Välkomna. Kick off införande SITHS-kort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna. Kick off införande SITHS-kort"

Transkript

1 Välkomna Kick off införande SITHS-kort

2 ehälsa möjligheter med ny teknik

3 Antal invånare

4 Medelvårdtid inom sjukvården

5 Strategi för Nationell ehälsa Gemensam satsning år 2006 på vård och omsorg, Tidigare kallad Nationella IT-strategin för vård och omsorg och från 2010 strategi för ehälsa

6 6

7 Nationell IT-strategi Nationell ehälsa Stödja, engagera och motivera INVÅNARE Personliga e-tjänster för åtkomst till egen information och för att följa sin hälsa Tjänster för kommunikation och interaktion med utförare Webbaserad information för att underlätta val och ge ökad egenmakt Statssekreterare Karin Johansson Vitalis april 2010 INFRASTRUKTUR Lagstiftning Informationsstruktur Teknisk infrastruktur Beslutsstöd/förskrivarstöd Strukturerad dokumentation Användarvänliga journalsystem Patientöversikt Varningsinformation Utbildning och elärande Stöd till VERKSAMHET Stöd till BESLUTS- FATTANDE Öppna jämförelser Automatiskt genererade kunskapsunderlag Utveckling av register och statistik för FoU Uppföljning och utvärdering

8 Från idé till handlingsprogram Medborgare Vad är min nytta? Mer kvalificerad vårdpersonal Enklare och förbättrad egenvård En bättre kravställare till egenvård 8

9 Personal Från idé till handlingsprogram Vad är min nytta? Mer kvalificerad vårdpersonal Bättre kunskap - om patienten - om forskningen 9

10 Från idé till handlingsprogram Beslutsfattare Vad är vår nytta? Beslutsunderlag - Verksamhetsstyrning - Planering - Fördelning 10

11 11 SITHS och HSA är en liten pusselbit i det stora hela Nationell ehälsa och myndigheternas samverkan

12 Antagen Projektet VOODOIT i ett sammanhang Nationell ehälsa (Nationell IT-strategi) CeHIS Programmet för kommunal ITsamverkan i vård och omsorg Tre områden: Teknisk infrastruktur Informationsstruktur Kommunikation Stimulansmedel lokala projekt kr/år Aktiva delar i VOODOIT: Kommunikation och information Samordning Projektledare pilotprojektet Regionens alla kommuner + Landstinget Roadmap VOODOIT

13 Kommunstorlekar Stockholm invånare anställda (2008) medelkommun invånare Katrineholm, Strängnäs Leksand, Hör, Hallsberg Bjurholm 2500 invånare 250 anställda (2008) Mediankommun invånare

14 Tre delar idag Kommunikation och information SKL/Inera <-> Landsting <-> Kommunerna Samordning Sammankallande till styrgrupp/arbetsgrupp Pilotprojektet Genomföra pilotprojektet till mål Utvärdera Föreslå kommande projekt/arbeten

15 Pilotprojekt Förstärkt inloggning till edos för personal i Rättvik- och Falukommun SITHS-kort och HSA enligt riktlinjer från den Nationella ehälso-strategin ehälsa i Dalarna

16 Samverkansområden(Ur VOODOIT Ver. 1.0) Regionala projekt Ett regionalt fortsättningsprojekt bör förslagsvis innehålla nedanstående punkter: Regionalt stöd till kommunerna i form projektstöd för lokala projekt Identifiera lokala projekt inom området Ge kompetensstöd Samordna upphandlingskrav utifrån Nationell IT-strategi Flera kommuner skall upphandla nytt omsorgssystem/socialtjänstverktyg Råd till kravsättning som tillgodoser sambanden i den Nationell IT-strategi Införande av SITHS-kort mellan kommuner och landsting HSA-katalog RAPS roller E-dos Privata vårdgivare Dialog och kontakter Inventera färdiga leverantörslösningar som en rådgivningsinsats Bevaka utveckling inom Nationell IT-strategi BIF-tjänsterna NPÖ Informations- och utbildningsinsatser Ta initiativ och medverka i praktiska lösningar inom funktion och teknik Samverka med andra län och regioner Bevaka ekonomiska konsekvenser och finansieringslösningar

17 Samverkansområden(Ur VOODOIT Ver. 1.0) Regionala projekt Ett regionalt fortsättningsprojekt bör förslagsvis innehålla nedanstående punkter: Regionalt stöd till kommunerna i form projektstöd för lokala projekt Identifiera lokala projekt inom området Ge kompetensstöd Samordna upphandlingskrav utifrån Nationell IT-strategi Flera kommuner skall upphandla nytt omsorgssystem/socialtjänstverktyg Råd till kravsättning som tillgodoser sambanden i den Nationell IT-strategi Införande av SITHS-kort mellan kommuner och landsting HSA-katalog RAPS roller E-dos Privata vårdgivare Dialog och kontakter Inventera färdiga leverantörslösningar som en rådgivningsinsats Bevaka utveckling inom Nationell IT-strategi BIF-tjänsterna NPÖ Informations- och utbildningsinsatser Ta initiativ och medverka i praktiska lösningar inom funktion och teknik Samverka med andra län och regioner Bevaka ekonomiska konsekvenser och finansieringslösningar

18 Från ett införande till en användning SITHS-kort 20 landsting 290 kommuner x privata vårdgivare 20 landsting 100 kommuner 5 privata vårdgivare kort Leveransstatus 1 januari Landsting Kommun 2414 Privat vårdgivare

19 Samverkan Från ett införande till en användning Region Värmland Sunne Torsby Karlstad Hammarö Region Kalmar Kommunförbunde t Hultsfred Region Skåne Kommunförbundet Helsingborg Malmö Ängelholm Region Jönköping Vaggeryd Jönköping Habo Tranås Värnamo 19

20 Gotland Från ett införande till en användning Region Sörmland Eskilstuna Katrineholm Nyköping Oxelösund Trosa Vingåker Region Uppsala Tierp Östhammar Region Örebro Örebro Hallsberg Kumla Laxå Lindesberg Nors Region Stockholm Nacka Täby Upplands-Väsby Region Östergötland Norrköping Linköping Region Halland Varberg Halmstad Falkenberg Laholm Hylte 20 Region Dalarna Falun Rättvik

21 21 Från ett införande till en användning

22 Det kommunala behovet av SITHS-kort Exempel på näraliggande behov: E-dos / Pascal från November Samordnad vårdplanering Senior Alert Palliativa registret Nationell Patientöversikt (NPÖ)

23 Omregleringen av apoteksmarknaden påverkar infrastrukturen för dosordinationer Pascal edos (webbklient) Pascal edos (webbklient) Nationellt dosregister Dosregister Journalsystem Migreringen sker under sept/okt Då ersätts edos webb av ny webbklient (Pascal webbklient)

24 Inloggnings- och säkerhetsnivåer av edos idag använder SITHS kort använder e-leg använder dosa använder användarnamn + lösenord För nya webbklienten (Pascal) gäller SITHS kort Fredag 13/5 klockan 9-12 Information från Landstinget om Pascal (bland annat)

25 Reservkort SIS kort Företagskort SITHS ett säkert kort och ett självklart val Val av kortprodukt 25

26 Det är skillnad på Identitet och behörighet Identitet Behörighet Identiteten fastställs och beskrivs med de personliga attribut som är unika för individen och som entydigt särskiljer individen från andra individer. Identiteten anger VEM individen ÄR. Individen är verksam och agerar i en mängd olika roller och uppdrag. I samband med dessa ageranden och aktiviteter behöver den enskilde tilldelas olika grad av behörighet som är strikt kopplad till individen. Behörigheten anger VAD den identifierade individen får göra eller har rätt att göra.

27 SITHS ett säkert kort Fysisk ID-handling Inpassering Betala i matsalen Betala parkering Säker E-post (Signering) Inloggning till datorer Inloggning till edos Kvalitetsregister - SVPL Inloggning till Nationell Patient Översikt Fortsatt myndighetsdialog Federation, E- legitimation Starkt visa vem du är! Tydligt underteckna dina beslut! Rätt mottagare! Rätt sändare! 27 Skyddad information!

28 Mål i VOODOIT Att Rättvik och Falun har ett kort i fungerande användning under första kvartalet Under våren arrangera en Kick off och då ha klart med roller, ansvar och rutiner så att övriga kommuner kan starta upp egna projektgrupper på hemmaplan för att genomföra ett införandeprojekt. Leverera stöd, råd och rekommendationer i den omfattning så att samtliga kommuner har förutsättningar att genomföra ett införande av SITHS-kort till november ehälsa i Dalarna

29 Etableringsprocessen Fråga över internet Nationell HSAkatalog OK!

30 Vad innebär det? Se Etableringsprocess i särskilt bildspel ehälsa i Dalarna

31 Kostnader Kostnader till Landstinget för kortframställningsprocessen (RA) samt support och förvaltning: Engångskostnad för korttagning inkl adm per kort 300 kr Administrativ årskostnad per kort 157 kr Beställning av PUK-kod 40 kr. Vid korttagning på plats i kommunen tillkommer för restid och iordningsställande av utrustning 350 kr per tim samt kostnad för leasingbil. Centrala kostnader för drift (Inera) betalas via Landstinget - 43 SEK per utgivet kort (från 2012) - 25 SEK per HSA post (från 2012) Kostnader för kort Cygate SEK per kort + 25 SEK för NetID licens Kostnader till SIS - SIS 3000 SEK för utfärdartillstånd

32 Kontaktpersoner - Stöd Roll i projektet Kontaktuppgifter Kommentar Projektledare VOODOIT Helena Tallberg Kan svara på övergripande frågor om ehälsostrategin och om projektet. Styrgruppsordförande VOODOIT Åke Nygren IT-chef Leksands kommun Kan svara på IT-relaterade frågor. Verksamhetsrepresentant VOODOIT styrgrupp, arbetsgrupp och pilotprojektgrupp Åsa Holén Kortansvarig och verksamhetsutvecklare i Rättvikskommun. Kan svara på frågor om införandeprojekt och allmänt om hur verksamheten påverkas. Verksamhetsrepresentant i pilotprojektet. IT-samordnare omvårdnadsförvaltningen Falukommun. Carina Andersson Kan svara på frågor om hur verksamheten påverkas och hur information behöver spridas. IT-tekniker i Rättviks projektgrupp Eva Sjöblom Tekniker, kan svara på frågor om installation av kortläsare och Net-ID. Kortansvarig och IT-tekniker i Faluns projektgrupp Irene Malmberg Kortansvarig i Falukommun. Tekniker, kan svara på frågor om korthanteringen och kring IT. IT-ansvarig Kommunstyrelseförvaltningen Falukommun Lars-Göran Ljungqvist Projektledare för Falukommuns införande. Kan svara på frågor om projektgenomförande. Landstingets representant Kortutgivning Åse Boman Kortansvarig Landstinget. Kan svara på nästan alla frågor om kortframställning och rutinerna kring det ehälsa i Dalarna

33 Rapporten Rapport Pilotprojekt Checklista etablering Exempel Mallar (etablering) Kontaktpersoner Bakgrund Deltagare Metod Erfarenheter Executive summary Presentations material ppt Vanliga frågor i en statisk version Elektroniskt förvaltas och hålls aktuellt inom breddinförandet ehälsa i Dalarna

34 ehälsa i Dalarna

35 Projektorganisation Styrgrupp Ann-Louise Custerson, MAS Gagnefs kommun Åsa Holén, verksamhetsutvecklare Rättviks kommun Inger Olsson, resultatenhetschef, Borlänge kommun Åke Nygren, IT-chef, Leksands kommun Stefan Gustafsson, MIT, Landstinget Dalarna Jens Bergqvist, MIT-chef, Landstinget Dalarna Britt-Mari Niglis, IT, Säters kommun Lennart Färje, chef, Region Dalarna Helena Tallberg, projektledare, Region Dalarna Projektdirektiv finns på under IT i vård och omsorg/ehälsa

36 Mer information Kontaktpersonerna Informationsdag Landstinget 13/5 Förmiddagen Landstingets HK Falun Pascal Samordnad vårdplanering (ELVIS ->TakeCare) Sammanhållen journalföring ehälsa i Dalarna

37 ehälsa i Dalarna

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Sida 1(6) Handläggare Mona-Lisa Lundqvist 023-77 70 97 mona-lisa.lundqvist@regiondalarna.se Datum 2013-05-06 Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Närvarande: Ann-Louise

Läs mer

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se SITHS 2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se 1 Agenda om SITHS Bakgrund och nuläge SITHS användningsområden SITHS anslutning

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

En övergripande bild av SITHS

En övergripande bild av SITHS En övergripande bild av SITHS Kontakt: Jessica Nord E-post: servicedesk@inera.se Webbsida: www.siths.se 1 2 Nationell e-hälsa SITHS en pusselbit Vad används SITHS till? Fysisk ID-handling Inpassering Säker

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Välfärd o folkhälsa 15 01 09 Bilaga 1 Solveig Sund ehälsosamordnare

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Välfärd o folkhälsa 15 01 09 Bilaga 1 Solveig Sund ehälsosamordnare 1 (7) ehälsa i kommunerna Sammanställning av kommunala ehälsoprojekt genomförda 2014 Nedan följer en kort redovisning av de ehälsoprojekt som genomförts i länets kommuner under 2014. Projekten redovisas

Läs mer

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik SOI NYTT Sektionen för omvårdnadsinformatik Innehåll NR 1 April, 2013 Ledaren Nationell ehälsa 2012 Effekter av standardiserade vårdplaner Mot mer användbara ehälsosystem? O BS D! a ko gs at nf t a e ny

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform vård All sjukvårdspersonal ska ha tillgång till vårdrelaterad information som ligger utanför journalsystemet information som är lättillgänglig, spårbar och tillförlitlig. En gemensam sökbar plattform och

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3 Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 2 Innehållsförteckning 1. Dokumentation...4 1.1 Lagstöd...4 1.2 Organisation...4 1.3

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer