnprogram och vi vill varna för att stämman hålls nära vatten och vi inte kan garantera säkerheten! Spiltan kommer under eftermiddagen att bjuda på förtäring och dryck. Delar av Spiltans styrelse tillsammans med Aktiestinsen på årsstämman 2010 på Kastellholmen. Investment AB Spiltan Grevgatan Stockholm Telefon Telefax epost: Aktuell information finns på vår hemsida: Nu klirrar det i Spiltans halm Nu klirrar det i Spiltans halm nu frodas Spiltans portfölj. Kom med, kom med på uppgångstrend i vårens glada tid. Var dag är som en gyllne skål till brädden fylld med vin. Så drick min vän, drick Spiltans skål ty dagen, den är din. Ursprunglig musik/text: Bach 1694/Bellman 1794 Nuvarande text: Bäckman

3 Spiltans substansvärde 31/1210 Investeringar i finansiella tjänster Alternativa aktiemarknaden Spiltan Fonder mfin.se Investeringar i onoterade bolag Spiltan Partners Persea Spiltan Fastigheter Emric Procuritas Fonder Spiltan Underhållning inkl Spiltan Underhållning M AB Berkway Övriga onoterade % 4,7 5,1 2,3 17 8,5 3,7 3,5 2,8 3,4 1,3 10,6 i % i kr/aktie i MSEK , ,1 Spiltans substansvärde Fördelning i brancher Investeringar i bolag anslutna till Alternativa aktiemarknaden Rindi Energi Cinnober Senseair Linktech Triona Övriga placeringar på Alternativa 5,5 3,9 3,7 2,3 2,1 6, ,5 Fördelning per kategori Investeringar i noterade bolag Placeringar i Spiltan Fonders utbud Traction Berkshire Hathaway Nibe Övriga noterade innehav Kassa TOTALT 3,0 2,4 1,6 1,6 3, , , ,5 Totalt antal aktier Alla kan bli rika på aktier bara man inte har för bråttom. WARREN BUFFETT 3

4 Spiltans årsstämma 6 juni Det är söndag den 6 juni och Spiltan har sin årliga stämma. I år samlas man i Briggen Tre Kronors lokaler på Kastellholmen i Stockholm. Det var som vanligt många som ville vara med och kön till registreringen var lång. Styrelsen hälsade hjärtligt välkomna i strålande sol. Inledningsvis passade man på att sjunga nationalsången Nationaldagen har ju trevligt nog lagts på samma dag som Spiltans årsstämmodag.sång är ett återkommande inslag på Spiltans årsstämma då varje stämma (liksom styrelsesammanträde) avslutas med att man sjunger Spiltansången (Se omslagets insida sid 2). Speciellt inbjuden var Aktiestinsen Lennart Israelsson, som intervjuades av VD. Till vänster Lars Milberg, ordförande vid årets stämma. Annika Falkengren alias Marianne Scheja, hade vägarna förbi och ville ge svar på tal på VDs tidigare raljerande om bonusar. Mikael Ahlström tog emot året Fezko och pensionärspriset gick t

5 ... på Kastellholmen i Stockholm! Lasse Nilsson, tidigare styrelseledamot i Spiltan, var nöjd med sin Spiltankasse. En trio Djurgårdare hade hittat dit Bo Lundquist, Pelle Kotschack och Markus Karlsson. Ann Bäckman i samspråk med Per Bouveng Då man i år inte kunde hissa flaggan på sedvanligt sätt fick man nöja sig med flaggviftning. företagspris Stark BV/ ill Marith Mannerford. Johan Sjöberg, (med dotter Sofia) ledamot i Spiltans styrelse och en sann förespråkare för småländskt näringsliv bjöd på isterband från Ellos och ostkaka från Vrigstad. Många tog tillfället att njuta mat & dryck utomhus i det vackra vädret och underbara vyn över Stockholm.

6 Aktien Handel med Spiltanaktien på Alternativa aktiemarknaden under 2010 Handelsperiod December 2009 Januari 2010 Februari 2010 Mars 2010 April 2010 Maj 2010 Juni 2010 Augusti 2010 September 2010 Oktober 2010 November 2010 December 2010 Omsatt antal Kurs i kr Substansvärde Nyckeltal per aktie Substansvärde/aktie, kr Eget kapital/aktie, kr Vinst/aktie, kr Utdelning, kr , , , , , , , , , , , , , ,00 Definitioner av nyckeltal Substansvärde/aktie: Eget kapital/aktie: Vinst/aktie: Uppskattat substansvärde (enligt Värderingsprinciper onoterade aktier på sid 33) vid årets slut, dividerat med antal aktier vid årets slut (inklusive konvertibellån). Redovisat eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut. Resultat efter skatt, dividerat med antal aktier vid årets slut (inklusive konvertibellån). 6

7 Vid 2010 års utgång uppgick aktiekapitalet i Spiltan till kr inklusive konvertibellånet som löper Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktien i Spiltan berättigar till 1 (en) röst. Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Utdelning Styrelsen avser att föreslå utdelningen 0 kr för verksamhetsåret Aktiekapitalets utveckling År Transaktion 1985 Premiesparklubb 1986 Bolagsbildning 1989 Nyemission 1997 Nyemission 1999 Nyemission 2000 Teckning enligt optioner 2001 Nyemission 2004 Nyemission 2006 Konvertibellån Antal nya aktier Aktiekapital i kr Totalt antal aktier Teckningskurs i kr Investment AB Spiltans största aktieägare per den 31/ Per H. Börjesson* (s) (k) Chiffonjén, Investment AB Håkan Blomdahl* Thord Wilkne* (k) Bo Forsslund* Charlotte Magnusson Bengt Stillström Per Bouveng (s) (k) Kasper Ljungkvist (s) (k) Anders Lönnqvist* Jochum Pihl* Mikael Ahlström* SvenOlof Kulldorff* Lennart Börjesson Lars Holmqvist Lars Klingstedt (s) (k) Christer Ohlsson (k) Anders Bergholtz (k) Lars Alm (k) Jerry Fredriksson* Sven Günther Hansen Björn Pehrson Lindell Lars Tunberg* (k) Mikael Börjesson* Jan Wäreby Stefan Öström Johan Koch* (k) Pieter Visser Håkan Östling (k) PerOlof Kirke (k) Lennart Hane* Margareta Brandin (k) Arne Roglar* Björn Andersson Willy Gerbaulet* BrittMarie Börjesson Johan Virgin Thomas Wernhoff Johan Sjöberg (s) Lennart Sten Olle Florén* Ann Kristin Bäckman* Lars Nilsson* Christer Jakobsson Lennart Blomdahl* Margareta Börjesson Lennart Jeansson (k) Tom Andersson (Dödsbo) Göran Annell* Ulf Geijer* (s) (k) Björn Hall Johan Källqvist Magnus Mannerson* Kay Pollak Bo Ringdal NilsErik Cedergren Övriga aktieägare * inkl. bolag, (s) = styrelseledamot, (k) = Inkl. konvertibellån Totalt: (Inkl. konvertibellån) Köp Spiltanaktien på Alternativa aktiemarknaden! 7

8 VD har ordet Spiltan 2010 = + 14 % i substansutveckling Då Spiltans portfölj till nästan 90 % består av onoterade bolag sker våra värdeförändringar mer i trappsteg som t ex när vi får anledning att förändra våra värderingar av innehaven eller gör försäljningar. Värdeförändringar på våra onoterade investeringar har under 2010 endast i begränsad omfattning påverkat Spiltans uppskattade substansvärde. Spiltans avkastning skall därför alltid bedömas under en lång tidsperiod. I början av året var substansen 562 kronor och i slutet av året 640 kronor. Under 2010 omsattes 8686 Spiltanaktier på Alternativa aktiemarknaden (ca 3 % av det totala antalet aktier i Spiltan). När Spiltan började handlas på Alternativa aktiemarknaden i maj 2003 var kursen 270 kronor. Idag 7,5 år senare är kursen 670 kronor vilket innebär en årlig kurstillväxt på 13 %. Vi har alltså inte klarat vår höga målsättning att ha en årlig ökning på 19 %. Men när jag går igenom listan av de onoterade innehaven i Spiltans årsredovisning för 2002 kan jag konstatera att portföljen vid denna tidpunkt nästan till 70% bestod av förväntningsbolag som inte visade några vinster. Efter 2003 har Spiltan fått göra stora nedskrivningar bland dessa innehav vilket negativt påverkat vår substansutveckling. När jag går jag igenom namnen på de 11 bolagen blir jag förundrad över hur många dåliga investeringar vi gjorde under perioden De pengar vi förlorat på dessa affärer kommer aldrig tillbaka men man kan i alla fall glädjas åt att Spiltans portfölj i dag består till 93 % av bolag som är lönsamma. Anledningen till att vi trots allt haft en hyfsad avkastning sedan 2003 är att vi också gjort ett antal investeringar som faktiskt klarat våra avkastningskrav, till exempel AnoxKaldnes, DIBS, Emric, Fezko, Persea, Unibet och Vestigia. Med tanke på vårt kontinuerliga lärande är jag övertygad om att Spiltan i framtiden har bättre förutsättningar att klara vårt avkastningsmål. Jag noterar också att även andra investmentbolag har problem och SvD Näringsliv har kommenterat Investors VD, Börje Ekholms ersättning på 110 miljoner kronor med att det är fel att ge en Zlatanlön till en bollrädd mittfältare i division fyra. Även om Spiltans VDlön på kronor i månaden ligger på korpnivå har vi alla förutsättningar att i framtiden spela i de högsta avkastningsdivisionerna. Notera också att med en spridd portfölj i många innehav kan Spiltan aldrig ett enskilt år stiga med 100 %. Så länge Spiltan inte ökar belåningen finns det heller ingen risk att vi skulle förlora 100 % av vårt kapital. Däremot finns det många placeringar där investerare trodde att det inte fanns någon risk men de facto har förlorat hela insatsen till exempel placeringar i hedgefonder förvaltade av Madoff eller Weavering Capital, aktieindexobligationer utställda av Lehman Brothers eller aktieköp i Carnegie och HQ Bank....Spiltans portfölj i dag består till 93 % av bolag som är lönsamma.... 8

9 Investeringar i Finansiella tjänster Spiltan Fonder Under 2010 var Aktiefond Sverige en av de absolut bästa Sverigefonderna med en uppgång på 33 %. Aktiefond Stabil som fortsatt har toppbetyg i Morningstar med fem stjärnor hade också ett framgångsrikt år med en uppgång på 24 %. Även Aktiefond Dalarna (+21%) och Aktiefond Småland (+24 %) klarade sig bra under På två år har nu regionfonderna ökat med 100 % vilket visar att det är lönsamt att investera i regionala bolag. Spiltan Räntefond Sverige är en av de bästa korta räntefonderna och har också fem stjärnor i Morningstar. Nyligen fick räntefonden pris som bästa fond i klassen Best Defensively Managed Fund av fondinformationsföretaget Moneymate. Då fondförmögenheten även ökade med inflödet av nya kunder innebar det att den totala fondförmögenheten i aktiefonderna ökade med 75 % till ca 700 miljoner kronor i slutet av året. Ökningen i räntefonden var 156 % och fondförmögenheten slutade på ca 1 miljard kronor. Totalt innebar det att fondbolaget för första gången visade en vinst på helåret med 1,3 miljoner kronor. När svenska aktier har en sådan fantastisk utveckling kan man verkligen fråga sig varför en så stor del av svenskt fondsparande satsas i utländska aktier. (se till exempel Sparrebell 29 Gräset är inte grönare i Brasilien eller Ryssland på Dessutom får man normalt lägre kostnader med svensk förvaltning och mindre risk då man investerar i bolag med kända huvudägare och ledningar. Notera också att många svenska bolag har 8090 % av sin verksamhet utanför Sverige vilket gör att man faktiskt får en global exponering genom svenska företag. En förklaring till att utländska aktier är så populära i Sverige är att distributionskanalerna (som ofta utger sig för att vara oberoende) tjänar mer pengar ju högre förvaltningskostnader en fond har. I finansbranschen innebär faktisk innovation att kunderna får dyrare och mer komplexa produkter. Totalt sett ökar de genomsnittliga totala fondavgifterna varje år med nya specialfonder för spännande länder eller regioner och fonder med höga, rörliga förvaltningsavgifter. I andra branscher som till exempel TV, data och mobiltelefoner brukar slutanvändarna successivt få mer funktioner till lägre kostnader. Jag tänker till exempel på min första mobiltelefon som var stor som en hand och kostade kronor. I finansbranschen råder ett omvänt förhållande med dyrare och mer komplexa produkter med dolda risker. Andel av Spiltans substansvärde: 5,1 % Spiltans ägarandel på 92 % är värderad till 10,3 Mkr Förvaltat kapital: ca Mkr Omsättning: 8,2 Mkr Resultat: 1,3 Mkr Antal anställda: 4 På Spiltan Fonder är målsättningen att ha fonder som är bra för kunden. Alla Spiltans aktiefonder har slagit sina jämförelseindex sedan de startades och då är det lönsamt att betala fondförvaltningsavgiften på 1,5 % om året till Spiltan Fonder. Tyvärr har de flesta svenskar fortfarande mycket kapital i dolda indexfonder där man får en avkastning som är 12 % under indexutvecklingen trots att de faktiskt betalar för en aktiv förvaltning. Många distributionskanaler och fondtorg föredrar att fokusera på de dyraste fonderna. Därför har Spiltan Fonder startat ett samarbete med Folksam så att man även kan komma åt fondbolagets produkter via kapitalförsäkringar och tjänstepensionslösningar. När fondbolagets fonder blir större och har en längre historik ökar möjligheterna att komma in på nya distributionskanaler. Ett sådant glädjande exempel är att Swedbank under 2011 tagit in Spiltans regionfonder på sina fondtorg vilket nu gör att vi kan sälja våra regionfonder genom de lokala Sparbanks och Swedbankkontoren i Småland och Dalarna. På årsstämman 2010 i Spiltan fattades beslutet att sälja 7.6 % av fondbolaget till medarbetare, styrelsen och VD i Spiltan Fonder. Därigenom har fondbolaget fått ännu mer motiverad personal som gör att framgångarna kan fortsätta. 9

10 Vi som jobbar på Spiltan Fonder: Erik Brändström, VD, förvaltare av Räntefond Sverige samt Aktiefond Stabil. Erik är också en flitig skidåkare och har avverkat flera Vasalopp, Marcialonga mm, mm. Pär Andersson, förvaltare av Aktiefond Sverige, Aktiefond Småland samt Aktiefond Dalarna. Spiltan Fonders Moviestar syns ofta i DI TV med goda råd och prognoser som gagnar oss alla. Jörgen Wärmlöv, nytillskott på bolaget, jurist och ekonom som hjälper till med marknadsföring, förvaltning och juridiken. Nina Ruohonen, sköter normalt det dagliga men är just nu på hemmaplan med små barn då Barbara Leszcynski tagit vid och sköter ruljansen. Byt till Spiltans fonder i PPM och/eller börja månadsspara och få någon av Spiltans VDs böcker Spiltan Aktiefond Sverige: Spiltan Aktiefond Stabil: Spiltan Aktiefond Dalarna: Spiltan Aktiefond Småland: Spiltan Räntefond Sverige: PPMnr PPMnr PPMnr PPMnr PPMnr OBS! Du kan byta dina PPMfonder till Spiltans fonder direkt på vår hemsida Anställd eller Egenföretagare: Spiltan Räntefond Sverige har legat bland de räntefonder som fått bäst betyg i stort sett sedan start. Under vintern fick den ytterligare ett pris. Den här gången av det internationella fondutvärderingsföretaget MoneyMate som Best Defensively Managed Fund. Det innebär att räntefonden är den fond som har bäst avkastning bland lågriskfonderna på marknaden. Kontakta Spiltan Fonder om du vill ha bättre avkastning på dina tjänstepensioner! Spiltan Fonder AB Tel:

11 På Alternativa arbetas det flitigt; Victor Hellbrink och Johan Mårtenzon sköter bl a den månatliga handeln. Ordförande är CarlJohan Högbom och VD Markus Muth längst till höger ser vi Leif Hansen som ansvarar för marknadsfrågor. Handla i onoterade bolag på Alternativa aktiemarknaden Handel sker varje månad i små och medelstora bolag inom spännande branscher som medicinsk teknik, CleanTech, IT och investment. Registrera dig redan idag kostnadsfritt som kund på Du får då tillgång till marknadsplatsens aktiehandel. Här finns information om bolagen, handelsstatistik, handelsregler mm. För mer information kontakta oss på: Tel: Fax: Handelsdagar juni 1722 augusti 1419 september 1217 oktober 914 november 712 december Alternativa aktiemarknaden Under 2010 hade Alternativa en kraftigt ökad omsättning och visade en liten vinst för första gången. Verksamheten består av tre grenar: handel i drygt 30 bolag under ett tillfälle varje månad, blocktransaktioner av större aktieposter i onoterade bolag utanför den ordinarie handeln samt finansiell rådgivning och placering av emissioner i företag. Under 2010 var det framförallt den sistnämnda verksamheten som växte och Alternativa agerade rådgivare bland annat för två framgångsrika emissioner i Dala Energi och Intervacc som totalt inbringade drygt 90 miljoner kronor. Genom att allt fler bolag inser hur dyrt och komplext det är att vara på börsen ökar potentialen för Alternativa aktiemarknaden. Under 2010 började sex nya bolag handlas på Alternativa. I Sparrebellen 27 Investera i vindkraft utan att bli blåst (se gör jag en jämförelse mellan introduktionerna för Älvsborgsvind på Alternativa aktiemarknaden och Arise Windpower samt O2 på Stockholmsbörsen. Knappt ett år senare kan man konstatera att Älvsborgsvind handlas 16 % över emissionskursen, Arise Windpower 22 % under emissionskursen och att O2 fick ställa in sin notering. Under 2010 ökade också Alternativa serviceutbudet till anslutna bolag genom en uppdaterad hemsida, bättre kursinformation och nya finansiella tjänster. Alternativa aktiemarknaden Andel av Spiltans substansvärde: 4,7% Spiltans ägarandel på 42% är värderad till 9,4 Mkr (inkl. aktieägartillskott på 1,9 Mkr) Omsättning: 5,9 Mkr Handelsomsättning: 69 Mkr Resultat: ca 0,1 Mkr Antal anställda: 5 E24 Entreprenör, 10 april Dagens Industri 3 februari

12 Mfin.se Under 2010 ökade intresset för mfin.se s turbofinansiering som innebär att företag får ett större låneutrymme på sina leverantörsfakturor. Normalt kan man bara låna ca 70 % av fakturavolymen men genom att låta mfin.se sköta hela fakturaadministrationen kan man vid behov öka belåningen med turbofinansieringen till 100 %. Exempel kan vara när ett handelsföretag har behov av extra kapital för att köpa in varor eller när en tjänsteleverantör behöver en extra kredit för att kunna leverera en stor order. Under 2011 lanserar mfin SBBI: Sveriges Billigaste och Bästa Inkasso för små och medelstora företag. Det är ett internetbaserat inkassosystem där företagen själva kan sköta denna verksamhet (www.mfinsbbi.se) Då man på varje inkassoärende enligt lag kan påföra en kostnad på 160 kronor, innebär det att man efter att ha betalat mfin 50 kronor, tjänar pengar på en verksamhet som man normalt har en kostnad för. SBBI är med andra ord Bättre än Gratis. Kontakta mfin.se om ni vill ha kuponger utan kostnad för att få testa denna tjänst (www.mfin.se). Andel av Spiltans substansvärde: 2,3% Spiltans ägarandel på 31% är värderad till 4,6 Mkr (inkl lån på 1 Mkr) Omsättning: ca 25 Mkr Balansomslutning: ca 53 Mkr Resultat: ca 1 Mkr Antal anställda: 13 mfin SBBI Sveriges Bästa och Billigaste Inkasso För små och medelstora företag Kontakta Mälardalens Finans & Inkasso AB: Tel: Epost: Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse (SGP) Under 2010 överfördes existerande kundstock av försäkringskontrakt i Spiltan Pension till försäkringsförmedlaren EU Pension. Spiltan Konsult har tagit över administrationen av Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse (SGP). Under 2010 var avkastningen i SGP 17 % som kan jämföras med den genomsnittliga avkastningen på 9 % för traditionell förvaltning hos försäkringsbolag. SGP passar bäst för tjänstepensioner för ägare till mindre och medelstora bolag. Kontakta Spiltan om Du är intresserad av SGP för ditt företags pensioner Spiltans VD var en av talarna på ett seminarium om tjänstepensioner anordnat av Alecta där man bl a presenterade rapporten Rovdriften på pensionssparare. Dom visade bl a på svårgenomträngliga avgifter och hemliga livslängdsantaganden. Alecta redovisade även en färsk opinionsundersökning som i sin tur visade på hur okunniga konsumenterna är i dessa frågor. VDs presentation Rådgivarmyten hittar du på Spiltans hemsida Media. Räntapåränta är världens åttonde underverk. ALBERT EINSTEIN 12

13 Investeringar i onoterade bolag Sedan 2008 görs nya onoterade investeringar i dotterbolaget Spiltan Partners AB. Även i år har Spiltan fattat beslutet att fortsätta redovisa anskaffningsvärdena för dessa bolag i Spiltans uppskattade substansvärde. Per den 31/ är det uppskattade substansvärdet för de sju största onoterade bolagen (Spiltan Partners fem bolag samt Persea och Emric) 62 miljoner kronor. Spiltans andel av resultatet före skatt för dessa bolag 2010 är ca 9,3 miljoner kronor. Spiltan värderar alltså dessa bolag till ca 6,7 ggr vinsten vilket borde indikera att vi har en konservativ bedömning av dessa bolags värde. Paradox senaste succéspel Magicka har redan sålts i drygt exemplar och över personer har gillat sidan på Facebook. Spiltans ägarandel på 34%* Omsättning: ca 79,9 Mkr Resultat: ca 7,1 Mkr Antal anställda: 28 Paradox Interactive ny investering 2010 I mars 2010 köpte Spiltan 34 % av aktierna i Paradox Interactive, som framförallt är en förläggare av spel, med kontor på Söder i Stockholm och i New York. Bolaget har även egen spelutveckling inom nischen historiska strategispel. Affärsidén är att hitta nya spelkoncept från hela världen, finansiera utvecklingen på mindre studios, för att sedan marknadsföra och distribuera globalt framförallt i digitala distributionskanaler. Paradox blir då ägare till spelets IP (Intellectual Property) och får även intäkter när nya funktioner säljs digitalt till exempel ett bättre svärd eller ny stridsvagn i spelen. Paradox har ett aktivt användarforum med över medlemmar som hjälper till med synpunkter på nya spel och är en viktig referensgrupp för spelutvecklingen. Under 2010 har bolaget utvecklats väl och omsättningen har stigit med 40 % till 80 miljoner kronor. Genom att Spiltan kommit in som delägare har Paradox bland annat förhandlat fram en större kreditram hos bolagets bank, som har möjliggjort utvecklingen av flera nya spel och en snabbare tillväxt. Pressextra! Spiltan ökar till 41 % i Paradox Reportage om Paradox på ett heluppslag i Dagens Industri den 21 november Aktiv Bo enkäter till 30 % av alla Sveriges hyresrätter Under 2010 har bolaget tillsatt en ny ledningsgrupp för att möjliggöra en fortsatt expansion av bolagets verksamhet. Aktiv Bo har årligen ett stort Benchmark Event som är en konferens i bostadsförvaltningsfrågor och där de bostadsbolag som gjort de största förbättringarna i olika kategorier erhåller utmärkelser. Genom att aktivt arbeta med resultatet på enkäterna förbättras bolagens förvaltningar vilket i sin tur kan medföra färre omflyttningar bland hyresgästerna. Detta sparar stora pengar för bostadsbolagen. Under 2011 kommer bolaget att introducera ett nytt branschindex inom bostadsförvaltning tillsammans med tidningen FastighetsNytt. Aktiv Bo ska under året också påbörja expansionen till Tyskland. AktivBo Spiltans ägarandel är 40% Omsättning: 19,7 Mkr Resultat efter finansnetto: 3,2 Mkr Antal anställda: 15 13

14 Spiltans ägarandel är 31 % Omsättning: ca 110 Mkr Resultat: ca 7 Mkr Antal anställda: 36 JLM Ditch Witch Scandinavia specialmaskiner för horisontalborrning Verksamheten, framförallt i Polen, har utvecklats väl under Ett nytt dotterbolag har etablerats i Finland. JLM Ditch Witch är en av den amerikanska tillverkarens mest framgångsrika distributörer och har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Polen och Ukraina. Under året har bolaget genomfört ett kapitalrationaliseringsprojekt som minskat kapitalbindning i bland annat reservdelslagret. JLMs borrmaskiner tar dig under staket och andra hinder utan att behöva riva... sparar både tid och pengar... varför gräva upp vägar när man kan gräva under? Som artroskopi fast i marken... Fördelar med att få in Spiltan som minoritetsägare i ett onoterat bolag: Gamla ägare kan behålla en stor ägarandel i den bästa tillgången de har det egna bolaget Professionellt styrelsearbete Lättare att få extern finansiering Större sannolikhet att kunna rekrytera professionella medarbetare Spiltans ägarandel är 40 % Omsättning: ca 4,8 Mkr Resultat: 0,6 Mkr se Spiltans ägarandel är 75% Omsättning: ca 0,4 Mkr Resultat: ca 0,7 Mkr RE/MAX Sverige fastighetsmäklarkedja Under 2010 utvecklades fastighetsmarknaden positivt vilket även gynnade RE/MAX som nu har 30 mäklarkontor med ca 100 mäklare. Bland annat lyckades RE/MAX Göteborg sälja ett slott centralt i Göteborg för över 60 miljoner kronor. Under 2010 flyttade huvudkontoret till mer ändamålsenliga utrymmen i Globenområdet i Stockholm. Fördelen med att vara med i RE/MAXnätverket som mäklare är att man kan tjäna mer pengar, få tillgång till ett komplett mäklarsystem och ingå i världens största mäklarnätverk. Bolaget driver internetsiten i samarbete med RE/MAX som ger bostadsägare och bostadsköpare gratis tillgång till ett effektivt hjälpmedel för att utvärdera och köpa de mest förmånliga erbjudanden inom bolån, försäkringar, hantverkare mm. Under 2010 lanserades en ny fristående site med samma utbud och en tjänst att söka mäklare för konsumenter. 14

15 Bli medlem i Spiltans sparklubb du också! Det ökade intresset för Spiltan gör att medlemsantalet i Sparklubben ökar hela tiden och vi är nu uppe i över 3000 medlemmar. Du som är medlem får regelbundet Nyhetsbrevet Sparrebellen och kan läsa vår Sparblogg där Spiltans Sparekonom Niklas Larsson och VD ger sin syn på vad som händer i finansvärlden. Via Sparklubben kan du också bli medlem i MaximalService där du får hjälp med att spara pengar på ditt boende. OBS! Gå också in och gilla Sparklubben på Facebook. På Bloggen: Den Nakna Mäklaren avslöjar VD för RE/MAX, Göran Pagrot, sanningen om bostadsmarknaden. Andel av Spiltans substansvärde: 8,5 % Spiltans ägarandel på 24 % är värderad till 17,1 Mkr Omsättning: ca 137 Mkr Resultat efter finansnetto: ca 14,4 Mkr Antal anställda: ca 57 Berkway Andel av Spiltans substansvärde: 1,3 % Spiltans ägarandel på 19,6 % är värderad till 2,530 Mkr Nystartat investmentbolag som redovisar substansvärdet årsvis i efterskott. Persea professionella produkter till frisörer Persea är marknadsledande på att förse Sveriges frisörer med professionella hårvårdsprodukter. Till skillnad från andra varumärken säljs bara Goldwells hårvårdsprodukter till frisörer. Under hösten 2010 lanserades en ny Stylingserie som mottogs positivt av kunderna. Bolaget har under några år haft lite lägre lönsamhet framförallt på grund av en stark euro men den utvecklingen bröts under 2010 när den svenska kronan stärktes. Bolaget har stabila kassaflöden och under 2010 fick Spiltan utdelningen 3,5 miljoner kronor från bolaget. Berkway investeringsbolag för mindre onoterade bolag Under drygt 1,5 års verksamhet har bolaget gjort ett antal investeringar i mindre noterade bolag på Alternativa aktiemarknaden och de andra mindre listorna för onoterade aktier. Berkway gjorde en saminvestering i Rindi Energi med Spiltan där vi tillsammans utvärderade investeringen och följer bolaget. 15

16 Vestigia försäljning under 2010 Under 2010 såldes fastigheterna i Vestigia till en tysk fastighetsfond. Sedan 2004 har investeringen utvecklats mycket väl och Spiltan har fått tillbaka 3,4 gånger pengarna på den ursprungliga investeringen, vilket innebär en årlig avkastning på 24 %. Genom denna försäljning ökade också Spiltans likviditet med ca 20 miljoner kronor, som nu kan användas till nya investeringar. Notera också att tack vare försäljningen i Vestigia har moderbolaget Spiltan ett positivt fritt eget kapital på 14,5 miljoner kronor. Procuritas Capital Investors IV Spiltans andel av fonden på 0,7 % är värderad till 3,8 Mkr Totalt åtagande: 1 Miljon Euro Procuritas Capital Investors III Spiltans andel av fonden på 0,4% är värderad till 1,8 Mkr Totalt åtagande: 10 Mkr Spiltan Fastigheter Andel av Spiltans substansvärde: 3,7% Spiltans ägarandel på 100% är värderad till 7,5 Mkr Fastigheternas värde: ca 12,4 Mkr Hyresintäkter: ca 0,8 Mkr Antal anställda: 3 Spiltan Fastigheter ökat värde under 2010 I samband med att vi tog upp ett lån på 3 miljoner kronor i Spiltan Fastigheter gjordes en ny värdering av bostadsrätten där Spiltan bedriver sin verksamhet på Grevgatan 39 i Stockholm. Värderingen innebar att värdet på bolaget ökades med 2 miljoner kronor i Spiltans uppskattade substansvärde under året. Under bifirman Spiltan Konsult bedriver detta bolag en mindre konsultverksamhet framförallt inom administrativa tjänster. Procuritas fyra nya investeringar 2010 Via Procuritasfonderna får Spiltan mindre andelar i ett antal större bolag med stabila kassaflöden. Under 2010 investerade den fjärde fonden i Water Jet (betongreparationer), Oral Care (mobil tandvård), King Oscar (norska exklusiva sardiner) och Gram Equipment (maskiner för tillverkning av glass). Andel av Spiltans substansvärde: 3,5% Spiltans ägarandel på 7,8 % är värderad till 7,1 Mkr Omsättning: ca 92 Mkr Resultat efter finansnetto: 5,9 Mkr Antal anställda: 108 Emric ökat ägande för Spiltan och förvärv av bolag Då Bisnode inte utnyttjade sin option att köpa bolaget 2010 förvärvade Spiltan och de andra delägarna 51 % av aktierna i Emric av Bisnode. Under slutet av året genomfördes ett tilläggsförvärv av bolaget Financial Systems som innebär att den nya koncernen kommer att ha en total omsättning på ca 150 miljoner kronor. Emric blir nu en helhetsleverantör för alla bolag som sysslar med kreditverksamhet. I samband med förvärvet av Financial Systems gjordes också en riktad emission till InnKap som blev en ny delägare i Emric med 26 % av aktierna. Möten i Spiltanmiljö! Spiltan erbjuder dig som är aktieägare konferensmöjligheter till "nätverkspris". Plan 1 Stora Spiltan: I Stora Spiltan kan du sitta 1012 personer runt konferensbordet men upp till 40 personer i biosittning. Det finns projektor och whiteboard. (PC tar du med själv). Heldag: kr + moms Halvdag: kr + moms Kaffe fixar du själv i vårt kök. Bokar gör du genom eller Tel: prata med Elin. PS Just nu har vi två platser lediga i vårt kontorshotell kontakta Elin på om du vill veta mer. 16

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010

VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010 VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010 Köper aktier för att behålla (Värdeord Nr 1) Det är de första av Spiltans värdeord. De passar utmärkt att beskriva år 2009 för Spiltan gjorde inga stora försäljningar

Läs mer

Köp och behåll aktier i stabila bolag, med ärliga ägare som har affärsidéer du begriper

Köp och behåll aktier i stabila bolag, med ärliga ägare som har affärsidéer du begriper VD ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMA 2008 Vad har det största värdet i Spiltan? Många skulle nog svara att det är innehaven i vår aktieportfölj. År 2007 är också ett exempel på ett år när vi gjort många försäljningar

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Det välskötta dataspelsbolaget Paradox fick en raketstart vid

Det välskötta dataspelsbolaget Paradox fick en raketstart vid Börsplus Aktieanalys Daniel Hniopek: Sugen på Paradox? Köp Spiltan Följ skribent Det välskötta dataspelsbolaget Paradox fick en raketstart vid noteringen i våras. För den som är intresserad av att vara

Läs mer

Årsredovisning 2009 -10 -20. AktivBo. Berkway. Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% Noterade bolag 22% Lån -17%

Årsredovisning 2009 -10 -20. AktivBo. Berkway. Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% Noterade bolag 22% Lån -17% % 70 60 50 AktivBo 40 30 Berkway FASTIGHETER 20 10 BERKSHIRE 0 10 Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% HATHAWAY INC. Noterade bolag 22% Lån 17% 20 Årsredovisning 2009

Läs mer

Somliga sitter i skuggan idag för att andra planterade ett träd för länge sedan

Somliga sitter i skuggan idag för att andra planterade ett träd för länge sedan Somliga sitter i skuggan idag för att andra planterade ett träd för länge sedan Kom med i Spiltans aktieägarnätverk! WARREN BUFFETT Innehåll Kort om Spiltan 2 Spiltans investeringar 3 Sveriges trevligaste

Läs mer

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2008. Investeringar i bolag anslutna till Alternativa. Investeringar i noterade bolag BERKSHIRE HATHAWAY INC.

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2008. Investeringar i bolag anslutna till Alternativa. Investeringar i noterade bolag BERKSHIRE HATHAWAY INC. Finansiella Tjänster Investeringar i onoterade bolag Investeringar i bolag anslutna till Alternativa Investeringar i noterade bolag BERKSHIRE HATHAWAY INC. Årsredovisning 2008 Innehåll Spiltans substansvärde

Läs mer

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2007. www.spiltan.se. Besök Spiltans nya portalsida på www.spiltan.se

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2007. www.spiltan.se. Besök Spiltans nya portalsida på www.spiltan.se www.spiltan.se Besök Spiltans nya portalsida på www.spiltan.se Årsredovisning 2007 Innehåll Spiltans substansvärde 1 Sveriges trevligaste årsstämma 2 Aktien 4 VD har ordet 6 Investeringar i finansiella

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktiecafé 19 januari 2015 Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktieportfölj kontra aktiefond Aktiefond medför att man enkelt kan investera i en mängd olika bolag utan att själv behöva analysera

Läs mer

BERKSHIRE HATHAWAY INC.

BERKSHIRE HATHAWAY INC. BERKSHIRE HATHAWAY INC. Årsredovisning 2011 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2011 Aktien VD har ordet Huvudägare i tre koncept inom finansiella tjänster Minoritetsposter i lönsamma

Läs mer

Årsredovisning 2012 BERKSHIRE HATHAWAY INC.

Årsredovisning 2012 BERKSHIRE HATHAWAY INC. Årsredovisning 2012 BERKSHIRE HATHAWAY INC. 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2012 Aktien VD har ordet Huvudägare i tre koncept inom finansiella tjänster Minoritetsposter i lönsamma

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk Årsredovisning 2013 Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2013 Aktien VD

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Regel nr ETT, förlora aldrig några pengar. Regel nr TVÅ, glöm aldrig regel nr ETT.

Regel nr ETT, förlora aldrig några pengar. Regel nr TVÅ, glöm aldrig regel nr ETT. Regel nr ETT, förlora aldrig några pengar. Regel nr TVÅ, glöm aldrig regel nr ETT. WARREN BUFFETT Kom med i Spiltans aktieägarnätverk! Årsredovisning 2006 Innehåll Spiltans substansvärde 1 Sveriges trevligaste

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Enkelt är effektivt! Aktiespararna Stora Fondkvällen Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 545 873 97 E-post: linus@spiltan.se www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet Förvaltar

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Spiltan Fonder AB. Årsberättelse 2015 INNEHÅLL. Spiltan Fonder AB. VD-brev till andelsägarna för Spiltan Aktiefond Sverige. Årsberättelse 2015

Spiltan Fonder AB. Årsberättelse 2015 INNEHÅLL. Spiltan Fonder AB. VD-brev till andelsägarna för Spiltan Aktiefond Sverige. Årsberättelse 2015 Spiltan Fonder AB Årsberättelse 2015 INNEHÅLL Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2015 Spiltan Aktiefond Sverige Årsberättelse 2015 Spiltan Aktiefond Stabil Årsberättelse 2015 Spiltan Aktiefond

Läs mer

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Fondspararundersökning d 2010 Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Genomförande Hela Urvalet 1 501 personer iåld åldrarna 1874 18-74 år med deklarerad d inkomst Fondsparare Alla som sparar i fonder, privata

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

VD kommentar till kvartal tre rapport

VD kommentar till kvartal tre rapport VD kommentar till kvartal tre rapport INEV Studios inleder kraftfull expansion Förvärvet av Tourn Media i juni 2014 har varit en bra affär för INEV Studios. Tourn Media är en marknadsplats för content

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) (SYKA:NGMMTF) Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Omsättningen i de rörelsedrivande dotterbolagen visar stark tillväxt och bolagen visar positiv resultatutveckling.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 503 (987) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 156 (249) kronor. Den

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 Förvaltning Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som bl.a. förvaltar

Läs mer

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Telefonkonferens den 20 februari 2015 Portföljens utveckling 2014 Portföljbolagen 2014 Investeringsverksamheten Fokus 2015 Sammanfattning 2 Förändring Bures substansvärde per aktie

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

januari december 2013

januari december 2013 2014-02-28 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Bokslutskommuniké januari december 2013 Nettoomsättningen ökade med 38 % Starkt rörelseresultat med rörelsemarginal över 20 % Positivt rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer