Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist"

Transkript

1 Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist

2 Konsten att övertyga - etos, patos och logos Retorik är konsten att tala väl. Det är konsten att övertyga. Retorik är konsten att skapa funktionella texter. I de anrika talarskolorna lärde man ut handfasta regler, ett övergripande råd var att talaren skulle utnyttja tre olika möjligheter att nå sitt mål han skulle utnyttja sin utstrålning och trovärdighet som person. Det kallades för etos. Talaren kunde dra nytta av den bild han själv skapat eller den omgivningen skapat av honom (ex god talare). Han kunde också försöka förmedla trovärdighet (kunnig, insiktsfullhet etc). En annan möjlighet för att nå full effekt var att spela på åhörarnas känslor, det som kallades patos. Den tredje möjligheten var naturligtvis själva faktaframställningen, argumentationen, logos. Det gällde för talaren att förmedla information som åhörarna kunde ta ställning till och värdera med sitt intellekt. De latinska termerna för de här tre vägarna till övertygande framställning var: delectare, movere och docere. Att bygga upp ett anförande olika slags tal I den klassiska retoriken fanns en detaljerad modell för hur talaren mer konkret skulle gå till väga för att bygga upp sitt anförande. I retoriken talar man om de klassiska fem delarna, partes. Egentligen var de nog sex eller till och med sju. Intellectio I den inledande analysen var det viktigt för talaren att beakta och överväga vissa faktorer för att kunna träffa rätt i sina val i själva textbildningsprocessen. Vilka känslor kunde det vara klokt att spela på? Vilka argument var de säkraste korten? Först måste talaren ta ställning till vilken typ av tal, vilken genre, han skulle använda. Det fanns tre huvudtyper:

3 Det juridiska talet (genus judicale) som syftade till att komma fram till ett konkret beslut om någonting som hänt; talarens uppgift är anklagelse eller försvar. Beslutet var vanligen straff eller belöning. Det politiska talet (genus deliberativum) som syftade till att komma fram till ett beslut om hur något skulle bli i framtiden; talarens uppgift var att verka för eller emot ett förslag. Det panegyriska talet/lovtalet (genus demonstrativum) handlar om hur någon, något eller några ska uppfattas; talarens uppgift är lovprisande eller smädande. När talaren fastställde genre gjorde han också klart för sig vilket syfte han hade med sin kommunikation (försvara, anklaga, propagera, hylla, underhålla etc.). Han kunde också sätta genren i relation till dem som skulle lyssna, åhörarna, mottagarna. Överhuvudtaget var det viktigt att sätta sig in i vilka mottagarna var. Vilka skulle lyssna på talet? Hur många var de? Vad hade de för inställning till talsituationen, till ämnet, till talaren? Vilka kunskaper kunde de tänkas ha? Denna analys påverkade hela textbildningsprocessen. Inventio Först skulle talaren inventera innehållet, det vill säga söka material till sin framställning eller argumentation. Relevanta och trovärdiga fakta, de rätta infallsvinklarna var viktiga för att skapa en övertygande text. Det fanns ett flertal allmängiltiga aspekter som talaren kunde tillämpa i de flesta sammanhang. Dessa så kallade inventeringslistor var till stor hjälp för talaren i hans arbete med att samla stoff. Frågorna vem, vad, varför, när, hur och med hjälp av vad är de klassiska frågorna. Säkerligen hade talaren också ofta nytta av sådana aspekter som jämförelser, orsak-verkan, följder, nytta osv. De här inventeringslistorna känns igen från bland annat processkrivningens stoffsamlingsövningar.

4 Dispositio Det klassiska anförandet hade en mycket strikt övergripande disposition. Även om handboksförfattarna kunde ha delade meningar om detaljer var alla överens om att det skulle finnas en inledning, en huvudtext och en avslutning. Exordium är inledningen och ska anslå talets tema. Det ska också väcka åhörarnas intresse och vinna deras välvilja och förtroendefulla inställning till talaren. Nyckelord är personlig ton, etos, behagande. Narratio utgör en kort, klar och sannolik sammanfattning av bakgrunden. Nyckelord är saklig ton, etos, logos och undervisande. Propositio är en sammanfattning av talets budskap. Här kunde det vara på sin plats med partitio (talets indelning/ en sammanfattning om vad talet ska komma att handla om). Nyckelord är saklig ton, etos, logos och undervisande. Contentio är själva huvudtexten. Peroratio är avslutningen och byggs upp av recapitulatio, en sammanfattning av det talaren vill ska fastna; amplicicatio, en del där känsloläget förstärks kraftigt, typiskt genom indignation över motsidan; commiseratio, som befäster medlidande eller andra känslor inför den egna sidan. Nyckelord är känslosam ton, patos och känslorörande. Talets stora delar utgjordes alltså av exordium, narratio, contentio och peroratio och med den ordningen talade man om ordo naturalis, den naturliga ordningen. Om det fanns skäl kunde talaren få avvika från standarden. Man talade då om ordo artificialis, en disposition som var anpassad efter tillfälliga omständigheter. Man talade också om den kronologiska dispositionsprincipen (modus per tempora) som naturlig i vissa sammanhang, stegringsprincipen (modus per incrementa) i andra. Elocutio Alla ingående delarna skulle sammanfogas till en harmonisk helhet och det var viktigt att textdelarna var för sig hade en lämplig språkform. Det fanns ämnesspecifika regler och regler för olika stilnivåer, men också regler eller rekommendationer av allmän art. Dessa regler rörde

5 språkets tydlighet och syntaktiska uppbyggnad, dels möjligheterna till konstfull utsmyckning, dels möjligheterna till konstfull utsmyckning. Elegantia avsåg framförallt ordvalet. Språkets klarhet och skönhet, men också dess renhet och korrekthet. Compositio gällde den syntaktiska sammanfogningen, den konstfulla satsbyggnaden. Här gäller det ordföljd, uppbyggnad och rytm. Dignitas eller ornatus behandlar de stilistiska verkningsmedlen, möjligheterna att försköna språket på olika sätt. Två klassiska huvudtyper av stilistiska medel användes i allmänhet: troper och figurer. Troper, motsvarar det vi idag kallar för bildspråk: metaforer, liknelser osv. Detta är talarens medel för att sätta igång åhörarnas fantasi. De ger konkretion och åskådlighet. Figurer, har med den språkliga uppbyggnaden att göra och kan antingen vara ordfigurer eller tankefigurer. Upprepningar av olika slag som anafor, eller hopningar är vanliga ordfigurer och tankefigurerna kan vara avbrott, antiteser eller retoriska frågor. Figurerna hjälper till att variera språket. Med deras hjälp skapas eftertryck, med de bidrar inte till att skapa tydlighet eller överskådlighet. Memoria En viktig del i arbetet med att framställa ett övertygande tal är memoria, eller memoreringsfasen. Det räckte inte med att kunna talets uppbyggnad och de ingående komponenterna. Det var också viktigt att komma ihåg enskilda formuleringar. Inom den klassiska retoriken utbildades en särskild minnesteknik. Talaren skulle tänkta sig en byggnad eller ett palats och där kunde han i tanken sedan placera ut tecken, bilder eller symboler för de olika momenten i sitt tal. Actio Ibland nämns även actio när man talar om retorikens delar. Med actio menas framförandet av talet, särskilt gesterna och kroppsspråket. Röstbehandling och uttal hör också hit.

Retorik = konsten att övertyga

Retorik = konsten att övertyga Retorik = konsten att övertyga Lite retorikhistoria Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Retorik är läran om hur man

Läs mer

Retorik utan vetenskaplig grund

Retorik utan vetenskaplig grund Retorik utan vetenskaplig grund En granskning av de konsekvenser som följer av kravet på retorikkunskaper i svenskämnets nya kursplaner Emilie Sjöö 2011 Examensarbete, högskolenivå, 30 hp Svenska med litteraturdidaktisk

Läs mer

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet Retorik & Presentationsteknik Kontaktuppgifter Jeanette Svanholm Mail: jeanette.svanholm@lnu.se Tel: 0480-49 77 24 Mobil: 0709-99 69 64 Skype: jeanette.svanholm Bra länkar http://www.presentationsteknik.com/

Läs mer

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1 RETORIKEN Innehållsförteckning RETORIKEN... 1 VAD INNEHÅLLER BLOCKET?... 2 SVENSKA 3: CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV... 2 KAPITEL 1: RETORIKENS RÄCKVIDD... 4 Klassens förkunskaper... 4 Att definiera

Läs mer

Retoriken i svenskämnet på gymnasiet

Retoriken i svenskämnet på gymnasiet Retoriken i svenskämnet på gymnasiet Hur undervisningen kring muntliga framställningar prioriteras och organiseras Emelie Carlberg D-uppsats 15 hp Inom Svenska språket och litteraturen Handledare Ylva

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Följande arbetsgång rekommenderas när du ska skriva en text men det är inte meningen att

Läs mer

ATT SKAFFA NYA MEDLEMMAR ELLER HÅLLA FAST VID DE GAMLA?

ATT SKAFFA NYA MEDLEMMAR ELLER HÅLLA FAST VID DE GAMLA? ATT SKAFFA NYA MEDLEMMAR ELLER HÅLLA FAST VID DE GAMLA? Hur Socialdemokratiska partiet och De Gröna påverkar på nätet en jämförande retorisk analys av partiernas svenskspråkiga webbplatser Tanja Tervonen

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat.

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat. Om ämnet Svenska Ämnet svenska utgörs av en språklig och en litterär del. Syftet med ämnet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper om språk och litteratur, sina språkliga förmågor och sina förmågor

Läs mer

Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Innehåll Trovärdighet och respekt... 3 Disposition för olika syften... 4 Mall för presentation av budskap... 5 Tekniker för

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

Retorik i klassrummet

Retorik i klassrummet FG0044 Självständigt arbete i musik 15 hp Lärarexamen med inriktning musik 2013/14 Institutionen för musik, pedagogik och samhälle Handledare: Ronny Lindeborg Annelie Spånberger Retorik i klassrummet Att

Läs mer

INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard skoglund. svenska 2 3

INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard skoglund. svenska 2 3 INSIKTER I SVENSKA fredrik harstad iben tanggaard skoglund svenska 2 3 Till sommaren 2013 kommer en ny del i serien Insikter i svenska för svenska 2 3. Boken kommer att täcka in svenskämnets kurs 2 och

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA 1 3...Varför retorik? 3...En ret-o-rik skola 3...Retorikens historia i ett nötskal 4... Alltings början 4... Aristoteles

Läs mer

Retoriken verktyg och vinst i skolan

Retoriken verktyg och vinst i skolan Södertörns högskola Retorik fortsättningskurs Vårterminen 2006 B-uppsats Retoriken verktyg och vinst i skolan En undersökning av gymnasisters uppfattning om effekter av en kurs i retorik Av: Eva Kroon-Bisenius

Läs mer

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG KONSTEN ATT VISA VILKEN SLIPAD DIAMANT DU ÄR! AV JAN KRONKVIST, UTGIVEN AV MÖTESBRANSCHEN.SE VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV DENNA E-BOK Detta är en e-bok där du får värdefulla

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet Vie-98.1400 Kommunikativa färdigheter för arbetslivet 15 januari 2013 Sofia Sevón Idén Foto: Ulf Lundin/imagebank.sweden.se Du sätter dig in i olika talsituationer individuella och i grupp Du tränar på

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Lärares retorik i klassrummet

Lärares retorik i klassrummet Fakulteten för lärande och samhälle Kultur-språk-media Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Lärares retorik i klassrummet - Hur lärares egenskaper kan synliggöras med retoriska begrepp Rhetoric

Läs mer

TALA UT LÄRARHANDLEDNING

TALA UT LÄRARHANDLEDNING TALA UT LÄRARHANDLEDNING 1 TALA UT Tala ut är en serie i sex delar där den klassiska retoriken omsätts i praktiska situationer. I varje avsnitt får stand-up komikern Simon Garshasebi utmanande uppdrag

Läs mer

Retorik i GY11 En studie av förstaårsgymnasisters retorikkännedom samt deras syn på retorik och den nya retorikkursen i GY11

Retorik i GY11 En studie av förstaårsgymnasisters retorikkännedom samt deras syn på retorik och den nya retorikkursen i GY11 Retorik i GY11 En studie av förstaårsgymnasisters retorikkännedom samt deras syn på retorik och den nya retorikkursen i GY11 Markus Lenngren Kurs: LAU690 Handledare: Barbro Wallgren Hemlin Examinator:

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Muntlig presentation och retorik

Muntlig presentation och retorik Källa: http://outoppie-presentations.blogspot.se/2010/09/presentation-cartoon.html Källa: http://www.aecindustrymarketing.com/marketing-andadvertising/proposal-responses/ Muntlig presentation och retorik

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Lyssna och lära sig. Reflexioner vid läsning av Aristoteles Retoriken. av José L Ramírez maj 2013

Lyssna och lära sig. Reflexioner vid läsning av Aristoteles Retoriken. av José L Ramírez maj 2013 Lyssna och lära sig Reflexioner vid läsning av Aristoteles Retoriken av José L Ramírez maj 2013 Inledning Vi hade länge saknat en svensk översättning av Aristoteles Retoriken, en prestation som nu föreligger,

Läs mer

Retorik i skolan. En studie av fem svensklärares inställning till retorikämnet och till retorik i den nya läroplanen, Lgr11

Retorik i skolan. En studie av fem svensklärares inställning till retorikämnet och till retorik i den nya läroplanen, Lgr11 Retorik i skolan En studie av fem svensklärares inställning till retorikämnet och till retorik i den nya läroplanen, Lgr11 Lisa Arvidsson & Lisa Trané Kurs: LAU390 Handledare: Barbro Wallgren Hemlin Examinator:

Läs mer