Att skriva och hålla tal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att skriva och hålla tal"

Transkript

1 Att skriva och hålla tal Konsten att hålla tal, s.k. retorik, är viktig ur flera aspekter i vårt dagliga liv. Dels kan det göra att man lättare blir förstådd och dels att man blir bättre på att övertyga folk. T.ex. kan barn bli bättre på att övertyga sina föräldrar om att de ska få högre veckopeng, och föräldrar kan bli bättre på att övertyga sina barn att de redan har en tillräckligt hög veckopeng. När man håller tal kan man generellt ställas inför tre olika situationer: 1. Att hålla ett argumenterande tal Att övertyga åhörarna om att din åsikt är den rätta. Det gäller att ha en klar och tydlig, s.k. tes (påstående/åsikt). Den som håller talet ska beskriva både argument och motargument för att slutligen vinna över åhörarna på sin sida. Debatt är en form av argumentation. 2. Att hålla ett informativt tal/en presentation Att beskriva eller informera om någonting för sina åhörare. Talet ska inte övertyga åhörarna om att någonting är bättre eller sämre än någonting annat utan enbart beskriva: så här är det! När man får en skoluppgift där man ska hålla en presentation får man alltså inte ge argument för eller emot det man talar om. 3. Att hålla ett hyllningstal Kan även kallas festtal och inbegriper allt från bröllops- och studenttal till begravningstal. Det är viktigt att tänka på i vilket sammanhang som talet ska hållas och lägga stämningen i talet därefter. Konsten att skriva ett bra tal Ett tal är aldrig det andra likt, men det finns ändå några viktiga saker som skiljer ett bra tal från ett dåligt tal. Eftersom retoriken härstammar från antikens Grekland finns det tre grekiska ord man ska tänka på när man ska formulera ett bra tal: Etos Skapa förtroende Patos Anspela på känslor/ väcka känslor hos åhörarna Logos Hålla sig till fakta och logik Det viktigaste av dessa är patos. Ofta kommer vi inte ihåg detaljer, men vi kommer ihåg känslor. Etos och logos är också viktiga att tänka på. Ingen lyssnar på någon som inte inger förtroende, och man blir inte heller speciellt trovärdig om man inte håller sig till logik och fakta. Till sin hjälp kan man även ta s.k. retoriska knep, som dels gör det lättare att komma ihåg sitt tal, dels skapar förtroende och dels gör talet livfullt. Mer konkret innehåller ett bra tal:

2 En stark inledning, dvs. fångar åhörarnas uppmärksamhet direkt En stark avslutning, dvs. avslutas med någon mening eller stycke som dels förmedlar budskapet och dels får åhörarna att minnas En klar länk mellan sig själv och sina åhörare, dvs. gör dem till en del av sitt framförande Ett varierande tonläge och en bra röstnivå. En bra talare står alltid vänd mot sina åhörare när han/hon talar. Tystnader under talet kan ibland vara lika viktiga som innehållet i sig. De ger nämligen tid för åhörarna att tänka efter En röd tråd genom hela talet, dvs. att man har logiska övergångar mellan olika delar av talet Ett enkelt språk, dvs. att man undviker komplicerade meningar och namn som åhörarna inte har någon användning av. Ett bra tal är oftast kort och koncist Ord, meningar eller stycken som väcker specifika känslor hos åhörarna, dvs. om du vill att åhörarna ska bli arga ska de också känna ilska inom sig genom det du säger Variation, dvs. att man t.ex. har olika synvinklar, berättar saker på olika sätt och/eller väcker olika känslor Anknytningar till kända saker för åhörarna, t.ex. citat, händelser eller karaktärer Hjälpmedel som t.ex. bilder och/eller tavla. PowerPoint bör undvikas så vidare det inte handlar om en presentation. Det tar nämligen uppmärksamheten ifrån talaren och det den säger. Talets struktur Tal kan skrivas på ofantligt många vis. För strukturen i talet finns en generell mall på fem steg som brukar ge en god bas för att skapa ett bra tal: 1. Inledning 2. Berättelse/Bakgrundsfakta 3. Argument/Bevis 4. Motargument/Kuriosa 5. Avslutning med tydligt syfte Processen att skapa och hålla ett bra tal tycker vi att man kan sammanfatta i fyra steg:

3 1. Samla in fakta 2. Skapa 3. Memorera 4. Framföra Varje steg är viktigt för att skapa ett så bra tal som möjligt. Därför har vi gjort 4 olika guider. De nås genom att klicka på respektive steg ovan. Samla in fakta Innan du börjar jobba med ditt tal måste du bestämma vilken typ av tal du ska skriva: argumenterande tal, informativt tal/presentation eller hyllningstal. Mer om vad som karaktäriserar de olika typerna finns på: Att skriva och hålla tal. Sen är det dags att samla information. Vilken information du behöver den skiljer sig lite beroende på vilket tal du ska skriva. Argumenterande tal 1. Kom på din tes (påstående/åsikt). Vad vill du övertyga om? Om du inte kan bestämma dig kan det vara bra att skumläsa texter om intressanta ämnen på t.ex. internet. Tillslut kommer du på det ämne och den åsikt du vill argumentera för. 2. Skriv och samla allt i ett dokument på datorn. Det gör skapandeprocessen lättare. 3. Lista positiva aspekter/konsekvenser, dvs. dina argument. Vad händer om tesen uppfylls? Börja med spontana tankar och sök sedan på internet och i böcker. Tänk på att en positiv konsekvens både kan vara att något positivt börjar och/eller att något negativt upphör. 4. Gör likadant med de negativa aspekterna. Tänk även här på att en negativ konsekvens kan vara både att något negativt börjar och/eller att något positivt upphör. 5. Finns det någonting du inte förstår i det du har skrivit/läst om? Sök i så fall mer på detta. 6. Hitta saker som kan krydda ditt tal. Tänk på att det är viktigt med känslor. Väldigt roliga, väldigt sorgliga eller väldigt kontroversiella saker är allra bäst. Börja med spontana tankar och sök sedan på internet. Fundera på: Påminner mitt ämne om någon känd händelse/person? Finns det några kända citat om mitt ämne?

4 Finns det bilder eller figurer som passar till mitt ämne? 7. Se till så att du har full koll på allt du har tagit med i ditt dokument. Om inte: sök på internet tills du förstår det. Går det inte att hitta förståelig information ska du stryka det helt ur ditt dokument. Tumregel: Om det tar dig lång tid för dig att förstå kommer åhörarna också ha det svårt. Stryk det! Informativt tal 1. Kom ämnet och syftet med ditt tal. Vad vill du informera om/ presentera? Om du inte kan bestämma dig kan det vara bra att skumläsa texter om intressanta ämnen på t.ex. internet. Tillslut kommer du på ett ämne och ett syfte. 2. Skriv och samla allt i ett dokument på datorn. Det gör skapandeprocessen lättare. 3. Fråga dig själv: Vad hade jag velat veta om jag skulle bli informerad om detta? Gör en kladd med dina spontana frågor. 4. Försök besvara dina frågor genom att leta efter information på internet och i böcker. Om det uppkommer fler frågor under tiden du läser in dig på ämnet: skriv upp och försök besvara dem också. 5. Hitta saker som kan krydda ditt tal. Tänk på att det är viktigt med känslor. Väldigt roliga, väldigt sorgliga eller väldigt kontroversiella saker är allra bäst. Börja med spontana tankar och sök sedan på internet. Följande frågor kan vara bra att fundera på: Påminner mitt ämne om någon känd händelse/person? Finns det några kända citat om mitt ämne/mitt syfte? Finns det bilder eller figurer som passar till mitt ämne/mitt syfte? 6. Se till så att du har full koll på allt du har tagit med i ditt dokument. Om inte: sök på internet tills du förstår det. Går det inte att hitta förståelig information ska du stryka det helt ur ditt dokument. Tumregel: Om det tar dig lång tid för dig att förstå kommer åhörarna också ha det svårt. Stryk det! Hyllningstal 1. Kom på syftet med talet. Vad vill du hylla? Är det en person, en sak eller en händelse? Tänk på sammanhanget och vad som är passande att prata om. Om du inte kan bestämma dig kan det vara bra att söka på tal + ditt sammanhang (exempelvis tal student ) på internet och samla inspiration från andras tal.

5 ! 2. Skriv och samla allt i ett dokument på datorn. Det gör skapandeprocessen lättare. 3. Lista alla dina spontana tankar kring det du vill hylla. Nedanstående frågeformulär kan vara till hjälp: Person Sak Händelse Din relation? Din relation? Din relation? Speciella minnen? Speciella minnen? Speciella minnen? Egenskaper? Funktioner? Personer involverade? Utseende? Utseende? Varför hände det? Livsfilosofier? Vem har gjort den och hur? Vilka följder fick det? Din första tanke när ni sågs för första gången? Din första tanke när du upplevde den för första gngen? Din första tanke när det hände?! 4. Om du inte kan besvara frågorna själv: sök på internet och i böcker. Du kan även prata med bekanta. Kanske har de kunskaper och/eller minnen? 5. Hitta saker som kan krydda ditt tal. Tänk på att det är viktigt med känslor. Väldigt roliga, väldigt sorgliga eller väldigt kontroversiella saker är allra bäst. Undvik pinsamheter. Börja med spontana tankar och sök sedan på internet eller fråga bekanta. Påminner mitt ämne om någon känd händelse/person? Finns det några kända citat om mitt ämne? Finns det bilder eller figurer som passar till mitt ämne? 6. Se till så att du har full koll på allt du har tagit med i ditt dokument. Om inte: sök vidare tills du har det. Går det inte att hitta förståelig information ska du stryka det helt ur ditt dokument. Tumregel: Om det

6 tar dig lång tid att förstå kommer åhörarna också ha det svårt. Stryk det! Allmänt och checklista Sålla inte under insamlandet av fakta. All fakta du tycker är intressant vid första anblick ska tas med, även om allt inte kommer få plats i talet. Nu handlar det om att skapa en bra grund, och värdering av innehåll ska göras först i nästa steg. Låt dig även spinna iväg på eventuella sidospår. De kan leda till väldigt användbar information i slutändan. Följande checklista kan användas vi alla typer av tal och bör bokas av innan du fortsätter:! Du har ett bra ämne. Du har samlat tillräckligt med information och samlat denna i ett dokument. Informationen som ska samlas skiljer sig mellan de olika typerna av tal. Du har förstått all den information som samlats, och publiken kommer också att förstå allt. Du har kommit på saker som kan krydda ditt tal, saker som kommer att väcka känslor hos publiken. Kända händelser eller personer Citat Bilder och figurer Skapa Innan du fortsätter gäller det att du har uppfyllt punkterna i steg 1: Samla in fakta. Skapandeprocessen kan delas in i tre nivåer: 1. Disponera 2. Formulera 3. Finslipa Disponera

7 Här ska du bestämma vad som ska tas upp i talet, och i vilken ordning. Du behöver inte komma på formuleringar än, bara vilka fakta du ska använda. 1. Öppna ett nytt dokument och klistra in alla dina fakta så att du har kvar ett orört faktadokument att gå tillbaka till. 2. Gruppera de fakta du tycker hänger samman. Bara för att de inte har en klar koppling kan de ändå hänga samman. Anteckna de kopplingar du kan göra. Låt fantasin flöda. Ett bra knep är att tänka i listor, t.ex. det finns 3 sätt att beskriva Kalle eller det finns 3 argument emot. 3. Stryk de fakta som du inte kan knyta ihop på något vis. 4. Rangordna dina fakta både mellan och inom grupperna. Nedanstående frågeformulär kan vara till hjälp: 5. Argumentation 6. Informativt 7. Hyllning 8. Vilka konsekvenser är starkast? 9. Vilka fakta är nödvändiga att ha med? 10. Vilka fakta är minnesvrda? 11. Vilka är mest positiva? 12. Vilka fakta är minnesvärda? 13. Vilka fakta kan flest relatera till? 14. Vilka är mest negativa? 15. Vilka fakta är roligast eller mest kontroversiella? 16. Vilka fakta är roligast? 17. Vilka fakta är roligast eller mest kontroversiella? Huvudsaken är vad du tycker. Har du svårt att bestämma dig vilken information som är bättre än den andra fråga en förälder eller kompis. 21. Bestäm inledning. Vilka av dina fakta kan fånga uppmärksamheten direkt? Om du har svårt att bestämma dig välj de bäst rankade fakta som du har lättast att fantisera vidare om. Sätt dem överst i dokumentet. 22. Bestäm avslutning. Vilka av dina fakta poängterar ditt syfte/din tes bäst? Om du har svårt att bestämma dig använd samma fakta som i inledningen. Bra tal knyter ofta ihop lösa ändar som har presenterats i inledningen. Sätt dina valda fakta nederst i dokumentet. 23. Försök flytta/ordna dina övriga fakta mellan din inledning och avslutning så att allting håller ihop (finns en röd tråd). Finns det några mjuka övergångar, eller kan du skapa några? Ett bra tal har ofta sina starkaste fakta i början och i slutet. Informativa tal och hyllningstal kan struktureras på många olika vis. En argumentation brukar följa nedanstående mall:

8 a) inledning, s.k. anslag b) bakgrundsfakta, dvs. det som behövs för att överhuvudtaget förstå vad du talar om c) hotbilder som tesen kan lösa d) lösning, dvs. tesen e) positiva konsekvenser, argument för din tes f) negativa konsekvenser, motargument till tesen g) avslutning, s.k. avtoning. 8. Stryk de fakta inte går att knyt ihop. Tänk på att disponering inte handlar om att skriva om eller formulera någonting. Det handlar enbart om att få en struktur på all fakta man har samlat. Formulera När du vet vad som ska finnas med och i vilken ordning gäller det att komma på ett bra sätt att formulera innehållet. 1. Öppna ett nytt dokument och klistra in dina disponerade fakta så att du har kvar ett orört disponeringsdokument att gå tillbaka till. 2. Använd ett enkelt språk och undvik att gå in på detaljer och namn om det inte är absolut nödvändigt. Hur hade du uttryckt dig i normalfallet för dem som lyssnar? 3. Skriv inledningen, dvs. formulera dina tidigare valda fakta. Fundera på hur du kan formulera dem så att de fångar åhörarnas uppmärksamhet. Det kan t.ex. vara en spännande kort berättelse, ett kontroversiellt uttalande eller en stark interaktion med publiken. Låt det gärna vara lite mystiskt och gör det till en cliffhanger som du besvarar först som slutkläm på talet. Syfte eller tes ska inte berättas under inledningen. 4. Skriv avslutningen, dvs. formulera dina tidigare valda fakta. Hur kan du uttrycka det så att det klart visar ditt syfte/tes samtidigt som det är minnesvärt? Om du har valt att göra inledningen till en cliffhanger ska du här ge slutet. Tänk på att det ofta är de sista meningarna som folk kommer ihåg. Ett tips för att göra avslutningen minnesvärd är att uppmana publiken till någon typ av aktivitet, t.ex. att skriva på en lista eller att träffas igen. 5. Gå tillbaka till inledningen och skriv nu talet i kronologisk ordning, dvs. den ordning som du disponerade dina fakta. Hur kan du omformulera dina fakta så att det blir flyt i texten? Se till att det finns en röd tråd från inledning till avslutning.

9 Formulering handlar om att göra ett grovt första utkast. Det viktiga är alltså att dina fakta hänger samman och att du har en klar idé för inledningen och avslutningen. Finslipa 1. Fortsätt i samma dokument som tidigare. 2. Se över språket i ditt tal. De ord och formuleringar som du använder ska framföra dina åsikter och känslor på rätt sätt. Tänk på att en enda sak kan uttryckas på ofantligt många olika sätt. Hur uppfattar du t.ex. följande människa? Han tog tag i min arm och tittade mig i ögonen. Han rev tag i min arm och spände sina glödande ögon i mig. Han smekte min arm och lät sin blick vandra uppåt tills den nådde mina ögon. 3. Om du ska hålla en argumentation tänk över vilka olika känslor de olika argumenten kan väcka. Framhäv de känslor som främjar din tes. 4. Se över den röda tråden i ditt tal. Är övergångarna mjuka och lätta att följa? Var inte rädd för att kasta om ordningen i talet om du kommer på en bättre följd. 5. Se över om du har alla fakta som behövs. Det viktiga är att åhörarna förstår syftet/poängen med talet. Om du har några kunskapsluckor leta först i ditt faktadokument, därefter på internet eller i böcker. 6. Ta bort onödiga ord och namn. Har åhörarna verkligen nytta av namnet? Håll dig till få och simpla alternativ. Tumregler: Utelämna namn/benämningar som inte återkommer minst 3 gånger. Om åhörarna inte absolut behöver veta namnet för att förstå och om namnet inte förstärker det du vill framföra: Stryk det! 7. Lägg till retoriska knep, och se om du kan formulera om någon mening så att den blir mer retoriskt tilltalande. Se separat lista över användbara figurer. Det viktigaste är att låta din fantasi flöda. Ett vanligt knep är s.k. retoriska frågor (erotema). Genom att kombinera ihop flera i följd kan du bl.a. framställa ett påstående som en självklarhet: Är min åsikt rätt? Är solen gul? Är påven katolik? 8. Att ha en tydlig interaktion med publiken är ett bra sätt att behålla allas uppmärksamhet. Det kan ske t.ex. genom att ställa frågor till publiken, både retoriska och vanliga frågor, men även en så banal sak som att titta upp mot åhörarna är viktigt (mer om det i del fyra: Framföra).

10 9. Se över stämningen i talet, och se till att den passar för tillfället och åhörarna. Stryk alla interna skämt som inte gäller samtliga åhörare. Framställ dig själv som en sympatisk person med bra självförtroende i ämnet. Fraser som Jag är ingen van talare är helt förbjudna. 10. Lägg till eventuella hjälpmedel. Kan din poäng framföras bättre genom t.ex. en bild? Det ska vara lätt att följa med, men dra inte uppmärksamheten ifrån dig själv. 11. Skriv om eller stryk alla meningar som känns konstiga eller krystade. Retoriska knep är enbart bra om de låter naturliga i talet. 12. Se till att talet håller sig inom eventuella tidsbegränsningar. Läs igenom talet i en lugn takt och ta tiden. Lägg till 20 %. Om det är precis på gränsen behöver du inte göra något. Om det är alldeles för kort: Finns det någon rolig beskrivning/händelse eller information som du har tagit bort? Lägg till! Om det är alldeles för långt: Finns det något som inte är absolut nödvändigt? Stryk! 13. Gå igenom listan i ett svep tills alla punkter är uppfyllda samtidigt. Allmänt: Finslipa Denna nivå är helt avgörande för hur bra resultatet blir och vilket betyg du får om du skriver talet som en skoluppgift. Hur många gånger man har gått över och finslipat talet är direkt jämförbart med betyget. Har du svårt att bestämma dig om du ska ändra något fråga en förälder eller kompis. Nedanstående checklista kan utgöra tumregler för när du bör känna dig klar: Är min tes/mitt syfte glasklart för åhörarna? Fångar min inledning definitivt uppmärksamheten? Är den röda tråden tydlig, dvs. hänger allting ihop utan oklarheter? Är min avslutning minnesvärd? Är det anpassat efter mina åhörare? Kan man förstå allting i talet utan några förkunskaper? Är det ett bra språk, dvs. enkelt samtidigt som det är välformulerat? Har jag minst lika många retoriska knep som jag har styckesindelningar i talet? Väcker det starka känslor hos åhörarna? Integrerar jag åhörarna i det jag säger?

11 Håller jag mig inom eventuella tidsbegränsningar? En argumentation är färdig när de olika delarna väcker följande reaktioner hos åhörarna: a) Anslag: Det här verkar oerhört intressant b) Bakgrundsfakta: Talaren verkar vara väldigt påläst Det här hade jag ingen aning om c) Hotbilder: Talaren verkar vara väldigt empatisk Usch, det här måste vi ändra på Herregud, jag känner igen det, men jag börjar se en lösning d) Tesen: Ja, exakt den lösningen e) Positiva konsekvenser, argument för tesen: Det tror jag med f) Negativa konsekvenser, dvs. motargument: Det är visserligen sant, men talaren har en poäng g) Avslutning/avtoning: Oj, nu är det slut Talaren har faktiskt rätt Tänk på att bemöta motargument med lugn och respekt i ditt argumenterande tal. Syftet med att ha med motargument i talet är att visa att du är påläst och ser både för- och nackdelar, men att övertyga publiken om att det positiva överglänser det negativa. Det inger förtroende att inte bara utelämna motargumenten.! Memorera När du har finslipat talet och känner dig nöjd ska du lära dig det. De bästa talarna kan sina tal utantill. Ha detta som mål. Det finns ingen vits med att kunna det halvt utantill. Antingen satsar du på att kunna det eller inte. Tips för när du ska memorera talet: 1. Skriv ut ditt färdigskrivna tal. 2. Läs lugnt igenom det minst 3 gånger. 3. Stryk under de viktigaste orden i varje stycke, dvs. de som representerar innehållet i stycket. 4. Skriv de understrukna orden på ett separat papper. Dessa utgör dina stödord. 5. Försök återberätta varje stycke genom att enbart titta på dina stödord. Kolla upp om du inte minns. Repetera tills du kan återberätta hela stycket bara med hjälp av stödorden, utan att tjuvkolla på ditt talmanus. Om du inte vill lära dig det utantill är du klar med memoreringen efter denna punkt.

12 ! 6. Försök återberätta talet utan att titta på stödorden. Kolla upp om du inte kommer ihåg. Repetera tills du kan återberätta hela talet utan att tjuvkolla på stödorden. 7. Återberätta talet högt för dig själv. Använd kroppsspråk. Föreställ dig att du talar inför dina åhörare. Ett bra tips är att återberätta talet framför en spegel. Repetera tills du känner dig helt säker på talet och kan återberätta det utan avbrott. 8. Håll gärna talet för någon, t.ex. en förälder, för att öva. På så sätt får du träna på att memorera talet, och du kan dessutom få veta om du t.ex. pratar för fort eller vankar av och an för mycket. Framföra De bästa talarna kan sina tal utantill. Om du inte kan det gå tillbaka till steg tre: Memorera. När du håller ditt tal är det viktigt att du: 1. Bjuder på dig själv. Använd gester för att förtydliga saker. Att hålla tal är som att spela upp en pjäs. Åhörarna har kommit för att se dig och du ska koppla greppet om dem. 2. Talar högt och tydligt. Öva att läsa inledningen för en familjemedlem eller en kompis som sitter i motsatta hörnet av vardagsrummet. De ska kunna urskilja allt du säger. 3. Talar lugnt. Små tystnader kan vara oerhört effektfulla. De ger tid till eftertanke. 4. Talar med ett varierande tonläge. Öva på en familjemedlem eller kompis. Fråga vad de tycker. 5. Rör dig målinriktat, dvs. rör dig enbart för att förtydliga någonting i ditt tal. Gunga inte fram och tillbaka, vanka inte av och an, fingra inte på pennor du har i händerna etc. 6. Står vänd mot åhörarna och möter deras blickar. Uppmärksamma dem du talar till. 7. Bemöter eventuella frågor och/eller motargument med lugn och respekt. Påpeka först det positiva i motargumentet och visa därefter varför det ändå är fel, t.ex. absolut skulle det kunna falla sig så, men 8. Använder hjälpmedel för att förtydliga. De får dock inte ta uppmärksamheten ifrån dig.

13 9. Tar det lugnt om du säger fel eller glömmer något. Tänk på att det bara är du som vet vad som står i manuset. Om du missar något, försök att stoppa in det senare i talet eller strunta i det om det inte är nödvändigt för att åhörarna ska förstå. Dessutom är det ett bra tips att inte ha med sig något manus om du faktiskt har jobbat på att memorera hela talet. Om du har stödorden med dig finns en stor risk att du tittar på dem hela tiden fastän du egentligen vet vad du ska säga. För att du ska våga detta krävs det dock såklart att du är säker på att du lyckats memorera hela talet. Om du känner att du uppfyller målen i samtliga guider har du skapat ett oerhört bra utgångsläge för att lyckas utmärkt med ditt tal. Lycka till!!

Lärarhandledning FÖRBEREDELSE & STRUKTUR

Lärarhandledning FÖRBEREDELSE & STRUKTUR Lärarhandledning FÖRBEREDELSE & STRUKTUR MÅL Eleven ska få en djupare förståelse för textdisposition, konstruktionen bakom både separata argument och argumentationskedjor samt vikten av att skapa argument

Läs mer

Hur parera mediestormen

Hur parera mediestormen Hur parera mediestormen Kommunmarkaden 15.9.2011 Mona Forsskåhl Professor i nordiska språk, Tammerfors universitet Talarens tre vägar att övertyga Etos Logos Patos Retorices partes enligt Aristoteles:

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Följande arbetsgång rekommenderas när du ska skriva en text men det är inte meningen att

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet Retorik & Presentationsteknik Kontaktuppgifter Jeanette Svanholm Mail: jeanette.svanholm@lnu.se Tel: 0480-49 77 24 Mobil: 0709-99 69 64 Skype: jeanette.svanholm Bra länkar http://www.presentationsteknik.com/

Läs mer

- att uttrycka sina åsikter i tal och skrift, till exempel i en debattartikel.

- att uttrycka sina åsikter i tal och skrift, till exempel i en debattartikel. Denna lektion är hämtad från Svenska Direkt 8 av Cecilia Peña och Lisa Eriksson. Svenska Direkt är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 7-9, som tar fasta på att språk uppstår i

Läs mer

Självvärdering The big five

Självvärdering The big five Kommunikativ förmåga Samtala, resonera och diskutera med varandra. I ett samtal är jag delaktig. Jag lyssnar på mina kamrater. Jag lyssnar på mina kamrater och värderar deras åsikter. Jag ser till att

Läs mer

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden P HJOLA-NORDEN Ledarskap och kommunikation i Norden 6. 10. 2010 kl. 9 17.30 Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden verktyg för möten och konferenser praktiska övningar Mona Forsskåhl Pohjola-Norden

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

DD1393 Mjukvarukonstruktion. Presentationsteknik. Linda Söderlindh, ECE/Språk Universitetsadjunkt i Retorik & teknikvetenskaplig kommunikation

DD1393 Mjukvarukonstruktion. Presentationsteknik. Linda Söderlindh, ECE/Språk Universitetsadjunkt i Retorik & teknikvetenskaplig kommunikation DD1393 Mjukvarukonstruktion Presentationsteknik Linda Söderlindh, ECE/Språk Universitetsadjunkt i Retorik & teknikvetenskaplig kommunikation Kommunikation på DD1393 1,5hp Föreläsning 1 Presentationsteknik

Läs mer

Presentationsteknik. Daniel Nordström

Presentationsteknik. Daniel Nordström Presentationsteknik Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Retoriken Klassisk retorik De röda tråden Bygga upp en presentation Förberedelser Klassiskt upplägg Att tänka på Manus Visuella hjälpmedel

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Uppgiftsinstruktion delprov B Från lertavlor till läsplattor

Uppgiftsinstruktion delprov B Från lertavlor till läsplattor kopieringsunderlag delprov b Kursprov i, ht 2012 Uppgiftsinstruktion delprov B Från lertavlor till läsplattor En skribent som vill bli läst måste finna ett sätt att distribuera sin text. Genom tiderna

Läs mer

Kommunikation för dataloger

Kommunikation för dataloger Kommunikation för dataloger - Muntligt moment 1,5hp Stockholms universitet Hösten 2017 Linda Söderlindh, KTH, ECE/Språk Universitetsadjunkt Teknikvetenskaplig kommunikation Momentets upplägg Föreläsning

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

Framförandeteknik Reflektioner

Framförandeteknik Reflektioner Framförandeteknik Reflektioner Uppgift 7A Pedagogik Carin Carlberg & Benny Sund Innehåll Retorik... 1 Läran om talekonsten... 1 Rätt sagt på rätt sätt... 1 Bli en bättre talare... 2 Att tala... 2 Att övertyga...

Läs mer

PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA. Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå

PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA. Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå www.lektion.se RETORIK EN PROCESS I SEX STEG Intellectio - har med förståelse att göra Inventio - har med innehåll

Läs mer

Retorik och Presentationsteknik. Nils Lundgren

Retorik och Presentationsteknik. Nils Lundgren Retorik och Presentationsteknik Nils Lundgren Vi börjar med Retorik som används för att... Övertyga andra om att en åsikt är riktig Sälja en produkt eller tjänst Få igenom sin vilja, skaffa makt och inflytande

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Muntlig presentationsteknik Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Ibland får man se att en idé, som känns idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken och Kay Fraser

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken och Kay Fraser Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Beth Bracken och Kay Fraser Vad handlar boken om? Boken är tredje delen av den spännande berättelsen om Svarta skogen. Lucy sitter fortfarande fängslad och har fått ett

Läs mer

Muntligt framförande

Muntligt framförande 1 Muntligt framförande Ni ska förbereda, skriva och muntligt presentera ett tal eller en miniföreläsning (3-5 minuter). Ämnet är fritt målet är att beröra lyssnaren. Arbetsbeskrivning Del 1: Först en taldusch

Läs mer

FILM 2 CHECKLISTA FÖRBEREDELSER

FILM 2 CHECKLISTA FÖRBEREDELSER FILM 2 CHECKLISTA FÖRBEREDELSER Lokal talarpodium, bord eller ingetdera sittning: placera stolarna lämpligt whiteboard, block och pennor belysning anteckningsmaterial och pennor vatten Teknik dator projektorduk/bildskärm

Läs mer

Presentationsanalys av XXX på XXX i XXX

Presentationsanalys av XXX på XXX i XXX Presentationsanalys av XXX på XXX i XXX Feedback Nedan finner du din feedback på presentationen som du levererade på XXX i XXX. Det kan upplevas som mycket och många saker i den detaljerade feedbacken

Läs mer

KORT FÖR ATT LEDA DISKUSSIONEN

KORT FÖR ATT LEDA DISKUSSIONEN KORT FÖR ATT LEDA DISKUSSIONEN INNEHÅLL 1 Så här använder du diskussionskorten 2 Vad är dialog? 3 Förbättra din förmåga att lyssna 4 Förberedelser inför att föra en diskussion 5 Exempel ur manuset för

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Uppgiftsinstruktion delprov B Från lertavlor till läsplattor

Uppgiftsinstruktion delprov B Från lertavlor till läsplattor kopieringsunderlag delprov b Kursprov i, ht 2012 Uppgiftsinstruktion delprov B Från lertavlor till läsplattor En skribent som vill bli läst måste finna ett sätt att distribuera sin text. Genom tiderna

Läs mer

POLITIK och DEBATT svenska + SO

POLITIK och DEBATT svenska + SO POLITIK och DEBATT svenska + SO Vad ska vi göra? Vi ska ihop med SO:n lära oss om allianser och olika politiska partier. Vi ska även lära oss att argumentera muntligt och skriftligt. Hur? Jo, genom att

Läs mer

KORT FÖR ATT LEDA DISKUSSIONEN

KORT FÖR ATT LEDA DISKUSSIONEN KORT FÖR ATT LEDA DISKUSSIONEN INNEHÅLL 1 Så här använder du diskussionskorten 2 Vad är dialog? 3 Förbättra din förmåga att lyssna 4 Förberedelser inför att föra en diskussion 5 Exempel ur manuset för

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Argumenterande tal. Denna presentation och dess exempel är till största del baserade på Erik Petterssons Youtube-klipp.

Argumenterande tal. Denna presentation och dess exempel är till största del baserade på Erik Petterssons Youtube-klipp. Argumenterande tal Denna presentation och dess exempel är till största del baserade på Erik Petterssons Youtube-klipp. Utan ärlighet saknar du trovärdighet. Övertyga någon att tro på det du pratar om Du

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

SKRIVA BREV OCH MUNTLIG PRESENTATION. Venus HT-18

SKRIVA BREV OCH MUNTLIG PRESENTATION. Venus HT-18 SKRIVA BREV OCH MUNTLIG PRESENTATION Venus HT-18 STRUKTUR I ETT BREV Datum Hälsningsfras: Hej! Inledning: Jag heter och ska berätta om Innehåll indelat i stycken med en sak per stycke. En tanke per mening,

Läs mer

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Ansvarig lärare: Thomas Dahl mail: thomas.hansson-dahl@edu.upplandvasby.se Centralt innehåll Tala, lyssna samtala: Muntliga presentationer

Läs mer

Kommunikation för dataloger (DA3013)

Kommunikation för dataloger (DA3013) Kommunikation för dataloger (DA3013) - Muntligt moment 1,5hp Stockholms universitet Hösten 2016 Linda Söderlindh, KTH, ECE/Språk Universitetsadjunkt Teknikvetenskaplig kommunikation Momentets upplägg Föreläsning

Läs mer

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13 Välkommen Presenta/onsteknik Konsten a2 övertyga Henrik Mannerstråle Presenta/onsteknik Kom ihåg a6 det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta0on det är vad åhörarna tror a6 du säger som

Läs mer

Retorikplan för Ludvika kommun läsåret 2011 12. RETORIKPLAN för Ludvika kommun 2011-12

Retorikplan för Ludvika kommun läsåret 2011 12. RETORIKPLAN för Ludvika kommun 2011-12 RETORIKPLAN för Ludvika kommun 2011-12 1 Syfte och mål för våra elever Våga, vilja och kunna tala inför andra framföra sina åsikter ta ställning för och emot Respektera de andra i gruppen Få stärkt självförtroende

Läs mer

Metoder och Verktyg. Muntlig kommunikation. Det viktigaste. Innehåll

Metoder och Verktyg. Muntlig kommunikation. Det viktigaste. Innehåll Metoder och Verktyg Muntlig kommunikation Det viktigaste Vad är det viktigaste vid muntlig presentation (muntlig kommunikation)? Att få över ditt budskap till mottagaren Hur lyckas man med det? Talang?

Läs mer

Välkommen till Workshop i Studieteknik!

Välkommen till Workshop i Studieteknik! Välkommen till Workshop i Studieteknik! 2-delat uppdrag: Rent konkret det du gör när du studerar, alltså lär dig något! Men, också allt runt omkring som påverkar! Innan vi börjar ska du få göra två korta

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Retorik = konsten att övertyga

Retorik = konsten att övertyga Retorik = konsten att övertyga Lite retorikhistoria Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Retorik är läran om hur man

Läs mer

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on Presentationsteknik Jonas Möller Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on det är vad åhörarna tror a* du säger som är intressant! Hjälpmedel Dator - Power Point - OH kanon

Läs mer

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg innehållsförteckning Vilken är din status?... s. 4 Testa om din statusuppdatering är läsbar

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Presentationsteknik. Om mig. Josef Hallberg Josef Hallberg Doktor i Medieteknik Forskningsintressen:

Presentationsteknik. Om mig. Josef Hallberg Josef Hallberg Doktor i Medieteknik Forskningsintressen: 2013-10-03 Presentationsteknik Josef Hallberg josef.hallberg@ltu.se Om mig Josef Hallberg Doktor i Medieteknik Forskningsintressen: Smarta hem Sociala nätverk Teknik för hälsovård Stor erfarenhet av att

Läs mer

ATT SKRIVA DEBATTARTIKEL. torsdag 29 oktober 15

ATT SKRIVA DEBATTARTIKEL. torsdag 29 oktober 15 ATT SKRIVA DEBATTARTIKEL HUR BÖRJAR JAG? Det svåraste är att börja. En stor del av arbetet med att skriva en debattartikel är att hitta din vinkel på den fråga du vill skriva om. Men det finns ett par

Läs mer

Hållbar argumentation

Hållbar argumentation Hållbar argumentation Du ska skriva en argumenterade text. Ditt ämne som du väljer att argumentera för ska vara kopplat till hållbar utveckling. Exempelvis kan du argumentera för eller emot att äta kött,

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

"Jordens processer" I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till?

Jordens processer I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till? "Jordens processer" Ge Sv Vi läser om jordens uppbyggnad och om hur naturen påverkar människan och människan påverkar naturen. Vi läser, skriver och samtalar. Skapad 2014-11-11 av Pernilla Kans i Skattkärrsskolan,

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

LPP, Klassiker. Namn: Datum:

LPP, Klassiker. Namn: Datum: LPP, Klassiker Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige,

Läs mer

Språkverkstäderna vid LiU

Språkverkstäderna vid LiU Kommunikation? Ulrika Axelsson Föreståndare för LiU:s språkverkstäder Programansvarig för Aspirantutbildningen Retoriklärare på IKK, ämnet svenska ulrika.axelsson@liu.se Språkverkstäderna vid LiU I stort

Läs mer

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Bilaga 1 50 SOCIALA FÄRDIGHETER Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Nr: 1 Lyssna 1. Titta på den som pratar. 2. Tänk på vad som sägs. 3. Vänta på din tur att

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Fundera på, samtala Fundera på, samtala

Fundera på, samtala Fundera på, samtala 2 Min egen berättelse Att skriva min berättelse var som en upptäcktsresa i mig själv. Det var inte alltid lätt. Ibland var det jättetungt, om jag ska vara ärlig, men det kändes alltid meningsfullt. Jag

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1 UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON Lena Lid Andersson Page 1 VAD ÄR DET VI GÖR I FÖRETAG OCH ORGANISATIONER? Kommunicerar! Möten 31

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist

Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist Konsten att övertyga - etos, patos och logos Retorik är konsten att tala väl. Det är konsten att övertyga. Retorik är konsten att skapa funktionella

Läs mer

Retorik och muntlig presentation. Retoriska principer och muntlig presentation Staffan Schedin ht-2015

Retorik och muntlig presentation. Retoriska principer och muntlig presentation Staffan Schedin ht-2015 Retorik presentation Retoriska principer presentation Staffan Schedin ht-2015 Del 1 Retorik Vad är det? Varför skulle det vara så viktigt? Retorikens grunder Retorik vältalighet. Läran om konsten att tala

Läs mer

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Webbmaterial Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Instruktion handlingsplan för konflikträdda Syftet med denna handlingsplan är att på ett enkelt sätt, utan förberedelser,

Läs mer

#talasomted. Om konsten att tala - #talasomted

#talasomted. Om konsten att tala - #talasomted #talasomted Om konsten att tala - #talasomted DEL 1 #talasomted Att välja ämne Nu ska du börja sätta ihop ditt tal/föreläsning. Innan man kan skriva ihop ett bra tal måste en sak vara klar; Vad ska du

Läs mer

Förslag på instruktioner och arbete med bedömning av muntlig presentation, från MMT-utredning 2003

Förslag på instruktioner och arbete med bedömning av muntlig presentation, från MMT-utredning 2003 Förslag på instruktioner och arbete med bedömning av muntlig presentation, från MMT-utredning 2003 Instruktioner för muntlig redovisning: Uppgift Håll ett kort föredrag (15-20 minuter presentation + 10

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

Att kommunicera med personer med demenssjukdom

Att kommunicera med personer med demenssjukdom Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas

Läs mer

Förslag den 25 september Engelska

Förslag den 25 september Engelska Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Studieteknik. Använd hjälpmedel För att kunna lära dig på ett effektivt och roligare sätt måste du använda alla hjälpmedel som finns tillgängliga:

Studieteknik. Använd hjälpmedel För att kunna lära dig på ett effektivt och roligare sätt måste du använda alla hjälpmedel som finns tillgängliga: Studieteknik Sätt upp mål och ha något roligt som morot Sätt upp några få, större mål för terminen. Det kan till exempel vara att höja betyget i något eller några ämnen. För att målen inte ska verka avlägsna

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:3 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

Retorikens grunder - sammanfattning

Retorikens grunder - sammanfattning Retorikens grunder - sammanfattning När vi talar om begreppet retorik syftar vi på den situationsbundna talekonsten. De frågor som driver oss när vi ställer oss upp och talar skulle kunna formuleras som:

Läs mer

Gymnasiet: Kunskapskrav svenska 1 kopplade till Ungdomsparlamentet E C A Lärarens kommentar

Gymnasiet: Kunskapskrav svenska 1 kopplade till Ungdomsparlamentet E C A Lärarens kommentar Gymnasiet: Kunskapskrav svenska 1 kopplade till Ungdomsparlamentet Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? September 16, 2014

Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? September 16, 2014 Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. 1 Varför

Läs mer

En bra presentation. - Bra inledning/presentation - Bra genomgång och eget agerande - Bra ledning av diskussion

En bra presentation. - Bra inledning/presentation - Bra genomgång och eget agerande - Bra ledning av diskussion Dokumentation Vid projektträff januari 2004 En bra presentation - Bra inledning/presentation - Bra genomgång och eget agerande - Bra ledning av diskussion Per-Arne Spiik Kompetens och Pedagogik AB Bra

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om betygskriterier i svenskundervisning för invandrare; SKOLFS 2009:22 Utkom från trycket den 28 maj 2009 beslutade den 15

Läs mer

Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2

Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2 Spanska år 7 Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2 Inledning I kapitel 5 ska du få lära dig att berätta om du har något husdjur och om du har något annat favoritdjur. Du ska även få lära dig alfabetet

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

Kommunikation för dataloger (DA3013)

Kommunikation för dataloger (DA3013) Kommunikation för dataloger (DA3013) - Muntligt moment 1,5hp Stockholms universitet/kth Linda Söderlindh, KTH, ECE/Språk Hösten 2016 Universitetsadjunkt Teknikvetenskaplig kommunikation Momentets upplägg

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Kärlekstema. vecka 11-13. inlämning: torsdag 1 april (v.13)

Kärlekstema. vecka 11-13. inlämning: torsdag 1 april (v.13) Kärlekstema vecka 11-13 inlämning: torsdag 1 april (v.13) Under några veckor kommer vi att arbeta övergripande med temat kärlek, där momenten läsa, skriva, tala, lyssna finns med. arbetsgång: Välj minst

Läs mer