Förkylning av mjölk Energibesparing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förkylning av mjölk Energibesparing"

Transkript

1 Förkylning av mjölk Energibesparing Foto: Lars Johansson Författare: Lars Johansson Klass: Agrotekniker 2010 LIA rapport Handledare: Kent-Olof Söderqvist, Agroväst. Utgivningsdatum:

2 Sammanfattning Jag har skrivit en rapport om vilken energibesparing man kan göra på ett enkelt och billigt sätt att kyla mjölken med vatten. Denna rapport har kommit fram under mina fem veckor långa LIA period i utbildningen Agrotekniker, BYS i Skara. Jag har haft tillgång av internet, försäljare, intervjuer med lantbrukare och energirådgivare på Agroväst. Dessa beräkningar som kommer att vissa i rapporten kan skilja sig mycket får gård till gård för det beror på vilken investering i tekniska lösningar man har men själva sättet och metoden är det samma. Det man ska göra är att räkna på sin investering och om man kan använda samma energi flera gånger eller inte.

3 Innehållsförteckning 1 Inledning sid 1 2 Mål sid 1 3 Metod sid 1 4 Bakgrund sid 1 5 Resultat sid Plattkylets konstruktion och funktion sid Vattenåtgång och möjligheter sid Funkar detta system till alla mjölkgårdar sid Hur sköter man om plattkylet sid Energiåtgång och fakta sid Förklaring av el pris sid För och nackdelar sid Beräkningar av energi och svar från lantbrukare sid Energi användning och kostnad med och utan plattkyl sid Lantbrukarnas svar sid 8 6 Diskussion sid 9 7 Slutsats sid 9 8 Källförteckning sid 10 9 Bilaga sid Bilaga nr 1 sid Bilaga nr 2 sid 12

4

5 1. Inledning Denna rapport handlar om hur man kan spara energi och pengar vid kylning av mjölken vid mjölkning. I dag så letar man kostnader som man kan dra ner på och att bli mer miljösmart, det finns olika ide och förslag i tidningar som man läser men detta som jag ska skriva om syns knappt och det är inte många som vet om denna kylteknik. Jag vill visa i denna rapport (som fram kommer under min LIA-period på 25p) och att man kan använda energi på flera sätt och ändå spara pengar och energi. 2. Mål Med denna rapport ska jag visa hur man kan minska kostnaderna i mjölkproduktion genom kylning av mjölken på ett energieffektivt och resurssnålt sätt. Målet med denna rapport är att visa att man kan få ner kostnaderna per liter kyld mjölk och kan får nytta av det vatten som används. Jag vill lyfta fram vad man kan göra med detta vatten efter kylning, lite tips och idéer hur man kan bygga och tänka kring detta system och hur mycket man kan spara. 3. Metod Jag har fått använda information ifrån lantbrukare, försäljare och Delaval, (Alfa Laval) och sökningar på internet. 4. Bakgrund Idén till denna rapport kommer från Suntetorps säteri som ligger utanför Skövde. Dom har detta system med att förkyla mjölken med vatten och så på detta vis lyckas får ner en del av kostnaderna för kylning per lite mjölk. Man ska veta att den energi/el som används i kylning består av el till kompressorerna, omrörare, fläktar och till styrsystemet. Den största el förbrukaren har kompressorerna. Att jag valt att skriva om detta är att lyfta fram vad man kan göra för att spara el och pengar på ett enkelt sätt och gårdarna blir inte mindre och behöver mer energi, kan man använda samma energi fler gånger så spar man in mycket energi och pengar i slut ändan. Det gäller att få ner kostnaderna på allt och kan man använda ex vattnet som vi har tillgång till genom egen brunn så påverkar man inte naturen så mycket som när man tar ut gas eller olja. Vattnet används från en till tre gånger innan den pumpas ut i gödselbassängen. 1

6 5.1 Resultat Plattkylets konstruktion och funktion Plattkylet fungera som så att mjölken pumpas till mjölktanken för kylning och då passerar den plattkylet eller värmeväxlare. Mjölken pumpas genom plattkylet i alternerande mellanrum mellan plattor som finns i kylet och antal plattor varierar på hur stor plattkylet är. Samtidigt som mjölken passerar så pumpas brunnsvatten mellan de övriga mellanrummen. Vattnet styrs elektroniskt som signalerar när vattnet ska pumpas in och stängas av. Mjölken kyls från 37 grader till ca 20 grader ev. lägre beroende på vilken inställning på vatten flödet och hur kallt vattnet är, sen går den ner i mjölktanken där den kyls ner till 4 grader. Plattkylet är helt inkapslad och gör så att mjölken inte blandas med vattnet och kyler ner mjölken enkelt och effektivt, (Delaval 2011). Delaval, Bilden visar hur plattkylet funkar på ett enkelt vis och hur vattnet och mjölken möts och kyls/värms upp av varandra och blå pil är vatten och röd pil är mjölk. Här ser ni hur plattkylet kan se ut,(när man köper). Foto: Lasse AT 10, Plattkyl med elstyrningen till vattnet i mitten av bilden längst nere. Vattnet leder man bort efter kylningen och det vattnet kan användas till olika saker som spolning av gångar, vatten till korna och juvertvätt. Det kan behövas en stor tank att förvara vattnet i om man ska spara vattnet,( Institutionen för basindustri, Australien 2011),( Delaval 2011). 2

7 5.1.2 Vattenåtgång och möjligheter Vattnet som man använder leder man ut i avloppet eller så använder man det igen och på så vis spar man vatten och energi. Vattenpumpen som användes är ingen stor merkostnad och elförbrukningen för pumpen ligger på ca 50 kwh/år men kan vara högre eller lägre beroende på storlek av produktionen på gården,( Sahlström 2011). Det går åt ca 2-3 liter vatten per varje liter mjölk som ska kylas, det är visserligen mycket vatten som används men använder man detta vatten flera gånger än bara kylning så blir man inte bara energismart utan också en besparing på el och vatten i det långa loppet,( Wedholms AB 2011). För en ko som mjölkar ca 30 liter om dagen krävs det ca liter vatten för att kyla och det kan jämföras med att kons behov av vatten som ligger på ca 130 liter om dagen. Delaval, 2011 Tabellen visar vad plattkylet behöver för att fungera, vatten åtgång och utrustning. Vattnet håller en temperatur på ca 4 grader när det kommer från brunnen på gården och när den pumpas in för kylning av mjölken och håller ca 20 grader när den har kylt ner mjölken,(egna mättningar på vattnet under kvällsmjölkningen den 29/3-11, Suntetorp). När vattnet har kylt mjölken så håller den ca 20 grader och kan används till att blanda in i vattnet till korna, juvertvätt, spoling av gångar, uppsamlingsfållan och gårdstvätt,(delaval 2011),( Dairyenergy.eu 2011) Funkar detta system till alla mjölkgårdar Ja det gör det, det finns lite olika knep på hur man har tänkt på att ta vara på energi men att kyla mjölken med vattnet är inte så vanligt. På de gårdar som har mjölkrobot kyler inte alls med vatten utan har mest värmeväxlare, alltså medlet som finns i kylaggregatet vid tanken blir varm när den kyler mjölken och sen kyls det ner av vattnet i värmeväxlaren och det vattnet som blir uppvärmd används till värme i personal utrymme och till varmvattenberedaren,(delaval 2011). Det som kommer nu till robot gårdarna är att man ska kyla ner mjölken via plattkyl eller vid roboten direkt. Dansk undersökning visar att bakteriehalten är lite högre vid mjölkrobot på grund av att mjölken inte kyls direkt och att mjölken ligger kvar lite längre i rören som man pumpar mjölken genom till tanken men nu har man tagit fram ett system så mjölken kyls direkt vid roboten och används på samma sätt som plattkyl men är inbyggd i roboten. Det finns inte ute på marknaden än men kommer inom kort och passar alla märken som finns på mjölksidan, (Agrima.dk 2011). 3

8 5.1.4 Hur sköter man om plattkylet Man måste ha kvar filter i slutenheten för att inte det ska sätta sig i kanalerna i plattkylet och försämra kylningen. Vattnet är då avstängt och det enda som diskas är där mjölken gått genom och på det viss får man det rent. Plattkylet är av rostfritt stål och clip on packningar som gör att det är lättare att rengöra och underhålla och på så finns kan man förlänga livslängden på plattkylet. Det som man diskuterar men inte har någon direkt forskning på är hur bakteriertalet blir högre på grund av om silfiltret är kvar i slutenheten,( Dairyenergi.eu 2011). Silfiltret är det som sitter i slutenheten som mjölken går genom när den pumpas till tanken, den behövs för att inte smuts ska följa med mjölken till tanken. Delaval, Plattorna står i plattkylet till vänster och till höger clip on packningen Energiåtgång och fakta Normalt sätt så går det åt ca 18 Wh/liter mjölk att kyla,( Lrf Konsult 2011). Den el som åtgår är till kompressorerna med fläkt och styrsystem samt omrörare. Att kyltiden ska vara så kort som möjligt, är ett krav och regel från mejerierna i Sverige. Den ska kylas inom tre timmar från ca 37 grader till 4 grader och med förkylningen kan du få ner tiden och få bättre kvalitet. Plattkylet spar energi och det blir mindre spill värme från kylningen, (Wedholms AB). Idag används 7,9 TWh/år,( kwh/år) i lantbruket och är fördelat enligt tabellen nedanför. Energi åtgång i jordbruket i % sats. JBT,

9 Av denna totala energianvändning i jordbruket så går ca 16 % till mjölkgård, exempel en gård på ca 500 kor använder ca kwh/år i elförbrukning,( Sahlström 2011). Dessa siffor som finns i undersökningarna är ca siffror för det är svårt att få exakta siffror för det skiljer sig mellan alla gårdar. På en mjölkgård så är det ca 34 % av årsförbrukning av elanvändningen som bara går till mjölkning och kylning, det är rätt mycket och det går att bli energismart och ändå tjäna pengar på det,( LRF konsult 2011). Dansk undersökning (Brøgger- Rasmussen, 2004), visar det finns stora skillnader mellan robotmjölkning och konventionellt mjölkning. I robotbesättning användes det ca kwh/ton mjölk och konventionell mjölkning gör av med kwh/ ton mjölk. Det skiljer mycket mellan olika gårdar,( JBT 2011), (HS rådgivare 2011). Här nedanför finns det lite förklaring kring vattenåtgång och kwh. *1 kwh = 1000 Wh. *1 TWh = kwh. *2,5 liter vatten/ 1 liter mjölk. * Normal elförbrukning 18 Wh kylning/per liter mjölk Förklaring av elpris Elkostnaden består av en nätavgift, elpris, skatt, elcertifikat och moms. Nätavgiften beror på var man bor och består av en fast årlig avgift och en rörlig. Elpriset är beroende av vilken elleverantör man väljer. Energiskatt och Elcertifikat bestäms av staten. Elcertifikatet är till för att få fram förnybar energi. Som privat person betalar vi detta: El nettopriset inklusive elcertifikatet ligger på 61,26 öre/kwh, Energiskatten 28,30 öre/kwh och sen till kommer ett marginal pris på 1,50 öre/kwh och moms,(södra el, 2011). Vad det är vi betalar till elbolagen. Södra el, Elen kommer inte bli billigare i framtiden utan kommer gå uppåt och här ser ni lite hur el priserna har varit de senaste åren och man kan bara spekulera vad framtidens priser går. 5

10 Bilden nedanför visar hur elkostnaden har varit senaste åren, Spotpris se bilaga nr 1. Elpris Serie 1 Elpriset i kr/mwh från jan 2009 till mars Spotpriser se bilaga nr 1 Vi har valt att beräkna i rörligt pris som ligger på ca 79,00 öre/kwh = 0,79 kr per kwh, detta pris är vad företagare betalar på den rörliga delen av elkostnaden och med den kan vissa hur mycket man spar i kostnader,(hs rådgivare 2011). El högpristid 62 öre/kwh, Energiskatt 0,5 öre och överföring höglasttid 16,40 öre För- och nackdelar Lösningarna som man har på gårdarna är olika och vissa nackdelar kan vara fördelar på en del gårdar eller tvärtom så det hänger mycket på att man gör sitt system efter vad gården klarar. Med plattkyl spar man 40 % av energi som man använder till kylningen. Anledningen att man använder just den siffran är att man får räkna lite lågt på besparingen för att inte överdriva resultatet för det kan skilja mellan gårdarna och system. Det som man ska sedan räkna med är vad du använder vattnet till ex vattnet till korna, kan ger mer mjölk och lägre energiåtgång att producera mjölken och vad det spar vatten på att använda samma vatten flera gånger. Nackdel: * Har man kalkrikt vatten så måste man rengöra kylet ofta för att inte det ska täppa sig och kylningen blir sämre. * Dyrare och svårt att komplettera om man inte har byggt/tänkt med detta system innan. *Måste ha rätt tryck annars kan det börja läcka. * Högre bakterietal om man har kvar det använda filtret efter mjölkningen? * Vattnet som man har kylt mjölken med, ut i avloppet direkt efter kylningen? * Går åt mycket vatten för att kyla mjölken och att man behöver förvaring tank eller att man låter vattnet gå ut i avloppet direkt. 6

11 Fördel: *Låg kostnad för inköp av plattkylet ca kr *Kyler mycket mjölk. *Spara energi. *Vattnet användes flera gånger. *Räknas hem på kort tid. *Spar energi till att pumpa upp nytt vatten till att spola gångar och gropen samt att man spara in vatten genom att använda vattnet mer än en gång. *Kan användas direkt till kornas dricksvatten. *Gör att kyltid i mjölktanken blir mindre,(från ca 20 grader till 4 grader). 5.2 Beräkningar av energi Energi användning och kostnad med och utan plattkyl Lantbrukare 1 Mjölkmängden om dagen 7000 liter. Vatten åtgång är 2,5liter/1 liter mjölk liter * 2,5 liter = liter vatten per dag. Kylning på konventionellt vis = 7000liter *18 Wh/liter = Wh/dag Wh = 126 kwh och tar man kwh * priset 126 kwh* 0,79 öre = ca 100 kr/dagen. Sen räknar man ut vad det blir om året. 100 kr/dagen* 365 dagar = kr om året i bara kylningen mm. Sen tar man bort 40 % som man spar i förbrukning med plattkyl kr * 40 % = kr i besparing och då blir årskostnaden istället kr/år. Så lantbrukaren spar kr om året och räknar man sen med hur det används blir det mer. Lantbrukare 2 Mjölkmängd om dagen liter. Vattenmängd är 2,5 liter/1 liter mjölk liter mjölk * 2,5 liter vatten = liter vatten. Kylning på konventionellt vis = liter * 18 Wh = Wh/dagen Wh = 234 kwh och sen tar man * kwh pris. 234 kwh * 0,79 kr = ca 185 kr om dagen. Sen räknar man ut vad det blir om året. 185 kr/dagen * 365 dagar = kr om året i kylningen mm. Sen räknar man bort 40 % som man spar i förbrukning med plattkyl kr * 40 % = kr i besparing och då blir årskostnaden istället kr om året. Lantbrukare spar alltså kr om året med plattkyl och sen med hur det används så blir det mer. 7

12 Lantbrukare 3 Mjölkmängden om dagen liter. Vatten åtgång är 2,5liter/1 liter mjölk liter * 2,5 liter = liter vatten per dag. Kylning på konventionellt vis = liter *18 Wh/liter = Wh/dag Wh = 432 kwh och tar man kwh * priset 432 kwh* 0,79 kr = ca 342 kr/dagen. Sen räknar man ut vad det blir om året. 342 kr/dagen* 365dagar = kr om året i bara kylningen mm. Sen tar man bort 40 % som man spar i förbrukning med plattkyl kr * 40 % = kr i besparing och då blir årskostnaden istället kr/år. Så lantbrukaren spar kr om året och just nu skickas bara vattnet rätt ut i avloppet men ska användas till mycket mer efter sommaren Lantbrukarnas svar om användning av vattnet efter kylningen. Har varit i kontakt med 3 lantbrukare och dessa använder vatten till att förkyla mjölken och sen används vattnet till olika ändamål efter kylningen. Det enda man kan säga med dessa lantbrukare är att alla tycker detta är ett bra och enkelt system som spar energi men nackdel kan vara att man måste ha silfilter när man diskar för att inte sätta igen mellan rummen. När det gäller besparingen i energi så säger lantbrukarna att de spara ca 40 % men en av dessa säger det är 50 % men kan bero på olika lösningar på gården. Lantbrukare nr 1 och 3 fick info om detta system via försäljare eller i offerten som de fick när man skulle bygga. Lantbrukare nr 2 har haft detta system många år och detta beror på att hans farfar var en av de som vad med att bygga upp delar av mejerier i Sverige. Hans farfar tänkte mycket på hur man ska på ett bra effektivt sätt kyla ner mjölken snabbt och enkelt och tack vare det så har även lantbrukaren fortsatt tänka i dessa banor och tycker det är roligt att se att fler gör på detta vis. Lantbrukare 1 använder sitt vatten efter kylningen till kornas dricksvatten och höjer där av temperaturen av dricksvattnet och ska ge mer mjölk för korna inte ska behöva använda så mycket energi när den ska producera mjölk. Han har en stor tank som fylls med brunnsvatten när den är tom och sen under mjölkningen blandar han kylvattnet med vattnet i tanken. Denna tank står i anslutning till gropen och den töms på vatten hela tiden innan man fyller på med nytt vatten så det blir aldrig något gammalt vatten kvar och vatten temperaturen håller max 20 grader. Han ser inget negativ i detta system även om man skulle köra ut vattnet i avloppet direkt. Lantbrukare 2 använder vattnet till att spola gångar och mjölkgropen. Han använder också vattnet som kommer från diskningen till att spola gångarna med och sen ut till gödselbrunnen. Han ser ingen negativt med detta system utan att man spar. Lantbrukare 3 använder inte vattnet mer än till kylning av mjölken men ska däremot i sommar bygga om så man kan använda vattnet till mer. Kanske till kornas dricksvatten men de tycker att just nu finns det inget bra system som de skulle vara nöjda med. Även denna lantbrukare tycker det är få nackdelar med detta system. 8

13 Diskussion Denna rapport handlar om förkylning av mjölken med hjälp av vatten. Det finns olika sätt på hur man ska kyla mjölken, det finns ett holländskt företag som har ett likvärdigt system fast det är byggt på ett annat sätt. Jag skulle haft med detta i min rapport men på grund av det inte finns någon bra info på svenska eller engelska så blev det svårt att tillgå det eftersom det står på holländska och tar tid att översätta. Jag hoppas med denna rapport att jag lyckas lyfta fram ett nytt tänk och idéer och att man kan fortsätta med undersökningar för att verkligen få fram mer exakta siffror och vad man spar om man räknar med att man använder vattnet till korna eller diskning. Jag tackar de lantbrukare som tog sig tid att svara på mina frågor och man märker att alla tänker olika men det som alla vill är att spara på sina el kostnader. Detta arbete har varit roligt att jobbat med och visserligen lite svårt att få fram info men tycker jag lyckas få fram en bra grund och lite hur man spar i kostnader. Det jag själv tycker man ska kolla upp är om man inte kan ta fram ett filter man kan sätta dit efter mjölkning istället för att använda den gamla eller ny silstrumpa/filter. Det kan påverka bakterietalet men man är osäker hur mycket det påverkar eller om det gör det huvud taget. Jag själv ser väldigt få nackdelar till detta system och när man räknar så blir det bara positiva tankar om detta. Systemet är enkelt och du spar energi på ett bra sätt men ska man använda vattnet efter kylning behövs stora tankar att förvara vattnet i och det kan ses om ett negativ punkt men man får bygga på ett bra och genomtänkt sätt så kan det bli bra i slutändan ändå. Denna enkla idé att förkyla mjölken med vatten är inte så vanligt men jag tycker man ska försöka trycka på de lantbrukare som investerar i nytt och visa hur man spar både energi och pengar på systemet. Det jag tyckte var roligt att få reda på är varför lantbrukaren skaffat detta system och att en av dessa ägare har haft detta system i många år och att han har det på sin gård är tack vare hans farfar som var väldigt aktiv att ta fram ett system som skulle funka på gården för att spara energi och samtidigt var han med och utveckla delar av mejerierna i Sverige, därav kom detta system in till gården. Jag hoppas ni fått en bra läsning och fakta om detta system och att det blir fler som börjar räkna på detta, för en sak kan vi alltid säga vi har i Sverige och det är att vi har gott om eget vatten och kan man använda vattnet på flera sätt är det värt att köpa systemet. Slutsats När man bygger skall man alltid kolla upp hur man kan bygga på ett miljösmart och ekonomisk effektiv sätt. Elen kommer inte bli billigare i framtiden utan tvärtom som det ser ut nu. I jordbruket används mycket el och det är mycket el som går åt helt i onödan, man måste se till att ha koll på sin förbrukning. Jag tycker själv att man måste börja kolla upp hur man kan bygga energismart och detta passar stora som mindre gårdar. Så alla som går i tankar på nybygge eller bara ska förbättra på gården så kolla runt med lantbrukare och rådgivare för att se vad det finns, ta idéerna och gör på sitt eget vis och på så vis tjäna pengar och vara skonsam mot miljön. 9

14 Källförteckning Agrima, ( ) Dairyenergi, ( ) David Hårsmar, Hs rådgivare, Sjuhärad, ( ) JBT rapport 145, Alnarp 2007,( ) /publikationer/rapport/Rapport-145.pdf JTI hemsida, ( ) R 388 Värmedriven mjölkkylning i syfte att öka lönsamheten vid gårdsbaserad biogaskraftvärme. Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri. Författare: Brown Nils, Pettersson Ola År: 2009 Lantbrukarna: Levahn, Anders Vadsbo Sahlström, Johan Lars Neuman, LRF Konsult, ( ) Mats Fellbrandt, Distriktschef,( ) Delaval försäljare, Västergötland/Bohuslän. Ontario, Canada,( ) Victoria, Australien,( ) ( ) 10

15 Bilaga Bilaga nr 1 Elspot pris från Nord Pool Spot (SEK/MWh) År 09 Jan 444,41 09 Feb 414,4 09 Mar 392,25 09 Apr 370,68 09 Maj 345,68 09 Jun 384,8 09 Jul 356,89 09 Aug 331,04 09 Sep 291,86 09 Oct 348,04 09 Nov 375,87 09 Dec 412,54 10 Jan 544,37 10 Feb 684,66 10 Mar 554,72 10 Apr 453,26 10 Maj 414,9 10 Jun 428,37 10 Jul 431,73 10 Aug 404,06 10 Sep 455,83 10 Oct 460,15 10 Nov 510,63 10 Dec 740,02 11 Jan 621,23 11 Feb 567,05 11 Mars 570,64 Detta är el priser från Nord Pool sport priser, det som påverka dessa priser är efterfrågan och tillgång. Priser på verkas av också om man kan sälja elen för ett bättre pris utomlands, 1 MWh är 1000 kwh. 11

16 Bilaga nr 2 Frågor om system med förkylning som lantbrukaren fått svara på Läs genom först och svara sen om ni vill deltaga. Räcker inte spelrummet mellan raderna så skriv era svar på en ny sida. Tack. 1, Gårdens namn och ägare? 2, Kort fakta om gården och var den ligger? 3, Hur fick du information om förkylningssystem? 4, Hur tänkte du när du skulle köpa detta? 5, Hur har du byggt? 6, Används vattnet till nåt annat än bara kylning? 7,Vilka för - och nackdel? 8, Elförbrukning innan investeringen? 9, Elförbrukningen efter investeringen? 10, Med egna ord om du skulle rekommendera detta system till andra bönder som går i dessa tankar att bygga nytt eller för att spara energi? 11, Har ni upplevt att ni får högre bakteriertal? (Tänker på att ni diskar med en använd eller ny silfilter?) (För att hindra smutts att sätta sig i plattkylet, om det är så ni gör annars skriv hur ni löser det med andra metoder.) 12, Mjölkmängd/dag Tack för att du ställde upp och tog dig tid att svara på dessa fråga. Jag kommer att använda dessa svar i min rapport och hoppas att ni inte har emot att jag kommer uppge er som källa till min rapport så skriv gärna ert telefon nr eller mail. Om ni vill ta del av rapporten skriv så meddela mig så sänder jag en rapport via mail. Mvh Lars Bys, Agrotekniker

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Dagordning 2015-04-29

Dagordning 2015-04-29 Dagordning 2015-04-29 Bakgrund till projektet Presentation av resultaten: energieffektivisering potentialen energinyckeltal utbildning och kalibrering av energikartläggare På gång inom Greppa Näringen

Läs mer

Kulbäckslidens lantbruk Västerbotten

Kulbäckslidens lantbruk Västerbotten ENERGIFAKTA Kulbäckslidens lantbruk Västerbotten På Kulbäckslidens lantbruk produceras mjölk, kött samt el vid en biogasanläggning. Företaget ligger bra till vad gäller energianvändning per kg mjölk beroende

Läs mer

kunskap till landsbygdens näringar.

kunskap till landsbygdens näringar. Karin Eliasson Energirådgivare Hushållningssällskapet Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap till landsbygdens näringar. 300 miljoner till energieffektivisering Solcellsstöd Solvärmestöd

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10 Nettodebitering En förutsättning för småskalig solel Solcellsanläggning - 3,36 kw - 19,4 m 2 Tillgängliga takytor utnyttjas hyggligt Nettoköp av el maj-augusti

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Energikollen modul 21C XXX Mjölk AB. Kort beskrivning av gården. SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning:

Energikollen modul 21C XXX Mjölk AB. Kort beskrivning av gården. SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: Sida 1(5) Energikollen modul 21C XXX Mjölk AB SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: Kort beskrivning av gården Produktionen: Mjölkproduktion med ca 220 mjölkkor samt

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Nybyggnad hus & centralvärme

Nybyggnad hus & centralvärme Diskusionsunderlag beträffande Nybyggnad hus & centralvärme På Rödjenäs Gård Ver 0.3 Bakgrund Karl & Hanna som bor på Munkholmen (vid sjön) har 3 barn & ett på väg. Deras nuvarande boende upplever de som

Läs mer

Praktiska Råd. greppa näringen. Energieffektivisering lönar sig. 2012 Nr 19

Praktiska Råd. greppa näringen. Energieffektivisering lönar sig. 2012 Nr 19 Praktiska Råd greppa näringen Energieffektivisering lönar sig Sammanfattning 2012 Nr 19 Jordbruket använder nästan lika mycket energi indirekt (före gården) som direkt (på gården). Utnyttja näringen i

Läs mer

Välkomna till informationsmöte

Välkomna till informationsmöte Välkomna till informationsmöte Lundby Södra anläggningssamfälligheter Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv Information från Värmegruppen Agenda Värmegruppen informerar om arbetet

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-11 Fastighetsbeteckning: Högeryttern 4 Adress/ort: Travg 7, Kristianstad Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel. Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10

Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel. Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10 Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10 Gammalt Budskap Solelsystem är för dyra! Solvärmesystem har låg täckningsgrad och kan ej konkurrera med

Läs mer

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING Del 10 Mjölkning 2013 Lars Neuman, LRF Konsult 1 Författare: Lars Neuman, energi- och teknikrådgivare, LRF Konsult AB, Ulricehamn. Om handboken Denna handbok är ämnad att

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART

Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART Sverigesolen spar upp till 50% och ger inga koldioxidutsläpp Energin är idag den enskilt största kostnaden

Läs mer

Klimatsmarta brf Timotejen. Boendeträff 2

Klimatsmarta brf Timotejen. Boendeträff 2 Klimatsmarta brf Timotejen Boendeträff 2 Magnus Ulaner Projektledare Klimat och Kvalitet Klimatcoach HSB Södertörn magnus.ulaner@sodertorn.hsb.se 08 608 68 36 Innehåll Energikostnader Enhetsmätning och

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Summa exkl. moms 3 403,28 kr

Summa exkl. moms 3 403,28 kr 613 81 Oxelösund FAKTURA 2013-11-04 Sid 1 (5) Kundnr: 111111 Fakturanr/OCR-nr: 131104700089354 Kundcenters besök och telefontid: Mån 8-17, Tis - Fre 8-14:30 Lunchstängt alla dagar 12-13 Telefon 0155-388

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Bengt Stridh, Malmö 2011-10-18 Att sälja överskott av solel Svårigheter och lösningar + jämförelse med Tyskland Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Tyskland

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi Sol Vind Vatten Biobränsle Solkraft Solvärme 800 1000 kwh/m 2 V-grad 40 80 % 1 000 5 000 kr/m 2 100 kw kräver 500 m 2 under

Läs mer

Utbudskurva Norden (normalår)

Utbudskurva Norden (normalår) Utbudskurva Norden (normalår) Rörlig prod.kostnad öre/kwh 3 /ton CO 2 2 /ton CO 2 1 /ton CO 2 Gasturbinkraft Kondenskraft olja Elförbrukning P 1 /ton CO 2,8 öre/kwh Kraftvärme fjärrvärme Kondenskraft kol

Läs mer

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A Vecka 18 3 apr - 6 maj år 212, version: A Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-29 källa: Svensk Energi /vecka 1 9 8 7 Nuvarande period Föregående period

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Energisatsningar på gårdsnivå

Energisatsningar på gårdsnivå Energisatsningar på gårdsnivå Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen.

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad)

Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-213 TWh/vecka 7 6 5 4 3 Innevarande period Föregående period 1 resp 9% sannolikhet, 196-213 2 1 okt dec feb apr jun

Läs mer

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn Kostallar i Finland och vad har vi lärt oss från Nordamerika Jouni Pitkäranta, arkitekt Jag den första kostallritningen i 11 års ålder Byggt första kostall projektet i 15 års ålder år 1987 Blev arkitekt

Läs mer

VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT MINSKA ENERGIÅTGÅNGEN VID MJÖLKNINGSARBETET?

VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT MINSKA ENERGIÅTGÅNGEN VID MJÖLKNINGSARBETET? Examensarbete inom Lantmästarprogrammet VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT MINSKA ENERGIÅTGÅNGEN VID MJÖLKNINGSARBETET? HOW CAN YOU REDUCE THE ENERGY CONSUMPTION IN MILK PRODUCTION? Magnus Lindgren Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Mälarenergi. Elavtal för privatkund.

Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi och elmarknaden. Över 150 år av erfarenhet. Den 3:e april 1861 bildades Gaslysnings Aktiebolaget i Westerås. På den tiden hade företaget fullt upp med att

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet 1(5) Slutrapport Gårdsbiogas i Sölvesborg. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet Kursen upplägg har varit att ge en grund för hur biogas framställs och hur man affärsutvecklar

Läs mer

Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren?

Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren? Effektiv energianvändning ndning Analysmetoder Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren? Peter Karlsson Hur kommer svenska industrier att förändra sin energianvändning för att anpassa sig till övriga

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Utförd av: Statistiska Centralbyrån Martin Kullendorff Marcus Widén Oktober 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BRA MILJÖVAL

Läs mer

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Till dig som är företagskund ny prismodell FJÄRRVÄRME 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Först och främst, stort tack! Genom att du har fjärrvärme är du med och bidrar till ett hållbart samhälle

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Konvertering av mjölktankars kylsystem för värmeåtervinning

Konvertering av mjölktankars kylsystem för värmeåtervinning Konvertering av mjölktankars kylsystem för värmeåtervinning En studie med syftet att effektivisera kylsystem och reducera energianvändningen vid mjölkkylning Stipendiat: Mattias Dahlberg, Civilingenjör

Läs mer

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag?

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? www.glendimplex.se Energieffektivisera och behåll din elvärme Fastigheter som värms upp med elradiatorer kan sänka energi för brukningen genom byte

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-13 Fastighetsbeteckning: Härene 3:4 Adress/ort: Norra Härene Kartegården, Lidköping Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Kyla är dyrt, snö är gratis

Kyla är dyrt, snö är gratis Umeå Universitet Snökyla Kyla är dyrt, snö är gratis Ver 1, 22/1-10 Av Robert Granström Truls Langendahl Björn Olsson Inledning Under vintern har vi ett stort kylöverskott. Under sommaren har vi ett kylbehov.

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/10-2015 Fastighetsbeteckning: Eldsberga 6:107 Adress/ort: Västerljungvägen 20, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

TOTALT 5036700. BUDGET Modulär cykelparkering som ett skalbart sätt att utveckla cykelparkering Borås Stad

TOTALT 5036700. BUDGET Modulär cykelparkering som ett skalbart sätt att utveckla cykelparkering Borås Stad BUDGET Modulär cykelparkering som ett skalbart sätt att utveckla cykelparkering Borås Stad Åtgärd Kostnad Moduler 1300000 Inredning 800000 VA 55000 Återställningsarbeten VA 55000 nät 60000 Återställningsarbeten

Läs mer

Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare

Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare 3 % SPARA I SOLCELLER R Ä N T A Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare LÅT SOLEN GÖRA JOBBET! 2012 var det år då ETC fick fart på landets största offentliga solcellspark i Katrineholm

Läs mer

Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder

Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder Kompletterande dokument till Ei R 2012:14 Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen Kompletterand

Läs mer

Stödmaterial till regel 1.3 Bas (Ny regel 2011) En energikartläggning ska göras

Stödmaterial till regel 1.3 Bas (Ny regel 2011) En energikartläggning ska göras Stödmaterial till regel 1.3 Bas (Ny regel 2011) En energikartläggning ska göras Energibesparingar är bra både för miljön och plånboken. Genom att göra en energikartläggning är det lättare att identifiera

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Utbudskurva Norden (normalår)

Utbudskurva Norden (normalår) Utbudskurva Norden (normalår) R ö r lig p r o d.k o s tn a d ö r e /k W h G a s tu r b in k r a ft 3 /to n C O 2 K o n d e n s k r a ft o lja 2 /to n C O 2 1 /to n C O 2 E lfö r b r u k n in g 1 /ton CO

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Mjölkhygien i AMS. Christel Benfalk och Mats Gustafsson. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö

Mjölkhygien i AMS. Christel Benfalk och Mats Gustafsson. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö nr 105 Mjölkhygien i AMS Christel Benfalk och Mats Gustafsson JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2004 1 Mjölkhygien i AMS I automatiska mjölkningssystem (AMS)

Läs mer

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Lönsam solel idag och i framtiden Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Sol i Väst 22 september 2015 Johan Öhnell, ordf Kort om Solkompaniet Göteborg Örebro Stockholm Levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Christofer Sundström 13 april 2015 Outline 1 Elmarknad Energibehov & kraftkällor Prissättning Mikroproduktion 2 Smarta Elnät Definition

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Rörligt eller fast? Vem valde rätt vintern 2014/2015? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller fast? Vem valde rätt vintern 2014/2015? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller fast? Vem valde rätt vintern 2014/2015? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - rörligt eller fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer