Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till REKO information Fjärrvärme"

Transkript

1 Välkommen till REKO information Fjärrvärme

2 REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan 6. Hur ser framtiden ut

3 Vad är REKO? kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer utarbetats tillsammans med leverantörer och kunder med kundens perspektiv återkommande information (som denna) Kunderna ska känna sig trygga För mer info se

4 Vad har hänt det senaste året/åren? Driftsäsong 2010/2011 Fortsatta problem med avfallskvalitén driftsstörningar Fjärrvärme läcka i mars unik händelse i Sverige. Nytt tillstånd, ton avfall Sommarstopp 2011 Normala UH åtgärder. Rekord kort stopp! Allt visar på en mycket bättre funktion i vår avfallseldade panna 3 Genomgång av alla satellitstationer + mobil panna Driftsäsong 2011/2012 Fortsatta problem med avfallskvalitén driftsstörningar. Främst i slaggtransportör. Effektproblem mitt i vintern rekordkallt! Sommarstopp 2012 Utbyte tak i ugnen. Total renovering av slaggtransportör. Utbyggnad av spetslast (klara av extrem temperaturer) Stora UH åtgärder på nätet. Många nya kunder, etablering av fjärrvärme på Östra Industriområdet.

5 Resultatutvecklingen för fjärrvärme verksamheten! Resultat Fjärrvärme tkr

6 Intäkter Destruktion Elförsäljning Värmeförsäljning Rörelsens sidointäkter Övriga

7 Rörelsekostnader Bränsle Kapital, avskrivningar Personal Rep och UH Interna Kemikalier Övriga

8 öre/kwh Källa: Svenskfjärrvärme ,00 20,00 Kiruna och Vittangi 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 Fjv priser 2011 Sverige öre/kwh inkl moms Småhus

9 Prisutvecklingen! Hur sätter vi priset på fjärrvärme? Fjärrvärmepriset sätts utifrån vad det kostar att producera Fjärrvärmepriset skall vara konkurrenskraftigt mot alternativen ur såväl kostnads som ur miljöperspektiv TVAB skall uppvisa rimlig ekonomisk lönsamhet. Detta för att fortsatta kunna genomföra de investeringar som krävs för att verksamheten fortsatt utvecklas till gagn för våra kunder och för miljön 2013 höjning med 3%

10 Träpellets Källa: Energiläget 2009, STEM

11 Kostnadsökningar: Varför prishöjning 2013? Bränslekostnader ökat (per MWh, totalt minskat) Risk med lågkonjunktur - spillvärmen Löner ca 3% årligen Index (jan 2011-mars 2012): E Ledningsentreprenader 5,4% E Konsult 3% E Verkstadsavtalet 2% Behov av att stärka kassan.

12 Prisutvecklingen! Vad påverkar uppvärmningskostnaden? Hur stor är energiförbrukningen? Vilket eget engagemang och tid kan läggas på uppvärmning? Var i landet finns din fastighet? Hur värderar du den miljöpåverkan din uppvärmning har.

13 Fjärrvärme i Sverige I Sveriges fjärrvärmeföretag levereras cirka 50 TWh värme. Det motsvarar hälften av all uppvärmning i Sveriges samtliga byggnader. Över villor får sin uppvärmning från fjärrvärme Fjärrvärme finns idag i ca 1/3 av Sveriges ca 1950 tätorter och nästan alla med en befolkning över Fjärrvärmen är den enskilt viktigaste förklaringen till att Sverige har lyckats sänka koldioxidutsläppen. Med en rad åtgärder har branschen på två decennier minskat Sveriges totala utsläpp med en femtedel eller 11 miljoner ton. Källa: Svensk Fjärrvärme

14 Miljöpåverkan Fjärrvärme

15 Miljöpåverkan förbränning All förbränning skapar olika ämnen som kan vara skadliga för människa och miljö: CO2: Bidrar till växthuseffekten om fossilt bränsle används (olja, torv) NOx: Kväveoxider bidrar till övergödning och försurning SOx: Svaveloxider bidrar till försurning Dioxiner, Tungmetaller, PAH, Stoft:Giftiga, cancerframkallande, luftförorenande

16 EXEMPEL PÅ NOx MINSKNING med SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction)

17 Visste du att... uppvärmningen av en normalstor villa bidrar till utsläpp av ca: 10 ton koldioxid per år om man använder oljepanna 18 ton koldioxid per år för elvärme, el från kolkondens 1 ton koldioxid om man använder fjärrvärme

18 LITE UTSLÄPP I SIFFROR Utsläpp från Kraftvärmeverket 2011: Utsläpp till luft CO 2 (fossil): Flyg Stockholm-Madrid ca ton ton NO x : 43 ton Stoft: 7 ton SO 2 : 3 ton Dioxin: 0,004 g Exempel på utsläpp av tungmetaller: Hg: 3 kg (luft) 13 g (vatten) Cd: 20 g (luft) 14 g (vatten)

19 Bränslen i Kiruna Ca 260GWh/år El; 9% 2004 Olja; 4% 2011 Olja; 3% El; 2% Torv; 3% Torv; 12% Avfall; 48% Spillvärme; 7% Flis/trä; 10% Flis/trä; 13% Avfall; 75% Spillvärme; 14% Fossilt 13% 34 GWh Fossilt 5% 18 GWh

20

21 Fjärrvärmens miljöfördelar Tar tillvara energiflöden som annars går förlorade Stor flexibilitet Hög verkningsgrad Få utsläppspunkter och låga emissioner God inomhusmiljö, ingen lukt eller buller Hjälper lösa andra branschers problem som t ex avfallsfrågan

22 Ta tillvara energi som annars går förlorad Spillvärme 5 TWh från industrier och 5 TWh från avloppsvatten ännu mer finns Kan värma småhus Besvärliga bränslen Flis, virkesrester, avfall m.m. förbränns miljöriktigt i stora anläggningar Problem och avfall för andra branscher blir resurs för fjärrvärme

23 Stor klimatnytta i framtiden Enbart planerad utbyggnad av fjärrvärme klarar riksdagens klimatmål för hela Sverige (Minskning av CO2 med 3 miljoner ton) Förväntad utbyggnad av kraftvärme och minskade utsläpp från kolkondenskraftverk utanför Sverige minskar CO2-utsläppen med ytterligare 7 miljoner ton Ökad användning av förnybara bränslen och spillvärme Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmen den enskilt största faktorn till att Sverige når Kyotoprotokollets miljömål!

24 Slutsats: Ersätt deponering med material- och energiåtervinning (globalt)! Källa: Avfall Sverige, rapport U2009:06

25 Vi tar hand om samhällens avfall och gör nåt bra av det! Utsorterat brännbart avfall (70% från Norge)

26 Vad gör vi på TVAB med avfallet Avfallskontroller Sortering

27 och vad hittar vi? Gott och blandat? Gasflaska 15 oktober 2012

28

29 Minskning utsläpp Tekniska Verken arbetar ständigt med att minska sin miljöpåverkan och har hårda krav från myndigheter på gränsvärden för utsläpp Avfallskontroller Avancerad vatten- och rökgasrening Ny reningsteknik: SNCR, ADIOX

30 Vilka är fördelarna med fjärrvärme? För dig som kund Bekymmersfritt och tillförlitlig Miljövänligt Prisvärt För vårt samhälle Vi använder avfall, restprodukter från samhället Biobränsle från närliggande skogsindustri Vi producerar grön el Bra verkningsgrad, vi producerar både el och fjärrvärme samtidigt Effektiv rening av rökgaser och uppsamling av askor och andra restprodukter ger goda miljöprestanda

31 Våra barn och barnbarn har samma rätt till ett gott liv som vi har

32 Energiomställning i samhället globalt!

33

34

35 Innebär ett nytt energisystem! Långsiktigt hållbara och attraktiva lösningar!

36 Det hållbara samhället Vatten/ vind/ sol Geotermisk energi Resurssnål infrastruktur Industriell restvärme Energi återvinning Energieffektiva byggnader Det attraktiva samhället

37 Två stora producenter och konsumenter i Kiruna centralort. Källa

38 Fjärrvärmemängder i dagens Kiruna! LKAB Egen förbrukning 200GWh LKAB Produktion (restvärme) 4-500GWh TVAB Produktion 260GWh Bortkylt i atmosfär ca 200GWh Förluster TVAB ca 50GWh TVAB Elförsäljning 30GWh Förbrukning Kiruna samhälle 230GWh

39 Närmaste framtiden! Ökad avfallsförbränning - ökning av årston främst genom ökad tillgänglighet Stadsomvandlingen nya kunder. Just nu ett utvecklingsprojekt i Tuolluvaara samt Östra Industriområdet. Ny taxekonstruktion ska spegla kostnaderna bättre Hitta samarbetspartner/partners

40 För ytterligare info se Detta material kommer finnas tillgängligt på hemsidan

41 TACK! Fjärrvärme skapar effektiva och Fjärrvärme skapar effektiva och miljöanpassade energilösningar som tar tillvara resurser som annars går förlorade, och ger kunden enkel, trygg och bekväm värme

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Postadress 115 77 Stockholm Telefon/utland 020-46 00 00 +46 278 276 96 Epost/hemsida

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Fortum Värme och miljön 2014

Fortum Värme och miljön 2014 Fortum Värme och miljön 014 En positiv hållbar utveckling steg i rätt riktning Energiåret 014 var händelserikt. Det var varmare än normalt och behovet av upp värmning minskade jämfört med året innan. För

Läs mer

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Redaktör och samordnare Tord Pettersson, Norrbottens

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare.

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. Från vår största förnybara resurs: skogen. Pellets är förnybar bioenergi som består av biprodukter

Läs mer

Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27

Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27 Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27 Martin Rosén, fjärrvärmesäljare på Karlstads Energi var dagens moderator och hälsade alla välkomna till årets kundmöte, både näringsidkare vid lunchtid och konsumenter

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

PELLETS sänker dina. Till företag och industrier.

PELLETS sänker dina. Till företag och industrier. PELLETS sänker dina skattekostnader! Till företag och industrier. Sänkta skattekostnader med pellets! Sedan flera år tillbaka har vissa industriföretag haft en nedsatt skattesats för utsläpp av koldioxid

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

PELLETS sänker dina. Till företag och industrier.

PELLETS sänker dina. Till företag och industrier. PELLETS sänker dina skattekostnader! Till företag och industrier. Sänkta skattekostnader med pellets! Sedan flera år tillbaka har industrin och många företag åtnjutit en nedsatt skattesats på koldioxid

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier.

PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier. PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier. SÄNKTA SKATTEKOSTNADER MED PELLETS! Sedan flera år tillbaka har industrin och många företag åtnjutit en nedsatt skattesats på koldioxid

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger,

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger, Hjärtevarm Välj med hjärtat! Övik Energis hjärtefråga är att ge människor i Örnsköldsvik miljövänliga produkter till konkurrens kraftiga priser. Därför är det naturligt för oss att satsa på lokalt produ

Läs mer

Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013

Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013 Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013 Söderenergi i korthet öderenergi producerar fjärrvärme och el S och ägs av Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner. Fjärrvärmen säljs av distributionsbolagen

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

I RÖRET. Fältmässig fjärrvärme. Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? nr 2 2012. Tema: Energibesparing

I RÖRET. Fältmässig fjärrvärme. Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? nr 2 2012. Tema: Energibesparing I RÖRET En kundtidning från Södertörns Fjärrvärme nr 2 2012 Fältmässig fjärrvärme Vi ordnade duschen för orienterarna i 25manna Tema: Energibesparing Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? 1

Läs mer