Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme"

Transkript

1 Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

2 Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt 526 anställda, omsätter 6,8 miljarder kronor och har miljömedvetna fjärrvärme- och fjärrkylakunder i 18 kommuner i Sverige. Som fjärrvärmekund hos Fortum bidrar du till en effektiv energiförsörjning och långsiktigt hållbart samhälle med låg klimatoch miljöpåverkan. Vår fjärrvärme framställs till övervägande del med förnybara bränslen eller genom återvunnen spill- och överskottsvärme från andra processer värme som annars skulle släppas ut till ingen nytta. Kvalitetssystemet Reko Fjärrvärme har tagits fram gemensamt av bransch och fastighetsägare. Syftet är att genom en öppen och jämförbar redovisning stärka kundernas ställning och utveckla dialogen mellan dig och din fjärrvärmeleverantör. Nedan redovisar vi fjärrvärmen på just din ort.

3 Fortum Värme Aktuella orter & nät Avesta Bångbro Delsbo Grums Hudiksvall Iggesund Kopparberg Lidingö Nacka Näsviken Sigtuna Stockholm Stöllet Sörforsa Torsby Täby Upplands Väsby 100% AB Fortum Värme Holding Verksamheten Nettoomsättning (MSEK) 6 859, ,8 5884,0 Rörelsekostnader (MSEK) 5 565, , ,0 Resultat (MSEK) 1 485, , ,5 Balansomslutning (MSEK) , , ,5 Avkastning på Eget kapital (%) 15,3-17,7-18,7 Soliditet (%) 25,0 26,6 32,2 Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten) Totalt levererad värme (GWh/år) 9 214, , ,6 Ledningslängd (km) 1 439, , ,0 Leveranspunkter Antal kunder Meter ledning/såld värme (m/mwh) 0,156 Kundkategori (med andel i % av levererad volym) Flerbostadshus 61,0 Industrier 6,8 Offentliga lokaler 9,5 Övriga lokaler 2,2 Småhus 16,2 Övrigt (exempelvis markvärme) 4,3

4 Produktion Bränsletyp Trädbränslen 2 747, , ,1 Värmepumpar 1 802, , , 2 Avfall 2 266, , ,4 Industriell spillvärme 65,5 69,5 98,0 Olja 547,5 207,3 232,2 Kol 1 946, , ,0 Naturgas Torv 9,9 Tallbeckolja 394,8 467,6 384,5 Elpannor 36,2 45,7 59,9 Övrigt bränsle/köpt värme 1 814, , ,7 Elproduktion 1 785, , ,2 Utsläpp Fossil koldioxid, g/ kwh 43 Kväveoxid, mg/ kwh 113 Svavel, mg/ kwh 32 Kommentar Under 2009 har en ny rökgaskondensering med en kondenseringseffekt om cirka 45 MW tagits i drift vid Värtaverket. En utökad inblandning av oliver i det koleldade KVV 6 i Värtan har genomförts och tester planeras för än mer bioinblandning under Under senhösten 2009 togs även ett nytt kylalager vid Hornsberg i drift, vilket kommer att öka andelen frikyla i fjärrkylaproduktionen. Siffrorna ovan avser tillförd energi vid produktion av både fjärrvärme och el och anges i GWh. Observera att kväveoxid och svaeloxidutsläpp anges i mg/kwh.

5 Distribution Marknad Leveranser Kundkommunikation Levererad värme per ledningsmeter (MWh) 5,9 Gemensamt informationsmöte per år Minst 1 - genomfördes under oktober Nätet Normalpriskategorier /normalprislistor Distributionsnätets byggår (andel i procent av totala nätet) Tidigare tal tal tal tal tal 33 2 st företag resp. privatkund Kundtidning/-blad per år till samtliga kunder Gemensamt informationsmöte, antal 2 1 per kundkategori Särskilt kundforum/kundseminarier per år 2-4 Hemsida fortum.se Webbaserad kundspecifik information fortum.se/energikonto Kundnöjdhetsmätningar (antal/år) 1 Kundforum finnes Ja Policy för prisförändringar Aviseras Kommuniceras 3 mån före årsskifte Individuella brev, hemsida och infomöten Prisutveckling Nils Holgerssonundersökningen avser ett mindre bostadshus, avsevärt mindre än den genomsnittliga fjärrvärmda fastigheten i Fortum Värmes bestånd. Beaktas istället det lokala medelpriset för fjärrvärme är det oftast kr/mwh lägre än Nils Holgerssonpriset. I Stockholm tillämpas i regel inte anslutningsavgift vilket gör prisjämförelsen i Nils Holgersson skev. Kommentar Vi kommer att göra allt mer information om produkter, priser och avtal tillgänglig via hemsidan. Varje företagskund får en individuell budget med förväntad fjärrvärmekostnad för det kommande året. Den årliga Nöjd-Kund-Index-mätningen har kompletterats med mätning av kundnöjdhet vid nyanslutning till fjärrvärme. Undersökningsmodellen följer svensk kvalitetsindex.

6 Miljöpolicy Vi - ser uppvärmningens energibehov som en potential för effektiv kraftproduktion. - arbetar med mål och program för att ständigt minska inverkan på miljön och ser möjligheterna i att finna lösningar tillsammans med nuvarande och framtida kunder. - driver och utvecklar vår verksamhet med stor hänsyn till nuvarande och framtida miljöpåverkan och ser möjligheter i att kombinera omtanken om miljön med affärsmässighet. - klarar alltid lag- och myndighetskrav och överträffar dessa då vår marknad på kort och lång sikt gynnas av det. - utnyttjar erfarenheterna från våra anläggningar och utvecklar arbetssätt och teknik så att onödig miljöpåverkan inte riskeras. Vår - kombination av värme, kyla och gas är vårt sätt att stärka våra kunders miljöprofil genom en miljömässigt optimal energilösning. - miljöbedömning utgår från miljöpåverkans räckvidd. Vi värderar därför verksamhet som har global miljöpåverkan med ett globalt perspektiv som exempelvis växthuseffekt och kraftsystem. - dialog med intressenter som t ex kunder, myndigheter och närboende är öppen och konstruktiv och är en del i vår verksamhetsutveckling. Lokala miljöinsatser Under det senaste året har en ny rökgaskondenseringsanläggning, som tar tillvara ytterligare värme som finns kvar i rökgaserna, tagits i drift i Värtaverket. Den årliga produktionen blir cirka 200 GWh värme. Koldioxidutsläppen minskar samtidigt som rökgaserna renas med ytterligare 50-90% beroende på utsläppsämne. Fastigheterna som kopplades in till fjärrvärmen under 2009 förbrukar över 200 GWh, vilket innebär att utsläppen av koldioxid hos kunderna minskar med ton. Det blir dubbel miljövinst då vi kan öka produktionen av fjärrvärme utan att mer bränsle utnyttjas. Läs mer om Fortum Värmes långtgående miljöarbete och företagets verksamhet och ekonomi på

7 Framtid Marknad Fortum Värmes styrelse tog under 2009 ett inriktningsbeslut om utvecklingsplan för basproduktionen i Stockholm. Beslutet innebär att cirka 15 miljarder kan komma att satsas i nya kraftvärmeanläggningar under kommande 10-årsperiod. Beslutet är nödvändigt för att fortsätta utveckla fjärrvärmen i Stockholm med förbättrad konkurrenskraft mot alternativ uppvärmning. En utökad kraftvärmeproduktion innebär en minskning av globala koldioxidutsläpp med 1, 2 miljoner ton vid full realisering av planen. Den första anläggningen som planeras är ett avfallseldat kraftvärmeverk i Brista, för vilket miljötillstånd erhölls i april Investeringsbeslut för detta förväntas i september 2010 och driftstart planeras till hösten Produktion Under 2009 har en ny rökgaskondensering, med en kondenseringseffekt om cirka 45 MW tagits i drift vid Värtaverket. En utökad inblandning av oliver i det koleldade KVV 6 i Värtan har genomförts och tester planeras för ytterligare bioinblandning under Under senhösten 2009 togs även ett nytt kylalager vid Hornsberg i drift vilket kommer att öka andelen frikyla i fjärrkylaproduktionen.

8 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Stockholm Tfn

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Postadress 115 77 Stockholm Telefon/utland 020-46 00 00 +46 278 276 96 Epost/hemsida

Läs mer

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Publiceringsdatum: 2011-08-24 Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Innehållsförteckning 1. Reko fjärrvärme... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Omfattning... 4 1.3. Syfte... 4 1.4.

Läs mer

Fortum Värme och miljön 2014

Fortum Värme och miljön 2014 Fortum Värme och miljön 014 En positiv hållbar utveckling steg i rätt riktning Energiåret 014 var händelserikt. Det var varmare än normalt och behovet av upp värmning minskade jämfört med året innan. För

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2014-09-03 Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr 556016-9095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad PM 1 (18) 1 INLEDNING...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Agenda. Vattenfall Vattenfall Värme Aktuellt om fjärrvärme i Uppsala - Miljö - Framtid - Priser och konkurrens Nya prismodellen Frågor och diskussion

Agenda. Vattenfall Vattenfall Värme Aktuellt om fjärrvärme i Uppsala - Miljö - Framtid - Priser och konkurrens Nya prismodellen Frågor och diskussion Välkommen Agenda Vattenfall Vattenfall Värme Aktuellt om fjärrvärme i Uppsala - Miljö - Framtid - Priser och konkurrens Nya prismodellen Frågor och diskussion Fika och fortsatt diskussion Vattenfall Fakta

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Falu Energi & Vatten vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken

Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Anna Bernstad, Klorofyll Miljökonsult 2 Handelskammarens rapport nr 4.2009 Korta fakta om

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

Hagainitiativet / klimatbokslut 2014. Klimatbokslut

Hagainitiativet / klimatbokslut 2014. Klimatbokslut Hagainitiativet / klimatbokslut 214 1 Klimatbokslut 214 2 Hagainitiativet / klimatbokslut 214 Innehåll Förord 3 Hagainitiativets klimatbokslut 4 Hagainitiativets beräkningsmetod och GHG-protokollet 5 Företagens

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar 1 Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar Klimatbokslut Axfood Coca-Cola Enterprises Sverige Fortum Värme JM Procter & Gamble Sverige Svenska

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer