Referensmanual Leverantörsreskontra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referensmanual Leverantörsreskontra"

Transkript

1 Referensmanual Leverantörsreskontra

2 Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar funktionaliteten till och med ABW Agresso har strävat efter att ge så komplett och korrekt information som möjligt. Den kan dock komma att ändras utan föregående meddelande. Agresso R&D AS påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter som kan finnas i dokumentationen. Kontakta din lokala kundtjänst för Agresso om du har några frågor. Microsoft Excel, Microsoft Project, Windows och Microsoft SQL Server är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Alla andra märkesnamn, produktnamn och företagslogotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Detta dokument innehåller information som tillhör och anses vara en affärshemlighet för Agresso R&D AS. Informationen får inte reproduceras i sin helhet eller i delar, spridas eller på annat sätt göras tillgänglig för tredje part, varken direkt eller indirekt. Reproduktion av denna dokumentation oavsett syfte är förbjuden utan föregående uttryckliga skriftliga tillstånd från Agresso R&D Oslo, Norge. Med ensamrätt. Agresso Business Software Agresso R&D AS, Gjerdrums vei 4, 0401 Oslo, Norge.

3 Innehållsförteckning Leverantörsreskontra 1 Introduktion 2 Första inställningen 4 Översikt 4 Automatisk numrering 5 Betalningsvillkor 7 Intervall för åldersfördelat saldo 9 Reklamationskoder 11 Texttyper fakturabeskrivning 12 Leverantörsgrupper 13 Leverantörsregister 16 Ankomstregistrering och bokföring av leverantörsfakturor 20 Översikt 20 Ankomstregistrering av leverantörsfaktura 21 Bokföring leverantörsfaktura 26 Underhåll av öppna poster och rapporter 27 Översikt 27 SU02 Öppna poster 30 SU03 Reskontraspecifikation 32 SU04 Kontoutdrag 34 SU05 Periodiserad saldospecifikation 36 SU10 Åldersfördelat leverantörssaldo 38 Betalningar och betalningsförslag 40 Översikt 40 Manuell inbetalning 41 Betalning 42 Manuell matchning av öppna poster 44 SU18 Automatisk matchning 46 Underhåll av betalningsförslag 47 Underhåll av betalningsuppdrag 49 Ytterligare funktioner 52 Översikt 52 EI02 Import av fakturor 54 EI03 Bokföring av attesterade fakturor 57 iii

4

5 Leverantörsreskontra Innehåll I denna referensmanual får du en översikt över vad du kan göra med Leverantörsreskontra i Agresso Ekonomi, samt detaljerad information om de fönster som används för att utföra dessa uppgifter. I detta dokument visas endast de fönster som berörs. Se online-hjälpen för information om andra fönster. Det innebär att inte heller förutsättningar och menykommandon finns med här. Du hittar information om grundinställningar i ABW och gemensam funktionalitet i referenshandböckerna Grundinställning och Systemadministration. 1

6 Om Leverantörsreskontra Introduktion Processdiagram I Leverantörsreskontra, som är helt integrerat med Huvudboken, kan du hantera leverantörsfakturor och den följande betalningen av dem. Modulen innehåller verktyg för att spåra fakturor från mottagning (och innan, om du dessutom använder modulen Inköpsadministration i Logistik) och övervaka hela processen för betalning av den. Detta diagram förklarar Leverantörsreskontra och visar också de valfria alternativ som kan användas för att automatisera eller utöka funktionaliteten: Leverantörsgrupper och leverantörer Innan du kan registrera enskilda leverantörer i den här modulen måste du skapa leverantörsgrupper där leverantörer läggs upp. Här ska du bestämma gemensamma behandlingsregler för leverantörsskuldskonto, förskottskonto, valuta, betalningsvillkor och rabatter osv. Leverantörsgruppen kan ange fasta behandlingsregler för alla leverantörer inom gruppen, men leverantörsgruppens behandlingsregler kan även fungera som en mall. All leverantörsinformation kan delas mellan olika företag som använder Agresso. 2

7 Registrering och bokföring av fakturor Underhåll av öppna poster Reverseringar Betalningar och betalningsförslag Sökningar och rapporter En leverantörsfaktura kan registreras på tre olika sätt: Med hjälp av fönstret Registrering av leverantörsfakturor kan leverantörsfakturor registreras och sparas utan bokföring i huvudboken. Registrerade fakturor kan i ett senare skede attesteras och bokföras så att de kan betalas. Alternativt kan leverantörsfakturor attesteras och bokföras direkt, utan ankomstregistrering. Bokförda fakturor kan ändras innan de betalas. Om Inköpsadministration används, bokförs fakturor direkt i leverantörsreskontran och i huvudboken från denna modul. Registrerade fakturor kan följas upp med hjälp av rapporter och sökfönster. När en registrerad faktura har attesterats kan den bokföras i huvudboken och leverantörsreskontran (den får ett nytt verifikationsnummer om olika serier har definierats för varje funktion). Fakturor som inte är helt matchade med betalningar, kreditnotor och förskottsbetalningar kan hanteras i ett separat fönster. Felaktiga transaktioner kan reverseras med en process för förslag, underhåll och bekräftelse. Se referenshandboken Kundreskontra för en detaljerad beskrivning av reverseringsprocessen. Betalningar anges först som betalningsförslag. I detta förslag väljs fakturorna ut automatiskt för betalning enligt de villkor som du bestämt. Förslaget kan sedan ändras till att omfatta nya fakturor, eller ta bort fakturor som ingår. Även betalningsbeloppen kan justeras. När väl betalningsförslaget har bekräftats kan valda fakturor betalas på något av följande sätt: Check (checkar kan skrivas ut automatiskt från Agresso). Skriftlig överföring (ett brev med detaljer för belopp och konton kan skivas ut automatiskt). Elektronisk betalning (OCR om banken stöder detta). Manuellt (betalningen kan bokföras och leverantören betalas manuellt). Om du väljer en automatisk betalningsmetod, kvitteras originalfakturan automatiskt och kursvinster, kursförluster och kontantrabatter beräknas och bokförs. Inbetalningar kan kvitteras manuellt mot utestående fakturor. Du kan använda sökningar för all leverantörsinformation, inklusive alla registrerade utestående och betalda fakturor. Genom en sökning kan du få följande typ av information: All tillgänglig information om originalfakturan. Matchande verifikationer. De huvudboksverifikaktioner som är kopplade till en faktura. Fakturans inköpsorder (från Inköpsadministration). Leverantörens betalningsstatistik 3

8 Första inställningen Översikt Inställning av fasta register och Leverantörsregister Innan du kan börja bokföra och behandla leverantörsfakturor måste du ange de villkor som Agresso ska använda i Leverantörsreskontra. Dessa innefattar numrering, påminnelser och kreditdetaljer, leverantörsgrupper samt faktiska leverantörer. Många av dessa anges i fönster som finns under Fasta register. Lägg märke till att många av dessa poster delas med Kundreskontra. De fönster som används för att utföra dessa åtgärder är: Autonumrering, som används för att definiera automatisk numrering av leverantörer och andra register, hittas i Agresso Gemensam. Detta fönster beskrivs nedan. Kreditvillkor, Intervall för åldersfördelat saldo, Reklamationskoder, Texttyper fakturabeskrivning, Leverantörsgrupper och Leverantör, som beskrivs i detalj nedan. 4

9 Användning av fönster Skapa en automatisk nummerserie Automatisk numrering Använd detta fönster för att definiera automatisk numrering av register och för CS15 Inläsning av kund- och leverantörsuppgifter. Steg 1 2 Åtgärd Ange ID för nummerserierna, i fältet ID och sedan en beskrivning i nästa fält. Välj det register som nummerserien gäller för i fältet Register. Fältet Antal tecken visar automatiskt det maximala antal tecken du kan använda för valt register. 3 Ange om manuell tilldelning av nummer ska tillåtas för dessa nummerserier, genom att markera eller avmarkera kryssrutan Manuell. 4 5 Välj status Aktiv. I tabellen väljer du en datatyp som du vill använda, till exempel Fast. 6 Beroende på datatyp väljer du en komponent i nästa fält, till exempel ett relaterat begrepp. 7 8 För datatypen Räknare anger du från och till nummer i fälten Från nummer och Till nummer. Nästa nummer visas automatiskt. Visa också det antal tecken som ska använda för datatypen Relation i fältet Antal tecken. 9 Lägg till fler datatyper om det behövs. 10 Fönstret Automatisk numrering Välj Spara (F12) på Datamenyn. Lägg märke till att du kan kopiera en befintlig regel och använda den som mall för att skapa en ny regel. Detta är fönstret Autonumrering med ett exempel på numrering av leverantörs-id: 5

10 Fältförklaringar ID Ett ID för nummerserier, maximalt 12 tecken. Beskrivning En beskrivning av den nummerserie som du definierar. Huvudregister Namnet på det register som du vill skapa automatisk numrering för. Antal tecken Detta är ett informationsfält som anger det maximala antal tecken som finns tillgängliga för det register som du har valt. Manuellt Visar om manuell numrering ska tillåtas för detta register. Inställningarna är: Manuell numrering tillåts för detta register. Systemet tilldelar automatiskt nästa lediga och giltiga nummer. Status Status för serien. Giltiga värden är: Aktiv Spärrat Typ Den datatyp som ska användas för alla eller delar av nummerserien. Giltiga värden är: Relation Ett begrepp som är relaterat till registerbegreppet. Räknare En räknare. Separator Ett eller flera tecken som separerar delar av numret. Fast En fast sträng. Komponent Ett värde för den datatyp som valts i Typ. Du kan använda följande: Ett relaterat begrepp för datatypen Relation. Inget värde för datatypen Räknare om du vill ha sammanhängande nummer. Samma relaterade begrepp som det som har valts för Relation om du vill starta om räknaren för varje relationsvärde. Ett tecken för datatypen Separator. Ett eller flera alfanumeriska tecken för datatypen Fast. Nr från Det första värdet i en räknare. Detta fält gäller enbart alternativet Räknare. Nr till Det sista värdet i en räknare. Detta fält gäller enbart alternativet Räknare. Nästa nr Detta är ett informationsfält för alternativet Räknare. Det anger det första nummer som kommer att användas när ett nummer tilldelas. Antal tecken Antal tecken från relationen som du vill använda i numret. Lägg märke till att det totala antalet tecken inte får överskrida det maximala antal tecken som finns tillgängliga för registret. Detta fält gäller enbart alternativet Relation. 6

11 Användning av fönster Registrera betalningsvillkor Betalningsvillkor Använd detta fönster för att registrera, ändra och söka efter betalningsvillkor. Betalningsvillkor används vid beräkning av förfallodatum, förfallodatum för kassarabatt och rabattbelopp. Steg Åtgärd 1 Ange en unik alfanumerisk kod för de nya betalningsvillkoren samt en textbeskrivning. Denna beskrivning visas på fakturorna. 2 Ange fakturans förfallodatum med någon av följande två metoder: Ange antal dagar från fakturadatum till förfallodatum i fältet DgrFörf Ange antal fria månader (0 9) från fakturadatum i fältet FriMd samt antal dagar från utgången av fri månad till förfallodatum i fältet Förf.dat. Fönstret Betalningsvillkor 3 Om du vill att fakturor ska förfalla till betalning på den sista dagen i månaden efter månaden för fakturadatum ska du göra följande: Fältet DgrFörf måste innehålla värdet 0. Liksom tidigare, ange eventuella fria månader i fältet FriMd. 0 i kolumnen Förf.dat. anger att fakturan förfaller på sista dagen i månaden (den månad som fortfarande är baserad på fakturadatum och FriMd). 4 5 Ange eventuell procentsats för kontantrabatt i fältet Rabatt%. Ange antal dagar från fakturadatum till rabattdatum i fältet DgrRab, eller Ange antal fria månader (0 9) från fakturadatum i fältet FriRab samt antal dagar från utgången av fri månad till rabattdatum i fältet Rab.dat. Välj Spara (F12) på Datamenyn. 6 Registrera en beskrivning av betalningsvillkoren på alla de språk som du angivit på leverantörerna genom att välja kommandot Text på menyn Verktyg. Detta är Betalningsvillkor med villkor på engelska: 7

12 Fältförklaringar Bet.villkor En unik, två tecken lång alfanumerisk kod för betalningsvillkor. Beskrivning En beskrivning av betalningsvillkoren. DgrFörf Beräknar antal dagar innan förfallodatum genom att addera antalet dagar direkt till fakturadatum. Om ett fast antal dagar anges i denna kolumn kommer de helt enkelt att läggas till fakturadatumet för att räkna fram förfallodatum. FriMd Fria månader. Alternativt sätt att beräkna förfallodag genom att lägga till ett antal s.k. fria månader (0 9) till fakturadatum och sedan lägga till antal dagar i nästa kolumn för att ge fakturan ett förfallodatum i följande månad. Kombinationen av dessa två fält används för att definiera betalningsvillkor, exempelvis när förfallodagen är den 15:e månaden efter fakturadatum. Förfallodatum Det datum i månaden efter de fria månaderna som fakturan ska förfalla till betalning. Rabatt% Rabatt för tidig betalning eller kassarabatt i procent. DgrRab Antal dagar från fakturadatum man kan använda rabatt vid tidig betalning (liknande DgrFörf ovan). FriRab Antal fria månader (0 9) som ska adderas till fakturadatum (liknande FriMd ovan) som ska användas för att beräkna rabatten vid tidig betalning. Rab.dat Datum i den månad efter fria månader före vilken man kan använda rabatt vid tidig betalning. Språk Språkkoden för betalningsvillkoret. 8

13 Användning av fönster Intervall för åldersfördelat saldo Detta fönster använder du för att definiera de tidsintervall som används vid åldersfördelning av saldo i fönstret Statistik. Registrera ett intervall för åldersfördelat saldo Steg Åtgärd Fönstret Intervall för åldersbaserat saldo 1 Välj ett giltigt språk i fältet. Intervallerna måste definieras för varje språk som ska användas. 2 Välj önskad profil. Agresso levereras med en profil kallad STANDARD. Användardefinierade profiler skapas enligt användarens önskemål. 3 Registrera intervallen som rader i tabellen. Varje intervall ska ha ett unikt löpnummer i fältet #. Värdena i fälten Förfallna dagar från och Förfallna dagar till ska följa samma sortering som löpnumren i #. 4 Välj Spara (F12) på Datamenyn. Detta är fönstret Intervall för åldersbaserat saldo med en profil för ett företag vid namn VERMEER: Fältförklaringar Språk Giltig språkkod. Intervallen ska definieras för varje användarspråk. Profil Unik alfanumerisk kod (8 tecken). Systemparametern CU10_AGE_PROFILE definierar vilken profil som ska användas i Statistikfönstret. # Unikt löpnummer för intervallet. Anger sortering i fönstret Statistik. Titel Ledtext som visas i fönstret Statistik. Förfallna dagar från Intervall för att visa alla öppna poster som är förfallna med flera eller samma antal dagar som angivet värde. 9

14 Förfallna dagar till Intervall för att visa alla öppna poster som är förfallna med färre eller samma antal dagar som angivet värde 10

15 Användning av fönster Registrera reklamationskoder Fönstret Reklamationskoder Reklamationskoder Detta fönster använder du till att registrera reklamationskoder. Reklamationskoder kan användas tillsammans med leverantörsfakturor för att beskriva orsak till betalningsuppskov och dylikt. Registrera ett begreppsvärde för reklamationskoden samt en beskrivning och ange dess status som N. Välj Spara (F12) på Datamenyn. Detta är Reklamationskoder med exempelvärden: Fältförklaringar Begr.värde En reklamationskod. Beskrivning Beskrivning av reklamationen. Visas i fönstren för fakturaregistrering och i sökfönstren. O Giltigt värde för ett relaterat begrepp där något har blivit definierat i fönstret Begrepp. (V) Ett statistikvärdefält, till exempel relaterat till en timkurs, en kilometerkurs eller pris per kilo. Innehållet i detta fält definieras i fönstret Begrepp. Från period Från period. ÅÅÅÅPP (t.ex ). Detta är den period som begreppet är aktivt från. Till period Till period. ÅÅÅÅPP (t.ex ). Detta är den period som begreppet är aktivt till. Detta möjliggör kopplingen mellan två relaterade begrepp att vara aktiva under ett definierat periodintervall. S Status. Giltiga värden är: N Normal P Parkerad C Spärrad 11

16 Användning av fönster Registrera texttyper Texttyper fakturabeskrivning Detta fönster använder du till att definiera Texttyper fakturabeskrivning. Texttyper kan användas vid fakturabeskrivningar för både kund- och leverantörsfakturor. Registrera kod i fältet Begreppsvärde och en beskrivning för texttypen i fältet Beskrivning. Välj Spara (F12) på Datamenyn. Fönstret Texttyper fakturabeskrivning Detta är Texttyper fakturabeskrivning med definierade texttyper: Fältförklaringar Begr.värde Kod för texttyp. Beskrivning Beskrivning av texttypen. O Giltigt värde för ett relaterat begrepp där något har blivit definierat i fönstret Begrepp. (V) Ett statistikvärdefält, till exempel relaterat till en timkurs, en kilometerkurs eller pris per kilo. Innehållet i detta fält definieras i fönstret Begrepp. Från period Från period. ÅÅÅÅPP (t.ex ). Detta är den period som begreppet är aktivt från. Till period Till period. ÅÅÅÅPP (t.ex ). Detta är den period som begreppet är aktivt till. Detta möjliggör kopplingen mellan två relaterade begrepp att vara aktiva under ett definierat periodintervall. S Status. Giltiga värden är: N Normal P Parkerad C Spärrad 12

17 Användning av fönster Registrera en leverantörsgrupp Leverantörsgrupper Detta fönster använder du för att registrera, underhålla samt söka efter leverantörsgrupper. Varje leverantör kopplas till en leverantörsgrupp i fönstret Leverantör. Alla leverantörer i samma leverantörsgrupp delar samma kontrollkonto och förskottskonto. Gruppen kan också användas för att definiera gemensamma behandlingsregler för valuta, betalningsvillkor, räntefakturering och påminnelser. Leverantörsgruppen kan innehålla en eller flera leverantörer. Det finns ingen begränsning (i teorin) för hur många leverantörer som kan finnas i en leverantörsgrupp. Steg Fönstret Leverantörsgrupper Åtgärd 1 Ange en unik kod för leverantörsgruppen. Den får maximalt bestå av 2 tecken. 2 Leverantörsregistret kan definieras per företag eller delas av flera företag. Gruppens reskontrakonto ska vara registrerat i alla aktuella företag. 3 Annan information kan även registreras som fast på leverantörsgruppen. Denna information kan då inte ändras per leverantör eller faktura. 4 Välj Spara (F12) på Datamenyn. Detta är fönstret Leverantörsgrupper med en grupp av inhemska leverantörer definierade: 13

18 Fältförklaringar alla flikar Leverantörsgrupp Unik alfanumerisk kod för gruppen (max 2 tecken). (Beskrivning) Namn på gruppen. Fältförklaringar fliken Grupp Betalningsvillkor Standardbetalningsvillkor för varje leverantör inom leverantörsgruppen. Detta fält används för att specificera de regler som beräknar fakturans förfallodatum och kassarabatt. Fast J/N Inställningarna är: Betalningsvillkoret är fast och kan inte ändras på leverantörs/fakturanivå. Betalningsvillkoret kan ändras på leverantörs/fakturanivå. Valuta Standardvaluta för varje leverantör inom leverantörsgruppen. En standardvaluta måste anges här. Följande alternativ finns i fältet Fast J/N: Fast J/N Inställningarna är: Valutakoden är fast och kan inte ändras på leverantörs/fakturanivå. Valutakod kan ändras på leverantörs/fakturanivå. Om konteringsregeln på reskontrakontot anger en fast valuta, så kommer denna att gälla oavsett valutakod på leverantörsgruppen. Momssystem Momssystemet. Fast J/N Inställningarna är: Momssystemet är fast och kan inte ändras. Ger möjlighet att ändra momssystem vid registreringen. Om konteringsregeln på kontrollkontot anger en fast momskod, så kommer denna att gälla oavsett momskod på leverantörsgruppen. Skattetabell Standardmomskod för varje leverantör inom leverantörsgruppen. Inställningarna är: Momssystemet är fast och kan inte ändras. Ger möjlighet att ändra momssystem vid registreringen. Om konteringsregeln på kontrollkontot anger en fast momskod, så kommer denna att gälla oavsett momskod på leverantörsgruppen. Respit rabatt Det antal extra dagar efter förfallodatum som du fortfarande kan åtnjuta kassarabatt. Detta kan vara ett positivt eller negativt tal. Försenad betalning Antal extra dagar efter förfallodatum (betalningsdatum kommer att fördröjas med dessa antal dagar i betalningsrutinen). 14

19 Fältförklaringar fliken Konton Fältförklaringar fliken Kurskonto Öppna poster Detta definierar om bokförda betalningar kvitteras mot utestående fakturor enligt principen Öppna poster. Inställningarna är: Betalningar kvitteras mot öppna poster i leverantörsreskontra enligt principen Öppna poster. Betalningar kvitteras inte mot öppna poster vid uppdatering av leverantörsreskontran. Alla betalningar bokförs automatiskt som på kontoposter. Denna princip kräver en rapport som kvitterar kontoposter mot de äldsta fakturaposterna. Språk Detta definierar vilket språk som ska användas vid korrespondens med leverantörerna i leverantörsgruppen. Detta används i rapporter. Beskrivning Fri text för kommentarer. Konto Det huvudbokskonto som används för automatisk bokföring. Vid ankomstregistrering av leverantörsfaktura föreslås detta konto i bokföringsfönstret. Förskott Leverantörernas förskottskonto. Kontot som används här kan vara samma som styrkontot i föregående fält. Preliminär lev.skuld. Ankomstregistrerade (men inte bokförda) leverantörsfakturor. Preliminär kostnad Ankomstregistrerade (men inte bokförda) kostnader. Kassarabatt Konto för bokföring av kontantrabatt från leverantörer. Kursvinst Konto för kursvinst vid betalningar i utländsk valuta. Används vid automatisk bokföring av kursvinst i AGRTPS. Kursförlust Konto för kursförlust vid betalningar i utländsk valuta. Används vid automatisk bokföring av kursvinst i AGRTPS. Orealiserad kursvinst Konto för orealiserad kursvinst (ej inbetalt). Detta är ett resultatkonto som används vid omvärdering av leverantörs- eller kundreskontraposter. Omvärdering av reskontraposter utförs av serverprocessen GL15 Omvärdering av valuta i huvudboken. Orealiserad kursförlust Konto för orealiserad kursförlust (ej inbetalt). Detta är ett resultatkonto som används vid omvärdering av leverantörs- eller kundreskontraposter. Period. kursvinst Konto för periodiserad orealiserad kursvinst. Detta är ett balanskonto som används vid omvärdering av leverantörs- eller kundreskontraposter. Omvärdering av reskontraposter utförs av serverprocessen GL15 Omvärdering valuta i Huvudbok. Period. kursförlust Konto för periodiserad orealiserad kursförlust. Detta är ett balanskonto som används vid omvärdering av leverantörs- eller kundreskontraposter. 15

20 Användning av fönster Registrera en leverantör Fönstret Leverantör Leverantörsregister Detta fönster använder du för att registrera, ändra och söka efter leverantörsuppgifter. Leverantörsregistret innehåller användbar information om olika leverantörer. Detta register kan användas av flera företag. Steg 1 2 Åtgärd På fliken Leverantör anger du följande obligatoriska information: Ange ett unikt leverantörsnummer i fältet Leverantörsnr, eller lämna <NY> så att systemet tilldelar dig ett, förutsatt att nummerserier är definierade. Ange en beskrivning för leverantören i fältet bredvid leverantörsnumret. Välj en leverantörsgrupp i fältet Lev.grupp. Ange en text som hänvisar till leverantörsnamnet, i fältet Kortnamn. Denna text kan användas som sökvillkor i vissa fönster. Ange namn på referensen för denna leverantör eller annan referensinformation, i fältet Extern ref.. På fliken Adress anger du minst en adress. 3 Alla andra fält är valfria; fyll i dem vid behov och välj sedan Spara (F12) i menyn Data. Detta är registret Leverantör med leverantör 1000: 16

21 Fältförklaringar alla flikar Fältförklaringar fliken Leverantör Fältförklaringar fliken Faktura Leverantörsnummer Unik numerisk kod för leverantör. (Namn) Leverantörens namn. Uppdaterad Datum/tidpunkt för senaste ändring i leverantörsuppgifterna. Användare Användar-ID för den person som sist ändrade leverantörsuppgifterna. Lev.grupp Den leverantörsgrupp som leverantören tillhör. Land Leverantörens land. Org.nr Leverantörens företagsnummer/organisationsnummer. Momsreg.nr Leverantörens momsregistreringsnummer hos skattemyndigheterna. Söknamn Textfält för att ange en förkortning av leverantörens namn. Detta kan användas vid sökning i vissa fönster. Fältet är obligatoriskt. Extern ref Leverantörens referens (textfält) för vårt företag. Detta fält är obligatoriskt men kan användas även för andra typer av referenser. Text Ett textfält på högst 255 tecken för eventuell information som ska läggas till om leverantören. Skattetabell Anger relevant momskod för denna leverantör. Fast J/N Inställningarna är: Detta fastställer momskoden för leverantören. Detta ger möjlighet att göra ändringar vid registrering. Om leverantörsgruppen har en fast momskod blir leverantörsgruppens momskod automatiskt fast för leverantören. Momssystem Anger relevant momssystem för denna leverantör. Fast J/N Inställningarna är: Detta fastställer momssystemet för leverantören. Detta ger möjlighet att göra ändringar vid registrering. Om leverantörsgruppen har ett fast momssystem, blir leverantörsgruppens momssystem automatiskt fast för leverantören. Betalningsvillkor Anger relevanta betalningsvillkor för denna leverantör. 17

22 Fältförklaringar fliken Betalning Fast J/N Inställningarna är: Detta fastställer betalningsvillkoren för leverantören. Detta ger möjlighet att göra ändringar vid registrering. Om leverantörsgruppen har fast betalningsvillkor, blir leverantörsgruppens betalningsvillkor automatiskt fast för leverantören. Valuta Anger relevant valuta för denna leverantör. Fast J/N Inställningarna är: Detta fastställer valutakoden för leverantören. Detta ger möjlighet att göra ändringar vid registrering. Om leverantörsgruppen har en fast valuta, blir leverantörsgruppens valuta automatiskt fast för leverantören. Språk Leverantörens språkkod. Detta språk kommer att användas för generering av leverantörsspecifika rapporter. Rabattkod Rabattkoden. Ingen kontroll sker av fältet. Leverantörens rabattkod och produktens prisgrupp avgör vilken rabatt som används vid orderregistrering. Kreditgräns Anger den gräns som ska kontrolleras när en ny inköpsorder registreras. Kundnummer Om leverantören också är kund så är detta leverantörens kundnummer i Kundreskontra. Om leverantören inte är en kund ska du ange värdet 0 (noll). Huvudkontor Det gällande leverantörsnumret för leverantörens huvudkontor. Det registrerade leverantörsnumret föreslås som standard. Om leverantören ska kopplas mot ett annat leverantörsnummer på huvudkontoret ska leverantörsnumret användas. Observera att båda leverantörsnumren måste vara definierade innan de kan kopplas samman. Taxeringsuppgift Anger behov av kontrolluppgifter beroende på verksamhet används i samband med skatterapportering. Välj Inget uppgiftsbehov om du inte ska använda denna information för momsrapportering. Temporär Anger om leverantören är en tillfällig leverantör. Inställningarna är: Fast leverantör (har ett eget register). Tillfällig leverantör. Du kan definiera ett eller flera leverantörsnummer för tillfälliga leverantörer. Tillfälliga leverantörer kan kopplas till en separat leverantörsgrupp. Meddelande Tillåter inmatning av text som kommer att visas när en faktura registreras eller bokförs till denna leverantör. Betalningsmetod Leverantörens betalningsmetod. Betalningsmetoden kan skrivas över på fakturanivån. Fast J/N Inställningarna är: Detta fastställer betalningsmetoden för leverantören. Detta ger möjlighet att göra ändringar vid registrering. Betalningsmottagare Visar betalningsmottagare (om detta är relevant). Detta används om företaget betalar via en tredje part och inte direkt till leverantören. 18

23 Fältförklaringar fliken Relation Fast J/N Inställningarna är: Detta fastställer mottagaren för leverantören. Detta ger möjlighet att göra ändringar vid registrering. Bankkonto Leverantörens bankkontonummer. Fältet är obligatoriskt. Annat konto Annat kontonummer. Postgironummer Leverantörens postgironummer. Fältet är obligatoriskt. Swift Swiftkod för leverantörens bank. Används vid utrikes- och valutabetalningar. Clearingnummer Clearingnummer för leverantörens bank. Används vid utrikes- och valutabetalningar. Bet.dagar Det antal dagar efter förfallodatum innan fakturor från denna leverantör ska betalas. Detta kan vara ett positivt eller negativt tal (ett negativt tal anger alltså att fakturorna kan ingå i ett betalningsförslag innan deras förfallodatum). Om du använder Respit rabatt och kör ett betalningsförslag med rapportparametrarna Från rabattdatumoch Till rabattdatum, ändras det ursprungliga rabattdatumet i den öppna posten enligt detta värde. Respit rabatt Respittid från förfallodatum för att ändå erhålla kassarabatt. Prioritet Leverantörens prioritet vid betalningar. Denna kan vara från 0 (noll) till 9, med 9 som högsta prioritet. Fakturor med en högre prioritet tas då med på betalningsförslaget före fakturor med lägre prioritet om betalningsbeloppet är begränsat. Status Leverantörens status. Giltiga värden är: Aktiv leverantören är öppen för bokföring. Spärrad leverantören är spärrad. Inga åtgärder är tillåtna på denna leverantör. Parkerad leverantören är parkerad (kan återställas till Aktiv). Du kan bokföra denna leverantör, men inte betala. (Utgången) Datum då leverantören spärrades (genom att sätta status till Spärrad). Relation Det relaterade begreppet definierat som en relation för leverantören. Rel.värde Ett giltigt värde för det relaterade begreppet. Varje relaterat begrepp kan endast ha ett värde. Beskrivning Beskrivningen av värdet i fältet Rel.värde. 19

24 Metoder Verifikationstyper Ankomstregistrering och bokföring av leverantörsfakturor Översikt I Agresso finns det två sätt att mata in leverantörsfakturor: Fakturor registreras när de mottas från leverantörer (genom snabb eller standardregistrering) men bokförs inte direkt. De registrerade fakturorna kan därefter attesteras och bokföras i huvudboken och leverantörsreskontran. Fakturorna bokförs direkt i huvudboken och leverantörsreskontran utan att gå igenom den tidiga registreringsprocessen. Båda metoderna kan alltid användas i Agresso. Fönstren Registrering av leverantörsfakturor och Bokföring av leverantörsfakturor beskrivs båda i detalj nedan. Innan du börjar registrera leverantörsfakturor, bör du verifiera att ditt system har en verifikationstyp med behandlingskod 7 för registrering av leverantörsfakturor (21 för snabbregistrering) och att det finns en öppen verifikationspost för de verifikationsserier som den är kopplad till. Använd Verifikationstyper och Verifikationsposter i Agresso Gemensam. Kontrollera också att det finns en separat verifikationstyp med behandlingskod 3 för bokföring av leverantörsfakturor. 20

Referensmanual Kundreskontra

Referensmanual Kundreskontra Referensmanual Kundreskontra Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar funktionaliteten

Läs mer

Referensmanual Huvudbok

Referensmanual Huvudbok Referensmanual Huvudbok 1 Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar funktionaliteten

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Lathund Betalningsförslag AGRESSO Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO Gå till menyvalet Egen meny Utbetalningar Betalningsförslag Dubbelklicka på menyvalet Betalningsförslag Rapporten för Betalningsförslag visas Remittid

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Lathund Reversering av omföring

Lathund Reversering av omföring Rättelser av huvudboksverifikationer Om du skall ändra i en verifikation innan du sparar den eller om du upptäcker att en redan sparad verifikation är felaktigt registrerad har du möjlighet att rätta felet.

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB Beställning av Betalningsförslag (SU07) AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj EFH Betalningsförslag svenska eller utländska i dropdown listen Sidan 1 av 8 Tabba

Läs mer

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Gå till Bearbeta-Grundboksregistrering-Leverantörsfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra- Leverantör-Leverantörsfaktura). Om du inte har inställt för ankomstregistrering

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Agresso 5.5.3 Försäljningsorder. Referensmanual Försäljningsorder

Agresso 5.5.3 Försäljningsorder. Referensmanual Försäljningsorder Agresso 5.5.3 Försäljningsorder Referensmanual Försäljningsorder Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World.

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38 INNEHÅLL KUNDRESKONTRA 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 SYFTE... 4 FUNKTIONER I KUNDMODULEN... 4 KUNDREGISTRERING... 4 UPPLÄGGNING AV NYA KUNDER... 5 ELEKTRONISKA KUNDFAKTUROR... 5 FLÖDE I KUNDMODULEN...

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen.

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen. Filimport lämpar sig för kunder med ett begränsat antal betalningar, högst 1000 per fil. Förutsättningar För att en fil ska accepteras ska den vara baserad på Layoutbeskrivning för Leverantörsbetalningar

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Checklista vid integration mellan e-handelstjänst och Agresso

Checklista vid integration mellan e-handelstjänst och Agresso 1/10 PM Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman ESV-dnr 45-43/2011 Checklista vid integration mellan e-handelstjänst och Agresso Syftet med den här checklistan är att ge läsaren ett stöd för att förbereda

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

VISMA Control 5.3 förändringar

VISMA Control 5.3 förändringar VISMA Control 5.3 förändringar VISMA SOFTWARE AB Geijersgatan 2B 216 18 MALMÖ Tel: 040-664 22 00 Fax: 040-664 22 29 www.vismasoftware.se Malmö, november 2007 COPYRIGHT VISMA Software AB. Alla rättigheter

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order, inte faktura - Inköp utanför inköpssystemet Ramavtalsleverantörer i första

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil. Stamdata till serviceplanering De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Kommandon i iscala Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Periodiseringar Periodisera t.ex. försäkringar över flera bokföringsperioder direkt vid registrering av transaktionen. Kan användas både

Läs mer

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Fördjupningskurs Huvudbok och systemadministration i Agresso

Fördjupningskurs Huvudbok och systemadministration i Agresso Utbildningsmaterial Fördjupningskurs Huvudbok och systemadministration i Agresso Version C 2015-02-05 2 (112) Innehåll 1 Allmän inledning... 5 1.1 Agressos moduler... 5 1.2 Generella egenskaper... 5 1.3

Läs mer