Årsrapport 2013 for Kulturkontakt Nord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2013 for Kulturkontakt Nord"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Årsrapport 2013 for Kulturkontakt Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé Virksomhedsområder årets resultater....4 a. Mødeplads....4 b. Programadministration...5 c. Profilere det nordiske kultursamarbejde Udviklingen af Kulturkontakt Nord som virksomhed...9 a. Kulturkontakt Nord som virksomhed...9 b. Bestyrelse og ledelse...9 c. Administration d. Økonomiske nøgletal Rapportering personale- og organisationsudvikling Obligatoriske tabeller...13 Bilag: A. Årsregnskab...16 B. Uddybende årsrapport for basisvirksomheden...29 C. Programrapporter og årsregnskaber for programmerne...40 Foto: S.1: Karin Beate Nøsterud/norden.org; Kulturkontakt Nord/Seppo Samuli; Johannes Jansson/norden.org S.2: Prosjekt Z; Thordur Thorarinsson/norden.org; Andreas Thoren S.3: Karin Beate Nøsterud/norden.org; Kulturkontakt Nord/Seppo SamuliS.4: Kulturkontakt Nord/Seppo Samuli; Johannes Jansson/norden.org S.9: Ludovic Des Cognets; Monta Grasman S.11: Kirsten Performance; Thordur Thorarinsson/norden.org S.16: Kulturkontakt Nord/Emilia Koivunen; Kulturkontakt Nord/ Seppo Samuli S.29: Andreas Thoren; Erik Christensen Porkeri/norden.org S.40: Kulturkontakt Nord/Seppo Samuli; Skatehack S.41: Wille Christiani; Andreas Thoren S.52: Karin Beate Nøsterud/norden.org; Ludovic Des Cognets S.70: Kulturkontakt Nord/Seppo Samuli S.78: Prosjekt Z;Johannes Jansson/norden.org

3 1. Indledning og resumé Resumé Kulturkontakt Nord har i 2013 haft en markant fremgang i deltagerantallet i arrangementerne. Det er øget med mere end 60 %. Det skyldes fornyelsen af aktiviteterne og at kvaliteten er god. Aktiviteterne er gennemført over hele Norden. Og når dette skrives, har Kulturkontant Nord passeret likes på Facebook. Det er en forøgelse på mere end 47 %. Kulturkontakt Nords Facebook side er dermed den mest populære officielle nordiske side lige nu. Kulturkontakt Nord har ansvaret for administrationen af Nordisk Ministerråds Kultur- og kunstprogram og det Nordisk-Baltiske mobilitetsprogram for kultur. I 2013 overførte Ministerrådet også ansvaret for NORDBUKs og KreaNords støttemidler til Kulturkontakt Nord. Der er fortsat stor søgning til midlerne. I 2013 blev der fordelt 4,2 mio. (31,3 mio. DKK). 28 % af ansøgerne har fået støtte. Det er et relativt fald, idet 34 % fik støtte i En væsentlig årsag hertil er, at efterspørgslen efter Ministerrådets støttemidler er voksende. Driften af virksomheden har været velfungerende. Der er gennemført en arbejdspladsvurdering med godt resultat. Regnskabet for 2013 udviser et mindre overskud på basisdriften. Og når dette skrives, har Kulturkontant Nord passeret likes på facebook. Årsrapportens struktur Denne årsrapport fremlægger årets resultater og perspektiverer fremtidsudsigterne og det kommende års udfordringer. Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Kulturkontakt Nords mål- og resultatkontrakt for perioden , Strategi for Kulturkontakt Nord af samt Nordisk Ministerråds retningslinjer for årsrapporteringen af december For programmerne er rapporteret i henhold til Nordisk Ministerråds krav i de indgåede forvaltningskontrakter. Årsrapporten er opdelt i en hoveddel, der er Kulturkontakt Nords årsrapport. Dertil er føjet 3 bilag, der giver en mere detaljeret oversigt over aktiviteter og resultater i Bilag A indeholder regnskabet for basisvirksomheden. Bilag B indeholder en mere deltaljeret gennemgang af aktiviteterne på mødeplads- og informationsvirksomheden samt en skematisk gennemgang af resultaterne i forhold til Kulturkontakt Nords strategi. Endelig indeholder bilag C årsrapporten for de 4 programmer: Nordisk Ministerråds kultur- og kunstprogram, Det nordisk-baltiske mobilitetsprogram for kultur og NORDBUKs samt KreaNords støttevirksomhed. 3

4 2. Virksomhedsområder årets resultater 2. a. Mødeplads Kulturkontakt Nords mission er at skabe rum for kulturmødet. Det sker bl.a. gennem mødepladsaktiviteterne i Helsingfors, i resten af Finland og i Norden (samt de baltiske lande). Vi har i kontraktperioden særligt fokus på at synliggøre aktiviteterne og faciliteterne samt at synliggøre sprogets og kulturens betydning for det fællesnordiske samarbejde. Mødeplads og bibliotek i Helsingfors Kulturkontakt Nord er en central nordisk mødeplads i Helsingfors. Vi tilbyder arrangementer og aktiviteter med en nordisk profil. Arrangementerne øger kendskabet til Norden, til nordisk kultur, til nordiske samfundsforhold og til nordisk kunst. Traditionelt har der været mest fokus på undervisning og sprog. Men nu satser vi på en skarpere kulturel og kulturpolitisk profil. Både for at øge synergien mellem vores forskellige aktiviteter og som led i Norden i fokus. Der satses desuden i større grad end tidligere på at nå den finsksprogede befolkning. Der afholdes kulturpolitiske seminarer og seminarer om aktuelle nordiske politiske problemstillinger mm. I 2013 omfattede det fx et seminar om effektmåling af kulturpolitikken, hvor målgruppen var nordiske forskere, embedsmænd og kunstnere, som arbejder med temaet. Arrangementet blev gennemført i samarbejde med bl.a. nordiske forskere, myndigheder og det svenske formandskab for Nordisk Ministerråd. Et andet eksempel var et morgenmøde om resultatet af det norske stortingsvalg, hvor både nordisk interesserede borgere, forskere og embedsmænd deltog. Dette arrangement blev gennemført sammen med Center for Nordenstudier ved Helsingfors Universitet, Pohjola-Norden og den norske ambassade i Helsingfors. Besøgsantallet på mødepladsen er øget, og et målrettet arbejde har tiltrukket nye besøgsgrupper. Børn og unge har specielt været i fokus. Besøgsantallet for skoleklasser, børnehaver og grupper af studerende og sprogcafédeltagere er øget. Finsksprogede skoleelever og øvrige besøgende har reageret positivt på, at vi har øget andelen af finsksprogede arrangementer. Kulturkontakt Nords arrangementer i Helsingfors havde totalt 2500 besøgende i virksomhedsåret 2013, hvilket er næsten 1000 flere end året før (1695 i 2012). Sammen med de mere end 200 deltagere i vore arrangementer uden for Finland, giver det en stigning i deltagelsen på mødepladsens arrangementer på over 60 %. Besøgsantallet for skoleklasser, børnehaver og grupper af studerende og sprogcafédeltagere er øget. Kulturkontakt Nords bibliotek i Helsingfors er et af vores væsentligste tilbud til det finske publikum. Biblioteket har i 2013 satset på arbejdet med bog- og mediebeholdningen, sådan at de enkelte sprog som svensk, finsk, norsk, dansk, islandsk, færøsk, grønlandsk og de samiske sprog synliggøres og fremstår bedre. Bibliotekets og øvrigt inventar og udstyr er i løbet af året blevet forbedret. Vinduerne ud mod Kajsaniemigatan har som noget nyt dannet rammen om seks nordiske produktudstillinger i løbet af året. 4

5 Kulturkontakt Nord har også synliggjort Nordens sprog og kulturer udenfor hovedstadsområdet. En ny publikation blev udgivet i efteråret, og fire ældre publikationer er blevet genoptrykt i opdaterede versioner. Nordiske skolebesøg (Lån en nordbo) er populære i hele Finland. I 2014 vil konceptet blive søgt eksporteret til de andre nordiske lande. Mødeplads hele Norden En vigtig del af Kulturkontakt Nords opgave er at være til stede i hele Norden (og i et vist omfang også i de baltiske lande). Opgaven kan selvsagt ikke løses helt på samme måde, som der, hvor vi har en fysisk base. I løbet af 2013 har vi derfor opbygget et nyt koncept med temaseminarer inspirationstræf, der gennemføres i de nordiske lande og hvor vi vil spille en mere proaktiv rolle end i de foregående år. Arrangementerne har i nogen grad afløst de klassiske informationsmøder, vi har deltaget i eller arrangeret. Vores inspirationstræf skal informere om støtteprogrammerne og konkretisere de nordiske kulturministres kulturstrategi og dens fem temaer: Det holdbare Norden, Det kreative Norden, Det interkulturelle Norden, Det unge Norden og Det digitale Norden. Der blev gennemført temaseminarer i Oslo, København og Malmø. Det sidstnævnte med et tema, der understøttede det svenske formandskab for Nordisk Ministerråd. Hvert af seminarerne har haft omtrent 50 deltagere. De er sat sammen med den ambition at skabe et forum, hvor potentielle ansøgere ikke kun ville få brugbar information om støtteprogrammerne og få inspiration fra andre projekter, men hvor de samtidig kunne knytte det til kulturstrategiens temaer, som også er fokuspunkter i vurderingen af ansøgninger til bl.a. Kultur- og kunstprogrammet. I løbet af 2013 har vi derfor opbygget et nyt koncept med temaseminarer inspirationstræf, der gennemføres i de nordiske lande og hvor vi vil spille en mere proaktiv rolle end i de foregående år. Kulturkontakt Nord organiserede også en workshop om kultur og bæredygtig udvikling i forbindelse med et større seminar i Umeå. I 2013 var Kulturkontakt Nord selv arrangør af et seminar, hvor effekten af kulturpolitik blev debatteret med oplægsholdere og deltagere fra hele Norden. En vigtig funktion ved seminaret var at synliggøre temaet, dets nordiske relevans og at bidrage til, at kundskabsniveauet i kulturpolitikken generelt øges. På Kulturkontakt Nord anvender vi seminarets resultater til udvikling af egen virksomhed, så vores fokus bliver mere effektorienteret. Af samme grund var arrangementet koblet til det årlige fællesmøde for programmernes sagkyndige, som havde mulighed for at deltage. Kulturkontakt Nord vil i 2014 vurdere erfaringerne med denne nye type aktiviteter og beslutte, hvordan arbejdet bedst udvikles, så det modsvarer forventningerne til os om kulturpolitisk relevans (bl.a. i form af kundskabsopbygning), aktualitet og synlighed. Da der ligeledes stadig er stor efterspørgsel efter de klassiske informationsarrangementer, hvor andre inviterer os til at deltage, vil vi opprioritere dem, når det er muligt. 2. b. Programadministration 1 Kulturkontakt Nord har ansvaret for administrationen af Nordisk Ministerråds kultur- og kunstprogram og for det Nordisk-Baltiske mobilitetsprogram for kultur. I løbet af 2013 har vi ligeledes overtaget ansvaret for administrationen af KreaNords og NORDBUKs støttemidler. Administrationen er overordnet set meget effektiv og velfungerende. Aktiviteterne i 2013 viser tydeligt, at programmerne er eftertragtede og modsvarer en efterspørgsel på kultur- og kunstområdet i Norden og i de baltiske lande. Kulturkontakt Nord modtog således i alt ansøgninger. Af disse blev 469 bevilget støtte. 1 De enkelte programmer omtales i overenstemmelse med Nordisk Ministerråds anvisninger mere udførligt i bilag C, der indeholder en egentlig årsrapport for de enkelte programmer. Dette afsnit indeholder en mere tværgående og overordnet gennemgang. 5

6 Antal ansøgninger og bevigede (ansøgninger/bevilgede) Kultur- och konstprogrammet 452/124 27% Molbilitetsprogrammet 1020/344 34% /114 25% 1004/377 38% 489/88 18% 1018/339 33% NORDBUK 100/39 39% KreaNord 70/3 4% Totalt 1 472/468 32% 1 463/491 34% 1 677/469 28% I forhold til det ansøgte beløb, er der også søgt om væsentlig mere, end der var mulighed for at bevilge. Tabellen herunder viser den samlede fordeling og fordelingen på de enkelte programmer. Samlet er der søgt om ca. 28,7 mio.. Heraf er ca. 4,2 mio. bevilget, hvilket svarer til ca. 14 %. Totalt ansøgt beløb og bevilget beløb (ansøgt sum / bevilget støtte) Kultur- och konstprogrammet 11,4mn / 2,1 mn 18% Molbilitetsprogrammet 6,6 mn / 1,4 mn 21% ,8 mn / 2,1 mn 17% 8,9 mn / 1,8 mn 20% 13,6 mn / 2,1 mn 15% 6,9 mn / 1,3 mn 19% NORDBUK 1,7 mn / 0,5 mn 31% KreaNord 6,5 mn / 0,3 mn 5% Totalt 17,9 mn / 3,5 mn 19% 21,7 mn / 3,7 mn 18% 28,7 mn / 4,2 mn 14% I 2013 har Kulturkontakt Nord for første gang gennemført en spørgeskemaundersøgelse 2 blandt støttemodtagerne, som skulle belyse effekten af støtten. Undersøgelsen giver et klart billede af, at Nordisk Ministerråds støtteprogrammer skaber fornyelse og vitalisering af kultursektoren og af samarbejdet på kulturområdet. Både ved at skabe synergieffekter og ved at skabe grundlag for helt nye samarbejdsrelationer. Tabellen herunder viser støttemodtagernes indtryk af de skabte synergieffekter indenfor kunst, kommunikation, organisation, økonomi og samarbejdsformer. Selv med de forbehold, som undersøgelsens karakter giver anledning til, finder vi resultatet meget tilfredsstillende. Det giver en god indikation af, at nytten af den nordiske støtte er høj. 2 Undersøgelsen blev sendt til 501 støttemodtagere fra alle 3 programmer. 173 svarede. Undersøgelsen og dens grundlag vil blive nærmere beskrevet på Kulturkontakt Nords hjemmeside. Undersøgelsen er desuden omtalt i programrapporterne for de enkelte programmer (bilag C). 6

7 Samarbetet mellan partners i olika länder har skapat synergieffekter på följande områden Oenig Enig 5 Konstnärliga ,2 Kommunikationsmässiga ,2 Organisatoriska ,6 Ekonomiska ,0 Samarbetsformer ,2 Medelvärde I forhold til de fem strategiske temaer, som de nordiske kulturministres strategi for omfatter, er der også en tilfredsstillende dækning. Ansøgerne og projekterne har allerede fokus på temaerne. For så vidt angår temaet det interkulturelle Norden, er det mindst dækket af feltet. Kulturkontakt Nord vil derfor i 2014 arrangere inspirationsseminarer inden for det tema, for at øge interessen for området hos kulturfeltets aktører. I forhold til den bredere samfundsmæssige effekt, som ministrenes strategi indeholder, er det ligeledes meget tilfredsstillende, at støtten giver øget forståelse af andre nordiske landes kunst og kultur for en meget stor andel af respondenterne. Tabellen herunder viser lidt mere specifikt nogle af de bredere effekter, som er nået gennem støtten fra Nordisk Ministerråds støtteprogrammer som helhed. Stödet från Kulturkontakt Nord har bidragit till ökad kunskap och förståelse bland medverkande Oenig Enig 5 Andra nordiska språk ,3 Andra nordiska samhällen/samfund ,8 Andra nordiska länders kons och kultur ,2 Andra baltiska länders konst och kultur ,4 Medelvärde Som nævnt, afholdt Kulturkontakt Nord i november et seminar om at måle effekten af kulturpolitikken. Dette seminar blev holdt samtidig med det årlige fællesmøde for programmernes sagkyndige, der også kunne deltage i og præge diskussionen om det videre arbejde. Det samlede materiale blev siden sammenskrevet, så det kan danne grundlag for en dialog med Nordisk Ministerråd om den fremtidige udvikling af og rapportering om programmerne. I 2013 har Kulturkontakt Nord også bidraget til Nordisk Ministerråds arbejde gennem analyser af og faktuelle oplysninger om programmerne. Bl.a. i forbindelse med drøftelserne om en forlængelse af mobilitetsprogrammet. Kulturkontakt Nords analyse af mobilitetsprogrammet blev fremlagt for MR-K i oktober 2013, da ministrene drøftede programmets fremtid. Denne type af indsatser fortsættes i Kulturkontakt Nord vil i løbet af 2014 også gennemføre en række forbedringer i sagsbehandlingen, der vil komme ansøgerne til gode. Først og fremmest etableres en mere brugervenlig hjemmeside.. Dernæst påbegyndes arbejdet med fornyelsen af det det administrative sagsbehandlingssystem (SBS). Det er indtil videre velfungerende. Men den tekniske udvikling sammenholdt med den større sagsmængde (fra flere programmer) gør, at der efterhånden viser sig svagheder og fejl, der skal udbedres. En beslutning om en fornyelse skal træffes i

8 2. c. Profilere det nordiske kultursamarbejde Kulturkontakt Nords kommunikationsarbejde har i 2013 især fokuseret på de strategiske målsætninger om at vise effekten af organisationens aktiviteter (herunder effekterne af støttemidlerne), inspirere potentielle ansøgere, udbygge kendskabet til kulturcentret i Helsingfors og skabe dynamiske kommunikationskanaler. Det er gjort gennem interviews, nyheder og showcases med projekter; en proaktiv presseindsats og udviklingen af dynamiske kanaler som web, sociale medier og nyhedsbreve. Samarbejdet med andre aktører, bl.a. Nordisk Ministerråds kommunikationsafdeling, de nordiske huse og institutter, nationale kulturmyndigheder og Nordisk Kulturfond er blevet udviklet i årets løb. Kulturkontakt Nord lægger stor vægt på samarbejdet, der bl.a. er med til at synliggøre Ministerrådets støttemidler omkostningseffektivt. Særligt for programvirksomheden skal det fremhæves, at de støttede aktiviteter også synliggøres gennem projekternes egen kommunikation. Den føromtalte undersøgelse af støttemodtagerne viser (se tabellen herunder), at de fleste støttemodtagere/projekter får synlighed i medierne. Fra 2014 vil vi arbejde mere bevidst med støttemodtagerne for at sikre, at de bidrager til synligheden af den nordiske støtte. Projektet har fått synlighet i Lokal press/radio/tv 121 Nationell press/radio/tv 88 Press/radio/tv utanför Norden/Baltikum 28 Fackpress 33 Sociala medier 135 Nej 6 Kulturkontakt Nord har desuden bevidst været mere debatskabende, personlig og proaktiv i sin kommunikation. Det er blandt andet gjort ved at anvende direktøren som løftestang og offentligt ansigt i blogs og på sociale medier, hvor nordisk kulturpolitik er blevet kommenteret og debatteret. Det er samtidig en metode, der er medvirkende til at synliggøre Norden i Finland og Finland i resten af Norden. Indsatsen har generelt virket godt og organisationen har igen øget tilslutningen til sine medier markant. Således er antallet af webbesøg steget med 16 pct. til og antallet af følgere på Kulturkontakt Nords profiler på de sociale medier er steget med henholdsvis 47 pct. og 132 pct. Organisationen har nu mere end likes på Facebook, hvilket er det højeste for en officiel nordisk organisation. Synligheden i de finske medier har været et særligt indsatsområde, hvilket har resulteret i 27 artikler og indslag. Udfordringerne i 2014 bliver at fastholde den meget positive udvikling. Det vil bl.a. ske ved at lancere den ny hjemmeside i løbet af foråret. Den skal forbedre brugervenligheden markant gennem bedre overskuelighed. Den tilbyder brugerne et digitalt community, og den fører i højere grad organisationens virksomhedsområder sammen. Derudover bliver designet fornyet. 8

9 3. Udviklingen af Kulturkontakt Nord som virksomhed 3. a. Kulturkontakt Nord som virksomhed Kulturkontakt Nord har i sin strategi fokus på at udvikle sig som institution og virksomhed. Både i forhold til at realisere de kulturpolitiske mål, som nævnt i kapitel 1. Men også i forhold til kvalitet i opgaveløsningen og i at være en sammenhængende og god arbejdsplads. Et af de strategiske mål handler om Kulturkontakt Nord som samarbejdspartner. For at nå målsætningen bedst og mest kosteffektivt, skal samarbejdet med andre organisationer, foreninger, myndigheder osv. udvikles og intensiveres. Det er vores opfattelse, at Kulturkontakt Nord er eftertragtet som partner i samarbejdet. Der er en klar kvantitativ indikation af, at mange gerne vil samarbejde med os. Vi skal i de kommende år fortsat arbejde på at være eftertragtede partnere også ud fra kvalitative overvejelser. Partnerskaber giver bedre muligheder for at sprede de nordiske idéer og perspektiver, partnerskaber er en helt naturlig og fundamental del af det nordiske kultursamarbejde og gennem partnerskaber kan vi udnytte vores ressourcer meget bedre, end når vi handler på egen hånd. Et eksempel er samarbejdet med Center for Nordenstudier ved Helsingfors Universitet. Det bidrager både til flere og bedre arrangementer, til at tiltrække flere besøgende og til at mindske vores omkostninger, idet de afholder en del af dem. Ønsket om at være en eftertragtet partner ligger således også bag vores arbejde med nye støtteprogrammer, hvor vi i 2013 overtog administrationen af Nordisk Ministerråds støtteordninger under NORDBUK og KreaNord. Men partnerskaber udvikles også gennem vores øgede samarbejde med andre aktører i Norden, herunder i Finland. 3.b. Bestyrelse og ledelse Et eksempel er samarbejdet med Center for Nordenstudier ved Helsingfors Universitet. Det bidrager både til flere og bedre arrangementer, til at tiltrække flere besøgende De nordiske kulturministre udpeger bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen har i 2013 været sammensat af: Kontorchef Marianne Kruckow, Danmark (formand indtil , hvor hun udtrådte af bestyrelsen) Kontorchef Ole Winther, Danmark (fra ) Kulturråd Anna-Maija Marttinen, Finland (næstformand, fg. formand fra , formand fra ) Kontorchef Manasse Berthelsen, Grønland Direktør Ann Larson, Sverige (næstformand fra ) Jurist Kim Hansson, Åland Antonia Ramsay (medarbejderrepræsentant) 9

10 Suppleanter: Kontorchef Auður B. Árnadóttir, Island (1. suppleant), avdelingsdirektør Steinar Lien, Norge ( 2. suppleant ) og chef Sølvi Reinert Hansen, Færøerne (3. suppleant ) Bestyrelsen har afholdt 2 møder i Fra den 1. september 2012 har Per Voetmann været direktør for Kulturkontakt Nord. 3.c. Administration Administrationen har i 2013 arbejdet bl.a. med bedre økonomistyring, arbejdspladsundersøgelse, nyt ergonomisk udstyr, ny telefoni og nye PCere. 3.d. Økonomiske nøgletal Overordnet har Kulturkontakt Nord en god økonomi. Imidlertid var der i 2013 et mindre overskud på basisdriften, som ikke var planlagt fra årets begyndelse. Overskuddet er opstået som følge af: Generel økonomisk forsigtighed og sparsommelighed på grund af den igangværende budgetreduktion og det forhold, at Kulturkontakt Nord fortsat er en ny organisation Flere nye eksternt betalte (herunder in-kind) arrangementer og aktiviteter, der ikke var budgetteret fra årets start Flere projekter og aktiviteter for Nordisk Ministerråd som vi har fået ekstra penge for uden umiddelbart at kunne nå at ansætte ekstra personale til at løse dem. Fx bæredygtighedsseminaret i Umeå At vores nye Web er forsinket. Hovedudgiften kommer først i 2014 Kulturkontakt Nord vil selvsagt anvende de tildelte midler. Sådan vil det også være i Der vil derfor blive satset på udvikling af de interne økonomiske rapporteringsredskaber, så styringsgrundlaget og ledelsesværktøjerne fortsat forbedres. En kilde til overskuddet er imidlertid også, at visse af Nordisk Ministerråds bevillinger er meget kortvarige og/eller skal fornys hvert år. Det gør det vanskeligt at planlægge udgiftsforløbet især for arbejdsintensive opgaver. I 2014 vil vi gå i dialog med Nordisk Ministerråd for at etablere en bedre økonomisk samarbejdsmodel. I 2014 vil vi imidlertid fastholde en fornuftig (konservativ) udgiftsstyring. Desuden vil Kulturkontakt Nord opsamle midler til en nødvendig fornyelse af SBS, der er vores primære og helt uundværlige værktøj i arbejdet med programmerne. For programvirksomheden er hovedbestræbelsen også, at alle midler deles ud i henhold til årets budget. Når der forekommer mindre overskud, beror det mest på, at støttemodtagerene endnu ikke havde rekvireret midlerne (eller alle midlerne) ved regnskabsafslutningen. Det er heller ikke usædvanligt at projekterne rækker hen over et årsskifte, så udbetalingen først sker det følgende år. Det forekommer endelig også, at enkelte projekter ikke anvender (alle) de midler, der blev bevilget. I 2014 vil vi imidlertid fastholde en fornuftig (konservativ) udgiftsstyring. Desuden vil Kulturkontakt Nord opsamle midler til en nødvendig fornyelse af SBS 10

11 4. Rapportering personale- og organisationsudvikling Et af Kulturkontakt Nords strategiske mål er, at vi skal være en god og udviklende arbejdsplads. Parallelt med det øvrige strategiske arbejde har der derfor været fokus på at udvikle interne arbejdsrutiner og samarbejdsformer. Internt har det bl.a. betydet, at medarbejderne nu arbejder i 4 team, der modsvarer Kulturkontakt Nords virksomhedsområder. Teamorganiseringen betyder, at ansvaret for et opgaveområdes mål er placeret hos teamet frem for hos en enkelt medarbejder. Der er i 2013 tillige placeret et større budgetansvar i teamene. I løbet af 2014 skal teamenes ansvar (bl.a. for budgetopfølgningen jævnfør ovenfor) og kompetencer udvikles og tydeliggøres yderligere. Der er gennemført både kollektive og individuelle kompetenceudviklingstiltag i Kollektivt dels i form af et seminar for hele personalet og løbende personaleuddannelse på personalemøder. Individuelt ved systematiske introduktionsforløb for nye medarbejdere, kurser og udvekslingsophold. Det indgår i vores strategi, at der skal gennemføres en arbejdspladsvurdering i Der blev imidlertid i som nævnt indført en team-struktur, der blev indført medarbejdersamtaler og der blev gennemført en nedskrevet personalepolitik. På baggrund af de mange ændringer og fornyelser, som allerede er gennemført i organisationen, blev det besluttet, at arbejdspladsvurderingen allerede skulle gennemføres i Resultaterne viste sig generelt yderst tilfredsstillende. Der er dog også nogle opmærksomhedspunkter, som skal håndteres. Vi skal arbejde med stress, information, konfliktløsning og fysisk arbejdsmiljø (en del problemer her skyldes, at vi har 2 arbejdssteder). Det vil således være en væsentlig opgave i 2014, at disse opmærksomhedspunkter følges op. I 2013 er sygefraværet steget fra 1 % i 2012 til 3,2 %. 11

12 Der var i 2013 ansat 24 personer på Kulturkontakt Nord. Heraf dog kun 9 på fuld tid gennem hele året. Følgende personer har været ansat i 2013: Namn Nationalitet Anställningstid Sanna Pitkänen FI Tarja Terävä FI Annu Kevarinmäki FI *) Antonia Ramsay FI René Semberlund Jensen DK Jakob Aahauge DK Bjørn Olstad NO Camilla Cedercreutz-Bäck FI Johan Theman FI Per Voetmann DK Vava Lunabba FI Tea Stolt FI Emilia Koivunen FI Eva Englund SE Nina Burman FI Therese Salmi AX Katja Mentula FI praktikant Jenny Sandström FI praktikant Marketta Keisu FI praktikant Silja Kanerva FI assistant, timanställd Katja Koskinen FI bibliotekshjälp, timanställd Sofia Hägglund FI bibliotekshjälp, timanställd Anna-Sofia Lappalainen FI bibliotekshjälp, timanställd Willy Lindberg FI vaktmästare, timanställd *) moderskapsledig från Udover dette har Kulturkontakt Nord engageret sproglærere og lån en nordbo -medarbejdere rundt om i Finland. I 2013 skete en del forandringer i personalesammensætningen. Der blev i løbet af året ansat seks nye medarbejdere og yderligere tre personer var i praktik. 12

13 5. Økonomiske nøgletal og statistik Tabell 1: Rapportering Personal og organisasjonsutvikling, 2013 A: TOTAL ANTAL ÅRSVÆRK PER NORDISKE VILKÅR, PROJEKTANSATTE (inkl. vikarer) OG FASTANSATTE TOTAL FOR INSTITUTIONEN ANTAL TOTAL Kvinder (K) Mænd (M) 7,8 5 12,5 B: NORDISKE VILKÅR (8-ÅRS REGLEN) - ANTAL PERSONER PER NATIONALITET OG KØNSFORDELING DK FIN IS NO SVE AX, FO, GL Andet Total K M K M K M K M K M K M K M 3 6,4 1 0,7 0,4 11,5 PROCENTFORDELING (pr. nation): DK FIN IS NO SVE AX, FO, GL Andet Total 26 % 64 % 0 % 0 % 6 % 3 % 0 % 100 % ALDERSFORDELING år år år år 61+ år Total TOTAL NORDISKE VILKÅR K M K M K M K M K M K M 0,8 3, ,8 7,5 4 11,5 UTLANDSTILLÄGG Enskild Samo/ partnertillägg Total TOTAL NORDISKE VILKÅR K M K M K M C: NATIONALE VILKÅR - PROJEKTANSATTE OG VIKARER - antal personer PER NATIONALITET OG KØNSFORDELING DK FIN IS NO SVE AX, FO, GL Andet Total K M K M K M K M K M K M K M 1 1 PROCENTFORDELING (pr. nation): DK FIN IS NO SVE AX, FO, GL Andet Total 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % ALDERSFORDELING år år år år 61+ år Total TOTAL NORDISKE VILKÅR K M K M K M K M K M K M D: NATIONALE VILKÅR - FASTANSATTE - antal personer PER NATIONALITET OG KØNSFORDELING DK FIN IS NO SVE AX, FO, GL Andet Total K M K M K M K M K M K M K M 0 PROCENTFORDELING (pr. nation): DK FIN IS NO SVE AX, FO, GL Andet Total 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % ALDERSFORDELING år år år år 61+ år Total TOTAL NORDISKE VILKÅR K M K M K M K M K M K M

14 E: SYGEFRAVÆR - PER Hvor højt sygefravær i % (ansattes fravær pga egen sygdom) har institutionen? Kvinder Mænd Total 4,5% 1,3% 3,2% Den totala sjukfrånvaron vid institutionen år 2013 var 4,5 % (kvinnor) och 1,3 % (män). Förklaringar och definitioner till tabell 1 Lista A: Ange antal årsverken för samtliga anställda oavsett om de är tjänstlediga, sjukskrivna, föräldralediga etc. Lista B-D: Ange antal personer Lista E: Sygefravær i % = Antal fraværsdage på grund af sygdom i forhold til normalt antal arbejdsdage. Ev. kommentarer om sjukfrånvaro under året görs i löpande text. Nordiske vilkår: Ansatte på nordiske kontrakter dvs. normalt 4 år + eventuelle forlængelse (inkl. Institutionsleder). Projektansatte: Ansatte på midlertidige, tidsbegrænsede kontrakter i henhold til domcillandets regler. Fastansatte: Ansatte på ordinære ansættelsesvilkår i henhold til domicillandets regler (indtil videre ansatte). OBS! Studenter och praktikanter ska inte ingå i beräkningarna Oversigt over indtægter og udgifter fordelt på virksomhedsområderne samt ledelse/administration Tabel 2: Oversigt over indtægter og udgifter fordelt på virksomhedsområde samt ledelse/administration Driftsregnskab (i ) Virksomhedsområder 2013 Total INDTÆGTER Ledelse og adm Ordinært budget fra ministerrådet Andre bevillinger fra ministerrådet Nationale bevillinger Projektbevillinger fra andre (internat. org.) Andre indtægter (afgifter, sponsorer) TOTALE INDTÆGTER TOTALE UDGIFTER ÅRETS NETTORESULTAT

15 Økonomiske nøgletal Tabel 3: Økonomisk stilling pr Balance pr (i ) AKTIVER PASSIVER Salgslager 0 Kreditorgæld m.m. 64 Debitorfordringer m.m. 217 Projektforskud (b) 0 Projektfordringer (a) 0 Forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningsposter) Skyldige omkostninger (periodeafgrænsningsposter) 17 Overførte midler Egen kapital Bank og kasse 436 Årets resultat I ALT 669 I ALT Tabel 4: Økonomiske nøgletal hele virksomheden (Nøgletal i ) Totalt INDTÆGTER 1. Ordinære budgetmidler fra NMR Projektbevillinger fra NMR Nationale bevillinger, internationale org. mv Andre indtægter (afgifter/sponsorer) TOTALE INDTÆGTER UDGIFTER 5. Administrative omkostninger Virksomhedsområde udgifter Projektomkostninger TOTALE UDGIFTER ÅRETS NETTORESULTAT Fra tabel 2 er oplyst følgende årets netto res EGENKAPITAL PR

16 Bilag A A.1 Finansiering Kulturkontakt Nords finansiering kommer till största delen från Nordiska ministerrådet. Denna finansiering består av den ordinarie budgetfinansieringen av institutionens drift, av finansiering av Kultur- och konstprogrammets, av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur, av NORDBUKS barn- och ungdomsprogram, av KreaNords program för kulturella och kreativa näringar, samt av projektfinansieringar. Institutionen har därtill 2013 fått euro i finansiering från det finska undervisningsministeriet för att ersätta hyreskostnaderna för institutionens utrymmen. Denna finansiering har sin grund i finska statens utfästelse till ministerrådet att ge Kulturkontakt Nord kostnadsfria lokaliteter på Sveaborg. A.1.1 Kulturkontakt Nords kontrakt med Nordiska ministerrådet år 2013 (valutakursjusterade) A) Mål- och resultatkontrakt för institutionens drift: enligt NMR:s budget B) Projektkontrakt för att förvalta det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur: C) Projektkontrakt för att förvalta Kultur- och konstprogrammet: D) Projektkontrakt för att förvalta NORDBUK: samt övertagit tidigare medel E) Projektkontrakt för att förvalta KreaNord: F) Projektkontrakt för Norden i Fokus: G) Extra bidrag för administrering av NORDBUK: H) Extra bidrag för administrering av KreaNord: A.2 Ekonomiförvaltning Kulturkontakt Nord använder ett nätbaserat externt system för bokföring och löneräkning från Visma-koncernen. Bokföring, fakturahantering och löneräkningen handläggs av Visma Services Oy. Följande nätbaserade verktyg används: Visma Business, bokföring; Proceedo, fakturahantering samt M2, reseräkningar. Årsrapporten innehåller även ett kombinerat bokslut för Kulturkontakt Nord och de förvaltade programmen. Detta baserar sig på krav av revisor utgående från den finska bokföringslagstiftningen. Nordiska ministerrådets sekretariat har godkänt att ett gemensamt bokslut uppgörs. 16

17 Det finns en inventarieförteckning över de inventarier som anskaffats av Kulturkontakt Nord. Inventarierna består av kontorets möbler och IT-utrustning. Enligt beslut av Nylands skatteverk är Kulturkontakt Nord som allmännyttigt samfund befriat från inkomstskatt. Kulturkontakt Nords och de andra i Finland belägna nordiska institutionernas möjlighet att få återbäring på mervärdesskatten är under utredningen inom Nordiska ministerrådets sekretariat. Kulturkontakt Nord har tagit de försäkringar som förutsätts av finsk lag samt försäkringar för institutionens lösöre och reseförsäkringar för personalen. Kulturkontakt Nords ekonomi och administration revideras av KPMG Oy Ab, som ansvarig revisor fungerar CGR, OFR Leif-Erik Forsberg. A.3 Ekonomiska nyckeltal för Kulturkontakt Nord A.3.1 Översikt över intäkter och utgifter fördelat på verksamhetsområden Drifträkenskap Verksamhetsområden 2013 Totalt (i ) INTÄKTER NMR:s ordinarie budget Andra bidrag från NMR Nationella bidrag Projektbidrag från andra Övriga intäkter INTÄKTER TOTALT KOSTNADER TOTALT ÅRETS NETTO-RESULTAT EGET KAPITAL Verksamhetsområden 2013: 1 Nordisk mötesplats 2 Programadministration 3 Kommunikation och information 4 Projekt 5 Gemensamt 6 Ledning och administration Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur, Kultur- och konstprogrammet, NORDBUK och KreaNord Norden i Fokus, Islandspublikationen och Konferens om hållbar utveckling som hölls i Umeå 17

18 A.3.2 Ekonomisk status Balans per (i ) AKTIVA PASSIVA Fordringar 217 Skulder 64 Projektfordringar 0 Projektförskott 0 Periodreglering 17 Periodavgränsningar 71 Bank och Kassa 436 Överförda medel Eget kapital Årets resultat TOTALT A.3.3 Ekonomiska nyckeltal för verksamheten. Nyckeltal totalt 2013 INTÄKTER 1. NMR:s ordinarie budget Projektstöd från NMR Nationella stöd, internationella org. etc Övriga intäkter 10 INTÄKTER TOTALT UTGIFTER 5. Administrativa kostnader Verksamhetskostnader Projektkostnader 66 TOTALUTGIFTER ÅRETS NETTORESULTAT 90 EGET KAPITAL PER A.4 Ekonomiska nyckeltal för programmen A.4.1 Administrativa utgifter (i ) Kultur- och konstprogrammet Administrativa kostnader Mobiitetsprogrammet Administrativa kostnader NORDBUK-programmet Administrativa kostnader 1 KreaNord-programmet Administrativa kostnader 0 18

19 A.4.2 Transaktioner i perioden (i ) Kultur- och konstprogrammet Överfört från tidigare år Budget Utbetalningar Överföring till kommande år Mobiitetsprogrammet Överfört från tidigare år Budget Utbetalningar Överföring till kommande år NORDBUK-programmet Överfört från tidigare år 0 Budget 545 Utbetalningar 644 Överföring till kommande år 0 KreaNord-programmet Överfört från tidigare år 0 Budget 0 Utbetalningar 0 Överföring till kommande år 0 A.5 Resultat- och balansräkning för Kulturkontakt Nord A.5.1 Resultaträkning för Kulturkontakt Nord (Basverksamhet, i ) RESULTAT 2013 BUDGET 2013 INTÄKTER NMR:s ordinarie budget Nationella bidrag Finansiella intäkter 0 3 Projektmedel från NMR Andra externa projektmedel INTÄKTER TOTALT KOSTNADER Personalkostnader Varor och tjänster Bidrag till externa projekt 0 0 Övriga kostnader 0 0 KOSTNADER TOTALT RESULTAT Överföring till följande år FUNKTIONSUPPDELADE KOSTNADER Basaktivitet totalt Externt finansierade projektkostnader Administrativa kostnader Gemensamma kostnader

20 A.5.2 Balansräkning för Kulturkontakt Nord (Basverksamhet) AKTIVA Fordringar 217 Projektfordringar 0 Periodavgränsningar 17 Bank och Kassa 436 Aktiva totalt 669 PASSIVA Skulder 64 Projektförskott 0 Projektförpliktelser 0 Periodavgränsningar 71 Överförda medel 535 Passiva totalt 669 EGET KAPITAL PER A.5.3 Noter Redogörelse för bokföringsprinciper. Bokslutet är uppgjort enligt ministerrådets bokföringsprinciper och enligt finsk bokföringlagstiftning. Alla inköp har kostnadsförts under året och inga anläggningstillgångar har aktiverats i balansen. Not 1: Fria tjänster och hyror 2013 Fria hyror 0 Fria tjänster 0 Andra fria aktiviteter 0 Totalt 0 Not 2: Hyror och leasing Lokalhyra (est. 1,5 % höjning p.a.) Andra hyror Totalt Lokalhyran utgörs av Kulturkontakt Nords hyra av utrymmena på Kajsaniemigatan (3 mån uppsägningstid) samt av följande utrymmen på Sveaborg (6 mån uppsägningstid): kontorsutrymmen B28 och tre personalbostäder. För kontorshyran på Sveaborg fick Kulturkontakt Nord ett hyresbidrag på euro av finska staten. Hyrorna för är uppskattningar. Not 3: Funktionsuppdelade kostnader Som administrativa kostnader har upptagits styrelsens kostnader, 25 % av direktörens och den administrativa rådgivarens löner, samt 50 % administrativa chefens lön. Samt kostnader som hänför sig till ledningen, så som resor. 20

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07 Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 1 Öresundskomiteens övergripande målsättning Öresundskomiteen är en politisk plattform för lokala och regionala myndigheter, som

Läs mer

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna Årgång 3, nr 3, December 2009 Julen närmar sig och vi börjar redan tänka på ledighet Eller kanske inte! Under julhelgerna kör ni föreningar så många cumap-cuper att det knappt går att hålla räkningen på

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur

Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur 211 Årsrapport Kulturkontakt Nord Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur Project: Foto: Modul: Contemporary Art Archipelago - Raqs Media Collective:

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den.

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Öresundskomiteens årsberättelse 2013 I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Sammanfattning Förra

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

MEDIA RESEARCH Øresund

MEDIA RESEARCH Øresund MEDIA RESEARCH Øresund 12 december 2012 BILLEDET AF ØRESUNDSREGIONEN I DANSKE OG SVENSKE MEDIER Forskningsrapport vedrørende svenske og danske mediers rapportering om Øresundsregionen BILDEN AV ÖRESUNDSREGIONEN

Läs mer

NORDENS VÄLFÄRDSCENTER RAPPORT

NORDENS VÄLFÄRDSCENTER RAPPORT NORDENS VÄLFÄRDSCENTER ÅRS 2014 RAPPORT Årsrapport för 2014 Nordens Välfärdscenter sidan 3 sidan 4 sidan 15 sidan 17 sidan 19 1. Resumé 2. Resultatrapport med avvikelseanalys och framtidsutsikt 3. Personal-

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden www.oresundsbarometern.scb.se Nr november 28 ØRESUNDS- BAROMETERN I fokus: Arbetsmarknaden In n e h å l l Konjunkturen 1 Bransch- och näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 26. marts 2012 Mødested Hilton Meetings - Terminal 3 Københavns Lufthavn, 4. etasje, møtelokale heter

Läs mer

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden www.oresundsbarometern.scb.se Nr november 28 ØRESUNDS- BAROMETERN I fokus: Arbetsmarknaden In n e h å l l Konjunkturen 1 Bransch- och näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri

Läs mer

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse 01.06.2015 Hur Sveriges regioner i samverkan med lärosätena och näringslivet kan skapa position, attraktivitet och attraherar talanger ett urval av studier från DAMVAD 6 perspektiv på samverkan och mätning

Läs mer

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur www.oresundsbarometern.scb.se Nr 14 november 27 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Infrastruktur In n e h å l l Konjunkturen 1 Tema Infrastruktur 2 Bransch- och näringslivskonjunkturen 4 Tillverkningsindustri

Läs mer

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur www.oresundsbarometern.scb.se Nr 14 november 27 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Infrastruktur In n e h å l l Konjunkturen 1 Tema Infrastruktur 2 Bransch- och näringslivskonjunkturen 4 Tillverkningsindustri

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

En blød landing i Øresundsregionen. Mjuklandning i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion

En blød landing i Øresundsregionen. Mjuklandning i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion Nr 8 november 21 Sammanfattning Öresundsregionen 1 Öresundsregionen en översikt 2 Näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt _ 4 Branschanalyser Livsmedelsindustri

Läs mer

1 Forord...2. 2 Program...3. 3 Medvirkende...4. 4 Sammenfatning 5. 5 Åbningstale...9. 7 Kulturforskelle i nordiske virksomheder...

1 Forord...2. 2 Program...3. 3 Medvirkende...4. 4 Sammenfatning 5. 5 Åbningstale...9. 7 Kulturforskelle i nordiske virksomheder... FORENINGARNA NORDENS FORBUND Rapport INDHOLD: 1 Forord...2 2 Program...3 3 Medvirkende...4 4 Sammenfatning 5 5 Åbningstale...9 6 Samarbejde i Nordiske finanskoncerner...11 7 Kulturforskelle i nordiske

Läs mer

Nr 12 november 2005 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Det nya Danmark

Nr 12 november 2005 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Det nya Danmark Nr 12 november 2 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Det nya Danmark INNEHÅLL Sammanfattning Öresundsregionen 1 Konjunkturbetraktelser 3 Öresundsregionen en översikt 4 Näringslivskonjunkturen Tillverkningsindustri

Läs mer

Yrkescirkulation blandt jurister

Yrkescirkulation blandt jurister Onsdag den 20. august 1975 kl. 11 og kl. 14 Plenarmøde Yrkescirkulation blandt jurister Se bilag I Diskussionsleder: Mødets præsident, højesteretsdommer Ármann Snævarr, Island. Diskussionsiederen: Jeg

Läs mer

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson (f.o.m 9), Björn Aspelin, Inga-Lill Håkansson ( 1-6), Bo Ynger och Folke Johansson (sammankallande).

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Humanister på tværs af Øresund

Humanister på tværs af Øresund Humanister på tværs af Øresund Sammenligning af arbejdsmarkedet for humaniorakandidater/examinerade i Danmark og Sverige, herunder Øresundsregionen Ole Krarup Jensen og Caja Lennartsdotter Den 1. maj 2006

Läs mer

Grundläggande information

Grundläggande information Grundläggande information Att fylla i en ansökningsblankett Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Ansökningen för Modulen stöd till nätverk: kortvarigt nätverksstöd

Läs mer

Under tiden 1 juli 31 december 2008 kommer följande kvalitetskriterier att arbetas fram:

Under tiden 1 juli 31 december 2008 kommer följande kvalitetskriterier att arbetas fram: Under tiden 1 juli 31 december 2008 kommer följande kvalitetskriterier att arbetas fram: 1. Mark arbetar med kvalitetskriterier för läsfrämjande arbete samt informationsresurser. 2. Borås arbetar också

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

Henrika Zilliacus-Tikkanen förklarade sig frivillig som sekreterare.

Henrika Zilliacus-Tikkanen förklarade sig frivillig som sekreterare. Den nordiska samarbetskommittén för akademiska journalistutbildningar Protokoll fört vid kommitténs möte i Roskilde den 3 november 2006. Plats: Roskilde Universitets center RUC. 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Slutrapport for projektsamarbejde mellem Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd og Öresundskomiteen 2002-2004 Oktober, 2004 Udgiver: ØAR

Läs mer

Utbildning Lärande. education & learning TEMA: PERSPEKTIV PÅ GYMNASIAL YRKESUTBILDNING 1/2013

Utbildning Lärande. education & learning TEMA: PERSPEKTIV PÅ GYMNASIAL YRKESUTBILDNING 1/2013 & Utbildning Lärande education & learning 1/2013 TEMA: PERSPEKTIV PÅ GYMNASIAL YRKESUTBILDNING EN TIDSKRIFT SOM UTGES AV AVDELNINGEN BARNS, UNGAS OCH VUXNAS LÄRANDE VID HÖGSKOLAN I SKÖVDE Utbildning &

Läs mer

Ett gränsöverskridande miljöarbete inom hälso- och sjukvård

Ett gränsöverskridande miljöarbete inom hälso- och sjukvård Ett gränsöverskridande miljöarbete inom hälso- och sjukvård Slutrapport april 2008 1. Sammanfattning av projektet... 4 2. Bakgrund, utgångsläge... 10 2.1 Tidplan... 11 2.2 Projektdeltagare... 11 2.3 Finansiering...

Läs mer

ETT NAV FÖR FORSKNING

ETT NAV FÖR FORSKNING ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och

Läs mer

USER S GUIDE USB modem D-50

USER S GUIDE USB modem D-50 USER S GUIDE USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er Net 1s 3G net giver dig den enkleste og mest

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Scandinavian. Coating. May 19-21, 2015 Gothenburg, Sweden. www.scandinaviancoating.com

Scandinavian. Coating. May 19-21, 2015 Gothenburg, Sweden. www.scandinaviancoating.com I N B J U D A N I N B Y D E L S E I N V I T A T I O N Scandinavian Coating May 19-21, 2015 Gothenburg, Sweden www.scandinaviancoating.com För HangOn har Scandinavian Coating-mässan i både Köpenhamn och

Läs mer

Casper Jul Nielsen Systemansvarig

Casper Jul Nielsen Systemansvarig TÖF 2015-10-01 Casper Jul Nielsen Systemansvarig Oversigt - Hvem er Samres - Hvad sker der udenfor Danmark - Sammenhängende trafik, et eksempel fra Dalarna - Opläg til diskussion Vår affärsidé Att leverera

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-02-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik

Läs mer

KREATIVA KVINNOR CARITA PELTONEN 8.3.2013

KREATIVA KVINNOR CARITA PELTONEN 8.3.2013 KREATIVA KVINNOR CARITA PELTONEN 8.3.2013 EVELYN FOX KELLER Professor Massachusets Institute of Technology, USA Being an outsider gave me the possibility of seeing SVERIGE Istället för att kvinnor skall

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR?

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Lärdomar från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007 2013 INNEHÅLL Havet och historien binder oss samman... 3 Fakta om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Tack för ditt mail, kul o se att ni jobbar mellan alla VM lopp o medaljer : )

Tack för ditt mail, kul o se att ni jobbar mellan alla VM lopp o medaljer : ) Från: Haakan Olsson Skickat: den 26 februari 2015 17:09 Till: Guggi Michael /Kardiologi /Falun Ämne: RE: Njurfunktion Hej Michael, Tack för ditt mail, kul o se att ni jobbar mellan

Läs mer

Kommenteret dagsorden

Kommenteret dagsorden Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for Uddannelse og Forskning (MR-U), MR-U Mødetid 28. oktober 2009 Mødested I forbindelse med Nordisk Råds Session i Sverige Store Strandstræde 18 DK-1255 København

Läs mer

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm 985010000048 ECOLOGICO Basmönster tröja och kofta barn, dam, herr/sweater og trøje til børn, dame, herre Vid garnbyte: tänk på att garnåtgång och stickor kan Rundstickor/Rundpind: 5 och 6 mm, 40, 60, 80

Läs mer

7 nordiska berättelser

7 nordiska berättelser 7 nordiska berättelser 7 Nordiska berättelser Förord 5 Catwalken en ny arena för nordisk hållbarhetspolitik 7 Debatt om gränshinder ger ny plattform för det nordiska 10 Bæredygtig business når erhvervslivet

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Klimatsmarta energisystem: Barriärer och inspiration till handling

Klimatsmarta energisystem: Barriärer och inspiration till handling Klimatsmarta energisystem: Barriärer och inspiration till handling PRINCIP Huvudaktivitet 3 Hanna Ljungkvist (IVL Svenska Miljöinstitutet) Elin Eriksson (IVL Svenska Miljöinstitutet) Tomas Ekvall (IVL

Läs mer

Kulturarvspedagogik i Norden

Kulturarvspedagogik i Norden NCK:s vårkonferens 2008 Kulturarvspedagogik i Norden Konferensrapport 20-21 Februari 2008 i Östersund, Sverige 1 Konferencerapport NCK:s vårkonference 2008 Kulturarvspædagogik i Norden 20. 21. februar

Läs mer

Nr 11 oktober 2004 ØRESUNDS- BAROMETERN

Nr 11 oktober 2004 ØRESUNDS- BAROMETERN Nr 11 oktober ØRESUNDS- BAROMETERN Sammanfattning Öresundsregionen 1 Konjunkturbetraktelser 3 Öresundsregionen en översikt Näringslivskonjunkturen Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt

Läs mer

Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde

Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde 14-16 juní 2005 Akureyri, Island ANP 2006:739 Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde 14-16 juní 2005 - Akureyri, Island ANP 2006:739 Nordisk Ministerråd, København

Läs mer

GALOPPÖVERDOMSTOLEN Ärende 1/2015

GALOPPÖVERDOMSTOLEN Ärende 1/2015 GALOPPÖVERDOMSTOLEN Ärende 1/2015 Protokoll hållet vid handläggning i Galoppöverdomstolen den 5 mars 2015 i Stockholm. PARTER; EJ NÄRVARANDE KLAGANDE: Betina Thorsen Teglgårdsvej 315, 2. mf 3050 Humlebæk

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

HR Nordic Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København

HR Nordic Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København www.pwc.dk Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København Revision. Skat. Rådgivning. Dagens program Kl. 08.30 09.00 Morgenmad Kl. 09.00 09.45 Kl. 09.45 10.00 Kl. 10.00 10.45 Kl. 10.45 11.00 Kl. 11.00

Läs mer

*a>f QSoooSo. Evaluering af NKS's programmet 1990-1993 NKS-94-17. miks

*a>f QSoooSo. Evaluering af NKS's programmet 1990-1993 NKS-94-17. miks *a>f QSoooSo Evaluering af NKS's programmet 1990-1993 NKS-94-17 miks November 1994 m Nordi

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för kommunikationen... 2 Strategier... 3 Organisation... 4 Målgrupper... 4 Aktiviteter...

Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för kommunikationen... 2 Strategier... 3 Organisation... 4 Målgrupper... 4 Aktiviteter... Kommunikationsplan Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för kommunikationen... 2 Strategier... 3 Organisation... 4 Målgrupper... 4 Aktiviteter... 6 Aktivitetslista och tidsplan... 7 Ansvar... 7 Budget...

Läs mer

INTEGRATION OCH ETNISK DISKRIMINERING I ARBETSLIVET - EN UTMANING FÖR FACKFÖRENINGSRÖRELSEN I NORDEN

INTEGRATION OCH ETNISK DISKRIMINERING I ARBETSLIVET - EN UTMANING FÖR FACKFÖRENINGSRÖRELSEN I NORDEN INTEGRATION OCH ETNISK DISKRIMINERING I ARBETSLIVET - EN UTMANING FÖR FACKFÖRENINGSRÖRELSEN I NORDEN Rapport från NFS integrationsarbetsgrupp 28:e augusti 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Ekonomiska utsikter i Norden 2005

Ekonomiska utsikter i Norden 2005 Ekonomiska utsikter i Norden 25 Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2 ANP 2:79 Ekonomiska utsikter i Norden 25 Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2 ANP 2:79 Nordisk Ministerråd,

Läs mer

Klimatsmarta energisystem: Barriärer och inspiration till handling

Klimatsmarta energisystem: Barriärer och inspiration till handling Klimatsmarta energisystem: Barriärer och inspiration till handling PRINCIP Huvudaktivitet 3 Hanna Ljungkvist (IVL Svenska Miljöinstitutet) Elin Eriksson (IVL Svenska Miljöinstitutet) Tomas Ekvall (IVL

Läs mer

Äganderätt till lägenhet

Äganderätt till lägenhet Torsdagen den 20 augusti 1981 kl. 14 Sektionsmöte 335 Äganderätt till lägenhet Referat, se bilaga 14 (del II, s. 193) Debattledare: ordföranden i bostadsdomstolen ULF GAD, Sverige Referenten, docent ANDERS

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 STRATEGI FOR SAMARBEJDET MELLEM HELSINGØR OG HELSINGBORG EN SAMMANBUNDEN STAD 2035 1 2 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035 Öresundsregionen Öresundsregionen är ett nordeuropeiskt tillväxtområde

Läs mer

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 4. 2 0 0 2 Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen 3 Glem 4 Grannfest 5 Världens 7 En ikke den nordlige del

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:2 2009

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:2 2009 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:2 2009 Det så kallade Elefantmötet Replik till Bengt Gustafsson Av Ola Tunander Bengt Gustafsson skriver i det förra numret av Historisk tidskrift att jag skulle ha citerat

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 74/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Confidence in quality. Monteringsanvisning. mounting instructions URBINO. strømberg & fischer www.stromberg-fischer.dk

Confidence in quality. Monteringsanvisning. mounting instructions URBINO. strømberg & fischer www.stromberg-fischer.dk Confidence in quality Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNINGER GB mounting instructions URBI strømberg & fischer www.stromberg-fischer.dk OBS! BORRA ALDRIG HÅL I OBS! BORRA ALDRIG HÅL I OBS! BORRA ALDRIG

Läs mer

Ambivalens och ansvar: domänförlust som implicit process vid ett tvåspråkigt universitet... 113

Ambivalens och ansvar: domänförlust som implicit process vid ett tvåspråkigt universitet... 113 I dette nummer... 3 Frans Gregersen Indledning: Globaliseringens udfordringer med særligt hensyn til universitetsinstitutionerne... 5 Linus Salö Domänförlust som språkideologisk representation. Språkvårdens

Läs mer

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 s. 1/6 Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 Bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2013-30.6.2014 Innehållsförteckning sivu Balansräkning 2 Resultaträkning

Läs mer

Lyt, hør og forstå. Tekst Marie Bengts, Foto Mats Erlandsson, Ill Eva Lindström

Lyt, hør og forstå. Tekst Marie Bengts, Foto Mats Erlandsson, Ill Eva Lindström Lyt, hør og forstå Skultuna har længe været forbun med messingfremstilling. Nu er snarere kunsten at lytte og reflektere der er den gamle industribys særpræg. Tekst Marie Bengts, Foto Mats Erlandsson,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

FORSKNINGSNYTT. Ivästvärlden har det ekologiska lantbruket fått möjligheter

FORSKNINGSNYTT. Ivästvärlden har det ekologiska lantbruket fått möjligheter FORSKNINGSNYTT om økologisk landbruk i Norden Nr 3 Oktober 2003 Ekologiskt lantbruk och reformering av CAP en möjlig integrering av begreppet ekosystemtjänster? Ivästvärlden har det ekologiska lantbruket

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net NVL och nätverkande i Norden Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net Nordiskt samarbete inom LLL Policy NMR:s strategiplan (MR U 2011 13) Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nordisk statistik for kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

Nordisk statistik for kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige Nordisk statistik for kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2006-2010 Susanne Hildebrandt (red.) Direktoratet for Kriminalforsorgen København maj 2012 Udgivet af: Direktoratet

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

1.1. Metodutveckling för kompetensförsörjning

1.1. Metodutveckling för kompetensförsörjning 1.1. Metodutveckling för kompetensförsörjning Arbejdspakkepræsentation fortid Projektansøgningens punkt 6.5, 6.6 og 6.7: Mål: Opsøgende medarbejdere og undervisere og uddannelsesinstitutionerne i det hele

Läs mer

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET Innehåll 1. Inledning... 6 1.1 Bakgrund...6 1.2 Syfte...7 1.3 Metod...7 1.4 Disposition...7

Läs mer

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1 Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Dagens program Resultat från ansökningsomgången (Riika Väliahde, Sirkka Säikkälä, CIMO) Projektadministration:

Läs mer