Problemställning matchning användning-produktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Problemställning matchning användning-produktion"

Transkript

1 Bengt Stridh, Malmö Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion Solelproduktion på en byggnad sammanfaller endast delvis med byggnadens elanvändning Exempel på timvis matchning mellan solelproduktion (2,3 kw topp ) och elanvändning under en sommarvecka i en villa med fjärrvärme Hur hantera överskottet? Ska man överhuvud taget dimensionera för ett överskott?

2 Problemställning Tillgängliga takytor utnyttjas inte TWh/år möjligt om 25% av takoch fasadytor med minst 70% av max solinstrålning utnyttjades 2,5 m W Utan att en enda kvadratmeter ny mark exploateras! Utan att landskapsbilden förändras Idag Bara en mindre del av tillgängliga ytor kan användas, om solelöverskott ska undvikas Vision Tillgängliga takytor utnyttjas 19,4 m 2 3,36 kw Från och med

3 Problemställning Hur hantera överskott? 1. Skänka elen till nätet Möjligt idag 2. Nettodebitering Ej möjligt idag 3. Lagra elen i batterier eller genom uppvärmning av vatten, för senare användning Möjligt idag, men dyrare och lägre systemverkningsgrad 4. Sälja elen Möjligt hos ett fåtal elhandlare, men och är det lönt? Elförsäljning - Exempel Kreditering hos nätbolag På grund av minskade förluster i nätbolagets elnät Skyldighet enligt Ellagen 3 Kap.15 Elhandel OM man hittar köpare Nord Pool spotpris, med eller utan avdrag Bixia, timpris utan avdrag, bästa erbjudande jag hittat Falkenberg energi, volymvägt spotpris med avdrag enligt affärsuppgörelse, kräver byte för elköp BestEl, timpris, månadsavgift 25 kr/månad + balansansvar 2 öre/kwh Övriga 12 tillfrågade tackade nej Kr/kWh Frivilligt Skyldighet 7 öre/kwh hos Vattenfall

4 Elproduktion inmatad på nätet måste timmätas Enligt ellagen 4 Kap.10 ska elproducenten från och med 1 april 2010 inte betala något avgift för inmatningen (inklusive byte till timmätare) OM 63 A säkring OM man under kalenderår är en nettokonsument = uttag från nätet större än inmatning till nätet Gäller ej Karin Adalberths plushus i Åkarp Nord Pool spotpris - Exempel Select Area Prices Priser exklusive moms Nord Pool spotpris (SEK/MWh) Nord Pool spotpris per år År

5 Nord Pool spotpris - Exempel Nord Pool spotpris per månad 1000 Nord Pool spotpris (SEK/MWh) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nord Pool spotpris per dygn 2010 Nord Pool spotpris (Euro/MWh) Priser exklusive moms Elcertifikat - Exempel Elcertifikat 1 elcertifikat per MWh Under 15 år Timmätning krävs För överskott som matas in på nätet kan man få elcertifikat utan någon extra kostnad OM 63 A säkring OM man under kalenderår är en nettokonsument OM man hittar köpare Ca 0,3 kr/kwh (Cesar minimiavgift 200 kr/år) OM >50 kw kvotpliktig 17,9% under 2011 Kr/kWh Frivilligt Frivilligt Skyldighet

6 Elcertifikat Exempel priser Marknadsstatistik finns på Cesar, Svenska Kraftnät https://elcertifikat.svk.se/ 350 Prisutveckling elcertifikat 300 Månadsmedelpris exkl. moms (kr) Månad Ursprungsgarantier Enligt ny lag från Samma villkor som för elcertifikat Timmätning krävs 1 ursprungsgaranti per MWh Första tilldelning under januari 2011 Pris oklart

7 Sparad el värd betydligt mer än såld el! Rörlig del Elhandel Energiskatt Elcertifikatpris Elöverföring Fasta avgifter Elhandel Elöverföring Elförsäljning (i bästa fall) En möjlig lösning = Nettodebitering! Produktion och användning kvittas under den periodlängd man valt Timme Månad År Fasta avgifter kvittas inte

8 Begränsning av systemstorlek - Exempel Villa med luftvärmepump. Årlig elanvändning kwh. Utan nettodebitering Årlig produktion: 500 kwh Utnyttjad takyta: 6 % Med månadsnettodebitering Årlig produktion: 3200 kwh Utnyttjad takyta: 39 % Elforsk rapport 10:93 Sparad köpt el med olika avräkningsperioder Villa med luftvärmepump. Årlig elanvändning kwh. Begränsning av systemstorleken 2,3(månadsnettodebitering) 4,5(årsnettodebitering) 1 (utan nettodebitering Elforsk rapport 10:93

9 Sparad köpt el med olika avräkningsperioder Villa med luftvärmepump. Årlig elanvändning kwh. Vid samma systemstorlek 2,3(månadsnettodebitering) 4,5(årsnettodebitering) 1(utan nettodebitering) Elforsk rapport 10:93 Elproduktionens värde för egenproducenten 4,5(årsnetto) 3(månadsnetto med försäljning) 2(månadsnetto utan försäljning) 1(utan nettodebitering) Elforsk rapport 10:93

10 Täckningsgrad för solel för olika typhus Typhus: V = Villor, F = Flerbostadsfastigheter, L = Lokaler Nettodebitering - Inverkan för nätägare Nettodebitering för småhus störst ekonomisk effekt för aktörerna I praktiken högre grad elöverskott som matas in på nätet Merparten (57%) av antalet ansökningar om investeringsstöd Antag småhusinstallationer t.o.m 2011 och alla med fjärrvärme Minskad omsättning för Sveriges nätägare kr/år (månadsnetto) kr/år (årsnetto) 1 Utan netto 2-3 Månadsnetto 4-5 Årsnetto Elforsk rapport 10:93

11 Nettodebitering Inverkan för elhandlare Antag småhusinstallationer t.o.m 2011 och alla med fjärrvärme Minskad omsättning för Sveriges elhandlare kr/år (månadsnetto) kr/år (årsnetto) Vinst om elhandlaren även är den balansansvarige (pga profilvärde) kr/år (månadsnetto) kr/år (årsnetto) Källa: Elforsk 07:62 (s 16) Nettodebitering Inverkan för staten Antag småhusinstallationer t.o.m 2011 och alla med fjärrvärme Minskade intäkter för energiskatt och moms kr/år (månadsnetto) kr/år (årsnetto) Uppvägs av momsintäkter vid investeringarna i solcellsanläggning Elforsk rapport 10:93

12 Slutsatser Egenproducerad solel sparar köpt el Mängden sparad el beror kraftigt på avräkningsperiodens längd Ju längre periodlängd desto mera el kan räknas som sparad el Nettodebitering Bra för elproducenten! Blygsam ekonomisk påverkan för nätägare och elhandlare Staten förlorar energiskattintäkter men vinner momsintäkter för investeringarna Elförsäljning Svag ekonomi för solelproducent Intäkterna svårbedömda Villa med luftvärmepump Idag Månadsnetto Årsnetto Elforsk rapport 10:93 Slutsatser Frånvaron av nettodebitering missgynnar solcellstekniken Tillgängliga takytor kan idag endast utnyttjas till liten del, om egenproducent vill optimera värdet Månadsnettodebitering skulle drastiskt förbättra utnyttjandegraden, men begränsar fortfortfarande ytutnyttjandet En nettodebiteringsgräns, exempelvis 63A = 43,5 kw = 313 m 2 begränsande faktor för större byggnader

13 Energimarknadsinspektionens förslag EI R2010:23 Skyldighet införs för elnätsföretag att basera nättariffen på nettot av uttagen och inmatad el under månaden, om 63A och inmatning utmatning Olämpligt att lägga en skyldighet på elhandelsföretagen att nettodebitera Exempel. Resultaten beror på elanvändning och priser hos både nätbolag och elhandlare. 1,60 Pris (kr/kwh) 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,20 0,03 0,07 0,35 0,35 0,07 0,07 0,07 0,63 0,63 0,50 0,63 Skyldighet (i bästa fall) 0,07 0,07 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,30 Frivilligt 0,07 Sålda elcertifikat Elförsäljning spot Nätkreditering Nät fast Elhandel fast Elhandel energiskatt Elhandel elcertifikat Elhandel elpris Nät rörlig 0,00 Totalt pris för köpt el Full nettodebitering solel Netto solel EI förslag Netto EI förslag + frivillig elförsäljning Netto EI förslag + frivillig netto elhandel Energimarknadsinspektionens förslag EI R2010:23 Regeringen bör ge Skatteverket i uppdrag att utreda möjligheten att ändra skattereglerna så att nettodebitering tillåts omfatta energiskatt och moms Ej tillåtet idag Regeringen bör ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda möjligheterna för små elproducenter att själva svara för den mätning och rapportering som ligger till grund för tilldelning av elcertifikat Skulle ge elcertifikat på hela solelproduktionen och inte bara den som matas in på nätet = UTMÄRKT! Alternativt använd schablonvärde EI:s utredning är ute på remiss Remissvar ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast 8 februari

14 Vision Tillgängliga takytor utnyttjas Möjlighet till nettodebitering eller motsvarande ersättning kritisk Avgör anläggningsstorleken 19,4 m 2 3,36 kw Diskussion EU-direktiv energieffektiva byggnader Solenergi kan bidra till detta Remiss Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39, roll för solenergi? För den fortsatta utvecklingen av solcellsmarknaden i Sverige är det av yttersta vikt att nettodebitering eller motsvarande genomförs Om de tillgängliga takytorna ska kunna utnyttjas optimalt är det dessutom viktigt att avräkningsperioden blir tillräckligt lång 1 månad är i minsta laget Nettodebitering och investeringsstöd eller inmatningslag nödvändigt för att skapa en solcellsmarknad i Sverige I väntan på grid parity Rätt många år fram i tiden i Sverige Nära förestående i Tyskland DIRECTIVE 2010/31/EU

15 Diskussion Avgrund mellan politisk vilja och verklighet Det behövs en bro över denna avgrund! Bloggtips

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10 Nettodebitering En förutsättning för småskalig solel Solcellsanläggning - 3,36 kw - 19,4 m 2 Tillgängliga takytor utnyttjas hyggligt Nettoköp av el maj-augusti

Läs mer

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Innehåll Marknader i Sverige Vad är mikroproduktion Problemställning för solelproducenter

Läs mer

Rapport Nettodebitera mera! styrmedel för att stimulera småskalig förnybar elproduktion

Rapport Nettodebitera mera! styrmedel för att stimulera småskalig förnybar elproduktion Rapport Nettodebitera mera! styrmedel för att stimulera småskalig förnybar elproduktion Text: David Kihlberg Faktainsamling: Daniel Arnesson Omslagsfoto: istockphoto Layout: Ingela Espmark Naturskyddsföreningen

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Intäkter från elproduktion med småskalig biokraftvärme 2013-04-06. Björn Kjellström

Intäkter från elproduktion med småskalig biokraftvärme 2013-04-06. Björn Kjellström Intäkter från elproduktion med småskalig biokraftvärme 2013-04-06 Björn Kjellström Rapport avseende uppdrag från Hushållningssällskapet Sammanfattning Företaget Lucrum Tech AB som ägs av lantbrukare i

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Utmaningen Minska elanvändningen och omvandla mer förnybar elenergi

Utmaningen Minska elanvändningen och omvandla mer förnybar elenergi Utmaningen Minska elanvändningen och omvandla mer förnybar elenergi Everything you know about electricity is wrong uttryckt av den brittiske energiforskaren Walt Patterson Det gamla (nuvarande) energisystemet

Läs mer

ER 2014:29. Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi

ER 2014:29. Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi ER 2014:29 Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT

Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT 1 1 Klimatsmart Trosa 27 november 2014 Hur många tusen vill ni spara? 2 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Christofer Sundström 13 april 2015 Outline 1 Elmarknad Energibehov & kraftkällor Prissättning Mikroproduktion 2 Smarta Elnät Definition

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik 0 Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning Finansiering av solcellsinstallationer en handledning Titel: Utgiven av: Projektledare: Finansiering av solceller en handledning Länsstyrelsen Skåne Åsa Skillius Diarienummer: 19161-2014 ISBN: 978-91-87423-63-5

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv

Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv - Ett projekt inom SolEl-programmet- Medverkande Nils-Eric Carlstedt, Vattenfall Power Consultant Björn

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 13

& ElårEt Verksamheten 20 13 & Elåret Verksamheten 2013 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 54 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 000 ex, maj 2014 Omslagsfoto:

Läs mer

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar Solcellsanläggningar Långt lönsammare än du tror Berätta mer om evenemanget här. Du kan dela med dig av information om organisationen, planeringen inför evenemanget eller saker som deltagarna bör ta med

Läs mer

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör En rapport från Energimarknadsinspektionen Förord Energimarknadsinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på bland annat elmarknaden, samt vara en

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer