Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan"

Transkript

1 Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU /09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med och kan därefter förlängas med ett (1) år i taget vid två tillfällen och gäller längst till och med Ramavtalet är uppdelat på tre delområden strategisk marknadskommunikation, - konsultation stöd och utbildning, - grafisk produktion. Kontrakt har tecknats med 6 leverantörer. Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantörerna och kortfattad information om varje delområde finns på nästa sida. När beställning görs tillämpas förnyad konkurrensutsättning vilket innebär att beställaren/köparen ska skicka en förfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer som finns inom det för uppdraget aktuella delområdet. Offert ska lämnas av säljaren och eventuellt möte ska ske mellan parterna. Köparen avgör vem av leverantörerna som passar bäst för uppdraget utifrån pris, leveranstid och förståelse för uppdraget. Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Förfrågan kan sändas med e-post eller fax. Kom ihåg att ange ett datum för när du senast vill ha svar från leverantören! Leverantörer som svarar för sent får inte tilldelas uppdraget. Avropsförfrågan/beställningen ska åtminstone innehålla följande uppgifter - uppgift om sista dag för svar - förutsättningar för uppdraget - önskad leveranstid - hänvisning till ramavtalsnumret (SLU /09) Beställaren måste noga beskriva uppdraget och om möjligt ange tidsramar. Tänk på att ett högt timpris nödvändigtvis inte innebär en högre totalkostnad. Då det är fråga om större, eller mer komplexa uppdrag kan det vara lämpligt att överlåta till ramavtalsleverantören att uppskatta tidsåtgången och utifrån detta lämna ett fast totalpris för hela uppdraget. I gällande avtal finns ett takpris per timme fastställt för varje leverantör. Leverantören får gå under detta pris men aldrig över. På beställarens/köparens begäran ska en fullständig projektplan och tidplan upprättas i förväg och undertecknas av båda parter. För varje delmoment ska uppdragets omfattning specificeras i fast antal arbetstimmar alternativt i fast intervall om maximalt +/- 10 %, såvida inget annat överenskommes vid beställning. Prisuppgifter finns på sidorna 4-5 i detta dokument. 1

2 Delområden: Området avser strategisk marknadskommunikation. I begreppet ingår t ex att ta fram kompletta marknadsföringskoncept, att fungera som strategiskt stöd i kampanjer för att brett marknadsföra och profilera hela eller delar av SLU: s verksamhet utifrån universitetets övergripande mål och syften. Aktuella ramavtalsleverantörer har dokumenterad erfarenhet av stora kampanjer och olika medier såsom press, stortavlor, TV, bio, event, webb mm. Området avser stöd, konsultation och utbildning inom kommunikation - såväl intern som extern - för universitetsledningen och högre befattningshavare. Uppdragen kan innefatta medieträning för högre befattningshavare, föreläsningar vid internutbildningar samt konsultation vid utformning av olika kommunikationskanaler m.m. Området avser grafisk produktion av t ex trycksaker och profilprodukter, design av webbplatser utifrån av universitetets informationsavdelning givna förutsättningar avseende grafisk profil, webbpolicy m.m. Ramavtalsleverantören är tänkt att användas främst som en extra resurs när SLU saknar intern kapacitet eller tid att utföra de uppdrag som efterfrågas för ren produktion. Ramavtalsleverantörerna har grafisk formgivningskompetens för såväl trycksaker som webb- och multimediaproduktion. Kontaktuppgifter: JA Kommunikation AB Annette Lilliestierna Götgatan Stockholm Delområden strategisk marknadskommunikation och konsultation och utbildning Annette Lilliestierna, mobil , e-post Matador Kommunikation AB Anna Hellström Box Uppsala Delområden strategisk marknadskommunikation och grafisk produktion Anna Hellström, Byråledare, telefon , e-post 2

3 Stendahls Reklambyrå AB Peter Ohlsson Vasagatan Göteborg Delområden strategisk marknadskommunikation och konsultation och utbildning Peter Ohlsson, Projektledare och kundansvarig, telefon , e-post (kontaktperson) Södra tornet Johan Jensen Slottet ingång H Uppsala Delområden strategisk marknadskommunikation och grafisk produktion Johan Jensen, verkställande direktör, telefon , e-post abse media AB Mats Ringh Box Sala Delområde grafisk produktion Mats Ringh, projektledare, telefon , e-post ETC Utveckling AB Annelie Norell Box Stockholm Delområde grafisk produktion Anneli Norell, telefon , e-post 3

4 Prisbilaga abse Produktionsledare 690 SEK Projektledning 690 SEK Original 590 SEK Art director 690 SEK Layout 590 SEK Korrektur 590 SEK ETC Produktionsledare 750 SEK Projektledning 750 SEK Original 700 SEK Art director 800 SEK Layout 700 SEK Korrektur 700 SEK JA Kommunikation Art director 700 SEK Copywriter 700 SEK Strategikonsult 750 SEK Illustrationer 650 SEK Original och korrektur 600 SEK Medieträning 800 SEK Föreläsningar 800 SEK Strategikonsult 800 SEK Support/coach 700 SEK Matador Copywriter 750 SEK Strategikonsult 750 SEK Projektledare 750 SEK Illustrationer 750 SEK Original och korrektur 600 SEK Medierådgivning 900 SEK Produktionsledning 650 SEK Avancerad bildbehandling/retusch 750 SEK Produktionsledare 650 SEK Projektledning 750 SEK Original 600 SEK Layout 650 SEK Korrektur 600 SEK Avancerad bildbehandling och illustration 750 SEK 4

5 Stendahls Art director 900 SEK Copywriter 900 SEK Strategikonsult SEK Projektledare 900 SEK Illustrationer 900 SEK Original och korrektur 700 SEK Medieträning 900 SEK Föreläsningar SEK Strategikonsult SEK Projektledare 900 SEK Support/coach 900 SEK Södra Tornet Copywriter 750 SEK Strategikonsult 850 SEK Illustrationer 750 SEK Original och korrektur 750 SEK PR-tjänster 750 SEK Produktionsledare 600 SEK Projektledning 600 SEK Original 600 SEK Art director 600 SEK Layout 600 SEK Korrektur 500 SEK Bildhantering 500 SEK Priser anges exklusive moms. Inga andra kostnader än resekostnader och logi kan tillkomma. Ersättning för resor utgår endast för av båda parter överenskommen resa. Restid betraktas inte som uppdragstid och får inte debiteras som sådan. Logi ersätts endast i det fall detta överenskommits och i så fall endast för hotell ingående i det statliga ramavtalet för inrikes hotell. Resekostnads- och logiersättning för godkänd resa utbetalas till leverantören mot faktura, enligt SLU:s vid var tid gällande bestämmelser. För att godkända Utlägg ska kunna faktureras av SLU krävs att leverantören lämnat in kopior av aktuella verifikationer. 5

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8)

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) Bilaga 3 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Mall för ramavtal 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet under

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1 Avropsstöd Vägledning av Rekryteringstjänster 2013 Sida 1 1 Innehåll 2 Inledning... 3 3 Omfattning... 3 3.1 Inriktningar... 3 3.2 Avgränsning... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 4 4.1 Avropsförfrågans innehåll

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Vägledning för avrop av översättningstjänster

Vägledning för avrop av översättningstjänster Vägledning 1 (21), tillägg förtydliganden 2013-09-27 Vägledning för avrop av översättningstjänster 96-79-2011 Vägledning 2 (21) 1 Inledning 3 2 Avropsberättigade 3 3 Ramavtalsleverantörer 3 4 Övergripande

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Krav på tjänst. 1. Skolläkare till grundskolan, Kravspecifikation

Krav på tjänst. 1. Skolläkare till grundskolan, Kravspecifikation Bilaga till upphandling: Skolläkare till grundskolan DiarieNr: 0370/11 Ansvarig upphandlare:helen Arneving Krav på tjänst 1. Skolläkare till grundskolan, Kravspecifikation 1.1. KRAV PÅ TJÄNSTENS INNEHÅLL

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

INKÖPSnytt. Nr 2 Maj 2013. Innehåll

INKÖPSnytt. Nr 2 Maj 2013. Innehåll INKÖPSnytt Nr 2 Maj 2013 Innehåll Nytt om avtal - Biluthyrning 1 - Juristtjänster 1 - Laboratoriecentrifuger 2 - Laboratoriefrysar 2 - Lokalvårdsprodukter och mjukpapper 2 - Catering 2 - Pågående upphandlingar

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Skåne Ansvarig upphandlare Annica Östlund Telefon

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola.

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola. Malmö högskola 1(6) Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING Tryckning och distribution Parter Holmbergs AB och Malmö högskola Kontaktpersoner Holmbergs AB Operativa frågor Fredrik Borg Stationär

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer