Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll"

Transkript

1 KomMed Medlemssystem Användarhandledning V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång Inloggning KomMed arbetsyta behörighetsgrupper Sök Personfliken Medlemsfliken Utföra en sökning Specialtecken att använda vid sökning Funktionsmenyn Skapa ett e-postutskick för framsökta personer Länsstatistik Åldersstatistik Exportera adresser till Excel Exportera valfri data till Excel Exportera listan till excel Utskriftsmenyn Registrera ny medlem Registrera personuppgifter Skapa medlemskap Skapa koppling mellan huvudmedlem och familjemedlem Annan betalare och god man Egenskaper Skapa egenskaper Medlemsrapport Söka nya medlemmar, utträdda medlemmar och obetalda medlemsavgifter Skriva ut etiketter Skriva ut medlemslista

2 1. Att komma igång 1.1 Inloggning Skriv adressen i din webbläsare (t.ex. Internet Explorer) och tryck enter. (Se figur 1a). Figur 1a I inloggningsskärmen (figur 1b) skriver du ditt användarnamn och lösenord. (Ditt användarnamn och lösenord står på ditt medlemskort). Klicka sedan på Logga in Har du glömt ditt lösenord klickar du på länken Glömt lösenord som du hittar i det nedre vänstra hörnet i inloggningsskärmen. Figur 1b Policy för hantering av uppgifter För att kunna logga in första gången måste du bekräfta att du har tagit del av policy för hantering av uppgifter i Riksförbundet FUB:s register. Du gör det genom att kryssa i rutan Jag har läst och accepterar villkoren och därefter klickar på knappen logga in. 2

3 1.2 KomMed arbetsyta När du har loggat in i KomMed kommer du till startsidan (figur 1c). Figur 1c 1. Titel för sidan som visas. 2. Menyn, här navigerar man till de olika delarna av systemet. 3. Presentationsytan, här visas den information man navigerar till via menyn till vänster. 4. Här visas vem som är inloggad och vilken behörighet vederbörande har. 5. Detta fält används för att visa så kallade Snabb-tips. Dessa visas som en kort instruktion till formulärfält, klickar man i ett fält för att fylla i information så får man tips om hur man bör utforma sin inmatning. Menyn till höger ligger alltid kvar oavsett vilken funktion man valt. När man väljer någon av funktionerna i menyn öppnas olika fönster till höger. Vilka funktioner man kan se är styrt av behörigheter. Behörigheter tilldelas efter grupptillhörighet som t.ex. förtroendeuppdrag. 1.3 behörighetsgrupper Vad man kan göra i KomMed styrs av behörigheter. Alla ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassörer och medlemsregisteransvariga kan söka fram medlemmarna i sin egen lokalförening. De kan även skriva ut listor och rapporter. Alla som har genomgått en utbildning kan dessutom ändra vissa saker i systemet. Registrera nya medlemmar, ändra medlemmars kontaktuppgifter, märka upp medlemmar med egenskaper, administrera föreningens förtroendeuppdrag samt administrera föreningens medlemsavgifter. Alla medlemmar kan ändra vissa egna uppgifter genom att logga in på Mina sidor. E-post, telefonnummer, intresseområden, behov av lättläst information. Adressen till Mina sidor är: 3

4 2. Sök Sökbilden (figur 2a) är uppdelad i flikar bestående av; Person Medlem Grupper Figur 2a 4

5 2.1 Personfliken Sökning kan ske i alla fält. Det räcker med att fylla i ett fält för att starta en sökning. Vill man att sökningen skall styras av flera parametrar kan man välja att fylla i fler fält. ID I systemet har varje registrerad person ett ID nummer. För att söka på ett ID nummer fyller man i detta här. Vill man söka på flera id-nummer samtidigt kan man separera dessa med, (Komma) Förnamn Personens förnamn Efternamn Personens efternamn c/o Care of adress. Gatuadress T.ex. Frestavägen 78 Extra adressrad I de fall det behövs en extra adressrad skall detta fält användas Postnummer Postnummer t.ex Kan anges både med och utan mellanslag eller Ort Ortsnamn. T.ex. Sundbyberg Land Land T.ex. Sverige Lättläst (egenskap) Personen har begärt att få information på enkel svenska. Telefon T.ex Mobiltelefon T.ex E-post T.ex. E-postfältet markeras med en färg för att indikera om adressen fungerat vid föregående utskick. Olika färgkoder representerar olika status för registrerad e- post adress. Det fungerar enligt nedan: Grönt = Adress ok (om den har testat i ett e-post utskick) eller ny adress som inte använts ännu. Rött = Personen har själv avböjt e-post utskick (Mottagaren har gjort en reply med "Unsubscribe" i ämnesfältet) Blått = Permanent fel, fel i adressen, mottagaren finns inte, domänen finns inte Gult = tillfälligt fel mottagarens konto är fullt Det är bara gröna och gula adresser som kommer med i massmailen Fax T.ex Arb. Telefon Arbetstelefon Arb. Mobil Arbetsmobiltelefon Arb. Fax Arbetsfax Födelsedatum Födelsedatum anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD Ex Personnummer Personnummer anges i formatet Kön De alternativ som finns tillgängliga för kön är; Kvinna, Man och Inte angivet 5

6 Adresstatus De alternativ som finns är; Giltig Aktiv är standardstatusen. När statusen aktiv är satt kommer posten att hittas vid vanliga sökningar. Passiv Passiv anger att denna post för tillfället inte är aktiv. Det kan vara när en medlem/givare inte skall synas i registret längre. Man kan likställa det med att ta bort en post, fast det man de facto gör är att gömma den från vanliga sökningar. Okänd adress Info Skyddad identitet Person med skyddad identitet. Avpersonifierad Har ingen aktiv kontakt ägt rum de senaste tre åren skall en registerpost sättas till Avpersonifierad. Det betyder i korthet att personen inte längre är intressant att ha kvar i registret. Detta har även kopplingar till lagen om lagring av persondata, PUL. Relationer Relation2 Relation3 E-post status Avliden Info Har god man eller annan betalare. Personen betalar inte faktura själv. Är god man eller annan betalare. Personen betalar faktura åt någon annan. Både har och är god man eller annan betalare. Ok /ej testad = Grönt Avanmäld = Rött Okänd status/permanent fel = Blått Temporärt fel = Gult 6

7 2.2 Medlemsfliken Här kan man söka efter enskilda medlemmar eller en grupp medlemmar med samma egenskaper. Figur 2b visar hur medlemsfliken ser ut. Figur 2b Alla fält under medlemsfliken är sökbara. Genom att fylla i ett värde i någon eller flera av fälten innan man klickar på Sök. Nedan följer en beskrivning av de olika fälten. Medlemsnummer Organisation Medlemskategori Status Aktuell period Medlem sedan Betalt t.o.m. För att söka på ett medlemsnummer fyller man i detta här. Observera att detta inte är samma som personens ID nummer. Här väljer man i vilket länsförbund eller lokalförening man vill söka medlemmar. De alternativ som finns är; Alla medlemmar. Huvudmedlem. Familjemedlem. Huvudmedlem + fam. (Endast föreningar som har familjeavgift ). Familjemedlem + fam. (Endast föreningar som har familjeavgift ). De alternativ som finns är; Aktiv. Passiv. Utträdd. Ange mellan vilka datum som sökningen ska ske. Ange från vilket datum som sökningen ska ske. Ange t.o.m. vilket datum som sökningen ska ske. 7

8 2.3 Utföra en sökning Vill man söka efter en medlem i registret börjar man med att öppna sökbilden genom att klicka på Sök i navigeringsmenyn. Man kan söka i flera flikar samtidigt. Efter att du fyllt i de uppgifter under personfliken du vill söka på, klicka på nästa flik och fortsätt fylla i. Exempel 1 Anta att vi vill söka efter användare som har förnamnet Per. Först skriver vi Per i fältet för förnamn och trycker sedan på Sök. Sökträffar visas i tabellform, vilket visas i figur 2c nedan. Figur 2c 8

9 I listan nedan beskrivs de olika delarna av sökresultatet. 1. Visar antal sidor med svar. Träffarna genererade under denna sökning får inte plats på en sida. Totalt finns det sju sidor med sökträffar. Du har även möjlighet att i listan välja hur många träffar du vill skall synas per sida. De alternativ som finns är; Alla 2. Här visar systemet hur många träffar den utförda sökningen gav. 3. Funktionsmenyn. Denna används för att bearbeta dina sökresultat. 4. ID nummer för de sökträffar sökningen gav. Varje person i systemet har ett individuellt ID nummer. 5. Efternamn 6. Förnamn 7. Adress 8. Postnummer 9. Postort 9

10 Exempel 2 Anta att vi vill söka efter medlemmar med namnet Per, som andra kriterium vill vi att sökningen endast skall visa de medlemmar som bor i Stockholm. Som i exempel 1 så skriver vi Per i fältet för förnamn och matar sedan även in Stockholm i fältet Ort. Resultatet av sökningen kan ses i figur 2d. Figur 2d Sökningen kan, som visas i exemplen ovan skräddarsys för att ge precis de sökträffar man vill få fram. Alla fält är sökbara, vilket ger en stor frihet att få fram de träffar man söker. I de fall där sökningen endast genererar ett svar, t.ex. En person, så kommer sökfunktionen automatiskt visa den medlemmens detaljsida (personbilden). 10

11 2.4 Specialtecken att använda vid sökning För att effektivt kunna utföra sökningar finns nedanstående alternativ som kan effektivisera sökningarna ännu mer. Tecken Betydelse Exempel! Inte Används om man vill utesluta värden från sökningen > Större än Tar med alla värden strikt större än det angivna. Fungerar även på strängar < Mindre än Tar med alla värden strikt mindre än det angivna. Fungerar även på strängar - Intervall Tar med alla värden mellan två angivna. Fungerar inte på strängar -- Datumintervall Tar med alla datum mellan två angivna. Fungerar bara datumfält. Tomt Kräver att det angivna fältet ska vara tomt.? Wildcard Ersätt ett tecken med vad som helst!1234 Tar inte med t.ex. id 1234 i sökningen >1234 Tar med alla t.ex. id större än 1234 >Östberg Tar med alla t.ex. efternamn större än Östberg (som Öster) <1234 Tar med alla t.ex. id mindre än 1234 <Andersson Tar med alla t.ex. efternamn större än Andersson (som Anderberg) Tar med alla t.ex. id mellan 1000 och Tar med alla t.ex. inträdesdatum mellan 1 juni och 30 juni 2007?asse Tar med både Hasse och Lasse, Flera värden 12,14,16 Tar med t.ex. id 12 och 14 och 16 * Wildcard Ersätter inget eller flera tecken, vilka som Kombination av tecken. Inte + Tomt = Inte tomt *sson Tar med Andersson, Johansson och alla andra som slutar på sson Kräver att det angivna fältet inte ska vara tomt. 11

12 2.5 Funktionsmenyn Sökfunktionen är till för att administrera de medlemmar som finns i er organisations register, men ytterligare en viktig funktion är att de sökträffar som presenteras kan användas för att göra utskick, se statistik över sökresultatet etc. Dessa funktioner styrs från funktionsmenyn (figur 2e). Figur 2e Skapa ett e-postutskick för framsökta personer Det finns möjlighet att på ett snabbt och enkelt sätt skicka grupp-mail till de personer en sökning har gett. För att göra detta klickar man på;. När man trycker på knappen för e-postutskick öppnas det en guide i ett nytt fönster (figur 2f) som innehåller de alternativ och inställningar som behöver göras innan e-posten kan skickas. Figur 2f I figur 2f visas information om hur många e-postadresser som detta utskick kommer gå till tillsammans med antalet personer. Under informationen Antal med två e-postadresser kan man se hur många av dem som har två e-postadresser. Det är alltså inte fråga om att en dubblett skickas, utan att någon eller några av de personer som söktes fram har mer än en e-postadress registrerad, och ett val måste göras till vilken av adresserna som e-posten skall skickas till. Man väljer därför till vilken e-postadress man vill att detta utskick skall gå, vilket man gör längst ner på sidan. När man gjort dessa observationer och eventuella val trycker man på Vidare. 12

13 Efter att man tryckt på Vidare visas nästa bild, som visas i figur 2g nedan. Uppe i högra hörnet av bilden som visas i figur 2g finns det en excelsymbol uppe i högra hörnet. Klickar man på denna genererar systemet automatiskt hela urvalets kontaktinformation med e-postadress. Figur 2g När alternativen är granskade och inställda klickar man på Vidare. Därefter skall själva meddelandet skrivas. Se figur 2h nedan. 1. I fältet Ämne skriver du meddelandets ämne. 2. Välj FUB:s e-postmall i listan genom att klicka på pilen. 3. Skriv texten i meddelandet. 4. Formatera texten genom att använda redigeringsmenyn. 5. Om du vill kan du skicka ett testmail till valfri adress. Det är mycket värdefullt att kunna kontrollera formateringen av mailet innan man skickar det till hela sitt urval. 6. När formateringen av texten i meddelandet är färdig klickar man på Vidare. Innan mailet slutligen skickas så kommer vi att få en förhandsgranskning av hur det kommer se ut. Figur 2h När man är nöjd med förhandsgranskningen klickar man på Skicka, varpå meddelandet skickas till alla valda mottagare. 13

14 2.5-2 Länsstatistik För att visa länsstatistik för ett sökresultat klickar man på funktionsikonen;. Då öppnas ett nytt fönster (Se figur 2i). Bilden visar en översikt över landets län, både grafiskt och i siffror. Här kan man bl.a. välja om man vill visa per Andel eller per Antal. Skillnaden mellan ovanstående är att antal är det faktiska antalet personer i ett län, medans andel är antalet person delat med antalet boende i länet. Figur 2i 14

15 2.5-3 Åldersstatistik För att visa åldersstatistik för en sökning klickar man på funktionsikonen;. Då öppnas ett nytt fönster som visar åldersfördelningen enligt ett givet antal alternativ som visas i figur 2j nedan. Här har man även möjlighet att skriva ut bilden genom att trycka på knappen Print nere i högra hörnet. För att se en specifik stapels värde, håller man musen över den och får då upp värdet i en grå liten box. Figur 2j 15

16 2.5-4 Exportera adresser till Excel Efter en sökning har man möjligheten att exportera sitt sökresultat till Excel, direkt från funktionsmenyn genom att klicka på funktionsikonen;. Man får då en fråga var man vill spara filen. Spara filen på en plats där du enkelt kan hitta filen, eller välj Öppna för att öppna filen direkt. Excelfilen innehåller all kontaktdata från personbilden, med undantag för e-post Exportera valfri data till Excel Funktionen exportera valfri data möjliggör enkel och snabb export av data för ett sökresultat. Exporten sker till Excel, och man väljer själv vilka data som skall följa med vid exporten. Exempel Funktionen arbetar med ett sökresultat, ovanför sökresultatet finns funktionsmenyn. För att påbörja den valfria exporten klickar man på knappen. Ett nytt fönster öppnas då som visas i figur 2k. Välj vilka kolumner du vill ska synas i excelarket och klicka sedan på knappen Exportera till Excel. Figur 2k 16

17 2.5-6 Exportera listan till excel Till skillnad från exportera valfri data som beskrivits tidigare, har funktionen för att anpassa export och visning en mer interaktiv funktion. Man kan med hjälp av detta modifiera den information som visas i sökresultatet. Efter att man utfört en sökning och listan med sökresultat visas är de standardiserade rubrikerna; ID, Efternamn, Förnamn, Gatuadress, Postnummer, Ort. Ibland behöver man fler detaljer. Därför finns en funktion som möjliggör att ändra och byta ut rubriker i sökresultatet. Genom att klicka på en rubrik i sökresultatet öppnar man en lista med möjliga val för visning. I exemplet nedan (figur 2l) har man klickat på ort, vilket visas genom att ort är blåmarkerat i listan som visas. Pilarna till höger om varje kolumnnamn används för att sortera i stigande eller fallande ordning. När man är nöjd med sitt resultat som visas på skärmen har man möjligt att exportera datan så som den visas. För att göra detta använder man knappen. Figur 2l Figur 2l visar hur man har valt att visa födelsedatum istället för ort i kollumen längst till höger. Alla rubriker går att ändra utom ID. 17

18 2.5-7 Utskriftsmenyn Längst till höger i funktionsmenyn hittar man ikonen för att öppna utskriftsmenyn;. När man klickar på utskriftsikonen öppnas utskriftsmenyn, som visas i figur 2m. Viktigt att nämna om utskriftsmenyn är att den inte skriver ut direkt till skrivaren. Först får man bl.a. välja vilken typ av rapport man vill skriva ut, vill man sedan skriva ut gör man det från programmet som rapporten öppnas i. Figur 2m 18

19 3 Registrera ny medlem OBS! Det är bara lokaladministratörer som genomgått utbildning som kan registrera nya medlemmar. 3.1 Registrera personuppgifter. 1. Klicka på Ny i navigeringsmenyn. 2. Registrera adressuppgifter, telefon och e-post, födelsedatum samt kön. 3. Klicka på knappen spara. OBS! Det är viktigt att man skapar ett medlemskap till den nya medlemmen på en gång. Eftersom en lokaladministratör endast kan se sina egna medlemmar blir det problem om man loggar ut innan man skapat medlemskapet. Tips! För enkelhetens skull bör man registrera huvudmedlemmen innan man registrerar familjemedlemmar. Då föreslår systemet huvudmedlem när man kopplar familjemedlemmar. När du har registrerat den nya medlemmen öppnas info-fliken för den nya medlemmen. 19

20 20

21 3.2 Skapa medlemskap. 1. Klicka på fliken visa medlem. Den är gråmarkerad eftersom det ännu inte finns något medlemskap. 2. Välj lokalförening i fältet Organisation. 3. Välj huvudmedlem eller familjemedlem i fältet Medlemskategori. Om föreningen har en familjeavgift ska du välja alternativet Huvudmedlem + fam eller Familjemedlem + fam. 4. Klicka på knappen spara. Status ska vara Aktiv. 21

22 3.2 Skapa koppling mellan huvudmedlem och familjemedlem. När du registrerar en familjemedlem måste du markera vem som är huvudmedlem. Huvudmedlem och familjemedlem skall vara mantalsskriven på samma adress. Minst en person i familjen ska vara huvudmedlem 1. Klicka på symbolen under fältet Huvudmedlem. 22

23 2. Nu öppnas ett nytt fönster där man kan söka efter huvudmedlemmen eller välja den huvudmedlem som systemet föreslår. Har man registrerat huvudmedlemmen först föreslår systemet huvudmedlem baserat på gatuadress. 23

24 3.3 Annan betalare och god man. Om någon annan än medlemmen ska betala medlemsavgiften ska man skapa en koppling till en annan betalare eller en god man/förvaltare. Alla andra utskick som t.ex. medlemstidning och medlemskort kommer att skickas till medlemmen. Det är bara fakturan som skickas till en annan person. 1. Först måste man skapa personen som ska betala fakturan. Denna person behöver inte vara medlem. 2. Öppna info-fliken för medlemmen. 3. Klicka på Skapa ny relation längst ned till höger. 24

25 4. Nu öppnas ett nytt fönster där man kan söka efter God man/förvaltare och Annan betalare genom att bocka för respektive alternativ samt skriva id-nummer eller namn och ort. 5. Öppna fliken visa medlem. Ändra Faktura till annan betalare eller god man. 25

26 4 Egenskaper OBS! Det är bara lokaladministratörer som genomgått utbildning som kan skapa egenskaper. 4.1 Skapa egenskaper. Genom att tilldela personer egenskaper går det att söka fram grupper av personer med samma egenskap. Har föreningen till exempel danser kan man ge egenskapen dans till deltagarna och på så sätt går det att söka fram dessa i KomMed. 1. Klicka på Egenskaper i navigeringsmenyn. 2. Skapa en ny egenskap genom att skriva ett egenskapsnamn och klicka sedan på knappen spara. 3. Klicka på egenskapens namn. (I detta exempel Dans). 26

27 4. Skapa ett nytt värde och klicka på spara. (I detta exempel onsdagsdansen). Man kan skapa flera värden till en egenskap. ( I detta exempel skapar vi även lördagsdansen). För att det ska gå att välja flera värden samtidigt måste man kryssa i bockrutan Multival. 5. Egenskaper och värden aktiveras genom att klicka på den röda fyrkanten efter egenskapen eller värdet. På samma sätt avaktiverar man dessa. Grön fyrkant betyder att den visas i KomMed och röd betyder att den är dold. 27

28 6. Under infofliken kan man nu tilldela egenskaperna lördagsdansen och onsdagsdansen. Vill man välja fler än ett alternativ håller man ned Ctrl-knappen när man klickar på egenskapen. För att ta bort egenskapen från personen klickar man på alternativet --välj --. (I detta exempel --välj dans--). 7. I sökbilden, under fliken person, kan man nu välja att söka personer med de nya egenskaperna. 28

29 5 Medlemsrapport 5.1 Söka nya medlemmar, utträdda medlemmar och obetalda medlemsavgifter 1. Klicka på Medlemsrapport i navigeringsmenyn. 2. Välj startdatum och slutdatum. 3. Välj rapport: Nya medlemmar, utträdda medlemmar eller obetalda medlemsavgifter. 4. Klicka på knappen skicka. Nu öppnas rapporten som ett excelark. 29

30 6 Skriva ut etiketter 1. Klicka på Sök i navigeringsmenyn. 2. Öppna Medlemsfliken. 3. Välj lokalförening om detta inte är förvalt. 4. Välj medlemskategori. 5. Välj status Aktiv. 6. Klicka på Sökknappen. 7. Klicka på utskriftsikonen. 8. Välj Adressetiketter 9. Välj format PDF 10. Klicka på Vidareknappen. 30

31 11. Längst ned i fönstret kan du nu välja om du vill öppna eller spara PDF-filen. För att skriva ut välj Öppna och skriv ut PDF-filen (Arkiv / Skriv ut). 31

32 12. OBS! När du får upp nedanstående dialogruta är det viktigt du markerar verklig storlek under storleksalternativ innan du trycker på Skriv ut. (Se punkt 13 om du har en äldre version av Acrobat Reader). 13. OBS! När du får upp nedanstående dialogruta är det viktigt att du ser till att Sidskala står inställt på Ingen och att Autorotera och centrera inte är förbockat innan du trycker på OK. 32

33 För att skriva ut PDF-filer använder du Acrobat Reader. Saknar du Acrobat Reader finns den att hämta gratis på KomMed är anpassat för etiketter av märket "Laseretikett 70x37,1 mm". Antal etiketter tvärs över 3, antal etiketter ned 8. 33

34 7 Skriva ut medlemslista 1. Klicka på Sök i navigeringsmenyn. 2. Öppna Medlemsfliken. 3. Välj lokalförening om detta inte är förvalt. 4. Välj medlemskategori. 5. Välj status Aktiv. 6. Klicka på Sökknappen. 34

35 7. Klicka på utskriftsikonen. 8. Välj Medlemslista 9. Välj format PDF 10. Klicka på Vidareknappen. 35

36 11. Längst ned i fönstret kan du nu välja om du vill öppna eller spara PDF-filen. För att skriva ut välj Öppna och skriv ut PDF-filen (Arkiv / Skriv ut). När du ska skriva ut listor ska du se till att Sidskala står inställt på Anpassa till utskrivbart område och att Autorotera och centrera är ibockat innan du trycker på OK. 36

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 MA NU AL Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 INNEHÅLL 1. Om det lokala medlemsregistret 3 Behörighet 3 Inloggning 3 2. Startsidan 4 3. Sökfunktioner 5 Söka fram medlemmar 5 Skicka mejl till många

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

KOMMED. Användarhandledning. Revision 2

KOMMED. Användarhandledning. Revision 2 KOMMED Revision 2 Användarhandledning KomMed är en 24-timmars webbtjänst för professionell insamlingsverksamhet, administrativ medlemshantering samt bokningar av olika slag. KomMed underlättar en samverkan

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

A. Söka fram de medlemmar som ska vara med i utskriften. (Börjar längre ned på denna sida)

A. Söka fram de medlemmar som ska vara med i utskriften. (Börjar längre ned på denna sida) 14. Att göra utskrifter version 2006-11-29 14.1 14. Att göra utskrifter (etiketter, medlemslista, adresslista, kuvert och födelsedagslista) Den här dokumentationen beskriver hur man gör utskrifter i SPFs

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Datum Sida 2015-09-01 1 (24) ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Databas Par Konsument / B2C 2 (24) PAR Urval v 2.0 2015-08-25 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL V2.0 Databas: PAR Konsument ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

Användarmanual: Ledare

Användarmanual: Ledare Användarmanual: Ledare Version: WMC-L-20130412 Omfattning: Översiktlig beskrivning om vad man som användare med behörighetsnivå Ledare kan utföra och få tillgång till i WebMan Club www.webmanclub.se Inloggning

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

18. Skriva ut inbetalningskort

18. Skriva ut inbetalningskort 18. Skriva ut inbetalningskort version 2007-04-23 18.1 18. Skriva ut inbetalningskort Snabbguide se sid 18.12 Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut inbetalningskort från SPFs medlemsregister

Läs mer

Handledning till Naturskyddsföreningens medlemsregister för kretsar och länsförbund

Handledning till Naturskyddsföreningens medlemsregister för kretsar och länsförbund Handledning till Naturskyddsföreningens medlemsregister för kretsar och länsförbund För att underlätta för dig som medlemsansvarig, när du arbetar i kretsens eller länsförbundets medlemsregister, kommer

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1. Log-in Logga in till ServiceFirst på: www.servicef.com. Skriv in ditt användarnamn och lösenord Klicka på

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Dokumentation 2010-12-14

Dokumentation 2010-12-14 Dokumentation 2010-12-14 Innehåll 1. Kom igång 4 1.1 Växla språk 4 1.2 Logga in 4 1.3 Registrera ny användare 4 1.4 Verifikation 4 1.5 Glömt lösenord 5 1.6 Börja använda IQ Mail 5 1.7 Logga ut 5 2. Mottagare

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Guide för att komma igång med SportAdmin

Guide för att komma igång med SportAdmin Guide för att komma igång med SportAdmin 1 Inställningar 1a Ladda upp föreningens logga 1b Fyll i föreningens uppgifter 1c Fyll i övriga grundinställningar 2 Perioder 2a Skapa ny period 2b Kopiera mellan

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Information från SKK medlemsavdelning. Till dig som är KKO (klubbkontakt)

Information från SKK medlemsavdelning. Till dig som är KKO (klubbkontakt) Information från SKK medlemsavdelning Till dig som är KKO (klubbkontakt) KKO klubbkontakt Kontaktperson för SKK kansli /medlemsavdelningen Vad är viktigt att du tänker på som klubbens KKO? Hur kontaktar

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01)

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Registrering, inloggning och genomföra prov i Maskinkörkortets provdel (Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Maskinkörkortet består i huvudsak av två delar, en

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Manual till Max medlemsregister

Manual till Max medlemsregister 2012-08-31 Manual till Max medlemsregister Du loggar in i systemet genom att i gå in på Civilförsvarsförbundets hemsida www.civil.se och hålla muspekaren på Logga in längst uppe till höger i huvudribban

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Manual. Statistik. Rapporter. Sökfunktionen. Upplägg av Kontaktpersoner. Utskrifter. Skicka mail

Manual. Statistik. Rapporter. Sökfunktionen. Upplägg av Kontaktpersoner. Utskrifter. Skicka mail Manual Statistik Rapporter Sökfunktionen Upplägg av Kontaktpersoner Utskrifter Skicka mail 2 Innehållsförteckning Statistik Utskrift av statistik Urval Gruppering Rapporter Utskrift av rapporter Detaljerad

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Finlands svenska Marthaförbund rf SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Version 2 28.04.2014 Marika Seger Innehåll 1. INLOGGNING... 3 1.1 Hur loggar jag in?... 3 1.2 Lösenord... 3 1.3 Jag har glömt

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Information från Svenska Cheerleadingförbundet

Information från Svenska Cheerleadingförbundet Information från Svenska Cheerleadingförbundet Inför licensperioden 2015-2016 har SCF inlett ett samarbete med Pensum. Detta samarbete innebär att alla licenser, alltså våra försäkringar kommer att skötas

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Avgiftshantering 1 Nya uppdateringar ägde rum 2013-09-17 Nytt Nya hjälptexter under betalstatus Tydligare felmeddelande om utskick misslyckas Möjlighet att backa från steg 2 till

Läs mer

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Uppdaterad 2011-03-09 Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas

Läs mer

Klubb. Manual. Medlemsregister

Klubb. Manual. Medlemsregister Klubb Manual Medlemsregister INLEDNING... 2 Medlemsregistret... 3 Så loggar du in... 3 Systemets uppbyggnad... 3 Medlemmar... 4 Åtgärdslistan... 7 Prova-på... 10 Kontakter... 13 Roller... 14 Grupper...

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg)

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) Allmän info Ett uppdaterat medlemsregister är ryggraden i en förenings verksamhet. Det underlättar fakturering/uppföljning av medlemsavgifter, närvarorapportering,

Läs mer

MANUAL FÖR MiRiaM. Version 1.3, 2015-10-12

MANUAL FÖR MiRiaM. Version 1.3, 2015-10-12 MANUAL FÖR MiRiaM Version 1.3, 2015-10-12 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 MIRIAM utbildningsagenda... 4 Generellt... 4 Medlemscenter... 4 Sökning... 4 Hantering medlem... 4 Övrigt... 4

Läs mer