A. Söka fram de medlemmar som ska vara med i utskriften. (Börjar längre ned på denna sida)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Söka fram de medlemmar som ska vara med i utskriften. (Börjar längre ned på denna sida)"

Transkript

1 14. Att göra utskrifter version Att göra utskrifter (etiketter, medlemslista, adresslista, kuvert och födelsedagslista) Den här dokumentationen beskriver hur man gör utskrifter i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel på hur det ser ut på skärmen. Beroende på vilket operativsystem, vilken webbläsare och vilka skärminställningar du själv har i din dator kan vissa bilder se något annorlunda ut jämfört med de i dokumentationen. Observera att statistik och utskrift av inbetalningskort hanteras i andra dokumentationer än denna. Se dokumenmtation 18 Skriva ut inbetalningskort och dokumentation 19 Statistik. Alla utskrifter i SPFs medlemsregister bygger på att man först söker fram de personer som man vill ha med i sin utskrift och att man sedan väljer vilken typ av utskrift man vill göra. Därför är denna dokumentation uppbyggd av två delar: A. Söka fram de medlemmar som ska vara med i utskriften. (Börjar längre ned på denna sida) B. Skriva ut urvalet av medlemmar. (Börjar på sidan 14.5) a. Etiketter (Sidorna ) Det etikettark som ska användas är: 3 etiketter i bredd, 8 etiketter i höjd, varje etikett är 70mm bred och 37 mm hög. Arket ska inte ha några marginaler utan etiketterna ska vara helt utfallande. Etiketter till brevduveområden (Sidan 14.8) b. Medlemslista (Sidorna ) c. Adresslista (Sidorna ) d. Kuvert (Sidan 14.13) De kuvert som utskriften i dagsläget är gjord för är C5-kuvert utan fönster. Kuvertutskriften kommer att förändras till att bli en pdf-utskrift samt korrigeras i utseende och kompletteras med val av föreningsbrev och begränsad eftersändning. e. Födelsedagslista (Sidorna ) Möjlighet att få ut en lista på de medlemmar som fyllar jämna år (70, 75, 80 osv.). A. Söka fram de medlemmar som ska vara med i utskriften. 1. Börja med att gå till menyn, klicka på den så att undermenyn fälls ut:

2 14. Att göra utskrifter version I denna går man till så att ytterligare en undermeny fälls ut:. Klicka på valet. 2. Nu kommer följande bild fram: Denna bild består av två delar: den övre delen innehåller knappar för de olika utskrifter som går att göra. Den nedre delen innehåller en Sök-funktion där man söker fram de medlemmar man önskar att utskriften ska innehålla. Innan man gjort en sökning kan man inte trycka på utskriftsknapparna, det är därför de är gråfärgade. Vi börjar alltså med att göra en sökning. Sökdelen av bilden består av ett antal olika fält, listor, rutor och boxar. Dessa går att fylla i och kombinera med varandra så att man kan göra det urval man själv önskar vid varje tillfälle. Nedan följer en genomgång av de olika sökdelarna: Namn Funktion Begränsar urvalet till medlemmar inom ett distrikt. Välj distrikt genom att klicka på. Då fälls en lista ut med tillgängliga distrikt (i nummerordning). Klicka på det distrikt du önskar. Obs! Om du är användare på distrikts- eller lokalföreningsnivå är denna ruta förvald till det distrikt du jobbar inom och går inte att ändra

3 14. Att göra utskrifter version Namn (NNNNN = Postnumren skrivs med fem siffror i en följd, ex 75326) Klicka i en bock om du vill söka vänmedlemmar. Klicka bort bocken här annars får du med alla medlemmar. Klicka i en bock här om du vill söka fram intresseanmälda. Klicka bort bocken I de andra rutorna för att få med endast intresseanmälda. Den här rutan måste också vara bockad. Det är denna ruta man bockar i för att skriva ut sammankopplade medlemmar, det fungerar på alla utskrifter utom födelsedagslistan. (ÅÅÅÅMMDD anger hur man skriver datumet, ex ) Funktion Begränsar urvalet till medlemmar inom en lokalförening. Välj lokalförening genom att klicka på. Då fälls en lista ut med tillgängliga lokalföreningar (i nummerordning). Klicka på den lokalförening du önskar. Obs! Om du är användare på lokalföreningsnivå är denna ruta förvald till den lokalförening du jobbar inom och går inte att ändra. Begränsar urvalet till medlemmar som bor inom ett postnummerintervall. Om man vill söka på ett enstaka postnummer fyller man i detta i båda rutorna. Begränsar urvalet till att endast ta med vänmedlemmar. Klicka i rutan så att det sätts en bock där: för att välja att begränsa enligt detta val. Observera du måste ta bort boken I Aktiva annars får du fram både vänmedlemmar medlemmar.. Begränsar urvalet till att endast ta med intresseanmälda personer. Klicka i rutan så att det sätts en bock där: för att välja att begränsa enligt detta val. Begränsar urvalet till att endast ta med medlemmar som har en bock i rutan tidning och alltså får Veteranen. Klicka i rutan så att det sätts en bock där: för att välja att begränsa enligt detta val. Gör så att listor, etiketter, inbetalningskort etc. skapas med hänsyn tagen till sammankoppling i hushåll. Dvs. i en lista står hushållsmedlemmar ihop även om de har olika efternamn, på etiketter står hushållsmedlemmar på samma etikett och på inbetalningskort står de ihop så att de får ett inbetalningskort tillsammans. Klicka i rutan så att det sätts en bock där: för att ta hänsyn till sammankoppling i hushåll. Möjlighet att begränsa urvalet till att ta med medlemmar som gått in i SPF mellan valda datum. Om man vill söka på ett specifikt inträdesår ska det året skrivas i båda intervallrutorna

4 14. Att göra utskrifter version Namn (ÅÅÅÅMMDD anger hur man skriver datumet, ex ) Funktion Möjlighet att begränsa urvalet till att ta med medlemmar som är födda mellan valda datum. Om man vill söka på ett specifikt födelsesår ska det året skrivas i båda intervallrutorna. Möjlighet att begränsa urvalet till att ta med medlemmar som är kvinnor alternativt sådana som är män. Klicka på så fälls det ut en lista på de val som går att göra. Står det Alla kön kommer både män och kvinnor med i urvalet. Du får fram de personer som inte betalt det inskrivna året. Bocka i när du gör detta. (ÅÅÅÅMMDD anger hur man skriver datumet, ex ) Skall vara ibockad. (ÅÅÅÅMMDD anger hur man skriver datumet, ex ) OBS! Använd inte denna knapp om du vill skriva ut etiketter till alla medlemmar, både de som har och de som inte har Brevduveprofil se Etiketter sidan Detta fungerar endast om du varit konsekvent och lagrat betalningsdatum när du fyllt i Förfallolistan. Begränsar urvalet till att endast ta med medlemmar som står som utträdda. Klicka i rutan så att det sätts en bock där: för att välja att begränsa enligt detta val. För att kunna fylla i uppgifter här krävs att man satt en bock för Utträdda medlemmar. Har man det kan man begränsa urvalet ytterligare genom att ange mellan vilka datum medlemmarna utträtt. För att kunna välja en orsak här krävs att man satt en bock för Utträdda medlemmar. Har man det kan man begränsa urvalet ytterligare genom att ange av vilken orsak medlemmarna utträtt. Möjlighet att begränsa urvalet till de medlemmar som är märkta med vissa profiler. Klicka på knappen och välj vilken grupp och vilken profil du vill begränsa urvalet på. Klicka därefter på Lägg till. Du kan lägga till flera olika profiler eller hela profilgrupper. Medlemmar som har någon av de valda profilerna kommer med i urvalet. Vill du ta bort någon profil du valt ur urvalet klickar du på (som blir synlig när man lagt till en profil)

5 14. Att göra utskrifter version När du fyllt i de olika sökrutorna på det sätt du önskar trycker du på. Då sätts sökningen igång utefter de kriterier du angett. 6. Efter en stund är sökningen färdig och ditt sökresultat visas i nedre delen av bilden, under sökknappen, i form av en lista på de medlemmar som motsvarat sökkriterierna. Bilden ser ut så här: Obs persondata är fiktiva. Klicka på texten I listen ovanför sökresultatet för att sortera efter den kolumn du väljer. Obs! Denna lista är bara en översikt över ditt sökresultat och det är alltså ingen medlemslista i sig, som går att skriva ut. För att skriva ut listor, gå till del B nedan. Observera också antalsberäkningen i nedre delen av bilden: Den ger summan hur många medlemmar som visas i översikten. Dock: är det så att sökningen görs med en bock ikryssad för alternativet Hushållsutskick så är siffran totalt inte det antal medlemmar som är med i sökningen, utan antalet hushåll som är med i sökningen. Alltså kommer siffran totalt att vara lägre än det antal medlemmar som faktiskt skrivs ut. Men om man exempelvis skriver ut etiketter med en etikett per hushåll, så anger siffran totalt det antal etiketter som kommer att användas. B. Skriva ut urvalet av medlemmar. När du gjort ditt urval enligt instruktionen ovan (del A) så har knapparna i övre delen av bilden Rapport medlem aktiverats, vilket gör att det nu går att klicka på dem:

6 14. Att göra utskrifter version a. Etiketter 1. Klicka på knappen. 2. Då öppnas en ruta som ser ut så här: 3. Rutan innehåller följande delar: Denna ruta erbjuder möjlighet att få viss extrainformation utskriven på varje etikett. Exempelvis kanske någon förening använder sig av brevduvedistrikt i sin förening och vill att distriktskoden ska vara synlig på etiketten. För att välja bland den extrainformation som är möjlig att skriva ut klickar man på så att en lista på tillgängliga alternativ blir synlig. Klicka sedan på det alternativ du önskar. Denna ruta erbjuder möjlighet att välja mellan olika sorteringsalternativ för etiketterna när de skrivs ut. För att välja bland de sorteringsalternativ som är möjliga klickar man på så att en lista på tillgängliga sorteringar blir synlig. Klicka sedan på det alternativ du önskar. 4. När du gjort de val du önskar i rutan ovan klickar du på

7 14. Att göra utskrifter version Efter en stund öppnas programmet Adobe Reader och du kan välja om du vill Spara utskriften i din dator eller Öppna den och se den på skärmen. (Beroende på vilket operativ-system du har i din dator kan ovanstående bild vara på svenska) 6. När du har utskriften öppen på skärmen, och alltså ser etiketterna, kan du välja att skriva ut dem på din skrivare. OBS! När man väljer att skriva ut från Adobe Reader så kommer man till ett fönster som innehåller olika utskriftsalternativ. Under rubriken Sidhantering finns en funktion som kallas Sidskalning. Inställningen i rutan intill den rubriken ska vara Ingen: Observera att med en del skrivare passar det bättre med sidskalning så prova detta i fall du får problem med utskriften. Du kan också behöva använda Egendefinierat format för att texten skall hamna rätt på etiketten, använd samma bredd som A4 (210 * 297 mm) men gör sidan några millimeter längre till att börja med. Gör en provutskrift på skrotpapper och mät skillnaden och justera därefter, efter några försök brukar resultatet bli godtagbart

8 14. Att göra utskrifter version Etiketter till brevduvor. För att få flera brevduveområden utskrivna områdesvis måste du välja profilgruppen i Extrainformation och välja Profil, postnummer, Adress I Sortering. Utskriften sker sedan enligt ovan. Om du vill ha med dem som saknar profil och dem med profil så gör som det står nedanför bilden. Utskrift av alla etiketter med dem som saknar brevduveprofil först. 1. Arkiv/Rapport/Medlem. 2. Bocka i Hushållskoppling (Om du vill ha det så vilket är troligt). 3. Lägg INTE till någon "Adress" profil. 4. Klicka sök. 5. När du fått fram listan. 6. Klicka Etiketter. 7. Välj "Extrainformation" Profil Adress. 8. Välj "Sortering" Profil, postnummer, adress. 9. Klicka OK. 10. Du får nu fram etiketterna sorterade så att de som saknar brevduveprofil kommer först därefter kommer brevduveprofilerna i stigande ordning. 11. Klart att skriva ut

9 14. Att göra utskrifter version b. Medlemslista 1. Klicka på knappen. 2. Då öppnas en ruta som ser ut så här: 3. Denna ruta innehåller följande delar: I fältet Underrubrik kan du själv ge din utskrift ett extra namn, som blir synligt på utskriften. Utskriften har redan rubriken Medlemsförteckning, men du kanske vill lägga till vad listan är avsedd till, exempelvis Kassörens lista eller Avprickning månadsmöte. Man behöver inte skriva något i detta fält, utan man kan lämna det blankt. I rutan Datum anger man det datum som man vill att utskriften ska märkas med. Datumet som föreslås är dagens datum och normalt sett ska man inte ändra det datumet. Det står nämligen som Utskriftsdatum på utskriften och det kan vara praktiskt att datumet faktiskt är det då man skrev ut rapporten. Men det går alltså att ändra ifall man så skulle önska. Denna ruta erbjuder möjlighet att välja mellan olika sorteringsalternativ för medlemmarna i listan, när den skrivs ut. För att välja bland de sorteringsalternativ som är möjliga klickar man på så att en lista på tillgängliga sorteringar blir synlig. Klicka sedan på det alternativ du önskar

10 14. Att göra utskrifter version När du gjort de val du önskar i rutan ovan klickar du på 5. Efter en stund öppnas programmet Adobe Reader och du kan välja om du vill Spara utskriften i din dator eller Öppna den och se den på skärmen. (Beroende på vilket operativ-system du har i din dator kan ovanstående bild vara på svenska) 6. När du har utskriften öppen på skärmen, och alltså ser medlemslistan, kan du välja att skriva ut den på din skrivare. OBS! När man väljer att skriva ut från Adobe Reader så kommer man till ett fönster som innehåller olika utskriftsalternativ. Under rubriken Sidhantering finns en funktion som kallas Sidskalning. Inställningen i rutan intill den rubriken ska vara Ingen: Observera att med en del skrivare passar det bättre med sidskalning så prova detta i fall du får problem med utskriften

11 14. Att göra utskrifter version c. Adresslista 1. Klicka på knappen. 2. Då öppnas en ruta som ser ut så här: 3. Denna ruta innehåller följande delar: I fältet Underrubrik kan du själv ge din utskrift ett extra namn, som blir synligt på utskriften. Utskriften har redan rubriken Adresslista, men du kanske vill lägga till vad listan är avsedd till, exempelvis Inför skidtävling eller Avprickning månadsmöte. Man behöver inte skriva något i detta fält, utan man kan lämna det blankt. I rutan Datum anger man det datum som man vill att utskriften ska märkas med. Datumet som föreslås är dagens datum och normalt sett ska man inte ändra det datumet. Det står nämligen som Utskriftsdatum på utskriften och det kan vara praktiskt att datumet faktiskt är det då man skrev ut rapporten. Men det går alltså att ändra ifall man så skulle önska. Denna ruta erbjuder möjlighet att välja mellan olika sorteringsalternativ för medlemmarna i listan, när den skrivs ut. För att välja bland de sorteringsalternativ som är möjliga klickar man på så att en lista på tillgängliga sorteringar blir synlig. Klicka sedan på det alternativ du önskar

12 14. Att göra utskrifter version När du gjort de val du önskar i rutan ovan klickar du på 5. Efter en stund öppnas programmet Adobe Reader och du kan välja om du vill Spara utskriften i din dator eller Öppna den och se den på skärmen. (Beroende på vilket operativ-system du har i din dator kan ovanstående bild vara på svenska) 6. När du har utskriften öppen på skärmen, och alltså ser medlemslistan, kan du välja att skriva ut den på din skrivare. 14 OBS! När man väljer att skriva ut från Adobe Reader så kommer man till ett fönster som innehåller olika utskriftsalternativ. Under rubriken Sidhantering finns en funktion som kallas Sidskalning. Inställningen i rutan intill den rubriken ska vara Ingen: Observera att med en del skrivare passar det bättre med sidskalning så prova detta i fall du får problem med utskriften

13 14. Att göra utskrifter version d. Kuvert 1. Klicka på knappen. 2. Då öppnas en ruta som ser ut så här: 3. Rutan innehåller följande: Denna ruta erbjuder möjlighet att välja mellan olika sorteringsalternativ för kuverten när de skrivs ut. För att välja bland de sorteringsalternativ som är möjliga klickar man på så att en lista på tillgängliga sorteringar blir synlig. Klicka sedan på det alternativ du önskar. Om du sätter en bock I rutan Skriv ut avsändare får du föreningens namn och adress utskriven I övre vänstra hörnet om du fyllt I denna information I lokalföreningsuppgifterna. 4. När du gjort de val du önskar i rutan ovan klickar du på. 5. Efter en stund är utskriften skapar och du kan välja om du vill Spara utskriften i din dator eller Öppna den och se den på skärmen

14 14. Att göra utskrifter version (Beroende på vilket operativ-system du har i din dator kan ovanstående bild vara på svenska) 6. När du har utskriften öppen på skärmen, och alltså ser kuverten, kan du välja att skriva ut dem på din skrivare

15 14. Att göra utskrifter version e. Födelsedagslista 1. Klicka på knappen. 2. Då öppnas en ruta som ser ut så här: 3. Denna ruta innehåller följande delar: I fältet Underrubrik kan du själv ge din utskrift ett extra namn, som blir synligt på utskriften. Utskriften har redan rubriken Födelsedagslista, men du kanske vill lägga till vad listan är avsedd till, exempelvis Styrelsens lista Man behöver inte skriva något i detta fält, utan man kan lämna det blankt. I dessa två rutor anger man hur gamla medlemmarna ska vara för att komma med på listan år är förvalt intervall, men man kanske inte börjar uppvakta medlemmar förrän de fyller 75 och då kan man ju skriva in det i rutan Fr.o.m ålder. Observera att de medlemmar som kommer med är de som fyller jämnt, med 5- årsintervall, alltså 65, 70, 75 osv. I denna ruta anger man för vilket år man vill ta ut födelsedagslistan. Man kan alltså redan i slutet av ett år ta fram en lista för kommande år

16 14. Att göra utskrifter version I rutan Utskriftsdatum anger man det datum som man vill att utskriften ska märkas med. Datumet som föreslås är dagens datum och normalt sett ska man inte ändra det datumet. Det står nämligen som Utskriftsdatum på utskriften och det kan vara praktiskt att datumet faktiskt är det då man skrev ut rapporten. Men det går alltså att ändra ifall man så skulle önska. 4. När du gjort de val du önskar i rutan ovan klickar du på 5. Efter en stund öppnas programmet Adobe Reader och du kan välja om du vill Spara utskriften i din dator eller Öppna den och se den på skärmen. (Beroende på vilket operativ-system du har i din dator kan ovanstående bild vara på svenska) 6. När du har utskriften öppen på skärmen, och alltså ser medlemslistan, kan du välja att skriva ut den på din skrivare

17 14. Att göra utskrifter version OBS! När man väljer att skriva ut från Adobe Reader så kommer man till ett fönster som innehåller olika utskriftsalternativ. Under rubriken Sidhantering finns en funktion som kallas Sidskalning. Inställningen i rutan intill den rubriken ska vara Ingen. Observera att med en del skrivare passar det bättre med sidskalning så prova detta i fall du får problem med utskriften

23. Skriva ut styrelseuppgifter

23. Skriva ut styrelseuppgifter 23. Skriva ut styrelseuppgifter version 2006-11-29 23.1 23. Skriva ut styrelseuppgifter Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut etiketter, listor och kuvert med stryrelseuppgifter i SPFs medlemsregister

Läs mer

18. Skriva ut inbetalningskort

18. Skriva ut inbetalningskort 18. Skriva ut inbetalningskort version 2007-04-23 18.1 18. Skriva ut inbetalningskort Snabbguide se sid 18.12 Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut inbetalningskort från SPFs medlemsregister

Läs mer

Bilaga A. Grundläggande funktioner

Bilaga A. Grundläggande funktioner Bilaga A. Grundläggande funktioner version 2006-03-24 A.1 Bilaga A. Grundläggande funktioner Den här bilagan beskriver hur grundläggande funktioner i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna

Läs mer

1. 17. Administrera betalningar

1. 17. Administrera betalningar 17. Administrera betalningar version 2006-11-29 17.1 1. 17. Administrera betalningar Den här dokumentationen beskriver hur man kan administrera betalningar av medlemsavgiften för sin förenings medlemmar

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Handledning till Naturskyddsföreningens medlemsregister för kretsar och länsförbund

Handledning till Naturskyddsföreningens medlemsregister för kretsar och länsförbund Handledning till Naturskyddsföreningens medlemsregister för kretsar och länsförbund För att underlätta för dig som medlemsansvarig, när du arbetar i kretsens eller länsförbundets medlemsregister, kommer

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Föreningen Nordens medlemsregister KomMed

Föreningen Nordens medlemsregister KomMed 1 Guide till Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2017-02-17 2 Denna lathund är utformad för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera medlemsregistret KomMed. KomMed

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

Mawik Medlemsregister. Användarmanual

Mawik Medlemsregister. Användarmanual Mawik Medlemsregister Användarmanual INLEDNING Innehållsförteckning INLEDNING... 2 OM DENNA MANUAL... 2 Bilder från programmet... 2 Manualens innehåll... 2 STARTA PROGRAMMET... 3 MODULER OCH FLIKAR...

Läs mer

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 MA NU AL Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 INNEHÅLL 1. Om det lokala medlemsregistret 3 Behörighet 3 Inloggning 3 2. Startsidan 4 3. Sökfunktioner 5 Söka fram medlemmar 5 Skicka mejl till många

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

KOPPLA DOKUMENT SKAPA KÄLLDOKUMENT

KOPPLA DOKUMENT SKAPA KÄLLDOKUMENT KOPPLA DOKUMENT Användningsområde: Om man vill skriva ut etiketter eller göra massutskick till t ex personalen på ett företag skapar man ett källdokument där informationen finns, t ex ett medlemsregister

Läs mer

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef Sociala system för rollen Vodok Enhetschef 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inloggning 3 1.1 Inloggningsfönstret 3 1.1.1 Mitt konto 4 1.1.2 Min stadsdel 4 1.1.3 Dokumentation 4 1.1.4 Kontakter och support

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Manual. Föreningssupport.se Medlemssystem Version 2.0

Manual. Föreningssupport.se Medlemssystem Version 2.0 Manual Medlemssystem Version 2.0 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 4 Funktioner... 4 Användning... 4 Systemkrav... 4 Inloggning... 5 Support... 5 Om administrationen... 5 Att tänka på...

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

Utskriftsfavoriter. Pacsoft Online

Utskriftsfavoriter. Pacsoft Online Utskriftsfavoriter Pacsoft Online 2013-12-17 2 Innehåll 1 Utskriftsfavoriter... 3 1.1 Filter... 3 1.2 Ny utskriftsfavorit... 4 1.3 Sök befintlig utskriftsfavorit... 8 1.4 Genväg till utskriftsfavorit...

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Lathund för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på NyAwebben

Lathund för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på NyAwebben 2013-03-27 Sektion Student och utbildning Antagning Catharina Greiff Lathund för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på NyAwebben Från och med september 2012 finns möjlighet för institutionsanvändare

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM. Användarhandbok. Medlemmar

ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM. Användarhandbok. Medlemmar ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM Användarhandbok För Medlemmar Version 2.1 Handbok ODD FELLOW medlemssystem INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM SYSTEMET... 3 3 STARTA SYSTEMET... 4 4 RAPPORTER... 5 4.1 Rapport

Läs mer

Detta är en kortfattad manual för hur du administrerar föreningens medlemsregister i RFS medlemsregister MyClub.

Detta är en kortfattad manual för hur du administrerar föreningens medlemsregister i RFS medlemsregister MyClub. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, medlemsregister Detta är en kortfattad manual för hur du administrerar föreningens medlemsregister i RFS medlemsregister MyClub. Användare RFS kansli är

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Användarmanual - Svarta Örns Ordens Medlemsregister

Användarmanual - Svarta Örns Ordens Medlemsregister - Svarta Örns Ordens Medlemsregister WM-data 2001-10-11 1 (31) 1 Inledning 3 2 Inloggning 3 3 Medlem 4 3.1 Lägga till ny medlem...4 3.1.1 Grundinformation...5 3.1.2 Grad...6 3.1.3 Befattningar...6 3.1.4

Läs mer

Skapa din egen kanal på Youtube

Skapa din egen kanal på Youtube Skapa din egen kanal på Youtube - för dina uppladdade filmer eller som portal som visar din spellista En kanal är en sida som den allmänna publiken kan titta på och som innehåller en användares profilinformation,

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Handbok Stalljournal. För CDB Internet användare

Handbok Stalljournal. För CDB Internet användare Handbok Stalljournal För CDB Internet användare Augusti 2012 Inledning Stalljournalens uppgifter är inte kopplade till CDB-registret. Uppgifterna i Stalljournalen är enbart djurägarens egna uppgifter,

Läs mer

Betygsinmatning Grundskola Dexter Lärarmanual. IST AB

Betygsinmatning Grundskola Dexter Lärarmanual. IST AB Betygsinmatning Grundskola Dexter Lärarmanual 1 Innehåll BETYG... 3 Betygsgrupper... 3 Inmatning av betyg... 5 Fälten i betygsinmatningen... 5 Möjliga betyg - grundskola... 5 Möjliga betyg - grundsärskola...

Läs mer

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 2008-12-09 Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Enkel sökning av rapporter i Synergi... 4 Fliken sökparametrar... 5 Fliken Avancerat... 6 Fliken Rapportutformning...

Läs mer

Vårdförbundets medlemssystem Komet

Vårdförbundets medlemssystem Komet Vårdförbundets medlemssystem Komet Instruktion för förtroendevalda med samordningsuppdrag Välkommen till Vårdförbundets medlemssystem Komet. Här följer en kort introduktion till Komet. Har du frågor efter

Läs mer

DATAPARTNER STRANSKY AB

DATAPARTNER STRANSKY AB Sida: 1(7) 1 Fakturerat mot budget Vägledning för att skapa en mätare som visar fakturering procentuellt jämförd med budget skapad i Grafik/Gruppera. Vi utgår från studio 8125 Faktura-/Kvittoarkiv. Det

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Utskriftsfavoriter. Unifaun Online UNIFAUN

Utskriftsfavoriter. Unifaun Online UNIFAUN Utskriftsfavoriter Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM DEN 1 JULI 2016 Innehållsförteckning 1 Utskriftsfavoriter... 3 1.1 Filter... 3 1.2 Ny utskriftsfavorit... 4 1.2.1 Vilka avsändare använder du?...

Läs mer

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration LATHUND för Primulas lönerevisionsmodul PRIMULA personal- och löneadministration Kom i gång och arbeta med lönerevision i Primula Logga in i Primula och välj Lönerevision i Huvudmenyn Bilden nedan kommer

Läs mer

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 COMPRIN9 Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 1. Kostnadsfria uppdateringar av symbolsystemet Den som har något av programmen i Communicate-serien kan kostnadsfritt uppdatera symbolinnehållet

Läs mer

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual. Användarmanual ServiceOnLine C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.doc Sidan 1 av 24 Innehåll Sid. Innehåll Sid.... 2 Starta ServiceOnLine och logga in... 3 Sök personal... 4 Sökning

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister l a u n a m r a d n anvä o g k o o b r e t in Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister 1 Sök ledig tid utan registrerad användare... 2 2 Sök ledig tid

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Ledare 2 (37) Datum 2013-01-09 Version: 1.4 Innehållsförteckni ning ng 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware.

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware. 23.11.2007 1 (11) ANVISNINGAR TILL HELPDESKEN OCH PROGRAM UPPDATERINGAR VIA INTERNET DL Helpdesk Online För att ytterligare hjälpa våra kunder har en Helpdesk byggts, som finns på adressen helpdesk.dlsoftware.com

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi 1 (28) Inledning 3 Fliken sökning... 4 Fliken Avancerad sökning... 5 Fliken Rapportutformning... 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Alla enhetens ärenden

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Översikt av inlagda tider i Interbook

Översikt av inlagda tider i Interbook KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Översikt av inlagda tider i Interbook Visa bokningar Lista av specifik förenings tider Sidan 3-5 Mina anläggningar Lista eller schema av en dag/vecka/månad samt avboka tider

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling 1(6) NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling Senast uppdaterad inför NyA-leverans september 2014 2(6) Syftet med dokumentet Syfte med detta dokument är att ge en kort information om de ändringar

Läs mer

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30 Introduktion Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Introduktion till Pacsoft Onlines användargränssnitt... 3 1.1 Grundläggande navigering... 3 1.2 Sökning efter information... 4 1.3 Inmatning av uppgifter...

Läs mer

Handledning för utskrift av Grafisk antavla med porträtt

Handledning för utskrift av Grafisk antavla med porträtt Handledning för utskrift av Grafisk antavla med porträtt Ta fram en familjöversikt med Bengt Samuelsson som centrumperson. Bild 1 Översikt 1 Klicka på bygg antavla i nedre vänstra kanten. Följande antavla

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS. Version Sida 1 av 5

LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS. Version Sida 1 av 5 LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS Version 3. 2011-04-29 Sida 1 av 5 INTRODUKTION... 3 REGISTRERA DIN KOMPETENS/UTBILDNING... 3 Sida 2 av 5 Introduktion Denna del av PA-webben använder du dig

Läs mer

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Inloggning 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Gör så här: Peka och klicka i rutan nedanför Ange ditt användarnamn och skriv

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Klubb. Manual. Medlemsregister

Klubb. Manual. Medlemsregister Klubb Manual Medlemsregister INLEDNING... 2 Medlemsregistret... 3 Så loggar du in... 3 Systemets uppbyggnad... 3 Medlemmar... 4 Åtgärdslistan... 7 Prova-på... 10 Kontakter... 13 Roller... 14 Grupper...

Läs mer

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan LATHUND Att komma igång med Pecar E Plan E Plan Lathund Hej och välkommen till E Plan, det digitala verktyg som bl.a. gör kontrollplaner och egenkontroller digitala, sökbara samt samlar all dokumentation

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Medlemsregistret i IdrottOnline

Medlemsregistret i IdrottOnline Medlemsregistret i IdrottOnline Här följer en beskrivning över hur ni lägger in era medlemmar i IdrottOnline. För att få tillgång till medlemsregistret behöver du ha rollen Huvudadministratör eller Klubbadministratör.

Läs mer

Detta är en kortfattad manual för hur du administrerar föreningens medlemsregister i RFS medlemsregister MyClub.

Detta är en kortfattad manual för hur du administrerar föreningens medlemsregister i RFS medlemsregister MyClub. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, medlemsregister Detta är en kortfattad manual för hur du administrerar föreningens medlemsregister i RFS medlemsregister MyClub. Användare RFS kansli är

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Roll: Huvudadministratör, Inloggningsrättighet med Förbundsadministratörsroll.

Roll: Huvudadministratör, Inloggningsrättighet med Förbundsadministratörsroll. ÅRSRAPPORTER/FÖRENINGSRAPPORTER Roll: Huvudadministratör, Inloggningsrättighet med Förbundsadministratörsroll. Klicka på fliken Administration i toppbaren. Där hittar du sedan en vänstermeny där du klickar

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

LEMAN / Manual internetbokning

LEMAN / Manual internetbokning LEMAN / Manual internetbokning Välkommen till LEMAN Internetbokning. Manualen omfattar Login, inställningar och registreringsmöjligheter. Adress till internetbokning http://booking.leman.se eller via LEMANs

Läs mer

Kom i gångg. Med vår Webshop

Kom i gångg. Med vår Webshop Kom i gångg g Med vår Webshop Välkommen till vår Webshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik, IT och kommunikation, detta i kombination med

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Sökfavoriter. Unifaun Online 2015-06-01

Sökfavoriter. Unifaun Online 2015-06-01 Sökfavoriter Unifaun Online 2015-06-01 2 Innehåll 1 Sökfavoriter... 3 1.1 Begrepp... 3 1.2 Symboler och knappar... 3 1.3 Skapa sökfavorit... 4 1.4 Använda sökfavorit... 7 1.5 Ta bort sökfavorit... 8 1.6

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-10-11 Lathund till Dexter IUP Version 5 Innehållsförteckning Logga in 3 Skapa samtalsunderlag och sätta datum, Metod 1 3 Skapa samtalsunderlag och sätta datum, Metod

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer