SPILTANS ÅRSREDOVISNING Investeringar i bolag anslutna till Alternativa. Investeringar i noterade bolag BERKSHIRE HATHAWAY INC.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2008. Investeringar i bolag anslutna till Alternativa. Investeringar i noterade bolag BERKSHIRE HATHAWAY INC."

Transkript

1 Finansiella Tjänster Investeringar i onoterade bolag Investeringar i bolag anslutna till Alternativa Investeringar i noterade bolag BERKSHIRE HATHAWAY INC. Årsredovisning 2008

2 Innehåll Spiltans substansvärde Sveriges trevligaste årsstämma Aktien VD har ordet Inbjudan till årsstämma 2009 SPILTANS ÅRSREDOVISNING Aktieägarna i Investment AB Spiltan kallas härmed till årsstämma, lördagen den 6 juni 2009, kl 15.00, i ordförande LarsOlof Bäckmans trädgård, Lappstigen 1 på Lidingö. Investeringar i finansiella tjänster Investeringar i onoterade bolag Investeringar i bolag anslutna till Alternativa Investeringar i noterade bolag Övrig information Varför ska man vara aktieägare i Spiltan? Spiltans styrelse och personal Årets Aktieägare Ägarmanual När hobbyn blev heltidsjobb Ur årets epostskörd Spiltans årsredovisningspyssel Övrig information Ekonomisk redovisning English summary Deltagande på stämman För att ha rätt att deltaga på stämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (f d VPC AB) förda aktieboken senast den 29 maj och dels anmäla deltagandet senast den 29 maj till: Investment AB Spiltan Att: Marie Kotschack Grevgatan Stockholm Tel Fax: epost: eller direkt på Spiltans hemsida: Registrering i aktiebok Aktieägare som förvaltar sina aktier hos bank eller fondhandlare, s k förvaltarregistrering, måste omregistrera sitt innehav i god tid före den 29 maj Kontakta i så fall förvaltaren. Familjen välkommen Naturligtvis är även aktieägares familj välkommen att vara med på stämman. Spiltan kommer under eftermiddagen att bjuda på förtäring och dryck. Vi kommer också att anordna underhållning och andra överraskningar. Varmt välkommen! Det är inte samma stämning på gröna Lund. Ni måste flytta tillbaka till trädgår n på Lidingö! Leo Gillholm, Aktiespararna Investment AB Spiltan Grevgatan Stockholm Telefon Telefax epost: Aktuell information finns på vår hemsida: Spiltansången: Nu klirrar det i Spiltans halm Nu klirrar det i Spiltans halm nu frodas Spiltans portfölj. Kom med, kom med på uppgångstrend i vårens glada tid. Var dag är som en gyllne skål till brädden fylld med vin. Så drick min vän, drick Spiltans skål ty dagen, den är din. Ursprunglig musik/text: Bach 1694/Bellman 1794 Nuvarande text: Bäckman

3 Spiltans substansvärde 31/1208 Investeringar i finansiella tjänster Alternativa aktiemarknaden Spiltan Fonder & Spiltan Pension mfin.se i % i kr/aktie i MSEK 14% 73 20,7 4,9 4,8 4,4 Spiltans substansvärde Investeringar i onoterade bolag Vestigia Persea Stark BV (Fezko) Spiltan Partners Spiltan Fastigheter Emric HealthCap fonder Procuritas fonder Spiltan Underhållning inkl Spiltan Underhållning M AB Övriga onoterade 57% 12,1 11,7 8,7 6,8 3,8 3,6 2,3 2,0 1,9 4, ,1 Fördelning i brancher Fastigheter 19% Verkstad 25% Hälsovård 3% Media 2% Finans 28% Konsument 14% IT 13% Investeringar i bolag anslutna till Alternativa aktiemarknaden Cinnober LinkTech Triona Övriga placeringar på Alternativa 6,0 1,9 1,7 8,4 18% 91 25,7 Fördelning per kategori Investeringar i noterade bolag Placeringar i Spiltan Fonders utbud Traction Berkshire Hathaway Tilgin Övriga noterade innehav 15% 3,9 2,4 2,2 1,6 4, ,8 Noterade bolag 15% Finansiella tjänster 14% Kassa Totalt 4,0 4% ,8 146,5 Placeringar på Alternativa aktiemarknaden 18% Onoterade bolag 57% * Kassa 4% Totalt antal aktier Spiltan på 5 sekunder Hög avkastning Långsiktiga Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk 3

4 Spiltans årsstämma SPILTANS ÅRSREDOVISNING på 2008 Gröna Lund Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna... Välkommen till sveriges trevligaste årsstämma... VD, Per H Börjesson och Ordförande, LarsOlof (Sollo) Bäckman tar emot vid Gröna Lundsteaterns entré. Även Spiltan kör på temat Let s dance... här gör VD ett försök att hänga med Eldfåglarna i dansens virvlar... 4 Göran Pagrot, VD i Spiltans nya investering RE/MAX Fastighetsmäklarkedja, berättar om RE/MAX affärsidé och tankar.

5 måndagen SPILTANS den ÅRSREDOVISNING 9 juni 2008 Förste man till klippning blev Tord Elfwendahl så här fin blev han. Före (övre bilden) och efter. Bertil Thorfinn fick en rejäl duvning av Spiltans alldeles egen frisör Kee. Bröderna Blomdahl, Lennart till vänster och Sven, som även sitter i Spiltans styrelse, till höger, lyssnar spänt på VDs anförande men checkar sedan på givet tecken av mobilerna. Dags att investera i fler Spiltanaktier...? Som vanligt avslutades Spiltans årsstämma med att alla aktieägare sjöng Spiltansången! 5

6 Aktien kr 950 kr 900 kr 850 kr 800 kr 750 kr 700 kr 650 kr 600 kr 550 kr 500 kr 450 kr 400 kr 350 kr 300 kr 250 kr 200 kr Spiltanaktiens substansvärde och aktiekurs relativt generalindex (GX) och småbolagsindex (CSX) september 1997 till mars 2009 Spiltan, substansvärde per aktie Spiltan, aktiekurs GX, med utdelning CSX, utan utdelning Fråga: Hur har Spiltanaktien utvecklats jämfört med index och andra investmentbolag? Svar: Per H Börjesson, VD för Investment AB Spiltan Sedan vi startade nya Spiltan 1997 är det övergripande svaret att Spiltankursen utvecklats lite bättre än aktieindex och andra större investmentbolag t ex Investor och Industrivärden. Det innebär att vi inte klarat vårt avkastningsmål och att det funnits andra investmentbolag som till exempel Berkshire Hathaway och Ratos som haft en mycket bättre kursutveckling. Andra noterade riskkapitalbolag som enbart satsat på förväntningsbolag till exempel Ledstiernan har tappat 95 % av värdet. Idag har Spiltan en portfölj som mycket mer liknar de mest framgångsrika investmentbolagen. Kanske man kan dra slutsatser om den framtida kursutvecklingen av det. Handel med Spiltanaktien på Alternativa aktiemarknaden under 2008 Handelsperiod Omsatt antal Kurs i kr Substansvärde Substansvärde vid årsbokslut Nyckeltal per aktie Substansvärde/aktie, kr Eget kapital/aktie, kr Vinst/aktie, kr Utdelning, kr , , , , , , , , , , , ,00 Definitioner av nyckeltal Substansvärde/aktie: Uppskattat substansvärde (enligt Värderingsprinciper onoterade aktier på sid 32) vid årets slut, dividerat med antal aktier vid årets slut (inklusive konvertibellån). Eget kapital/aktie: Redovisat eget kapital + obeskattade reserver efter avdrag för 28 % latent skatt, dividerat med antal aktier vid årets slut. Vinst/aktie: Resultat efter skatt, dividerat med antal aktier vid årets slut (inklusive konvertibellån). 6

7 Vid 2008 års utgång uppgick aktiekapitalet i Spiltan till kr inklusive konvertibellånet som löper Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktien i Spiltan berättigar till 1 (en) röst. Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Utdelning Styrelsen avser att föreslå utdelningen 0 kr för verksamhetsåret Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Antal nya aktier Aktiekapital i kr Totalt antal aktier Teckningskurs i kr 1986 Bolagsbildning Nyemission Nyemission Nyemission Teckning enligt optioner Nyemission Nyemission Konvertibellån Investment AB Spiltans största aktieägare per den 31/ Per H. Börjesson* (s) (k) Chiffonjén, Investment AB Håkan Blomdahl* Thord Wilkne* (k) Bo Forsslund* Bengt Stillström Charlotte Magnusson Per Bouveng (s) (k) Lars Klingstedt* (s) (k) Lennart Blomdahl* Kasper Ljungkvist (s) (k) Anders Lönnqvist* Anders Bergholtz (k) SvenOlof Kulldorff* Mikael Ahlström* Lars Holmqvist Christer Ohlsson (k) Jochum Pihl* Lars Alm (k) Folke Börjesson Sven Günther Hansen Björn Pehrson Lindell Jan Wäreby Stefan Öström Johan Koch* (k) Pieter Visser Lennart Börjesson Anders Jansson* (k) Håkan Östling (k) PerOlof Kirke (k) Mikael Börjesson* Lennart Hane* Margareta Brandin (k) Arne Roglar* Lars Tunberg* (k) Björn Andersson Willy Gerbaulet* Thomas Wernhoff Johan Sjöberg LarsOlof Bäckman* (s) Lars Nilsson* Christer Jakobsson Margareta Börjesson Lennart Jeansson (k) Tom Andersson Göran Annell* Ulf Geijer* (s) (k) Björn Hall Johan Källqvist Bo Lundqvist* Magnus Mannerson* Kay Pollak Bo Ringdal Lennart Andersson Lennart Sten NilsErik Cedergren Jerry Fredriksson* Olle Florén* Övriga aktieägare * inkl. bolag, (s) = styrelseledamot, (k) = Inkl. konvertibellån Totalt: (Inkl. konvertibellån) Köp & sälj Spiltanaktien på Alternativa aktiemarknaden! 7

8 VD har ordet Spiltan % År 2008 lär gå till historien som ett av de sämsta åren för aktieplacerare. Oberoende av var man satsat fick man se sina aktier sjunka i pris och Stockholmsbörsen gick ned med 42 %. I detta klimat klarade sig Spiltan bra med en substansminskning på 17 %. I början av året var substansvärdet 624 kronor och i slutet av året 517 kronor. Då det under hösten fanns fler säljare än köpare av Spiltanaktien ökade också substansrabatten på aktien under året. Under 2008 omsattes 6000 Spiltanaktier på Alternativa aktiemarknaden (ca 2 % av det totala antalet aktier) vilket var en mindre omsättning än under de senaste åren. Utvecklingen under 2008 visar att Spiltans fokus på stabila onoterade bolag som vår portfölj idag i huvudsak består av är en vinnande strategi även i orostider. Dessutom gjorde vi under 2008 ett antal försäljningar av onoterade bolag (Fezko via Stark BV och Wermland Paper, Expan och DISA via Procuritas fonder) som vi haft under många år. De gav alla reavinster vilket påverkade substansvärdet positivt. Vi som jobbar på Spiltan Fonder: Nina Ruohonen, sköter det dagliga och är den röst du möter när du ringer till Spiltan Fonder. Pär Andersson, förvaltare av Aktiefond Sverige, Aktiefond Småland samt Aktiefond Dalarna. Erik Brändström, VD, förvaltare av räntefonden samt Aktiefond Stabil. Utsedd till Årets stjärnförvaltare i kategorin Sverigefonder små och medelstora bolag, av DI och fondanalysföretaget Morningstar, för sin förvaltning av Spiltan Aktiefond Stabil,. Byt till VÅRA fonder i PPM och/eller börja månadsspara och få boken Så här kan alla svenskar bli miljonärer Spiltan Aktiefond Sverige: PPMnr Spiltan Aktiefond Stabil: PPMnr Utsedd till Bästa Sverigefond under Spiltan Aktiefond Dalarna: PPMnr Spiltan Aktiefond Småland: PPMnr Spiltan Räntefond Sverige: PPMnr Lägsta avgiften på marknaden. Inom kort kan du byta dina PPMfonder direkt på vår hemsida 8

9 Investeringar i finansiella tjänster Spiltan Fonder Spiltan Aktiefond Stabil och Spiltan Räntefond Sverige bästa fonder i sina kategorier 2008 DI och Morningstar utnämnde Erik Brändström till årets stjärnförvaltare i kategorin svenska små och medelstora bolag. Aktiefond Stabil var även den bästa fonden på 3 och 5 års placeringshorisont vilket visar att fondens placeringsmodell med fokus på stabila lönsamma bolag står sig över längre tidsperioder. Även Spiltan Räntefond Sverige var med en uppgång på 5,8 % bäst i sin kategori (men fick inget pris då fonden bara funnits i drygt ett år). Framgångarna gör att fondförmögenheten i räntefonden redan är över 250 miljoner kronor. Då räntefonden har lägst avgift av alla räntefonder tjänar fondbolaget inte så mycket pengar på förvaltningen men lanseringen har gett otroligt mycket uppmärksamhet runt fonden. Senast beskrev DI 21/22009 hur storbankernas avgifter på räntefonder snart motsvarar avkastningen och där är Spiltan ett lysande undantag. Sammanfattningsvis är det nästan otroligt att Spiltan Fonder med tre anställda klarar av dessa förvaltningsresultat. Trots framgångarna är fondbolaget fortfarande olönsamt då bolaget har för liten volym i relation till de kostnader bolaget har. Där har ni som Spiltanaktieägare en viktig funktion att fylla genom att sprida vårt budskap och rekommendera våra fonder. Notera dock att Spiltan Fonder till skillnad från res Andel av Spiltans substansvärde: 4,1% Spiltans ägarandel på 100% är värderad till 6 Mkr Förvaltat kapital: ca 550 Mkr Omsättning: 3,3 Mkr Resultat: 2,2 Mkr Antal anställda: 3 ten av fondbranschen hela tiden har ett ökat antal sparare och ökat antal andelar i fondbolaget. I juni 2008 startade fondbolaget Aktiefond Småland där Spiltan och det småländska investmentbolaget Chiffonjén samlade ett grundarnätverk på 60 personer som satsade ett startkapital i fonden och som också har en rådgivande funktion till förvaltaren. Under den korta tid fonden har varit igång kan man konstatera att grundteorin, att småländska bolag är bättre än andra, verkar stämma och att fonden har fått stor medial uppmärksamhet. Genom de småländska kontakterna ökar Spiltans nätverk och vi får också kontakt med lokala småländska bolag som är intressanta investeringsobjekt både för Spiltan och Aktiefond Småland. Fråga: Varför har inte fondbolaget större förvaltat kapital när det har så stora förvaltningsframgångar? Svar: Erik Brändström, VD för Spiltan Fonder. Ja, det är en fråga vi ställer oss varje dag och som är mycket frustrerande och vi gör allt vi kan med begränsade resurser att öka volymerna. Men vi konstaterar att de som kontrollerar distributionskanalerna till slutkunden i de flesta fall har egna Sverigefonder. Då är det de egna fonderna som rekommenderas oberoende av hur bra våra fonder är. Dessutom rekommenderar de oberoende så kallade rådgivarna fortfarande produkter eller fonder de tjänar mer pengar på. Samtidigt kan vi konstatera att det är en otrolig tröghet att få slutkonsumenten att fatta egna beslut och byta sparande. Trots att vi är framgångsrika med att få ut vårt budskap i media får vi för liten respons i nysparande. Vi bygger dock hela tiden vårt varumärke och till slut skall vi likt vattendropparna urholka stenen. Vi ger aldrig upp! Sista tåget från Småland går från Nässjö När man står där på perrongen förstår man varför ingen av finansnissarna runt Stureplan kommit på idén att starta en Aktiefond Småland. Tåget kommer först kl för SJ har problem med loket på X2000. Efter ett antal omstarter under resan till Stockholm är vi framme, mer än två timmar försenade, först klockan Stationen och tunnelbanan är stängd och det är lång kö till taxi. Det hade varit roligare och vänta på JFK flygplatsen i New York istället. Det kanske är anledningen till varför svenska storbanker köper Lehman Brothers obligationer i sina svenska räntefonder. Underskatta aldrig de personliga incitamenten i hur olika människor agerar. Om dessutom arbetsgivaren tjänar mer pengar på att sälja komplexa utländska värdepapper till sina svenska kunder är det uppenbart att många resor går utomlands. Men då missar man vilka bolag som döljs i de småländska skogarna. På lång sikt är jag övertygad om att kunskapen om lokala bolag kommer att visa sig i en högre avkastning på placeringarna i Småland som dessutom har mindre risk då fondbolaget har ett verkligt kunnande om bolagen i portföljen. Vem har det som förvaltar en globalfond med 100tals innehav över hela världen? Per H Börjesson 9

10 Andel av Spiltans substansvärde: 4,9% Spiltans ägarandel på 45% är värderad till 7,2 Mkr (inkl. aktieägartillskott på 1,9 Mkr) Omsättning: 2,7 Mkr Handelsomsättning: 67 Mkr Resultat: ca 0,8 Mkr Antal anställda: 4 Alternativa aktiemarknaden Intresset för marknadsplatsen ökade alltmer under året. På grund av en låg omsättning under sista kvartalet minskade dock bolagets omsättning under helåret. Nya bolag under året var 21st Century Mobile, Dala Energi, Garpco och Vendator. Förutom intäkter från handeln har andra typer av intäkter från bolagen i form av servicepaket och andra aktiemarknadsrelaterade tjänster blivit viktigare för Alternativa aktiemarknaden. De tuffare ekonomiska tiderna innebär också att många börsbolag ser över sina kostnader och då blir Alternativa en intressant möjlighet. I början av 2009 började till exempel Ballingslöv från stockholmsbörsen att handlas på Alternativa och flera andra börsbolag överväger en flytt. Under 2008 har utvecklingen på Alternativa France fortsatt. Bolaget har gjort en emission till lokala placerare och har ett antal nya handelsprojekt på gång. Tack vare att det i Frankrike finns ett skatteincitament att investera i onoterade bolag finns det ett stort antal bolag med spridd ägarbild som ger stor potential för Alternativa France. Handla på Alternativa aktiemarknaden Handla i onoterade bolag/aktier. Handel sker varje månad i små och medelstora bolag inom spännande branscher som medicinsk teknik, media, vindkraft, IT och investment. Registrera dig redan idag kostnadsfritt som kund på Du får då tillgång till marknadsplatsens aktiehandel. Här finns information om bolagen, handelsstatistik, handelsregler mm. Kommande handelsdagar 2009: 27/5 24/6 12/8 9/9 7/10 4/11 2/12 1/6 29/6 17/8 14/9 12/10 9/11 7/12 För mer information kontakta oss på: Tel: Fax: Från vänster: Kent Söderström, CarlJohan Högbom, Johan Mårtensson och Leif Hansen. Victor Helbrink (ej bild) är tjänstledig för studier. 10

11 Andel av Spiltans substansvärde: 0,7% Spiltans ägarandel på 100% är värderad till 1 Mkr Omsättning: 0,8 Mkr Resultat: 0,5 Mkr Antal anställda: 1 Spiltan Pension Spiltan Pension får intäkter från administrationen av Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse, men bolaget agerar också som en normal försäkringsmäklare och får intäkter från de försäkringsbolag som kunderna väljer. Spiltan Pension berättar om alla alternativ (ingen tjänstepension, direktpension, gemensam pensionsstiftelse, egen pensionsstiftelse, traditionell försäkring, fondförsäkring och depåförsäkring) på tjänstepensionsmarknaden när andra aktörer fokuserar på de lösningar som ger den största kortsiktiga intäkten. Spiltan Pension tillhandahåller även arvoderade tjänster och har under 2008 börjat erbjuda försäkringslösningar för svenskar i utlandet. Bolaget har startat ett elektroniskt nyhetsbrev med namnet Uppstickaren. Anmäl dig på om du vill prenumerera på nyhetsbrevet eller skicka ett mail till Man slutar aldrig att bli förvånad över hur lite intresse folk i allmänhet har för pensionsfrågor när det är en sådan viktig del av den privata ekonomin. VD för Spiltan Pension är Lars Jalkevik (till höger) Anja Diedrichs (mitten) sköter ekonomi och kontakter med försäkringsbolag mm. Spiltan Pension har dessutom skrivit ett samarbetsavtal med Thomas Söderström (till vänster) som har specialiserat sig på försäkringslösningar för svenskar som har flyttat eller planerar att flytta utomlands. Lägre kostnader högre avkastning! Teckna tjänstepension genom: Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse Kontaktperson: Lars Jalkevik Epost: Tel: Mobil: Läs mer på: Spiltan Pension Den som begår ett misstag och inte rättar till det, begår ytterligare ett KONFUCIUS 11

12 Andel av Spiltans substansvärde: 4,4% Spiltans ägarandel på 31% är värderad till 6,5 Mkr (inkl lån på 3 Mkr) Omsättning: ca 26 Mkr Balansomslutning: ca 64 Mkr Resultat: ca 2 Mkr Antal anställda: 8 Mfin.se Mälardalens Finans & Inkasso AB (mfin.se) lånar ut kapital till små och medelstora företag bland annat genom att belåna fakturor. Mfin.se har under 2008 expanderat inkassoverksamheten och tillhandahåller även juridisk service till små och medelstora företag. I början av 2008 säkerställdes bolagets finansiering genom ett konvertibellån till aktieägarna och genom en kreditram hos en lokal bank. Nu är bolagets utmaning att öka kreditvolymerna utan att få några kreditförluster. Genom mfin.se har Spiltan fått ytterligare ett spännande produktområde inom finansiella tjänster att erbjuda mindre företagare. Inkassoärenden Factoring Fakturabelåning Juridiskt stöd Kontakta Mälardalens Finans & Inkasso AB: Tel: Epost: Man behöver inte nödvändigtvis ha musiköra för att tycka om tonfisk. C M BELLMAN 12

13 Investeringar i onoterade bolag Nya investeringar i Spiltan Partners Nya onoterade investeringar placeras i ett separat bolag Spiltan Partners då vi på lite sikt planerar att sprida ägandet i det bolaget för att vi skall få in kapital till att göra fler investeringar. Så länge investeringarna är nya kommer vi inte att särredovisa de ekonomiska siffrorna för bolag som ingår i Spiltan Partners. Tänk att ditt företag är som en tavla på en vacker kvinna. Om du säljer det till oss så vårdas den och får en egen avdelning på ett muséum. Alternativet är att sälja tavlan till en porraffär som fixar till den och säljer den vidare till någon som kommer förbi i en regnrock. WARREN BUFFETT RE/MAX Sverige Nytt bolag 2008 I mars gick Spiltan in som 40 % delägare i RE/MAX Sverige som är den svenska delen av världens största fastighetsmäklarkedja. RE/MAX har i Sverige ungefär 100 mäklare anslutna och RE/MAX framgångskoncept är att duktiga mäklare tjänar mer pengar på att vara med i RE/MAXnätverket. Andra fördelar är att få tillgång till utbildning och ett internationellt nätverk när man säljer fastigheter i Sverige. Om man skall sälja en mindre herrgård i Gävle eller en stuga i Småland är det viktigt att denna fastighet automatiskt bjuds ut på nätet runt om i världen genom RE/MAXnätverk. Givetvis drabbade finanskrisen mäklarbranschen under hösten och franchiseintäkterna till RE/MAX Sverige minskade. Samtidigt innebär turbulensen på marknaden att det öppnar sig nya möjligheter att hitta nya lokala mäklare till RE/MAXnätverket. Till exempel har en ny franchisetagare startat i Göteborg som tidigare var en vit fläck på RE/ MAXkartan. Den nya mäklarlagen som troligtvis träder i kraft 1/12010 innebär nya möjligheter för en mäklarkedja att få intäkter från olika typer av serviceprodukter som mäklare tidigare inte kunde tillhandahålla. RE/MAX har då en strategisk fördel då kedjan är oberoende av alla banker. Många mäklarkedjor ägs av bankkoncerner för att de skall få tillgång till bolånekunder vilket ofta inte ger de bästa villkoren för kunden. Spiltan köper lönsamma svenska bolag, med målsättningen att behålla dem, precis som Warren Buffett. Tveka inte att kontakta Håkan Sjunnesson på tel: om ni känner till något stabilt onoterat bolag som söker en ny långsiktig ägare. JLM Ditch Witch Scandinavia Nytt bolag 2009 I början av januari 2009 blev det klart att Spiltan köpt 31 % av bolaget som har agenturen för horisontalborrmaskiner i Sverige, Danmark, Polen och Ukraina, från den amerikanska tillverkaren Ditch Witch. Denna typ av maskiner används när man skall lägga olika typer av kablar under vägar och andra hinder. Med ett ökat fokus på infrastrukturinvesteringar tror vi att bolaget kan fortsätta sin historia med lönsam tillväxt. Bolaget leds också av två duktiga entreprenörer som kommer att kvarstå som huvudägare. En av dem är Hans Kulander som är ordförande i bolaget och läste på Ilinjen i Linköping på 70talet. Det är alltid säkrare att göra affärer med personer som man har haft en lång relation med. Vårt officiella pressmeddelande och DIartikeln som berättade om affären finns på under fliken I Media. JLM Ditch Witch är ett typexempel på företag som vi letar efter bland onoterade bolag. Bolaget är stabilt lönsamt och har en affärsidé som vi begriper. Spiltan köper för att behålla aktier och bolaget. Tillsammans med de gamla ägarna kan vi utveckla bolaget. De gamla ägarna får loss lite kapital samtidigt som de har kvar en stor del av bolaget som de tycker är den bästa investering de kan ha. Sugen på att borra? Köp din egen borrmaskin från JLM Ditch Witch Scandinavia. 13

14 Persea stabila kassaflöden ger allt större utdelning Håret växer på de flesta av oss även när amerikanska banker har problem. Perseas stabila verksamhet att sälja hårvårdsprodukter av märket Goldwell till frisörer fortsatte som vanligt under Bolaget hade, framförallt på grund av en försvagad krona, en något sämre lönsamhet under året. Spiltans styrelse beslöt därför att sänka värdet på Persea per den 31/ med 3,4 miljoner kronor eller 12 kronor per Spiltanaktie. Andel av Spiltans substansvärde: 11,7 % Spiltans ägarandel på 24% är värderad till 17,1 Mkr Omsättning: ca 141 Mkr Resultat efter finansnetto: ca 17,5 Mkr Antal anställda: ca 57 Under 2009 kommer förvärvslånen som vi tog när vi köpte ut bolaget från börsen 2003 att vara återbetalda vilket innebär att hela bolagets kassaflöde nu kan disponeras av ägarna. Under 2008 fick Spiltan 1,3 miljoner kronor i utdelning på Perseainnehavet. Procuritas inte tur, timing och belåning I Spiltans årsredovisning 2006 konstaterade jag att en stor del av riskkapitalbolagens framgångar kunde förklaras av tur, timing och belåning. Under 2008 har vi i media kunnat läsa hur många av riskkapitalbolagens portföljbolag fått minskad lönsamhet som försämrar kassaflödena vilket gör att den höga belåningen blir ett problem. Med lån går allting snabbare både uppåt och nedåt. När en person med erfarenhet får kapital att förvalta, av en person med stora kapitaltillgångar, finns det stor risk att personen med erfarenhet får en stor del av kapitalet och personen med kapitalet får en ny erfarenhet. Warren Buffett, om the 2 and 20 guys. Andel av Spiltans substansvärde: 2% Procuritas Capital Investors IV Spiltans andel av fonden på 1,1 % är värderad till 0,4 Mkr Totalt åtagande: 1 Miljon Euro Procuritas Capital Investors III Spiltans andel av fonden på 0,4% är värderad till 2,3Mkr Totalt åtagande: 10 Mkr Procuritas Capital Partners II Spiltans andel av fonden på 0,5% är värderad till 0,4 Mkr Totalt åtagande: 5 Mkr Det är därför glädjande att Procuritas har haft mindre belåning än sina kollegor i branschen. Fonden har också under flera år sålt mer än de nyinvesterat vilket varit en framgångsrik strategi när bland annat riskkapitalbolag betalat alltmer för bolagen. Under 2008 såldes det danska byggmaterialbolaget Expan, svenska papperstillverkaren Wermland Paper och det danska gjuteriutrustningsbolaget Disa. Totalt inbringade dessa försäljningar 5,8 miljoner kronor i kassaflöde till Spiltan under Under 2008 gjordes den första nyinvesteringen i Procuritas Capital Investors IV i det stabila vårdbolaget Olivia. Spiltan beslöt under 2007 att även gå med i denna nya fond med en investering på maximalt 1 miljon euro. Vestigia stabila kassaflöden med hyresfastigheter Bolaget har totalt ca m2 nybyggda hyresfastigheter i Stockholms närförorter. Efterfrågan på hyresbostäder har ökat under året vilket innebär att bolaget inte har några problem med vakanser. Den höjda räntenivån under 2008 har temporärt inneburit ett sämre resultat för bolaget. Spiltan ökade innan sommaren sitt innehav i Vestigia med 5,1 miljoner kronor genom att köpa aktier av en av de andra aktieägarna. Vestigia Fastigheter Andel av Spiltans substansvärde: 12,1 % Spiltans ägarandel på 30 % är värderad till 17,7 Mkr Fastigheternas bokförda värde: 170 Mkr Driftsnetto: 5,4 Mkr Antal anställda: 0 14

15 Andel av Spiltans substansvärde: 8,7% Spiltans ägarandel på 6,2% är värderad till 12,8 Mkr Omsättning: ca 650 Mkr Resultat efter finansnetto: ca 30 Mkr Antal anställda: ca 1000 Stark BV Fezko sålt under året Bilklädseltillverkaren Fezko såldes under året vilket ökade Spiltans substansvärde med 4,5 miljoner kronor eller 16 kronor per Spiltanaktie. Fezko var en av nya Spiltans första investeringar 1998 och efter 10 år får vi tillbaka ungefär 10 gånger mer än den första investeringen, vilket innebär att vi haft en årlig avkastning på 26 % på investeringen. Den mindre delen Tonak som gör huvudbonader finns fortfarande kvar som ett dotterbolag till Stark BV men planen är att även detta bolag skall säljas. Även i fortsättningen kommer vi att använda våra fezar från Tonak på officiella Spiltantillfällen som bolagsstämman mm. Inga fler utländska investeringar Stark BV är ett av de få undantagen då Spiltan för övrigt nästan bara gjort svenska investeringar. Bland annat tack vare att vi har haft ett lokalt team i Tjeckien som skött investeringen har den blivit lyckosam. Men en reflektion är hur svårt det är att göra utländska investeringar och hur mycket krångligare det är när man investerar i utländska bolag. Utländska advokater producerar dokument som kräver intyg av public notarius för att certifiera korrekta underskrifter mm. Spiltan kommer därför i fortsättningen att fokusera på svenska investeringar där vi har lokal kompetens och kunnande. Det hindrar givetvis inte att vi investerar i svenska bolag som har stor utländsk verksamhet som JLM Ditch Witch är ett exempel på och det är mycket enklare att ha helägda utländska dotterbolag. En annan allmän reflektion är att risk enligt finansiell teori är hur mycket en aktieportfölj svänger. Risken att man köper något man inte begriper och förlorar pengar är inte med i detta riskbegrepp. Under 2008 har vi verkligen fått lära oss att utländska investeringar har många dolda risker. Amerikanska banker som Lehman Brothers har gått över styr, rena svindlare som Madoff har lurat sina kunder, indiska ITföretag har fuskat med bokföringen och årets danska företagare visade sig vara en bedragare. Förhoppningsvis kommer Spiltans modell, det vill säga att fokusera på lokala investeringar, bli alltmer accepterad. Tänk på det när ni lockas att göra utländska placeringar av rådgivare som egentligen är säljare av dyra och komplexa produkter. Bred diversifiering behövs bara när investerare inte vet vad de gör WARREN BUFFETT Tiden är en vän till ett fantastiskt företag och fiende till det mediokra WARREN BUFFETT 15

Årsredovisning 2009 -10 -20. AktivBo. Berkway. Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% Noterade bolag 22% Lån -17%

Årsredovisning 2009 -10 -20. AktivBo. Berkway. Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% Noterade bolag 22% Lån -17% % 70 60 50 AktivBo 40 30 Berkway FASTIGHETER 20 10 BERKSHIRE 0 10 Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% HATHAWAY INC. Noterade bolag 22% Lån 17% 20 Årsredovisning 2009

Läs mer

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2010

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2010 Du som vill läsa mer om vad som händer på Investment AB Spiltan går till www.spiltan.se/spiltan eller klicka på rutan Investment AB Spiltan på portalsidan www.spiltan.se. Där hittar du vår uppdaterade

Läs mer

BERKSHIRE HATHAWAY INC.

BERKSHIRE HATHAWAY INC. BERKSHIRE HATHAWAY INC. Årsredovisning 2011 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2011 Aktien VD har ordet Huvudägare i tre koncept inom finansiella tjänster Minoritetsposter i lönsamma

Läs mer

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk Årsredovisning 2013 Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2013 Aktien VD

Läs mer

Alla kan bli rika på aktier bara man inte har för bråttom.

Alla kan bli rika på aktier bara man inte har för bråttom. Alla kan bli rika på aktier bara man inte har för bråttom. WARREN BUFFETT Årsredovisning 2005 Innehåll Kort om Spiltan 1 Bolagsstämma 6 juni 2005 2 Aktien 4 VD har ordet 6 Debatt: Riskkapital utan några

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vi valde Spiltan som partner för att de är långsiktiga och inte har någon exitstrategi precis som vi som är entreprenörer.

Årsredovisning 2014. Vi valde Spiltan som partner för att de är långsiktiga och inte har någon exitstrategi precis som vi som är entreprenörer. Årsredovisning 2014 Vi valde Spiltan som partner för att de är långsiktiga och inte har någon exitstrategi precis som vi som är entreprenörer. Christian Omander och Kajsa Knapp, grundare CoolStuff INVESTMENT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2002 Innehåll Kort om Spiltan...1 Bolagsstämma 2002...2 Aktien...4 VD har ordet...5 Årsredovisningspyssel...15 Fördelar med att vara med i Spiltans portfölj...16 Årets aktieägarprofil...17

Läs mer

Ny kurs på Spiltanaktien 560 kr Spiltankursen sattes till 560 kr. Substansvärdet per den 8 januari var 605 kr.

Ny kurs på Spiltanaktien 560 kr Spiltankursen sattes till 560 kr. Substansvärdet per den 8 januari var 605 kr. Senaste VD-brev Åter till första sidan Åter till handel med Spiltanaktien 2007-01-12 Bästa Spiltanaktieägare! Handel med Spiltanaktien pågår t o m 15 januari Du har nu möjlighet att köpa och sälja aktier

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

Köp och behåll aktier i stabila bolag, med ärliga ägare som har affärsidéer du begriper

Köp och behåll aktier i stabila bolag, med ärliga ägare som har affärsidéer du begriper VD ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMA 2008 Vad har det största värdet i Spiltan? Många skulle nog svara att det är innehaven i vår aktieportfölj. År 2007 är också ett exempel på ett år när vi gjort många försäljningar

Läs mer

Sammanfattning av de viktigaste händelserna under 2014. Spiltans andel av omsättning i Mkr

Sammanfattning av de viktigaste händelserna under 2014. Spiltans andel av omsättning i Mkr VD har ordet Foto: Rickard Forsberg Spiltan 2014 = + 278 kronor (+ 27 %) i substansutveckling Under 2014 steg Spiltans uppskattade substansvärde med 27 % eller 79 miljoner kronor vilket återigen är ett

Läs mer

VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010

VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010 VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010 Köper aktier för att behålla (Värdeord Nr 1) Det är de första av Spiltans värdeord. De passar utmärkt att beskriva år 2009 för Spiltan gjorde inga stora försäljningar

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 3 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS PRIVATA INVESTERINGAR 5TIPS SÅ LYCKAS DU MED DITT SPARANDE

Läs mer

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen Tokhausse på börsen Torsdagen bjöd på en riktig rökare med en uppgång på dryga 3 procent. Det var en välkommen återhämtning, men dylika spurter brukar sällan hålla i längden. sidan 22 +38% Hög rabatt på

Läs mer

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering Aktiekunskapskurs Lektion 1-17 Undervisningsmaterial och lektionsplanering 1 Ung Privatekonomi Det du håller i din hand är en lektionsplanering för lektioner inom ämnet Aktiekunskap. Planeringen finns

Läs mer

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen smarta placeringar april 2010 Jacob Palmstierna - en banklegendars många öden Vilka fonder är hetast? experterna svarar Investera i fastigheter krisen ger nya möjligheter Guld - den universella urvalutan

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

SHB trotsar finanskrisen. Köp en portfölj och lägg i byrålådan. PETER BENSON PÄR BOMAN SVERIGES STÖRSTA AKTIE- OCH FONDMAGASIN

SHB trotsar finanskrisen. Köp en portfölj och lägg i byrålådan. PETER BENSON PÄR BOMAN SVERIGES STÖRSTA AKTIE- OCH FONDMAGASIN Köp en portfölj och lägg i byrålådan. PETER BENSON SVERIGES STÖRSTA AKTIE- OCH FONDMAGASIN FOKUS Klädföretag inte på modet FONDER OS och VM lyfter Brasilien BÖRSREPORTAGE Överdrivet ras i PA Resources

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

9 Årsredo 8 visning 3

9 Årsredo 8 visning 3 Årsredovisning 98 3 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles onsdagen den 24 mars 1999 kl 17.30 i Berwaldhallen, Strandvägen 69, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den 12 mars

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2009

Avanza bank Årsredovisning 2009 009 Avanza bank Årsredovisning 2009 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 1 ( 9) procent till 515 (509) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 280 (239) MSEK. Resultat per aktie ökade till 8,27 (6,78)

Läs mer

Förord 7 Del I: Privat rikedom 11 Del II: Olika sparformer konkreta råd 77

Förord 7 Del I: Privat rikedom 11 Del II: Olika sparformer konkreta råd 77 Innehåll Förord 7 Del I: Privat rikedom 11 Kapitel 1: Betala 10 % till dig själv först 12 Kapitel 2: Köp en egen bostad 20 Kapital 3: Spara med ränta-på-räntaeffekten 25 Kapitel 4: Köp och behåll aktier

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 6% Sparkonto med förtur Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se Akelius Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 1 : 2 0 0 9

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 1 : 2 0 0 9 A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 1 : 2 0 0 9 Vinter i konjunkturen men vår i luften Inledningen av 2009 har präglats av den vikande konjunkturen och både den globala och den

Läs mer

WELCOME TO THE JUNGLE

WELCOME TO THE JUNGLE En tidning om företagsöverlåtelser fr ån Arctos M& A nr 7 juni 2010 WELCOME TO THE JUNGLE SVENSKA UNDERHÅLLNINGSKONCEPTET RE:EARTH GÖR SUCCÉ I THAILAND BRAFAB FRÅN HALLÄNDSKA HISHULT TILL STÖRST I NORDEN

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer