TOTALT BUDGET Modulär cykelparkering som ett skalbart sätt att utveckla cykelparkering Borås Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOTALT 5036700. BUDGET Modulär cykelparkering som ett skalbart sätt att utveckla cykelparkering Borås Stad"

Transkript

1 BUDGET Modulär cykelparkering som ett skalbart sätt att utveckla cykelparkering Borås Stad Åtgärd Kostnad Moduler Inredning VA Återställningsarbeten VA nät Återställningsarbeten nät Etablering Markarbete Markupplåtelse Bygglov Projektering Flytt av taxiangöring Projektledning Uppföljning, Enkät Information/Marknadsföring Oförutsedda händelser Cykelparkeringsrutor (10st) Leverans Montering/Transporter Markupplåtelse 700 Projektering TOTALT

2 TIDPLAN Modulär cykelparkering som ett skalbart sätt att utveckla cykelparkering Borås Stad Månad okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug Aktivitet Beställning av moduler Beställning av cykelställ Projektering Bygglovsansökan Ansökan om markupplåtelse Beställning VA-service Beställning elservice Markarbete för modulen Flytt av taxiangöring Montering och inredning av modulgarage Marknadsföring och information Utplacering cykelställ Invigning Sammanställning och redovisning

3 Kompletterande uppgifter avseende klimateffekter och ekonomi inför den fördjupade prövningen år 2012 Denna tabell är ett komplement till ansökningsblanketten till Delegationen för hållbara städer för ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt förordningen (2008:1407). Här redovisas förändrad energianvändning och tillhörande emissioner till följd av åtgärder som rör byggnader och byggnadsverk, transporter, livsstil, teknisk försörjning och annat. I tabellen redovisas också hur emissionerna påverkas av investeringar i ny energitillförsel, stödberättigad kostnad, sökt belopp och åtgärdernas livslängd. Genomförs flera åtgärder inom ett område (t ex byggnader och byggnadsverk) redovisas respektive åtgärd i var sin tabell. Förklaringar och anvisningar till tabellen finns nedan. Sökande: Borås Stad Projektbenämning (använd samma benämning som i ansökan): Modulär cykelparkering som ett skalbart sätt att uveckla cykelparkering Åtgärd: Nybyggnad BYGGNADER OCH BYGGNADSVERK Fjärrvärme Gas Olja TRANSPORTER D. Emissionsfaktorer (gram Drivmedel

4 LIVSSTIL Fjärrvärme Gas Olja Drivmedel TEKNISK FÖRSÖRJNING ÖVRIGT INVESTERINGAR I TILLFÖRSEL AV FÖRNYBAR ENERGI Förnybar el Förnybar Biogasfordon Biodrivmedel F. Energitillförsel (MWh/år) G. Emissionsfaktor H. Åtgärdens tillförd energi (gram livslängd (år)

5 FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR TILL TABELLEN Klimateffekter av förändrad energianvändning A. Referensvärde B. Förändring relativt referensvärde C. Kontraktering av förnybar energi eller kärnkraft D. Emissionsfaktor Här redovisas referensvärdet för energianvändningen uppdelat för de olika energibärarna, d v s energianvändningen om åtgärden inte genomförs (MWh/år). Detta kan t ex utgöras av nybyggnadskrav (BBR) eller historisk energianvändning. Här redovisas hur mycket energianvändningen förändras för varje energibärare i MWh/år när åtgärden är genomförd. Om energianvändningen ökar relativt referensvärdet redovisas detta som ett negativt värde. Här redovisas hur stor andel av den energi som kommer att användas som är förnybar eller från kärnkraft. Kontrakteras t ex produktionsspecificerad förnybar el som är reviderad eller verifierad redovisas detta (Se Miljöstyrningsrådets råd för inköp av el). Här redovisas emissionsfaktorerna för relevanta energibärare i den aktuella situationen. Detta innefattar emissionsfaktor för: - det lokala fjärrvärmesystemet alternativt för en kontrakterad produktionsspecificerad fjärrvärmemix; - den inhandlade elens miljöprestanda (indikera även om egenproducerad el används, men redovisa detta i tabellen för tillförsel av förnybar energi); - den lokala gasmixen (biogas, naturgas); - biodrivmedelsanvändning. livslängd Här redovisas den livslängden (antal år) för åtgärden. Investeringar i tillförsel av förnybar energi F. Tillförd energi Här redovisas hur mycket energi som kommer att tillföras energisystemet i MWh per år. G. Emissionsfaktor tillförd energi Här redovisas emissionsfaktorn (gram CO2-ekvivalenter per kwh) för den nya tillförda energin. Om möjligt bör ett livscykelperspektiv användas. H. Åtgärdens livslängd Här redovisas den livslängden (antal år) för åtgärden

6 Modulär cykelparkering som ett skalbart Borås Stad sätt att utveckla cykelparkering Borås Stad: Förklaring till tabellen med kompletterande uppgifter: En exakt beräkning av klimateffekten är svåra, men uppskattningen av projektets effekter bygger på följande utgångspunkter: För varje ersatt bilkilometer sparas 0,7 kwh respektive 170 g CO2. Enligt beräkningsmodellen NTM Calc (www.ntmcalc.org) är CO2 utsläpp för en resa på 130 km per pkm: Med bil: 26,5 kg Buss, regional/fjärrtrafik: 7,8 kg Tåg, fjärrtrafik: <0,01 kg. Borås har en omfattande in och utpendling främst från/till Göteborg, en sträcka på ca. 130 km t. o. r., med hög andel bilpendling. Per bilpendlare som byter till buss/cykel minskar CO2 utsläppen med ca. 3.7 ton/å Dvs. för varje arbetspendlare mellan Göteborg och Borås som kan förmås byta från bil till buss och cykel minskar CO2 utsläppen med ca. 3,7 ton/år. Energiåtgången minskar med ca. 70%,ca kwh/år. Vidare antas att 1/3 av användarna av cykelparkeringen vid resecentrum i ett första utbyggnadsskedet (100 platser) annars hade arbetspendlat med bil på sträckan Borås Göteborg. Dvs. 33 personer. Deras årliga energianvändning vid bilpendling uppskattas utifrån ovanstående uppgifter till ca. 19 MWh/person och år, totalt ca. 600 MWh/år för 33 personer (A: Referensvärde). Energibesparingen (B: Förändring relative referensvärdet) bedöms enligt ovan till 420 MWh/år. Andelen förnybar energi i den kvarstående energianvändningen för arbetspendling antas ligga runt 30% enligt Västtrafiks ambitioner för kollektivtrafik (buss & tåg). Den verkliga andelen kan variera beroende på andelen tåg/bussresenärer och andelen biobränsle i bussarna, men kan inte påverkas genom detta projekt. Vilken emissionsfaktor som ska användas är oklar. Energibesparingen görs av drivmedel för personbilar och räknas med 280 g/kwh. Emissionsfaktorn för den resterande energianvändningen (i buss & tåg) är lägre eftersom (förnybar) el och till viss del biobränslen används i kollektivtrafiken. Den exakta emissionsfaktorn är dock starkt beroende på relationen mellan tåg och bussresenärer och kan är svår att bedöma. Observera att energibesparingseffekten av förbättrade cykelparkeringen på gatumark (bike corrals) som också är del av förslaget inte har räknats med eftersom effekten är svårbedömd. Likaså har inte effekten av cykelparkeringen vid resecentrum på mer lokala bilresor vägts in. Bedömningen av energibesparingseffekten måste därför anses som försiktigt.

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSÅTGÄRD (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Stödet kan

Läs mer

Nulägesbeskrivning och analys

Nulägesbeskrivning och analys Bilaga 1 (Energiplanen 2011-13) Nulägesbeskrivning och analys Energi- och växthusgasstatistik för Alingsås 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 4 2 INLEDNING... 5 AVGRÄNSNING OCH METOD... 5 BESKRIVNING AV STATISTIK

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

(SFS 2008:1407} E-post. Aktiebolag Allmännyttigt bostadsföretag

(SFS 2008:1407} E-post. Aktiebolag Allmännyttigt bostadsföretag DEtXGÅTionen FOR ^ HÅLLBARA STÄDER sféjs ^ Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERIIMGSPROJEKT (SFS 2008:1407} STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR

Läs mer

Tekniskt stöd - Energieffektivisering

Tekniskt stöd - Energieffektivisering Tekniskt stöd - Energieffektivisering Arctic Color, Porjus 2014-02-06 Utförd av Energibyrån E AB Rapportversion: 131215 Energirapport Rapportnummer: 276 Datum: 2014-02-06 Fastighetsbeteckning: Porjus 100:6

Läs mer

Index för hållbar bilism

Index för hållbar bilism Index för hållbar bilism 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bilen är för många en frihetssymbol och mobilitet är ett viktigt fundament i dagens samhälle.

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader + PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader 2015-04-17 Mattias Bisaillon & John Johnsson, Profu Sammanfattning Enligt Gävle kommuns miljöstrategiska program skall energianvändningen

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige

Energiförsörjningen i Sverige Energiförsörjningen i Sverige Kortsiktsprognos 2008-08-15 ER 2008:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: 016-544

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011 Antagen 2011-12-19 i KF 1 Förord: Produktion, distribution och användning av energi har troligen den enskilt största passiva influensen på vårat moderna

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer GRI-bilaga 2014 Catena AB publicerar i år för andra året i följd en hållbarhetsredovisning enligt riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras som ett separat

Läs mer

Energieffektiva Malmö

Energieffektiva Malmö Energieffektiva Malmö Datum: 2011-03-17 Ansvarig: Jesper Danielsson Förvaltning: Miljöförvaltningen, Malmö stad Enhet: Avdelningen för stadsutveckling och klimat Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1

energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1 energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1 energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden ingrid nyström martin erlandsson torbjörn lindholm morgan fröling jan-olof dalenbäck

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Antagandehandling Augusti 2009

Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Antagandehandling Augusti 2009 Energi- och klimatstrategi 2009-2015 Antagandehandling Augusti 2009 Sammanfattning Burlövs kommun är belägen i de västra delarna av Skåne och är grannkommun till Malmö Stad. Kommunen är 19 kvadratkilometer

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer