etjänstekort - SITHS-kort därför att vi behöver tillgodose patienternas behov! Sören Lindblom Johanna Dahlkvist Åse Boman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "etjänstekort - SITHS-kort därför att vi behöver tillgodose patienternas behov! Sören Lindblom Johanna Dahlkvist Åse Boman"

Transkript

1 etjänstekort - SITHS-kort därför att vi behöver tillgodose patienternas behov! Sören Lindblom Johanna Dahlkvist Åse Boman

2 Agenda om etjänstekort Övergripande Landstingets förvaltningsorganisation Samarbete - avtal Kommunens hantering Övrigt

3 Begrepp, förkortningar SITHS = Säker IT inom Hälso och Sjukvård HSA = Hälso- och Sjukvårdens Adressregister RA- Registration Authority kortcertifikatutfärdare Huvudansvarig, behörighetsadministration, konfigurering och intern revision ORA (Områdes RA) delansvarig, behörighetsadministration KRA (Kort RA eller Handläggare ) utgivning och återlämning av fotoförsedda kort LRA (Lokal RA) utgivning av reservkort och elektroniska tjänstelegitimationer

4 etjänstekort och HSA katalog är förutsättningar för SITHS För säker identifiering krävs nya tjänstekort som bärare för elektroniska certifikat. Det säkerställer i landstinget och kommunerna att anställda kan identifiera sig elektroniskt på ett säkert sätt vårdgivarna tillförlitligt kan spåra vem som har haft tillgång till information Informationen om anställda och organisation lagras i HSA katalogen som en tillförlitlig källa som säkerställer utgivande av elektroniska certifikat att landstingets och kommunernas anställda kan tillförlitligt tillordnas en organisation kopplad till vissa behörigheter Säkerställer att information kan utbytas ut mellan olika vårdgivare på ett säkert sätt

5 Införandet av korten kan ge ytterliggare effekter Nu Ökar statusen på tjänstekorten Utgör ett aktivt bidrag till införandet av e- samhället På sikt Ger möjlighet till elektronisk signering av information Skapar förutsättning till säker e-post Skapar förutsättning till förenkling av inloggningsförfarandet (Single Sign On) Patienternas behov tillgodoses och vardagen för de anställda förenklas

6 Vad är ett etjänstekort? visuellt på kortet elektroniskt på kortets chip Användningsområden Som Tjänstekort Logotypen kopplar innehavaren till kommunen E-tjänstelegitimation med uppgifter om innehavarens tjänst inom kommunen Som ID-handling Foto, namn, personnummer och signatur identifierar innehavaren Kvalitetssäkring genom SISmärkning (riktigt ID) E-legitimation som anger innehavarens identitet som person etjänstekort är både tjänstekort och ID-handling såväl visuellt som elektroniskt.

7 SITHS ett säkert kort Fysisk ID-handling Inpassering Betala i matsalen Betala parkering Säker E-post (Signering) Inloggning till datorer Inloggning till edos Kvalitetsregister - SVPL Inloggning till Nationell Patient Översikt Starkt visa vem du är! Tydligt underteckna dina beslut! Rätt mottagare! Rätt sändare! 7 Skyddad information!

8 SITHS ett säkert kort och ett självklart val Hur hänger allt ihop?

9 Vilka tekniska komponenter behövs? Kortläsare med drivrutin NetID programvara för adm av kort och certifikat i datorn Befintliga certifikat på ett kort visas i NetID. - Telias två certifikat. - Två till flera tjänstecertifikat. - Ett grundcert. SITHS NetID Högerklicka på NetID-klienten i nedre högra hörnet Välj Administration

10 Agenda om etjänstekort Övergripande Landstingets förvaltningsorganisation Samarbete - avtal Kommunens hantering Övrigt

11 Visionen för förvaltningen av etjänstekort Organisationen ska tillhandahålla en bärare för information som gör det möjligt för alla medarbetare inom Landstinget Dalarna samt hälso- och sjukvårdspersonal i Dalarnas kommuner att säkert kunna identifiera sig visuellt och elektroniskt i olika sammanhang. Det går att säkerställa en persons identitet med 100% säkerhet - både visuellt och elektroniskt.

12 Landstingets förvaltningsorganisation etjänstekort Budgetnivå Objektägare Lars Olof Björkqvist Objektägare IT Jens Bergqvist Inera DNV (Det Norska Veritas) Säkerhetsansvarig Anders Nordahl Beslutsnivå Operativ nivå Förvaltningsledare/ RA Sören Lindblom Kortansvarig Åse Boman Förvaltningsledare IT/bitr RA Johanna Dahlkvist MIT-enhetens tekniker Lokal administratör Lokal administratör Kortadministratör NN Lokal administratör Lokal administratör Korthandläggare Marie Fröst

13 Agenda om etjänstekort Övergripande Landstingets förvaltningsorganisation Samarbete - avtal Kommunens hantering Övrigt

14 Formalia med avtal Grundavtal för IT tjänster Tjänsteavtal Sjunet Tjänsteavtal HSA SITHS anslutning SITHS SITHS CA Policy SITHS RA Policy Telia CPS HCC specifikation Mifare Specifikation Tjänsteavtal SITHS (RAPS kort/certifikat) Telia Leveransavtal RAPS, Kontaktpersoner, Utgivningsrutiner för (Beställning, Kortspecifikationer, Information om Handläggare, Tilläggsbeställning, Annullering, Kundunika villkor) SIS godkännande (Om SIS kort) Tredjepartsavtal Landsting kommun RAPS RA Policy Statement

15 RAPS RA Policy Statemen t Innebörd av avtalet (1) Kommunen förbinder sig att: följa landstingets Tillämpningsanvisning RAPS hålla sin administrativa personal utbildad tillse att personalen har rätt behörighet och är medveten om säkerhetskraven i tjänsten informera sina medarbetare om gällande bestämmelser och rutiner för hantering av SITHS-kort informera om att uppgifter om certifikat registreras i driftleverantörens databas kvalitetssäkra personposter innan kort eller certifikat utfärdas följa identifieringsrutiner för att säkerställa att ett kort eller certifikat tillhör rätt innehavare

16 Innebörd av avtalet (2) RAPS förvara SITHS-kort, reservkort och tillhörande PIN- och PUK-kodsbrev utan åtkomst för obehöriga. Detta innebär förvaring inom låsta utrymmen underrätta samt återlämna kortet inom två veckor till landstinget (kortansvarig) då person med utfärdat SITHS-kort avslutar sin tjänstgöring vara behjälpliga vid felsökning om den egna organisationen ska upphöra meddela landstinget tillhandhålla första linjens support samt högst två namngivna personer som får ta kontakt med beställarens andra linjens support

17 RAPS RA-Policy Statement 32 sidor översänds till kommunen LRA

18 Supportvägar Kommunens support 1.a linjen: LRA + IT-avd Allmänna kortfrågor Landstingets support en väg in Kortansvarig 2.a linjen: Adm, Korthantering, IT, Säkerhet (Nationell Kundservice) 3.e linjen: (för landstinget) Inera Cygate (Gemalto,Secmaker)

19 Support Administrativt stöd (Sören Lindblom) - Övergripande frågor - Avtal, RAPS - Anmälan av nya administratörer - kontaktpersoner Korthantering (Åse Boman) - Telefonsupport för LRA - Registeransvar Teknik (Johanna Dahlkvist) - Allmänt - Net ID Säkerhet (Anders Nordahl) - Säkerhetschef landstinget HSA-support Inera Begränsat stöd från HSA-ansvarig LD: Steph Gustafsson

20 Roller RA (Registration Authority eller kort/certifikat utfärdare) landsting Huvudansvarig, behörighetsadministration, konfigurering och intern revision ORA (Områdes RA) landsting delansvarig, behörighetsadministration KRA (Kort RA eller Handläggare ) landsting, kortkontor utgivning och återlämning av fotoförsedda kort LRA (Lokal RA) kommun utgivning av reservkort Registeransvarig landsting Säkerhetsansvarig landsting/kommun

21 Agenda om etjänstekort Övergripande Landstingets förvaltningsorganisation Samarbete - avtal Kommunens hantering Övrigt

22 KORTTYPER 459 SIS-kort 473 Reservkort 410 SIS-kort skyddade uppgifter Kommun Läget inom kommunerna Kort enligt avtal med Landstinget Korttyper kommun Fotografering Avesta SIS-kort, reservkort 459,473,410 Planerad Hedemora SIS-kort, reservkort 459,473,410 Klar Ludvika SIS-kort, reservkort 459,473,410 Klar Smedjebacken SIS-kort, reservkort 459,477, 473,410 Planerad Säter SIS-kort, reservkort 459,477, 473,410 Klar 477 Företagskort med foto Borlänge Företagskort, reservkort 477, 473, 413 Planerad 413 Företagskort skyddade uppgifter Gagnef SIS-kort, reservkort 459,473, 410 Klar Leksand SIS-kort, reservkort 459,473,410 Klar Mora - Pågår Orsa SIS-kort, reservkort - Älvdalen - Vansbro SIS-kort, reservkort 459,477, 473,410 Klar Malung-Sälen SIS-kort, reservkort 459,473,410 Klar Rättvik SIS-kort, reservkort 477,473,413 Klar Falun SIS-kort, reservkort 477,473,413 Klar

23 Kommunens roller HSA-ansvarig LRA adm av organisation, personuppgifter, mm, tillser att HPT efterföljs adm av kortinnehavare, kortbeställningar, kortleveranser, reservkorthantering IT-ansvarig ansvarar för installationer hård o mjukvara, Net-ID kortläsare

24 HSA Kommunen ansvarar själv för innehållet (HPT) Eget utrymme på Ineras kataloghotell Varje kommun har en egen gren under Dalarnas län Administration över Internet Begränsat stöd från landstinget erfarenheter kan ges från MIT-enheten LD

25 Ansvar som lokal administratör LRA Säkerställ att i god tid att beställa etjänstekort till medarbetaren Säkerställ att medarbetaren inställer sig till fotografering Ta emot kortleverans från kortkontor Säkerställ att medarbetaren hämtar sitt kort Lämna ut kort enligt rutin Säkerställ att medarbetarens etjänstekort tas in och spärras vid anställningens/uppdragets upphörande Spärra medarbetarens etjänstekort vid misstänkt missbruk

26 Kortkontor 02 Mora 01 Falun 03 Ludvika 04 Avesta

27 Fördelning av platser för fotografering Kommun Fotoställe 1 Fotoställe 2 Avesta 04 Avesta 01 Falun Hedemora 04 Avesta 01 Falun Säter 01 Falun 04 Avesta Falun Borlänge Gagnef 01 Falun 01 Falun 01 Falun Leksand 01 Falun 02 Mora Rättvik 01 Falun 02 Mora Malung 02 Mora 01 Falun Vansbro 02 Mora 01 Falun Mora 02 Mora 01 Falun Orsa 02 Mora 01 Falun Älvdalen 02 Mora 01 Falun Ludvika 03 Ludvika Avesta Smedjebacken 03 Ludvika 01 Falun och 04 Avesta

28 Beställning av kort Nyanställda Kontroll av leg, godkända leg enligt identifieringsrutin Beställningsunderlag via mail från LRA till kortansvarig Namn, personnummer, leg yrkestitel, (ev. annan yrkestitel. T ex Biståndshandläggare) Beställningsunderlag - blankett - Är det tydligt vem som ska få kortet? - Är anställningens/uppdragets längd angivet? - Vilken typ av kort ska ges ut (SIS, Företagskort, Konsultkort, Reservkort)? - Titel?

29 Fotografering Kallelse sker av kortansvarig eller från kortkontor efter beställning från LRA. Fotograferingsställe anges i beställningen. Den anställde ska ha med sig giltig legitimation Giltiga id-handlingar Svenskt körkort Svenskt pass i vinröd bok SIS-godkänd id-handling Nationella id-kortet Skatteverkets id-kort

30 Uthämtning av kort Medarbetaren kallas till uthämtning när kortet har kommit till LRA. Medarbetaren ska visa upp sitt IDkort vid hämtning. Kortet bör hämtas ut inom 30 dagar från det att kallelsen för uthämtning har skickats.

31 Agenda om etjänstekort Övergripande Landstingets förvaltningsorganisation Samarbete - avtal Kommunens hantering Övrigt

32 FAQ Vanligen förekommande frågor: T ex: Hur byter man PIN koder? Hur gör jag när jag glömt koden? Hur gör jag när jag glömt kortet? etjänstekortförvaltningen gör en lathund med de vanligaste frågorna och sänder ut till LRA

33 SITHS - Vägen framåt Informationsspridning Avses ske med hjälp av webbsidan om SITHS på Region Dalarna. Kommer att tas över av LD. Vanliga frågor - FAQ Frågor och svarsfunktion avses byggas upp efterhand dessa kommer in till förvaltningen. Läggs ut på webb

34 Nyttigt vetande etjänstekorten är en värdehandling som skall hanteras när personal slutar. Bra länkar:

35 Kontaktpersoner LD Roll Namn Tel E-post RA Sören Lindblom Kortansvarig Registeransvarig Åse Boman IT-ansvarig Johanna Dahlkvist HSA ansvarig Steph Gustafsson Säkerhetsansvarig Anders Nordahl

36 LRA-personer kommuner Kommun Namn e-postadress Telefon Avesta Jan Olofsson Hedemora Ulf Persson (LRA) Ludvika Catrine Flodström Backlund catrine.flodstrom.ludvika.se Smedjebacken Christer Granqvist Säter Jenny Sätterström Skånsjö Borlänge Maria Granholm Gagnef Ann-Louise Custersson Leksand Ing-Marie Ludvigsson Mora Anna-Carin Rydstedt Orsa Thommy Jonsson Älvdalen Elisabeth Bäckström? Vansbro Lis Frost Danielsson Malung-Sälen Kerstin Sandgren Rättvik Åsa Holén rattvik.se Falun Monica Källberg

37 Tack för uppmärksamheten! Frågor?

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se SITHS 2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se 1 Agenda om SITHS Bakgrund och nuläge SITHS användningsområden SITHS anslutning

Läs mer

Rutiner för etjänstekort

Rutiner för etjänstekort SLLIT etjänstekortsförvaltningen VERSION 5.0 1 (33) Rutiner för etjänstekort Version 5.0 E-post: rafunktionen@sll.se 2 (33) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Versionshistorik... 4 1 etjänstekort...

Läs mer

Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns landsting

Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns landsting 1(46 SENAST UPPDATERAD: 2015-06-11 Rutiner_Norrbottens Läns Landsting_SE2321000230- E00001_Version_3.1 Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns 2(46 Revisionshistorik... 5 Förutsättning för Korthandläggning...

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Diarienr: Rutinbeskrivning SITHS Tjänstekort RSK 80-2011 Dokumentbeskrivning:

Dokumenttyp: Projekt: Diarienr: Rutinbeskrivning SITHS Tjänstekort RSK 80-2011 Dokumentbeskrivning: 1.6 (1)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 R utinbeskr ivningar 1.6 (2)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 1.6 (3)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 Innehåll

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Ansvarsförbindelse etjänstekort

Ansvarsförbindelse etjänstekort Ansvarsförbindelse etjänstekort Ansvarsförbindelse avseende användning, utgivning och administration av etjänstekort för verksamhet: [Verksamhet som ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation

Läs mer

Administration av kort och certifikat

Administration av kort och certifikat S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 2(26) Innehållsförteckning Administration av kort och certifikat 2 Beställningsuppdrag Skede 1 2 Beställningsunderlag Skede 2 3 Genomför Beställning Skede 3 5 Lämna ut

Läs mer

Frågor och Svar etjänstekort

Frågor och Svar etjänstekort Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT e-tjänstekortsförvaltningen VERSION 2.7 1 (23) Frågor och Svar etjänstekort etjänstekort 2 (23) Innehållsförteckning Allmänt om etjänstekort... 3 Allmänt om e-tjänstelegitimationer

Läs mer

En övergripande bild av SITHS

En övergripande bild av SITHS En övergripande bild av SITHS Kontakt: Jessica Nord E-post: servicedesk@inera.se Webbsida: www.siths.se 1 2 Nationell e-hälsa SITHS en pusselbit Vad används SITHS till? Fysisk ID-handling Inpassering Säker

Läs mer

SITHS. Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se

SITHS. Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se SITHS Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se 19 april 2011 1 Agenda SITHS Presentation av grupp Från idé till handlingsprogram Nationell ehälsa Från ett införande till en användning

Läs mer

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID 2015-03-31 Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID Du som arbetar i Järfälla kommun och arbetar med känsliga uppgifter och behöver säker identifiering och inloggning. System som innehåller

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Välkomna. Kick off införande SITHS-kort

Välkomna. Kick off införande SITHS-kort Välkomna Kick off införande SITHS-kort ehälsa möjligheter med ny teknik Antal invånare 85+ 1979 2110 Medelvårdtid inom sjukvården 1996 2006 Strategi för Nationell ehälsa Gemensam satsning år 2006 på vård

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) EyeNet Sweden Kontaktinformation till RC: eyenetsweden@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.1, SITHS version 2.1.doc Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet...

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04.

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04. Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ SBC 151-U Utgåva 14 2008-04-04 Identitetskort SS 61 43 14 1 Särskilda bestämmelser 1 INNEHÅLL 1 INNEHÅLL...

Läs mer

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet.

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet. Guide Lämna ut nytt SITHS-kort 1 (11) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Sekretess Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet Introduktion till Informationssäkerhet Kompetens och ansvar Ledning Teknik Tillämpningsområde: Region Halland INFORMATIONSSÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INFORMATIONSSÄKERHET

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard

Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard SBC 151-U Identitetskort SS 61 43 14 Dokument.: SBC 151-U Utgåva: 15 Datum: 2015-05-25 DNV GL Business Assurance Sweden AB Box 6046

Läs mer