Bengt Stridh, SolEl seminarium Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel"

Transkript

1 Bengt Stridh, SolEl seminarium Nettodebitering En förutsättning för småskalig solel

2 Solcellsanläggning - 3,36 kw - 19,4 m 2 Tillgängliga takytor utnyttjas hyggligt Nettoköp av el maj-augusti i år 181 kwh Exempel Solfångare 10 m 2 Solceller 19,4 m 2 3,36 kw

3 Problemställning matchning användning-produktion Solelproduktion på en byggnad sammanfaller endast delvis med byggnadens elanvändning Exempel från mitt och Marias hus med 3,36 kw solcellsanläggning 2912 kwh första året 52% överskott första året 62% under juni Hur hantera överskottet? Ska man överhuvud taget dimensionera för ett överskott?

4 Problemställning Hur hantera överskott i Sverige? 1. Skänka elen till nätet Möjligt, men ej längre nödvändigt! 2. Sälja elen Möjligt hos vissa elhandlare och nätägare men och är det lönt? 3. Nettodebitering Ej tilllåtet idag enligt Skatteverket 4. Lagra elen i batterier eller genom uppvärmning av vatten, för senare användning Möjligt idag, men dyrare och lägre systemverkningsgrad

5 Elförsäljning 1 Lagstadgad ersättning från nätbolag Sker med automatik På grund av minskade överföringsförluster i nätbolagets elnät Skyldighet enligt Ellagen 3 Kap.15 Kallas energiersättning, produktionsersättning, nätersättning, överföringsersättning, förlustersättning, ersättning för nätnytta Villa Gäddeholm Ersättning (öre/kwh, inkl. moms) Nätbolag 7,5 Exempel på ersättning (inkl. moms) Vattenfall 5,5-7,5 öre/kwh Fortum 4,4-7,6 öre/kwh Moms utbetalas enligt prislista, men ej enligt produktblad som anger 3,5-6,1 E.ON 3,6-6,5 öre/kwh Mälarenergi 4,6-12,1 öre/kwh

6 Elförsäljning 2 Försäljning till elhandlare OM man hittar köpare Exempel (inkl. moms) Bixia Nord Pool spot timpris, betalar ut moms Snitt 59,3 öre/kwh under jan-aug 2011 Behöver inte köpa el från Bixia E.ON försäljning Nord Pool spot timpris minus 4 öre/kwh Oklart på hemsidan om även köp av el måste ske från E.ON Din El Ca 1 kr/kwh Max 6 kw och 100 kunder Måste köpa el från Din El Nettokonsument Sala Heby Energi 3,71 kr/kwh (april 2011) Specialavtal med fåtal Vattenfall Elförsäljning (Ny, oktober 2011) Nord Pool spot timpris minus 4 öre/kwh Elhandelskund hos Vattenfall Villa Gäddeholm Ersättning (öre/kwh, inkl. moms) Nätbolag 7,5 Elhandel - elhandlare 59,3 (jan-aug 2011) Fortum elhandelsbolag köper inte 20 av 42 svarande elhandelsbolag köpte el våren 2011 (116 tillfrågade) Elforsk rapport 11:28.

7 Nord Pool spotpris - Exempel Välj Elspot Prices Priser exklusive moms Genomsnittlig ökning 13% per år under Nord Pool spotpris (SEK/MWh) Nord Pool spotpris per år

8 Nord Pool spotpris - Exempel Nord Pool spotpris (SEK/MWh) (område 3) jan 31 jan 02 mar 02 apr 02 maj 02 jun 02 jul 01 aug 01 sep 01 okt 01 nov 01 dec 31 dec ABB Group November 11, 2011 Slide 8

9 Nord Pool spotpris - Exempel 600 Nord Pool spotpris per timme 500 Spotpris (SEK/MWh) ABB Group November 11, 2011 Slide 9 Måndag Pris exklusive moms Söndag

10 Elförsäljning 3 OM man bor på rätt plats Oftast försäljning till nätbolag Nätbolag får köpa el för att täcka överföringsförluster Exempel (inkl. moms) Fortum Distribution (nätbolag) Nord Pool spot timpris minus 4 öre/kwh, betalar inte ut moms Max 63A, nettokonsument, elköp fritt val Sju nätbolag i Dalarna 1 kr/kwh Max 63 A, nettokonsument Öresundskraft Marknad 1 kr/kwh Max 63 A, nettokonsument, ansluten till Ö:s nät, elköp Öresundskraft (elhandelsbolag ) Lunds energi 1 kr/kwh Max 10 kw, nettokonsument, ansluten till Lunds elnät, elköp Lunds Energi (elhandelsbolag) Villa Gäddeholm Ersättning (öre/kwh, inkl. moms) Nätbolag 7,5 Elhandel - elhandlare Elhandel nätägare 59,3 (jan-aug 2011) E.ON och Vattenfall nätbolag köper inte E.ON skriver felaktigt på sin webb Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsbolag. 0

11 Elproduktion inmatad på nätet måste timmätas Enligt ellagen 4 Kap.10 ska elproducenten från och med 1 april 2010 inte betala något avgift för inmatningen (inklusive byte till timmätare) OM 63 A säkring OM man under kalenderår är en nettokonsument = uttag från nätet större än inmatning till nätet Gäller ej Karin Adalberths plushus i Åkarp I övriga fall får man betala för ett inmatningsabonnemang

12 Elförsäljning 4 Försäljning av elcertifikat OM man hittar köpare Godkännande efter ansökan hos Energimyndigheten Öppna Cesar-konto hos Svenska Kraftnät om man sköter handeln själv 1 elcertifikat per MWh Under 15 år Timmätning krävs För överskott som matas in på nätet kan man få elcertifikat utan extra kostnad OM 63 A säkring OM man under kalenderår är en nettokonsument (Cesar minimiavgift 200 kr/år) OM >50 kw kvotpliktig 17,9% under 2011 Villa Gäddeholm Ersättning (öre/kwh, inkl. moms) Nätbolag 7,5 Elhandel - elhandlare Elhandel nätägare 59,3 (jan-aug 2011) Elcertifikat ca 25 (ingen försäljning gjord) 0

13 Elcertifikat Exempel priser Marknadsstatistik finns på Cesar, Svenska Kraftnät https://elcertifikat.svk.se/ Månadsmedelpris (kr, exkl. moms) Månad

14 Elförsäljning 5 Ursprungsgarantier OM man hittar köpare Enligt ny lag från Samma villkor som för elcertifikat Timmätning krävs 1 ursprungsgaranti per MWh Första tilldelning under januari 2011 Pris oklart Villa Gäddeholm Ersättning (öre/kwh, inkl. moms) Nätbolag 7,5 Elhandel - elhandlare 59,3 (jan-aug 2011) Elhandel nätägare 0 Elcertifikat ca 25 (ingen försäljning gjord) Ursprungsgarantier? SUMMA såld överskottsel Jämför rörligt pris köpt el = värde sparad el ca 92 ~125 (Kundkraft + elöverföring)

15 Sparad el vanligen värd mera än såld el! Krångligt att idag reda ut exakt vad den producerade solelen är värd Värde av överskottsel varierar mycket 0,04 kr/kwh 3,7 kr/kwh Beror på hur aktivt man söker köpare Nätägare = var man råkar bo i landet, spelar stor roll Beror på om man ansökt om och hittat köpare för elcertifikat Sparad el har samma värde som det rörliga priset för den köpta elen Men ej om man har effekttariffer! Elnätpriset påverkas då inte med solelproduktion Andelen fast avgift i ökande, ger mindre besparing Varför inte helt rörliga elpriser?

16 En enkel lösning = Nettodebitering! Produktion och användning kvittas under den periodlängd man valt Månad År Endast rörliga avgifter kvittas Den producerade elen blir lika mycket värd som det rörliga priset för den köpta elen Men ej om man har effekttariffer!! Skatteverket säger att nettodebitering är otillåten på grund av att man ska betala energiskatt på all levererad el Nettodebitering finns i åtminstone Danmark, max 6 kw (1998-) Belgien, max 10 kw USA, 43 stater Kanada (Ontario, Yukon på gång) Japan (2009- Latinamerika (få installationer) Guatemala (2008-) Mexiko (2010-) Panama (2010-) Uruguay (2010-) Dominikanska republiken (juni 2011-) Costa Rica (pilotprojekt)

17 Diskussion EU-direktiv energieffektiva byggnader Solenergi kan bidra till detta Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Roll för solenergi? För den fortsatta utvecklingen av solcellsmarknaden i Sverige är det av yttersta vikt att nettodebitering eller motsvarande genomförs Om de tillgängliga takytorna ska kunna utnyttjas optimalt är det dessutom viktigt att avräkningsperioden blir tillräckligt lång om nettodebitering 1 månad är i minsta laget Avgrund mellan politisk vilja och verklighet Det behövs en bro över denna avgrund! Regeringen har tillsatt ännu en utredning om nettodebitering Resultatet förväntas våren 2012 => nettodebitering kan starta tidigast andra halvåret 2012?

18 Slutsatser Egenproducerad solel sparar köpt el Nettodebitering Bra för elproducenten! Mängden sparad el beror kraftigt på avräkningsperiodens längd vid nettodebitering Ju längre periodlängd desto mera el kan räknas som sparad el Blygsam ekonomisk påverkan för nätägare och elhandlare Staten förlorar energiskattintäkter men vinner momsintäkter för investeringarna Elförsäljning Varierande ekonomi för solelproducent Beroende av var man råkar bo och om man är godkänd för respektive hittat köpare för elcertifikat Villa med luftvärmepump Ej netto Månadsnetto Årsnetto Elforsk rapport 10:93

19 Möjligheter för solel finns i Sverige också! TWh/år möjligt om 25% av takoch fasadytor med minst 70% av max solinstrålning utnyttjades Utan att en enda kvadratmeter ny mark exploateras! Utan att landskapsbilden förändras 2,5 m W Idag Bara en bråkdel av tillgängliga ytor används för solenergi Planeringsmål saknas Vad händer med stöd efter 2012 Elcertifikatsystemet ej anpassat för små elproducenter Stor okunskap hos de flesta Före

20 Vision Tillgängliga takytor utnyttjas Möjlighet till nettodebitering eller motsvarande ersättning kritisk Avgör planering av anläggningsstorlek 19,4 m 2 3,36 kw

21 Lästips ABB Group November 11, 2011 Slide 21

22

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Innehåll Marknader i Sverige Vad är mikroproduktion Problemställning för solelproducenter

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning Finansiering av solcellsinstallationer en handledning Titel: Utgiven av: Projektledare: Finansiering av solceller en handledning Länsstyrelsen Skåne Åsa Skillius Diarienummer: 19161-2014 ISBN: 978-91-87423-63-5

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Christofer Sundström 13 april 2015 Outline 1 Elmarknad Energibehov & kraftkällor Prissättning Mikroproduktion 2 Smarta Elnät Definition

Läs mer

Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT

Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT 1 1 Klimatsmart Trosa 27 november 2014 Hur många tusen vill ni spara? 2 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik 0 Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar Solcellsanläggningar Långt lönsammare än du tror Berätta mer om evenemanget här. Du kan dela med dig av information om organisationen, planeringen inför evenemanget eller saker som deltagarna bör ta med

Läs mer

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! Ø 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Ø Totalt strålar det in 15 000 20 000 gånger mer på ett

Läs mer

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem Solel för lantbruket Charlotta Winkler 2013-11-07 Solelsystem Enkelt system Ingen lagring Lite/inget underhåll (byte av växelriktare ca vart 15:e år) 25 års garanti och livslängden är mer än 25 år Bildkälla:

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

Förkylning av mjölk Energibesparing

Förkylning av mjölk Energibesparing Förkylning av mjölk Energibesparing Foto: Lars Johansson Författare: Lars Johansson Klass: Agrotekniker 2010 LIA rapport 2011-03-28-2011-04-29 Handledare: Kent-Olof Söderqvist, Agroväst. Utgivningsdatum:

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Cecilia Karlström Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2010 Examinator: Camilla Persson

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter En förstudie genomförd på uppdrag av Strängnäs Kommun av Maj 2014 645 97 Stallarholmen Sida 1 av 62 A. Inledning A1. Sammanfattning av rapporten

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer