Fyra nya ramavtal klara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fyra nya ramavtal klara"

Transkript

1 Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr Avtalsnytt nr Lyckad upphandling minskar statens kostnader Sid 6 Fyra nya ramavtal klara Tjänstefordon och förmånsbilar Fordonsförhyrning Flygresor inrikes Programvaror och tjänster Planerade, pågående, avslutade upphandlingar Sid 2

2 AVTALSNYTT avtalsnytt # Planerade upphandlingar Rättsdatabastjänster Under våren 2007 har Domstolsverket genomfört en förstudie inom ramavtalsområdet rättsdatabastjänster. Avsikten var att skaffa underlag för beslut om en eventuell ny ramavtalsupphandling. Upphandlande organisation Sammanfattning av upphandlingsarbetet: Upphandlingsfas: Tidplan: Status: Förstudie våren 2007 Avslutad Ingen ny upphandling I juni 2007 avslutades förstudien för en ny eventuell upphandling av ramavtal för rättsdatabastjänster. Resultatet från förstudien har lett fram till Domstolsverkets beslut att inte åta sig att från och med vara ramavtalsanvarig för ramavtalsområdet Rättsdatabastjänster. Grunderna för beslutet framgår av Domstolsverkets skrivelse till statlig inköpssamordning Det kommer från och med den 28 juni 2008 uppstå ett avtalslöst tillstånd för webbaserade rättsdatabastjänster. Domstolsverket kommer under hösten att ta fram en vägledande information för myndigheternas egna upphandlingar av rättsdatabastjänster med bland annat information om hur övergången från avrop från befintliga ramavtal till egna upphandlingar kan genomföras. Betalkort, resekonto och inköpskort Riksgälden har påbörjat upphandling av betalkort, resekonto och inköpskort för staten. Upphandlande organisation Riksgälden Kontaktperson Anita Schönbeck Upphandlingen är uppdelad i tre anbudsområden som kommer att utvärderas och rangordnas var för sig. Anbud kan lämnas på en, två eller tre tjänster. Nuvarande ramavtal gäller tom 31 december Sammanfattning av upphandlingsarbetet Beräknad tidsplan: Annonsering, intresseanmälan och anbudstid: december mars 2008 Tilldelningsbeslut: maj-juni 2008 Avtalstecknande: juni-juli 2008 Upphandlingen beräknas vara avslutad i juli 2008 och nytt ramavtal gälla från och med den 1 januari Förstudie datakommunikation, nätverk och telefoni (Dante) De befintliga ramavtalen för Kommunikation som tjänst, Abonnentväxlar, Fasta operatörstjänster och transmission, Mobilkommunikation, 24-timmarsjtänster (TEDA) upphör att gälla och Nätverk upphör Samtliga avtal går att förlänga. Upphandlande organisation Verva Kontaktpersoner Inger Höglund, Hans-Olov Öhrner E-post: En förstudie genomfördes inom områdena Mobilkommunikation och Abonnentväxlar i december I denna konstateras att en översyn av ramavtalsområden som är överlappande bör genomföras samt att förutsättningarna för att Abonnentväxlar och Nätverk sannolikt bör ingå i en och samma ramavtalsområde. Detta bör utredas vidare i en kommande förstudie för området. En annan slutsats är även att myndigheterna alltmer efterfrågar funktioner, tjänster och öppna gränssnitt och inte tekniklösningar. Förstudien syftar till att specificera inriktningen för en eventuell ny upphandling inom områdena. Frågor som ingår i förstudien är information om marknadsutveckling, aktörer, förändringar i användarnas behov samt hur funktioner och tjänster ska paketeras i en ny upphandling. Verva kommer att genomföra intervjuer/workshops för att hämta in synpunkter från såväl leverantörer som statliga myndigheter, kommuner och landsting. Förstudien kommer att genomföras i nära samverkan med förvaltningen. Intresserade myndigheter och leverantörer som har intresse av att deltaga/bidraga med synpunkter i förstudiearbetet kan anmäla sitt intresse via e- post till angivna kontaktpersoner. Kontorsmaterial Tidigare i år fattade Kammarrätten i Stockholm beslut om att VHS skulle göra om upphandlingen avseende Allmänt kontorsmateriel och Datatillbehör. VHS har påbörjat arbetet med ett nytt förfrågningsunderlag och har för avsikt att publicera den nya upphandlingen under oktober. Upphandlande organisation Verket för högskoleservice, VHS Kontaktperson Björn Bergström E-post: Upphandlingen kommer, med hänsyn till värdet, att genomföras som en öppen upphandling och avtal beräknas att tecknas under februari månad Annonsering oktober 2007 Utvärdering januari-februari 2008 Avtal tecknas februari 2008 Pågående upphandlingar IT-konsulttjänster 2007 Upphandlande organisation Verva Kontaktperson Michaela Kanti Vervas upphandling av IT-konsulttjänster 2007 har sedan den annonserades den 5 juni 2007 varit ett stort samtalsämne hos IT-konsultbolagen. Att intresset inom branschen är stort har sina naturliga skäl. Upphandlingen uppskatts vara värd 740 miljoner kronor per år. Med tanke på att avtalsperioden är på två år med möjlighet till förlängning på ytterligare två år innebär det att det totala värdet kan ligga på uppemot tre miljarder kronor. Men det är siffror som inte kan garanteras. Att det är svårt att förutspå det egentliga värdet på upphandlingar av denna typ visar om inte annat den förra upphandlingen som gjordes 2004 och vars avtal löper ut i november. Till en början uppskattades den upphandlingen vara värd en miljard kronor per år, men med facit i hand visade det sig att inte blev mer än hälften. Den nya upphandlingen genomförs som en öppen tjänsteupphandling för statliga myndigheter och kommuner i Stockholms län som lämnat fullmakt (80 st). Nytt för i år är att upphandlingen är uppdelade i åtta (8) anbudsområden. Anbudsområde 1, Användbarhet Anbudsområde 2, Verksametsutveckling & strategi Anbudsområde 3, Ledning & styrning Anbudsområde 4, Systemutveckling & systemförvaltning Anbudsområde 5, Infrastruktur Anbudsområde 6, Informationssäkerhet Anbudsområde 7, GIS-kompetens Anbudsområde 8, Uppdragskonsulttjänster Sista anbudsdag var Utvärdering av respektive anbudsområde kommer att ske var för

3 avtalsnytt # AVTALSNYTT sig. Verva förväntas fatta tilldelningsbeslut i slutet av året. Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007 Upphandlingen annonserades som en selektiv upphandling och vänder sig till leverantörer som kan erbjuda ett stort utbud av servrar och lagringslösningar för den offentliga förvaltningens allmänna behov. Upphandlande organisation Verva Kontaktperson Per-Erik Andersson E:post: Ansökningstiden har gått ut och de som är inbjudna att lämna in anbud är utvalda av Verva. Frågor och svar har publicerats, och sista frågan på förfrågningsunderlaget är besvarad. Planerat slutdatum är Agresso-tjänster Under våren har ESV genomfört en förstudie över behovet av stöd inom det administrativa området. Ett prioriterat område enligt förstudierapporten är att teckna statliga ramavtal för tjänster knutna till Agresso-systemet. Upphandling av statliga ramavtal för dessa tjänster skulle kunna säkerställa goda villkor för myndigheterna samt säkra för myndigheternas framtida behov av kompetent och professionellt konsultstöd. Upphandlande organisation Ekonomistyrningsverket Kontaktperson Peter Norén (projektledare) E-post: Sammanfattning av upphandlingsarbetet: Grov tidsplan Mars 2008 Ramavtal lanseras Jan 2008 Anbud lämnas in Nov 2007 Förfrågningsunderlag färdigt Sept 2007 Behovsanalys färdig Aug 2007 Projektet inleds Jun 2007 Uppstart ESV har i början av oktober annonserat ett förhandsmeddelande om upphandlingen. Arbetet löper på enligt plan och ramavtal väntas färdiga under första kvartalet Frågor kring upphandlingen kan ställas till ESV:s projektledare. Flyttjänster Skatteverket har genomfört en förstudie och påbörjat upphandling av flyttjänster för staten. Upphandlande organisation Skatteverket Kontaktperson Leif Pettersson E:post: Upphandlingen är uppdelat i fem anbudsområden. Ramavtal kommer att tecknas för respektive anbudsområde och omfatta kontors- och arkivflyttningar samt bohagstransporter. Nuvarande avtal avseende Bohagstransporter gäller till och med den 31 mars 2008 och nuvarande avtal avseende Kontorsflyttningar gäller till och med den 26 maj Upphandlingen beräknas vara avslutad i februari och nytt avtal gälla från och med den 1 juni Detta kommer att medföra att det under en kortare tid kommer att uppstå ett avtalslöst tillstånd. Myndigheterna rekommenderas därför att avrop av bohagstransporter som ska genomföras under april och maj, avropas redan under mars månad. Sammanfattning av upphandlingsarbetet: Beräknad tidsplan: Annonsering och anbudstid augusti-oktober 2007 Utvärdering oktober-november 2007 Tilldelningsbeslut december-januari 2007/2008 Avtalstecknande februari 2008 Nytt ramavtal beräknas gälla fr o m den 1 juni Avslutade upphandlingar Nytt ramavtal för tryckeritjänster Från och med den 22 oktober 2007 gäller ett nytt ramavtal för tryckeritjänster (A). Upphandlande organisation Verket för högskoleservice, VHS Kontaktperson Maritha Nergell Telefon: E-post: Avtalet gäller för följande tjänster: 1. Digitaltryck 2. Grafiskt tryck 3. Kopieringstjänster 4. Utskriftstjänster 5. Efterbehandling 6. Lagerhållning och distribution Avtal har tecknas med följande leverantörer: AB Danagårds grafiska Alfa Print AB Edita Sverige AB Elanders AB Intercopy AB (ingår i grupperingen: Majornas CopyPrint AB; Kopieringsbolaget AB; Sundskopia Colour Center AB; Allkopiering Anders- sons Fotohus; HS Copy & Media Service AB (Luleå & Skellefteå AB); Holmbergs AB (Malmö, Lund); Skövde All-kopia; Töreboda Tryckeri, Västeråskopia AB; ABA Intercopy AB (Stockholm); Kaltes Grafiska AB; Kopieringshuset AB (Upplands Väsby; Uppsala); Allkopia i Växjö AB; kopior.nu Concode AB (Intercopys IT-företag). Lenanders grafiska AB NRS Tryckeriet Nässjötryckeriet Taberg Media Group (ingår i grupperingen: 08 Tryck, Bromma; Rydheims Tryckeri, Jönköping; Tabergs Tryckeri, Taberg; Junelito, Taberg; TMG Kuvert, Taberg; Handelstryckeriet, Göteborg; Davidsons Tryckeri, Växjö; Ruter, Laholm) Åtta.45 Tryckeri AB Avropen sker som en andra konkurrensutsättning vilket innebär att samtliga leverantörer på avtalet ska erhålla en avropsförfrågan. Avrop kan ske som enstaka avrop eller som ett samlat avrop med avsikten att avropa specificerade volymer för ett eller flera år inom ramavtalstiden. I det senare fallet tecknas ett leveransavtal. Avropen utvärderas på pris. Ramavtal tryckeritjänster presenteras i sin helhet i Avtalsnytt nr Förlängda ramavtal Konferenshotell och kursgårdar förlängning Försvarsmakten (FMLOG) meddelar att avtalen inom området för konferenshotell och kursgårdar förlängs med prisjustering ett år. Ny upphandling är samtidigt aktuell av anläggningar för Upphandlande organisation Försvarsmakten (FMLOG) Kontaktperson Ingela Mildton-Patzelt Telefon E-post Elektronikkomponenter förlängning Försvarsmakten har för avsikt att förlänga avtalet med Elfa AB inom området för elektronikkomponenter med ett år. Med förlängning gäller avtalet till och med 30 september Upphandlande organisation Försvarsmakten Kontaktperson Leif Sundman Telefon: E-post

4 AVTALSNYTT avtalsnytt # Kommentus erbjuder ramavtal för finansiering Kommentus har lång erfarenhet av offentlig upphandling av varor och tjänster och tillhandahåller expertkunskap inom en rad branscher och upphandlingsområden. Nu har Kommentus breddat sitt utbud och erbjuder även ramavtal för inköp av finansiella tjänster. Den här satsningen bygger på en efterfrågan från både kommuner och landsting. Finansiella tjänster en fråga för inköp eller ekonomi? Kommunernas upphandlare har en stor erfarenhet av inköp av både varor och tjänster, men inköp av finansiella tjänster har nästan alltid överlåtits till ekonomi- och finansavdelningen. Och där finns sällan resurser att genomföra en komplett upphandling. Vi gjorde en enkät bland kommuner och landsting om samordnad upphandling av finansiella tjänster och vi fick en mycket positiv respons, säger Roland Pettersson, affärsområdeschef på Kommentus. Då Kommentus gör en samordnad upphandling av finansiärer är det många gånger möjligt att uppnå bättre villkor än vad som är möjligt för en enskild. Finansiering genom exempelvis leasing kan många gånger var ett bättre alternativ än intern finansiering beroende på vad som anskaffas. Att få erbjudande om upphandlingstjänster i sig kan också vara värdefullt då tiden inte alltid räcker till för allt som behöver upphandlas i kommuner och landsting. Nya krafter på nytt upphandlingsområde För att förstärka kompetensen till de nya upphandlingsområdena har två nya medarbetare rekryterats. Det är Henrik Palmér, jurist, som tidigare arbetat med både upphandling och finansiering samt Johan Aksberg, ekonom, tidigare affärschef för tidningen Ramavtal, som ansvarar för det nya området. Genom att upphandla finansiering av fordon skilt från fordonsinköpen hoppas vi kunna få fördelar både genom stora volymer och en enklare hantering med en leverantör, menar Henrik Palmér. Många väljer att ta de erbjudanden om finansiering som bilhandlaren erbjuder istället för att starta en separat upphandling. I förlängningen är det tänkt att Kommentus skall kunna erbjuda fler finansiella tjänster som med fördel kan samordnas, till exempel fastighetsrenting, pensionsförvaltning och banktjänster. Roland Pettersson Roland Pettersson Affärsområdeschef Upphandling Här är ytterligare information om några av de företag som tecknat ramavtal för programvaror och tjänster Atea är ett företag som har starkt fokus på offentlig sektor. Atea finns med på flertalet av Vervas och Kommentus ramavtal. Detta borgar för en kvalitetssäkrad och förenklad inköpsprocedur för de upphandlande myndigheterna. Atea är Nordens ledande obundna leverantör av ITinfrastruktur. De hjälper företag och organisationer att öka nyttan med IT genom att leverera produkter och tjänster i alla led av deras investeringar inom ITinfrastruktur. Företagets tjänster omfattar produktförsörjning, infrastrukturlösningar och drifttjänster. Tillsammans med sina huvudpartner har de ett ömsesidigt och tydligt engagemang och starka gemensamma åtaganden mot kunderna. Inom ramavtalsområdet Programvaror och tjänster 2007 har företaget fått ramavtal som systemintegratör och volymleverantör. Dustin, Sveriges största webb- och katalogbaserade återförsäljare av allt inom IT, är ett annat av de företag som har skrivit ramavtal med Verva angående programvaror och tjänster 2007 för offentlig förvaltning. Ramavtalet, som skrivits med Dustins Partner AB, avser programvaror som används av många organisationer och företag inom offentlig förvaltning. Förutom programvaror och licenser omfattande Vervas ramavtal även tjänster för licensinventering och uppföljning kring detta, vilket innebär stöd för att handla upp, förvalta och förnya en organisations licenser. Dustin hanterar dagligen betydande volymer till den offentliga sektorn och har närmare 20 års samlad kunskap om statliga ramavtal. Dustin har i dag Sveriges bredaste utbud av mjukvara och är den mest kompletta leverantören av IT-produkter för offentiga och kommunala förvaltningar. Jönsson & Lepp är ledande inom utbildning för systemutvecklare, IT-tekniker och datoranvändare. Företagets utbildningskoncept fokuserar på att ge kunderna marknadens bästa utbildningsresultat. De tror på rätt inlärningsförutsättningar, till exempel pedagogiskt skickliga kursledare med praktisk erfarenhet, lösningsorienterad utbildning och förstklassigt utbildningsmaterial. Jönsson & Lepp är en certifierad Microsoft utbildningspartner. Företaget grundades 1990 och finns representerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. Företagets kurser genomförs över hela landet. Jönsson & Lepp rankades som nummer ett av leverantörerna på Utbildningar för systemutvecklare och tekniker och som nummer två av leverantörerna på Utbildningar för kontorspersonal och administration. Viktigaste faktorerna var Kvalitet, Kompetens och Kursutbud. WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen, en ledande internationell leverantör av IT- och affärslösningar. Koncernen har, inklusive WMdata, medarbetare i 41 länder. WM-data tillhandahåller verksamhetskompetens, systemintegration samt outsourcing av IT- och affärsprocesser inom branscher som telekom och media, finans, energi/utilities, industri, handel, transport samt offentlig sektor. Vi tycker att ramavtal är jätteviktiga när det gäller att kunna erbjuda kunder inom den offentliga sektorn att göra enkla affärer. Som systemintegratör kan vi erbjuda möjligheten att sätta ihop lösningar med hjälp av produkter och tjänster från 40 leverantörer, utöver de stora jättarna också en hel del små leverantörer. Vi kan även erbjuda stöd för utbildning och olika konsultpaket, säger Lennart Jonsson på WM-data Sverige AB. Arne Öster

5 avtalsnytt # AVTALSNYTT Hur universitet fick ordning på webben Göteborgs Universitet hade ett problem som man delar med många andra institutioner och organisationer. Eftersom man under årens lopp låtit de olika enheterna själva utveckla sina egna webbportaler var bilden man fick av universitetet på webben mycket spretig med föga gemensamt vare sig till struktur eller grafisk form. Samtidigt saknades en gemensam plattform för att publicera och underhålla webbsidorna. Det var i detta läge Universitetets råd för identitet och imagefrågor bestämde sig för att göra något åt saken. Krav på nytt system Inom en organisation som ett universitet är det viktigt att anslutningen till en ny gemensam webbplattform är frivillig för att det över huvud skall fungera. Rådet för identitet och imagefrågor ansåg därför att man borde erbjuda morötter i form av kostnadsfria webblösningar för att uppnå en mer gemensam profil och struktur. Skulle man lyckas att få med fakulteterna på en gemensam lösning skulle universitets identitet och image väsentligt förstärkas. En gemensam lösning skulle med all sannolikhet också innebära en inte oväsentlig kostnadsbesparing jämfört med om varje fakultet skulle göra sin egen. Eftersom varje fakultet själva skulle ansvara för att uppdatera sina egna sidor ställdes också stora krav på användarvänlighet. Utöver detta var det naturligt att den nya webblösningen redan från början skulle anpassas för att även funktionshindrade enkelt skulle kunna ta del av innehållet. Lösningen Lösningen blev en InfoGlue baserad lösning som ett verktyg för att publicera information och underhålla webbplatserna. Med Content Management System, CMS, anpassat till Universitets behov, blev det möjligt för alla informationslämnare att justera innehållet på webbsidan utan att påverka den gemensamma grafiska layouten. Lyckat resultat Anslutningen till det centrala webbpubliceringsverktyget är frivillig. Men mottagandet från de olika fakulteterna har varit över förväntan. Hittills är ca 100 webbplatser upplagda i webbpubliceringsverktyget. Modul 1 Lösningen kom från Modul 1 som erbjuder konsultation, support, rådgivning och utbildning runt InfoGlue CMS/Portal plattformen. Modul1 har kompetens och erfarenhet som täcker in alla delar i projekt för införande av webbpubliceringsverktyg i en organisation. Ett bra exempel på hur Modul1 arbetar är uppdraget för Göteborgs Universitet som beskrivs ovan. Klas Bergqvist

6 AVTALSNYTT avtalsnytt # Lyckad upphandling minskar statens kostnader för betalningsförmedling Riksgälden bedömer att staten kommer att spara omkring 50 miljoner kronor per år (eller 30 procent) med hjälp av de nya ramavtal som tecknats med Nordea, SEB och Swedbank. De nya avtalen löper från den 1 april 2007 till den 31 mars Därefter har Riksgälden möjlighet att förlänga avtalen ytterligare ett år. De lägre kostnaderna beror till hälften på lägre priser i de nya avtalen och till hälften på att myndigheterna tydligare styrs att byta till de mest effektiva (och högst rangordnade) tjänsterna hos respektive ramavtalsbank. Bakgrunden till avtalen är att Riksgälden har i uppdrag av regeringen att utveckla det statliga betalningssystemet. I detta uppdrag ingår att vart tredje år upphandla nya ramavtal för betalningstjänster. Upphandlingen ska täcka de 270 myndigheternas behov av betalningstjänster. Betalningstjänsterna behövs för att utföra betalningar i den egna verksamheten, som till hyror och löner. Men tjänsterna behövs även för att vissa myndigheter ska kunna utföra betalningar som är kopplade till deras specifika uppdrag, som att betala ut pensioner och olika typer av bidrag eller att ta emot skatter. Omslutningen i det statliga betalningssystemet är större än BNP Förra året gjordes sammanlagt 123 miljoner betalningar i det statliga betalningssystemet. Omslutningen uppgick till cirka miljarder kronor vilket är ungefär 1,5 gånger så mycket som Sveriges bruttonationalprodukt under samma år. För att förmedla dessa betalningar ersatte myndigheterna bankerna med 152 miljoner kronor. De nya avtalen gör att motsvarande kostnader de kommande åren kan komma ner till runt 100 miljoner kronor, bedömer Riksgälden. Information en nyckel till bra avtal Det finns flera förklaringar till varför avtalen blev så här bra, säger Per Franzén projektansvarig för upphandlingen vid Riksgälden. Den viktigaste förklaringen är att vi hade god kunskap kring tjänsterna vi skulle upphandla. Det gjorde att vi hade möjlighet utforma upphandlingen så att vi kunde dra nytta av de nya EU-direktiven för offentlig upphandling, vilket bl.a. innebär att ramavtalsleverantörerna måste rangordnas och/eller utsättas för en förnyad konkurrensutsättning. Eftersom vi hade god kunskap om vad som skulle upphandlas kunde vi på ett strukturerat sätt även arbeta med frågan om hur upphandlingen skulle göras, menar Per Franzén. I det omfattande förfrågningsunderlag på ca 200 sidor som togs fram var vi tydliga med att ange de principer som skulle gälla för utvärdering och rangordning. Här definierade vi också de prismodeller som bankerna skulle tillämpa för respektive tjänst. Detta var viktigt för att kunna utvärdera och rangordna tjänsterna på ett så rättvisande sätt som möjligt. Jag tror att denna tydlighet, tillsammans att bankerna visste att de måste få en hög rangordning för att få affärer i avtalen, hade stor betydelse till varför bankerna ansträngde sig extra hårt, säger Per Franzén. Databas till stor hjälp Mycket av den kunskap vi har kring betalningsverksamheten har vi byggt upp med hjälp av information från vår egen databas i SITS (Samordnat IT stöd för Statliga betalningar). I databasen finns bl.a. statistik över hur myndigheterna använt sig av olika betalningstjänster, vilka banker som använts och kostnaden för detta. Databasen fylls dagligen på med ny information från bankerna via filöverföring. Databasen var ett fantastiskt hjälpmedel både när vi arbetade fram prismodellerna och då vi strukturerade upphandlingen i övrigt, fortsätter Per Franzén. Bastjänstpaket till mindre myndigheter Med hjälp av databasen kunde vi få fram de tjänster som flertalet myndigheterna använder. Tanken var att vi ville skapa ett bastjänstpaket för att göra det enkelt för små myndigheter att avropa avtalen. För de mindre myndigheterna är det i regel av kostnadsskäl inte motiverat att använda flera banker. När utvärderingen av bastjänstpaketet var klar visade det sig att Nordea rangordnades på första plats medan SEB och Swedbank delade på andraplatsen. Rangordning av enskilda tjänstetyper upprätthåller konkurrensen EU-direktiven kring rangordning skulle kunna ha lett till en situation där staten blivet beroende av en enda bank för betalningsförmedling. För att minska denna risk valde vi att även rangordna 31 st separata typer av betalningstjänster. Som ansvariga för det statliga betalningssystemet ser Riksgälden både praktiska och säkerhetsmässiga skäl till att ha flera ramavtalsbanker, menar Per Franzén. Av effektivitets- och kostnadsmässiga skäl är det naturligtvis också en fördel när flera banker konkurrerar om att få utföra samma betalningar. Eftersom vi sen tidigare visste att bankerna är olika starka på olika områden såg vi här ett sätt att kunna bibehålla konkurrenssituationen och samtidigt styra myndigheterna till att utnyttja de bästa delarna i respektive banks avtal. Nordea rangordnades, som nämnts, högts för bastjänstpaketet medan SEB rangordnades högst för utlandsbetalningar och Swedbank för autogirobetalningar. Exakt hur marknadsandelarna mellan bankerna kommer att fördelas med de nya avtalen är för tidigt att säga. Men det är något som vi följer på månadsbasis. Staten betraktat som koncern Staten kan jämföras med en koncern bestående av 270 dotterbolag, där Riksgälden är koncernens centrala finansförvaltning. Skatteverket är den myndighet (dotterbolag) som bidrar med störst inbetalningar medan Försäkringskassan är den myndighet som gör störst utbetalningar. Statsskulden är resultatet av att staten historiskt haft större utbetalningar än inbetalningar. Riksgälden ansvarar för det statliga betalningssystemet och förvaltar statsskulden.

7 AVTALSNYTT Vårt budskap till myndigheterna är att de ska välja bastjänstpaket och övriga tjänster enligt den rangordning som Riksgälden har gjort. Om myndigheten har särskilda skäl att göra en annan prioritering ska man dokumentera detta. Förnyad konkurrensutsättning gav lägre priser Ytterligare ett sätt för att nå bra avtal var att låta de mest betalningsintensiva myndigheterna göra en förnyad konkurrensutsättning för de tjänster där antalet transaktioner är mer än en miljon per år. Även här hade vi användning av databasen med vars hjälp vi kunde sortera ut de berörda myndigheterna. Anledningen till att vi valde en förnyad konkurrensutsättning för dessa delar, var att de fyra mest betalningsintensiva myndigheterna står för runt 70 procent av kostnaderna för betalningsförmedlingen. Och eftersom vi valde att endast tillämpa en förnyad konkurrensutsättning på drygt en handfull tjänster bedömde vi att prisbilden för de mindre myndigheterna inte skulle påverkas nämnvärt. Det visade sig i efterhand att den förnyade konkurrensutsättningen fick en stor effekt på priset berättar Per Franzén. Både standardiserade och skräddarsydda tjänster Avtalen innehåller betalningstjänster som bankerna i stor utsträckning även erbjuder företag och privatpersoner. Standardiserade tjänster som OCR, autogiro och löneutbetalningar blir naturligtvis billigare att använda än tjänster som kräver skräddarsydda format. Men det finns också tjänster och delar i avtalen som innehåller specifika krav för staten säger Per Franzén. Detta gäller bl.a. teknik, säkerhetslösningar, likviditetshantering och återrapportering. Kraven på likviditetshantering är speciella eftersom myndigheterna endast använder bankerna för att förmedla betalningar. När myndigheterna haft större inbetalningar än utbetalningar i en bank överför banken pengar till Riksgälden och vice versa. Ett annat specifikt krav gäller återrapportering till den nämnda databasen. Per Franzén Gäld är ett gammalt svenskt ord som betyder skuld Myndigheten som hanterar rikets skuld heter därför Riksgälden. Styrelsen utses av regeringen som också tillsätter högste chefen, riksgäldsdirektören, som för närvarande är Bo Lundgren, Riksgälden rapporterar till Finansdepartementet. Historia Riksgälden grundades 1789 för att skapa ordning i statens finanser. Under hela 1700-talet växte statsskulden och inflationen härjade. När statens utgifter var större än statens inkomster fanns två vägar att gå att låna utomlands i de stora handelsstäderna eller ge ut nya sedlar och mynt övertog ständerna (riksdagen) ansvaret för och kontrollen över den växande statsskulden. Krig ökar statsskulden Året före, 1788, hade Gustav III startat krig mot Ryssland. För att finansiera kriget gav Riksgälden ut skuldsedlar, riksdaler riksgälds. Under kriget var det svårt att låna utomlands. Kungen hade, trots riksdagens försök att ta makten över statsskulden, stort inflytande över Riksgälden ända fram till 1792, då han mördades under en maskeradbal på Operan. Olika riksdaler Vid den här tiden gav både Riksbanken och Riksgälden ut sedlar, riksdaler banco respektive riksdaler riksgälds. Riksbankens riksdaler kunde lösas in mot silver och Riksbanken var enligt lag tvungen att ha silver som motsvarande minst två tredjedelar av den utestående mängden sedlar. Någon sådan begränsning hade inte Riksgälden. Riksdaler riksgälds Från början användes riksdaler riksgälds som en skuldsedel enbart för att betala smedjor, bruk och bönder för krigsförnödenheter. Men skuldsedlarna blev snabbt populära också hos allmänheten som använde dem som betalningsmedel. Skuldsedlarna, riksdaler riksgälds, hade nämligen lägre valörer än riksbankens riksdaler. Men eftersom riksdaler riksgälds inte kunde lösas in mot silver sjönk de efterhand i värde. Riksgälden och statsfinanserna Riksgälden är statens finansförvaltning och har ansvar för tre områden som alla påverkar Sveriges ekonomi. Dels är man statens internbank och ansvarar för statens betalningar och myndigheterna kan låna och måste placera sina överskottspengar hos Riksgälden. Om staten har större utgifter än inkomster lånar Riksgälden upp de pengar som behövs. Vid överskott minskar Riksgälden på statsskulden. Dels förvaltar man statsskulden. Uppdraget är att göra det till så låga räntekostnader som möjligt utan att ta för stora risker. För att finansiera statsskulden säljer Riksgälden obligationer och statsskuldväxlar. Riksgälden ger också statliga garantier och lån. När man ger en garanti eller ett lån, värderar man risken och för denna risk tar man ut en avgift. Avgifterna ska täcka kostnaderna för förluster på lång sikt. Garantier och utlåning Riksgälden ger garantier och lån till både statliga och privata företag. För att kunna göra det behövs ett beslut från riksdag och regering. Den främsta anledningen till att staten ger garantier och lån är att det ibland är svårt för företag att få låna pengar även om de är kreditvärdiga. Det kan exempelvis bero på att kreditmarknaden inte alltid fungerar perfekt eller på att en del projekt har politiska risker som banker har svårt att värdera och därför väljer att avstå från. Riksgäldens största garantier och lån finns inom investeringar i infrastruktur, som exempelvis Botniabanan, Arlandabanan (A-Train) och de svenska landanslutningarna till Öresundsbron (Svedab). Man har också gett lån till Saab och Volvo Aero i samband med flygplansprojektet Airbus 380.

8 » tjänstefordon och förmånsbilar «ramavtalet AVTALSNYTT / RPS Nytt ramavtal avseende Tjänstefordon och förmånsbilar Rikspolisstyrelsen har tecknat nya avtal avseende Tjänstefordon och förmånsbilar. Avtalen gäller från och med till och med och ersätter tidigare avtal avseende Bilar och minibussar. Detta ramavtal avser tjänstebilar (personbilar, minibussar, lätta lastbilar och specialbilar) och förmånsbilar (personbilar) av standardmodell. Minst 85 procent av det total antalet personbilar som en myndighet köper eller leasar över ett år ska vara miljöbilar. Begreppet miljöbilar används på olika håll i samhället. Någon samlad definition av begreppet miljöbilar finns dock inte. Men målet är ändå att bilarna har liten klimatpåverkan och låga utsläpp av andra miljö- och hälsoskadliga avgaser. Det fanns ett behov av att definiera och tydliggöra ramavtalets omfattning för att kunna ställa relevanta krav på respektive fordonsgrupp, och då inte minst när det gäller miljöbilarna. Det finns behov inom staten som inte kan tillgodoses med miljöbilar i dagsläget, förklarar Fredrik Björnström, upphandlare på Rikspolisstyrelsen, RPS. Tidigare ramavtal omfattade cirka fordon per år och även om Rikspolisstyrelsen inte kan ge några garantier om minimivolymer (angiven kvantitet kan både över- och underskridas) så förväntas det nya ramavtalet omfatta något liknande, säger Fredrik Björnström. Fordonen är indelad i följande grupper: Miljöbilar: Fordonen som uppfyller de definitioner som anges i förordning (SFS 2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar. Övriga personbilar: Personbilar avsedda för upp till fyra passagerare som inte uppfyller de definitionerna för miljöbilar. Lätta lastbilar: Lastbilsregistrerade fordon med totalvikt upp till 3,5 ton. Minibussar: Personbilsregistrerade fordon avsedda för 5-8 passagerare. Specialbilar: Tjänstefordon som inte är avsedda som förmånsbilar och som uppfyller speciella behov, till exempel fyrhjulsdrift eller hög motoreffekt. Det kan till exempel handla om fordon avsedda för Tullverket och Kustbevakningen vid gränsskyddsverksamhet, för Försvarsmakten vid militär verksamhet och för Kriminalvårdsverket vid transportverksamhet. Service och reparationer Under garantitiden ska översyn och reparation av fordon kunna ske hos auktoriserad serviceverkstad belägen högst 10 mil från respektive kommuns centralort i Sverige med undantag för Norrbottens och Västerbottens län samt eventuella övriga områden där avståndet mellan kommunernas centralorter överstiger 10 mil. I dessa fall ska service kunna tillhandahållas i någan av de gränsande kommunernas centralorter. Upphandlande organisation Rikspolisstyrelsen, RPS Kontaktperson: Fredrik Björnström Tel: E-post: Leverantör Giltigt till Förl. option (mån) Ana Trollhättan AB Citroen Sverige AB DaimlerChrysler Sverige AB Ford Motor Company AB Hyundai Bilar AB Italienska Bil AB Mitsubishi Motors Sverige NISSAN SVERIGE AB Renault Svenska Volkswagen AB Toyota Center Metro Auto Volvo Personbilar Sverige AB

9 avtalsnytt # AVTALSNYTT 85 % av alla leasingbilar skall vara miljöbilar I akt och mening att staten skall föregå med gott exempel är det bestämt att 85 % av bilar som köps eller leasas av statliga förvaltningar skall vara miljöbilar. 85 % skall vara miljöbilar Minst 85 % av det totala antalet personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal med skall vara miljöbilar. Undantaget från huvudregeln är utryckningsfordon och fordon som använd i spaningsverksamhet inom polis, tull eller kustbevakning. Undantaget gäller även personbilar med fler än fem sittplatser, och bilar särskilt anpassade för personskydd. Vad är en miljöbil En miljöbil är en personbil utrustad med teknik för drift helt eller delvis med annat drivmedel än gasol och som tillhör miljöklass 2005, miljöklass El eller miljöklass hybrid. En miljöbil är en bil som drivs av förnybara bränslen som framställs ur förnybara energikällor. Utsläppskrav bensin/diesel Om en personbil är utrustad med teknik enbart för bensin eller diesel får utsläppet av koldioxid vid blandad körning inte överstiga 120 gram per kilometer. Om en personbil är utrustad med kompressionständ motor, läs diesel, skall utsläppet av partiklar vara lägre än 5 milligram per kilometer. Bränsleförbrukning Om en personbil är utrustad med teknik för drift med alternativt bränsle får bränsleförbrukningen per 100 km vid blandad körning inte överstiga 9,2 liter bensin, 8,4 liter diesel eller 9,7 kubikmeter gas. Om bilen kan drivas med två olika bränslen gäller det för personbilen mest fördelaktiga värdet. Elförbrukning Om en personbil tillhör miljöklass El får elenergiförbrukningen inte överstiga 37 kilowattimmar. Automatväxel En automatväxlad bil skall anses uppfylla reglerna om den i övrigt är identisk med en manuellt växlad bil som uppfyller tillämpligt gränsvärde. Utryckningsfordon Ovanstående bestämmelser gäller även utryckningsfordon som myndighet köper in eller leasar. Uppgiftsskyldighet Myndighet som under året köpt in eller leasat minst en personbil skall senast den 1 mars följande år lämna redogörelse till Vägverket. Redogörelsen omfattar hur många bilar som köpts in, hur stor andel av dessa som är miljöbilar och vilken teknik för drift som miljöbilarna är utrustade med. Till Vägverket skall samtidigt också lämnas en redogörelse för sammanlagda volymen av förbrukat bränsle, fördelat på bränsleslag. Senast den 1 april samma år skall Vägverket överlämna sammanställning av denna statistik till regeringen. Klas Bergqvist

10 » tjänstefordon och förmånsbilar «ford motor company AVTALSNYTT / RPS Förutom att det ska vara roligt att köra Ford, ska det också vara enkelt, tryggt och ekonomiskt. Över 100 år i branschen! Återigen så har vi på Ford fått möjligheten att leverera tjänstefordon och förmånsbilar till den offentliga sektorn. Detta glädjer oss mycket. Störst blir större. Idag dominerar Ford marknaden för miljöbilar vi har bl a tagit hem titeln Sveriges miljöbästabil två år i rad! Förutom att våra miljömotorer hyllats har vi idag också ett av Sveriges bredaste modellprogram när det gäller just miljöbilar. Nyheter i år är S-MAX, Galaxy och Mondeo. Genom åren har vi haft äran att få arbeta med många spännande företag. Alla har haft sina specifika behov och önskemål och vi har ständigt utvecklat och utökat vårt modellprogram i nära samarbete med våra kunder. Tack vare detta kan vi idag erbjuda en av Sveriges bredaste och mest kompletta modellprogram. Det är vi stolta över. För att kunna tillgodose både små och stora organisationer krävs inte bara bra bilar. Vi lägger också stor vikt på det runt omkring service, garanti och tillgänglighet. Förutom att det ska vara roligt att köra Ford, ska det också vara enkelt, tryggt och ekonomsikt. Säkerhet Folksam har bedrivit trafikforskning i många år och blivit kända och erkända både i Sverige och internationellt. Och vi på Ford ska vara extra stolta vi toppar ständigt deras listor över de säkraste bilarna i landet. Även testorganisationen EuroNCAP ger Ford toppbetyg Ford har hela 3 modeller på deras topp 10-lista. Hög driftsäkerhet Ford visar även styrka när det gäller både kvalitet och driftsäkerhet - i Bilprovningens besiktning 2006, där alla klasser testas grundligt vann Ford både storbilsklassen och småbilsklassen. Läs mer om detta på Allergicertifierad interiör Ford var den första bilen i världen som har allergicertifierats av tyska bilprovningsnorganisationen TÜV. Allt material inne i bilarna är noga utvalt och testat för att minimera risken för allergiska reaktioner. Dessutom är de utrustad med ett avancerat pollenfilter som gör att luften inne i bilen hålls så ren som möjligt. fakta Företagsnamn: Ford Motor Company Omsättning 2006: Mkr Antal anställda i Sverige: Drygt 50 Etablerat år: 1924 Huvudkontor: Rävebergsvägen, GÖTEBORG Regional representation i Sverige: Stockholm Aktuellt avtalsområde: Inköp av person och lätta transportbilar Giltighetstid: Andra ramavtal för offentlig sektor: Stockholms Läns Landsting och Region Skåne Kontaktperson: Lena Möller Telefon: Fax: E-post: Hemsida: 10

11 Bränsledeklaration: liter/100 km blandad körning. Miljöklass Koldioxidvärde: g/km. Bilen i annonsen är extrautrustad. pris från :- Mondeo. En helt ny Ford. Imponera och briljera. Provkör nya Ford Mondeo. Nya Ford Mondeo har nu kommit till Sverige. Detta är en bil som andas exklusivitet, sport och teknik. Den har redan imponerat på motorjournalisterna nu är det din tur att njuta av nya Ford Mondeo. Välkommen!

12 » tjänstefordon och förmånsbilar «AVTALSNYTT / RPS toyota center Toyota Center Metro Auto representerar Toyota - en av världens största biltillverkare - och ingår i Metro Autokoncernen, vilken är en av Nordens ledande billeverantörer. Vi finns idag med fullserviceanläggningar i Kungens kurva, Södertälje, Haninge och Nacka. Vi är drygt 100 arbetskamrater som alla brinner för och arbetar enligt The Toyota Way; att serva våra kunder och göra ett så bra jobb som någonsin är möjligt. Toyota är leverantör av bilar och lätta last bilar till offentliga sektorn, stat och kommun. Toyota har ett omfattande modellprogram som består av personbilar, från små modeller till stora. Speciellt vår miljöbil Prius, som har hybriddrift, är mycket populär som tjänstebil. Dessutom har vi ett antal olika lätta transportbilar. Toyota finns representerat av ett 90 tal olika återförsäljare i Sverige som kan leverera bilar på våra avtal. Det finns ca 110 serviceverkstäder som kan utföra service och reparation. Tommy Crona Vi har förmånliga avtal som reglerar köp och leasing. Toyota har olika lösningar för att lösa kundens specifika krav såsom olika finansieringsupplägg, serviceavtal, återköp etc. fakta Företagsnamn: Toyota Center Metro Auto Omsättning: 600 MKR SEK Antal anställda i Sverige: 95 Etablerat år: 2004 Huvudkontor: Kungens kurva, Huddinge Regional representation i Sverige: Södertälje, Hanine och Nacka Certifieringar: ISO 14001:2004 och Swedac Ackreditering för AC-service Aktuellt avtalsområde: Tjänstefordon samt förmånsbilar av standardtyp för statliga myndigheter under regeringen samt övriga myndigheter och organisationer som har rätt att avropa på statliga ramavtal. Giltighetstid: med rätt till 2 års förlängning Andra ramavtal för offentliga sektorn: Kommentusavtalet Kontaktperson: Tommy Crona Telefon: E-post: Hemsida: 12

13

14 » tjänstefordon och förmånsbilar «italienska bil ab (ett dotterbolag inom Olle Olsson Bolagen AB) AVTALSNYTT / RPS Per Steensen Italiensk frammarsch med miljöprofil Hösten 2003 övertog bilkoncernen Olle Olsson Bolagen AB Italienska Bil AB och har sedan dess arbetat intensivt med omstrukturering av organisationen internt. Idag är Fiats återförsäljarnät i stort sett färdigbyggt med 56 återförsäljare och mer än 84 auktoriserade serviceverkstäder. Alfa Romeos återförsäljarnät är under uppbyggnad men har fått fler och starkare säljpunkter de senaste åren. Det finns idag 64 auktoriserade Alfa Romeo serviceverkstäder spridda över hela landet. Olle Olsson-koncernen är ett av branschens mest välmeriterade företag med över 60 år som detaljist och mer än 40 år som framgångsrik generalagent. Företaget har en komplett och kompetent personalorganisation. Miljöprofilen är stark och Olle Olsson Bolagen var en av de första generalagenturerna som certifierades enligt ISO Idag är samtliga dotterbolag inom bilbranschen certifierade. Företagets huvudman är Fiat Group Automobiles S.p.A., vilket är världens mest framgångsrika företag inom bilvärlden när det gäller att sänka utsläppen av koldioxid verifierat av EU-rapporten How Clean is your Vehicle. Fiat är Europas största producent av gasbilar och i Sverige har miljöbilen Fiat Punto Natural Power utsetts till Årets Miljöbästa Bil två gånger av föreningen Gröna Bilister, senast våren I Fiats övriga miljöbilsutbud finns transportbilen Doblò Skåp Natural Power och de två miljödieslarna Grande Punto 1,3 Multijet och Panda 1,3 Multijet. För framtiden är Fiats miljöprofil klargjord. Fiats högsta chef, Sergio Marchionne, har sagt att oavsett vilka regler som EU inför och oavsett vad konkurrenterna gör kommer Fiat att ha det lägsta genomsnittliga utsläppsnivåerna. Fiat avser att bli branschens mest miljövänliga företag! fakta Företagsnamn: Italienska Bil AB Antal anställda i Sverige: 55 st Huvudkontor: Uppsala Certifieringar: Miljö: ISO Aktuellt avtalsområde: Personbilar och Transportbilar Andra ramavtal för offentliga sektorn: Vestma, Kommentus, Visab Malmö kommun, Vänersborgs kommun. Kontaktperson: Per Steensen, Försäljningschef Telefon: Mobil: E-post: Hemsidor: och 14

15 Fiat ökar mest i EUROPA Fiat Scudo Fiat Ducato Fiat Strada Fiat Doblò (Även som miljöbil, Biogas) Fiat Grande Punto (Även som miljöbil) Alfa 159 Fiat Croma Fiat-koncernen har på kort tid positionerat sig som en av de mest innovativa och framgångsrika biltillverkarna i världen. Nya modeller har kommit i kaskader och blivit till säljsuccéer. Fiat är därmed också ekonomiskt mycket framgångsrika. Italiensk design är ett adelsmärke och flera av de nya bilmodellerna har hyllats för sin elegans. Bland annat Alfa Romeo 159 som av många motorjournalister kallats världens vackraste bil. Två andra områden där man skördar framgångar är säkerhet och miljö. Fiat är bäst när det gäller att ha låga utsläpp av CO 2, koldioxid och är Europas största producent av gasdrivna fordon. På den svenska marknaden erbjuds fyra miljöbilar varav en är transportbilen Doblò som kan köras bland annat på biogas. På säkerhetssidan har alla nya personbilar från koncernen under de tre senaste åren fått maximala fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktester. Bekanta dig med våra bilar genom ett besök hos närmaste återförsäljare eller via våra hemsidor. Italienska Bil, Box 57, Uppsala. Tel

16 » fordonsförhyrning reserelaterat och övrigt «ramavtalet AVTALSNYTT / fmv Reserelaterad förhyrning av fordon, kommersiella villkor i korthet 1 OMFATTNING Det statliga ramavtalet gällande fordonsförhyrning är uppdelat på två delområden. Detta delområde omfattar reserelaterad förhyrning av fordon till 30 dagar. Med detta avses följande typer av förhyrning: på flygplats, på järnvägsstation s.k. envägsförhyrning (när fordonet lämnas på annan plats än det hämtades) förhyrningar när Leverantören hämtar/lämnar fordonet vid önskad plats 2 DEFINITION AV FORDON Med begreppet personbil avses bilar i klasserna liten, mellan och stor personbil med tjänstevikt kg. Med begreppet fordon avses personbilar samt minibussar. 3 AVROPSRUTINER Avrop skall ske antingen genom en tillämpning av den fasta avropsturordningen, eller genom en andra konkurrensutsättning. Fast avropsturordning Följande fasta avropsturordning gäller; 1. First Rent A Car AB (Hertz) 2. Riksbilar AB (Avis) 3. Europeisk Biluthyrning AB (Europcar) Beställaren skall i första hand vända sig till Leverantör 1. Kan fordon inom beställd grupp samt typ (t.ex. miljöbil) inte tillhandahållas skall Leverantören meddela Beställaren detta vid bokning. Beställaren skall vid sådant meddelande vända sig till nästa Leverantör i turordningen. Underlåter Leverantören att meddela detta vid bokningstillfället skall ingen ersättning för bilhyran utgå. Beställaren har även rätt till ersättning för förhyrning av likvärdigt fordon hos annan leverantör. 4 BOKNING Bokning av hyrbil skall ske via: GDS-system, 16 Telefon, Fax, E-post, eller Online via webbplats 5 KONTAKTPERSON Beställaren äger rätt att begära att Leverantören utser en eller flera kontaktperson/-er för Beställarens räkning, med ett angivet telefonnummer. 6 MILJÖ Leverantören skall i första hand tillhandahålla miljöbilar. Leverantören skall vid utlämning av miljöbilar uppmana kunderna att tanka alternativt bränsle (ladda om elbil). Leverantören skall vid tankning av miljöbilar tillse att dessa i första hand tankas med alternativa bränslen (laddas om elbil). Leverantören skall kontinuerligt arbeta för att öka andelen miljöbilar i personbilsflottan 7 FORDONEN Leverantören skall tillhandahålla fordon som: Inte är äldre än tre (3) år vid någon tidpunkt under hyresperioden, räknat från första registreringsdatumet. Under hela hyresperioden uppfylla lagstadgade krav. Är utrustade med däck som har minst tre (3) mm mönsterdjup. Vintertid skall fordonen vara utrustade med vinterdäck, antingen friktionsdäck eller dubbdäck. På Beställares begäran skall Leverantören kunna tillhandahålla fordon med dubbdäck. Har låsningsfria bromsar, exempelvis ABS. Personbilar skall även vara utrustade med antisladdsystem, exempelvis ESP. Har säkerhetsbälten på samtliga platser. Personbilar och minibussar skall ha trepunktsbälten samt nackstöd på samtliga platser. Är rökfria. Personbilar skall ge bra skydd för passagerarna vid frontal- och sidokollissioner. Personbilar skall vara utformade så att de minskar risken för pisksnärtskada. Dieselbilar (kompressionstända bilar) skall uppfylla miljöklass 2005 PM, 8 UTRUSTNING I FORDONEN Samtliga fordon skall vara utrustade med: Radio Airbag på förarplatsen Vägkarta Första hjälpen-kudde Instruktionsbok för det förhyrda fordonet Isskrapa och snöborste vintertid Personbilar skall dessutom vara utrustade med: AC eller motsvarande Bältespåminnare på förarplatsen Bältessträckare Fordon som förhyrs från och med Sundsvall och norrut skall vara utrustade med motor- och kupévärmare samt motorvärmarsladd. Leverantören skall på begäran från Beställare kunna tillhandahålla fordon med följande extrautrustning: Lastförskjutningsgaller (kombibilar och minibussar) Lastsäkringsöglor där last placeras Takbox eller skidställ Draganordning 9 FÖRSÄKRING OCH FORDONSSKATT Fordonen skall vara försäkrade av Leverantören. Självriskreducering och stöldskydd (TP) ingår i priset för förhyrningen. 10 SERVICE OCH DÄCKSBYTEN Leverantören skall tillse att fordonen genomgår service enligt de rekommendationer som gäller för respektive bilmärke samt stå för samtliga kostnader i samband med denna service. Leverantören skall tillse att byte mellan sommar- och vinterdäck sker enligt gällande lagstiftning samt stå för samtliga kostnader i samband med däckbytet. Vid däcksbyten skall Leverantören tillhandahålla likvärdig ersättningsbil. 11 JOURNUMMER OCH VÄGASSISTANS Leverantören erbjuder 24-timmars assistans som kallas Hertz Help. Resenären skall skyndsamt underrätta Leverantören om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Han ska iaktta och följa fordonets varningssystem. Leverantören skall efter sådan underrättelse meddela resenären vilka åtgärder som skall vidtas. I händelse av en olycka eller motorhaveri ansvarar assistansbolaget för att antingen laga bilen, ordna en ersättningsbil eller hitta en annan lösning för att resenären snabbt ska komma vidare på sin resa. Telefonnumret sitter väl synligt vid förarsätet i alla bilar för att vara lättillgängligt om olyckan är framme. 12 HÄMTNING OCH LÄMNING Leverantören skall kostnadsfritt leverera och hämta fordon under respektive hyrbilskontors kontorstid inom en radie av 15 km från hyrbilskontoret (gäller ej flygplatskontor och jvgkontor) Leverantören skall kunna leverera och hämta fordon utanför ovannämnda radie samt utanför kontorstid (gäller ej flygplatskontor och jvgkontor).

17 13 ENVÄGSFÖRHYRNING Det skall vara möjligt att lämna förhyrt fordon på annat kontor än det kontor där fordonet hämtas. 14 FORDONETS SKÖTSEL OCH SKICK Leverantören ansvarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick vid uthyrningstillfället. Beställaren ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick under hyrestiden. 15 BESIKTNING AV ÅTER- LÄMNAT FORDON Leverantören skall vid återlämning besiktiga det återlämnade fordonet. Vid besiktningen skall Beställaren äga rätt att närvara. Vid anmärkning som genererar en kostnad skall skriftlig rapport tillställas Beställare. 16 BESTÄLLARES ANSVAR VID FEL, SKADA ELLER STÖLD Beställaren skall så snart som möjligt underrätta Leverantören om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Vid försäkringsfall skall Beställaren så snart som möjligt göra en skadeanmälan till Leverantören. Beställaren är skyldig att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till Leverantören. 17 LEVERANTÖRENS ANSVAR VID FEL, SKADA OCH STÖLD Vid fel eller driftstopp som uppkommer p.g.a. brister hos det förhyrda fordonet ansvarar Leverantören för att fordonet repareras. Beställaren har rätt till nedsättning av hyran eller, om detta är av väsentlig betydelse för Beställaren, att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om Leverantören skyndsamt låter reparera fordonet eller erbjuder en likvärdig ersättningsbil. FM-Beställare har rätt till skälig ersättning för utlägg i samband med felet eller driftstoppet, t.ex. kostnader för alternativt färdmedel. Kostnaderna skall kunna styrkas. Vid olycka eller haveri ansvarar Leverantören för att låta reparera fordonet, ta fram en ersättningsbil eller med annan lösning avhjälpa problemet för Beställaren. Om Beställaren har varit oaktsam alternativt vållande till skadan, faktureras Beställaren självrisk samt eventuella övriga kostnader för avhjälpandet i efterhand. Kostnaderna skall kunna styrkas. 18 PRIS Leverantören äger rätt till betalning för uthyrning av fordon enligt prislista. 19 BETALNING Betalning för bilhyran skall kunna ske via: Faktura Betal-/kreditkort Resekonto 20 FAKTURERING akturering skall ske enligt Beställarens önskemål, samt därefter upprättad kundnummerstruktur. Leverantören skall kunna fakturera per e-faktura. Alla statliga myndigheter skall ha infört betalning via e-faktura senast Leverantören skall kunna fakturera flera bilhyror på en samlingsfaktura, t.ex. månadsvis. Fakturering av kostnader till följd av skada skall ske på separat faktura. Leverantören skall särredovisa momsen för hyrbilar respektive övriga kostnader och avgifter. 21 STATISTIK Leverantören skall varje kvartal leverera statistik över samtliga förhyrningar per mån samt ackumulerad för hela året. 22 UTVECKLINGSKLAUSUL Beställare och Leverantör skall ha möjlighet att inom ramen för detta avtal träffa särskild överenskommelse utveckling av samarbetet, när planerings- och hanteringsmässiga förändringar medför effektivitetsvinster. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig. 23 FORCE MAJEURE 24 UPPSÄGNING 25 HÄVNING 26 SKADESTÅND Hertz vann! Rankas #1 i det Statliga Ramavtalet Hertz vann den statliga upphandlingen och ska avropas som #1 i den fasta avropsturordningen. Vi erbjuder dig bästa tänkbara service som hyrbilsleverantör, med stor tillgänglighet och ett rikstäckande stationsnät med över 175 stationer i Sverige. I vår vagnpark finner du miljövänliga och säkerhetsutrustade alternativ, allt från personbilar till minibussar, last- och specialfordon med eller utan 4-hjulsdrift. Uppge din myndighets avtalsnummer när du bokar bil. För mer information om avtalsnummer eller övrigt, kontakta Hertz Försäljningsavdelning eller Support på tel

18 » fordonsförhyrning reserelaterat och övrigt «AVTALSNYTT / fmv avis riksbilar ab Vi är stolta över att Avis finns med som en av de utvalda hyrbilsleverantörerna till statliga myndigheter. Björn Johannesson När Försvarsmakten på uppdrag av övriga statliga myndigheter slutit nya ramavtal om biluthyrning är Avis Riksbilar AB ett av de främsta alternativen. Företaget finns med på upphandlingens båda områden: reserelaterad och övrig fordonsförhyrning. I viktningen av poäng för prisvärdhet rankades Avis Riksbilar AB högst. Likaså gällande andelen miljövänligafordon i flottan. Vi är stolta över att Avis finns med som en av de utvalda hyrbilsleverantörerna till statliga myndigheter. Att Avis rankades högst vad gäller produkternas prisvärdhet och att vi har en hög andel miljövänliga bilar i flottan i jämförelse med övriga leverantörer är ett kvitto på att vi är ett företag med lång erfarenhet och förståelse för vad marknaden söker, säger Björn Johannesson, upphandlingsansvarig för Avis Riksbilar AB. Försvarsmaktens ramavtal gäller i två år med möjlighet till förlängning. Upphandlingen berörde kriterier så som priser, orter, miljöbilar, antal bilar och tillgång till specialfordon. Det generella kravet är också att samtliga bilar ska vara rökfria, säkra och luftkonditionerade. Våra bilar marknadens bästa Som oberoende biluthyrningsföretag står det oss fritt att välja bland marknadens bilmärken. Detta ger ett brett urval för Dig som kund. Vi erbjuder fordon med hög standard, med de senaste miljöföreskrifterna - och med den senaste säkerhetstandarden på bilmarknaden. Våra bilar har en snittålder på bara 9 månader. Fler och fler kunder efterfrågar miljöbilar när de hyr hos oss. Eftersom miljöarbetet är viktigt för oss som ett miljöcertifierat företag, så satsar vi på att utöka vår flotta med bilar som går på alternativa drivmedel. 26 procent av Avis bilflotta består av miljövänliga bilar. Vår produkt Flexibilitet för alla behov Vi strävar alltid efter att tillfredsställa våra kunders behov vad gäller hyrbilstjänster. När du som kund hämtar ut din bil har vi kontrollerat bilen på ett 20-tal punkter, som exempelvis, invändig och utvändig tvätt, kontroll av alla vätskor och påfyllning vid behov, kontroll av eventuella skador. Allt för att du som kund ska ha en ren, säker och trygg bil varje gång! fakta Företagsnamn: Avis Riksbilar AB Omsättning: 500 milj SEK Antal anställda i Sverige: 265 Etablerat år: 1966 i Sverige Huvudkontor: Solna Strandväg Stockholm Regional representation i Sverige: 70 orter 117 hyreskontor 5864 bilar Stark närvaro på alla flygplatser Certifieringar: ISO Aktuellt avtalsområde: Fordonsförhyrning Reserelaterad och Fordonsförhyrning Övrig Giltighetstid: Förlängning kan därefter ske med 24 månader. Referenser inom offentlig sektor: Härjedalens kommun Växjö kommun Landstinget i Östergötland Landstinget i Jämtlands Län FM Log (ramavtal staten) Kontaktperson: Björn Johannesson Telefon: Fax: E-post: Hemsida: 18

19 Avis har bästa pris och högsta miljöfokus Vi på Avis är stolta över att svenska staten valt oss som hyrbilsleverantör. Avis priser och miljöfokus var det som svenska staten värdesatte mest. We Try Harder. Avis - för en bättre miljö Certifierade enligt ISO

20 » fordonsförhyrning reserelaterat och övrigt «AVTALSNYTT / fmv europcar Marie Leander Snabbt och enkelt Att hyra en bil är ofta ett smidigt sätt att resa för dig och dina kollegor. Bokningen gör du direkt på telefon, på vår hemsida, eller via din resebyrå. Du hämtar och lämnar bilen på valfri station. Vill du hellre ha bilen levererad ordnar vi det också. Vi hjälper dig när det behövs! Våra bilar är trygga och säkra Vi ställer höga krav på säkerhet och miljö, områden där våra billeverantörer ligger i framkant. Våra bilar kommer från Volkswagen, Audi, Skoda, Volvo och Saab- välkända och trygga märken. Samtliga personbilar har krockkuddar, bältessträckare, ESP antisladdsystem och det stora flertalet har whiplashskydd. Förutom den tekniska säkerheten får du en väl underhållen, din säkerhet finns en extra flaska spolarvätska, en reflexväst och förbandskudde i bilen. Hyr för miljön Vårt viktigaste miljömål är att minska förbrukningen av fossila bränslen per körd kilometer. Vi har just nu 20% miljöbilar enligt Vägverkets definition, och dessutom 20% bränslesnåla dieselbilar. Du kan välja en miljöbil i alla storleksklasser. Vi är miljöcertifierade enligt ISO Kundgarantier Våra kundgarantier gör att du kan känna dig säker på att vi håller vad vi lovar. Vi hjälper dig om något händer på vägen, och du kan nå oss dygnet runt. Dessutom kan det kännas tryggt att veta att vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan tio år tillbaka. Leveransgaranti: Vi garanterar att leverera bilen i rätt tid och på rätt plats. Om du mot förmodan skulle vänta mer än 5 minuter efter utlovad tid tar vi inte betalt för hyran. Komma-fram-garanti: Får du problem med hyrbilen som gör att du blir stående på vägen ser vi till att ordna en ny hyrbil eller en annan lösning inom 45 minuter efter att du har kontaktat oss. Skulle vi mot förmodan inte klara det tar vi inte betalt för hyran. Tack för förtroendet och varmt välkommen till Europcar! fakta Företagsnamn: Europcar Omsättning: 450 miljoner Etablerat år: 1967 Antal anställda i Sverige: 130 Huvudkontor: Stockholm Regional representation: Hundra stationer i Sverige Certifieringar miljö/kvalitet. ISO 9001 sedan 1997 och sedan Aktuellt avtalsområde/aktuella samarbetspartners: Reserelaterad och övrig fordonsförhyrning Giltighetstid: Andra ramavtal för offentlig sektor: Luftafartsverket, SMHI, Kriminalvårdsstyrelsen, Sjöfartsverket, Vägverket. Kontaktperson: Marie Leander Telefon , E-post: Hemsida: 20

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 2012-03-16 1 (6) Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för samtliga anbudsområden. 1.2 Disposition Kravspecifikationen innehåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Upprättad av Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Bilaga 1 b Kravspecifikation Reserelaterad förhyrning

Bilaga 1 b Kravspecifikation Reserelaterad förhyrning 2012-03-16 1 (7) Bilaga 1 b Kravspecifikation Reserelaterad förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som förhyrs upp till 30 dygn. Delområdet kallas Reserelaterad

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon Umeå Kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon Diarie 12025 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet PM 2008:222 RII (Dnr 001-2183/2008) Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Extern remiss IT-konsulttjänster 2016 2017-10-18 I samarbete med: Välkomna Dagens möte SKL Kommentus Inköpscentrals representanter Tommy Olsson, Kategoriansvarig IT-produkter

Läs mer

Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen

Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU36 Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att vissa bestämmelser i vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228)

Läs mer

Lägesrapport Elbilsupphandlingen

Lägesrapport Elbilsupphandlingen MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-17 Handläggare: Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-12 P. 17 Förvaltningens förslag till

Läs mer

Minimikrav på bilar som används i tjänsten

Minimikrav på bilar som används i tjänsten Bilaga 2010-08-20 Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se registrator@trafikverket.se Minimikrav på bilar som används i tjänsten "Minimikrav på

Läs mer

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8)

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8) INTERN FÖRESKRIFT Nr D-LFV 2009-017929 Ver. 01.00 Fastställd av Gd Datum 2009-04-01 Ansvarig enhet Koncerninfrastruktur Handläggare Håkan Jonforsen Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu Här hittar du de bilar som du kan gå in i en bilaffär och beställa nu. Vi har inte tagit med fordon som klassas som mopeder, arbetsredskap eller fyrhjuliga motorcyklar.

Läs mer

Ramavtal för tjänstefordon

Ramavtal för tjänstefordon Ramavtal för tjänstefordon Ramavtalet Löper fr.o.m. 2015-11-01 i 24 månader. SIC kan förlänga i upp till 24 månader. 3 delområden, ramavtal tecknade per delområde 8 fordonsklasser Totalt 13 leverantörer

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Kan man ställa krav på att efterfrågade produkter från olika grupper (exempelvis stationär och bärbar) är av samma märke? Detta

Läs mer

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen Bilpool erfarenheter Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13 Pirjo Partanen 1 Fakta om Stockholms län 2 procent av Sveriges yta 2 miljoner invånare 20 procent av Sveriges befolkning 20 000-30 000 nya invånare/år

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-07 DNR KS 2014.561 ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER ROBERT.NILSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Fordonspolicy

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Förstudie DANTE 2008-01-15

Förstudie DANTE 2008-01-15 Förstudie DANTE 2008-01-15 Agenda Introduktion av VERVA Inledning Förstudie DANTE Förstudiens slutsatser (Paus) Ramavtal och Avropsprocess Tidplan Diskussion (Lunch) Verva IT-ramavtal för offentlig förvaltning

Läs mer

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda Bakgrund, strategin, anbudsgivare och resultatet Genomgång av de nya funktioner och de olika tjänsterna Instruktion

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Ramavtal för kortoch resekontotjänster

Ramavtal för kortoch resekontotjänster Ramavtal för kortoch resekontotjänster SBTA Offentlig Sektor Björn Wallgren Riksgälden Antal anställda Cirka 160 personer Riksgäldsdirektör Riksgälden grundades 1789 Skapa ordning i statens finanser Riksgälden

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mattransporter

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mattransporter Haninge kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mattransporter Diarie SUN 33/2013 Ansvarig upphandlare Ulf Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

Vägledning för avrop från Flygresor inrikes 2017

Vägledning för avrop från Flygresor inrikes 2017 för avrop från Flygresor inrikes 1.0 Datum Sid 2 (8) -11-22 Dnr 23.5-3672- Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information...

Läs mer

Fordon 2012-2. Avropsvägledning. Vägledning Fordon 2012-2 2015-01-30

Fordon 2012-2. Avropsvägledning. Vägledning Fordon 2012-2 2015-01-30 Avropsvägledning Vägledning Fordon 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Avropsförfrågan... 4 4.1. Förutsättningar... 4 4.2. Förutsättningar för LCC-kalkyl...

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

1.0 Krav på fordon. 2.0 Utrustning. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 2.1. Krav 2.2. Krav 2.3. Krav 2.4 1/6

1.0 Krav på fordon. 2.0 Utrustning. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 2.1. Krav 2.2. Krav 2.3. Krav 2.4 1/6 Upphandlande myndighet Gislaveds kommun Upphandlingens namn Elbil till Gislaveds kommun E12-104-61 Anbudslämnare Auto 7H i Borås AB Sista anbudsdag 2012-04-13 Inlämnat 2012-04-13 Öppnat 2012-04-16 1.0

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna.

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna. 2005-12-23 (Reviderade belopp 2013) AVTAL AVTAL OM BILFÖRMÅN FÖR ENHETSCHEFER OCH OMBUDSMÄN VID STs REGIONALA ENHETER (exklusive Stockholm) 1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet

Läs mer

Upphandling av livsmedelsdistribution

Upphandling av livsmedelsdistribution Upphandling av Problemet Oligopolmarknad Alla små, lokala företag var, av praktiska skäl, utestängda eftersom de inte hade egna transportresurser Marknaden upplevs som uppdelad mellan olika storleverantörer

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU 232-1039/09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med 2012-03-01 och kan därefter förlängas med ett

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN 2008-10-20 Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Miljö- och trafikroteln Kontaktperson

Läs mer

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0,

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0, Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster Version 1.0, 2014-09-16 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade

Läs mer

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Datum 2015-01-12 Enhet Samhällsbyggnadskontoret Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Allmänt Riktlinjer för fordon och drivmedel omfattar alla nämnder och helägda kommunala bolag

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev oktober 2013 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor utsträckning eller som uppgår till stora värden. På IT-området

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 en sammanställning av de bilmodeller som presenterades av billeverantörer på Vattenfalls och Stockholms stads elbilsseminarium 12 april 2010. Informationen i dokumentet

Läs mer

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler?

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler? Datum Sid 1 (5) Frågor och svar på ramavtal för IT-utbildning Avrop 1. Hur långt kan ett Kontrakt (Leveransavtal) vara? Ett Kontrakt måste avropas och tecknas inom Ramavtalets giltighetstid och kan vara

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

RAPPORT Dnr 2015/918. Utvärderingsrapport

RAPPORT Dnr 2015/918. Utvärderingsrapport RAPPORT 2016-05-09 Dnr 2015/918 Utvärderingsrapport Innehållsförteckning 1 Allmänt om upphandlingen... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Upphandlingens omfattning... 2 2 Prövning av kraven på tjänsterna...

Läs mer

Kommentus Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Kommentus Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Kommentus Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde i samarbete med Toyota Aygo Toyota Yaris Toyota Corolla Verso Flera bilmodeller att välja mellan! Toyota Auris Toyota Avensis

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Frigör resurser genom enkel hantering, finansiering och administration. Med Fleet Support får du mer kapacitet över till företagets kärnverksamhet.

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Vervas mål Att förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Välkomna! Praktisk information Hålltider Lunch - Serveras i två matsalar Presentationsmaterial - www.verva.se/seminarium/programvaror

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Bilaga 2. Trafikkontorets riktlinjer för resor och transporter

Bilaga 2. Trafikkontorets riktlinjer för resor och transporter Bilaga 2 Trafikkontorets riktlinjer för resor och transporter 2009 Innehållsförteckning Sida Riktlinjer för resor och transporter 3 Allmänna tillämpningsanvisningar för resor 4 Lokala resor i tjänsten

Läs mer

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler?

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler? Datum Sid 1 (5) Frågor och svar på ramavtal för IT-utbildning Avrop 1. Hur långt kan ett Kontrakt (Leveransavtal) vara? Ett Kontrakt måste avropas och tecknas inom Ramavtalets giltighetstid och kan vara

Läs mer

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Flera bilmodeller att välja mellan! www.toyota.se/personalbil Toyota

Läs mer

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen Redovisningslista Skall - krav 1 (6) Miljö- och planeringsavdelningen Nr. Redovisningslista skall-krav Redovisning nr 1-35 hänvisar till resp krav enligt kravspecifikation avsnitt 2 i förfrågningsunderlaget.

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer