SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2010"

Transkript

1 Du som vill läsa mer om vad som händer på Investment AB Spiltan går till eller klicka på rutan Investment AB Spiltan på portalsidan Där hittar du vår uppdaterade portfölj, information om handeln och om våra portföljbolag, uppgifter om personal & styrelse, kalendarium och mycket annat. Årsredovisning 2010

2 Innehåll Spiltans substansvärde Sveriges trevligaste årsstämma Aktien VD har ordet Investeringar i finansiella tjänster Investeringar i onoterade bolag Investeringar i bolag anslutna till Alternativa Investeringar i noterade bolag Övrig information Sparrebellen Nr 33 Externa aktiviteter Spiltans styrelse och personal Årets Aktieägare Ägarmanual SPILTANS ÅRSREDOVISNING Inbjudan till årsstämma 2011 Aktieägarna i Investment AB Spiltan kallas härmed till årsstämma, söndagen den 6 juni 2011, kl i Briggen Tre Kronors lokaler, Örlogsvägen 11, Kastellholmen, Stockholm. Deltagande på stämman För att ha rätt att deltaga på stämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (f d VPC AB) förda aktieboken senast den 30 maj och dels anmäla deltagandet senast den 27 maj till: Investment AB Spiltan Anmälan görs företrädesvis direkt på Spiltans hemsida: eller på bifogade blankett till: Fax: eller per post till: Investment AB Spiltan Grevgatan Stockholm Spiltan en bra historia Varför ska man vara aktieägare i Spiltan? Spiltans ordlista 2010 Övrig information Ur årets epostskörd Ekonomisk redovisning English summary Registrering i aktiebok Aktieägare som förvaltar sina aktier hos bank eller fondhandlare, s k förvaltarregistrering, måste omregistrera sitt innehav i god tid före den 30 maj Kontakta i så fall förvaltaren. Familjen välkommen Naturligtvis är även aktieägares familjer med barn välkommna att vara med på stämman. Vi kommer i år dock inte ha något separat barnprogram och vi vill varna för att stämman hålls nära vatten och vi inte kan garantera säkerheten! Spiltan kommer under eftermiddagen att bjuda på förtäring och dryck. Delar av Spiltans styrelse tillsammans med Aktiestinsen på årsstämman 2010 på Kastellholmen. Investment AB Spiltan Grevgatan Stockholm Telefon Telefax epost: Aktuell information finns på vår hemsida: Nu klirrar det i Spiltans halm Nu klirrar det i Spiltans halm nu frodas Spiltans portfölj. Kom med, kom med på uppgångstrend i vårens glada tid. Var dag är som en gyllne skål till brädden fylld med vin. Så drick min vän, drick Spiltans skål ty dagen, den är din. Ursprunglig musik/text: Bach 1694/Bellman 1794 Nuvarande text: Bäckman

3 Spiltans substansvärde 31/1210 Investeringar i finansiella tjänster Alternativa aktiemarknaden Spiltan Fonder mfin.se Investeringar i onoterade bolag Spiltan Partners Persea Spiltan Fastigheter Emric Procuritas Fonder Spiltan Underhållning inkl Spiltan Underhållning M AB Berkway Övriga onoterade % 4,7 5,1 2,3 17 8,5 3,7 3,5 2,8 3,4 1,3 10,6 i % i kr/aktie i MSEK , ,1 Spiltans substansvärde Fördelning i brancher Investeringar i bolag anslutna till Alternativa aktiemarknaden Rindi Energi Cinnober Senseair Linktech Triona Övriga placeringar på Alternativa 5,5 3,9 3,7 2,3 2,1 6, ,5 Fördelning per kategori Investeringar i noterade bolag Placeringar i Spiltan Fonders utbud Traction Berkshire Hathaway Nibe Övriga noterade innehav Kassa TOTALT 3,0 2,4 1,6 1,6 3, , , ,5 Totalt antal aktier Alla kan bli rika på aktier bara man inte har för bråttom. WARREN BUFFETT 3

4 Spiltans årsstämma 6 juni Det är söndag den 6 juni och Spiltan har sin årliga stämma. I år samlas man i Briggen Tre Kronors lokaler på Kastellholmen i Stockholm. Det var som vanligt många som ville vara med och kön till registreringen var lång. Styrelsen hälsade hjärtligt välkomna i strålande sol. Inledningsvis passade man på att sjunga nationalsången Nationaldagen har ju trevligt nog lagts på samma dag som Spiltans årsstämmodag.sång är ett återkommande inslag på Spiltans årsstämma då varje stämma (liksom styrelsesammanträde) avslutas med att man sjunger Spiltansången (Se omslagets insida sid 2). Speciellt inbjuden var Aktiestinsen Lennart Israelsson, som intervjuades av VD. Till vänster Lars Milberg, ordförande vid årets stämma. Annika Falkengren alias Marianne Scheja, hade vägarna förbi och ville ge svar på tal på VDs tidigare raljerande om bonusar. Mikael Ahlström tog emot året Fezko och pensionärspriset gick t

5 ... på Kastellholmen i Stockholm! Lasse Nilsson, tidigare styrelseledamot i Spiltan, var nöjd med sin Spiltankasse. En trio Djurgårdare hade hittat dit Bo Lundquist, Pelle Kotschack och Markus Karlsson. Ann Bäckman i samspråk med Per Bouveng Då man i år inte kunde hissa flaggan på sedvanligt sätt fick man nöja sig med flaggviftning. företagspris Stark BV/ ill Marith Mannerford. Johan Sjöberg, (med dotter Sofia) ledamot i Spiltans styrelse och en sann förespråkare för småländskt näringsliv bjöd på isterband från Ellos och ostkaka från Vrigstad. Många tog tillfället att njuta mat & dryck utomhus i det vackra vädret och underbara vyn över Stockholm.

6 Aktien Handel med Spiltanaktien på Alternativa aktiemarknaden under 2010 Handelsperiod December 2009 Januari 2010 Februari 2010 Mars 2010 April 2010 Maj 2010 Juni 2010 Augusti 2010 September 2010 Oktober 2010 November 2010 December 2010 Omsatt antal Kurs i kr Substansvärde Nyckeltal per aktie Substansvärde/aktie, kr Eget kapital/aktie, kr Vinst/aktie, kr Utdelning, kr , , , , , , , , , , , , , ,00 Definitioner av nyckeltal Substansvärde/aktie: Eget kapital/aktie: Vinst/aktie: Uppskattat substansvärde (enligt Värderingsprinciper onoterade aktier på sid 33) vid årets slut, dividerat med antal aktier vid årets slut (inklusive konvertibellån). Redovisat eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut. Resultat efter skatt, dividerat med antal aktier vid årets slut (inklusive konvertibellån). 6

7 Vid 2010 års utgång uppgick aktiekapitalet i Spiltan till kr inklusive konvertibellånet som löper Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktien i Spiltan berättigar till 1 (en) röst. Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Utdelning Styrelsen avser att föreslå utdelningen 0 kr för verksamhetsåret Aktiekapitalets utveckling År Transaktion 1985 Premiesparklubb 1986 Bolagsbildning 1989 Nyemission 1997 Nyemission 1999 Nyemission 2000 Teckning enligt optioner 2001 Nyemission 2004 Nyemission 2006 Konvertibellån Antal nya aktier Aktiekapital i kr Totalt antal aktier Teckningskurs i kr Investment AB Spiltans största aktieägare per den 31/ Per H. Börjesson* (s) (k) Chiffonjén, Investment AB Håkan Blomdahl* Thord Wilkne* (k) Bo Forsslund* Charlotte Magnusson Bengt Stillström Per Bouveng (s) (k) Kasper Ljungkvist (s) (k) Anders Lönnqvist* Jochum Pihl* Mikael Ahlström* SvenOlof Kulldorff* Lennart Börjesson Lars Holmqvist Lars Klingstedt (s) (k) Christer Ohlsson (k) Anders Bergholtz (k) Lars Alm (k) Jerry Fredriksson* Sven Günther Hansen Björn Pehrson Lindell Lars Tunberg* (k) Mikael Börjesson* Jan Wäreby Stefan Öström Johan Koch* (k) Pieter Visser Håkan Östling (k) PerOlof Kirke (k) Lennart Hane* Margareta Brandin (k) Arne Roglar* Björn Andersson Willy Gerbaulet* BrittMarie Börjesson Johan Virgin Thomas Wernhoff Johan Sjöberg (s) Lennart Sten Olle Florén* Ann Kristin Bäckman* Lars Nilsson* Christer Jakobsson Lennart Blomdahl* Margareta Börjesson Lennart Jeansson (k) Tom Andersson (Dödsbo) Göran Annell* Ulf Geijer* (s) (k) Björn Hall Johan Källqvist Magnus Mannerson* Kay Pollak Bo Ringdal NilsErik Cedergren Övriga aktieägare * inkl. bolag, (s) = styrelseledamot, (k) = Inkl. konvertibellån Totalt: (Inkl. konvertibellån) Köp Spiltanaktien på Alternativa aktiemarknaden! 7

8 VD har ordet Spiltan 2010 = + 14 % i substansutveckling Då Spiltans portfölj till nästan 90 % består av onoterade bolag sker våra värdeförändringar mer i trappsteg som t ex när vi får anledning att förändra våra värderingar av innehaven eller gör försäljningar. Värdeförändringar på våra onoterade investeringar har under 2010 endast i begränsad omfattning påverkat Spiltans uppskattade substansvärde. Spiltans avkastning skall därför alltid bedömas under en lång tidsperiod. I början av året var substansen 562 kronor och i slutet av året 640 kronor. Under 2010 omsattes 8686 Spiltanaktier på Alternativa aktiemarknaden (ca 3 % av det totala antalet aktier i Spiltan). När Spiltan började handlas på Alternativa aktiemarknaden i maj 2003 var kursen 270 kronor. Idag 7,5 år senare är kursen 670 kronor vilket innebär en årlig kurstillväxt på 13 %. Vi har alltså inte klarat vår höga målsättning att ha en årlig ökning på 19 %. Men när jag går igenom listan av de onoterade innehaven i Spiltans årsredovisning för 2002 kan jag konstatera att portföljen vid denna tidpunkt nästan till 70% bestod av förväntningsbolag som inte visade några vinster. Efter 2003 har Spiltan fått göra stora nedskrivningar bland dessa innehav vilket negativt påverkat vår substansutveckling. När jag går jag igenom namnen på de 11 bolagen blir jag förundrad över hur många dåliga investeringar vi gjorde under perioden De pengar vi förlorat på dessa affärer kommer aldrig tillbaka men man kan i alla fall glädjas åt att Spiltans portfölj i dag består till 93 % av bolag som är lönsamma. Anledningen till att vi trots allt haft en hyfsad avkastning sedan 2003 är att vi också gjort ett antal investeringar som faktiskt klarat våra avkastningskrav, till exempel AnoxKaldnes, DIBS, Emric, Fezko, Persea, Unibet och Vestigia. Med tanke på vårt kontinuerliga lärande är jag övertygad om att Spiltan i framtiden har bättre förutsättningar att klara vårt avkastningsmål. Jag noterar också att även andra investmentbolag har problem och SvD Näringsliv har kommenterat Investors VD, Börje Ekholms ersättning på 110 miljoner kronor med att det är fel att ge en Zlatanlön till en bollrädd mittfältare i division fyra. Även om Spiltans VDlön på kronor i månaden ligger på korpnivå har vi alla förutsättningar att i framtiden spela i de högsta avkastningsdivisionerna. Notera också att med en spridd portfölj i många innehav kan Spiltan aldrig ett enskilt år stiga med 100 %. Så länge Spiltan inte ökar belåningen finns det heller ingen risk att vi skulle förlora 100 % av vårt kapital. Däremot finns det många placeringar där investerare trodde att det inte fanns någon risk men de facto har förlorat hela insatsen till exempel placeringar i hedgefonder förvaltade av Madoff eller Weavering Capital, aktieindexobligationer utställda av Lehman Brothers eller aktieköp i Carnegie och HQ Bank....Spiltans portfölj i dag består till 93 % av bolag som är lönsamma.... 8

9 Investeringar i Finansiella tjänster Spiltan Fonder Under 2010 var Aktiefond Sverige en av de absolut bästa Sverigefonderna med en uppgång på 33 %. Aktiefond Stabil som fortsatt har toppbetyg i Morningstar med fem stjärnor hade också ett framgångsrikt år med en uppgång på 24 %. Även Aktiefond Dalarna (+21%) och Aktiefond Småland (+24 %) klarade sig bra under På två år har nu regionfonderna ökat med 100 % vilket visar att det är lönsamt att investera i regionala bolag. Spiltan Räntefond Sverige är en av de bästa korta räntefonderna och har också fem stjärnor i Morningstar. Nyligen fick räntefonden pris som bästa fond i klassen Best Defensively Managed Fund av fondinformationsföretaget Moneymate. Då fondförmögenheten även ökade med inflödet av nya kunder innebar det att den totala fondförmögenheten i aktiefonderna ökade med 75 % till ca 700 miljoner kronor i slutet av året. Ökningen i räntefonden var 156 % och fondförmögenheten slutade på ca 1 miljard kronor. Totalt innebar det att fondbolaget för första gången visade en vinst på helåret med 1,3 miljoner kronor. När svenska aktier har en sådan fantastisk utveckling kan man verkligen fråga sig varför en så stor del av svenskt fondsparande satsas i utländska aktier. (se till exempel Sparrebell 29 Gräset är inte grönare i Brasilien eller Ryssland på Dessutom får man normalt lägre kostnader med svensk förvaltning och mindre risk då man investerar i bolag med kända huvudägare och ledningar. Notera också att många svenska bolag har 8090 % av sin verksamhet utanför Sverige vilket gör att man faktiskt får en global exponering genom svenska företag. En förklaring till att utländska aktier är så populära i Sverige är att distributionskanalerna (som ofta utger sig för att vara oberoende) tjänar mer pengar ju högre förvaltningskostnader en fond har. I finansbranschen innebär faktisk innovation att kunderna får dyrare och mer komplexa produkter. Totalt sett ökar de genomsnittliga totala fondavgifterna varje år med nya specialfonder för spännande länder eller regioner och fonder med höga, rörliga förvaltningsavgifter. I andra branscher som till exempel TV, data och mobiltelefoner brukar slutanvändarna successivt få mer funktioner till lägre kostnader. Jag tänker till exempel på min första mobiltelefon som var stor som en hand och kostade kronor. I finansbranschen råder ett omvänt förhållande med dyrare och mer komplexa produkter med dolda risker. Andel av Spiltans substansvärde: 5,1 % Spiltans ägarandel på 92 % är värderad till 10,3 Mkr Förvaltat kapital: ca Mkr Omsättning: 8,2 Mkr Resultat: 1,3 Mkr Antal anställda: 4 På Spiltan Fonder är målsättningen att ha fonder som är bra för kunden. Alla Spiltans aktiefonder har slagit sina jämförelseindex sedan de startades och då är det lönsamt att betala fondförvaltningsavgiften på 1,5 % om året till Spiltan Fonder. Tyvärr har de flesta svenskar fortfarande mycket kapital i dolda indexfonder där man får en avkastning som är 12 % under indexutvecklingen trots att de faktiskt betalar för en aktiv förvaltning. Många distributionskanaler och fondtorg föredrar att fokusera på de dyraste fonderna. Därför har Spiltan Fonder startat ett samarbete med Folksam så att man även kan komma åt fondbolagets produkter via kapitalförsäkringar och tjänstepensionslösningar. När fondbolagets fonder blir större och har en längre historik ökar möjligheterna att komma in på nya distributionskanaler. Ett sådant glädjande exempel är att Swedbank under 2011 tagit in Spiltans regionfonder på sina fondtorg vilket nu gör att vi kan sälja våra regionfonder genom de lokala Sparbanks och Swedbankkontoren i Småland och Dalarna. På årsstämman 2010 i Spiltan fattades beslutet att sälja 7.6 % av fondbolaget till medarbetare, styrelsen och VD i Spiltan Fonder. Därigenom har fondbolaget fått ännu mer motiverad personal som gör att framgångarna kan fortsätta. 9

10 Vi som jobbar på Spiltan Fonder: Erik Brändström, VD, förvaltare av Räntefond Sverige samt Aktiefond Stabil. Erik är också en flitig skidåkare och har avverkat flera Vasalopp, Marcialonga mm, mm. Pär Andersson, förvaltare av Aktiefond Sverige, Aktiefond Småland samt Aktiefond Dalarna. Spiltan Fonders Moviestar syns ofta i DI TV med goda råd och prognoser som gagnar oss alla. Jörgen Wärmlöv, nytillskott på bolaget, jurist och ekonom som hjälper till med marknadsföring, förvaltning och juridiken. Nina Ruohonen, sköter normalt det dagliga men är just nu på hemmaplan med små barn då Barbara Leszcynski tagit vid och sköter ruljansen. Byt till Spiltans fonder i PPM och/eller börja månadsspara och få någon av Spiltans VDs böcker Spiltan Aktiefond Sverige: Spiltan Aktiefond Stabil: Spiltan Aktiefond Dalarna: Spiltan Aktiefond Småland: Spiltan Räntefond Sverige: PPMnr PPMnr PPMnr PPMnr PPMnr OBS! Du kan byta dina PPMfonder till Spiltans fonder direkt på vår hemsida Anställd eller Egenföretagare: Spiltan Räntefond Sverige har legat bland de räntefonder som fått bäst betyg i stort sett sedan start. Under vintern fick den ytterligare ett pris. Den här gången av det internationella fondutvärderingsföretaget MoneyMate som Best Defensively Managed Fund. Det innebär att räntefonden är den fond som har bäst avkastning bland lågriskfonderna på marknaden. Kontakta Spiltan Fonder om du vill ha bättre avkastning på dina tjänstepensioner! Spiltan Fonder AB Tel:

11 På Alternativa arbetas det flitigt; Victor Hellbrink och Johan Mårtenzon sköter bl a den månatliga handeln. Ordförande är CarlJohan Högbom och VD Markus Muth längst till höger ser vi Leif Hansen som ansvarar för marknadsfrågor. Handla i onoterade bolag på Alternativa aktiemarknaden Handel sker varje månad i små och medelstora bolag inom spännande branscher som medicinsk teknik, CleanTech, IT och investment. Registrera dig redan idag kostnadsfritt som kund på Du får då tillgång till marknadsplatsens aktiehandel. Här finns information om bolagen, handelsstatistik, handelsregler mm. För mer information kontakta oss på: Tel: Fax: Handelsdagar juni 1722 augusti 1419 september 1217 oktober 914 november 712 december Alternativa aktiemarknaden Under 2010 hade Alternativa en kraftigt ökad omsättning och visade en liten vinst för första gången. Verksamheten består av tre grenar: handel i drygt 30 bolag under ett tillfälle varje månad, blocktransaktioner av större aktieposter i onoterade bolag utanför den ordinarie handeln samt finansiell rådgivning och placering av emissioner i företag. Under 2010 var det framförallt den sistnämnda verksamheten som växte och Alternativa agerade rådgivare bland annat för två framgångsrika emissioner i Dala Energi och Intervacc som totalt inbringade drygt 90 miljoner kronor. Genom att allt fler bolag inser hur dyrt och komplext det är att vara på börsen ökar potentialen för Alternativa aktiemarknaden. Under 2010 började sex nya bolag handlas på Alternativa. I Sparrebellen 27 Investera i vindkraft utan att bli blåst (se gör jag en jämförelse mellan introduktionerna för Älvsborgsvind på Alternativa aktiemarknaden och Arise Windpower samt O2 på Stockholmsbörsen. Knappt ett år senare kan man konstatera att Älvsborgsvind handlas 16 % över emissionskursen, Arise Windpower 22 % under emissionskursen och att O2 fick ställa in sin notering. Under 2010 ökade också Alternativa serviceutbudet till anslutna bolag genom en uppdaterad hemsida, bättre kursinformation och nya finansiella tjänster. Alternativa aktiemarknaden Andel av Spiltans substansvärde: 4,7% Spiltans ägarandel på 42% är värderad till 9,4 Mkr (inkl. aktieägartillskott på 1,9 Mkr) Omsättning: 5,9 Mkr Handelsomsättning: 69 Mkr Resultat: ca 0,1 Mkr Antal anställda: 5 E24 Entreprenör, 10 april Dagens Industri 3 februari

12 Mfin.se Under 2010 ökade intresset för mfin.se s turbofinansiering som innebär att företag får ett större låneutrymme på sina leverantörsfakturor. Normalt kan man bara låna ca 70 % av fakturavolymen men genom att låta mfin.se sköta hela fakturaadministrationen kan man vid behov öka belåningen med turbofinansieringen till 100 %. Exempel kan vara när ett handelsföretag har behov av extra kapital för att köpa in varor eller när en tjänsteleverantör behöver en extra kredit för att kunna leverera en stor order. Under 2011 lanserar mfin SBBI: Sveriges Billigaste och Bästa Inkasso för små och medelstora företag. Det är ett internetbaserat inkassosystem där företagen själva kan sköta denna verksamhet (www.mfinsbbi.se) Då man på varje inkassoärende enligt lag kan påföra en kostnad på 160 kronor, innebär det att man efter att ha betalat mfin 50 kronor, tjänar pengar på en verksamhet som man normalt har en kostnad för. SBBI är med andra ord Bättre än Gratis. Kontakta mfin.se om ni vill ha kuponger utan kostnad för att få testa denna tjänst (www.mfin.se). Andel av Spiltans substansvärde: 2,3% Spiltans ägarandel på 31% är värderad till 4,6 Mkr (inkl lån på 1 Mkr) Omsättning: ca 25 Mkr Balansomslutning: ca 53 Mkr Resultat: ca 1 Mkr Antal anställda: 13 mfin SBBI Sveriges Bästa och Billigaste Inkasso För små och medelstora företag Kontakta Mälardalens Finans & Inkasso AB: Tel: Epost: Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse (SGP) Under 2010 överfördes existerande kundstock av försäkringskontrakt i Spiltan Pension till försäkringsförmedlaren EU Pension. Spiltan Konsult har tagit över administrationen av Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse (SGP). Under 2010 var avkastningen i SGP 17 % som kan jämföras med den genomsnittliga avkastningen på 9 % för traditionell förvaltning hos försäkringsbolag. SGP passar bäst för tjänstepensioner för ägare till mindre och medelstora bolag. Kontakta Spiltan om Du är intresserad av SGP för ditt företags pensioner Spiltans VD var en av talarna på ett seminarium om tjänstepensioner anordnat av Alecta där man bl a presenterade rapporten Rovdriften på pensionssparare. Dom visade bl a på svårgenomträngliga avgifter och hemliga livslängdsantaganden. Alecta redovisade även en färsk opinionsundersökning som i sin tur visade på hur okunniga konsumenterna är i dessa frågor. VDs presentation Rådgivarmyten hittar du på Spiltans hemsida Media. Räntapåränta är världens åttonde underverk. ALBERT EINSTEIN 12

13 Investeringar i onoterade bolag Sedan 2008 görs nya onoterade investeringar i dotterbolaget Spiltan Partners AB. Även i år har Spiltan fattat beslutet att fortsätta redovisa anskaffningsvärdena för dessa bolag i Spiltans uppskattade substansvärde. Per den 31/ är det uppskattade substansvärdet för de sju största onoterade bolagen (Spiltan Partners fem bolag samt Persea och Emric) 62 miljoner kronor. Spiltans andel av resultatet före skatt för dessa bolag 2010 är ca 9,3 miljoner kronor. Spiltan värderar alltså dessa bolag till ca 6,7 ggr vinsten vilket borde indikera att vi har en konservativ bedömning av dessa bolags värde. Paradox senaste succéspel Magicka har redan sålts i drygt exemplar och över personer har gillat sidan på Facebook. Spiltans ägarandel på 34%* Omsättning: ca 79,9 Mkr Resultat: ca 7,1 Mkr Antal anställda: 28 Paradox Interactive ny investering 2010 I mars 2010 köpte Spiltan 34 % av aktierna i Paradox Interactive, som framförallt är en förläggare av spel, med kontor på Söder i Stockholm och i New York. Bolaget har även egen spelutveckling inom nischen historiska strategispel. Affärsidén är att hitta nya spelkoncept från hela världen, finansiera utvecklingen på mindre studios, för att sedan marknadsföra och distribuera globalt framförallt i digitala distributionskanaler. Paradox blir då ägare till spelets IP (Intellectual Property) och får även intäkter när nya funktioner säljs digitalt till exempel ett bättre svärd eller ny stridsvagn i spelen. Paradox har ett aktivt användarforum med över medlemmar som hjälper till med synpunkter på nya spel och är en viktig referensgrupp för spelutvecklingen. Under 2010 har bolaget utvecklats väl och omsättningen har stigit med 40 % till 80 miljoner kronor. Genom att Spiltan kommit in som delägare har Paradox bland annat förhandlat fram en större kreditram hos bolagets bank, som har möjliggjort utvecklingen av flera nya spel och en snabbare tillväxt. Pressextra! Spiltan ökar till 41 % i Paradox Reportage om Paradox på ett heluppslag i Dagens Industri den 21 november Aktiv Bo enkäter till 30 % av alla Sveriges hyresrätter Under 2010 har bolaget tillsatt en ny ledningsgrupp för att möjliggöra en fortsatt expansion av bolagets verksamhet. Aktiv Bo har årligen ett stort Benchmark Event som är en konferens i bostadsförvaltningsfrågor och där de bostadsbolag som gjort de största förbättringarna i olika kategorier erhåller utmärkelser. Genom att aktivt arbeta med resultatet på enkäterna förbättras bolagens förvaltningar vilket i sin tur kan medföra färre omflyttningar bland hyresgästerna. Detta sparar stora pengar för bostadsbolagen. Under 2011 kommer bolaget att introducera ett nytt branschindex inom bostadsförvaltning tillsammans med tidningen FastighetsNytt. Aktiv Bo ska under året också påbörja expansionen till Tyskland. AktivBo Spiltans ägarandel är 40% Omsättning: 19,7 Mkr Resultat efter finansnetto: 3,2 Mkr Antal anställda: 15 13

14 Spiltans ägarandel är 31 % Omsättning: ca 110 Mkr Resultat: ca 7 Mkr Antal anställda: 36 JLM Ditch Witch Scandinavia specialmaskiner för horisontalborrning Verksamheten, framförallt i Polen, har utvecklats väl under Ett nytt dotterbolag har etablerats i Finland. JLM Ditch Witch är en av den amerikanska tillverkarens mest framgångsrika distributörer och har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Polen och Ukraina. Under året har bolaget genomfört ett kapitalrationaliseringsprojekt som minskat kapitalbindning i bland annat reservdelslagret. JLMs borrmaskiner tar dig under staket och andra hinder utan att behöva riva... sparar både tid och pengar... varför gräva upp vägar när man kan gräva under? Som artroskopi fast i marken... Fördelar med att få in Spiltan som minoritetsägare i ett onoterat bolag: Gamla ägare kan behålla en stor ägarandel i den bästa tillgången de har det egna bolaget Professionellt styrelsearbete Lättare att få extern finansiering Större sannolikhet att kunna rekrytera professionella medarbetare Spiltans ägarandel är 40 % Omsättning: ca 4,8 Mkr Resultat: 0,6 Mkr se Spiltans ägarandel är 75% Omsättning: ca 0,4 Mkr Resultat: ca 0,7 Mkr RE/MAX Sverige fastighetsmäklarkedja Under 2010 utvecklades fastighetsmarknaden positivt vilket även gynnade RE/MAX som nu har 30 mäklarkontor med ca 100 mäklare. Bland annat lyckades RE/MAX Göteborg sälja ett slott centralt i Göteborg för över 60 miljoner kronor. Under 2010 flyttade huvudkontoret till mer ändamålsenliga utrymmen i Globenområdet i Stockholm. Fördelen med att vara med i RE/MAXnätverket som mäklare är att man kan tjäna mer pengar, få tillgång till ett komplett mäklarsystem och ingå i världens största mäklarnätverk. Bolaget driver internetsiten i samarbete med RE/MAX som ger bostadsägare och bostadsköpare gratis tillgång till ett effektivt hjälpmedel för att utvärdera och köpa de mest förmånliga erbjudanden inom bolån, försäkringar, hantverkare mm. Under 2010 lanserades en ny fristående site med samma utbud och en tjänst att söka mäklare för konsumenter. 14

15 Bli medlem i Spiltans sparklubb du också! Det ökade intresset för Spiltan gör att medlemsantalet i Sparklubben ökar hela tiden och vi är nu uppe i över 3000 medlemmar. Du som är medlem får regelbundet Nyhetsbrevet Sparrebellen och kan läsa vår Sparblogg där Spiltans Sparekonom Niklas Larsson och VD ger sin syn på vad som händer i finansvärlden. Via Sparklubben kan du också bli medlem i MaximalService där du får hjälp med att spara pengar på ditt boende. OBS! Gå också in och gilla Sparklubben på Facebook. På Bloggen: Den Nakna Mäklaren avslöjar VD för RE/MAX, Göran Pagrot, sanningen om bostadsmarknaden. Andel av Spiltans substansvärde: 8,5 % Spiltans ägarandel på 24 % är värderad till 17,1 Mkr Omsättning: ca 137 Mkr Resultat efter finansnetto: ca 14,4 Mkr Antal anställda: ca 57 Berkway Andel av Spiltans substansvärde: 1,3 % Spiltans ägarandel på 19,6 % är värderad till 2,530 Mkr Nystartat investmentbolag som redovisar substansvärdet årsvis i efterskott. Persea professionella produkter till frisörer Persea är marknadsledande på att förse Sveriges frisörer med professionella hårvårdsprodukter. Till skillnad från andra varumärken säljs bara Goldwells hårvårdsprodukter till frisörer. Under hösten 2010 lanserades en ny Stylingserie som mottogs positivt av kunderna. Bolaget har under några år haft lite lägre lönsamhet framförallt på grund av en stark euro men den utvecklingen bröts under 2010 när den svenska kronan stärktes. Bolaget har stabila kassaflöden och under 2010 fick Spiltan utdelningen 3,5 miljoner kronor från bolaget. Berkway investeringsbolag för mindre onoterade bolag Under drygt 1,5 års verksamhet har bolaget gjort ett antal investeringar i mindre noterade bolag på Alternativa aktiemarknaden och de andra mindre listorna för onoterade aktier. Berkway gjorde en saminvestering i Rindi Energi med Spiltan där vi tillsammans utvärderade investeringen och följer bolaget. 15

16 Vestigia försäljning under 2010 Under 2010 såldes fastigheterna i Vestigia till en tysk fastighetsfond. Sedan 2004 har investeringen utvecklats mycket väl och Spiltan har fått tillbaka 3,4 gånger pengarna på den ursprungliga investeringen, vilket innebär en årlig avkastning på 24 %. Genom denna försäljning ökade också Spiltans likviditet med ca 20 miljoner kronor, som nu kan användas till nya investeringar. Notera också att tack vare försäljningen i Vestigia har moderbolaget Spiltan ett positivt fritt eget kapital på 14,5 miljoner kronor. Procuritas Capital Investors IV Spiltans andel av fonden på 0,7 % är värderad till 3,8 Mkr Totalt åtagande: 1 Miljon Euro Procuritas Capital Investors III Spiltans andel av fonden på 0,4% är värderad till 1,8 Mkr Totalt åtagande: 10 Mkr Spiltan Fastigheter Andel av Spiltans substansvärde: 3,7% Spiltans ägarandel på 100% är värderad till 7,5 Mkr Fastigheternas värde: ca 12,4 Mkr Hyresintäkter: ca 0,8 Mkr Antal anställda: 3 Spiltan Fastigheter ökat värde under 2010 I samband med att vi tog upp ett lån på 3 miljoner kronor i Spiltan Fastigheter gjordes en ny värdering av bostadsrätten där Spiltan bedriver sin verksamhet på Grevgatan 39 i Stockholm. Värderingen innebar att värdet på bolaget ökades med 2 miljoner kronor i Spiltans uppskattade substansvärde under året. Under bifirman Spiltan Konsult bedriver detta bolag en mindre konsultverksamhet framförallt inom administrativa tjänster. Procuritas fyra nya investeringar 2010 Via Procuritasfonderna får Spiltan mindre andelar i ett antal större bolag med stabila kassaflöden. Under 2010 investerade den fjärde fonden i Water Jet (betongreparationer), Oral Care (mobil tandvård), King Oscar (norska exklusiva sardiner) och Gram Equipment (maskiner för tillverkning av glass). Andel av Spiltans substansvärde: 3,5% Spiltans ägarandel på 7,8 % är värderad till 7,1 Mkr Omsättning: ca 92 Mkr Resultat efter finansnetto: 5,9 Mkr Antal anställda: 108 Emric ökat ägande för Spiltan och förvärv av bolag Då Bisnode inte utnyttjade sin option att köpa bolaget 2010 förvärvade Spiltan och de andra delägarna 51 % av aktierna i Emric av Bisnode. Under slutet av året genomfördes ett tilläggsförvärv av bolaget Financial Systems som innebär att den nya koncernen kommer att ha en total omsättning på ca 150 miljoner kronor. Emric blir nu en helhetsleverantör för alla bolag som sysslar med kreditverksamhet. I samband med förvärvet av Financial Systems gjordes också en riktad emission till InnKap som blev en ny delägare i Emric med 26 % av aktierna. Möten i Spiltanmiljö! Spiltan erbjuder dig som är aktieägare konferensmöjligheter till "nätverkspris". Plan 1 Stora Spiltan: I Stora Spiltan kan du sitta 1012 personer runt konferensbordet men upp till 40 personer i biosittning. Det finns projektor och whiteboard. (PC tar du med själv). Heldag: kr + moms Halvdag: kr + moms Kaffe fixar du själv i vårt kök. Bokar gör du genom eller Tel: prata med Elin. PS Just nu har vi två platser lediga i vårt kontorshotell kontakta Elin på om du vill veta mer. 16

årsredovisning 20 03

årsredovisning 20 03 edstiernan AB. Ledstiernan förvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak. Ledstiernans portföljvudägarna Ledstiernan och Telenor Venture II ASA undersöker en notering av portföljbolaget ernans Kapitalmarknadsdag

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Ny profil -men 170-åringen behåller sitt namn

Ny profil -men 170-åringen behåller sitt namn A K T U E L L T F R Å N S P A R B A N K E N I E N K Ö P I N G N R 2 : 2 0 0 6 Ny profil -men 170-åringen behåller sitt namn FöreningsSparbanken har under hösten bytt namn till Swedbank. Samtidigt ändrar

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i DE Capital Growth Fund AB (publ) Utköp av aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag Vi tar över stafettpinnen från minoritetsägare i onoterade tillväxtföretag som

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

VÄXER SNABBT I GÖTEBORG

VÄXER SNABBT I GÖTEBORG 32015 VÄXER SNABBT I GÖTEBORG Christer Byhr, hans rådgivare Jakob Skough och en Fiat 1100 Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking Innehåll Å NR 2 2015 Redaktion Å: utges av: Ålandsbankens

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips!

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011 Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! 1 Stark inför kommande utmaningar Den akuta krisen i den globala ekonomin verkar vara över och

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

AMHULT 2. Picanol. Norska banker. Bygger för framtiden. Ett lysande undantag i en medioker bransch? Stabila och lönsamma, men billiga?

AMHULT 2. Picanol. Norska banker. Bygger för framtiden. Ett lysande undantag i en medioker bransch? Stabila och lönsamma, men billiga? Ny tidning! Nr 1, 2015-02-01 Värdeinvestering på svenska AMHULT 2 Bygger för framtiden Picanol Ett lysande undantag i en medioker bransch? Norska banker Stabila och lönsamma, men billiga? 1 Välkommen till

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Ser till att idéer blir verklighet

Ser till att idéer blir verklighet Nr 4/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- Revolution med jeans och mobiler Dejtingsajter för en ny ekonomi JAK-medlemmen Azam bygger plattform för folkfinansiering tema: Folkfinansiering

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer