Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur"

Transkript

1 211 Årsrapport Kulturkontakt Nord Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur Project: Foto: Modul: Contemporary Art Archipelago - Raqs Media Collective: More Salt in Your Tears Raqs Media Collective Produktionsinriktad verksamhet

2 Innehållsförteckning I II Kulturkontakt Nords resultatrapport Institutionens huvuduppdrag Institutionens funktioner Administration av programmen Information och rådgivning Ordförandeskapsseminarium och nordiska kulturforum år %%%%%Profilering av det nordiska kultursamarbetet internationellt Mål for verksamheten år Utveckling av programmens administration år Ledning och administration Styrelsen Kulturkontakt Nords lokaler Personal och organisationsutveckling! Personal och organisationsutveckling Resumé! 19 Programrapport 2.1 Introduktion till programmen Kulturkontakt Nords sammanfattning Sakkunniga Sakbehandlingssystemet Verksamhetsberättelse för Kultur- och konstprogrammet Programverksamhet för Kultur- och konstprogrammet Verksamhetsberättelse för Mobilitetsprogrammet Programverksamhet för modulen för Mobilitetsstöd Programverksamhet för modulen för Nätverksstöd Programverksamhet för modulen för Stöd till residens 31 III Statistikrapport IV 3.1 Stödfördelning i Antal ansökningar och beviljningar och beviljade summor Ansökningar och beviljningar per konstfält och modul Ansökta och beviljade belopp år 211 per land Beviljningar per capita Antal ansökningar och beviljningar per land och modul Ansökta och beviljade belopp per land och modul! Ansökningar per deltagerland Residensstöd i Fördelning av ansökningar och beviljningar initierad av 5 professionella och amatör- och frivilligsektoren Ansökningar och beviljningar under prioriterade teman i 51 kultur- och konstprogrammet - kultur för barn och unga, kulturell mångfald och nordiskt kulturarv 3.2. Utveckling under åren! Totala antalet ansökningar och beviljningar i båda programmen gemensamt 52 Ekonomi 2

3 4.1 Finansiering Kulturkontakt Nords kontrakt med Nordiska ministerrådet Ekonomiförvaltning Ekonomiska nyckeltal för Kulturkontakt Nord Översikt över intäkter och utgifter fördelat på 58 verksamhetsområden Ekonomisk status Ekonomiska nyckeltal för verksamheten Ekonomiska nyckeltal för programmen Administrativa utgifter Transaktioner i perioden Resultat- och balansräkning för Kulturkontakt Nord Resultaträkning för Kulturkontakt Nord Balansräkning för Kulturkontakt Nord Noter Resultat- och balansräkning för Konst- och kulturprogrammet Resultaträkning för Nordiska ministerrådets konst- och 63 kulturprogram Balansräkning för Nordiska ministerrådets konst- och 64 kulturprogram Noter Resultat- och balansräkning för Mobilitetsprogrammet Resultaträkning för det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet 66 för kultur Balansräkning för det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet 67 för kultur Noter Kombinerad resultat och balansräkning för Kulturkontakt Nord, 69 Nordiska ministerrådets konst- ooh kulturprogram och det nordiskbaltiska mobilitetsprogrammet för kultur Resultaträkning Balansräkning 7 3

4 211 Kulturkontakt Nord Prosjekt: Foto: Modul: MANMADE ENVIRONMENT - Stabelbaddsparken Berne Lundqvist Produktionsinriktad verksamhet 4

5 1. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT 1.1 INSTITUTIONENS HUVUDUPPDRAG Kulturkontakt Nord, som är placerat på Sveaborg i Helsingfors, är en institution som är underställd Nordiska ministerrådet (NMR). År 211 var institutionens och Kultur- och konstprogrammets femte verksamhetsår samt det tredje verksamhetsåret för det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Kulturkontakt Nords huvuduppgift är att administrera de två kulturprogrammen och informera om dem, samt att informera om nordiskt kultursamarbete. Nordiska ministerrådet och Kulturkontakt Nord ingick år 21 ett mål- och resultatstyrningskontrakt för perioden Evalueringen av kulturreformen inklusive Kulturkontakt Nords verksamhet, som utförts av norska Telemarksforsking, samt evalueringen av lettiska SAFEGE av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur slutfördes i begynnelsen av 211. I bägge evalueringar fick Kulturkontakt Nord och de bägge programmen ett mycket gott vitsord. De nordiska kulturministrarna beslöt därför att förlänga Kultur- och konstprogrammet med ytterligare fem år ( ). Samtidigt förlängdes det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur med tre år ( ) av de nordiska och baltiska kulturministrarna. Nordiska ministerrådet för kultur beslöt även samma dag att från och med administrativt sammanslå de två nordiska institutionerna Nordens institut i Finland (Nifin) och Kulturkontakt Nord. Den sammanslagna institutionen går under namnet Kulturkontakt Nord. Arbetet med att genomföra denna sammanslagning har varit mycket resurskrävande under 211. Sammanslagningsprocessen leddes av en av NMRS utsedd extern konsult. Kulturkontakt Nord är ett administrativt organ som inte själv kan initiera projekt och/eller aktiviteter. Projekt som fått bidrag, via programmen som Kulturkontakt Nord administrerar, är initierade av sökandena själva. Programmen beviljade bidrag till ett belopp av euro, innefattande bidragen till residenscentra 293 eur som beviljades i slutet av år 21 för år 211. Kostnaderna för residensmötet var euro och återförda bidrag i de båda programmen totalt euro. De administrativa kostnaderna för programmen var totalt euro. Programmens statistik visar att 32 % av alla sökande fått bidrag och att det var en stor bredd och variation på de aktiviteter som stöddes (se Program- och Statistikrapport). Antalet ansökningar minskade en aning år 211. Sedan programmen etablerades år 27 har antalet ansökningar ökat markant varje år. År 211 var antalet ansökningar jämfört med ansökningar föregående år. Detta är en minskning med 3,7 procent. År 211 har Kulturkontakt Nord deltagit i arrangerandet av ordförandeskapsseminariet Mobilitet och residens - Nya möjligheter för konst och kultur i framtiden som var en del av det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet samt det nordiska kulturforumet Skapande barn - ett kreativt Norden i samarbete med Nifin. Kulturkontakt Nord lanserade år 211 också en ny webbsida med interaktion av sociala medier såsom Facebook och Twitter. Webbsidan är mer dynamisk och inkluderar också en videokanal - KKN TV. Materialet på KKN TV består främst av egenhändigt producerade intervjuer om konstnärsprojekt som fått bidrag från programmen. Dessutom kan man här se konsertupptagningar och intervjuer med vinnarna av Nordiska rådets pris, deltagare i Nordiska ministerrådets Kulturforum och konstnärer vid konstnärsresidens. Detta i tillägg till videomaterial från olika konstnärsprojekt och seminarier. I samband med lanseringen av den nya webbsidan utvecklades även en ny visuell identitet för hela organisationens kommunikation. Kulturkontakt Nord har utöver detta lanserat ett nytt nyhetsbrev, som förutom att det fått en ny design skickas ut med ett nytt elektroniskt system som gör det möjligt att följa med vilket innehåll som intresserar läsarna mest och hur mottagarna är fördelade geografiskt. 5

6 1.2 INSTITUTIONENS FUNKTIONER ADMINISTRATION AV PROGRAMMEN Två av rådgivarna vid Kulturkontakt Nord ansvarar för arbetet i samband med programmen och koordinerar de sakkunnigas verksamhet. De två program som Kulturkontakt Nord administrerar har fyra sakkunniggrupper med totalt 22 personer. Ansökningar om bidrag från programmen mottas endast elektroniskt genom det saksbehandlingssystem som Kulturkontakt Nord utvecklat sedan 27. Detta ökar möjligheterna till en jämlik behandling av sökandena, det sparar tid och minskar sakbehandlingskostnaderna. Programmen och deras verksamhet beskrivs i detalj i Program- och Statistikrapporten (Årsrapport 211 del 2 och 3). SAKBEHANDLINGSSYSTEMET Kulturkontakt Nords sakbehandlingssystem utvecklades år 211 på följande sätt: ett ekonomiskt rapporteringsverktyg för bokföringsföretaget Visma byggdes upp så att de lättare kan kontrollera penningtransaktionerna kring beviljningarna. Ansökningsblanketten för mobilitetsstödet modifierades så att den motsvarar de nya kriterierna som trädde i kraft i januari 212. En funktion som möjliggör returnering av en ofullständig eller felaktig rapport till den sökande byggdes upp samt även en funktion som skapar en PDF-fil av rapporten i sakbehandlingssystemet och i den sökandes brukarkonto. Utvecklingen av sakbehandlingssystemet sker kontinuerligt för att förbättra och underlätta användningen av det. 6

7 1.2.2 INFORMATION OG KOMMUNIKATION INDLEDNING Målet med Kulturkontakt Nords informationsarbejde i 211 har været tvedelt; det handler på den ene side om at informere om de to støtteprogrammer, som administreres af organisationen og på den anden side om at informere om nordisk kultursamarbejde - begge dele bredt i hele den nordiske region. Organisationen har i sit kommunikationsarbejde satset på elektronisk kommunikation. Det er gjort af hovedsageligt to grunde; for det første for at sikre, at adgangen til information om programmerne og det nordiske kultursamarbejde ikke er begrænset til de store byer, men derimod er tilgængelig i alle egne af den nordiske region. For det andet giver den elektroniske kommunikation mulighed for at tilpasse materialet efter justeringer og ændringer i programmerne hurtigt og omkostningseffektivt. Kulturkontakt Nord samarbejder med Huse og Institutter på Færøerne, Grønland og på Åland samt Nordisk Ministerråds kontorer i de tre baltiske lande. Aftalen betyder, at samarbejdsparterne har ansvaret for at informere om Kultur- og kunstprogrammet og Mobilitetsprogrammet i lokalområdet. Det er en vigtig funktion, da det sikrer at programmerne får en lokal forankring i hele regionen. Ved slutningen af hvert år afholdes der et netværksmøde, hvor samarbejdet evalueres. På mødet der i 211 blev afholdt i november måned på Kulturkontakt Nord var der udbredt tilfredshed med samarbejdet, og det blev besluttet at fortsætte det i sin nuværende form. Kulturkontakt Nord har en kommunikationsstrategi og kommunikationsplan, der efter sammenlægningen med Nordens Institut i Finland (Nifin) skal fornyes. Dette arbejde forventes afsluttet i foråret 212. En række projekter og rutiner er allerede iværksat for at opnå synergi mellem kommunikationsarbejdet på det tidligere Nifin og KKN. Kommunikationsteamet arbejder fortsat på at identificere og effektuere mere langsigtede synergieffekter ved sammenlægningen. Dette kan blandt andet indebære brug af fælles system til udsendelse af nyhedsbreve og en fælles webløsning eller mere omfattende sammenkøring af de eksisterende. I foråret 212 bliver der desuden arbejdet på at skabe en ny fælles visuel identitet, der skal præsentere og brande den nye organisation og dens nye profil som kulturaktør. 7

8 NY WEBSIDE - Websiden, der er organisationens vigtigste informationskanal, blev i 211 fornyet og lanceret 28. februar 211. Hovedformålet med den nye webside var at skabe et mere dynamisk site, hvor nyt indhold er mere synligt. Samtidig var målet at inddrage målgruppen mere aktivt i form af blogs og implementeringen af sociale medier. Mere Dynamisk Nyt indhold bliver automatisk trukket fra undersiderne og sitets forside opleves derfor som mere dynamisk og brugerne får nemmere adgang til nyt indhold. Ligeledes er det mere brugervenligt for webredaktøren, der relativt nemt kan ændre store dele af sidens indhold og eksempelvis sætte fokus på nye deadlines. Ved hjælp af et Facebook-plug-in er det blevet muligt for brugerne at kommentere på artikler og nyheder. Desuden har Kulturkontakt Nord oprettet en Twitter-konto (twitter.com/kknord), der også er implementeret som en interaktiv del af websiden. 8

9 KKN TV Videoer bliver stadig mere udbredte og vigtige, når det handler om at opnå synlighed på de sociale medier og viralt, altså det at folk deler indhold mellem hinanden. KKN har derfor lanceret KKN TV, hvor der publiceres interviews med kunstnere og kulturaktører, der enten har fået støtte gennem Kultur- og kunstprogrammet eller Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for kultur. Desuden er der produceret videointerviews med blandt andet vindere af Nordisk Råds priser som Gyrðir Elíasson og Mats Gustaffson, og der er lavet portræt af kunstnerresidensen NIDA uden for Riga, som har fået støtte gennem Mobilitetsprogrammet. KKN TV bruges desuden til at formidle større seminarer som for eksempel ordførerskabsseminariet Mobilitet og residens Nye muligheder indenfor kunst og kultur i fremtiden på Kiasma i centrum af Helsingfors, hvor der er publiceret en video af alle oplæggene fra seminariets speakers. Endelig er der lagt en del videoer op, som er produceret af projekter, der har modtaget støtte fra programmerne. Sidens webstatistik viser, at videoer på KKN Tv hører til blandt det mest populære indhold på websiden. 9

10 Kulturforum og ordførerskabsseminar på www Kulturkontakt Nord har i 211 haft til opgave at informere om Nordisk Ministerråds Kulturforum og det finske ordførerskabsseminarium for kultur. For begges vedkommende er det gjort gennem et selvstændigt modul på forsiden samt en selvstændig sektion på med en side for hvert seminar, der informerer om program, koncept, tidspunkt etc. Derudover har KKN i flere tilfælde skrevet artikler om indholdet af kulturfora for det seneste kulturforum om ytringsfrihed i Stockholm blev der desuden filmet et videointerview med den islandske forfatter Sjón til KKN TV. Indholdsproduktion Kulturkontakt Nord har skruet op for produktionen af indhold på hjemmesiden samtidig med, at feltet er blevet mere involveret. Projekter der har opnået støtte gennem enten Kultur- og kunstprogrammet eller Mobilitetsprogrammet har således kunne bidrage med blogs og sende videoer ind til KKN TV. Formålet har været at skabe en ny måde at formidle programmerne på og samtidig give mere alsidig inspiration til potentielle ansøgere. Produktionen af indhold på hjemmesiden Nyheder og artikler Projektshowcases KKN-producerede videoer 7 31 Blogs

11 Flere besøgende på hjemmesiden Kulturkontakt Nords webside havde i hele besøgende heraf var unikke besøgende. Til sammenligning var der i besøgende. Altså en stigning på godt 1 pct. Sammenligner man perioden fra den nye hjemmeside blev lanceret 28. februar 211 og året ud med samme periode i 21 var antallet af besøgende henholdsvis for 211 og for 21, hvilket er en stigning på 17,3 pct. (Kilde: Google Analytics) Antal besøg på Fra lancering i marts til december. Stigning på 17,3 pct. Hele året

12 SOCIALE MEDIER KKN har fortsat med at drive sin Facebook-profil, som blev oprettet i 21. Profilens tilslutning vokser stødt og har i januar 212 næsten 2 3 likes. Til sammenligning var der for ét år siden Facebook er en nem og effektiv måde at nå direkte ud til potentielle ansøgere og informere om deadlines, informationsmøder etc. KKN bruger desuden profilen til at skabe trafik på hjemmesiden og gøre opmærksom på nye interviews, showcases osv. KKN har derudover oprettet en Twitter-konto Twitter bliver brugt af en lidt anden målgruppe end Facebook. Journalister, politikere og beslutningstagere er mere aktive på Twitter og mediet er taget i brug for netop at nå denne målgruppe. Nedenfor ser man fordelingen af brugere af Kulturkontakt Nords Facebook-profil fordelt på lande og byer. Tallene for sprogindstillinger skal tages med forbehold, da mange i Norden har engelsk på deres Facebook-profil. 12

13 NYHEDSBREV Kulturkontakt Nord har i 211 skiftet til nyt system til udsendelse af nyhedsbreve, der også har fået nyt design i overensstemmelse med den visuelle profil, der blev udviklet for hele organisationens kommunikation. Det nye system, Campaign Monitor, gør det muligt at se hvor i verden modtagerne befinder sig geografisk og hvad de klikker på i nyhedsbrevet. Det har ikke overraskende vist sig, at modtagerne især interesserer for nyheder om programmerne; det vil sige deadlines og hvilke projekter, der har modtaget støtte etc. Derudover er videoer på KKN TV populære. Det gælder både videoer som KKN selv har produceret og videoer som er produceret af projekter. Nyhedsbrevet er sendt ud én gang om måneden i 211 i tre forskellige versioner, på skandinavisk, finsk og engelsk. De tre nyhedsbreve har tilsammen cirka 6 5 modtagere fordelt på hele verden. Samme system anvendes til at udsende påmindelses s til potentielle ansøgere, der kan tilmelde sig denne service og få en hver gang et modul åbner. Åbningsprocenten varierer mellem de forskellige versioner, men ligger op mod 4 pct, hvilket er relativt højt. KULTURKONTAKT NORD I PRESSEN Kulturkontakt Nord har udsendt pressemeddelelser, når programmerne for eksempel har uddelt store enkeltbeløb og i andre tilfælde, hvor det har været relevant. KKN er blevet nævnt i medier i hele Norden mange gange i løbet af 212 alene i Danmark har der været skrevet 38 artikler, der delvist omhandler Kulturkontakt Nord. Den største enkeltsag har været sagen om det litterære debutantseminarium Biskop-Arnö, der ikke modtog støtte i 211, hvilket generede en del debat i alle de nordiske lande i flere forskellige medier både fagblade og aviser. Eksempelvis artiklen Författarmöte föll mellan stolarna ( ) i den finske avis Hufvudstadsbladet. Sagen var ikke kun negativ, da der også kom fokus på, at programmerne fordeler midler efter en række objektive kriterier, der blandt andet betyder, at der ikke gives støtte til drift. Debatten affødte desuden en længere artikel i Billedkunstneren august 211 med titlen Norden støtter nyt og tværkulturelt om evalueringen af den nye kulturreform. Derudover var der en del historier i hele Norden, hvor programmerne og Kulturkontakt Nord fik positiv omtale i forbindelse med projekter, som har modtaget støtte - eksempelvis Stor økonomisk støtte til teaterfestival (JydskeVestkysten ). 13

14 INFORMATIONSMØDER OG RÅDGIVNING Kulturkontakt Nord har primært benyttet sig af elektroniske kanaler i kommunikationen med feltet ikke mindst for at kunne nå ud til alle geografiske hjørner af Norden. Men organistionen har også mødt potentielle ansøgere gennem fysiske informationsmøder i regionen. Informationsmøderne bliver for så vidt muligt afholdt i lande eller områder, hvor statistikken viser, behovet for information og promovering er ekstra stort. Kulturkontakt Nord har en aftale med Nordens Huse og Institutter og Ministerrådets kontorer i de tre baltiske lande om, at de informerer i lokalområderne på det lokale sprog. Kulturkontakt Nord arrangerer ofte informationsmøder i samarbejde med Nordisk Kulturfond, hvor også andre fonde deltager. Land, by Dato Arrangement Antal deltagere Finland, Helsingfors Forelæsning for HUMAK-studerende 3 Finland, Helsingfors Projekter rettet mod børn og unge 25 Yokohama, Japan International Network for Contemporary Arts Finland, Helsingfors Pixelache festival 25 Sverige, Stockholm Samisk kunstnercenter 3 Finland, Åbo Infomøde for NGO er 35 Finland, Helsingfors Kultur- og undervisningsministeriet 7 Finland, Uleåborg Samarbejde med EU, Finland 35 Åland, Mariehamn Med NIPÅ og NKF 2 Finland, Helsingfors Nordmatch, kulturproducenter 12 Finland, Jyväskylä Sprogundervisning 45 Sverige, Stockholm European Job Days Culture 45 Total Derudover har Huse og Institutter samt de baltiske kontorer arrangeret følgende informationstilfælde i deres lokalområde. Land Antal informationsmøder Antal deltagere Estland 6 55 Færøerne 1 95 Grønland Island 5 15 Letland 4 2 Litauen Åland 1 23 Total 1315 Sammenlagt er der altså blevet afholdt 33 informationsmøder med 2 34 deltagere. Kulturkontakt Nord vurderer hvert år behovet for informationsmøder i de forskellige lande og områder efter ansøgningsstatistik, webstatistik og andre målemetoder der viser, hvilke geografiske målgrupper KKN bør opprioritere. Derudover har Kulturkontakt Nord givet rådgivning gennem primært mail og telefon. Feltets kontakt til KKN om rådgivning til ansøgninger er øget i 211 målt i antallet af mailhenvendelser. Kulturkontakt Nord har cirka rådgivet 2 5 personer i løbet af året. De nordiske Huse og Institutter samt de tre baltiske kontorer rapporterer at have rådgivet tilsammen 71 personer. Der er altså i alt givet personlig rådgivning til personer. Til sammenligning modtog 2 18 personer rådgivning i alt i

15 SAMMENLÆGNINGSKOMMUNIKATION I løbet af december måned 211 udviklede Kulturkontakt Nord i samarbejde med Nordens Institut i Finland (Nifin) en fælles simpel hjemmeside, der fungerer som indgang, når man taster de tidligere hjemmesiders adresser. Her har man adgang til begge sider og får samtidig information om sammenlægningen. Denne løsning er dog ikke permanent og KKN vil i løbet af 212 fortsat udvikle organisationens webkommunikation. Udover webkommunikationen har KKN og Nifin i fællesskab taget følgende initiativer til at informere om sammenlægningen: Pressemeddelelse udsendt til pressekontakter i hele Norden. Direkte kontakt med medier (HBL, YLE, Helsingin Sanomat, Svensk pressetjeneste). Pressearbejdet generede omtale i HBL (3.1), HS (3.12) og Svensk Pressetjeneste (3.1). Artikel i den færøske avis Yggja tidindi og 24update Nyhed på den officielle hjemmeside for nordisk samarbejde: Information gennem nyhedsbreve, hvis indhold også er spredt af netværket i form af huse og institutter og NMR s kontorer i de baltiske lande desuden information til ambassader, NiF etc. Begge organisationers hjemmesider og sociale medier, Facebook og Twitter har desuden informeret om sammenlægningen. Mødepladsen på Kajsaniemi (tidligere Nifin) har desuden informeret om forandringerne. 15

16 ORDFÖRANDESKAPSSEMINARIUM OCH NORDISKA KULTURFORUM ÅR 211 År 211 fungerade Kulturkontakt Nord som delarrangör i ordförandeskapsseminariet Mobilitet och residens Nya möjligheter inom konst och kultur i framtiden som ordnades på museet för nutidskonst Kiasma i Helsingfors fredagen den 23 september 211. Seminariet var en del av Finlands ordförandeskapsår inom Nordiska Ministerrådet och arrangörer för seminariet var Undervisnings- och kulturministeriet i Finland, Kulturkontakt Nord, HIAP- Helsinki International Artist Programme och Kiasma museet för nutidskonst. Seminariet samlade internationella, nordiska och baltiska aktörer från fältet, kulturutövare och aktörer, kulturtjänstemän och experter från olika institutioner samt Nordiska ministerrådet för att diskutera mobilitet och residensverksamhet inom konst- och kultursektorn. Seminariet simultantolkades mellan skandinaviska och engelska. Omkring 13 deltagare var anmälda till seminariet. Med anknytning till detta seminarium ordnades det dagen innan d.v.s. torsdagen den 22 september en Nordic-Baltic AiRFair residensmässa i HIAP:s galleri Augusta på Sveaborg. Mässan var öppen för allmänheten och över 4 residens från Norden och de baltiska länderna var närvarande och presenterade sin verksamhet för omkring 15 mässbesökare. Residensmässan avslutades med en paneldiskussion kring temat The Politics of Residency Programming. Kulturkontakt Nord deltog även i arrangerandet av kulturforumet Skapande barn ett kreativt Norden som Nordens institut i Finland (Nifin) hade huvudansvar för. Utöver dessa deltog Kulturkontakt Nord även i diskussionerna under Kulturforum i Tammerfors, Stockholm och Paris PROFILERING AF NORDISK KULTURSAMARBEJDE INTERNATIONALT Kulturkontakt Nord har som en del af sit opdrag at formidle nordisk kultursamarbejde i et internationalt perspektiv. Dette gøres primært gennem elektroniske medier; websiden, nyhedsbrev og sociale medier. Alle artikler, nyheder, showcases etc. oversættes til engelsk på websiden og et selvstændigt engelsksproget nyhedsbrev med modtagere udsendes hver måned. Af systemets statistik fremgår det, at det engelsksprogede nyhedsbrev åbnes i hele verden dog med en klar koncentration i Europa og USA. Ikke overraskende læses den engelske version af nyhedsbrevet også i Norden, specielt Island. Derudover har Kulturkontakt Nord på invitation deltaget i International Network for Contemporary Arts (IETM) møde i Yokohama i Japan. Arrangørerne var specielt interesseret i strukturen af Nordiskbaltisk Mobilitetsprogram, da Japan arbejder på at opbygge et kunstråd, der efter nordisk model deler midler ud til kulturaktører. 1.3 MÅL FOR VERKSAMHETEN ÅR 211 Kulturkontakt Nords huvuduppgift är att administrera Nordiska ministerrådets Kultur- och konstprogram och det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur och att informera om dessa. Kulturkontakt Nord skall sköta alla nödvändiga administrativa funktioner så att programmen administreras och utvecklas i enighet med Ministerrådets riktlinjer och armlängdsprincipen. Kulturkontakt Nord förvaltar programmen, ansvarar för kommunikationen med sakkunniggrupperna och vidtar åtgärder för transparens i alla faser av arbetet. Med hänvisning till kontraktet med Nordiska ministerrådet skall Kulturkontakt Nord kontinuerligt evaluera och vidareutveckla alla administrativa rutiner i samband med programmen. Kulturkontakt Nord skall också samla in relevant statistik i samband med programmen. 16

17 1.3.1 UTVECKLING AV PROGRAMMENS ADMINISTRATION ÅR 211 Den stora frågan i administrationen av programmen år 211 var implementerande av de ändringar av det nordisk-baltiska mobiltets programmet från som beslöts under året SAMMANSLAGNINGEN KULTURKONTAKT NORD - NIFIN Nordiska ministerrådet för kultur beslöt att administrativt sammanslå de nordiska institutionerna Nordens institut i Finland (Nifin) och Kulturkontakt Nord från och med Beslutet godkändes av de nordiska samarbetsministrarna Enligt den nya institutionens stadgar som godkändes av de nordiska samarbetsministrarna skall den nya institutionen heta Kulturkontakt Nord. Arbetet kring förberedande av denna sammanslagning upptog en stor del av institutionens resurser under hösten och vintern LEDNING OCH ADMINISTRATION Kulturkontakt Nords administration består av direktör, administrativ chef samt en adminstrativ rådgivare. Då direktören för Kulturkontakt Nord sade upp sig från sin tjänst tog den administrativa chefen över direktörsposten från fram till årets slut. Programmens administration handlades av två rådgivare (se punkt 1.5) STYRELSEN Kulturkontakt Nord styrelse bestod 211 av följande medlemmar: Pia Rothberg-Olofsson (ÅL), ordförande Signy Ormarsdottir (IS), medlem Steinar Lien (NO), medlem Marianne Kruckow (DK), suppleant Laura Mäkelä (FI), suppleant Fredrik Lindström (SE), suppleant Styrelsen har haft fem möten år KULTURKONTAKT NORDS LOKALER Kulturkontakt Nord har kontor på Sveaborg utanför Helsingfors. Lokaliteterna hyrs av Sveaborgs förvaltningsnämnd. Finska staten betalar 1% hyresunderstöd för kontorshyran. Vidare hyr Kulturkontakt Nord tre personalbostäder av Sveaborgs förvaltningsnämnd. 17

18 1.5 PERSONAL OCH ORGANISATIONSUTVECKLING PERSONAL OCH ORGANISATIONSUTVECKLING 211 Ur nedanstående tabell framgår personalens sammansättning under år 211. Namn Nationalitet Anställningstid Bergljót Jónsdóttir IS Jonas Lång FI Annika Söderlund FI Mira Banerjee FI Annu Kevarinmäki FI Antonia Ramsay 1) FI Jakob Aahauge DK Ida Stien Wullum 2) NO Bjørn Olstad 3) NO Annika Hagstrøm 4) NO Madeleine Nygrund 5) FI ) Anställd på nordiskt kontrakt från ) Projektanställd 3) Projektanställd 4) Praktikant 5) Praktikant Under år 211 sade två personer inom ledningen upp sig; direktör Bergljot Jonsdottir och kommunikationschef Mira Banerjee. Detta påverkade arbetet vid institiutionen avsevärt. Institutionens administrativa chef Jonas Lång utsågs till direktör för tiden och kommunikationsrådgivare Jakob Aahauge till kommunikationschef. Ida Stien Wullum anställdes i början av januari som medarbetare till kommunikationschefen. Hon fick efter sex månader en ny tjänst i Moskva och i augusti anställdes Bjørn Olstad som ny medarbetare inom kommunikation. Under hösten arrangerade Kulturkontakt Nord två seminarier, ett ordförandeskapsseminarium och ett Kulturforum, och i samband med detta anställdes två praktikanter som extra hjälp för kommunikationsavdelningen. 18

19 ANSTÄLLDA per Årsverk Totalt Administration Kvinnor (K) Män (M) Antal 6 NORDISK PROFIL (Könsfördelning över antalet anställda per land) DK FIN IS NOR SVE FO, GL, ÅL Andra K M K M K M K M K M K M K M ÅLDERSFÖRDELNING OCH AVTALSVILLKOR Antal anställda 2-3 år 31-4 år 41-5 år 51-6 år 61 + år Totalt K M K M K M K M K M K M Nordiska villkor Fast anställda Projektmedarbetare 1 1 Anställda totalt REKRYTERING/ AVSLUTNING AV ARBETSFÖRHÅLLANDE 3 Antal som slutat under rapporteringsåret Antal som börjat under rapporteringsåret Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Är det svårt att rekrytera nya medarbetare? Det är relativt lätt att rekrytera kompetent personal i Finland, men svårare att rekrytera kompetenta medarbetare från de andra nordiska länderna. I vilken grad får institutionen ansökningar från sökande utanför domicillandet? År 211 rekryterades två nya norska medarbetare och två praktikanter inom kommunikation varav den ena var norsk och den andra finländsk. Kulturkontakt Nord fick cirka 6 ansökningar för ställningen som kommunikationsmedarbetare, varav de flesta sökande var från ett annat nordiskt land. SJUKFRÅNVARO Hur stor sjukfrånvaro i % (anställdas frånvaro p.g.a. egen sjukdom) har institutionen? År Kvinnor Män Totalt 211,7 1,4 1,1 21 2,5 1,5 2,2 29 5,5 4,9 5,3 Hur uppfattas sjukfrånvaron? Sjukfrånvaron kan anses låg. Vad gör institutionen för att begränsa sjukfrånvaron? Kulturkontakt Nord delar bland annat ut kultur- och motionssedlar åt de anställda. PERSONALPOLITIK Kulturkontakt Nord utarbetade år 211 tillsammans med Nordens institut i Finland en personalhandbok för den nya institutionen som träder i kraft Denna innefattar bland annat en personalpolitisk plan. Det läggs stor vikt vid transparens och teamarbete i alla uppgifter som utförs vid institutionen. 19

20 1.6 RESUMÉ Kulturkontakt Nord, som har kontor på Sveaborg utanför Helsingfors, är en institution som är underställd Nordiska ministerrådet, vars huvuduppgift är att administrera de två kulturprogrammen samt att informera om dem och om nordiskt kultursamarbete. På basen av de positiva evalueringsresultat som erhållits beslöt de nordiska kulturministrarna 211 att förlänga Kultur- och konstprogrammet med ytterligare fem år ( ). Samtidigt förlängdes det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur med ytterligare tre år ( ). År 211 tillsattes även en arbetsgrupp för att utveckla nya kriterier för det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur fr.om Vidare beslöt Nordiska ministerrådet för kultur att från och med administrativt sammanslå de två nordiska institutionerna Nordens institut i Finland (Nifin) och Kulturkontakt Nord. Den sammanslagna institutionen går under namnet Kulturkontakt Nord. Antalet ansökningar minskade en aning år 211. Sedan programmen etablerades år 27 har antalet ansökningar ökat markant varje år. Under år 211 mottog Kulturkontakt Nord totalt ansökningar. Detta var en minskning med 3,7 procent jämfört med år 21. Programmens statistik visar att 32 % av alla sökande fått bidrag och att det var en stor bredd och variation på de aktiviteter som stöddes. Kulturkontakt Nord lanserade år 211 en ny webbsida med bland annat interaktion av sociala medier så som Facebook och Twitter. Webbsidan inkluderar också en videokanal - KKN TV med egenhändigt producerade intervjuer och videomaterial från olika konstnärsprojekt och seminarier. År 211 deltog Kulturkontakt Nord i arrangerandet av ordförandeskapsseminariet Mobilitet och residens - Nya möjligheter för konst och kultur i framtiden som var en del av det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Dessutom arrangerade Kulturkontakt Nord i samarbete med Nifin ett nordiskt kulturforum Skapande barn - ett kreativt Norden. 2

Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur

Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur 211 Årsrapport Kulturkontakt Nord Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur Project: Foto: Modul: Contemporary Art Archipelago - Raqs Media Collective:

Läs mer

;<=< >%.%)55'%$ !"#$"%&'($)&$*+'%, +'%,-.&)*/-(-.$0%%1,0$.*&"#$"%2*'34*&'(.$5%'6%)/ 70$*('%,-.&28)#$-.&)*/'8-#-$0$.5%'6%)//0$*9:%*&"#$"%

;<=< >%.%)55'%$ !#$%&'($)&$*+'%, +'%,-.&)*/-(-.$0%%1,0$.*&#$%2*'34*&'(.$5%'6%)/ 70$*('%,-.&28)#$-.&)*/'8-#-$0$.5%'6%)//0$*9:%*&#$% ;%.%)55'%$ "#$"%&'($)&$*+'%, +'%,-.&)*/-(-.$0%%1,0$.*&"#$"%2*'34*&'(.$5%'6%)/ 70$*('%,-.&28)#$-.&)*/'8-#-$0$.5%'6%)//0$*9:%*&"#$"% Innehållsförteckning I Kulturkontakt Nords resultatrapport 1.1 Institutionens

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

4.1.1 Kulturkontakt Nords kontrakt med Nordiska ministerrådet år 2009. A) Mål- och resultatkontrakt för institutionens drift: 701 600 / DKK 5 184 000

4.1.1 Kulturkontakt Nords kontrakt med Nordiska ministerrådet år 2009. A) Mål- och resultatkontrakt för institutionens drift: 701 600 / DKK 5 184 000 IV Ekonomi 4.1 Finansiering Kulturkontakt Nords finansiering kommer till största delen från Nordiska ministerrådet. Denna finansiering består dels av ordinarie budgetfinansiering av institutionens drift

Läs mer

2011 Programrapport. Kultur- och konstprogrammet. Mobilitetsprogrammet

2011 Programrapport. Kultur- och konstprogrammet. Mobilitetsprogrammet 211 Programrapport Kultur- och konstprogrammet Mobilitetsprogrammet Projekt: Foto: Modul: Nordic Fashion Biennale Áslaug Íris Katrín Friðjónsdóttir Produktionsinriktad verksamhet 21 2. PROGRAMRAPPORT 2.1.

Läs mer

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Disposition - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan ansøger man? - Tre millioner kroner til kultur

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Förslag till budget för 2011

Förslag till budget för 2011 Förslag till budget för 2011 Budget 2011 Innehål Budgetförutsättningar sida 3 Budgetförutsättningar / Basis for the budget Resultatbudget 1. januari till 31. december 2011 sida 6 Resultatbudget / Profit

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

3.1.1 Antal ansökningar och beviljningar och beviljade summor

3.1.1 Antal ansökningar och beviljningar och beviljade summor III Statistikrapport 3.1 Ansökt och beviljat i 2009 3.1.1 Antal ansökningar och beviljningar och beviljade summor Beviljat: 3 323 780 (20%), Avslag: 12 123 821 (75%). Ansökt: 16 261 610. 34 Antal ansökningar

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Kulturkontakt Nord. Årsrapport 2007. Kulturkontakt Nord

Kulturkontakt Nord. Årsrapport 2007. Kulturkontakt Nord Kulturkontakt Nord Årsrapport 2007 Kulturkontakt Nord Kulturkontakt Nord Alla bilder i rapporten är från projekt som har fått nordiska bidrag. S. 1 Københavns Internationale Teater, KIT (DK), Ville Walo,

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET En inblick i Öresundsklassrummet 2010 2014 VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET Öresundsklassrummet arbetar gränsöverskridande med hållbar utveckling inom skola och andra lärandemiljöer i Öresundsregionen.

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Innehållsförteckning. I. Resultatrapport. II. Personal-och organisationsutveckling. III: Ekonomi. ÅRSrapport 2008 2

Innehållsförteckning. I. Resultatrapport. II. Personal-och organisationsutveckling. III: Ekonomi. ÅRSrapport 2008 2 Innehållsförteckning I. Resultatrapport 1.1. Institutionens syfte och nordiska nytta 1.2. Institutionens funktioner 1.2.2 Ny språkpolicy 1.2.3 Utvidgning av mobilitets- och residensprogrammet till de baltiska

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar.

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar. STADGAR Stadgar för NORDENS INSTITUT PÅ ÅLAND (NIPÅ), nedan kallad för institutionen. Stadgarna är fastställda av Nordiska ministerrådet (MR-K) den 23 oktober 2015, och gällande från den 1 januari 2016.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Att främja kvalitet och konkurrenskraft i nordisk konst- och kulturliv:

Att främja kvalitet och konkurrenskraft i nordisk konst- och kulturliv: REDOGÖRELSE Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Det nordiska kultursamarbetet i en ny tidsålder 24 oktober 2006 Mål för det

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Grundläggande information

Grundläggande information Grundläggande information Att fylla i en ansökningsblankett Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Ansökningen för Modulen stöd till nätverk: kortvarigt nätverksstöd

Läs mer

Best Practice undervisningsforløb

Best Practice undervisningsforløb Best Practice undervisningsforløb I Smile- projektet er der udviklet over 80 undervisningsforløb og aktiviteter med elever gennem de sidste 3 år. Alle forløb offentliggøres i en e- book senere på året.

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

För information om programmens kriterier och bedömning se www.kulturkontaktnord.org.

För information om programmens kriterier och bedömning se www.kulturkontaktnord.org. II Programrapport 2.1 Introduktion till programmen Programmen består av följande moduler: Mobilitetsprogrammet, budget 1 863 123 euro mobilitetsstöd med fyra ansökningsomgångar per år stöd till nätverk

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar.

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar. STADGAR Stadgar för KULTURKONTAKT NORD (KKN), på finska POHJOISMAINEN KULTTUURIPISTE, på engelska NORDIC CULTURE POINT, nedan kallad för institutionen. Stadgarna är fastställda av Nordiska ministerrådet

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Förslag till budget för 2012

Förslag till budget för 2012 SJÖHULTETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Förslag till budget för 2012 Budget 2012 Innehål Budgetförutsättningar sida 3 Budgetförutsättningar / Basis for the budget Resultatbudget 1 januari till 31 december 2012

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015 Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup Idre Fjäll 4-6 December 2015 Agenda Introduction of the OC, the Jury and SSA Timetable Weather Forecast/Course Preparation and Grooming Entries and draw

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 2/09 Mobilitetsstöd GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Att fylla i ansökningsblanketten Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Alla fält måste vara korrekt ifyllda för att

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2014-12-18 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-3484 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki FINLAND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

PROGRAMRAPPORT 2014 NORDBUK:s barn- och ungdomsprogram

PROGRAMRAPPORT 2014 NORDBUK:s barn- och ungdomsprogram PROGRAMRAPPORT 2014 NORDBUK:s barn- och ungdomsprogram Programrapport NORDBUK:s barn- och ungdomsprogram 2014 Nyckeltal: Antal ansökningar Antal beviljade Ansökt belopp Beviljat belopp Projektbidrag 101

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Sjöhultets Samfällighetsförening

Sjöhultets Samfällighetsförening Sjöhultets Samfällighetsförening Org. nr. 716436 6184 Årsredovisning 2010 Godkänt på föreningens stämma den 16 april 2011 Ordförande på stämman Innehåll Styrelsens redovisningsförklaring sida 3 Revisorernas

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 26. marts 2012 Mødested Hilton Meetings - Terminal 3 Københavns Lufthavn, 4. etasje, møtelokale heter

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer