Positiv attityd till pellets.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Positiv attityd till pellets."

Transkript

1 Undersökningen. Målgrupp: år, boende i fristående hus Rekrytering via e-post, genom CINTs panel 2 screeningfrågor: Boende i fristående hus? Är med vid beslut om energiform? Fältarbete juni personer svarade, passerade filterfrågan, svarsfrekvens på 36% 56% kvinnor, 44% män Tillräckligt stor bas för att säkra slutsatser ska kunna dras Undersökningen har genomförts av Brand Insight

2 Positiv attityd till pellets. 82% av målgruppen är övervägande positiva till pellets Betyg 4 eller 5 för sina attityder till pellets Män mer positiva än kvinnor 93% av männen, 73% av kvinnorna Äldre mer positiva 93% i gruppen över 56 år Miljöintresserade mer positiva Boende i mindre orter mer positiva

3 Yngre mest intresserade av pellets. Yngre män på landsbygd mest positiva 47% av männen kan tänka sig att använda pellets 40% av kvinnorna 3 av boende i storstad positiva till att använda pellets 39% av boende i mellanstor stad 48% av boende i liten stad, by eller landsbygd Störst intresse bland yngre 52% i gruppen år 36% i gruppen >56 år

4 Positiva eller negativa associationer? 100% 90% 80% (+) eller (++) Mest positiva klustren 1. Ekonomiskt (33,4%) 2. Enkelt/Lätthanterligt (22,) 3. Miljövänligt (20,5%) 70% (-) eller (--) 60% 50% 40% 30% Mest negativa klustren 1. Utrymmeskrav (9,) 2. Arbete (6,7%) 3. Enkelt/Lätthanterligt (4,2%) 3 37% 45% 20% 10% 14% 12% 0% Bas: respondenter

5 Kännetecken för pellets. Ekonomiskt(4.3) 38% Enkelt/lätthanterlighet(3.9) 29% Miljövänligt(4.5) 23% Vet ej(3.1) Renlighet(3.4) Utrymmeskrav(2.0) Arbete(2.3) Utseende/packetering(3.8) Energisnålt/effektivt(4.4) Värme(4.2) Förnyelsebart(4.7) Eldning/förbränning(4.0) Avfall(2.9) Naturprodukt(4.3) Djurassociationer(3.3) 16% 12% % 10% 8% 4% 4% 3% 3% 3% De tre vanligast förekommande associationerna till pellets är: - Ekonomiskt - Enkelt/Lätthanterligt - Miljövänligt De 15 största klustren visas till vänster. Bas: respondenter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6 Vad är mest kännetecknande? Varför? Ekonomiskt För att det inte är så påverkbart värdemässigt och billigare än olja samt att elpriset sannolikt ökar inom 3-5 år. Billigare än olja Vi eldar med olja just nu men funderar på pellets eftersom vår panna kan, med viss ombyggnad, bränna pellets också. Bra för miljön - Att elda är ett miljövänligt sätt att värma upp sitt hus/vatten. Pellets är mer miljöbesparande än ved eftersom pellets är en restprodukt. Enkelt Man öser in det i behållaren, gör alla inställningar och så sköter den sig själv, behöver inte passas dygnet runt. Omständligt och skitigt Tar stor plats att lagerhålla och skitar ner.

7 30% ska byta uppvärmningsform inom 5 år. 100% 90% 80% 70% 60% 30% av de tillfrågade uppger att det är sannolikt att de byter uppvärmningsform inom de närmaste 5 åren. 50% 40% 34% 30% 20% 15% 15% 14% 18% 10% 4% 0% Mycket sannolikt Ganska sannolikt Varken eller Ganska osannolikt Mycket osannolikt Vet ej Bas: respondenter

8 Viktigaste skälet till byte är pengar. 57% anger att det viktigaste skälet för byte av energiform är om man lyckas hitta ett billigare alternativ Näst viktigast är miljö Obs! Endast 7% anger det som det avgörande skälet Storstadsbor något mer benägna byta pga miljöskäl 1 Ekonomin främsta skälet oavsett bostadsort och ålder >56 år minst benägna att vilja byta uppvärmningsform

9 Miljöintresserade sätter pengar före miljö. Tydligt samband mellan miljöintresse och vikten av miljöfaktorn För de allra mest miljöintresserade är miljövänlighet viktigare än priset Men: Endast 14% av de mest miljöintresserade anser att miljövänlighet är skäl nog att byta uppvärmningsform Övervägande majoritet anger att ett billigare alternativ skulle få dem att byta

10 Priset skäl till byte. Billigare alternativ Miljö Vill ej byta Pannan går sönder/fungerar dåligt Högre elpriser Mindre jobb/bekvämare alternativ Bergvärme Fjärrvärme Flytt/nytt hus Ska byta/har nyss bytt Ålder/sjukdom Ej byta utan komplettera med annan värmekälla Bostadsrättsföreningen bestämmer Skatter Energibesparing Tidsaspekten Bättre alternativ Annat Vet ej Ej svar/felaktiga 7% 6% 6% 5% 4% 2% 2% 0% 0% 0% 3% 2% 7% 57% Det överlägset främsta skälet till att byta uppvärmningsform är om man hittar ett billigare alternativ. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Bas: respondenter

11 Luftvärme och pellets främsta värmealternativen. Luftvärme 24% Pellets 2 Bergvärme Fjärrvärme Vedeldning Jordvärme 6% 6% 10% 17% Flest kan tänka sig att byta till luftvärme, följt av pellets som är mer populärt än bergvärme. 9% vet inte vilken energiform de skulle byta till. Solvärme 3% Elpanna Annan: 3% Vet ej 9% Bas: 305 respondenter som sannolikt ska byta 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

12 Priset viktigast för alla. Både kvinnor och män anger priset som den mest avgörande faktorn vid valet av uppvärmningsform 6 av kvinnorna, 55% av männen Priset viktigast oberoende av bostadsort Miljövänlighet näst viktigaste beslutskriteriet Nr 2 för 32% av kvinnorna, 27% av männen Enkelhet viktigt för kvinnor, 18% Hushållsekonomin nr 3 för männen, 16%

13 Högutbildade prioriterar miljövänlighet. Tendens bland högre utbildade att i högre utsträckning nämna miljövänlighet som ett viktigt beslutskriterium jämfört med de med lägre utbildning Priset hamnar i topp oavsett utbildningsnivå Ju högre utbildningsnivå desto högre andel som anser att miljövänlighet är skäl nog för ett byte

14 Priset det viktigaste beslutskriteriet. Priset 58% Miljövänligt 30% Enkelt Ekonomin 13% 16% Fungerande Säkerhet Bekvämt Energibesparande Tillgänglighet Ombyggnad Förnyelsebar energi Övrigt Vet ej 4% 4% 3% 3% 3% Priset är det överlägset viktigaste beslutskriteriet vid val av uppvärmningsform. 30% av de svarande anser att miljövänlighet är ett viktigt beslutskriterium. Ej svar/felaktiga 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bas: respondenter

15 Framtidens värme. Vår syn på bioenergi.

16 Bioenergin kommer att växa. Av Sveriges totala energiförbrukning på ca 650 TWh står bioenergi idag för knappt 20% 35-40% är en rimlig målsättning

17 Nedräkningen för olja och kol har börjat. För ett decennium sedan värmdes ca villor med olja. Nu återstår drygt st. Minskat underlag ger nedrustning av infrastrukturen för oljeleveranser. Avvecklingen går med rasande fart. Oberoende av att regeringen satt som mål att svenska villor ska vara helt fria från oljevärme år 2020.

18 Hur påverkar riksdagsvalet? De flesta partier är eniga om att biobränsle är viktigt. Det intressanta är synen på torv, vårt inhemska bränsle. Tidigare har minoriteten lutat sig mog FN:s klimatpanel, nu har dock FN omklassat torv från fossilt bränsle till en egen enhet.

19 Internationell utveckling. Inom EU har fattats beslut om att tredubbla biobränsleanvändningen före Många länder är stora pelletsanvändare. Koldioxidutsläppen ska minskas enligt Kyotoprotokollet.

20 Vi är där framtiden är. Vi bidrar till minskat oljeberoende. Vi bidrar till minskad växthuseffekt. Vi ska ta tillvara och motsvara det enorma intresset som finns i Sverige och internationellt för bioenergi och pellets!

21

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN Kort sammanfattning Medelvärdet på hur lycklig man upplever sig vara blir högre ju äldre man är. Den viktigaste faktorn för att känna lycka är att man är frisk och mår bra. Därefter

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad

Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad Rapport mars 2012 Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Journalnummer: 2011-4372 Svenska Bioenergiföreningens

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012 Trafikanalys 2012 Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor September 2012 Innehåll 1. Sammanfattning sid. 3 2. Bakgrund sid. 5 2.1 Metod sid. 6 3. Vilka är dagens unga?

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer